Volenice

Stránky obce Volenice
Fotografie obce - Velký Anděl
Stránky ZŠ Volenice

Části obce:  
Ohrazenice  
Tažovice  
Tažovická Lhota  
Vojnice  
VoleniceVolenice

Nezařazené    Berní rula   20/   21/   35/  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157  Nezařazené 34/
1684 Jan Rejšek, Volenice rolník, vyhořel, defalc. 1690
Martin Mareš, Volenice dtto
Jiřík Kořenský, Volenice rolník


Berní rula
1652 Vít Hera
Vít Polák
Štěpán Zýka
Jan Kofan
Jan Rejšek
Tomáš Vencel
Pavel Turek
Martin Mareš
Jan Pašava
Jakub Pešek
Tomáš Holbak
Vít Kopáč
Řehoř Žiška
Vít Šebrle
Melichar Žáček
Jan Korbel
Jan Hnojič
Jan Vondra
Jiřík Kořenský
Tomáš Koup
Matouš Potečnej
Matěj Ziška
Matěj Hodík
Jan Rychtář
Matěj Blažek
Ondřej Dolíška
Vít Hodice
Jan Krčmář


Seznam volenických usedlíků z kroniky obce
1635 Hora vlastnil 1/2 lánu
Polák Mikuláš vlastnil 3/4 lánu
Zíka Šimon vlastnil 3/4 lánu
Košán Vít vlastnil 3/4 lánu
Žák Petr vlastnil celý lán
Rejšek Matěj vlastnil 3/4 lánu
Turek Matouš vlastnil celý lán
Korbel Matěj vlastnil celý lán
Rychtářovský vlastnil 1/2 lánu
Voruda Václav vlastnil 3/4 lánu
Raksa Ondřej vlastnil 3/4 lánu
Makovec Vávra vlastnil celý lán
Koblih Bartoloměj vlastnil celý a 1/2 lánu
Maršík Říha vlastnil 3/4 lánu
Pašava Jan vlastnil celý lán
Holbak Vávra vlastnil 1/2 lánu
Potočný Jíra vlastnil 1/2 lánu
Kopáč Ondřej vlastnil 1/2 lánu
Šiška Ondřej vlastnil 1/2 lánu
Pešek Vít vlastnil 3/4 lánu
Hodík Jiří vlastnil 1/2 lánu
Šebele Burian vlastnil celý lán
Kořenský Matouš vlastnil celý lán
Šebele mlynář vlastnil 1/2 lánu
Kouřim Vít vlastnil 1/4 lánu
Šimon Štěpán (Plechatý), Dolýška, Průcha


Farní registra
1611 1 1/2 láník - Koblihovský dvůr
láníci Korbel, Zíka, Žáček, Turek, Makovec, Pašava, Burján neb Šebele, Kořenský
3/4 láníci Polák, Košán, Rejšek, Voruda, Bakska, Maršík, Pešek
1/2 láníci Hora, Holbák, Potočný, Kopáč, Šiška, Hodík, Rychtářovský dvůr, Šebele mlynář
1/4 láník Kouřim


0/ Příslušící r. 1848
1848 Marie Bartošová
děti František (26.12.1820), Václav
1848 Alžběta Brožová, vdova v Komotavě? (1816)
děti Matěj (1844), Adolf (1845)
1848 Václav Čecháček, (28.8.1789)
1848 František Dlohoš, podruh, (25.12.1808), a Marie (14.12.1808)
děti František (20.4.1835), Antonie (17.8.1836), Josef (3.3.1838), Kateřina (13.8.1840), Vincenc (17.1.1845), Marie (4.8.1848)
1848 Josef Harvalík, a Kateřina
děti Vincenc, Františka
1848 Vojtěch Hora, (22.4.1779)
1848 Marie Fousková, podruhyně
Vincenc Klivan (1855), pekařský pomocník, a ???
svatba před 1882
r. 1882 domovská obec Volenice
1848 Marie Korbelová, podruhyně, (13.4.1815)
děti Jan (23.8.1848)
1848 Josefa Kořinský, (21.4.1802), Barbora Kořinský, sestra, (7.7.1807)
1848 František Hromádka, kočí, a Josefa
1848 Matěj Humbera, brusič, (22.2.1811), František Humbera, brusič, (21.11.1815), Josef Humbera, brusič, (15.3.1820)
1848 Klásek, (t před 1848)
děti Josef (19.2.1824), Marie (20.4.1816), Barbora (13.8.1820), Anna (18.6.1818)
Josef Klásek (19.2.1824) - r. 1848 stříbrník
Anna Klásková (18.6.1818) - děti Marie, Antonie (17.6.1846)
Gustav Klásek (26.5.1879 Vídeň, dom.ob. Volenice) a Helena Fischera (Fišerová) (16.10.1882 Vídeň)
děti Josef Schuster (5.9.1912 Vídeň)
od r. 1913 dom.ob. Vídeň
1848 Václav Mates
1848 Josef Motl, (11.5.1818), a Anna (25.1.1809)
děti Tomáš (14.12.1839), František (13.10.1841)
1848 František Motl, a Hata
děti Josefa, Marie, Vincencie
Vincencie Motlová - dítě Kateřina (18.1.1843)
Alois Motl (29.5.1869 Linz) a Stroppelová (14.2.1880 Krauchenwies)
svatba 7.9.1908 Teplice
r. 1886 svobodný, zámečnický pomocník, dom.ob. Volenice
rodiče Aloise Motla - František Motl, Linz, domovská obec Volenice, Veronika Uhlová
rodiče Stroppelové - Otto Stroppel, Krauchenwies, Anna Waldraff, Krauchenwies
František Motl, pracovník u dráhy, (18.1.1877 Neumarkt a./S.) a Marie Schreiner (30.10.1873 Steinbichl)
od r. 1921 domovská obec Linz
Olga Motlová (3.2.1900 Kiš. Slatina, dom.ob. Volenice) a Adolf Kauer (22.9.1903 Ústí nad Labem, dom.ob. Ústí nad Labem)
svatba 6.2.1937 Berlín Reinickendorg
r. 1937 bytem Berlín, Scharmweberstrasse 111
Emil Mottl a Ottilie
r. 1943 bytem Teplice, obec žádala o změnu domovského práva
1848 Štěpán Novák, hrobník, (10.1.1805), a Marie (12.8.1818)
1848 Josef Rejšek, krejčí, (14.8.1813), a Marie (2.1.1816)
děti Kateřina (24.5.1850), Antonie (3.2.1852)
1848 Matěj Rejšek, truhlář, (21.12.1819), a Josefa (13.3.1823)
děti Jan (3.5.1846), Marie (31.8.1848), Vincenc (22.1.1850), Kateřina (18.2.1852)
1848 Martin Rejšek, stříbrník, (19.7.1816), a ???
1848 Václav Rejšek, podruh, (10.4.1822), a Josefa (1.10.1826)
1848 Kateřina Slavíková, (1820 - po 1892)
r. 1892 vydán domovský list, vdova, posluhovačka
děti Anna (16.8.1828), Dominica (26.7.1833), Jan (27.4.1836), Antonie (20.9.1838)
1848 Vojtěch Zdeněk, (13.10.1804)
1848 František Kopáč, podruh, a Kateřina
děti František (14.4.1839)


21/
1879 Jan Mayer, dom.ob. Frymburk, a Kateřina Šťastná
děti Antonín (22.3.1879 Volenice)
Antonín Mayer, (22.3.1879) a 1/ ???, 2/ Alžběta Přidalová, soukromnice (3.11.1893 Horka nad. Mor.)
svatba 1/ ???, rozluka, svatba 2/ 20.8.1929 Olomouc
r. 1929 bytem Horka nad Mor. Sedlisko 41, stolář


01 Majitelé obce a patroni kostela
r. 1204 daruje král Přemysl Otakar I. platy některých obcí na Prácheňsku klášteru sv. Jiří na hradě Pražském, mezi nimi je také obec Volenice. Listina však není považována za původní z r. 1204, ale vznikla v dobách pozdějších.
1227 první písemná zpráva o Volenicích, dávky ze vsi Volenice předávány klášteru (dle pověsti stál poblíž obce klášter). Dle kronikáře A. Profouse pochází název obce z osobního jména Volen - ves lidí Volenových.
1228 r. 1228 Volenice náležely ke klášteru sv. Jiří v Praze
r. 1384 jest v listinách zmínka o plebánii (čili faře) volenické, kdo a kdy kostel založil není zjištěno
konec 14. století - založeno bratrstvo Božího Těla, které pořádá hromadné pobožnosti za duše zemřelých, pečuje o místní chudé, stará se o jejich potřeby, hlavně pohřeb. Patronem kostela v té době byl Stach z Bubna na Frymburku, jeho synové r. 1415 založili oltář Božího Těla a zřídili místo kaplanské
14. St. Stach z Bubna na Frymburku
1415 synové Stacha z Bubna na Frymburku
založili oltář Božího Těla, zřídili místo kaplanské, k němuž dali dvorec ve Volenicích, platy v Bílenicích a Frimburce
1406 vdova po Ješku Kalenickém
dala nivu u Kalenic kostelu volenickému, za to obdržela dovolení bydlet v domku kostelním
1456 ves přechází v majetek krále Jiřího, ten ji zastavil Vilému z Riesenberka
1462 ves získal v zástavu Vilém Švihovský z Riesenberka, správa obce a kostela byla na hradě Rabí do r. 1532
1466 odsouzen Rendl z Úšavy, pán na Tažovicích, ve sporu s farářem volenickým
1504 patrony kostela se stávají páni Kocové z Dobrše na Ohrazenicích,
(do r. 1777) ves je majetkem teprve od r. 1532, kdy byla zastavena panu Adamu Kocovi
1520 vojenská hotovost měst Tábora, Budějovic, Písku a Vodňan vyplenila a spálila tvrz, dvůr a ves Mačice rytíři Janu Horčici z Proského, Kalenice rytíři Václavu Sádlovi z Kladrubec - dotyční páni přepadávali a loupili
později je znovu trestá vojsko z měst Sušice, Písku a Vodňan - dobývají obce Vojnice a Kalenice
1577 Jan Markvart Koc z Dobrše a na Ohrazenicích
nechal udělat novou chrámovou klenbu v kostele
manželka Kateřina z Řence
1634 obec spustošilo vojsko švédské, dne 25.2.1634, kostel vyloupili, bohoslužebné nádoby uloupili (kromě jednoho kalichu)
kostel byl poté dlouho opravován, úplně opraven byl r. 1665
1636 Jan Markvart Koc
nechal postavit školu na místě dnešního čísla 60
1650 Lidmila Kateřina Kocová
nechala v kostele zřídit první varhany, varhaníkem Jan Řehoř Kavka, správce štěchovický
1736 Marie Josefa Bechyňová provd. Kocová
nechala ulít pro kostel třetí zvon"sv. Jan", ten později pukl a byl přelit r. 1871
1729 Jiří Lukavský z Řenec
nechal udělat malou věžičku na kostele a v ní zavěsit zvon"sv. Vavřinec"
1633 Anna Kocovna
r. 1633 se vystěhovala pro víru do Uhreské Skalice, r. 1638 se vrátila do Ohrazenic pro své věno k bratrovi Markvartovi
po 1777 častěji se mění páni na Tažovicích a Ohranicích, kterým byla ves poddána - viz Tažovice
Rummerskirchové (znak kostel s věží)
rod rozprodal statky Volenice a Krejnice na díly r. 1786
1808 Guldenerové
maj. do r. 1818
1824 Šafaříkové
jejich hrobka je ve Volenicích na hřbitově
poslední vrchností
1869 statky Tažovice a Ohrazenice vlastní rodina Majerů, páni prostého rodu, ale aristokratického smýšlení, jsou i patroni kostela


1 FARA
1642 vyhořela fara se vším obilím i pící, zapáleno bleskem
1848 František Šmidinger, farář
Kateřina Vaňková, hospodyně, (14.11.1793), Václav Rejšek, služebný, František Uhlíř, služebný, (1822), Maria Bártová, služebná, Marie Bernasová, služebná, Marie Váchová, služebná, Anna Váchová, služebná, Vojtěch Kazda, hajný
1861 fara vyhořela
1862 P. František Šmidinger
Kateřina Vaňková, hospodyně (14.11.1793), Josefa St?, Kateřina Plechatá, služebná
1910 r. 1910 Vojtěch Mach, kaplan, (7.4.1882 Doudleby)
r. 1921 byt 2/ František Chlebeček, kaplan, (7.2.1893 Nový Rychnov)
DO Volenice
1921 byt 1/ František Blahovec, děkan (4.4.1864 Žár)
r. 1919 v obecním zastupitelstvu
Marie Suková (26.1.1869 Běšiny), svobodná, hospodyně, Josef Blahovec (26.3.1876 Žár), bratr
r. 1910 František Suk (4.10.1893 Praha Smíchov), synovec, Anežka Dryková (14.1.1881 Volenice 52 ), služebná, Marie Volnerová (19.8.1878 Domoraz), služebná, František Harant (15.9.1884 Úlehle), čeledín
r. 1921 Václav Vaněra (10.12.1894 Mladějovice), čeledín - kočí, ženatý, Marie Janoutová (16.10.1897 Zálesí), služebná, svobodná, Marie Matoušková (12.12.1897 Drážov), služebná, svobodná, Kristina Žuláková (5.12.1905 Nová Ves), služebná, svobodná
František Chlebeček, kaplan, (7.2.1893) a Růžena Ouřadová, (2.2.1897 Nemělkov), neteř děkana Blahovce
svatba po 1921
bytem severní Čechy, učitel
1929 opravena budova fary
1947 Žofie Böhmová se r. 1947 odstěhovala do Bavorova
2008 Římskokatolická farnost, Volenice 1, Volenice, 387 16


2
Jan Kořenský, domkář
děti Marie Anna (cca 1770)
Marie Anna Kořenská (cca 1770) a Jan Pašava neb Bláha
bytem Štěchovice 26, sedlák
děti * kol 1800
Kateřina Kořenská (20.6.1815) a 1/ František Beneš ( Volenice 13), 2/ Antonín Skřivan (12.11.1824)
bytem Volenice 13, sedlák
děti * kol 1840 - 1860
1848 Vojtěch Kořenský, sedlák, (?.3.1778 - před 1862), a Anna Sluková (1786 Kalenice 13 - po 1862)
Kořenských dvůr
děti Josefa (11.2.1826)
1848 František Benada, sedlák, (28.3.1822 Volenice 43 - před 1902) a 1/ Josefa Kořenská (11.2.1826 Volenice 2), 2/ Josefa Brožová (14.3.1853 Volenice 21)
svatba 1/ ???, 2/ 29.2.1892
děti 1. manželství Terezie, František (13.3.1865), Josef (8.3.1848či1849), Marie (7.4.1852), Josefa (7.?.1854), Antonie (16.5.1856), Kateřina (1860), Jan (12.5.1863), Terezie (1867)
děti 2. manželství Vincenc (31.3.1889)
Josefa Brožová 3.2.1902 znovu provd. Doubková ( Volenice 47)
28.6.1868 vypukl oheň, vyhořelo také stavení Volenice 3, ohrožen byl také kostel
1874 Marie Benadová (7.4.1852) a Matěj Filip, učitel, Střelské Hoštice (1847)
svatba 28.7.1874 Volenice
rodiče Matěje Filipa - Matěj Filip, sedlák, Brloh 11, Marie Anderle, Brloh 15
1876 Josefa Benadová (7.?.1854) a František Šturma, sedlák (1850 Škůdra 8)
svatba 21.11.1876 Volenice
bytem Škůdra 8
František Šturma si r. 1890 vzal za manželku také sestru Terezii Benadovou (1867), viz níže
1888 Antonie Benadová (16.5.1856) a Karel Havlíček, kovář (1855 Sousedovice 6)
svatba 31.1.1888 Volenice
1890 Kateřina Benadová (20.11.1861) a František Jánský, řezník (29.5.1865 Novosedly 24, bytem Volenice 99)
svatba 3.2.1890 Volenice
bytem Volenice 99
děti * kol 1890
1890 Terezie Benadová (1867) a František Šturma, sedlák, švagr - vdovec po Josefě (1850 Škůdra 8)
svatba 20.5.1890, svědci Tomáš Tomeš (Soběšice 16), František Janatka (Volenice 86)
bytem Škůdra 8
1893 František Benada, domkář a šenkýř, (13.3.1865) a 1/ Anna Mayerová (1875 Frymburk 2), 2/ Anna Živná (3.7.1868 Smiradice)
svatba 1/ 10.1893, 2/ 17.2.1896
bytem Volenice 95
1924 Vincenc Benada, krejčí, (31.3.1889) a Terezie Brabcová (25.9.1898 Škůdra 5)
svatba 11.1924
bytem Volenice 47
děti * kol 1925
1889 Jan Benada, rolník, (12.5.1863) a Anna Štěrbová (20.7.1865 Štěchovice 41 )
u Kořenských
svatba 4.3.1889 Volenice
děti Jan Štěrba/Benada (3.1.1885 Štěchovice 41 - 19.2.1890), Anežka (11.1.1890 - 10.3.1890), Anežka (16.2.1891), Terezie (9.1893), Jan (3.3.1896), Petr (25.6.1898), František (20.4.1901)
r. 1910 Filomena Matějčková (27.7.1892 Frymburk), služebná, svobodná
r. 1921 Josefa Malečová (31.3.1900 Ohrazenice), služebná, svobodná, od r. 1915, Anežka Zábranská (7.6.1904 Volšovy), služebná, svobodná, od r. 1921
r. 1919, r. 1932 v obecním zastupitelstvu
r. 1910 ve vedlejším stavení kancelář Raiffeis. záložny, r. 1929 opravovali budovu, maj. do 15.7.1932
Anežka Benadová (16.2.1891) a Matěj Doubek, rolník, (24.2.1879 Volenice 16)
svatba 22.1.1910
bytem Volenice 16
František Benada, rolník, (20.4.1901) a Marie Kopačková (28.9.1907 Frymburk 5)
svatba 14.5.1927 Volenice
bytem Volenice 51
Jan Benada, rolník, (3.3.1896 - 3.12.1956) a Marie Rejšková (18.3.1901 Volenice 53 - po 1960)
svatba 1922
děti Milan , Oldřich
Jan Benada sloužil u legie v Itálii, maj. od 15.7.1932, narukoval r. 1938
2008 Studencovi


