Volenice - místní část Tažovice

Stránky obce Volenice
Fotografie obce - Velký Anděl
Stránky ZŠ Volenice

Části obce:
Ohrazenice  
Tažovice  
Tažovická Lhota  
Vojnice  
Volenice


Tažovice

Berní rula   2/   3/   4/   5/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   34   35   36   37   38   39   40   41  Berní rula
1654 nutno vypsat, dosud omylem vypsány Volenice


2/
1873 Jan Blažek (6.6.1834), František Blažek (16.10.1867), František Blažek (t 1873)


4/
1979 1.9.1979 zrušena škola, děti začínají dojíždět do Volenic
1921 Karel Statečný, rodák z Tažovic, profesor bohosloví - kol r. 1921 přestoupil k církvi československé


Nezařazené 5/
1936 František Dub a Marie Neumayerová
děti Antonín (15.8.1905 Vídeň)
Antonín Dub (15.8.1905)
r. 1936 bytem Volenice


Nezařazené 6/
Jakub Tesař, domkář, a Marie Švarcová
děti Anna (cca 1820)
Anna Tesařová (cca 1820)
děti za svobodna Marie Tesařová (1848 fara Liběchov)
Marie Tesařová (1848) a Jakub Vácha, obuvník, Štěchovice 34 (1846 fara Kimice?)
svatba 7.2.1871 Volenice
rodiče Jakuba Váchy - Kašpar Vácha, familiant (sedlák), Dolejší Město 77, okr. Ledeč, Marie Magdalena Chábová, Dolejší Město 77
r. 1871 oba snoubenci bytem Štěchovice 34


Majitelé panství
Oldřich Tažovec z Ohrazenic, Petr z Tažovic bratři, erbu dvou klíčů vedle sebe položených
první písemná zmínka o Tažovicích z r. 1360
rod Tažovců
vlastnil Tažovice, po husitských válkách vlastnil poslední známý člen rodu Lvík panství němčické
Václav Chrepický z Modlíškovic
r. 1520 prodal panství Petru Sedleckému od Dubu
Petr Sedlecký od Dubu
r. 1520 koupil panství
Jan st.
Jan ml. ze Sedlice
prodal svoji polovinu Janu Markvartu Kocovi z Dobrše
Jan Markvart Koc z Dobrše, rod Malovců z Malovic r. 1832 zastavena obec Volenice Adamu Kocovi
r. 1635 vystavěna škola Janem Markvartem Koce, pánem na Ohrazenicích, r. 1636 si nechal v kostele postavit hrobku
r. 1650 paní Lidmila Kateřina Kocová nechala zřídit první varhany
r. 1736 paní Marie Josefa Kocová roz. Bechyňová nechala ulít zvon pro volenický kostel
Jan Kryštof Koc
vykoupil r. 1680 majetek od Malovců z Malovic, tím spojil panství zpět dohromady
založen ovčín, pivovar (v provozu do r. 1900), pila, lihovar, r. 1695 z tvrze vybudován barokní zámek, r. 1846 kaple Panny Marie
Jan Markvart Koc, svobodný pán čili baron (1738 ???- 1785 ???)
Jan Markvart Koc působil jako krajský komisař Loketského kraje
panství prodáno r. 1776 pro úplnou zadluženost
informace o parku - http://www.souteze.strakonice.eu/?q=content/9-zamecke-parky-posumavi-tazovice-vojnice-nemcice-cestice
Rummerskirchové
majitelé Ohrazenického (a tedy i tažovického) panství po r. 1777
Guldenerové
majitelé panství po r. 1808
Šafaříkové
majitelé panství po r. 1824
Antonín Šafářík, majitel zemských statků Tažovice, Ohrazenice, a Karolina ze svobodných pánů Stedtinů (Kněževes?)
děti Karolina (1840 Tažovice 1), Theodora Josefa (12.9.1843 Tažovice 1), František (1845)
Karolina Šafáříková (1840) a Gustav Hladký (1839 Hradec Králové)
svatba 5.5.1867 Volenice
rodiče Gustava Hladkého - Jan Hladký, c.k. setník a ?, Anna Šafaříková, Kašperské Hory
Theodora Josefa Schafaříková (12.9.1843) a Karel August Sazyma, úředník při c.k. policii ve Vídni VII v ulici západní dráhy č. 12, bytem v ulici Neuban 43 (1832 České Budějovice 302)
svatba 14.9.1865 Volenice
rodiče Karla Augusta Sazymy - František Sazyma, jubilenovaný c.k. krajský lékař budějovický, bytem Kramolín, okr. Třeboň, Kateřina Kalserová, Strakonice 148
Jan Viktor Mayer a Anna
zakoupili panství od rodu Koců
zdroj informací - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=60c12904-c8fa-4c00-91d4-000da8eceda8
dle http://sumavskecyklotrasy.euweb.cz/cyklotrasa19.htm majitelé až od r. 1869
Jan Mayer, a Karolina Šrámová (Drslavice u Klatov)
děti Marie (1842)
r. 1872 je Jan Mayer zapsán jako bývalý majitel, toho času pachtýř velkostatku Tažovického
Marie Mayerová (1842) a František Šafářík, majitel dvora Sedlečko u Votic (1845)
svatba 19.11.1872 Tažovice, zámecká kaple
rodiče Františka Šafáříka - Antonín Šafářík, r. 1872 majitel statku Tažovice, Ohrazenice, Krejnice, Karolína baronka Stedtiny
Pan Jan Mayer, velkostatkář v Tažovicích a Ohrazenicích, a Anna Widersperger, dcera rytíře z Widerspergů z Miskovic
děti Jan Viktor
Pan Jan Viktor Mayer, majitel velkostatků Tažovice a Ohrazenice, a paní Františka Hamerníková
děti Anna (Marie) (5.1.1881), Marie Františka (10.2.1883 ), Jan Evang. František Vavřinec Josef (18.11.1884 - 2.1.1913 Praha), Zdenko Raul Vavřinec (8.3.1887 - 24.1.1890), Eugen Vavřinec Jindřich Richard (12.2.1889), Emilie (3.6.1891), Maxmilian Vavřinec (26.11.1892 Tažovice 1 - 2.10.1899)
rodiče paní Františky Hamerníkové - Jan Hamerník, měšťan, majitel závodu mydlářského, Pacov, majitel velkostatku Vyklantic a Bořetice, Marie Vávrová, Jindřichův Hradec
Jan Viktor Mayer byl r. 1905 majitel velkostatku, zemský poslanec, okresní starosta
Anna (Marie) Mayerová (5.1.1881) a 1/ Karel Šrogl, lesmistr, Račice na Moravě, (18.7.1860), 2/ Bohumil Klička, zubní technik, (23.7.1877 Klatovy)
svatba 1/ 9.8.1902 Tažovice, zámecká kaple (rozluka 22.6.1917 Vyškov), 2/ 23.9.1922 Strakonice (civilní sňatek)
rodiče Karla Šrogla - Matěj Šrogl, měšťan, Hořovice 53, Marie Nebeská, Chval 24, okr. Kolín
rodiče Bohumila Kličky - Josef Klička, učitel, Klatovy, Kateřina Petrmichlová?
Marie Františka Mayerová (10.2.1883) a Vilém Antonín Vaníček, inženýr, továrník ve Velvarech (22.11.1875 Praha, fara sv. Jindřicha)
svatba 14.2.1905 zámecká kaple Tažovice
rodiče Viléma Antonína Vaníčka - Dr. Jan Vaníček, doktor veškerých práv, velkostatkář, advokát v Praze, Marie Jankovská z Mayenhorstu, Josefov (genealogie tohoto rodu je na stráce http://patricus.info/Rodokmeny/Jankovsky.txt )
Eugen Vavřinec Jindřich Richard Mayer (12.2.1889) a Marie Štrosová (30.10.? Poštovice u Slaného)
svatba 3.2.1921 Praha
Emilie Mayerová (3.6.1891) a 1/ Otto Hoop (Algertshausen, Bavorsko), 2/ Rudolf Karel Kaftan - Grosstan (Praha)
svatba 1/ 7.9.1912 Volenice, 2/ 7.8.1929 zámecká kaple Tažovice


1
1715 Václav Cibulka, panský kuchař (zdroj AS)
Leopold Hrbek, zahradník, a Josefa Opltová (1791 Strašice 25 - 8.4.1881 Štěchovice 1)
děti Leopold (1831 Tažovice 1)
Josefa Opeltová zemřela ve věku 90 let na sešlost věkem
Leopold Hrbek, zahradník (1831) a Josefa Čermáková ( Tažovice 17)
bytem Štěchovice 1
svatba 7.2.1860 Volenice
děti * kol 1865
Kateřina Kopáčová (cca 1840) a Václav Kopa, domkář
bytem Čimice 54
děti * kol 1870 (dcera Klára provd. Marešová - Tažovice 18)
František Karhan, šafář, a Ludmila Kodydková (Lněný Oujezd 15)
svatba ???
děti Anna (1852)
r. 1876 psán jako bývalý šafář ze Žihobec, matka psána Štěpánková, u vnoučat psána Kodydková
Anna Karhanová (1852) a Václav Hubáč, pasák (1849 Kladruby 34)
svatba 18.1.1876 Volenice
bytem Němčice 1
1888 Bartoloměj Sluka, vrátný, a Barbora Kašperová ( Vojnice 32 )
děti Matěj (1840 fara Bukovník), Karolína (1857), Antonie (1855)
Matěj Slunka, řezbář, Pešť 26, Theresienstadt, (1840), a Antonie Hejsová (1840 Strakonice)
svatba 6.5.1872 Volenice
rodiče Antonie Hejsové - Antonín Hejsa, měšťan, mistr koželužský, Strakonice, Marie Zadbauerová, Horažďovice
Antonie Hejsová byla r. 1872 bytem Tažovice 1
Karolína Slunková (1857) a Jan Podlesný (1850 Tažovice 15 )
svatba 23.11.1875 Volenice
bydliště Tažovice 15
Antonie Slunková (1855) a Gustav Kochta, hodinář, (14.10.1847 Štěchovice 70)
svatba 6.2.1872 Volenice
Martin Dušek, vrátný, a Marie Anna Pavlíková ( Škůdra 31)
děti Josefa (1830 Tažovice 32)
r. 1868 psáni bytem Tažovice 32
Josefa Dušková (1830) a Matěj Hromíř, bednářský tovaryš (1834 Tažovice 8)
svatba 23.6.1868 Volenice
Jan Brož, čeledín, a Anna Řezanková ( Kejnice 27)
děti Anna (1852 Kejnice 27)
bytem r. 1869
Anna Brožová (1852) a Vincenc Kolář (1841 Tažovice 1, viz Lhota Tažovická 8)
svatba 8.2.1869 Volenice
Josef Tvrzický, hospodářský správce
bytem r. 1872
Cecilie Kupcová, kuchařka na zámku, (1855 fara Načeradec), a Josef Černý mistr klempířský, Vácov v Uhrách, domovská obec Pardubice, vdovec (1846 fara Pardubice)
svatba 30.5.1887 Volenice
rodiče Cecilie Kupcové - Antonín Kupec, kominík, Načeradec 64, Anna Boudníková, Křížov
rodiče Josefa Černého - František Černý, soused, Pardubice 163, Anna Pultarová, Brožany 30
František Rudle, podruh, a Marie Švehlová (Malé Chmelno, okr. Sušice)
svatba ???
děti Karel (cca 1840), Terezie (cca 1860)
Terezie Rudlová (cca 1860)
děti N. dívka (3.1.1888), Vojtěch Rudle (29.12.1888 Tažovice 1 - 2.1.1889)
Karel Rudle (cca 1840) a Marie Turková ( Kraselov 16)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1875
Jan Stadler, zámecký zahradník, (1853 fara Frauenthal), a Antonie Hanusová (1857 fara Mlázov)
svatba 26.10.1880 Volenice
děti Emanuel (14.12.1884), Anna Antonie (30.3.1887), Marie Teresie (18.6.1889)
rodiče Jana Stadlera - Jan Stadler, domkář, Kral im Ratrmberg 24, Anna Vališová, Šatava 65
rodiče Antonie Hanusové - Anna Hanusová, dcera Matěje Hanusa, nádeník, Boříkov 1, Ludmila Lechnerová, Jiřice
Marie Teresie byla pokřtěna až 28.6.1889, tedy 10 dnů po narození (v tu dobu byly obvyklé 1-3 dny rozdílu)
Emanuel Stadler (14.12.1884) a Anna Fendrieová
svatba 19.2.1917 Třeboň
v matrice narozených u zápisu svatby poznámka o špatné čitelnosti příjmení Anny
1875? Václav Opava, čeledín, (11.7.1849 Ohrazenice 1 ) a Marie Urbanová ( Vojnice 31 )
svatba ??? (před 1875)
děti Marie (6.9.1875 Tažovice 1), Františka (10.10.1877 Tažovice 1), Anna (5.6.1880 Tažovice 1 - 4.2.1881) a Rosálie (5.6.1880 Tažovice 1) - dvojčata, Anna (22.3.1883 - 30.3.1887), Josefa (16.3.1885 - 8.6.1885), František (20.4.1886 Tažovice 1), Václav (1.4.1889 Tažovice 1 - 20.11.1889), Vincencie (15.12.1890 Tažovice 1 - 9.4.1891)
Marie Opavová (6.9.1875 - 7.11.1952) a Václav Blatský ( Mačice 23)
bytem Mačice 23
František Opava (20.4.1886) a Marie Geburtová
svatba 11.9.1910 Vídeň
Martin Statečný, šafář, (1832 Lžín 47, okr. Soběslav), a 1/ Rozina Udrová (Miskovice 1 či Lžín 9), 2/ Josefa Potůčková (1852 Písek)
svatba 2/ 9.9.1888 Volenice
děti 1. manželství Marie (1860 fara Miskovice), Františka (1862)
děti Růžena (25.10.1889 - 21.12.1890)
také šafář v šafář v Ohrazenicích 1 - děti a jejich osudy vypsány zde
rodiče Martina Statečného - Bartoloměj Statečný, domkář, Lžín 47, okr. Soběslav, Marie Anna Nováková, Lžín 11
Rozina Udrová u Františky uvedena z Miskovic, u Marie uvedena ze Lžína
rodiče Josefy Potůčkové - Anna Potůčková, dcera Víta Potůčka, podruh, Písek, Karolina Eislerová, Písek
Marie Statečná (1860) a Vojtěch Kubovec, sedlák (1853 Škůdra 4)
svatba 18.11.1879 Volenice
Františka Statečná (1862) a František Hovorka, krejčí (1856 Vojnice 6)
svatba 21.6.1881 Volenice
bytem Volenice 6, pachtýř hospody u Bulků, Tažovice 40
děti vypsány u Tažovic
Josef Kolář, poklasný, (1845 Škůdra ) a Marie Jungwirthová (1854 Volenice 72)
pracoval také jako poklasný v Ohrazenicích 1 - děti vypsány tam
František Kmoch, čeledín, ( Tažovice 5), a Antonie Pilná ( Dřešínek 10)
děti Anna (24.10.1891)
Alois Talman, čeledín, (1860 Tažovice 27), a Vincencie Černická (1860 Tažovice 12)
svatba 10.9.1883 Volenice
děti Marie (5.9.1884 Tažovice 12), Alois (4.2.1893 Tažovice 1)
Alois Talman (4.2.1893) a Karolina Richterová
svatba 28.5.1919 Plzeň
Roman Homolka, čeledín, ( Pohorsko 8), a Marie Trnková ( Strašín )
děti Růžena (11.3.1895)
Růžena Homolková (11.3.1895) a František Prell (Šimanov)
svatba 11.2.1895 Strašín (takto skutečně zapsáno v matrice u narození Růženy, evidentně chyba v datumu svatby)
Matěj Jaroš, čeledín, (Doubravice, viz Milejovice 2), a Kateřina Kantorová ( Vlkonice 2)
děti Kateřina (26.8.1895 - 9.10.1895)
Karel Pavlovec, čeledín, ( Lhota Švýcarova 9), a Rosálie Ranglová (Volyně 19)
děti Karel (9.8.1896)
rodiče Rosálie Ranglové - Jan Rangl, obchodník, Volyně 19, Anna Dubská, Šamonice 19
Karel Pavlovec (9.8.1896)
vystoupil z církve 9.9.1925 ve Strakonicích
Stanislav Lukeš, čeledín, a Petronilla Petrlíková ( Horní Poříčí 8)
děti Anna (7.6.1894), Božena (26.12.1896)
rodiče Stanislava Lukeše - Karel Lukeš, nájemník, Františkov 4, okr. Sušice, Eva Moravcová, Františkov 7
Anna Lukešová (7.6.1894) a Rudolf Doležal
svatba 17.1.1922 Záboří u Blatné
Božena Lukešová (26.12.1896) a Jaroslav Lískovec
svatba 6.6.1922 Záboří u Blatné
Josef Ouško, pasák, (domovská obec Vítkov), a Marie Pátková (Borčice5, okr. Prachatice)
děti Vojtěch (28.3.1897)
rodiče Josefa Ouška - Kateřina Oušková, dělnice, Nové Kestřany
rodiče Marie Pátkové - Vojtěch Pátek, podruh, Borčice 5, okr. Prachatice, Marie Kubičková, Strunkovice
Vojtěch Ouško (28.3.1897) a Eva Kochmanová (Osvračín)
svatba 10.11.1923 Osvračín
Jan Beyvl, zámecký zahradník, (1857 Strašice 53) a Albína Hniličková (1868 Ohrazenice 1)
svatba 4.11.1890 Volenice
děti Anna (18.4.1891 Tažovice 1), Růžena Albína (16.2.1893 Tažovice 1), Rudolf Tomáš (24.2.1895 Tažovice 1- 20.10.1910), N. dívka (23.2.1898)
Anna Beyvlová (18.4.1891) a František Richter, c.k. četnický strážmist v Předslavicích 7 (28.12.1876 Nučice 52, okr. Český Brod)
svatba 12.9.1911 Volenice
rodiče Františka Richtera - Jan Richtr, mistr krejčovský, Nučice 52, Marie Bobková, Nučice 52
Růžena Albína Beyvlová (16.2.1893) a Antonín Pešek (13.5.1888 Tažovice 19)
svatba 7.11.1923 Volenice
Josef Staněk, panský kočí (1865 Lhota Tažovická 11), a Barbora Tesařová (1869 Lhota Tažovická 20)
svatba 22.1.1889 Volenice
děti Josef (24.5.1893 Fürtenfeld, Štýrsko), František (6.3.1898 - 24.6.1898)
zaměstnán zde přes 30 let, r. 1889 lokaj v Klatovech
Josef Staněk (24.5.1893)
učitel ve Strašicích , od r. 1920 učitel ve Volenicích, od r. 1928 kronikář obce Volenice
Antonín Benedikt, pasák, a Marie Vrhelová (Chlístov 35, okr. Klatovy)
děti Antonín (1859), Anna (1854), Františka (22.2.1873)
r. 1895 bytem Tažovice 20, podruh
Anna Benediktová (1854) a Vojtěch Hromíř, čeledín (1858 Tažovice 8)
svatba 9.8.1881 Volenice
bytem Tažovice 20
Františka Benediktová (22.2.1873)
děti František Benedikt (24.6.1895)
František Benedikt (24.6.1895) a Oliva Rotter
svatba 6.8.1924 Maria Zell, Štýrsko
Antonín Benedikt, čeledín (1859), a Anna Tesařová (1863 Lhota Tažovická 20 )
svatba 16.10.1883 Volenice
děti Josefa (18.2.1884), Antonín (28.6.1886 - 16.3.1888), Marie (1.8.1889 - 25.69.1891), Václav (8.9.1891 - 12.12.1893), Anna (21.8.1893), Jan (17.6.1898)
Josefa Benediktová (18.2.1884) a Josef Ledek, mistr obuvnický, Strakonice 156 (19.3.1868 Nové Strakonice)
svatba 28.2.1905 Volenice
rodiče Josefa Ledka - Tomáš Ledek, tkadlec fezů, Nové Strakonice, Veronika Krejzová, Nové Strakonice
Anna Benediktová (21.8.1893) a Jan Filánek ( Drážov 28)
svatba 24.11.1914 Volenice
Jan Benedikt (17.6.1898) a Maie Emilie Běhounková
svatba 16.9.1926 Oberhaider
František Holeček, čeledín, ( Frymburk 45), a Josefa Rychtářová (19.12.1865 Zvotoky 14)
děti Františka Rychtářová (30.8.1894)
děti z manželství Jan Nep. (16.5.1899)
2007 Mayerovi