3
1839 škola
budova obecné školy byla vystavěna na bývalém hřbitově (zrušen r. 1787), do té doby se učilo v budově Volenice 60, r. 1922 jednopatrová budova
1848 Vincenc Drábek, učitel, (22.1.1795), svobodný, a Františka Mayerová (24.1.1802)
děti Františka (21.9.1823), schovanka Anna Gürtler (1842)
svatba 20.5.1823 Volenice
rodiče Vincence Drábka - Josef Drábek, učitel, škola Volenice, Dominika Soutová?, Praha, Malá Strana
rodiče Františky Mayerové - Jan Mayer, školní učitel, Běšiny 2, Anna Marie Bendová, Běšiny 21
r. 1848 škrtnutí obyvatelé - Vincenc Škola, školní pomocník, Vojtěch Kopáč, služebný, Františka Mayerová, služebná, (1822), Filipína Šťastná, služebná
1862 Škola
1860 Josef Kořenský, řídící učitel, a Anna Enyelsbergrová (Plánice)
rodiče Josefa Kořenského - Kořenský, písař, Plánice, Kalivodová
rodiče Anny Enyelsbergrové - František Enyelsbergr, perníkář a měšťan, Plánice, Eleonora Krumsohnablová, mlýn
děti Theodora (9.11.1845 Tažovice), Františka (3.12.1847 Tažovice), hoch
Theodora Kořenská (9.11.1845) a Václav Rejšek, sedlák (28.9.1847 Volenice 12)
svatba 1.2.1875 Volenice
bytem Volenice 12
děti * kol 1895
Františka Kořenská (3.12.1847) - r. 1910 žije svobodná u sestry ve Volenicích 12
Josef Záhořík, podučitel, (Milaveč), a Marie Renčová (Kadov)
děti Adolf (2.5.1876 Volenice 3)
rodiče Josefa Záhoříka - Martin Záhořík, sedlák, Milaveč 10, Anna Pitnerová, Milaveč 21
rodiče Marie Renčové - Jakub Renč, chalupník, Kadov 10, Barbora Linhartová, Mačkov 21
1887 Josef Svoboda, řídící učitel, a Marie Pitrová
děti Josef Václav (26.10.1877 - 2.5.1880), Marie (7.4.1879), Václav Vojtěch (24.3.1882), Terezie Cecilie (22.11.1883), František (8.5.1885), Anna (12.8.1887 - 16.9.1887)
sestra Josefa Svobody bytem Volenice 50, provd. Rothbauerová
rodiče Josefa Svobody - Vojtěch Svoboda, řídící učitel, Bukovník 22, Alžběta Janotová, Kbely
rodiče Marie Pitrové - Václav Pitra, šafář, Kaletice u Radomyšle, Marie Vačkářová, Rohozná
1894 František Vojče, řídící učitel, a Marie Novotná (Vacov 4)
děti Karolína (1871)
1894 Josef Růžička, učitel, (11.2.1870 Podlesí, Příbram - 30.11.1950 Praha) a Karolína Vojče (1871 Volenice 3)
svatba 15.9.1894 Volenice
rodiče Josefa Růžičky - Augustín Růžička, horník, Podlesí u Příbrami, a Marie Kopeček, Podlesí
1910 Alois Krch, řídící učitel, (1.6.1853 Chýnov, okr. Tábor - 1912), a Josefa Gatty (19.3.1860 Klobouky, okr. Brno)
děti Karla/Karolina (9.7.1876 Dražice, okr. Tábor), Felix (20.10.1878 Chýnov), Pavlína (18.6.1881 Chýnov), Anna (24.7.1884 Vacov), Aloisie (20.5.1888 Vacov), Adolf (5.2.1890 Vacov), Jaroslav Josef Alois (6.3.1897 Volenice)
rodiče Aloise Krcha - Jan Krch, mistr obuvnický, Chýnov 30, okr. Tábor, Marie Krchová, Nusbel? 14
rodiče Josefy Gattyové - Josef Gatty, hospodářský úředník, Martinice 291, okr. Klobouky u Brna na Moravě, Kateřina Vrbová, Klobouky
Pavlína Krchová (18.6.1881 - 16.1.1960)
bytem r. 1910 Vimperk (poštovní oficiantka), později Písek, později Volenice
1918 Jaroslav Krch (6.3.1897) a Marie Křešničková (10.12.1898 Sušice, viz Volenice 6, bytem Strakonice)
svatba 27.4.1927 Strakonice (civilní sňatek)
sloužil u legie v Italii
Karla Krchová (9.7.1876 - 26.11.1953)
r. 1921 svobodná, industriální učitelka na obecné škole
Adolf Krch, učitel (5.2.1890) a ???
bytem Poděbrady
Aloisie Krchová (20.5.1888) a Košvanec
bytem Plzeň
Felix Krch, učitel, (5.10.1878) a Hermina Dvořáková, učitelka (2.4.1886 Křenová, Morava)
svatba 14.9.1907 Volenice
bytem r. 1910 Sousedovice, později Písek
děti Miloš (28.5.1908 Sousedovice), Zdeňka (11.4.1910 Sousedovice)
rodiče Herminy Dvořákové - Alois Dvořák, obchodník, Křenov, okr. Moravská Třebová, Adéla svobodová, Brno
1921 Karel Hajský, (10.9.1864 Radomyšl - 17.12.1934) a Marie Rejšková (17.2.1865 Štěchovice 31)
svatba 11.2.1890 Volenice
rodiče Karla Hajského - Karel Hajský, řídící učitel, Radomyšl, Josefa Wagnerová, Plzeň
Karel Hajský bytem od r. 1887, učil ve Velkém Zdíkově (dnes Zdíkov), poté přišel do Volenic, řídící učitel od r. 1912, r. 1924 odešel na odpočinek, na odpočinku organizoval různé kulturní a společenské akce, r. 1926 měl první radio ve Volenicích
r. 1910 bytem Volenice 99, Marie Hajská po ovdovění bytem také Volenice 111
2008 OBEC Volenice, Volenice, 387 16


4
Kateřina Benešová (1822) a Tomáš Maroušek
bytem Krejnice 26, domkář
děti * kol 1850
1848 Matouš Beneš, chalupník, (t před 1848), a Anna Pašavová (16.3.1789 Volenice 56 )
Horova chalupa
děti Antonín (1816), František (18.9.1820), Marie (10.3.1826), Matěj (2.1.1833)
schovanec Tomáš Maroušek (1840) - r. 1848 škrtnut
Antonín Beneš, chalupník, (1816) a Anna Šišková (1829 Volenice 46)
bytem Štěchovice 36
děti * kol 1860
Marie Benešová (10.3.1826) a 1/ Matěj Kroupa, domkář, Volenice 41, 2/ Tomáš Císař, ovčák, vdovec (1813 Ohrazenice)
svatba 2/ 23.4.1883 Volenice
bytem Volenice 41
1910 Matěj Beneš, (2.1.1833 - 1910-1921), a Marie Vítková (26.1.1842 Volenice 55 - 1910-1921)
svatba 26.2.1865 Volenice
bytem Volenice 41
děti * kol 1870
1862 František Beneš, chalupník, (18.9.1820), a Josefa Petříková (13.1.1834 Volenice 57)
Horova chalupa
děti Matěj (1858), Marie (5.2.1868 - 27.1.1889), N. - dívka (24.12.1869), Anna (25.5.1871), Františka a František (3.9.1873) - dvojčata, Jan (cca 1865)
r. 1910 vlastnili Volenice 106, hokynářství
Jan Beneš (6.5.1863) a Anežka Dlohošová (7.4.1880 Štěchovice 37)
svatba 9.9.1902 Volenice
bytem Liběž 4, okr. Benešov, rolník
Františka Benešová (3.9.1873) a Petr Chmelař, chalupník, (1869 Velké Hydčice 2 , matka Josefa Šišková, Volenice 46 )
svatba 31.5.1897
František Beneš (3.9.1873) a Antonie Maroušková (15.7.1885 Krejnice 21 )
svatba 3.2.1903
r. 1910 bytem Beroun, od r. 1921 bytem Volenice 106, hokynář
Bedřich Čenský, skladník zásobního spolku ve Volenicích 4, měšťan Čechtický, a Johanna Nepauer
děti Miloslava (1868), Růžena Maria (1.11.1885 - ?)
rodiče Johanny Nepauer - Jan Nepauer, obchodník, Lipnice 27, okr. Německý Brod, Marie Machaleská, Kolo Jeníkov?
rodiče Bedřicha Čenského - Jan Čenský, barvíř, Čechtice 6, Kristína Nováková, Čechtice
Miloslava Čenská (1868) a Jan Vokroj, učitel ve Volenicích (1860)
svatba 2.2.1890 Volenice
bytem Volenice 24
1921 maj. Josef Tesař
byt 1/ Josef Tesař,
obchodník, (8.12.1874 Blanice Velká), a Josefa Dudová (4.10.1878 Rabí 17)
ve Volenicích od r. 1903
děti Marie (14.10.1900 Volenice/Sušice), Emanuel (2.3.1909 Volenice), Josef (10.7.1915)
r. 1910 Antonie Dudová (18.10.1873 Rabí), švagrová, svobodná, Božena Jelínková (4.6.1892 Katovice), svobodná, učednice, Marie Hrubcová (2.9.1895 Zadní Zborovice), služebná, svobodná
r. 1921 Anna Bláhová (10.4.1904 Volenice), služebná, svobodná
byt 2/ Josefa Barborková, učitelka, (30.12.1893 Vídeň, dom.obec Horažďovice), svobodná, ve Volenicích od r. 1915
byt 3/ Kateřina Dudová, (21.12.1860 Katovice, dom.obec Strakonice), vdova, ve Volenicích od r. 1916
byt 4/ Jan Vlček, učitel, ředitel školy (26.5.1893 Outěšov, okr. Písek, dom.obec Mladějovice), svobodný, ve Volenicích od r. 1921 - později bytem Volenice 51
byt 5/ Marie Svobodová, (25.1.1883 Volenice 16 - 10.12.1952), vdova
Marie Tesařová (14.10.1900) a Jaroslav Klásek, učitel ve Volenicích, (27.11.1899 Střelské Hoštice 5)
svatba 4.8.1923 Rabí
Marie Tesařová r. 1921 svobodná, prodavačka u otce v obchodě
rodiče Jaroslava Kláska - Josef Klásek, řídící učitel Veřechov, Julie Cábová, Veřechov 1
od r. 1924 řídící učitel ve Volenicích, poté ve Strašicích
1948 Josef Diviš, obchodník, (9.1.1887 - 20.2.1948), a Anežka Šašková (3.5.1894 Malý Bor - 28.4.1971)
děti Miroslav, Jiří , Josef
přistěhovali se r. 1924 z Týnce u Horažďovic, r. 1929 opravovali budovu
sourozenci Anežky Divišové - Josef Šašek (9.2.1899) - r. 1928 učitel odborného oddělení živnostenské školy Volenice, stavitel, r. 1953 ženatý, bytem Kolinec, Marie Šašková (24.4.1892) - r. 1955 svobodná, bytem u bratra Josefa, od r. 1955 u sestry Anežky
nájemník Vojtěch Šolle (15.4.1897 Velešice, okr. Horažďovice) - r. 1953 svobodný, přistěhoval se z Horažďovic
2008 Šťastných


5
1845 Josef Krebunda a Kateřina
maj. r. 1845
1848 Hora, (t před 1848)
děti Majdalena (24.6.1784), Kateřina (21.10.1785), Dorota (4.1.1792)
Majdalena Horová (24.6.1784) - r. 1848 svobodná, žije ve Volenicích 5
Dorota Horová (4.1.1792) - r. 1848 svobodná, žije ve Volenicích 5
1848 Šebelík, chalupník, (t před 1848), a Kateřina Horová (21.10.1785)
děti Anna (25.6.1817)
1848 Josef Krekunda, kameník, (28.1.1811), a Anna Šebelíková (25.6.1817 Volenice 5)
Mejtných domek
1862 Václav Rejšek domkář, (1822 Volenice 12 ), a Josefa Votavová (1827 Strašice 18)
Mejtných domek
děti Václav (1.10.1852), Terezie (15.10.1854), Josefa (22.2.1856), Antonie (1857), Josef (1860), Anna (27.10.1866)
po r. 1883 bytem Štěchovice 31, hostinec - osudy dětí vypsány tam
Jan Zemen, domkář, obuvník, (1842 Kalenice 6 15.2.1931), a Johana Benediktová (Karlovec 37, okr. Horažďovice)
později bytem Volenice 104
1919 Václav Příchovský, chalupník, obuvník (17.7.1879 Volenice 84 - 7.6.1962) a Barbora Pelešková (13.6.1890 Vrbice - 15.9.1960)
svatba 17.1.1911 Bukovník
děti Václav (28.1.1912), Karel (12.9.1913), František (25.5.1918), Anna (8.3.1923)
r. 1910 Vojtěch Bláha (28.7.1891 Volenice 67), tovaryš, svobodný, Vincenc Motl (8.7.1892 Volenice 64 ), učeň, svobodný, Tomáš Hromádka (21.12.1841 Volenice 22 ), vdovec, soukromník (později bytem Volenice 70 u syna )
r. 1919 v obecním zastupitelstvu
Anna Příchovská (8.3.1923) a Štěpán Cimbůrek (12.12.1905 Volenice 28 )
bytem Volenice 28, Nová Bystřice, Litomyšl
děti * kol 1845
1938 František Příchovský (26.5.1918) a Božena (8.7.1923 Tříšov, okr. Český Krumov)
bytem Rožmberk nad Vltavou
děti František (16.3.1947), Božena (16.4.1948), Karel (4.10.1953)
narukoval r. 1938
Václav Příchovský (28.1.1912) a Marie Klivanová (11.11.1919 Volenice 101 - 4.1991)
bytem Březnice, r. 1938 Praha
2008 Bartlovi, Švehlovi


6
Anna Bulková (cca 1820) a Jan Mašek, šenkýř
bytem Kladruby 4
děti * kol 1850
Josefa Bulková (cca 1820) a Jan Slaný
bytem Kalenice 10, sedlák
děti * kol 1850
1848 František Bulka, (t před 1848), a Kateřina Hrbková (1788 Zadní Hoštice - po 1862)
děti Jan (6.5.1814), František (5.2.1816), Vincenc (19.1.1827), Marie (24.2.1829), Terezie (5.2.1831), Matěj (21.2.1832)
Terezie Bulková (5.2.1831) a Jan Rejšek, sedlák, vdovec (2.6.1813 Volenice 12)
bytem Volenice 12
děti * kol 1865
1882 Marie Bulková (24.2.1829) a Jan Benada (2.6.1827 Volenice 43)
svatba ??? (cca 1860)
bytem Volenice 43
1862 František Bulka, hostinský, (5.2.1816), a Antonie Benadová (6.8.1834 Volenice 43 )
Hospoda
děti Kateřina, Anna (17.4.1856), Terezie (15.10.1857), Josefa (1860), Marie (17.12.1861), Kateřina (1864), Antonie (1866), František (11.1.1868 - 13.1.1868), N. - hoch (13.8.1869), František (12.10.1870), Emanuel (22.6.1876), František (13.10.1878)
Anna Bulková (17.4.1856) a Tomáš Neřád, chalupník (1852 Novosedly 34)
svatba 18.11.1884 Volenice
Terezie Bulková (15.10.1857) a Jan Jirovec, sedlák (1850 Kalenice 23)
svatba 19.11.1878 Volenice
bytem Kalenice 23
děti * kol 1885
Marie Bulková (17.12.1861) - r. 1921 svobodná, žije u bratra
1891 Kateřina Bulková (1864) a Josef Vyhlídka, stříhač v krejčovském závodě, Vídeň (1862)
svatba 5.2.1891 Volenice
rodiče Josefa Vyhlídky - Josef Vyhlídka, nájemník, Vitín, okr. Lomnice, kraj Třeboň, a Anna Tarabová, Dlouhá Lhota 2
1891 Josefa Bulková (1860) a František Kašpírek (31.12.1862 Štěchovice 21 )
svatba 17.11.1891
bytem Kladruby, Štěchovice 83
Emanuel Bulka (22.6.1876) a Josefa Petrová (2.6.1877 Kváskovice 1)
svatba ??? (ohlášky 4.1904)
r. 1904 bytem Kladruby, pekař, později Volenice 103
František Sluka, pachtýř hostince, ( Novosedly 24) a Kateřina Jelenová ( Němčice 1 )
svatba 15.6.1858 Čestice
děti Josefa (1.1.1861 Němčice 26 - 19.12.1862), Františka (28.10.1863 Němčice 26), Petr (13.6.1870 - 13.6.1870), Anastázie (15.4.1878 Volenice 6)
kol r. 1860 bytem Němčice 26, mistr krejčovský
r. 1878 uveden František Sluka, r. 1870 uveden Petr Sluka
Petr Sluka (13.6.1870 - 13.6.1870)
křtila jej porodní bába v průběhu porodu
Anastázie Sluková (15.4.1878) a Jan Kebrdle
svatba 26.10.1911 České Budějovice
Františka Sluková (28.10.1863) a František Steyer, okr. zvěrolékař na Vltavotýně (1865 Písek)
svatba 20.5.1889 Volenice
rodiče Františka Steyera - Jan Steyer, drožkář, Písek, Terezie Sluková, Hlupín 1
Josef Bystřický, výčepní v hostinci, a Marie Kazdová (Chejnov)
děti Marie (1870)
Marie Bystřická (1870) a František Leopold Tománek, c.k. adjunkt při berním úřadě v Mirovicích 36 (1862)
svatba 8.1.1887 Volenice
rodiče Františka Leopolda Tománka - Jan Tománek, c.k. tajemník při okresním hejtmanství v Písku, Anna Pokorná, Vimperk
Marie Bystřická je skutečně u svatby zapsána jako sedmnáctiletá
1882 František Hovorka, pachtýř hospody, (1856 Vojnice 6), a 1/ Františka Statečná (1862 Tažovice 1), 2/ Marie Motlová ( Zahorčice 6)
svatba 1/ 21.6.1881 Volenice
děti 1. manželství Františka (5.4.1882)
děti 2. manželství František (27.5.1899 Tažovice 40 - 10.4.1905 Škrobočov)
r. 1899 s druhou manželkou bytem Tažovice 40, mlynář
Františka Hovorková (5.4.1882) a Václav Purkrábek, domkář (27.5.1875 Mnichov 93)
svatba 1905
bytem Mnichov 68
1896 František Bulka, majitel hostince a hospodářství, (13.10.1870 - před 11.9.1931) a Marie Housková (25.4.1876 Novosedly 20 - 4.11.1960)
svatba 11.8.1896
děti František (27.11.1897 Volenice), Josef (18.1.1899 - 3.3.1899), Josef (18.3.1900), Jan (8.4.1902), Marie (5.11.1903), Stanislav (13.5.1905 Kladruby), Václav (25.7.1906), Terezie (31.8.1908), Anna (21.7.1910), Ludmila (24.8.1912)
r. 1921 Josef Janda, (15.3.1861 Krejnice - 1937), čeledín, svobodný, ve Volenicích od r. 1901
r. 1923 člen volební komise
Marie Bulková, vdova, majitelka od 11.9.1931
František Bulka (27.11.1897) a Marie Strejcová
svatba 26.10.1927 Hůrka u Železné Rudy
Stanislav Bulka, poštovní úředník, (13.5.1905) a Marie Pustinová (21.9.1906 Domanínek)
bytem Praha, později Volenice 103
r. 1950 člen JZD
Anna Bulková (21.7.1910 - 15.4.1988 DD Vodňany, pohřeb Volenice)
r. 1953 svobodná, r. 1960 bytem Volenice 57
Terezie Bulková (31.8.1908) a František Petřík (8.12.1903 Volenice 57 )
bytem Volenice 57
děti * kol 1910
Václav Bulka (25.7.1906) a ???
svatba 1937
bytem Mutěnice
1910 byt 2/ Alois Křešnička, řezník, pachtýř hostince, (7.1.1862 Zuklín), a Anna Vaňková (16.2.1868 Žihobce)
děti Alois, Růžena (26.8.1891 Žichovice), Josefa (19.3.1895 Sušice), Jan (9.2.1897 Sušice), Marie (10.11.1898 Sušice), Adolf (26.12.1902 Volenice), Anna (3.7.1907 Volenice)
bytem od r. 1903
Marie Křešničková (10.12.1898) a Jaroslav Krch (6.3.1897 Volenice 3)
svatba 27.4.1927 Strakonice (civilní sňatek)
Adolf Křešnička, řezník (26.12.1902) a Karolina Krausová (25.10.1910 Atzgendorf, okr. Hiezing, dom. Obec Strakonice)
svatba 20.9.1930 Strakonice (civilní sňatek)
rodiče Karoliny Krausové - Karel Kraus, obuvník, Strakonice, Marie Honějáková
1921 byt 2/ Karel Špička, (11.1.1873 Veřechov), a Johana (24.5.1879 Kalenice)
ve Volenicích od r. 1903, r. 1905 nájemce hostince u Korbelů, Volenice 16
děti vypsány u Volenic 16
Jan Bulka, hostinský, (8.4.1902 - 8.11.1966), a Anna (26.12.1911 Hněvkov, okr. Blatná - 7.8.1957)
děti Vladimír , Hana A.
r. 1946 člen MNV, r. 1952 oba členové JZD
2008 Slavíčkovi