2
2007 Marie Řehořová
2008 Řehořovi


3
František Had, domkář, a Josefa Vlčková (Tažovice 3)
děti Marie (1837)
Marie Hadová (1837) a Antonín Žáček, ševcovský tovaryš, Bezděkov 10 (1826 Bezděkov 21)
svatba 13.4.1869 Volenice
rodiče Antonína Žáčka - Jakub Žáček, mistr tkalcovský, Bezděkov 21, Veronika Janelková, Bezděkov 21
Josef Masopust, domkář, a Marie Nováková ( Tažovice 6)
děti Antonín (1.2.1866), Kateřina (1861), Terezie (9.10.1872), Františka (8.3.1875)
Kateřina Masopustová (1861) a Josef Hejpetr, domkář (1853 Tažovice 16)
svatba 16.2.1886 Volenice
bytem Tažovice 16
děti * kol 1895
Terezie Masopustová (9.10.1872) a Karel Novák, nádeník, Strakonice (12.12.1870)
svatba 13.2.1900 Volenice
rodiče Karla Nováka - Václav Novák, kameník, Nové Strakonice 87, Barbora Benešová, Nové Strakonice 87
Františka Masopustová (8.3.1875) a Matěj Brabenec, zemědělský dělník, (28.1.1868 Kladruby 59)
svatba 8.1.1901 Volenice
bytem Štěchovice 28
děti * kol 1900
Antonín Masopust, domkář, (1.2.1866), a Antonie Mikešová (1.1.1870 Krejnice 15)
svatba 15.11.1897 Volenice
děti Antonín (26.11.1898 - 13.12.1898), Marie (12.11.1899)
2007 Fr. Řehoř (Strakonice)
2008 Řehořovi


4
Václav Hajský, pachtýř mlýna, (1851 fara Štěkeň), a Marie Staňková (1854 Lhota Tažovická 5)
svatba 9.11.1880 Volenice
rodiče Václava Hajského - Václav Hajský, mlynář, Přeborovice 15, Kateřina Řapková, Černěkov 1
1921 Alois Holub, (30.3.1871 Masákova Lhota, domovská obec Hodonín, okr. Vimperk, rodiče bytem Strašice 15), nájemce mlýna, a 1/ Anna Frková (3.2.1870 Němčice 11), 2/ Vincencie (18.7.1874 Tažovice - 1958)
svatba 1/ 19.2.1895
děti František (14.10.1897 Vojnice), Marie (22.4.1899 Tažovice 4 - 16.7.1899)
r. 1895 nájemce mlýna v Střídce, r. 1899 nájemce mlýna v Tažovicích 4 (s první manželkou), r. 1914 mlynář, ve Strašicích od r. 1916 s manželkou Vincencií - bytem Strašice 20
2008 Plachtovi


5
Václav Kmoch, chalupník, a Anna Brožová (Tažovice 5)
děti Kateřina (1808)
Kateřina Kmochová (1808) a František Bláha, domkář (16.8.1813 Štěchovice 29)
svatba 27.11.1832 Volenice
bytem Štěchovice 57
děti * kol 1840
Josef Kmoch, domkář, a Marie Hozmanová ( Frymburk 4)
děti Václav (cca 1850), František (cca 1860), Kristina (1846)
František Kmoch (cca 1860) a Antonie Pilná ( Dřešínek 10)
bytem Tažovice 1
děti * kol 1890
Václav Kmoch, čeledín (cca 1850) a Marie Bedlivá ( Čestice 47)
bytem Ohrazenice 1
děti * kol 1885
r. 1898 domkář zde (děti vypsány u Ohrazenic)
Kristina Kmochová (1846) a 1/ Havel Lavička, čeledín, 2/ Tomáš Vitěka, domkář, vdovec (1822 Mukárov 11)
svatba 2/ 14.6.1892 Volenice
bytem Štěchovice 1 , Štěchovice 53
2008 Šíslovi


6
1774 - 1777 Anton Protiva, svobodný mlynář, a Josefa , poddaná k Ohrazenicím
Marie Nováková (cca 1830) a Josef Masopust, domkář
bytem Tažovice 3
děti * kol 1860
Jan Novák, domkář, a Anna Hadová ( Tažovice 28)
děti Josefa (1846), Petr (1847), Antonín (26.12.1849)
Josefa Nováková (1846) a Jan Talman, nádeník (1847 Tažovice 27)
svatba 25.1.1870 Volenice
Petr Novák, obuvník (1847) a Marie Brožová (19.12.1842 Zvotoky 11)
svatba 4.8.1873 Volenice
Antonín Novák, domkář, (26.12.1849) a 1/ Rosalie Strejcová (1848 Strašice 3 ), 2/ Josefa Lutrová ovd. Macholdová (20.10.1853 Kalenice 1, bytem Volenice 81)
svatba 1/ 26.4.1870 Volenice, 2/ 1.3.1897 Volenice
děti 1. manželství Marie (1865), Josef (21.7.1883), Jan (17.5.1885 - 17.6.1885), Anna (11.7.1886 - 24.8.1886), Rosalie (12.1.1889)
Marie Nováková (1871) a Matěj Talman, domkář (1865 Tažovice 25)
svatba 29.5.1894 Volenice
bytem Tažovice 25
děti * kol 1900
Rosalie Nováková (12.1.1889) a Matěj Křivanec (Dražejov 77)
svatba 7.1.1919 Katovice
Josef Novák, domkář, (21.7.1883), a Anna Metličková (21.6.1882 Tažovice 28, viz Zvotoky 3 , v době svatby bytem Zvotoky 37)
svatba 18.2.1908 Volenice
2008 Smolovi


7
Tomáš Motl, nádeník, a Marie Bláhovcová ( Zvotoky 37)
děti Tomáš (18.5.1864)
Tomáš Motl, nádeník (18.5.1864) a Josefa Švarcová (20.3.1864 Kladruby 16)
svatba 17.9.1889 Volenice
bytem Tažovice, Ohrazenice, Volenice 64, Zvotoky
děti * kol 1895
Václav Podlesný, chalupník, (1848 Tažovice 15 - před 1885), a Alžběta Hajská (1852 Novosedly 7)
svatba 18.2.1873 Volenice
děti Anežka (17.9.1885)
Anežka Hajská/Podlesná (17.9.1885) a ???
svatba 19.9.1911 Volenice
při narození Anežky není uvedené její příjmení, je nemanželská (narozená po smrti Václava Podlesného)
Josef Tramba, obuvník, (1850 Tažovice 26), a Josefa Podlesná (1856 Tažovice 15 )
svatba 20.1.1880 Volenice
děti František (15.9.1881), Marie (8.6.1884 - 21.9.1884), Karolína (29.10.1887), Františka (19.2.1894)
František Tramba, hajný, (15.9.1881) a Kateřina Kompitová (6.11.1881 Volenice 26)
svatba 31.1.1911 Volenice
Františka Trambová (19.2.1894) a Josef Štěpánek (6.2.1884 Tažovice 23 )
svatba 9.11.1915 Volenice
2008 Machalovi


8
1810 Jan Hromíř a Magdalena Michálková
děti Barbora (1810)
1845 Barbora Hromířová (1810) a Tomáš Opava (8.12.1805 Krejnice 22 )
svatba 3.2.1845
bytem Ohrazenice 1
Josefa Hromířová (cca 1830) a Josef Hejpetr, domkář
bytem Tažovice 16
děti * kol 1860
Matěj Žipek, učitel, a Anna Mrázová ( Vojnice 12)
svatba ???
děti Vincenc (cca 1830)
Vincenc Žipek (cca 1830), učitel, a Marie Rundová ( Hodějov 3)
svatba ???
bytem Hoslovice 52
děti * kol 1865
Jan Bedlivý, domkář, a Marie Kobecká? (Dřešín)
svatba ???
děti Marie (cca 1845)
Marie Bedlivá (cca 1845) a Antonín Kojzar (cca 1845 Žihobce ?)
svatba ???
bytem Hoslovice 43
děti * kol 1870
Tomáš Hromíř, chalupník, a Josefa Marková ( Soběšice 29)
děti Matěj (1834), Barbora (1839)
Matěj Hromíř, bednářský tovaryš (1834) a Josefa Dušková (1830 Tažovice 1)
svatba 23.6.1868 Volenice
Barbora Hromířová (1839) a Václav Bláha, domkář (31.7.1833 Volenice 67)
svatba 9.9.1863 Volenice
bytem Volenice 67
Václav Hromíř, chalupník, a Kateřina Brabcová ( Úlehle 16)
děti Josef (1855), František (1861), Vojtěch (1858)
Vojtěch Hromíř (1858) a Anna Benediktová (1854 Tažovice 1)
svatba 9.8.1881 Volenice
bytem Tažovice 1, čeledín, Tažovice 20, domkář
děti * kol 1885
František Hromíř, bednář, domkář (1861) a Anna Hlinková (1864 Tažovice 14)
svatba 28.10.1884 Volenice
bytem Tažovice 31
děti * kol 1895
Josef Hromíř, chalupník, (1855), a Marie Havlová (1857 Kalenice 28)
svatba 18.2.1879 Volenice
děti Marie/Anna (1880), Marie (12.3.1885), Václav (30.7.1887 - 13.12.1887), Antonie (2.11.1888), Růžena (1.9.1894), Anežka (21.1.1897 - 12.12.1898)
Anna Hromířová (5.7.1880) a Václav Jílek (10.8.1875 Zvotoky 29)
svatba 26.6.1906 Volenice
bytem Zvotoky 29
děti * po 1910
Marie Hromířová (12.3.1885) a Tomáš Vítek, nádeník (21.12.1871 Lhota Tažovická 15)
svatba 25.2.1908 Volenice
Růžena Hromířová (1.9.1894) a Matěj Pešek (Tažovice)
svatba 18.2.1919 Volenice
Václav Podlesný, chalupník, (t před 1911) a Alžběta Hajská ( Novosedly 7)
děti Anežka Hajská (17.9.1885)
Anežka Hajská (17.9.1885) a František Masopust, truhlář, (24.12.1875 Tažovice 32)
svatba 19.9.1911 Volenice
2008 Třískovi


9
Josefa Klivanová (cca 1810) a Jan Kopáček, domkář
bytem Strašice 49
děti * kol 1860
r. 1886 psán jako domkář v Tažovicích 19
Anna Klivanová (cca 1820) a Tomáš Kopáček, krejčí
bytem Lhůta Kůstrá 14, Krejnice 16
děti * kol 1850
Josefa Klivanová (5.7.1831) a Václav Opava, vdovec (1.9.1829 Kalenice 37)
svatba 1.2.1861
bytem Kalenice 41
Martin Klivan, chalupník, a Marie Vohradská ( Krejnice 24)
děti Josefa (1832), Marie (1844)
Josefa Klivanová (1832) a 1/ Jan Robl, domkář, Tažovice 9, 2/ Václav Král, obecní slouha, vdovec, (1824 Zvotoky 7)
svatba 2/ 15.2.1870 Volenice
bytem Zvotoky 7, Zvotoky 52
děti * kol 1870
Tomáš Hozman, chalupník, (19.12.1823 Štěchovice ), a 1/ ???, 2/ Marie Klivanová (1844)
svatba 26.2.1867 Volenice
děti Josef (16.2.1868), Václav (1871), Marie (4.12.1881)
Tomáš Hozman byl r. 1867 vdovec, polní mistr v Kladrubech
Josef Hosman, panský zahradník (16.2.1868) a Marie Hlinková (8.1.1871 Tažovice 14)
svatba 27.6.1899 Volenice
Josef Hosman r. 1899 bytem Němčice 1
Marie Hozmanová (4.12.1881) a Tomáš Kilinger, komorník ve Vídni, , Hochschülstrasse 20 (31.10.1879 Divace 35, okr. Hustopeče na Moravě)
svatba 13.8.1907 Volenice
rodiče Tomáše Kilingera - Pavel Kilinger, dělník, Diváce 35, Františka Sedláčková, Diváce
Václav Hozman, chalupník, (1871), a Barbora Hlinková (1873 Tažovice 14)
svatba 12.11.1895 Volenice
děti Václav (26.8.1896), Marie (25.10.1898)
Václav Hozman (26.8.1896) a Marie Vojíková (Krejnice)
svatba 23.1.1923 Volenice
Marie Hozmanová (25.10.1898) a František Maza
svatba 2.11.1929 Písek
2008 Pobořilovi


10
Jakub Mayer, domkář, a Eva Veselá (Tažovice)
děti Josefa (cca 1780)
Josefa Mayerová (cca 1780) a Jan Turek
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost zapsáni u Štěchovice 43, panský revírník
děti * kol 1820
Barbora Štětková (cca 1840) a Jan Metlička, domkář
bytem Tažovice 28
děti * kol 1870
Bartoloměj Stětkovec, domkář, a Kateřina Nártová (Kraselov)
děti Tomáš (1841)
Tomáš Štěkovec, domkář, (1841), a Antonie Burianová (1842 Strašice 16)
svatba 8.2.1870 Volenice
děti Marie (30.6.1881)
Marie Štětkovcová (30.6.1881) a Václav Rezek, nádeník (17.11.1884 Dobrš 12)
svatba 14.1.1908 Volenice
2008


11
Josefa Kašperová (cca 1810) a Josef Nedvěd
bytem Lhota Tažovická 21, domkář
děti * kol 1840
Jakub Kašper, šenkýř, a Barbora Setecká ( Štěchovice 31)
děti Barbora (cca 1815)
Barbora Kašperová (cca 1815)
děti za svobodna Václav Kašper (1841 Lhota Tažovická 21)
Václav Kašper, zednický tovaryš (1841) a Barbora Hromádková (21.2.1837 Zvotoky 33)
svatba 19.5.1863 Volenice
r. 1863 byte Lhota Tažovická 21
Václav Jedlička, šenkýř, a Anna Dlouhá (Tažovice 9)
děti Marie (1845), Barbora (1848 Tažovice 11)
Marie Jedličková (1845) a Tomáš Špička (1839 Lhota Tažovická 3)
svatba 8.8.1865 Volenice
bytem Lhota Tažovická 3, sedlák
děti * kol 1880
Barbora Jedličková (1848) a František Kopáč (1839 Strašice 18, viz Volenice 50)
svatba 1.2.1869 Volenice
František Staněk, podruh, a Antonie Kováříková (??? 24)
děti František (1847)
František Staněk (1847) a Terezie Chalupová (1849 Týn nad Vltavou)
svatba 11.11.1879 Volenice
bytem Lhota Tažovická 14, pekařský pomocník
Jan Kopáč, obuvník (22.8.1834 Volenice 50 ), a Anna Hadová (1851 Tažovice 32)
svatba 10.5.1880 Volenice
Jan Jedlička, šenkýř, (16.5.1860 Nezamyslice 15 ), a 1/ Josefa Křišťanová (Volyně 12), 2/ Marie Štěpánková ( Strašice 9)
svatba 2/ 30.4.1901 Volenice
děti 1. manželství N. chlapec (19.8.1894)
děti 2. manželství Anna (16.4.1906)
rodiče Josefy Křišťanové - František Křišťan, mistr zednický, Volyně 12, Marie Šimková, Zechovice
Jan Jedlička, chalupník, hostinský, a
nutno najít zdroj dat a doplnit
Anna Jedličková (16.4.1906) a Vincenc Houska, dělník, (22.2.1900 Novosedly 39)
svatba 26.7.1930 Volenice
2008 Jedličkovi


12
Jakub Černický, domkář, a Josefa Šanderová ( Soběšice 15 )
děti Marie (1848), Antonie (1856), Vincencie (1860), Václav (cca 1860)
Marie Černická (1848) a František Had (1848 Mladotice 4)
svatba 6.2.1872 Volenice
Antonie Černická (1856) a Václav Hais, výčepní (1848 Kraselov 4)
svatba 18.11.1879 volenice
bytem Zvotoky 23
Vincencie Černická (1860) a Alois Talman, čeledín (1860 Tažovice 27)
svatba 10.9.1883 Volenice
bytem Tažovice 1
děti * kol 1895
Václav Černický, domkář, (cca 1860), a Kateřina Divišová ( Mukárov 6)
děti Anežka (1883), Kateřina (30.10.1886), Barbora (30.8.1889)
Anežka Černická (1883) a Josef Němec, obuvník (1871 Velenovy 60)
svatba 6.2.1906 Volenice
rodiče Josefa Němce - Josef Němec, obuvník, Velenovy 60, Josefa Hudličková, Velenovy 8, okr. Plánice
Kateřina Černická (30.1.1886) a ???
svatba 6.2.1912 Volenice
Barbora Černická (30.8.1889) a Václav Vlček
svatba 27.1.1921 Volenice
2008 Vlčkovi