7
1600 Mikuláš Polák, sedlák
děti Vít
dle farních záznamů hospodářem v letech 1600 - 1630, taktéž čestným kostelníkem
Vít Polák, sedlák
děti Mikuláš
Mikuláš Polák, sedlák
děti Vít
kostelníkem do r. 1649
Vít Polák, sedlák
děti Havel
kostelníkem do r. 1679
1848 Matěj Polák, sedlák, (30.1.1780 - před 1862), a Marie Anna Dubová (1800 Veřechov 12 - po 1862)
Poláků dvůr
děti Tomáš (16.12.1819), Anna (12.4.1826), František (1.8.1828), Františka (18.9.1830), Petronela (15.5.1833)
Tomáš Šimek, služebný, a Anna
děti Jan (25.5.1837)
Tomáš Šimek r. 1848 škrtnutý
Anna Poláková (3.2.1822) a Jan Košán, sedlák, (19.6.1819 Volenice 10)
bytem Volenice 10
děti * kol 1850
Františka Poláková (18.9.1830) a Jan Emler, sedlák, (14.6.1825 Zvotoky 36), vdovec
svatba 7.7.1868 Volenice
bytem Zvotoky 36
děti * kol 1870
Petronela Poláková (15.5.1833) a 1/ Tomáš Císař, sedlák (1828 Ohrazenice 12), 2/ Václav Císař, sedlák (1841 Ohrazenice 12, bratr předchozího manžela)
svatba 2/ 9.11.1875 Volenice
bytem Ohrazenice 12
děti * kol 1870
1862 Tomáš Polák, sedlák, (1819), a Anna Řáhová (1827 Budětice 51)
Poláků dvůr
děti Jan (25.5.1851), Tomáš (24.11.1852), Josefa (?.3.1855)
Jan Polák (25.5.1851) a Marie Petříková (1852 Mačice 6 )
bytem Mačice, potomci Štěchovice 13
Tomáš Polák, sedlák (24.11.1852 - před 1910), a 1/ Anna Králová ( Nuzín 1 ), 2/ Kateřina Barvířová (11.12.1861či27.4.1868 Dražejov 6)
svatba 2/ ??? (ohlášky 3.1891)
děti 1. manželství Václav (1.9.1881), František (3.10.1883), Marie (16.8.1885), Růžena (27.4.1887), Antonín (9.6.1889 - 17.1.1890), Anna (11.12.1890 - 4.4.1891)
děti 2. manželství Ferdinand (29.5.1892), Josef (5.2.1898), Jan (23.4.1899 - 13.6.1899), Anna (1.9.1900)
Václav Polák (1.9.1881) a Jana Veselá (1887)
svatba 18.2.1912 Praha
r. 1905 strojní zámečník, svobodný
r. 1922 úředník, bytem Praha, ženatý
děti Jiří (1913), Helena (1914)
Růžena Poláková (27.4.1887) a František Pašava, c.k. poštovní podúředník v Nových Strakonicích 119, vdovec, (15.1.1875 Volenice 56)
svatba 16.8.1910 Volenice
Ferdinand Polák (29.5.1892) a 1/ Růžena Grombíř, 2/ Marie Opatřilová
svatba 1/ 1924 B? na Moravě, 2/ 1931 Bojkovice
r. 1910 puškařský učeň ve Ferlachu, r. 1936 bytem Břeclav
Josef Polák (5.2.1898) a Alžběta Cimburková (15.11.1899 Volenice 28 )
svatba 2.5.1926 Reindorf - Wien
sloužil u legie, na italské frontě
Anna Poláková (1.9.1900) a Jan Mucha, hostinský, rolník (19.5.1893 Frymburk 2)
ohlášky 1921
r. 1921 svobodná, žije u bratra
1928 František Polák, sedlák, (3.10.1883 - 14.10.1949), a Marie Benadová (5.9.1887 Volenice 43 - 13.9.1960)
svatba 10.9.1908
děti František (20.11.1911), Ladislav (17.11.1920)
r. 1910 Anna Koblihová (7.6.1894 Volenice), svobodná, služebná, František Vohradský (7.10.1895 Tažovice, Josef V., Anna Hanzlíková), svobodný, pasák, František Matějček (15.4.1893 Praha, dom.ob. Frymburk, syn Josefy), svobodný, čeledín
r. 1921 Anna Zbyňková (1898 Lhůta Kůstrá), svobodná, služka, Josef Hrad (? Mačice), svobodný, čeledín
od r. 1928 v obecním zastupitelstvu, r. 1929 opravovali budovu
František Polák (20.11.1911) - r. 1953 bytem Zbiroh
Ladislav Polák (17.11.1920 - 25.5.1983) a Marie Chmelcová, učitelka (29.12.1920 Jinín - 27.6.1990)
svatba 4.2.1950 MNV Volenice, kostel na Podsrpu
bezdětné manželství
r. 1952 člen JZD
pomocnice - Terezie Rychtářová (2.5.1890 Vojnice 21 - po 1967), ve Volenicích od r. 1939, svobodná
2008 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


8
1848 Kupců domek
Marie Breska, služebná, (1832) - r. 1848 škrtnutá
1862 Kupec
služebná Antonie Holá (1840)
1867 služebná Anna Hlaváčová (1841 Budětice 41 - 29.7.1867 provd. za Václava Bureše, krejčího (14.9.1840 Volenice 32), bytem Volenice 88
1910 Hynek Bloch, izraelita, obchodník se smíšeným zbožím, prodej tabáku, (7.12.1845 Volenice), a Žofie Skalová (14.4.1850 Sedlice)
děti Bedřich (27.5.1882 Písek), Richard (5.1.1885 Písek), Julius (9.8.1887 Písek), Kateřina (23.5.1892 Písek)
r. 1910 Barbora Skalová (20.5.1846 Sedlice), svobodná, švagrová, soukromnice
bytem od r. 1892
Bedřich Bloch (27.5.1882)
r. 1910 obchodní cestující v Benešově
Richard Bloch (5.1.1885)
r. 1910 vedoucí obchodu s knihami ve Vídni, od r. 1926 domovská obec Mladá Boleslav
Julius Bloch, obchodník, (9.8.1887) a Vilma Vrkočová (27.2.1893 Milevsko)
r. 1910 skladník ve velkoobchodě ve Varnsdorfu, r. 1926 bytem Milevsko
děti Ervín (23.6.1920 Milevsko)
Volfgang Bloch, obchodník, a Emilie (1862)
r. 1901 dostali domovské právo v Písku (tedy bytem v Písku min. od r. 1891)
Marie Blochová (1891)
r. 1940 žádala o domovské právo v Praze
1929 Blochovi
maj. do r. 1929
1921 maj. Marie Blochová
byt 1/ Marie Jonášová ovd. Mládková,
obchodnice, (16.10.1877 Střítež, okr. Nasavrky, dom.ob. Včelákov), vdova
děti Marie (15.2.1901 Včelákov, okr. Nasavrky)
matka Josefa Jonášová (1.5.1847 Křižánky, okr. N. Město na Moravě), svobodná, Marie Majerová (2.2.1904 Frymburk), svobodná, služebná
ve Volenicích od r. 1915
1921 Josef Mládek, obchodník, a Marie Dejdarová (Střítež, okr. Chrudim)
děti Marie (cca 1890)
Marie Mládková (cca 1890) a JUDr. František Suk, koncepista státních drah ředitelství v Praze, v Bratislavě
ohlášky 1921
rodiče Františka Suka - Marie Suková, Běšiny, dcera Jakuba Suka, učitele v Běšinech a Františky Pojarové, Běšiny
1924 Antonín Bureš, obchodník, (1.7.1897 Milevsko 162 ) a Marie Benadová (4.9.1904 Volenice 95 )
ohlášky 2.1924
rodiče Antonína Bureše - Jan Bureš, obchodník, Milevsko, Antonie Kramlová, Říhov 49
2008 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


9
Magdalena Zíková (cca 1760) a Karel Macholda
bytem Štěchovice 32, domkář
děti * kol 1790
1810 Tomáš Zíka, (t před 1809), sedlák, a Marie Doubková ( Krejnice 12 )
děti Barbora (cca 1790)
Barbora Zíková (cca 1790) a Jan Dlohoš ( Koclov 13)
svatba kol 1810
1848 Tomáš Dlohoš, sedlák, (31.10.1786), a Kateřina (19.10.1786)
Zíků dvůr
děti Kateřina (6.11.1813), Vojtěch (21.4.1816), Jan (7.6.1825), Tomáš (17.1.1828)
1848, 1862 Vojtěch Dlohoš, sedlák, (21.4.1816), a Kateřina Kunešová (2.11.1820 Volenice 14)
Zíků dvůr
děti Vojtěch (10.4.1844), Marie Anna (24.12.1846), Kateřina (29.8.1849), Václav (24.9.1850), Jan (6.11.1852), Josefa (21.1.1854), Františka (1857), František (1858), Terezie (1860), Antonie (1861), Šimon, Anna (1865)
r. 1848 škrtnutí služební - Jan Veselý (1832), Jan Bečvář (1835), Kateřina Křešničková
r. 1886 shořelo stavení, zapáleno bleskem
Marie Anna Dlohošová (24.12.1846) a Josef Vozka, truhlářský tovaryš (1840 Plánice 158)
svatba 5.5.1868 Volenice
rodiče Josefa Vozky - Jan Vozka, mistr provaznický, měšťan, Plánice 158, Anna Pohanková, Plánice 162
1897 Vojtěch Dlohoš, (10.4.1844), a 1/ Marie Bečvářová (Škrobočov), 2/ Marie Křižanová (Hejná 29)
bytem Volenice 76, chalupník
děti * kol 1875
Kateřina Dlohošová (29.8.1849) a Antonín Benada, krejčí (12.6.1844 Volenice 43 )
svatba 25.11.1873 Volenice
bytem Ohrazenice 17
děti * kol 1885
Antonie Dlohošová (1861) a Vojtěch Hromíř, kovář (1858 Volenice 80)
svatba 28.2.1881
bytem Volenice 80
děti * kol 1885
Anna Dlohošová (1865) a Ludvík Toman, vdovec, stavitelský pomocník Katovice 72 (1855 Katovice 72)
svatba 4.2.1889 Volenice
Antonín Švejler, mistr barvířský, nájemník, a Johanka Pešková
děti Marie (9.6.1867 - 1867)
rodiče Antonína Švejlera - Martin Švejler, mistr barvířský, Klatovy, Terezie Bočard?, Zníkovec?, čáslavský kraj
rodiče Johanky Peškové - Jan Pešek, chalupník, krejčí, Bojanovice 2, Anna Šašková, Frymburk
1910 Tomáš Smetana, rolník, (15.12.1859 Vlkonice 16 - po 1921), a 1/ Terezie Dlohošová, (1860 Volenice 9), 2/ Marie Pechlatová (12.3.1855 Lhota Švýcarova 3 - 1910-1921)
svatba 1/ 24.2.1879 Volenice
děti 1. manželství Josef (15.2.1880 - 19.4.1880)
děti 2. manželství Anežka (22.1.1883), Tomáš (13.12.1884), N. - dívka (31.1.1887), Marie (8.12.1888), Jan (28.3.1891 - 12.12.1892)
rodiče Tomáše Smetany - Jan Smetana, sedlák, Vlkonice 16, okr. Sušice, Josefa Knězová, Vlkonice 31
Tomáš Smetana r. 1921 bytem ve výminku Volenice 108
Tomáš Smetana (13.12.1884) a Ludmila Kvichová
svatba 29.6.1912 Vídeň
r. 1910 poštovní asistent ve Vídni
Anežka Smetanová (22.1.1883) a Václav Drudík, obchodník, Kadlín 37, okr. Mělník, (21.7.1885 Písek 209)
svatba 19.7.1915 Volenice
bezdětné manželství
r. 1910 služebná ve Vídni, později bytem Tálín, Paseky 18, ve Volenicích vlastnili pozemky (pastviny, role, část pozemků také v katastru obce Štěchovice)
rodiče Václava Drudíka - Emanuel Drudík, mlynářský, Písek, Marie Moulíková, Blatná
1928 František Mařík, sedlák, (19.9.1887 Volenice 25 ) a Marie Smetanová (8.12.1888)
svatba 25.4.1918 Volenice
děti Marie (8.7.1919)
r. 1921 František Pašava (2.5.1902 Vojnice), svobodný, čeledín, Anežka Marková (13.4.1901 Soběšice), svobodná, služebná, Marie Hromadková (11.8.1906 Dolní Poříčí), svobodná, služebná
od r. 1928 v obecním zastupitelstvu
před r. 1930 odděleno Volenice 108
2008 Chlaňovi


10
Jan Košán
děti Růžena (cca 1745)
Růžena Košánová (cca 1745) a Vavřinec Mojdl
svatba 1772
rodiče Vavřince Mojdla - Vavřinec Mojdl, Bukovník
Johanna Košánová (cca 1770) a Jan Zimandl, mistr tesařský
bytem Horažďovice
děti * kol 1800 (dcera Anna provd. Benediktová - bytem Štěchovice 10)
Kateřina Košánová (cca 1790) a Jan Skřivan, sedlák
bytem Milčice 5
děti * kol 1820 (dcera Marie (cca 1820) a Tomáš Vojta, podruh ( Štěchovice 27) - bytem Štěchovice 54)
1848 František Košán, sedlák, (19.9.1786 - po 1862), a Anna (1789 - po 1862)
děti Jan (19.6.1819), Tomáš (29.12.1826), František (12.10.1831), Josef (29.1.1834), Antonín (15.6.1836), Vincenc (12.1.1842)
Tomáš Košán (29.12.1826) - r. 1848 tovaryš hodinářský
Antonín Košán (15.6.1836) - r. 1862 žije s rodiči u bratra
1848, 1862 Jan Košán, sedlák, (19.6.1819), a Marie Poláková (3.2.1822 Volenice 7 )
Košánů dvůr
děti Jan (8.1.1842), František (5.1.1845), Marie (9.1.1847), Kateřina (10.2.1850), Anna (3.5.1852), Antonie (1856)
Jan Košán (8.1.1842) a ??? (t před 1910)
r. 1910 bytem Volenice 85, vdovec, obecní chudý
Marie Košánová (9.1.1847) a František Kuncl (1845 Katovice 56)
svatba 4.7.1865 Volenice
Kateřina Košánová (6.9.1849) a Petr Mikeš, sedlák (29.6.1843 Štěchovice 28)
svatba 4.5.1869 Volenice
bytem Štěchovice 28, r. 1911 bytem Volenice 24
děti * kol 1880
Anna Košánová (3.5.1852) a Josef Burda, gruntovník, (1842 Lhota Střelskohoštická 17)
svatba 6.6.1876 Volenice
Antonie Košánová (1856) a Matěj Blažek, sedlák (1840 Hrádek 20)
svatba 9.11.1880 Volenice
rodiče Matěje Blažka - Matěj Blažek, sedlák, Hrádek 20, Kateřina Písařová, Hrádek 20
Jan Košán, sedlák, a Marie Štěpánková ( Volenice 52)
děti Jan (cca 1840)
Jan Košán (cca 1840) a Barbora Prantlová
bytem Volenice 87
děti * kol 1880
1910 František Košán, sedlák, (6.1.1845), a Alžběta Vokrojová (Velká Turná 3 - před 1910)
děti Tomáš (9.12.1875 - 23.10.1880), Marie (16.5.1878), Anna (21.12.1879), Josefa (20.8.1881), Anežka (13.5.1883), Johanna (16.5.1885), Josef (8.12.1886), Jan a Blažena (18.9.1889) - dvojčata, František (25.2.1893)
bratr Alžběty Vokrojové bytem Volenice 24, mlýn
r. 1910 Antonie Macholdová (21.7.1895 Zbirov, dom.ob. Ohrazenice), svobodná, služebná
Marie Košánová (16.5.1878) a Jan Polánka, mlynář, Lažany Enisovy, Kořenský mlýn
svatba 20.2.1900
rodiče Jana Polánky - Jan Polánka, mlynář, Lažany Enisovy 28 (dnes Lažany, u Blatné), Kateřina Uhlířová, Milčice 2
Anna Košánová (21.12.1879) a Tomáš Hromádka, kovář (19.11.1871 Volenice 22)
bytem Volenice 22
Anežka Košánová (13.5.1883) a 1/ Josef Rod, rolník, (5.1.1882 Krejnice 28) , 2/ Vojtěch Rod, rolník,( Krejnice 28)
svatba 1/ 21.5.1910, 2/ 26.1.1922
bytem Krejnice 28
František Košán (25.2.1893) - r. 1910 truhlářský pomocník ve Vídni
Jan Košán (18.9.1889 - 18.2.1890)
Blažena Košánová (18.9.1889) a Alois Dlohoš, rolník, (7.8.1886 Štěchovice 37)
svatba 17.5.1914 Volenice
1921 Josef Košán, zemědělec, (8.12.1886 - 28.9.1958) a Anna Housková (2.12.1888 Novosedly 20 - 28.11.1979)
svatba 7.2.1912 Volenice
děti Anna , Josef , František , Jan
r. 1952 člen JZD
r. 1921 Růžena Zábranská (20.4.1903 Kalenice), neteř, svobodná, Ludmila Soukupová (16.9.1904 Čestice), svobodná, služebná, Karel Bohuslav (13.1.1904 Strakonice), svobodný, čeledín
2008 Košánovi


11
Marie Kunešová (cca 1800) a Tomáš Kouba, sedlák
svatba ???
bytem Hoslovice 27
děti * kol 1835
Kateřina Žáková (1801) a Václav Vojta, sedlák (1785)
bytem Štěchovice 12
děti * kol 1830
Matěj Žáček, sedlák
děti Václav (24.1.1786)
1848 Václav Žáček, sedlák, (24.1.1786), a Kateřina Šebelíková (15.9.1782 Štěchovice 6 - po 1862)
Žáků dvůr
svatba 15.11.1808 Volenice
děti Barbora (1837)
r. 1848 škrtnutý služebný Josef Vališ
1862 Václav Šebelík (31.5.1823 Štěchovice 53), a 1/ Barbora Žáčková (1837), 2/ Barbora Voštová ( Ohrazenice 11)
Žáků dvůr
děti Josef (10.3.1858), Šimon (1861)
děti 2. manželství Anna (1862), Kateřina (30.4.1866), Jan (7.7.1868 - 6.9.1869)
Barbora Voštová 27.10.1874 provdána za Josefa Pašavu (12.3.1838 Volenice 33)
Anna Šebelíková (1862) a Jan Křešnička, domkář (7.6.1859 Volenice 73)
svata 20.2.1882
bytem Volenice 73
děti * kol 1880
Kateřina Šebelíková (6.8.1859) a Josef Hájek, hudebník (6.8.1859 Hoslovice 30)
svatba 10.2.1885
bytem Volenice 38
1910 Josef Šebelík, sedlák, (10.3.1858 - 16.5.1936), a 1/ Anna, 2/ Josefa Dlouhá (6.3.1864 Dražejov 30 - 2.10.1936)
u Žáků
děti 1. manželství
děti 2. manželství Josef (11.2.1888), František (24.2.1890), Antonie (13.6.1892 - 1.?.1894), Marie (27.1.1895), Vincenc (6.3.1897), Josefa (15.9.1899), Matěj (24.2.1902), Anežka (6.2.1905), Růžena (31.8.1909)
r. 1910 bytem Barbora Pašavová (10.11.1831 Volenice), vdova, matka
Marie Šebelíková (27.1.1895) a Josef Pechlík (Radošovice)
svatba 4.?.1923 Strakonice
Josefa Šebelíková (15.9.1899) a 1/ František Brož (Strakonice), 2/ František Brož, syn prvního manžela
svatba 1/ 22.4.1924 Strakonice, 2/ 20.12.1943 Strakonice
Josef Šebelík (11.2.1888) a Marie Macholdová (2.12.1889 Ohrazenice 4)
svatba 30.1.1917 Volenice
děti Josef, Jaroslav
r. 1939 přiznáno domovské právo ve Strakonicích
František Šebelík (24.2.1890) a ???
svatba 13.6.1915 Vídeň
r. 1910 zámečnický tovaryš ve Vídni
Anežka Šebelíková (6.2.1905)
r. 1921 krejčovská učednice u Anny Doubkové
Matěj Šebelík
do r. 1948 dom.ob. Volenice, bytem Vídeň, Neulerchenfelderstrasse 70
1875 Josef Vodička, krejčí, (Kalenice), a Rosálie Prunerová (Horažďovice)
děti Terezie (cca 1850)
Terezie Vodičková (cca 1850)
děti Ferdinand Antonín Vodička (6.5.1875 Volenice 11 - 1875)
Vincenc Šebelík, sedlák (6.3.1897 - 14.10.1966) a Emilie Trojanová (31.8.1902 Štěchovice 30 - 13.8.1985)
u Žáků
svatba 1932
Vincenc Šebelík sloužil u legie v Italii, maj. od 6.2.1932, r. 1952 člen JZD
sloužící - Marie Martanová (24.2.1900 Lhota Tažovická), svobodná, r. 1954 se odstěhovala do Libětic, ve Volenicích opět 1955 - 59
1985 Čejdíkovi