13
Petr Oliva, domkář, kolář, a Anna Blažková (Tažovice 13)
děti František (14.10.1862 Tažovice 13), Josef (1854)
Josef Oliva (1854) a Josefa Hejpetrová (1855 Tažovice 16)
svatba 8.5.1883 Volenice
bytem Tažovice 16, kolář
děti * kol 1885
František Oliva, domkář, kolář, (14.10.1862), a 1/ Anna Nechybová (Sudobytce, okr. Dobříš), 2/ Terezie Roučková (19.10.1887 Zvotoky 45)
svatba 2/ 11.8.1908 Volenice
děti 1. manželství Marie (1.2.1886), Anežka (30.12.1890), František (24.8.1896 Štěchovice 58), Rozálie (11.8.1898 Štěchovice 58 - 8.10.1898)
rodiče Anny Nechybové - Vojtěch Nechyba, domkář, Sudobytce, okr. Dobříš, Barbora Šimáčková, Nebříš
r. 1908 byl František Oliva kolářem v Kalenicích 1
Marie Olivová (1.2.1886) a Karel Hořínek
svatba 4.2.1913 Olšany
Anežka Olivová (30.12.1890) a František Sádlo vulgo Šára
svatba 28.7.1913 Olšany Žižkov
28.2.1921 v Michli vystoupila z církve
František Oliva (24.8.1896) a Johanna Nováková
svatba 15.10.1922 Stará Boleslav
Tomáš Podlesný, domkář, obuvník (1862 Tažovice 15), a Terezie Brůžková (1873 Kladruby 10)
svatba 5.2.1895 Volenice
děti Josef (1.1.1896 - 24.4.1898), František (13.12.1897)
2008 Podlesných


14
Jan Hlinka, domkář, a Kateřina Podlesná ( Tažovice 15)
děti Václav (1814)
Václav Hlinka (1814) a 1/ ???, 2/ Barbora Roučková ovd. Plechatá, Babková (28.11.1816)
svatba 2/ 6.10.1863
bytem Lhota Tažovická 16, po r. 1863 Štěchovice 38
Vojtěch Hlinka, chalupník, a Magdalena Bartošová (Štěkeň)
děti Anna (1835), František (1837)
Anna Hlinková (1835) a Josef Tesař, domkář, zedník (1835 Lhota Tažovická 20 )
svatba 22.11.1864 Volenice
bytem Lhota Tažovická 20
děti * kol 1870
František Hlinka, chalupník, (1837), a Marie Štěpánková (1846 Tažovice 33)
svatba 7.11.1865 Volenice
děti Josef (cca 1860), Anna (1864), Marie (8.1.1871), Barbora (1873), Terezie (13.4.1878), Vincenc (21.1.1887 - 30.1.1887), Antonie (13.4.1888)
Anna Hlinková (1864) a František Hromíř, domkář, bednář (1861 Tažovice 8)
svatba 28.10.1884 Volenice
bytem Tažovice 31
děti * kol 1895
Barbora Hlinková (1873) a Václav Hozman, chalupník (1871 Tažovice 9)
svatba 12.11.1895 Volenice
bytem Tažovice 9
děti * kol 1900
Marie Hlinková (8.1.1871) a Josef Hosman, panský zahradník, Němčice 1 (16.2.1868 Tažovice 9)
svatba 27.6.1899 Volenice
Terezie Hlinková (13.4.1878) a Jan Nikodem, chalupník, (13.5.1873 Zlešice 23)
svatba 3.11.1903 Volenice
rodiče Jana Nikodema - František Nikodem, chalupník, Zlešice 23, Barbora Dolíšková, Smíratice 2
Antonie Hlinková (13.4.1888) a Josef Krutský (Bubeneš 126)
svatba 25.8.1913 Bubeneč
Josef Hlinka, chalupník (cca 1860) a Kateřina Hynková ( Radkovice 1)
děti Růžena (15.3.1898), Marie (21.11.1899)
2009 Neumanovi


15
Kateřina Podlesná (cca 1790) a Jan Hlinka
bytem Tažovice 14, domkář
děti * kol 1820
František Podlesný, chalupník, a Marie Staňková ( Zvotoky 32 )
svatba ???
děti Václav (1848), Jan (1850), Tomáš (cca 1860), František (1852), Josefa (1856), Marie (1858), Kateřina (1866)
Václav Podlesný (1848) a Alžběta Hajská (1852 Novosedly 7)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Tažovice 7, chalupník
František Podlesný, obuvník (1852) a Marie Štroblová (1853 fara Zruč)
svatba 17.10.1881 Volenice
rodiče Marie Štroblové - Vojtěch Štrobl, čeledín v ovčíně Chabařickém, Rosa Rupertová, Soutice 13
Josefa Podlesná (1856) a Josef Tramba, obuvník (1850 Tažovice 26)
svatba 20.1.1880 Volenice
bytem Tažovice 7
děti * kol 1880
Marie Podlesná (1858) a Václav Nikodem, domkář (1851 Zahorčice 38)
svatba 3.2.1880 Volenice
Tomáš Podlesný (1862) a Terezie Brůžková (1873 Kladruby 10)
svatba 5.2.1895 Volenice
bytem Tažovice 13, domkář, obuvník
děti * kol 1895
Kateřina Podlesná (1866) a Matěj Kolář, chalupník (1863 Frymburk 28)
svatba 20.5.1889 Volenice
1888 Jan Podlesný, chalupník, (1850), a Karolína Sluková (1857 Tažovice 1 )
svatba 23.11.1875 Volenice
děti Terezie (14.11.1885), František (11.6.1888), Anna (26.4.1891 - 3.12.1892), Anna (1.4.1893 - 6.2.1898), Václav (22.9.1894 - 26.2.1898), Josef (21.1.1898)
r. 1910 Karolina zapsána jako Slunková
Terezie Podlesná (14.11.1885) a Josef Dlohoš (1885 Koclov 13)
svatba 23.8.1910 Volenice
bytem Koclov 13
Josef Podlesný (21.1.1898) a Kristina Anna Kalná ( Čimice 18)
svatba 20.10.1928 Nezamyslice
1911 František Podlesný (11.6.1888) a Františka Mikešová (10.12.1889 Zvotoky 30 )
svatba 4.7.1911 Volenice
Podlesných


16
Petr Hejpetr, domkář, a Alžběta Smůlová (Bukovník 4)
děti Vojtěch (1815), Josefa (cca 1820)
Josefa Hejpetrová (cca 1820)
děti za svobodna Antonín Hejpetr (12.6.1855)
Vojtěch Hejpetr, zedník, (1815) a Eva Trnková (1819 Štěchovice 67), 2/ Marie Nártová (Nuzín)
svatba 1/ 6.2.1849 Volenice
bytem Štěchovice 67
děti 1850 - 1875
Josef Hejpetr, domkář, a Josefa Hromířová ( Tažovice 8)
děti Josef (1853), Josefa (1855)
Josefa Hejpetrová (1855) a Josef Oliva, kolář (1854 Tažovice 13)
svatba 8.5.1883 Volenice
děti Vojtěch (26.3.1885 - 26.5.1885), Vojtěch (11.5.1886 Tažovice 16 - 25.5.1886 Kraselov)
1886 Matěj Brož, podruh, a Anna Čejková ( Štěchovice 47 )
děti Matěj (cca 1850), Jan (cca 1850)
Jan Brož, (cca 1850), čeledín, a Antonie Petříková ( Soběšice 53)
bytem Ohrazenice 1
děti * kol 1885
1886 Matěj Brož (cca 1850)
r. 1886 čeledín ve Sloučeni 1
Josef Hejpetr, domkář, (1853), a Kateřina Masopustová (1861 Tažovice 3)
svatba 16.2.1886 Volenice
děti Marie (12.2.1887), Jan (17.6.1889), Josef (5.3.1892 - 12.7.1894), Anna (24.4.1896 - 18.5.1914)
Marie Hejpetrová (12.2.1887) a Josef Šabek, čeledín, Osek 1 (15.2.1883 Slatina 57)
svatba 17.11.1908 Volenice (rozluka 5.3.1946 Písek)
rodiče Josefa Šabka - Josef Šabek, čeledín, r. 1908 Chanovický Újezd 15, Josefa Rodinová, Slatina 57
Jan Hejpetr (17.6.1889) a Anna Koblihová (23.6.1887 Volenice )
svatba 1.10.1918 Volenice
2008 Vepřekovi


17
Václav Čermák, podruh, a Josefa Loučková (Lhota pod sv. Annou)
děti Josefa (8.4.1833), Marie (1840), Johanna (1847)
Josefa Čermáková (8.4.1833) a Leopold Hrbek, zahradník, hospodářský ( Tažovice 1)
svatba 7.2.1860 Volenice
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1860
Marie Čermáková (1840 - 6.3.1871 Štěchovice 1)
zemřela ve věku 31 let na vodnatelnost, bytem u sestry Josefy provd. Hrbkové
Johanna Čermáková (1847 - 20.11.1869 Štěchovice 1)
zemřela ve věku 22 let na růži, bytem u sestry Josefy provd. Hrbkové
František Bláhovec, domkář, a Kateřina Štěpánková ( Mladotice 2)
děti Marie (1863), Václav (1868), Kateřina (cca 1850)
Kateřina Bláhovcová (1860) a František Kopáček, krejčí (1858 Lhůta Kůstrá 14)
svatba 9.11.1880 Volenice
bytem Zvotoky 13
děti * kol 1880
Marie Blahovcová (1863) a František Tramba, čeledín (1857 Tažovice 26)
svatba 15.5.1883 Volenice
Václav Bláhovec, domkář, (1868), a Marie Vlčková (1866 Lhota Tažovická 7)
svatba 23.2.1892 Volenice
děti Marie (18.11.1893), Josefa (13.3.1897)
Marie Bláhovcová (18.11.1893) a Václav Janout
svatba 18.11.1913 Volenice
Josefa Bláhovcová (13.3.1897) a Vincenc Žíla (Mukárov 16)
svatba 5.10.1920 Volenice
2008 Kosovi