12
Kateřina Rejšková (1797) a Josef Steiner
bytem Krejnice 37, domkář
děti * kol 1840
Vít Rejšek, sedlák, a Magdalena Čalounová ( Škůdra 12)
děti Vojtěch (1780), Anna (cca 1780), Marie Anna (1787), Matěj (12.1.1789)
Vojtěch Rejšek (1780) a Anna Zemanová neb Petrášková (1784 Štěchovice 13)
svatba 8.7.1804 Volenice
bytem Štěchovice 13, sedlák
děti * kol 1805
Anna Rejšková (cca 1780) a Jiří Bártík, sedlák,
bytem Štěchovice 40
děti * kol 1820
Marie Anna Rejšková (1787) a Tomáš Suk, vdovec, (1785 Kraselov 27)
svatba 8.11.1842 Volenice
bytem Štěchovice, podruh
Matěj Rejšek (12.1.1789) a 1/ Kateřina Plechatá ( Volenice 43), 2/ Veronika Brychová ovd. Podskalská (1776 Štěchovice, bytem Štěchovice 50)
svatba 2/ 9.11.1841 Volenice
bytem Volenice 37, po r. 1842 Štěchovice 50
Kateřina Rejšková (1797 - po 1864) a Josef Steiner
bytem Krejnice 37
děti * kol 1840 (dcera Josefa provd. Opplová ( Volenice 21))
Josefa Rejšková (13.2.1809) a Vojtěch Motlík (4.4.1795)
bytem Volenice 17, sedlák
děti * kol 1830 - 1850
Anna Rejšková (26.9.1815) a Tomáš Zachata, sedlák (27.10.1817 Volenice 15 )
bytem Volenice 15
děti * kol 1840 - 1850
Antonie Rejšková (29.2.1824) a 1/ Jan Brabenec, šenkýř, (22.7.1819), 2/ Václav Pletka, chalupník, (1833)
bytem Volenice 59, chalupník
děti * kol 1855
1848 Tomáš Rejšek, sedlák, (t před 1848), a Kateřina Břečková (22.10.1787 Krejnice 4 - po 1862)
děti Jan (2.6.1813), Václav (1822), František
František Rejšek - r. 1862 žije s matkou u bratra Jana
Václav Rejšek (1822) a Josefa Votavová (1827 Strašice 18)
bytem Volenice 5
děti * kol 1850 - 1865
1848, 1862 Jan Rejšek, sedlák, (2.6.1813), a 1/ Marie Kováříková (Jetišov 6 - kol 1848), 2/ Josefa (1830), 3/ Terezie Bulková (5.2.1831 Volenice 6 )
Rejšků dvůr
děti 1. manželství Jan (29.5.1836), Kateřina (9.11.1838), Anna (3.8.1842), Marie (25.3.1845), Václav (27.9.1847)
děti Antonie (19.9.1849), Terezie (?.10.1854), Josefa (1858), Josef (1859), Šimon (1861)
děti 3. manželství Aloisie (16.2.1865), Marie? (1867), Karel (16.9.1868), Matěj (21.7.1870 - 20.10.1870), Marie Anna (31.10.1871 - 1876)
r. 1848 škrtnutí služební - František Čejka, Marie Vaňková, Marie Kocíková
1886 Kateřina Rejšková (9.11.1838) a František Štěpánek (sedlák, Volenice 52)
svatba cca 1860
bytem Volenice 52
Anna Rejšková (3.8.1842) a Matěj Šťastný, domkář (23.2.1844 Volenice 40)
svatba 23.7.1867 Volenice
bytem Volenice 40
děti * kol 1885
Marie Rejšková (25.3.1845) a Jan Pletka, nádeník (1841 Sudoměř 5)
svatba 4.2.1868 Volenice
rodiče Jana Pletky - Josef Pletka, sedlák, Sudoměř 5, Barbora Osoba, Nové Kestřany 8
bratr Jana Pletky si vzal za manželku Antonii Rejškovou, tetu či sestru, bytem Volenice 59
Aloisie Rejšková (16.2.1865) a Vincenc Skřivan, chalupník (29.10.1860 Volenice 13)
svatba 23.2.1892
bytem Volenice 29
děti * kol 1895
1910 Václav Rejšek, (28.9.1847) a Theodora Kořenská (9.11.1845 Tažovice, bytem Volenice 3)
svatba 1.2.1875
děti Šimon Evarist Kořenský/Rejšek (28.10.1871), Josef (26.2.1878 - 25.5.1896), Františka Marie (31.8.1880 - 16.2.1881), František (17.1.1882 - 17.1.1882), Františka Barbora (2.12.1883), Václav (24.7.1886), Vincenc (1889)
r. 1910 Františka Kořenská (3.12.1847 Tažovice), švagrová, svobodná
1910 Evarist Rejšek, (28.10.1871 - 1921-1930), a 1/ Marie Kvěšová, ( Mnichov ), 2/ Antonie Machová (3.1.1878 Horejšice 4 - po 1930)
svatba 1/ 1902, 2/ ??? (ohlášky 4.1904 Dobrš)
bytem Volenice 45
Vincenc Rejšek (1889)
r. 1910 voják u 11. pluku
Františka Rejšková (2.12.1883) a František Hostek, sedlák (1874 Kalenice 8)
svatba 21.2.1905
bytem Kalenice 8
děti * kol 1905
1928 Václav Rejšek, rolník, (24.7.1886) a Růžena Vrbová (28.3.1894 Lhota u Stř. Hoštic 26)
svatba 1913
děti Václav (6.7.1914), Anna (24.5.1916), Marie (11.8.1918)
r. 1921 František Vohradský (10.4.1895 Tažovice), svobodný, čeledín
od r. 1928 v obecním zastupitelstvu
r. 1934 zakoupil selskou usedlost Volenice 32, u Buršů od Václava Rejška, budovu č. 12 prodal Křivancovi, řezníku ze Střelských Hoštic
1934 Josef Křivanec, řezník, (1.1.1908 Dražejov - 14.8.1963) a Helena Větrovcová (8.2.1908 Doubravice - 1994 Lažany)
děti Josef, Ludvík , Helena
přistěhovali se r. 1934 ze Střelských Hoštic, maj. budov a zahrady od 11.1934, dům přestavěl na řeznický obchod a jatky r. 1935, od r. 1948 domovská obec Volenice, r. 1949 nájemce revíru
Helena Křivancová r. 1952 členka JZD, po r. 1964 maj. 1/2 domu
2008 Čejdíkovi


13
Kateřina Šturmová (cca 1800) a Jakub Cuhra, sedlák
svatba ???
bytem Hoslovice 22
děti * kol 1830
Dorota Fenclová (cca 1780) a Vít Švehla, sedlák
bytem Dolní Poříčí 4
děti * kol 1820
Kateřina Frenclová (cca 1795) a Vojtěch Chochol, sedlák
svatba ???
bytem Hoslovice 8
děti * kol 1825
Anna Benešová neb Fenclová (cca 1790) a Jan Pašava (18.6.1794 Volenice 56)
bytem Volenice 56, sedlák
děti * kol 1820
Josefa Benešová (cca 1810) a František Macholda, sedlák
bytem Ohrazenice 4
děti * kol 1850
1810 Jiří Opava, řezník, (25.4.1793 Štěchovice 36 ) a Josefa Šťastná (1796 Volenice 34)
svatba 12.2.1811
děti Anna (cca 1830), Matěj (cca 1810)
děti dle další evidence + Anna (28.5.1812 - 30.10.1812), Majdalena (3.10.1813), Matěj (25.2.1816 - 4.3.1816), František (3.8.1817 - 15.8.1817), Matěj (20.1.1820 - 22.1.1820), N. (9.11.1820), Marie Anna (1.9.1822 - 2.9.1822)
bytem Volenice 13, řezník, Dřešín 3, šenkýř, Dolní Poříčí, šenkýř
Majdalena Opavová (3.10.1813) a Josef Kuneš (1812 Němčice 9)
svatba 25.11.1833
bytem Hnačov u Plánice, okr. Klatovy, r. 1861 Němčice 9
děti * kol 1840
Matěj Opava (1829 - 13.5.1854) a Anna Beranová (1822 Pracejovice 5)
svatba ???
bytem Němčice 12, mlynář
děti * kol 1845
Anna Opavová (cca 1830) a Antonín Trávníček, mlynář (1823 Němčice 12)
svatba 13.2.1844
bytem Němčice 12
děti * kol 1865
1848 Beneš, (t před 1848)
děti Josef (15.3.1789), Marie (xx)
Marie Benešová (xx) - r. 1848 žije u potomků svého bratra Josefa
Josef Beneš neb Fencl, sedlák, a Magdalena Vojtová ( Štěchovice 4)
děti Josefa (1825)
Josefa Benešová (1825) a Matěj Pícha, podruh (1818 Sedlo 26)
svatba 6.2.1844 Volenice
bytem Štěchovice 9
děti * kol 1850
1848 Josef Beneš, sedlák, (15.3.1789)
děti František, Matěj (7.2.1818)
1848, 1862 1/ František Beneš, sedlák, (t před 1848), 2/ Antonín Skřivan, sedlák, (12.11.1824), a Kateřina Kořenská (20.6.1815 Volenice 2 )
Fenclů dvůr
děti 1. manželství Jan (19.6.1837), Josef (12.3.1839), František (14.1.1845), Marie (9.1.1847)
děti 2. manželství Kateřina (14.11.1849), Barbora (26.11.1851), Matěj a Josefa (11.2.1854), Antonie (1858), ??? (1861), Vincenc (29.10.1860)
Skřivanovi r. 1883 majitelé Štěchovice 64
Marie Benešová (9.1.1847) a 1/ Jan Rejšek, chalupník, (31.3.1832 Volenice 53), 2/ Karel Řezanka, (1857 Domoraz 2)
svatba 1/ 23.6.1868 Volenice, 2/ 25.2.1884 Volenice
bytem Volenice 86
děti * kol 1870
Barbora Skřivanová (26.11.1851) a Josef Kohout, kolář, (1850 Hradec 12)
svatba 30.5.1876 Volenice
bytem Štěchovice 64
Josefa Skřivanová (11.2.1854)
děti Josef Skřivan (21.8.1881 - 4.12.1881)
1892 Vincenc Skřivan, truhlář a domkář, (29.10.1860) a Aloisie Rejšková (16.2.1865 Volenice 12 )
svatba 23.2.1892
bytem Volenice 29
1910 Josef Beneš, (12.3.1839 - před 1910), a Marie Hovorková (18.1.1845 Vojnice 6 - 9.11.1935)
svatba kol 1868
děti Josef (21.10.1868 - 10.12.1868), Tomáš (18.12.1869 - 18.12.1869), Tomáš (30.11.1870), Antonie (16.6.1873), Terezie (12.10.1875), František (28.10.1877 - 7.3.1878), Josef (21.2.1879), Marie a Kateřina (29.4.1881) - dvojčata, František (17.10.1882 - 12.10.1887), Františka (9.2.1885 - 15.3.1887), František (8.2.1889 - 1891), Vincenc (29.2.1892 - 2.12.1893)
1898 Tomáš Beneš, rolník, (30.11.1870) a Františka Kašpírková (5.9.1878 Štěchovice 9 )
svatba 25.1.1898
bytem Štěchovice 41
1894 Antonie Benešová (16.6.1873) a Jan Peleška, sedlák, vdovec (1851 Ohrazenice 13 )
svatba 20.11.1894
Terezie Benešová (12.10.1875) a Antonín Kopáč, malorolník, (4.7.1867 Volenice 74)
svatba 28.11.1899
bytem Volenice 74
Marie Benešová (29.4.1881 - 14.5.1881)
Kateřina Benešová (29.4.1881 - 14.5.1881)
1930 Josef Beneš, (21.2.1879 Volenice - 9.5.1954 Praha) a Terezie Zachatová (23.8.1887 Volenice 15 - 1.5.1949)
svatba 1908
děti Josef (27.10.1907), Růžena (1.3.1915)
r. 1910 Václav Bláha (12.8.1893 Volenice 67 ), svobodný, čeledín
r. 1921 Františka Machníková (6.4.1902 Kladruby), svobodná, služebná
maj. r. 1930
Josef Beneš r. 1953 bytem Praha 6, Bubeneč
Růžena Benešová (1.3.1915) a ???
r. 1953 bytem Praha 6, Bubeneč
1938 Josef Beneš, rolník (27.10.1907 - 28.8.1988), a Marie Bečvářová (4.7.1914 Kváskovice, bytem Kladruby - 2.12.1978)
děti Josef , Ladislav
narukoval r. 1938, r. 1952 člen JZD
2008 Benešovi


14
1790 Matěj Plechatý neb Klašatý, chalupník, a Kateřina
děti Barbora (1790)
Barbora Plechatá neb Klašatá (1790 - 1853) a Václav Opava, ovčák, (1786 Štěchovice 5 - 1847)
svatba 17.11.1818
bytem Štěchovice 5
1848 1/ Jakub Kuneš, chalupník, 2/ Josef Žáček, (23.2.1797 - 1848-1862), a Anna Plechatá (25.5.1796 Volenice 14 - po 1862)
děti 1. manželství Josef (24.2.1823), František (4.3.1825)
Kateřina Kunešová (2.11.1820) a Vojtěch Dlohoš, sedlák, (21.4.1816 Volenice 9)
bytem Volenice 9
děti * kol 1845 - 1860
1848 Josef Kuneš, chalupník, (24.2.1823), a 1/ Anna Šimáková (1827 Račovice 21) 2/ Anna Švehlová (1848 Krejnice 10 )
Plechatých chalupa
svatba 2/ 8.2.1870 Volenice
děti 1. manželství Františka (30.9.1849), Barbora (3.12.1852), Josef (1858), Antonie (6.1.1862), František (13.?.1867)
děti 2. manželství Jan (8.1.1871 - 12.4.1871)
r. 1848 škrtnuté služebné - Marie Nováková, Rosalie Tucháčková
František Kuneš, vrchní revident dráhy, (1867), a Marie
děti Adolf, Hedvika, Eliška
r. 1892 svobodný, vojín u dělostřelectva, domovská obec Volenice, od r. 1914 domovská obec Čáslav, ženatý
Josef Štětka, pekař, (14.4.1835 Pracejovice 11), a 1/ Františka Šímová/Šimáková (Račovice 21), 2/ Marie Strejcová ovd. Havlanová (28.8.1851 Volenice 68, bytem Volenice 82 )
svatba 2/ 19.6.1882
děti 1. manželství Františka (28.10.1867), N. - dívka (23.3.1871), Markéta (10.7.1872 - 10.2.1873), Marie (21.1.1874), František a Václav (3.6.1876) - dvojčata, N. - chlapec (26.12.1878)
po svatbě s Marií Strejcovou ovd. Havlanovou bytem Volenice 82 - děti vypsány tam
rodiče Františky Šímové - Antonín Šíma/Šimák, mlynář, Račovice 21, Marie Harantová, Libětice
Marie Štětková (21.1.1874) a Jiří Sussmann
svatba 15.9.1910 Vídeň
František Štětka (3.6.1876)
r. 1925 bytem Hranice na Moravě, r. 1934 bytem Týn u Lipníku nad Bečvou
děti František (1902 Týn)
František Štětka (1902) a ???
svatba před 1934
Václav Štětka (3.6.1876 - 3.6.1876)
František Kovářík, třídní učitel, a Kateřina Bošková
děti Jaroslav (29.4.1894)
rodiče Františka Kováříka - Josef Kovářík, sedlák, Černěšovice 10, okr. Bechyně, Marie Suchanová, Rataje
rodičě Kateřiny Boškové - Josef Bošek, sedlák, Iretice, Anna Lancová, Koječín
František Kovářík, (29.4.1894)
r. 19?? vystoupil z církve v Praze Smíchov
1894 Jiří Antonín Šlechta, poštmistr, (Kouřim), a Rosalie Alžběta Göhlová (Praha)
děti Marie Anna (2.7.1884), František (11.4.1886 - 24.4.1886), Johanna Alžběta (19.10.1887), Alžběta Růžena (5.5.1889), Anna Terezie (31.5.1894)
rodiče Jiřího Šlechty - Jan Šlechta, kupec, měšťan, Kouřim, Anna Wagner, Praha
rodiče Rosalie Göhlové - Antonín Göhl, inspektor při zemských deskách, Praha, Josefa Zellinger, Praha
Anna Terezie Šlechtová (31.5.1894)
vystoupila z církve r. 1931 v Praze Smíchov
1897 František Vaněk, dělník při dolování, (Velhartice), a Marie Beranová (Bavorov)
děti Marie (2.11.1897 Volenice)
rodiče Františka Vaňka - Pavel Vaněk, tesař, Velhartice 54, Marie Brejchová, Ovčín, osada Kolinec
rodiče Marie Beranové - Matěj Beran, cihlář, Bavorov, Terezie Součková, Bavorov
Marie Vaňková (2.11.1897) a David Vávra (Schwesing)
svatba 21.2.1925
1897 Jan Ráž, učitel, a Emilie Topinková (Příbram)
děti Vlastimila Marie (1.12.1897)
rodiče Jana Ráže - Jakub Ráž, nájemník, Střelské Hoštice, Marie Píchová, Střelské Hoštice
rodiče Emilie Topinkové - František Topinka, majitel realit, Příbram 58, Anna Čanská, Obecnice
1896 Josef Kuneš, kupec, (1858 Volenice 14) a Marie Šoulová ( Soběšice 73)
děti Emilie (23.12.1887 Volenice 50), Václav (21.9.1889 Volenice 50 - 8.3.1890), Marie (28.12.1890 Volenice 50 - 13.7.1891), Jan Nepomuk (14.11.1892 Volenice 50), Růžena (7.3.1894 - 1.6.1898), Marie (11.2.1896 - 4.1898), N. - dívka (27.2.1898)
sestra hospodyně provd. za Františka Šťastného ( Volenice 40 )
Emilie Kunešová (23.12.1887) a František Bílek (Katovice)
svatba 18.10.1910 Weipert, Saronia
1910 Vincenc Rejšek, obchodník, pekař, (15.8.1854 Volenice 53 - 8.3.1945) a Antonie Kunešová (6.1.1862 Volenice 14 - 1937)
svatba 25.11.1880
děti Vincenc (28.11.1890), Marie (5.9.1881)
r. 1919, r. 1932 v obecním zastupitelstvu (r. 1932 starostou)
r. 1910 Vít Motlík, (1.6.1834 Ohrazenice), hospodářský, vdovec
Marie Rejšková (5.9.1881) a Josef Šebek, c.k. četnický závodčí, Zdíkov (6.12.1872)
svatba 23.8.1902 Volenice
rodiče Josefa Šebka - František Šebek, sklenář, Újezd u Rokycan, Marie Kočková, Liblín u Kralovic
1910 byt 2/ Antonie Churanová, (10.1.1834 Volenice), vdova, soukromnice
r. 1921 bytem Volenice 99
byt 3/ František Dlohoš, pekař, nájemce obchodu, (13.9.1878 Volenice 76), a Marie Jandová (23.5.1882 Liboč, Katovice)
děti Josef (10.3.1904), Jaroslav (23.4.1908), Marie (9.10.1905)
r. 1935 bytem Skočice
byt 4/ Josef Růžička, učitel, (11.2.1870 Podlesí, okr. Příbram), a Karolína (3.6.1869 Vacov)
děti Miloš Josef (9.5.1900 Vacov), Jarmila (20.5.1898 Vacov)
bytem od r. 1901
Jarmila Růžičková (20.5.1898) - r. 1910 žačka měšťanské školy v Praze Vinohradech
Josef Dlohoš (10.3.1904) a Marie Píchová (Skočice)
svatba 1934
jako svobodný obchodní příručí v různých městech a obcích, od 1.9.1934 hostinský v Albrechticích u Vodňan
Marie Dlohošová (9.10.1905) a Vojtěch Kubička
svatba 6.2.1932 Skočice
domovská obec Litochovice
Jaroslav Dlohoš, obchodník, (24.4.1908) a Blažena Tomášková (Cehnice)
děti Jaroslav
jako svobodný bytem v Praze, Českých Budějovicích, Francii, po svatbě bytem u rodičů ve Skočicích
1910 byt 4/ r. 1910 zde také bydlí Julie Růžičková (1830 Hlavečník, okr. Pardubice), vdova, Marie Růžičková (1840 Hlavečník, okr. Pardubice), vdova
neteře od Julie Růžičkové - Barbora Růžičková (1906 Neulengbach, Rakousko), Rosalie Růžičková (1908 Neulengbach, Rakousko)
vnoučata od Marie Růžičkové - Josef Levynek? (1898 Prosnice, Morava), Antonín Levynek? (1899 Prosnice, Morava), Julie Růžičková (1897 Milčice, okr. Poděbrady), Anna Růžičková (1898 Milčice, okr. Poděbrady), Krisencia Růžičková (1900 Milčice, okr. Poděbrady)
1921 maj. Vincenc Rejšek
byt 2/ Josef Staněk,
učitel, (24.5.1893 Fürstenfeld), a Anna (9.7.1895 Chudenice, okr. Klatovy)
děti Jožka (9.5.1918 Plzeň)
v letech 1918 - 1920 učitel ve Strašicích , od r. 1920 učitel ve Volenicích, od r. 1928 kronikář obce, od r. 1928 v obecním zastupitelstvu, r. 1930 správce živnostenské školy pokračovací, r. 1931 se odstěhoval do nového působiště ve Volyni
byt 3/ Vojtěch Bernat, četniský strážmistr, (14.5.1885 Nezamyslice), a Julie (13.5.1896 Prešov, Slovensko)
ve Volenicích od r. 1918, r. 1914 bednářský pomocník
Krištof, truhlář
děti Jiří (28.3.1924)
Boháček, topič (t před 1925), a ???, švadlena
děti Marie (20.4.1917)
bytem r. 1925
1938 Oskar Švarc / Schwarz, žid, nájemník (25.1.1906 - 1943) a Věra (27.5.1916 - 1943)
děti Pavel (19.7.1937 - 1943)
r. 1943 byli odvezeni do Terezína, pak do Osvětimi
1946 Vincenc Rejšek, obchodník, (28.11.1890 Volenice 14 - po 1969) a Anna Jánská (19.5.1892 Volenice 99 - 9.12.1967)
svatba 20.11.1913 Volenice
děti Vincenc , František
2008 Jedličkovi


15
Vavřinec Turek, sedlák
děti Magdalena (cca 1760)
Magdalena Turková (cca 1760) a Josef Pešek, domkář
bytem Štěchovice 44, Zvotoky 22
děti * kol 1795
1848 Bartoloměj Zachata, sedlák, (t před 1848), a Dorota Vichrová (Vojnice 13)
děti Tomáš (27.10.1817), Václav (30.7.1833)
Anna Zachatová (cca 1810) a František Dub
bytem Novosedly , podruh, později Nedřev 13, okr. Blatná, půlláník
děti * kol 1840
Václav Zachata (30.7.1833) a Marie Burianová neb Požárková (1838 Strašice 16)
svatba 3.2.1864 Volenice
bytem Strašice 35, domkář
1848 Tomáš Zachata, sedlák, (27.10.1817), a 1/ Anna Rejšková (26.9.1815 Volenice 12 - po 1848), 2/ Marie Šedinová (1831? Budětice 18 )
Turků dvůr
děti Marie (17.6.1840), Anna (19.5.1845), Antonie (28.1.1848), Jan (3.6.1851), Terezie (22.10.1853), Matěj (1859)
děti 2. manželství Johanna (16.6.1865), Tomáš (25.10.1867 - 26.12.1867), Alžběta (28.7.1869)
r. 1848 škrtnutí služební - Pavel Nový, Marie Stulíková, Marie Steinerová
Anna Zachatová (19.5.1845) a Jan Železný (1837 Žihobec 61)
svatba 18.2.1868 Volenice
rodiče Jana Železného - Tomáš Železný, sedlák, Žihobec 61, Anna Jírová, Čimice 6
Antonie Zachatová (28.1.1848) a František Soukup, sedlák (1838 Novosedly 30)
svatba 15.6.1869 Volenice
Jan Zachata (3.6.1851) a Terezie Rejšková (8.8.1855 Krejnice 2)
svatba 2.6.1874 Volenice
r. 1874 sedlák Volenice 15, později Krejnice 9, sedlák
Terezie Zachatová (22.10.1853) a František Pašava, sedlák (9.9.1849 Štěchovice 26)
svatba 4.2.1873 Volenice
bytem Štěchovice 26
děti * kol 1870
Alžběta Zachatová (28.6.1869) a Jan Turek, chalupník, vdovec, (14.4.1860 Volenice 20)
svatba 7.2.1893
bytem Volenice 20
Marie Zachatová (1.8.1865) a František Pletka, hajný, (12.8.1859 Volenice 59)
svatba 20.11.1883 Volenice
bytem Volenice 87
Johanna Zachatová (16.6.1865) a Vincenc Bláha, pekař (1856 Volenice 45)
svatba 23.11.1886
bytem Volenice 94
děti * kol 1890
1914 u Turků
do r. 1914 byla v domě židovská modlitebna, v prvním poschodí
1910, 1921 Matěj Zachata (1.2.1859 - 1937), a Josefa Jelenová (4.2.1864 Štěkeň 15 - 11.11.1949)
svatba kol 1886
děti Terezie (23.8.1887), Josefa a Anna (28.8.1890) - dvojčata, Matěj (4.2.1893), Marie (1.2.1895), Josefa (27.5.1899), ???
rodiče Josefy Jelenové - Josef Jelen, soused, Štěkeň 16, Anna Němeček, Štěkeň 15
r. 1910 František Talman (3.10.1897 Tažovice 25, Matěj T., Marie Nováková), svobodný, čeledín, Terezie Nohová (11.6.1865 Štěchovice 29), svobodná, služebná
r. 1919, r. 1928 v obecním zastupitelstvu
Josefa Zachatová (28.8.1890 - 17.1.1891)
Anna Zachatová (28.8.1890 - 8.6.1891)
Terezie Zachatová (23.8.1887) a Josef Beneš, rolník, (21.2.1879 Volenice 13 )
svatba 1908
bytem Volenice 13
Marie Zachatová (1.2.1895) a Josef Vojta, rolník (27.7.1892 Štěchovice 4)
svatba 1.2.1921 Volenice
bytem Štěchovice 4
Josefa Zachatová (27.5.1899) a Josef Hovorka, mlynář ( Ohrazenice 7 )
svatba 18.11.1920 Volenice
bytem Ohrazenice 7
??? Zachata/Zachatová - děti Marie (13.5.1918 Volenice)
Vojtěch Zachata, řezník, (18.3.1846 Volenice 37 ), a Johanna Melicharová (Schweissing, okr. Stříbro)
děti Josefa a Albína (19.11.1875) - dvojčata, Josefa (13.12.1877 Volenice 4), Josef (5.3.1880), Vojtěch (15.12.1881 Volenice 15), Marie (25.1.1884), Johanna (4.8.1886 Volenice 2), Anna (2.12.1888 Volenice 2), Rosa (9.3.1891 Volenice 2), Antonie (10.6.1894 Volenice 15)
rodiče Johanny Melicharové - František Melichar, mistr truhlářský, Schweissing, Amalie Widmann, Schweissing 40
Josef Zachata (5.3.1880) a Rosalie Kohoutová
svatba 2.7.1912 Jinín
Johanna Zachatová (4.8.1886) a Jaroslav Čáp
svatba 13.7.1913 Vídeň
Anna Zachatová (2.12.1888) a Otokar Pospíchal
svatba 15.2.1914 Vídeň
Antonie Zachatová (10.6.1894) a Rudolf Stedrý, mlynář, Písek
svatba 8.11.1915 Písek
1921 Matěj Zachata, rolník (4.2.1893 - 15.6.1952 Strakonice), a Anna Vojtová (3.9.1893 Štěchovice 4)
svatba 1921
děti Marie , Emilie
2008 Jungwirthovi


16
Magdalena Korbelová (cca 1755) a Jan Kouřim
bytem Volenice 34, domkář
děti * kol 1785
Pavel Korbel, sedlák
děti Anna (cca 1770)
Anna Korbelová (cca 1770) a František Pavelec neb Mašek, sedlák
bytem Štěchovice 9
děti * kol 1800
Marie Korbelová (1805) a Ondřej Šebelík, pasák (1797)
bytem Ohrazenice 5
děti * kol 1830
1848 Matěj Doubek, sedlák, (12.1.1796 - po 1862), a Josefa Korbelová (28.5.1800 Volenice 16 - po 1862)
děti Jan (13.7.1822), Tomáš (30.10.1825), František (25.6.1827), Václav (28.9.1831)
František Doubek (25.6.1827) a Marie Kozáková (20.11.1839 Volenice 64)
bytem Volenice 64, domkář
děti * kol 1860
Tomáš Doubek (30.10.1825) a Marie Bořová (22.3.1827 Volenice 47)
bytem Volenice 47, domkář
děti * kol 1850 - 1870
1848 Jan Doubek, sedlák, (13.7.1822), a Anna Rejšková (10.7.1828 Krejnice )
Korbelů dvůr
děti Josef (12.9.1847), Antonie (27.4.1849), Vincenc (30.3.1851)
13.6.1861 zde vypukl oheň, byl velký vítr, takže hořela také fara a další stavení, vyhořelo cellkem 24 obydlených stavení
před 1876 hostinec u Korbelů
1874 Karel Sluka, pachtýř hostince, ( 1834 Kladruby 13, viz Novosedly 24) a Terezie Vordová (21.9.1842 Volenice 18)
svatba 19.9.1865 Volenice
děti Marie (16.9.1869 Volenice 16), N. - chlapec (27.10.1874 Volenice 16)
1910, 1921 Václav Kůrka, poštovní posel, nájemník, (1852 Domoraz 14 - před 1908, dom.ob. Domoraz), a Marie Hájková (11.11.1867 Kalenice 42)
svatba 27.2.1892 Volenice
děti Václav (5.12.1892), Matěj Jan (23.2.1895), František (10.10.1899), Alois (20.6.1902)
Marie Hájková 20.1.1908 znovu provd. Kutičková ( Volenice 42 ), osudy všech dětí vypsány u č. 42
1921 Vincenc Doubek, (30.3.1851 - 1910-1921), a Marie Šímová (9.5.1857 Frymburk 11 - 2.2.1932)
svatba kol 1874
děti Vincencie (6.1.1875 - 1.5.1880), Antonie (13.4.1877 - 4.5.1880), Matěj (24.2.1879), František (22.3.1881 - 1883), Marie (25.1.1883), Anna (28.?.1885 - 1885), Růžena (14.8.1886), N. - dívka (10.1888), Anna (12.8.1889 - 12.8.1889), Františka (5.12.1892 - 14.12.1904), Vincenc (13.7.1895), Anna Marie (5.7.1898)
Marie Doubková (25.1.1883) a Petr Svoboda, c.k. poštmistr ve Volenicích 99 , vdovec (26.4.1864 Ctiboř, okr. Kamenice nad Lipou)
svatba 26.1.1901
rodiče Petra Svobody - Antonín Svoboda, gruntovník, Ctiboř, okr. Kamenice, Josefa Jebavá, Metánov
bytem Volenice 99
Růžena Doubková (14.8.1886) a Josef Pašava, chalupník (23.10.1876 Volenice 56)
svatba 6.11.1909
bytem Volenice 56
Vincenc Doubek (13.7.1895) a ???
svatba 26.2.1921 ??? nad Labem
Anna Doubková (5.7.1898) a František Truhlář, četnický strážmistr, Sv. Dobrotivá 1 (16.3.1895 Frymburk 16
svatba 20.6.1922 Volenice
r. 1921 žije svobodná u bratra, švadlena
1905 Karel Špička, nájemce hostince, řezník, (11.1.1873 Veřechov - 8.6.1948), a Jana Nejedlá (3.5.1878 Kalenice/Střelské Hoštice 1 - 27.2.1964)
u Korbelů
děti Marie (10.9.1899 Střelské Hoštice), Karel (23.11.1905), Helena (4.5.1910)
bytem od r. 1903, bytem Volenice 6
bratr Jaroslav Špička (2.2.1884 Veřechov) - bytem Napajedla
Marie Špičková (10.9.1899) a Josef Turek, řeznický pomocník, (19.2.1898 Volenice 20)
svatba 23.9.1926 Volenice
bytem Volenice 20
Karel Špička (23.11.1905) a Anna Nováková ( Volenice 118)
svatba 1935
bytem Volenice 52
1921 Matěj Doubek, hostinský, (24.2.1879 - 18.2.1946) a Anežka Benadová (16.2.1892 Volenice 2 - 19.8.1960)
svatba 22.1.1910
děti Ladislav (10.6.1910), Marie (11.7.1912), Zdena (8.9.1915)
r. 1910 Marie Gregorová (24.8.1892 Horní Staňkov, okr. Sušice), služebná, svobodná, František Kutička (19.3.1885 Volenice 42 ), kočí, svobodný, Antonín Lang (17.6.1898 Pohorovice 24, Jiří Lang, brusič, Marie Vokrojová), pasák, svobodný
r. 1921 Josef Havelka (19.5.1900 Lhůta Kůstrá), svobodný, čeledín, Anežka Zbyňková (21.3.1900 Lhůta Kůstrá), svobodná, služebná
Matěj Doubek od r. 1928 v obecním zastupitelstvu
Anežka Doubková r. 1952 členka JZD
Ladislav Doubek (10.6.1910) a Marie (23.8.1913 Chraštice, okr. Písek)
svatba ??? (před 1940)
od r. 1939 bytem Volenice 111 , r. 1961 vedoučí poštovního úřadu, spolumajitel Volenice 16
Marie Doubková (11.7.1912) a Tichota
r. 1961 bytem Merklín 195, spolumajitelka Volenice 16
děti E. (dívka)
E. Tichotová a Janeček - svatba před 1961
Zdena Doubková (8.9.1915) a Josef Krpec (23.10.1902 Zdislavice, okr. Kroměříž)
bytem Volenice 1
1921 byt 2/ Václav Rejšek, výčepní, sedlář, (10.10.1879 Volenice 33 ), a Marie Haaseová (10.1.1885 Wütendorf, Štýrsko)
svatba 11.4.1910 Vídeň
děti Marie (13.6.1912) - viz Volenice 32
r. 1914 sedlářský tovaryš, ve Volenicích od r. 1919, r. 1920 sedlář, bytem Volenice 34, r. 1921 výčepní v hostinci Matěje Doubka, 1926 - 1934 bytem Volenice 32, sedlář
1960 maj. Anežka Doubková
Jaroslav Zábranský,
nájemce hostince (25.4.1912 Zechovice - 1972), a Marie (5.9.1913 Zechovice - po 1988)
děti Jaroslav , Miloslav
rodiče Jaroslava Zábranského - Matěj Zábranský, Rosálie
2008 Machníkoiv


17
1890 Marie Motlíková (cca 1830) a Josef Vichr, sedlák
bytem Vojnice 13
děti * kol 1860
1848 Vojtěch Motlík, sedlák, (4.4.1795), a Josefa Rejšková (13.2.1809 Volenice 12)
Hamrlíků dvůr
děti Marie (30.11.1832), Josefa (25.1.1835), Antonie (10.2.1837), Kateřina (1.1.1839), Terezie (19.8.1841), Barbora (13.5.1846), Vojtěch (29.3.1852)
do r. 1848 byl rychtářem obce (poslední rychtář)
4.1.1861 shořela kolna (oheň se přenesl od sousedů Volenice 18)
Antonie Motlíková, kuchařka na zámku, Tažovice 1 (10.2.1837) a František Švec, hospodářský správce, Tažovice 1 (1848 Lhota Tažovická 2)
svatba 6.9.1880 Volenice
Kateřina Motlíková (1.1.1839) a Jan Kašper, domkář, vdovec (1826 Vojnice 32)
svatba 7.6.1864 Volenice
Terezie Motlíková (19.8.1841) a Václav Mačl, chalupník, vdovec (1841 Kladruby 23)
svatba 9.8.1871 Volenice
bytem Boubín 17
Barbora Motlíková (13.5.1846) a Matěj Rejšek, poklasný, vdovec (1837 Strašice 13)
svatba 27.7.1874 Volenice
bytem Němčice 1
děti * kol 1890
1910 1/ Vojtěch Motlík, sedlák, (29.3.1852), 2/ Tomáš Hozman, sedlák, (1855 Frymburk 4 - před 1910), a Antonie Přibylová (13.1.1853 Mačice 7 )
svatba 2/ 30.1.1877 Volenice
děti 1. manželství Josefa (19.10.1875)
děti 2. manželství Václav (29.10.1877 - 13.4.1878), Marie (26.5.1879 - 1883), Tomáš (12.10.1880 - 20.2.1883), Adolf (7.6.1882 - 1883), Alžběta (19.11.1883), Marie (18.3.1885), Vincenc (9.7.1886 - 5.9.1886), Antonín (6.6.1887), Žofie (16.5.1889 - 1890), Antonie (21.5.1891)
r. 1910 Josef Hudec (22.3.1896 Novosedly), pastevec, svobodný
Josefa Motlíková (19.10.1875 - před 1927) a Antonín Bártík, strojvedoucí při c.k. státní dráze, Strakonice (10.1.1872 Štěchovice 40)
svatba 25.9.1901 Volenice
Alžběta Hozmanová (19.11.1883) a Rudolf Morávek, c.k. četnický strážmistr v Radomyšli, (21.10.1879 Čáslav)
svatba 25.11.1909
rodiče Rudolfa Morávka - František Morávek, hudebník, Čáslav 118, Kateřina Peroutková, Čestín 6
bytem volenice 111
Marie Hozmanová (18.3.1885) a Václav Samec, rolník (1.9.1885 Novosedly 30)
svatba 28.11.1911 Volenice
oddával je Matěj Hozman, kaplan v Ledenicích
Antonie Hozmanová (21.5.1891) a Josef Klivan, listonoš, (16.3.1888 Volenice 101)
svatba 29.4.1918
bytem Volenice 101
1919 1/ Antonín Hozman, rolník, (6.6.1887 - 1931, pohřeb 28.9.), 2/ František Benada (t před 1944), a Marie Zdenková (18.6.1900 Čestice 24 - po 1967)
svatba 1/ 13.4.1918 Čestice, 2/ 12.2.1934 ( rozvod 11.1.1941)
děti 1. manželství Antonie (4.4.191?), Josef (1921 - 1945, pohřeb 11.5.1945), Jiřina (24.8.1923), Zdena (26.2.1927)
František Benada r. 1941 bytem Volenice 99
r. 1921 Josef Chalupný (8.9.1893 Maleč, Leopold, Antonie Chalupná), svobodný, čeledín, Anna Tomešová (21.7.1903 Soběšice), svobodná, služebná
přechodný pobyt - Jan Zdeněk (12.5.1902 Čestice) - vdovec, bytem 1956 - 1958, přistěhoval se z Nového Světa, okr. Vimperk
r. 1919, r. 1923 v obecním zastupitelstvu, r. 1923 člen volební komise
Antonín Hozman zemřel následkem úrazu při potahu
Marie Benadová r. 1952 členka JZD
18.11.1924 vypukl ve stodole požár, shořela stodola, téměř celá sklizeň obilí (začalo hořet při mlácení obilí)
1930 Jaroslav Kabát, zemědělský dělník, (24.3.1900 Praha) a Karolina Bártíková, služebná, (22.10.1900 Bukovník 43 )
ohlášky 9.1930
rodiče Jaroslava Kabáta - Božena Kabátová, Dobrá, okr. Plánice
2008 Švecovi