18
Jakub Mareš, domkář, a Marie Koubová ( Zahorčice 14)
děti Václav (1834 Zahorčice 14), František (1842), Josef (1846)
Václav Mareš, ševcovský tovaryš (1834) a Marie Anna Vlčková (1841 Lhota Tažovická 7)
svatba 11.8.1863 Volenice
Josef Mareš, nádeník, (1846) a Marie Kochtová (14.2.1852 Štěchovice 70)
svatba 9.1.1872 Volenice
František Mareš, domkář, (1842), a Josefa Lejsková (1834 Damíč 23)
svatba 29.5.1865 Volenice
děti Josef (cca 1870)
Josef Mareš, domkář, zedník, a Karolina/Klára Kopová ( Čimice 54 )
děti Anna (10.7.1893), František (30.11.1894), Josef (3.6.1897), Marie (15.8.1899), Josefa (5.4.1907)
r. 1899 uváděna manželka Klára, r. 1930 manželka Karolina
Anna Marešová (10.7.1893) a Václav Kuncl ( Lhota Tažovická 23)
svatba 27.1.1914 Volenice
František Mareš (30.11.1894) a Alosie Švehlová
svatba 20.11.1920 Katovice
Josef Mareš (3.6.1897 a Marta Hadová ( Mladotice 15 )
svatba 17.11.1927 Kraselov
Josefa Marešová (5.4.1907) a Václav Vaňásek, železniční zřízenec (19.11.1900 Pacov, bytem Podmokly 67)
svatba 28.10.1930
rodiče Václava Vaňáska - František Vaňásek, domkář, Pacov 288, Marie Nováková, Roučkovice 14
2008 Býčkovi


19
Magdalena Vlčková (cca 1740) a Jan Kobliha
bytem Tažovice 24, domkář
děti * kol 1770
Anna Vlčková (10.1.1802) a Jan Janda (9.4.1796)
bytem Volenice 39, domkář
děti * kol 1840
Josef Pešek, chalupník, a Antonie Vlčková ( Lhota Tažovická 7)
děti Václav (cca 1860), Marie (1844), Johanna (1845), Antonín (10.1.1859)
Marie Pešková (1844) a Josef Moravec, nádeník (1849)
svatba 10.2.1874 Volenice
rodiče Josefa Moravce - Marketa Moravcová, dcera Vojtěch Moravce, sedlák, Břežany, Marie Kolářová
Johanna Pešková (1845) a Jan Brož, čeledín, vdovec (1829 Bukovník)
svatba 16.4.1872 Volenice
bytem Běšetín 2
děti * kol 1860
Antonín Pešek (10.1.1859) a 1/ Marie Kočí ( Kraselov 31), 2/ Antonie Pavlíková (9.5.1873 Krejnice 34)
svatba 2/ 26.1.1904 Volenice
bytem Štěchovice 1, čeledín, Ohrazenice 1
děti * kol 1885
Václav Pešek, chalupník, (cca 1860) a Anna Hrádecká ( Kejnice 5)
děti František (1.1.1884), Baltazar (6.1.1886 - 8.1.1886), Marie (27.3.1887 - 4.7.1887), Antonín (13.5.1888), Josef (5.9.1890), Vojtěch (17.3.1893), N. dívka (24.12.1896)
Josef Pešek (5.9.1890) a Anna Peterca
svatba 6.1.1915 Linec
Vojtěch Pešek (17.3.1893) a Anna Vlachová
svatba 26.4.1920 Obermoldau
Antonín Pešek (13.5.1888) a Růžena Albína Beyvlová (16.2.1893 Tažovice 1)
svatba 7.11.1923 Volenice
2008 Šobrovi


20
Ondřej Metlička, chalupník, a Anna Knížková (Tažovice 20)
děti František (cca 1850)
František Metlička (cca 1850) a Terezie Skřivanová (Milčice 5)
bytem Tažovice 28
děti * kol 1885
František Vítek, obecní slouha, domkář,. a Marie Auer (Obermühle, Horní Rakousy)
děti Karel (9.11.1840 Sv. Martin, Rakousko)
Karel Vítek, klempíř (9.11.1840) a Kateřina Kvěchová (12.11.1854)
bytem Volenice 19
děti * 1875 - 1893
Josef Tesař, domkář, zedník, a Anna Hlinková ( Tažovice 14)
r. 1889, r. 1911 psán bytem Lhota Tažovická 20
Vojtěch Hromíř, domkář, (1858 Tažovice 8) a Anna Benediktová (1854 Tažovice 1)
svatba 9.8.1881 Volenice
děti Marie (2.2.1884 Tažovice 1)
Marie Hromířová (2.2.1884) a Petr Tesař, obuvník (29.6.1885 Lhota Tažovická 20)
svatba 31.1.1911 Volenice
2008 Šindelářovi


21
Kateřina Knížková (cca 1820) a Jan Veselý, domkář
bytem Tažovice 22
děti * kol 1860
Václav Špička, domkář, a Barbora Kavalová ( Soběšice 57)
děti Václav (1825), Vojtěch (1826)
r. 1863 psán jako truhlářský tovaryš, Strakonice 93
Václav Špička, truhlář (1825) a 1/ ???, 2/ Anna Schneedörflerová (1852 Strašice 46)
svatba 2/ 18.2.1873 Volenice
bytem Strakonice 93, měšťan
Vojtěch Špička, truhlářský tovaryš (1826) a Johanna Zinková (1831 Tažovice 30)
svatba 10.2.1863 Volenice
r. 1863 bytem Strakonice 93
Josef Kopáček, kolář, ( Strašice 49), a Marie Burianová ( Vojnice 2)
děti Josefa (1.1.1887), Anna (8.8.1889)
Josefa Kopáčková (1.1.1887) a Václav Buzín, zedník, (20.5.1881 Kalenice 12 )
svatba 16.2.1909 Volenice
Anna Kopáčková (8.8.1889) a Václav Bouda (Horažďovice)
svtba 4.2.1915 Horažďovice
2007 Hejtmánkovi, Klenovi


22
Jan Veselý, domkář, a Kateřina Knížková ( Tažovice 21)
děti Marie (1848), František (cca 1870)
Marie Veselá (1848) a Vojtěch Rudle, nádeník (1852 Bílenice )
svatba 19.2.1884 Volenice
rodiče Vojtěcha Rudle - František Rudle, nádeník, Bílenice, Marie Pendlová, Velká Chmelná 33
František Veselý, domkář (cca 1870), a Kateřina Beranová ( Drachkov 8)
děti Josefa (29.9.1886), Antonie (9.6.1888), Karel (19.4.1891 - 23.11.1892), Marie (10.3.1893), Rosa (Růžena) (10.9.1896), František (5.9.1899)
Marie Veselá (10.3.1893) a Pavel Hojar
svatba 11.9.1916 České Budějovice
2008 Brandlovi


23
Jakub Kobliha, chalupník, a Marie Dušková ( Zvotoky 31 )
děti Jan (26.12.1842)
Marie Dušková měla asi i dalšího manžela Matěje Štěpánka, psáni v Tažovicích 23 a 33, do vyřešení Štěpánkovi ponecháni v Tažovicích 33, Koblihovi zde
Jan Kobliha, nádeník (26.12.1842) a Josefa Veselá (15.2.1847 Volenice 19)
svatba 12.11.1867 Volenice
bytem Volenice 30
děti * kol 1870
František Blažek, domkář, a Marie Vítková (Štěchovice)
svatba ???
děti Martin (cca 1820)
Martin Blažek (cca 1820) a Marie Šavlová ( Nuzín 20)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1855
František Štěpánek, chalupník, ( Tažovice 33 - 27.9.1886), a Johanna Marešová (Milčice 4)
děti František (10.5.1874), Josef (6.2.1884), Karel (pohrobek) (12.11.1886 - 25.8.1906)
rodiče Johanny Marešové - František Mareš, sedlák, Milčice 4, Kateřina Maříková, Mukárov 10
Josef Štěpánek (6.2.1884) a Františka Trambová (19.2.1894 Tažovice 7)
svatba 9.11.1915 Volenice
František Štěpánek, chalupník, (10.5.1874), a Kateřina Benešová (15.11.1882 Štěchovice 7)
svatba 24.11.1903 Volenice
2008 Štěpánkovi


24
Jan Kobliha, domkář, a Magdalena Vlčková ( Tažovice 19)
děti Jakub (cca 1770)
Jakub Kobliha (cca 1770) a Magdalena Vítková ( Štěchovice 54)
bytem Štěchovice 34, domkář, kol r. 1825 svobodný
děti * kol 1825
Josefa Koblihová (cca 1800) a Josef Chochol, domkář
svatba ???
bytem Hoslovice 58
děti * kol 1830
František Vlček, domkář, a Anna Hlinková ( Škůdra 5)
děti Kateřina (1841)
1894 Vojtěch Vohradský, domkář, (1835 Krejnice 24), a Kateřina Vlčková (1841)
svatba 7.11.1865 Volenice
děti Josef (1867), Anna (20.11.1868)
Anna Vohradská (20.11.1868) a Tomáš Švec, zedník, domkář (19.12.1872 Víska 19)
svatba 20.2.1900 Volenice
Josef Vohradský, domkář, (1867) a Anna Hanzlíková (25.4.1871 Volenice 71 )
svatba 29.5.1894
děti František (7.10.1895), Josefa (25.2.1898)
František Vohradský (7.10.1895) a Františka Kubíčková (Tažovice )
svatba 20.12.1922 Strakonice
2007 Vilém Vichr (Strakonice)
2008 Vichrovi