18
Anna Vordová (cca 1750) a Vojtěch Mašl, chalupník
bytem Štěchovice 17
děti * kol 1780
Marie Vordová (cca 1820) a Jan Staněk ( Lhota Tažovická 5 )
svatba ???
bytem Lhota Tažovická 5
Jan Kouřim neb Košán, domkář, a Magdalena Korbelová (Volenice 16)
děti Magdalena (cca 1800)
r. 1866 uvedeni jako domkáři ve Volenicích 42, r. 1878 uvedena Marie Kouřimová jako z Volenic 18
Magdalena Kouřimová (cca 1800)
děti za svobodna Marie Kouřimová (1830)
Marie Kouřimová (1830) a Jan Dub, domkář (1826 Koclov 16)
bytem Štěchovice 43
děti * kol 1860
1848 František Vorda, sedlák, (1.8.1794 - po 1862), a Marie Doubková (17.8.1800 Krejnice 12 - po 1862)
Vordů dvůr
děti Anna (1822), Marie (18.7.1833), Josef (2.3.1833), František (15.12.1835), Terezie (21.9.1842)
Anna Vordová (1822) a František Vojta, sedlák (7.9.1823 Štěchovice 27) 12.11.1844 Volenice
bytem Štěchovice 27
děti * kol 1850
Josef Vorda (1833či1838) a Veronika Váchová (13.2.1840 Štěchovice 18)
svatba 17.6.1862 Volenice
bytem Volenice 77, pak odešli do USA
Terezie Vordová (21.9.1842) a Karel Sluka (1834 Kladruby 13, viz Novosedly 24)
svatba 19.9.1865 Volenice
bytem Volenice 16, pachtýř hostince u Korbelů
děti * kol 1875
1862 František Vorda, (8.12.1836 - 1910-1921) sedlák, a 1/ Kateřina Havelková (4.2.1843 Katovice 14 - po 1862), 2/ Antonie Kopáčová (5.7.1856 Volenice 74 - 9.7.1932)
svatba 1/ 1861, 2/ 4.2.1896
děti 1. manželství Marie (1858), Vincenc (20.1.1864), Josefa (1866 - ?), Josef (1.3.1867), Jan (12.?.1869), Antonie (27.1.1871), Marie (23.2.1873 - 26.4.1880), František (11.6.1875), Antonín (30.6.1877 - 24.4.1880), Karel (19.6.1879), Marie (7.9.1881 - 1881), Anna (10.5.1883 - 19.5.1883), Anežka (15.6.1885), Anna (23.7.1889 - 29.4.1890)
r. 1921 Václav Šperl (27.11.1894 Strašín)
4.1.1861 shořelo celé stavení (+ Volenice 19, kolna u Volenice 17)
Vincenc Vorda (20.1.1864), kovář, a Antonie Harantová (1867 Volenice 44)
svatba 19.11.1889 Volenice
bytem Volenice 44
Anežka Vordová (15.6.1885) a Matěj Čtverák ( Mladotice 5)
svatba 1.10.1912 Volenice
František Vorda (11.6.1875 - 14.7.1950 Mělník)
r. 1923 bytem Vtelno u Mělníka
1925 1/ Karel Vorda (19.6.1879 - 28.8.1935), 2/ Suk a Antonie Slavíčková (28.4.1893 Kozlov 35 - 4.9.1953)
svatba 1/ 1923 Střelské Hoštice
děti 1. manželství Marie , Antonie , Karel
před r. 1930 bylo odděleno Volenice 107
2008 Vordovi


19
Josefa Voštová (cca 1830) a Jakub Hejpetr
bytem Bílenice 25, domkář
děti * kol 1860
1848 Vavřinec Veselý, chalupník, (t 1848-1862) a 1/ Marie Voštová (7.3.1809 Volenice 19 - před 1862), 2/ Kateřina Rejšková (20.11.1822 Volenice 37)
Baksů chalupa
děti Marie (25.1.1833), Barbora (29.?.1837), Josefa (10.2.1847), Anna (12.2.1851)
děti 2. manželství Antonie (1859)
Marie Veselá (25.1.1833) - r. 1862 žila u sestry
Josefa Veselá (10.2.1847) a Jan Kobliha, domkář (26.12.1842 Tažovice 23)
svatba 12.11.1867 Volenice
r. 1862 žila u sestry
bytem Volenice 30
děti * kol 1870
Antonie Veselá (cca 1850) a František Český, pokrývačský mistr (Dražejov 24)
svatba 11.11.1879 Volenice
bytem Dražejov 42
děti * kol 1885
děti Josefa Veselá/Česká (13.2.1879 Volenice 19 - 7.6.1880), Vincenc (19.12.1880 Dražejov 42)
syn Čeněk Český se oženil s Emilií Kunešovou ( Štěchovice 50)
1862 Karel Petřík (2.11.1839 Volenice 57 ), a Barbora Veselá (29.?.1837)
Baksů chalupa
děti Marie (12.1866), Josefa (19.4.1869)
4.1.1861 shořela chalupa (oheň se přenesl od sousedů Volenice 18)
Josef Vítek, nádeník, (9.3.1848 Volenice 55 - před 1910) a Veronika Hradská (9.5.1846 Horní Poříčí - po 1921 Volenice 76)
děti Terezie (12.10.1873 Volenice 55), Tomáš (19.12.1875 Volenice 55 - 1877), Václav (28.8.1878 Volenice 26 - 1880), Josef (4.11.1880 Volenice 54), Marie (30.12.1882 Volenice 54), Vincencie (5.12.1885 Volenice 55), Tomáš (7.12.1887), Vincenc (22.12.1890 - 13.5.1891)
Marie Vítková (30.12.1882) a Augustin Hoška
svatba 13.8.1908 Vídeň
Tomáš Vítek (7.12.1887) a Magdalena Autengruber (27.4.1890 Linz)
děti Margarethe (17.2.1914)
bytem Linz, domovská obec Linz od r. 1922
1896 Karel Vítek, klempíř, (9.11.1840 Sv. Martin, Rakousko, viz Tažovice 20 - 1910-1921), a Kateřina Kvěchová, porodní bába, (12.11.1854 Škůdra/Střelské Hoštice 36 - 1910-1921)
děti Marie (23.4.1875 Volenice 16), Karel (29.6.1877 Volenice 67 - 15.3.1878), Kateřina (8.12.1879), Jan (20.6.1883 Tažovice), Josef (20.2.1885 Tažovice 20), Karel (12.9.1891 Tažovice 20), František (18.3.1893 - 19.8.1893)
rodiče Kateřiny Kvěchové - Tomáš Kvěch, obecní slouha, Hoštice 36, Marie Rychtářová, Javorník
r. 1910 Anna Vítková (12.6.1846 Tažovice), svobodná, sestra
bytem od r. 1896, všichni dom.ob. Sv. Martin
Kateřina Vítková (8.12.1879) a Vojtěch Fix, stárek ve mlýně, Volenice (17.4.1878 Bukovsko)
svatba 28.5.1901 Volenice
rodiče Vojtěcha Fixe - Václav Fix, domkář, Bukovsko 193, Tereze Turková, Bukovsko
r. 1904 stavitel mlýnských strojů, bytem Katovice 156
děti * kol 1904
Václav Vítek (cca 1880) - r. 1924 bytem Liběšice
Josef Vítek (20.2.1885)
r. 1910 klempířský tovaryš v Berlíně, 11.4.1924 vystoupil z církve ve Strakonicích
Karel Vítek (12.9.1891) - r. 1910 klempířský tovaryš v Praha
1923 Jan Vítek, domkář, obuvník, (21.6.1883 Tažovice - 1970 Praha) a Anna Kohoutová (3.10.1893 Katovice 130 - 2.5.1967)
svatba 1918
děti Stanislav (18.8.1919), Jan (29.5.1921)
r. 1923 v obecním zastupitelstvu, r. 1949 člen Místní rolnické komise, r. 1950 člen JZD
prodáno r. 1970, Jan Vítek odešel k synovi do Prahy, kde zakrátko zemřel
2008 Šornovi, Švecovi


20
František Turek neb Dolíška, chalupník
děti Tomáš (1778)
Tomáš Turek (1778) a Anna Biskupová (1787 Štěchovice 21)
svatba 31.6.1805 Volenice
František Turek neb Dolíška, chalupník
děti Anna (cca 1780)
Anna Turková neb Dolíšková (cca 1780) a František Vojta neb Pecha, sedlák
bytem Štěchovice 4
děti * kol 1810
Kateřina Kolářová, podruhyně
děti Lidmila (cca 1800)
Lidmila Kolářová (cca 1800) - r. 1833 bytem Zvotoky 25
Tomáš Turek, chalupník, a Marie Kopáčová ( Vojnice 14)
svatba ???
děti František (19.7.1840)
František Turek, zednický tovaryš, (19.7.1840) a Majdalena Šoborová (1.10.1845 Němčice 6)
svatba 23.10.1866 Čestice
1848 Tomáš Turek, chalupník, a Magdalena Mašlová ( Štěchovice 17)
děti Josef (7.2.1823), Jan (17.6.1828), Marie (21.3.1834)
1848 Josef Turek, chalupník, (7.2.1823), a 1/ Marie Soukupová (28.1.1822 Volenice 51 ), 2/ Anna Hrabáčková ovd. Nováková (1823 Kalenice 11, bytem Kalenice 15)
Dolíšků chalupa
svatba 2/ 9.2.1880
děti 1. manželství Kateřina (5.1.1848), Antonie (21.5.1852), Marie (5.12.1853), Jan (14.4.1860), Vincenc (1861)
r. 1879 zde byla za hospodyni sestra Josefa Řezanky Josefa Řezanková (měla zde svatbu)
Kateřina Turková (5.1.1848) a František Šátra (1845 Mnichov 17)
svatba 28.11.1871 Volenice
Marie Turková (5.12.1853) a Josef Řezanka, sedlák, (1845 Domoraz 2)
svatba 27.11.1877 Volenice
1921 Jan Turek, chalupník, (14.4.1860 - 8.12.1931), a 1/ Marie Holoubková, ( Kejnice 3 ), 2/ Alžběta Zachatová (28.6.1869 Volenice 15 - 30.12.1947)
svatba 2/ 7.2.1893
děti 1. manželství Jan (11.5.1890), František (26.3.1892)
děti 2. manželství Kateřina (26.11.1893 - 26.1.1899), Aloisie (27.8.1896), Josef (19.2.1898), Jaroslav (14.12.1900)
František Turek (26.3.1892 - 1914-8) - r. 1910 čeledín v Kejnicích
Jan Turek (11.5.1890 - 5.10.1973) a Alžběta
svatba 1932 ??? u Mor. Budějovic
děti Zdeňka (4.6.1922)
r. 1910 čeledín v Seči, sloužil u legie, r. 1973 bytem Český Těšín
Zdeňka Turková a Ovčař
bytem Český Těšín
rodina vlastnila pozemky ve Volenicích
1945 Aloisie Turková (27.8.1896 - 29.5.1945 Strakonice)
Josef Turek, řezník, (19.2.1898), a Marie Špičková (10.9.1899 Střelské Hoštice 1, bytem Volenice 16 - 1977)
děti Miroslav
r. 1936 přistavěli poschodí na obytné budově
2008 Říhovi


21
1848 Pastuška, r. 1848 bez obyvatel
Matěj Brož, obecní slouha, a Josefa Blatská ( Mačice 17)
děti Jan (7.7.1813)
1862 Jan Brož, slouha, obuvník, (7.7.1813), a 1/ Marie Daňková, (28.1.1815 Mohelnice, viz Štěchovice 9 ), 2/ Kateřina/Marie (1831)
Pastuška
svatba 1/ 10.2.1835 Volenice
děti 1. manželství Jan (3.5.1836 Krejnice 22), Josef (22.3.1841), Františka (4.10.1842), Anna (18.7.1845), Marie (8.6.1851), Josefa (10.1.1854), František (27.8.1862)
Marie Daňková byla dcera sedláka ze Štěchovic (a dcery mlynáře ze Soběšic), proč je u ní později psáno, že se narodila v Mohelnici, zatím nevím
r. 1848 bytem Volenice 41
r. 1862 Josefa Brožová (1830 - po 1868), sestra
r. 1868 Anna Brožová provd. Veselá (1831) - děti Josef (1845)
r. 1862 byt 2/ Anna Šebelová, podruhyně, (1811)
děti Josef (1845), Anna (1843)
Jan Brož (3.5.1836) a Anna Hlaváčová (8.5.1839 Čimice 19)
svatba 8.2.1864 Volenice
bytem Volenice 78
Františka Brožová (4.10.1842) a Jan Jarolím, nájemník a krejčovský tovaryš (12.5.1841 Němčice 5)
svatba 22.5.1866 Volenice
bytem Němčice 17 děti * kol 1875
1891 Anna Brožová (18.7.1845) a Jan Frýdl (26.1.1840) (dělník při dráze, Libomyšl 60, vdovec od 12.6.1883)
rodiče Jana Frýdla - František Frýdl, kovář, Libomyšl 81, Veronika Frýdlová, Libomyšl 25
ohlášky 6.1891 Lochovice, Volenice
1892 Josefa Brožová (14.3.1853) a 1/ František Benada, sedlák, vdovec, (1822 Volenice 43, bytem Volenice 2 ), 2/ Václav Doubek, domkář, vdovec ( Volenice 47)
svatba 1/ 2.1892, 2/ 3.2.1902
1896 Marie Brožová (8.6.1851) a Václav Schustek (sluha u c.k. okr. Soudu, Pacov)
rodiče Václav Schustka - Roman Schustek, obuvník, Rakovník, a Kateřina Fenclová, Krušovice
ohlášky 4.1896 Pacov
děti Juliana Brožová (13.2.1880)
Ondřej Kotrouš, obecní pastýř, (27.10.1836 Štěchovice 14), a Kateřina Kašperová (1840 Štěchovice 16)
děti Jan (1860), Josef (1856), Marie (1.3.1862 Štěchovice 44 - 27.4.1862), Antonie (7.4.1876 Volenice 21 - 3.6.1876), Antonie (14.9.1877 Volenice 21)
do r. 1867 bytem Štěchovice 16
František Opl, obecní pastýř, (1840 Žihobec 24, bytem Krejnice 22 - po 1901), a 1/ Anna Slámová (20.7.1838 Pracejovice 7 - 29.5.1901), 2/ Marie Wachlohnová ovd. Oplová (5.7.1844 Mačice, bytem Vojnice 9)
svatba 1/ 15.10.1867 Volenice, 2/ 24.9.1901 Volenice
děti 1. manželství Alois (27.10.1880)
používali jméno Opl, Oplt, Hopl, otec také Novák, Švec, nejspíše i Havel
rodiče Marie Wachlohnové - Matěj Wachlohn, podruh, Mačice, Barbora Bláhovcová, Mačice 6
1910 maj. Obec Volenice, pastouška
Karel Opl,
obecní slouha, (14.9.1842 Věštín, bytem Krejnice 22), a Josefa Steinerová (16.3.1834 Krejnice 37 - 31.10.1900 Štěchovice 3)
svatba 6.5.1867 Volenice
děti František (7.2.1868), N. - dívka (8.3.1870), Josef (7.3.1871 Volenice 21), Karel (14.4.1873)
používali jméno Opl, Oplt, Hopl, otec také Novák, Švec, nejspíše i Havel
r. 1910 Alois Opl (12.6.1880 Volenice), synovec, svobodný
František Opl, (7.2.1868 - 14.7.1956 Kraselov) a Marie Rezková (2.8.1874 Čimice 77)
svatba ??? (ohlášky)
bytem Štěchovice 3
Josef Opl (7.3.1871) a Anna (6.8.1876 Malé Hydčice)
děti Marie (5.5.1898 Frymburk), Monika (22.5.1901 Frymburk), František (29.1.1909 Frymburk)
obecní pastouška zrušena po r. 1910, domek prodán, pastouška přestěhována ke hřbitovu
1921 Tomáš Bláha, domkář, cestář, (17.12.1877 Volenice 45 - 1.1.1960), a Kateřina Pešková (25.11.1885 Novosedly 22, viz Koclov 9)
svatba 15.1.1907 Volenice
děti Marie (30.5.1907), Anežka (10.4.1910)
r. 1919 v obecním zastupitelstvu
r. 1910 bytem Volenice 100, před r. 1953 se odstěhovali do Volenic 90
Marie Bláhová (30.5.1907) a Antonín Kníže, dělník (12.6.1891 Volenice 90)
svatba 5.5.1928 Strakonice (civilní sňatek)
bytem Volenice 90
1946 Tomáš Havelka, tesař, (28.8.1891 Lhůta pod Kůstrým - 29.9.1990) a Marie (17.10.1899 - 8.5.1973)
děti Tomáš, Marie
přistěhovali se ze Škůdry před r. 1930
2008 Brůhovi


22
1848, 1862 Tomáš Hromádka, kovář, (2.5.1809), a Josefa Halášková (14.12.1815 Zvotoky 38 - před 1862 )
Dolejší kovárna
svatba ???
děti Antonie (6.1.1840), Tomáš (27.12.1841), Marie (22.2.1844), Josef (25.2.1846), Petr (1.7.1848), František (18.3.1850), Václav (26.2.1852), Jan (12.5.1854), Rosalie (1857)
Antonie Hromádková (6.1.1840) a Antonín Nováček, chalupník (1809 Svaté Pole 8)
svatba 21.2.1865 Volenice
rodiče Antonína Nováčka - Šimon Nováček, chalupník, Svaté Pole, Kateřina Žílová, Boubín 8
Antonín Nováček byl r. 1865 svobodný, ačkoli mu bylo již 56 let
Marie Hromádková (22.2.1844) a František Příchovský, chalupník, (22.10.1836 Volenice 23)
svatba 12.2.1867 Volenice
bytem Volenice 23
děti * kol 1870
1871 Tomáš Hromádka (27.12.1841 - po 1921), kovář, a Rosalie Pelešková (1845 Ohrazenice 13 - před 1921 )
svatba 6.11.1866 Volenice
děti Marie (25.4.1869 - 1875), Tomáš (19.11.1871), Terezie (19.1.1874 - 1875), František (31.10.1876 - 10.2.1894), Václav (10.9.1879), Jan (18.12.1886)
Tomáš Hromádka (1841) r. 1910 bytem Volenice 5, r. 1921 u syna Václava ( Volenice 70 )
" Jan Hromádka (18.12.1886) a Miloslava Rejmanová, profesorka
r. 1910 svobodný, bytem Chrystov, okr. Klatovy, učitel na obecní škole
Jan Hromádka je jedním z významných českých geografů. Studoval na učitelském ústavu v Příbrami (do 1906), na Karlově univerzitě v Praze a na univerzitě v Bratislavě. Roku 1928 získal titul PhDr., 1930 docent a 1939 se stal univerzitním profesorem. Jeho vědecké prvotiny se zabývaly geomorfologickým vývojem Slovenska. Rozpracoval a načrtl všeobecný vývoj forem reliéfu a také navrhl jejich třídění podle vzniku. Je autorem všeobecného zeměpisu Slovenska, zeměpisných příruček o ČSSR, učebnice Ilustrovaný zeměpis všech dílů světa, Československého vojenského atlasu, Slovníku československé společnosti zeměpisné a časopisu Lidé a země. Budováním kateder geografické společnosti položil základy rozvoje slova geografie a vychoval první slovenské geografy, kteří rozvinuli jeho dílo. V letech 1945-1946 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, dále byl členem Slovenské učené společnosti, České národní badatelské rady, první předseda Slovenské zeměpisné společnosti a čestný člen České zeměpisné společnosti. Roku 1946 se stal držitelem Slovenské národní ceny a byl vyznamenán jugoslávským Řádem sv. Sávu a roku 1965 získal zlatou medaili VŠE.
zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Volenice_(okres_Strakonice)
r. 1941 mají oba domovské právo obce Volenice"
Václav Hromádka (10.9.1879 - 24.4.1951 Volenice) a Marie Kašpírková ovd. Zdychyncová (25.4.1875 Štěchovice 9, bytem Volenice 70)
svatba 12.6.1906 Volenice
bytem Volenice 70
1935 Tomáš Hromádka, kovář, (19.11.1871 - 24.8.1935), a Anna Košánová (21.12.1879 Volenice 10 - 23.3.1933)
děti Josef (20.2.1905), František (25.4.1903), Marie (14.9.1904), Anežka (8.11.1907), Jan (1.11.1910), Růžena, Anna (18.6.1914), Alžběta (11.11.1919), Václav (26.6.1924)
František Hromádka (25.4.1903) a Božena Holubová (1907)
děti Jiří (1937)
r. 1940 obdrželi domovské právo v Praze
1939 Anna Hromádková (18.6.1914) - r. 1939 odešla za prací do Německa
1930 Jan Hromádka, kovář, a Anna
maj. r. 1930
1935 Josef Hromádka, kovář (20.2.1905 - po 1987), a Julie (13.5.1911 Katovice, Liboč)
děti Josef , Jiří
2008 Hromádkovi


23
1848 Příchovský, (t před 1848), a Anna (28.6.1776 - po 1862)
Příchovských domek
děti Matěj (6.?.1798)
1848 Matěj Příchovský, domkář, (6.?.1798 - 1848-1862), a Anna Votavová (10.2.1808 Strašice 9 )
Příchovských domek
děti František (22.10.1836), Václav (8.9.1839)
Václav Příchovský (8.9.1839) a Anna Kozáková (28.7.1845 Volenice 64)
svatba 27.2.1865 Volenice
bytem Volenice 64
František Příchovský, chalupník, (22.10.1836), a Marie Hromádková (22.2.1844 Volenice 22 )
svatba 12.2.1867 Volenice
děti Marie (28.11.1867), Anna (5.5.1870 - 20.11.1872), Josef (22.3.1872 - 12.11.1872), Jan (12.5.1874), Josef (16.3.1879 - 6.5.1901), Theodora (7.11.1881)
Theodora Příchovská (7.11.1881) a Václav Potužník, sedlák, vdovec, (10.8.1868 Nemetice, bytem Strašice 28)
svatba 4.2.1903 Volenice
bytem Strašice 28
1919 Jan Příchovský, chalupník (12.5.1874 - před 1955), a Františka Šímová (23.9.1880 Zvotoky 48 - 14.2.1955)
svatba 16.2.1903 Volenice
děti Karel (4.11.1903), Jan (13.6.1905), Václav (26.7.1907), Marie (12.9.1908), Štěpán (22.12.1917), Anna (13.7.1919)
2008 Vostrých


24
Josefa Šťastná (cca 1770) a Jiří Opava
svatba ???
r. 1858 psán jako šenkýř v Dolním Poříčí, později bytem Dřešín 3
1848 Kovářík, (t před 1848)
mlýn
děti Jan (1817), Kateřina (1813)
Kateřina Kovaříková (1813) - r. 1862 žila u bratra
1848 Jan Kovářík, mlynář, (1816) a Anna Hovorková (1817 Vojnice 6 )
mlýn
děti František (19.12.1838), Jan (19.2.1840), Josef (1.1.1842), Anna (4.2.1844), Marie (31.12.1847), Josefa (4.3.1850), Antonie (10.12.1851), Filipa (16.4.1852), Karel (24.1.1854)
František Kovářík, pekař, (19.12.1838) a Marie Zábranská (1847 Kalenice 40 )
svatba 24.4.1871 Volenice
děti Marie (1.2.1872 Volenice 6), Josef (23.6.1873 Volenice 6), Eugene (25.3.1875 Volenice 19 - 1880), Václav František (2.11.1877 Volenice 19 - 17.4.1880)
Josef Kovářík, mlynář, (1.1.1842) a Anna Vokrojová (Velká Turná, sestra dalšího mlynáře zde na mlýně)
děti Josef (6.5.1879 - 6.5.1879), František (4.7.1880 Volenice 24), Marie (4.11.1882 - 10.9.1916), Josef (22.2.1885 Volenice 24)
rodiče Anny Vokrojové - Josef Vokroj, rolník, Velká Turná, a Kateřina Pletková, Kestřany
do r. 1915 domovská obec Volenice, od r. 1915 domovská obec Praha, bytem Praha Nusle 470, hasič
Anna Kováříková (4.2.1844) a Vojtěch Holý, mlynářský tovaryš (1849 Novosedly 32)
svatba 27.5.1872 Volenice
Josefa Kováříková (4.3.1850) a Vít Blabol, klempíř v Praze, příslušný do Pastik (23.7.1882 Praha)
bytem Praha
děti Josef (12.2.1883 Volenice 24, pohrobek)
Josef Blabol (12.2.1883) a Marie Seidl
svatba 26.7.1909
Antonie Kováříková (10.12.1851) a Josef Novák (30.3.1861 Volenice 89 )
svatba 25.11.1884
bytem Volenice 89
děti * kol 1890
Filipa Kováříková (16.4.1852) a Antonín Přibyl (1855 Mačice 7)
svatba 29.10.1878 Volenice
bytem Mačice 19
děti * kol 1890
Kovářík (t před 1910) a Terezie (12.10.1839 Brno)
Terezie r. 1910 bytem Volenice 4 (bez zápisu), soukromnice
František Kovářík (1907)
r. 1925 domovská obec Volenice, svobodný, obchodní příručí
František Kovářík, domkář, a Marie
děti František, Bohuslav, Marie (děti narozené po r. 1901)
r. 1925 bytem Písek
1877 Jan Kantor, pachtýř mlýna, (Čábuze), a Františka Tršková? (Miřetice)
děti Anna (20.7.1877 Volenice 24)
rodiče Jana Kantora - Jakub Kantor, mlynář, Čábuze, Josef Vachel, Vlkonice
rodiče Františky Trškové? - František Trška?, sedlák, Miřetice, Marie Chrstošová
1910 Josef Vokroj, mlynář, (4.8.1860 Velká Turná - před 1950), a Anna Mikešová (28.4.1871 Štěchovice 28 - 4.6.1950)
svatba 13.11.1893 Volenice
děti Marie (8.8.1894), Františka (7.3.1896), Anna (4.8.1897), Josefa (17.5.1899), Josef (24.10.1902), Růžena (20.12.1904), Václav (14.7.1906)
rodiče Josefa Vokroje - Josef Vokroj, rolník, Velká Turná, a Kateřina Pletková, Kestřany
r. 1910 zde žili i rodiče Anny Vokrojové - Petr Mikeš a Kateřina Košánová (1850 - 25.12.1932)
Alžběta Vokrojová, sestra hospodáře, a František Košán, sedlák (6.1.1845 Volenice 10)
bytem Volenice 10
děti * kol 1875 - 1890
Jan Vokroj, bratr hospodáře, učitel ve Volenicích (1860) a Miloslava Čenská (1868 Volenice 4 )
svatba 2.2.1890 Volenice
děti Josef Jan (10.2.1890 Volenice 4 - 20.10.1890 Velký Bor)
rodiče Miloslavy Čenské - Bedřich Čenský, skladník zásobního spolku ve Volenicích 4, Johanna Nepauer, Lipnice 27, okr. Německý Brod
Ing. Václav Vokroj (14.7.1906 - 21.9.1970)
r. 1953 hlášený ve Volenicích, svobodný, pracuje mimo obec, r. 1960 zaměstnán v Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem
Marie Vokrojová (8.8.1894 - 25.4.1966) a Jan Vlček, učitel (26.5.1893 Útěšov u Vodňan - 30.9.1953)
svatba 8.1.1929 Volenice
rodiče Jana Vlčka - Josef Vlček, rolník, Útěšov 7, Marie Vachtová, Hájek 9
ředitel školy, bytem Volenice 51
Ing. Josef Vokroj (24.10.1902 - 12.1994)
r. 1950 bytem Klatovy, od r. 1979 bytem Volenice
1930 Bedřich Svoboda, mlynář (1893 Bořečnice, okr. Písek)
bytem r. 1930
rodiče Bedřicha Svobody - Karel Svoboda, Barbora Humpalová
1952 Anna Vokrojová, zemědělec (4.8.1897 - 2.10.1989)
svobodná
r. 1952 členka JZD
2008 Mužíkovi


25
Marie Hanzlíková (cca 1780) a Matěj Žák, rychtář
svatba ???
bytem Němčice 26
děti * kol 1800
1848 Matěj Zachata, domkář, (15.6.1823), a Josefa Petříková (30.1.1821 Volenice 57 )
Brabenců domek
děti Kateřina (31.3.1848), František (14.11.1849), Tomáš (20.12.1852), Josef (20.12.1854), Matěj (1857), Jan
Josef Zachata, bednářský tovaryš, (1854) a ???
svatba před 1879
Tomáš Zachata, kovář, (20.12.1854) a Barbora Maroušková (Skály 20, bytem Volenice 45)
svatba 14.2.1882 Volenice
rodiče Barbory Marouškové - Josef Maroušek, chalupník, Skály 20 (r. 1882 bytem Volenice 45), Barbora Pláteníková, Milivice 5, sestra Josefa provd. za 1/ Františka Bláhu, sedláka ( Volenice 45 ), 2/ Jana Benadu, sedláka ( Volenice 43 )
1910 Matěj Mařík, zedník, (5.1.1847 Dobrš 17 - 1910-1921), a Kateřina Zachatová (31.3.1848 - po 1921)
svatba 10.2.1885 Volenice
děti Matěj (22.12.1885), František (19.9.1887), Josef (19.11.1889)
r. 1921 zde žije pouze vdova Kateřina Maříková, r. 1930 neobydleno
Matěj Mařík, obchodník, (22.12.1885) a Veronika Antošová, obchodnice (7.4.1886 Vinoř, Karlín)
svatba 14.8.1910 Praha
děti Miroslav (1918)
rodiče Věry Antošové - František Antoš, Anna Svobodová
bytem Praha Letná 903, od r. 1922 domovská obec Praha
František Mařík (19.9.1887) a Marie Smetanová (8.12.1888 Volenice 9)
svatba 25.4.1918
bytem Volenice 9
Josef Mařík (19.11.1889) - r. 1910 pekařský tovaryš ve Volenicích
1963 Antonín Šťastný, krejčí, (11.6.1877 Volenice 40 - 23.12.1963) a Anežka Suková, krejčová, (22.4.1877 Strašice 25 - 19.3.1950)
svatba 24.11.1908 Volenice
děti Anežka (24.11.1910), Jindřich (15.7.1911), Josef (10.2.1917)
r. 1910 bytem Volenice 49, hostinský v hostinci u Pešků, r. 1921 bytem Volenice 52, krejčí
2008 Šťastných


26
1848, 1862 Jan Janda, domkář, (4.4.1814), a Marie Vojáková (1817 Rohanov)
Pekařů domek
děti Kateřina, Anna (2.10.1838), Josef (23.2.1844), František (24.3.1853), Jan (8.11.1855)
Anna Jandová (2.10.1838) a Josef Sládek, nádeník (1835 Strančice)
svatba 3.5.1866 Volenice
bytem Volenice 82
děti * kol 1870
Kateřina Jandová (cca 1830) a Tomáš Košán, mistr obuvnický
bytem Frymburk 13
děti * kol 1860
Josef Janda, chalupník, (23.2.1844), a Josefa Rejšková ( Strašice 43)
děti František (27.1.1870 - 1871), Marie (26.6.1872), František (27.11.1874), Josef (4.12.1876 - 9.4.1877), Antonie (19.5.1878 Volenice 16 - 1880), Vincenc (3.4.1880 - 8.7.1880)
r. 1878 pachtýř hostince u Korbelů, Volenice 16
1921 Tomáš Kompit, krejčí, domkář, (17.11.1853 Volenice 66 - po 1921), a 1/ Kateřina Kopáčová, (6.11.1847 Volenice 74), 2/ Kateřina Trešlová (8.4.1853 Myskovice, okr. Soběslav - po 1921)
svatba 1/ 9.11.1880, 2/ 25.11.1884 Volenice
děti 1. manželství Kateřina (6.11.1881)
děti ???, Štěpán Jan (21.12.1888), N. - dívka (13.7.1894), Marie (21.3.1896)
rodiče Kateřiny Trešlové - Matěj Trešl, vrchnostenský kočí, Miskovice 71, okr. Tábor, Johanna Prachařová, Miskovice 7
??? Kompit/Kompitová
děti Fridrich (14.3.1907 Vídeň, od r. 1908 Volenice)
Kateřina Kompitová (6.11.1881) a František Tramba, hajný, (15.9.1881 Tažovice 7)
svatba 31.1.1911 Volenice
Marie Kompitová (29.3.1896) a Václav Rejšek (14.8.1883 Volenice 75)
svatba 13.10.1928 Strakonice (civilní sňatek)
bytem Volenice 75
1923 Štěpán Kompit, chalupník (21.12.1888 Volenice - 10.1.1962), a Marie Horejšová (2.9.1895 Lhota Tažovická 16 - 8.7.1976)
u Kompitů
svatba 1920
děti Tomáš , Štěpán
2008 Bollardovi, Kompitovi


27
1848 r. 1848 neuveden
1862 František Macholda, domkář, (1800) a 1/ Kateřina Benadová ( Volenice 43), 2/ Anna Píchová (1831 Dolní Poříčí 14)
Krejčů domek
děti Marie (1828), Filipina (1834), Kateřina (15.11.1852), Karolina (1857)
děti 1. manželství Vojtěch (cca 1840)
Karolina Macholdová (1857) a Ferdinand Tupý, obchodník v obdobném zboží, Vodňany (1856 Vodňany 162)
svatba 4.9.1883 Volenice
děti Anežka Macholdová (6.1.1879 Volenice 27)
rodiče Ferdinanda Tupého - Václav Tupý, pekař, Vodňany, Terezie Kunsta?, Vodňany
Vojtěch Macholda, domkář, (cca 1840) a Josefa Brožová (Mladějovice)
děti Anežka (20.1.186?), Petronila (29.6.1862), Václav (30.8.1868), František (5.10.1870), Kateřina (15.11.1876)
rodiče Josefy Brožové - Josef Brož, šenkýř, Mladějovice, Marie Marešová, Sudoměř
Anežka Macholdová (20.1.186?) a Theodor Vančura, měšťan, obchodník, Rabí 29 (9.11.1843 Strašín 60)
svatba 30.4.1903 Volenice
František Macholda (5.10.1870) a Anna Krchová (15.11.1882 Přerov)
svatba 25.1.1915 Přerov nad Labem
rodiče Anny Krchové - Josef Krch, Marie Klicperová, Přerov
děti František (21.12.1915 Přerov), Josef (27.3.1917 Přerov)

František Macholda (21.12.1915) a Vlastimila Hříbalová, přadlena (?.3.1927 Stodůlky, okr. Praha Venkov
svatba 6.4.1947 Jedlce, okr. Benešov nad Ploučnicí
bytem Malá Veleň 61a

Josef Macholda (27.3.1917) a Josefa Pagačová (26.5.1923 Lipany, okr. Zbraslav, dom.ob. Púchov nad Váhom, Slovensko)
bytem Malá Veleň 96
svatba 4.5.1947 Jedlce, okr. Benešov nad Ploučnicí
děti Josef Pagač (2.8.1944 Mikušovice)
rodiče Josefy Pagačové - Michal Pagáč (11.9.1879 Vršatske Podhradi), syn Ondreja Pagáča (4.6.1844 Vršatske Podhradi)
Kateřina Macholdová (15.11.1876)
r. 1923 bytem Král. Vinohrady
1888 Václav Houdek, krejčí, (6.10.1856 Střelské Hoštice 46 - 1910-1921), a Petronila Macholdová, švadlena, (29.6.1862 - po 1921)
svatba 26.11.1885
děti Anežka (9.4.1888), Václav (10.11.1889), Karel (5.11.1891), Marie (22.5.1893 - 13.3.1906), František (1.6.1895 - 27.5.1896), František (6.7.1898), Josef (4.3.1901)
Anežka Houdková (9.4.1888) a František Kloud, krejčí (6.4.1891 Zářečí 33)
svatba 5.2.1921
r. 1910 svobodná, krejčovská tovaryška u matky
rodiče Františka Klouda - František Kloud, zámečník, Zářečí 33, Marie Švecová, Velešice 20
bytem Volenice 32, Volenice 50
Karel Houdek (5.11.1891)
r. 1910 svobodný, truhlářský pomocník ve Vídni
František Houdek (6.7.1898)
r. 1921 absolvent Stávkařské školy Strakonice
Josef Houdek (4.3.1901)
r. 1921 student Stávkařské školy Strakonice
1929 Václav Houdek, krejčí, (10.11.1889 - 12.10.1949) a Marie Burianová (7.8.1904 Sloučín)
2008 Jonášovi


28
1848, 1862 Jan Vohradský, domkář, (6.5.1809), a Kateřina Knížová (1828 Mladotice 2)
Petříčků domek
děti Václav (21.9.1845), Anna (6.6.1848), Jan (9.7.1850), Marie (28.8.1852), Josefa (24.10.1854), Antonie (1856), Terezie (1859)
r. 1848 byt 2/ František Hejlek, švagr hospodáře, (11.9.1826), a Anna (14.1.1829)
r. 1862 byt 2/ František Síla, podruh, (1800), a Karolína (1800)
Marie Vohradská (28.8.1852) a Václav Vítovec, domkář, vdovec (1835 Maleč 1)
svatba 30.1.1883 Volenice
bytem Zvotoky 47
děti * kol 1885
Antonie Vohradská (1856) a Václav Plechatý, rolník, vdovec (1851 Kladruby 37)
svatba 13.1.1885 Volenice
bytem Kladruby 37
dětí * kol 1895
Hejlek (cca 1820 - před 1889) a Rosalie (1818 - po 1889)
Rosalie Hejlková r. 1889 posluhovačka, dom.ob. Volenice
1910 Václav Cimburek, sedlář, (20.5.1850 Krty 7 ) a 1/ Anna Vohradská (6.6.1848 Volenice 28), 2/ Marie Švehlová (10.2.1864 Krty 9)
svatba 1/ 30.1.1877 Volenice
děti 1. manželství Marie (27.9.1877), František (12.12.1880 - 1880), Václav (22.3.1883 - 1883), Anežka (19.10.1884 - 1884), Vincenc (1.4.1886), N. - chlapec (1888)
děti 2. manželství Anežka (1.2.1891 - 9.5.1891), Matěj (24.2.1892), František (2.10.1894), Alžběta (15.11.1899), Štěpán (14.12.1905)
maj. r. 1930
Marie Cimburková hospodaří r. 1944
Marie Cimburková (27.9.1877) a Matěj Beneš, obuvník, (11.8.1870 Volenice 41)
svatba 14.2.1901 Volenice
bytem Volenice 41
Matěj Cimburek (24.2.1892) a Anna Boučková (1.5.1896 Střechov)
svatba 1923
r .1910 krejčovský pomocník ve Vídni, r. 1936 bytem Ruzyně
děti Miroslav (7.4.1924 Kácov), Zbislav (13.2.1926 Ruzyně)
František Cimburek (2.10.1894) a Terezie Tytlová (2.11.1897 Moravská Nová Ves)
svatba 11.8.1928 Vídeň
rodiče Terezie Tytlové - Ambrož Tytl, Marie Kurcová
Alžběta Cimburková (15.11.1899) a Josef Polák (5.2.1898 Volenice 7)
svatba 2.5.1926 Reindorf - Wien
1935 Vincenc Cimbůrek (1.4.1886)
r. 1921 sedlářský tovaryš u otce, r. 1935 uveden v kronice jako majitel (info o požáru)
29.5.1935 shořelo stavení, zapáleno požárem sousedního stavení Volenice 26, postaveno nové, zděné z cihel
Štěpán Cimburek, chalupník, (14.12.1905) a Anna Příchovská (8.3.1923 Volenice 5)
děti Mirek , Anna Marie , Eva , Václav
2008 Hlouškovi