25
Petr Chvál, domkář, a Magdalena Bedlivá (Chvalšovice 16)
děti Marie (1837)
Marie Chválová (1837) a Vincenc Kníže, sklenář (1845 Volenice 52)
svatba 30.1.1872 Volenice
Karel Talman, domkář, a Marie Steinerová ( Krejnice 37)
děti Matěj (1865), Marie (1870)
Marie Talmanová (1870) a Josef Černík, nádeník (1869 Hodějov 25)
svatba 16.1.1894 Volenice
děti Františka Talmanová/Černíková (25.9.1893)
Matěj Talman, domkář, (1865) a Marie Nováková (1871 Tažovice 6)
svatba 29.5.1894 Volenice
děti Vojtěch (7.4.1895 - 23.4.1895), František (3.10.1897), Karel (25.10.1899)
2008 Kubátovi


26
František Talman, kancelářský, a Marie (Tažovice)
svatba ???
děti Josefa (cca 1815)
Josefa Talmanová (cca 1815) a Josef Kluch, revírník (Kváskovice 27)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1845
Marie Trambová (cca 1830) a Jan Vlček, chalupník
bytem Lhota Tažovická 7
děti * kol 1860
Kateřina Trambová (cca 1820) a František Kopáč
bytem Lhota Tažovická 7, podruh
děti * kol 1850
František Tramba, mistr ovčácký, a Žofie Waitzerová ( Kalenice 20)
děti Terezie (1853), Antonín (cca 1860), Josef (1850), František (1857)
František Tramba, čeledín (1857) a Marie Blahovcová (1863 Tažovice 17)
svatba 15.5.1883 Volenice
Josef Tramba, obuvník, (1850) a Josefa Podlesná (1856 Tažovice 15)
svatba 20.1.1880 Volenice
bytem Tažovice 7
děti * kol 1895
Antonín Tramba, čeledín, a Terezie Vichrová ( Vojnice 13 )
ohlášky 1890
děti Terezie (26.9.1890 Tažovice 26)
Josef Maroušek, ovčák, (1843 Volenice 30 - před 1921) a Terezie Trambová (1853 Tažovice 26 - po 1921 Strašice)
svatba 26.2.1878 Volenice
děti Vincencie (18.7.1873), Josef (2.8.1882), Antonín (23.5.1887 - 4.7.1887), Marie (26.6.1889), Václav (16.8.1893), Marie (20.3.1897 - 27.9.1897)
byli příbuzní 3. stupně, museli mít povolení ke svatbě
Vincencie Maroušková (18.7.1873) a Alois Holub, vdovec (30.3.1871 Masákova Lhota 7, viz Strašice 15 )
svatba 7.8.1900 Volenice
bytem Alois Holub a Anna Frková (první manželka) r. 1895 nájemce mlýna Střídka 11, r. 1899 nájemce mlýna v Tažovicích 4, Alois Holub a Vincencie od r. 1903 maj. Strašice 20
Josef Maroušek, kočí, (2.8.1882) a Josefa Filcová (8.11.1884 Strašice 11)
svatba 23.10.1911 Strašice v kapli
bytem Strašice 27
Josefa po ovdovění před r. 1921 zpět Strašice 11, provd. Nikodémová
Václav Maroušek (16.8.1893) a Anežka Wiesnerová
svatba 25.11.1922 Praha
Jan Pelech, kovář, ( Žihobce 37), a Josefa Kováříková ( Žihobce 53)
děti Karel a Jan Václav (18.3.1889) - dvojčata
Karel Pelech (18.3.1889 - 8.8.1890 Žihobec)
Jan Václav Pelech (18.3.1889 - 9.4.1889)
Václav Hájek, panský kovář, ( Kalenice 42), a Marie Kořánová (Stražovice 1, okr. Mirovice)
děti Anežka Marie (9.1.1890), Marie (9.4.1892 - 4.12.1893), Václav (4.3.1894), Karel (14.10.1895), Marie (28.12.1897 - 10.8.1898)
rodiče Marie Kořánové - Josef Kořán, šafář, Stražovice 1, okr. Mirovice, Marie Sklenářík, Třepkov
Anežka Marie Hájková (9.1.1890) a ???
svatba 17.2.1914 Vídeň
Václav Hájek (4.3.1894) a Marie Havlíková (Krašovice)
svatba 25.10.1923 Slivice
Karel Hájek (14.10.1895) a Marie Sychrová
svatba 31.10.1925 Letovice
1934 Karel Šmakal, panský kovář, (1870 Mačice 14), a Anna Kalivodová ( Mačice 1 )
děti Anna, Karel (2.10.1899)
Anna Šmakalová a Jan Blatský (1903 Lhota Tažovická 12 )
svatba ???
bydliště Tažovice 30
1934 Karel Šmakal - kmotrem Karla Blatského (Tažovice 30), syna Anna Šmakalové a Jana Blatského
2008 Horejšovi


27
František Talman, domkář, a Marie Mayerová (Tažovice)
děti Johanna (cca 1820)
Johanna Talmanová (cca 1820)
děti za svobodna Jan Talman (1845 ???)
Jan Talman (1845), nádeník, a Josefa Nováková (1846 Tažovice 6)
svatba 25.1.1870 Volenice
Antonín Talman, obuvník, a Anna Kavalíková (Obice 10, okr. Plánice)
děti František (cca 1860)
František Talman (cca 1860), obuvník, a Majdalena Wohlmuthová (Chanovice 35)
bytem Mačice 44)
děti * kol 1890
rodiče Majdaleny Wohlmuthové - František Wohlmuth, chalupník, Chanovice 35, Terezie Stahlová, Chanovice 35
Vincenc Talman, domkář, a Anna Kordíková ( Nuzín 13)
děti Vincenc (1860), Alois (cca 1860)
Alois Talman, čeledín, (1860) a Vincencie Černická (1860 Tažovice 12)
svatba 10.9.1883 Volenice
bytem Tažovice 1
děti * kol 1895
Karel Brož, krejčí, (1843 Zvotoky 11), a Marie Česánková (Sedlo)
děti Marie (25.12.1871 Zvotoky 1), Vincenc (14.12.1888)
rodiče Marie Česánkové - Václav Česánek, podruh, Sedlo, Josefa Roučová, Dražov
Vincenc Talman, kolář, domkář (cca 1870), a Anna Hromádková ( Makarov 9)
děti Marie (17.3.1885), Vincenc (2.4.1887), Anna (29.7.1889), Kateřina a Žofie (6.11.1891) - dvojčata, Žofie (10.7.1894 - 16.7.1894), Františka (16.9.1895), Terezie (20.6.1898)
Anna Talmanová (29.7.1889) a Alois Aubrecht
svatba 7.2.1914 Rokycany
Kateřina Talmanová (6.11.1891 - 1.12.1892)
Žofie Talmanová (6.11.1891 - 11.6.1892)
Františka Talmanová (16.9.1895) a František Pelouch (Mukárov 21)
svatba 15.6.1920 Volenice
Jan Kopáč, obuvník, a Anna Hadová (Tažovice 1)
děti Barbora (23.10.1880)
Barbora Kopáčová (23.10.1880) a František Hejplík, mlynářský pomocník, Tažovice 5 (2.10.1878 ?)
svatba 16.11.1904 Volenice
rodiče Františka Hejplíka - Anna Hejplíková, dcera Matěje Hejplíka, sedlák, Kadešice 18, Barbora Bláhovcová, Bukovník 19
2008 Mikuličkovi


28
Anna Hadová (cca 1810) a Jan Novák, domkář
bytem Tažovice 6
děti *kol 1840
František Metlička, obuvník ( Tažovice 20), a Terezie Skřivanová (Milčice 5)
děti Filipa (1.5.1885)
rodiče Terezie Skřivanové - František Skřivan, sedlák, Milčice 5, Kateřina Dubová, Koclov 8
Filipa Metličková (1.5.1885) a Vojtěch Vlček
svatba 20.1.1914 Volenice
Jan Metlička, domkář, a Barbora Štětková ( Tažovice 10)
děti Jan (1867), Antonie (cca 1860)
Antonie Metličková (cca 1860) a Lambert Horký, tovární dělník, Strakonice
svatba 13.2.1893 Strakonice
děti František Metlička/Horký (7.8.1888)
rodiče Lamberta Horkého - Jan Horký, krupař, Strakonice 65, Marie Tučková?, Strakonice 116
Jan Metlička (1867) a Antonie Brožová (1872 Ohrazenice 1, viz Krejnice 35 )
svatba 16.1.1894 Volenice
bytem Tažovice 1, čeledín
děti Jan (15.2.1894), N. chlapec (16.11.1896), Anna (5.5.1898)
Jan Metlička (15.2.1894) a Anežka Vítovcová (1905 Zvotoky 47)
svatba 22.11.1923 Volenice
bytem Zvotoky 47
Anna Metličková (5.5.1898) a František Vlček (Krejnice)
svatba 26.2.1927 Volenice
2008 Rodovi


29
Josef Šplíchal, domkář, a Kateřina Vondrová ( Drážov 16)
děti Marie (cca 1860)
Jakub Bárta, mistr truhlářský, domkář, ( Frymburk 17), a Marie Šplíchalová (cca 1860)
děti Alois (11.2.1874), Rosálie (29.2.1884 - 23.3.1884), Anna (23.7.1885 - 30.12.1886)
Alois Bárta, domkář, hudebník (11.2.1874), a Alžběta Cibuláková (19.3.1880 Čertyně, okr. Krumlov)
svatba 30.12.1901 Volenice
rodiče Alžběty Cibulákové - Vavřinec Cibulák, tkadlec, Čertyně 1, okr. Krumlov, Františka Blahoutová, Kamenný Újezd 59
2008 Gregušovi


30
Josef Zinke, revírník, a Anna Harantová (Lhůta Kůstrá 13)
děti Johanna (1831 Tažovice 30), Antonín (1840 Tažovice 30)
Johanna Zinková (1831) a Vojtěch Špička, truhlářský tovaryš, Strakonice 93 (1826 Tažovice 21 )
svatba 10.2.1863 Volenice
Antonín Zinke (1840) a Barbora Baličková, služebná Tažovice 1 (1839 Hliněný Újezd 12)
svatba 10.2.1863 Volenice
rodiče Barbory Baličkové - Václav Baliček, sedlák, Hliněný Újezd, Josefa Štěpánková, Hliněný Újezd 15
1864 Panský dům
ŽIDI
1/ Benedikt Lovit a Johana

Lovit Julie a Johana, sestry,
2/ Josef Lovit a Sara
děti Lidmila, Anna, Josefa,
3/ Piek Josef, Šimon, Heřman,
4/ Jakub Luft a Barbora
Abraham Luft, otec,
5/ Heřman Luft a Barbora
děti Leopold, Jakub,
6/ JakubPick
7/ Teresie Luft
8/ Kateřina, Barbora Kraus
Barbora Luftová půjčovala kol 1870-1880 peníze v okolních vesnicích
Antonín Jirsa, kovář, (12.8.1838 Mnichov 34) a Rosálie Maršalová ( Sušice 79)
děti Anna (27.7.1884)
Anna Jirsová (27.7.1884) a ???
svatba 11.10.1908 Vídeň
Jan Blatský (1903 Lhota Tažovická 12 ) a Anna Šmakalová ( Tažovice 26 )
děti Karel
2008 Dubských


31
Jakub Nedvěd, domkář, a Marie Hejlíková ( Krejnice 32)
děti Marie (1842), Jakub (1850)
Jakub Nedvěd, nádeník (1850) a Marie Kopáčková (1852 Strašice 49)
svatba 16.2.1886 Volenice
Matěj Filc, domkář, (1.11.1846 Zvotoky 39), a 1/ Marie Nedvědová (1842), 2/ Anna Čtvrtníková ( Damíč 37)
svatba 1/ 25.4.1876 Volenice
děti 2. manželství Václav (14.7.1880), Augustin (12.7.1885)
Václav Filc, nádeník v Soběšicích 128 (14.7.1880) a Antonie Šimáková (9.5.1886 Strašice 17)
svatba 7.2.1911 Volenice
Augustin Filc (12.7.1885) a Gertruda Ballová
svatba 21.10.1919 Německo
František Hromíř, domkář, bednář, (1861 Tažovice 8), a Anna Hlinková (1864 Tažovice 14)
svatba 28.10.1884 Volenice
děti František (17.8.1885 Tažovice 26), Marie (15.5.1890 - 25.11.1892), Marie (15.9.1893 - 8.10.1921)
František Hromíř (17.8.1885) a Růžena Šípová?
svatba 10.6.1922 Kraselov
Václav Frühauf, podruh, a Františka Martanová ( Zdíkov 33)
děti Anna (1832)
Anna Fruhaufová (1832 - 5.9.1884 Krejnice 30) a Matěj Opava (5.2.1825 Krejnice 30 - 23.8.1884)
svatba 6.9.1879 Volenice
bytem Krejnice 30
2009 Bernadovi, Štindlovi


32
Jan Had, čeledín v panském dvoře, a Josefa Veselková ( Volenice 38)
děti Anna (1851)
Anna Hadová (1851) a Jan Kopáč, obuvník (22.8.1834 Volenice 50)
svatba 10.5.1880 Volenice
bytem Tažovice 11
Václav Masopust, domkář, a Terezie Rejšková
děti Marie (1825)
Marie Masopustová (1825) a Matěj Dub, zedník, vdovec (1813 Lhota Tažovická 17)
svatba 4.10.1870 Volenice
Josef Masopust, domkář, a Marie Hradská (Makarov 14)
děti František (24.12.1875)
František Masopust, truhlář, (24.12.1875), a Anežka Hajská (17.9.1885 Tažovice 7)
svatba 19.9.1911 Volenice
2008 Petříkovi


33
Matěj Štěpánek, chalupník, a Marie Dušková ( Zvotoky 31)
děti Marie (1846), František (cca 1850), Kateřina (1849)
zapisováni také v Tažovicích 23, do vyřešení ponecháni zde, měla asi i dalšího manžela Jakuba Koblihu (viz Tažovice 23)
Marie Štěpánková (1846) a František Hlinka, chalupník (1837 Tažovice 14)
svatba 7.11.1865 Volenice
bytem Tažovice 14
děti * kol 1860
Kateřina Štěpánková (1849) a Jan Nikodem, chalupník, (1846 Zahorčice 14)
svatba 20.2.1871 Volenice
bytem Zahorčice 14, chalupník
děti * kol 1880
František Štěpánek (cca 1850) a Johanna Marešová (Milčice 4)
bytem Tažovice 23
2008


34
pro zpřehlednění budu zapisovat všechny učitele sem (byť bydleli různě po vsi), v této budově byla do r. 1979 obecná škola
Jan Barborka, řídící učitel, bytem Tažovice 2, a Marie Dlabolová (Štěkeň)
děti Johanna Marie (1.6.1888 Vacov 13)
Karel Žížek, učitel, bytem Tažovice 30 (5.11.1881 Jinín 17), a Johanna Marie Barborková (1.6.1888)
svatba 10.9.1908 Volenice
rodiče Karla Žížka - Matěj Žížek, sedlák, Jinín 17, Josefa Dudová, Dunovice 3
Václav Hokr, učitel, bytem Tažovice 19 (5.6.1882 Komšín), a Marie Kleinová (17.5.1889 Přečín 57)
svatba 7.2.1911 Volenice
rodiče Václava Hokra - Václav Hokr, šenkýř, Komšín 1, Ludmila Špičková, Komšín 1, okr. Horažďovice
Antonín Pešek, (13.5.1888 Tažovice), sadař, a Růžena Beyvlová (16.2.1893 Tažovice)
děti Antonín
2008 OBEC Volenice


35
2008 OBEC Volenice


36
2008 Mayerovi


37
2008 Mayerovi


38
2008 Krymlákovi


39
1895 Gustav Barborka, učitel (1.2.1871) a Anna Kopáčová (27.?.1870 Volenice 50 - před 1901)
svatba 10.9.1895 Volenice
děti Milada Anna (30.7.1896 Volenice), Božena (Beatrice) Marie (1.1.1898 Tažovice 39 - 17.5.1900)
rodiče Gustava Barborky - František Barborka, měšťan, mistr obuvnický, Horažďovice 8či159, a Anna Melzer, Horažďovice
Gustav Barborka, vdovec, měl r. 1901 v Pačejově ohlášky s Marií Vilemínou Bílkovou, (10.6.1873) dcerou Františka Bílka, knížecího lesního v Želovčicích 5, Antonie Dvořákové z Nového Strašecí 1
Milada Anna Barborková (30.7.1896) a Josef Fraňa
svatba 1919 Pačejov
Otokar Hrdlička, lesní, a Marie Šimková (Zdiměřice 6, okr. Pacov)
děti Jindřich (9.11.1888 Tažovice 30), Otokar (29.10.1890), Marie (6.12.1897 - 7.8.1898), Emiliana (Emilia) (17.8.1899)
rodiče Otokara Hrdličky - Antonín Hrdlička, lesní, Slavětín 39, okr. Pelhřimov, Julie Schulz, Třítež, okr. Pelhřimov
rodiče Marie Šimkové - Josef Šimek, rolník, Zdiměřice 6, okr. Pacov, Marie Smetanová, Zdiměřice 6
Jindřich Hrdlička (9.11.1888) a Marie Pašavová (Hoslovice )
svatba 23.7.1921 Čestice
Otokar Hrdlička (29.10.1890) a Františka Hovorková (21.5.1898 Ohrazenice 7)
svatba 6.11.1920 Volenice
Emilie Hrdličková (17.8.1899) a František Hovorka (23.4.1893 Ohrazenice 7)
svatba 11.10.1923 Volenice
2008 Vorudovi


40
František Hovorka, mlynář, (1856 Vojnice 6), a 1/ Františka Statečná (1862 Tažovice 1), 2/ Marie Motlová ( Zahorčice 6)
svatba 1/ 21.6.1881 Volenice
r. 1882 pachtýř hospody Volenice 6, r. 1899 mlynář Tažovice 40
děti 1. manželství Františka (5.4.1882), Marie (22.8.1884), Rosalie (10.1.1888), Anna (25.3.1890), František Josef (20.3.1892 - 14.8.1892)
děti 2. manželství Emilie (26.11.1894), Josef (11.1.1896), Paula (17.9.1897), František (27.5.1899 Tažovice 40 - 10.4.1905 Škrobočov)
Františka Hovorková (5.4.1882) a Purkrábek, domkář
bytem Mnichov 68
Marie Hovorková (22.8.1884) a ???
svatba 20.8.1911 Vídeň
10.10.1921 v Plzni vystoupila z církve
Emilie Hovorková (26.11.1894) a Stanislav Poisl
svatba 27.8.1921 České Budějovice
Anna Hovorková (25.3.1890) a Mat. Čížek
svatba 19.Jänner 1913 Vídeň
Josef Hovorka (11.1.1896)
vystoupil z církve 23.10.1922 Žižkov
2008 Štěpánkovi


41
bytovka postavena r. 1975Nahoru