29
Anna Brožová (cca 1800) a Josef Veselý
bytem Kalenice 37, polní mistr
děti * kol 1840
1848 Pavlík,
děti hoch, Majdalena (19.8.1784), Barbora (27.11.1790)
Majdalena Pavlíková (19.8.1784) - r. 1848 žije u potomků od bratra
Barbora Pavlíková (27.11.1790)
děti Kateřina (24.11.1826)
r. 1848 žijí u potomků od bratra
1848 Josef Pavlík, domkář, (t před 1848), a Barbora Havlová (17.8.1804 Kalenice 28)
děti Tomáš (8.10.1824), Vojtěch (1.7.1826), Anna (3.4.1828), Václav (18.9.1830), Marie (21.12.1833), František (19.6.1840)
1848 Vojtěch Pavlík, domkář, (1.7.1826), a Josefa Bořová (19.3.1826 Štěchovice 7 )
Vysralů domek
svatba 26.11.1850 Volenice
děti Marie (3.2.1852)
1862 Františka Drábková, slečna učitelová (1803)
Slečny učitelovic domek
děti Františka (1824)
byt 2/ František Dlohoš, podruh (1826), a Marie (1827)
děti Šimon, Marie
1862 Josef Kompit, podruh (1827), a Marie (1826)
Vysralů domek
děti Karel (1848), Josefa B. (1853)
1910 maj. Vincenc Skřivan
byt 1/ Vincenc Skřivan
(29.10.1860 Volenice 13 - 29.7.1952), a Aloisie Rejšková (16.2.1865 Volenice 12 )
svatba 23.2.1892
děti Karel (9.2.1893 - 19.2.1893), Vincenc (7.1.1894), Alois (4.6.1895), Josef (4.3.1897 - 6.4.1899), Marie (7.1.1899)
Vincenc Skřivan v létě pracuje jako nádeník v Německu
Vincenc Skřivan (6.1.1894 - 1915)
r. 1910 truhlářský učeň v Garsten, Horní Rakousko, padl na bojišti ruském, 21 let, svobodný
Alois Skřivan (4.6.1895) a Anna Kouřimová (10.7.1900 Volenice 48 )
svatba 1923
od r. 1932 bytem Volenice 121
Marie Skřivanová, zemědělec (7.1.1899 - 26.2.1987) - svobodná
r. 1952 členka JZD
1910 byt 2/ Matěj Šafránek, (18.2.1872 Tedražice, okr. Sušice - 29.3.1957), a 1/ Antonie Hlavová (15.10.1868 Novosedly 5), 2/ Marie Mayerová (9.12.1880 Volenice 65 - před 1957)
svatba 1/ 1.2.1898, 2/ 22.2.1930
děti 1. manželství František (25.11.1898), Jan (25.7.1900), Václav (7.9.1902)
ve Volenicích od r. 1893, Matěj Šafránek r. 1910 v létě nádeník v Německu, r. 1914 dělník na stavbě železnic v Německu, r. 1921 zemědělský dělník, jako vdovec po Marii žil ve Volenicích 63
rodiče Matěje Šafránka - Josef Šafránek, kosíř, Seewiesen (dnes Javorná) 80, r. 1898 nádeník, Tedražice, Ludmila Holá, Nemilkov 13
Jan Šafránek, sedlářský dělník, (25.7.1900) a Anna (1898)
děti Jarmila (1927)
r. 1941 přiznáno domovské právo v Praze
František Šafránek, krejčovský dělník (25.11.1898) a Františka Landsmannová (1895)
svatba 16.1.1921 Praha
r. 1932 bytem Praha
Václav Šafránek, sedlář (7.9.1902) a Antonie Moravcová (1906)
r. 1938 bytem Praha
2008 Skřivanovi


30
Marie Landová (cca 1830) a Josef Míčka
bytem Škůdra 18, podruh
děti * kol 1860
1848, 1862 Tomáš Landa neb Benada, domkář, (t 1848-1862), a Anna Tonínová (14.5.1803 Volenice 30 - po 1868)
Tonínů domek
děti František (12.1.1825), Anna (21.7.1827), Antonie (6.7.1831), Marie (7.7.1835), Terezie (25.9.1841), Františka (22.7.1845)
1872 Jan Maroušek, domkář, (Mladějovice 14), a 1/ Antonie Landová (6.7.1831 Volenice 30), 2/ Ludmila Petříková (Kalenice 21?)
děti 1. manželství Antonie (16.3.1870 - 18??), Johanna (18.8.1872)
děti 2. manželství Josef (1843)
rodiče Jana Marouška - Marie Maroušková, dcera Jana Marouška, domkáře, Mladějovice 14, Terezie Staňková
Josef Maroušek, ovčák, (1843) a Terezie Trambová (1853 Tažovice 26)
svatba 26.2.1878 Volenice
bytem Tažovice 26
děti * kol 1895
1885 František Masopust, podruh, zedník, (18.9.1841 Zvotoky 1), a Terezie Landová (25.9.1841 Volenice 30)
svatba 26.11.1867 Volenice
děti Karel (16.?.1868 - 1869), Antonie (16.7.1870), Marie (4.8.1872 - 15.1.1876), Alois (29.7.1883 - 30.1.1885), Aloisie (13.11.1885)
1910 Jan Kobliha, nádeník, (26.12.1842 Tažovice 23 - 1910-1921), a Josefa Veselá (15.2.1847 Volenice 19 - po 1921)
svatba 12.11.1867 Volenice
děti Matěj (14.2.1868), Marie (30.1.1870), František (22.4.1872), Jan (5.8.1874), Karel (4.6.1878 - 24.7.1884), Anna (23.6.1887)
r. 1898 psán jako domkář ve Volenicích 30
1894 Marie Koblihová (30.1.1870) a Josef Bláha, nádeník (1868 Kladruby 11 )
svatba 31.7.1894 Volenice
František Kobliha, dělník, (2.4.1872) a Marie Smržová (6.9.1874 Doubí, okr. Soběslav)
svatba 8.1.1901
rodiče František Smrž, domkář, Myskovice u Soběslavi, Antonie Trešlová, Myskovice
bytem Volenice 76, Volenice 37
Jan Kobliha, (5.8.1874), čeledín, a Marie Fischerová (1875 Kladruby 45 )
svatba 26.9.1898 Volenice
bytem Kladruby 43, chalupník
Anna Koblihová (23.6.1887) a Jan Hejpetr, kočí (17.6.1889 Tažovice 16)
svatba 1.10.1918
1910 Matěj Kobliha, chalupník, obuvník, (14.2.1868 Volenice - 8.4.1960), a Barbora Křešničková (1.12.1872 Volenice 73 )
svatba 22.11.1892
děti Josef (10.1.1893 - 13.12.1893), Anna (7.6.1894), Marie (21.8.1895 - 10.3.1898), Antonie (1897 - 27.3.1898), Marie (24.9.1898), Václav (7.9.1900), Josefa (21.8.1902), Anežka (3.8.1906), Ludmila (31.8.1909)
r. 1910 v létě nádeník v Německu, r. 1919, r. 1923, r. 1928 v obecním zastupitelstvu
Anna Koblihová (7.6.1894) - vystoupila z církve 16.2.1926 v Sušici
Václav Kobliha (7.9.1900 - 1918) - zemřel na bojišti italském, 18 let, svobodný
Anežka Koblihová (3.8.1906) - r. 1921 krejčovská učednice u Františka Klouda, dámského krejčího
1935 Karel Samec, (23.10.1905 Soběšice - 3.3.1952), a Josefa Koblihová (21.8.1903 - 18.4.1990)
děti Zdena
rodiče Karla Samce - Jan Samec, Marie Kubíková
zbouráno, na místě stojí stodola u Volenice 29
2009


31
Pavel Kolda, domkář, statek Tažovice
děti Marie Anna (cca 1770)
Marie Anna Koldová (cca 1770) a Vojtěch Hrdlička neb Prokop, sedlák
bytem Štěchovice 41
děti * kol 1800
1848, 1862 Bartoloměj Zachata, (1814), a 2/ Terezie Hanzlíková (1832 Volenice 71 )
Vojáčků domek
děti Kateřina (26.8.1831), František (21.8.1834), Matěj (10.2.1839), Anna (9.8.1841), Marie (27.10.1844), Jan (6.10.1848)
děti 2. manželství Antonie (26.11.1850), Terezie (1861)
Anna Zachatová (9.8.1841) a Jan Jánský
bytem Novosedly 24, r. 1910 bytem Volenice 99
děti * kol 1865
Antonie Zachatová (26.11.1850) a 1/ Jan Houf, zedník, (1852 Novosedly 13), 2/ Josef Nemejc, zedník, vdovec (1836 Modlešovice 14)
svatba 1/ 28.1.1873 Volenice, 2/ 12.2.1878 Volenice
bytem Koclov 23
Terezie Zachatová (1861) a František Holkup, obecní sluha, vdovec (1854 Koclov 7 )
svatba 24.7.1882 Volenice
bytem Štěchovice 84 , Volenice 60
děti * kol 1885
1910 Jan Zachata, tkadlec, (6.10.1848 - po 1921), a Anna Hlavová (2.1.1853 Novosedly 5 - po 1921)
svatba 3.6.1873 Volenice
děti Jan (7.5.1877 - 7.5.1877), Kristina (19.12.1879 - 29.7.1880), Anna (11.6.1881), Jan (4.2.1886)
Anna Zachatová (11.6.1881) a Jindřich Lind
svatba 18.5.1913 Vídeň
r. 1910 služka ve Vídni, svobodná
1921 Jan Zachata, zemědělský dělník, (4.2.1886 - 23.1.1946) a Marie Vlková (23.8.1893 Štěchovice 31 - 22.11.1964)
svatba 29.1.1921 Volenice
děti Marie
Jan Zachata r. 1914 dělník na stavbě železnice ve Vídni, r. 1921 zemědělský dělník
r. 1952 členka JZD
1971 stavení r. 1971 zbouráno, na jeho místě postavena hasičská zbrojnice
2009


32
Vojtěch Bureš, sedlák
děti Kateřina (cca 1780)
Kateřina Burešová (cca 1780) a Jan Šebelík
bytem Štěchovice 20, domkář, neb Sýkora
děti * kol 1810
1848 Bureš, (t před 1848) a Kateřina (22.4.1786 - po 1848)
Burešů domek
děti ??? (hoch)
Jan Bureš (12.6.1824), kolářský tovaryš, a Anna - r. 1848 bytem Volenice 32
Antonín Bureš (30.5.1821), krejčovský tovaryš, a W. - r. 1848 bytem Volenice 32
1848 František Bureš, (t před 1848), a Anna Prokopová (1809 Strašice 14 )
Burešů domek
děti Marie (15.11.1836), František (5.8.1838), Václav (14.9.1840), Josefa (25.3.1845)
Václav Bureš, krejčí (14.9.1840) a Anna Hlaváčová (1841 Budětice 41)
svatba 29.7.1867 Volenice
bytem Volenice 88
děti * kol 1875
1862 František Bureš, (5.8.1838), a Marie Kroupová (1840 Volenice 41 )
Buršů dvůr
děti Marie (1858), Kateřina (1867), František (30.11.1869), Jan (11.5.1872), Jan (18.6.1874), Karel (24.1.1878 - 13.4.1878), Matěj (23.2.1880)
r. 1892 vyhořelo celé stavení
Alois Barnáš, (4.1.1863 Veřechov 29, bydlící zde), a Antonie Vaněčková (Slatina 29)
svatba ??? (ohlášky 10.1890 Velký Bor)
rodiče Antonie Vaněčkové - Václav Vaněček, sedlák, Slatina 29, Rosalie rodem Jana Hořova, sedláka z Holkovic 18, nyní bydlící v Holkovicích 18
1883 Matěj Barnáš, sedlák, ( Veřechov 29 - před 1910), a Barbora Holoubková (4.12.1848 Lhota u Stř. Hoštic 4 - po 1921)
svatba kol 1870
děti Josef (23.12.1881 - 1882), Marie (20.5.1883), Aloisie (20.6.1885), Josef a Matěj (30.10.1887) - dvojčata, Antonie (28.?.1891 - 1893), Anna (10.7.1894)
rodiče Matěje Barnáše - Matěj Barnáš, sedlák, Veřechov 29, Marie Nová, Kozlov 20
rodiče Barbory Holoubkové - Jan Holoubek, sedlák, Lhota Střelskohoštická 4, Marie Vaněčková, Lhota 15
r. 1910 Josef Racocha (18.3.1875 Škůdra), svobodný, čeledín (r. 1921 čeledín ve Volenicích 66, u Kompitů)
Marie Barnášová (20.5.1883) a Josef Rejšek, sedlák, (10.11.1877 Volenice 53)
svatba 1903, svědci Vinenc Rejšek (Volenice 14), Jan Makovec (Volenice 35)
bytem Volenice 53
Aloisie Barnášová (20.6.1885) a Václav Turek, sedlák (1875 Velký Bor)
svatba 14.11.1905 Volenice
rodiče Václava Turka - Tomáš Turek, sedlák, Velký Bor 37, Anna Piherová, Velký Bor 42
Josef Barnáš (30.10.1887 - 1888)
Matěj Barnáš (30.10.1887 - 28.11.1892)
Anna Barnášová (10.7.1894) a Václav Barnáš, rolník, (12.9.1883 Veřechov 29)
svatba 28.1.1913 Volenice
pravděpodobně bratranec a sestřenice
1921 byt 2/ František Kloud, dámský krejčí (6.4.1891 Zářecí, okr. Horažďovice - 24.1.1955), a Anežka Houdková (9.4.1888 Volenice 27 - 2.4.1951)
svatba 1921
r. 1910 svobodná, krejčovská tovaryška u matky
rodiče Františka Klouda - František Kloud, zámečník, Zářečí 33, Marie Švecová, Velešice 20
bytem od r. 1921, r. 1914 Anežka Kloudová samostatná krejčová, František Kloud krejčovský dělník, později bytem Volenice 50
1926 Anna Barnášová
usedlost prodala r. 1926 Rejškovým, odstěhovala se do Veřechova 29
1934 Václav Rejšek, sedlář, a Marie Haaseová (10.1.1885 Wütendorf, Štýrsko)
u Buršů
děti Marie (13.6.1912)
usedlost koupili r. 1926, prodali r. 1934 Václavu Rejškovi, Volenice 12 za 30.000,- Kč
r. 1914 sedlářský tovaryš, ve Volenicích od r. 1919, r. 1920 sedlář, bytem Volenice 34, r. 1921 výčepní v hostinci Matěje Doubka, 1926 - 1934 bytem Volenice 32, sedlář
1934 Václav Rejšek, sedlák, (24.12.1886 - 28.8.1967) a Růžena Vrbová (28.3.1894 Lhota u Stř. Hoštic 26 - 1975)
svatba 1913
děti Václav , Anna , Marie , Růžena
původně bydleli ve Volenicích 12, kde budovy prodali
usedlost představěna r. 1935
2008 Hadrabovi


33
Barbora Pašavová (22.11.1798) a Antonín Sluka (7.1.1796)
bytem Volenice 65, domkář
děti * kol 1830
Anna Pašavová (cca 1790) a Vojtěch Truhlář, chalupník
svatba ???
bytem Hoslovice 16
děti * kol 1825
Josef Šťastný, domkář, a Eva Bečvářová ( Kraselov 10)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1800)
Kateřina Šťastná (cca 1800) a Josef Šťastný, domkář (Střídka 16)
svatba ???
bytem Němčice 20
děti * kol 1830
Anna Pašavová (3.6.1827) a František Kouřim, chalupník, (10.3.1827 Volenice 48)
bytem Volenice 48
děti * kol 1855
Josefa Pašavová (cca 1830) a Josef Pokorný
bytem Kalenice 33, chalupník
děti * kol 1870
1848 Matěj Pašava, sedlák, (23.12.1794 - 1848-1862), a Dorota Němcová (1806 Sušice 136 - po 1862)
Pašavů dvůr
děti Antonín (23.5.1830), Vojtěch (6.12.1832), Josefa (11.6.1834), Marie (6.6.1836), Josef (12.3.1838), Matěj (1.1.1846)
Marie Pašavová (6.6.1836) a František Harant, chalupník, vdovec (13.1.1828 Nahořany 10 )
svatba 28.11.1865 Volenice
bytem Volenice 44
děti * kol 1860
Josef Pašava (12.3.1838) a Barbora Voštová ovd. Šebelíková (1831 Ohrazenice 11, bytem Volenice 11)
svatba 27.10.1874 Volenice
bytem ???
1862 Antonín Pašava, sedlák, (23.5.1830 - před 1879), a Antonie Pašavová (23.9.1837 Štěchovice 26)
Pašavů dvůr
svatba 26.6.1855 Volenice
děti Terezie (1856), Kateřina (1859), Marie (1861), Josefa (1864), Josef (1867), Antonie (23.?.1869 - 1869), Antonie a Anna (8.1.1872) - dvojčata
Antonii Pašavové bylo v době svatba 17 let, 9 měsíců a 3 dny
Terezie Pašavová (1856) a Václav Dlouhý, domkář, (1855 Kladruby 27)
svatba 8.5.1883 Volenice
Josefa Pašavová (1864) a František Cuhra, domkář, zedník, (1863 Kváskovice 19)
svatba 8.3.1886 Volenice
1892 Josef Pašava, obuvník (1867), a Františka Blatská (1871 Vojnice 20 )
svatba ??? (ohlášky 7.1892 Bukovník)
r. 1894 domkář, r. 1909 přijat do domovské obce Vojnice, v tu dobu tam byl starostou
Antonie Pašavová (8.1.1872 - 1875)
1894 Anna Pašavová (8.1.1872) a Josef Machník, chalupník, (1867 Kladruby 8)
svatba 23.10.1894 volenice
bytem Kladruby 8
děti * kol 1905
1921 František Zábranský, chalupník, (31.3.1853 Kalenice 31 ) a Marie Pašavová (1861 Volenice 33 - před 1910)
u Pašavů
svatba 4.2.1879 Volenice
děti Marie (31.12.1879 - 30.5.1951 Volenice), František (15.8.1881), Josef (14.2.1883), Tomáš (21.12.1884), Václav (16.9.1887), Karel (3.10.1888), Alois (14.11.1890), Jan a Rosálie (2.9.1892) - dvojčata, Matěj (22.2.1894 - 1.4.1894), Antonie (10.5.1895), Anna (16.10.1897), Antonín (7.5.1900)
František Zábranský (15.8.1881) a Anna Malíčková (1880)
svatba 6.7.1919 Brno Zábrdovice
r. 1910 krejčovský tovaryš ve Vídni, r. 1932 bytem Brno
Josef Zábranský (14.2.1883) a Anna Volfová (1897)
r. 1932 bytem Beroun, topič u firmy Kubinzký
děti Jaroslav, Jiřina (děti * po r. 1914)
Tomáš Zábranský (16.12.1885 - 1914-8) - r. 1910 obuvnický tovaryš ve Vídni , padl na bojišti v Rusku, svobodný
Václav Zábranský (16.9.1887) a ???
svatba 19.11.1911 Vídeň
r. 1910 truhlářský tovaryš ve Vídni
Karel Zábranský, truhlář, (3.10.1888) a Albína Vašíčková (1893)
r. 1910 na vojně, r. 1932 bytem Beroun
Alois Zábranský (14.11.1890 - 12.6.1918) - r. 1910 čeledín ve Strakonicích , ve vojsku od 27.5.1918, zemřel v Itálii, 28 let, svobodný
Jan Zábranský (2.9.1892) a Anna Koulová
bytem Cítov, okr. Mělník
děti Anděla (8.5.1928 Cítov)
Anděla Zábranská (8.5.1928) a Antonín Heřman (6.5.1926 Velký Borek, okr. Mělník)
svatba 7.8.1948 Ústí nad Labem
děti Květa Zábranská/Heřmanová (3.8.1946 Ústí nad Labem - Střekov)
Rosálie Zábranská (2.9.1892 - 1893)
Anna Zábranská (16.10.1897) a Karel Šilhan (Lhota Střelskohoštická 23)
svatba 1924
Antonín Zábranský, (7.5.1900) pomocný dělník, a Marie Hošková
bytem Praha Libeň
děti Marie Květoslava
1921 Tomáš Strejc, klempířský pomocník (20.12.1885 Volenice 68) a Antonie Zábranská (10.5.1895)
svatba 1919
Tomáš Strejc r. 1921 klempířský pomocník v Topírnách státních drah Plzeň
později bytem Volenice 76
1951 Marie Zábranská (31.12.1879 - 30.5.1951), svobodná
1952 Karel Šilhan (7.11.1897 Lhota Střelskohoštická 23 - 1977), a 1/ Anna Zábranská, (16.10.1897 Volenice 33 - 7.4.1945), 2/ Karolina, (28.1.1907 Drachkov - po 1969)
svatba 1/ 27.9.1924
r. 1952 nevstoupil do JZD, r. 1971 soukromě hospodaří
2008 Bartošovi


34
Josef Šťastný neb Štěpánek, domkář, a Eva K? neb Procházkova (Kraselov 20)
děti Josefa (cca 1800), Marie (1791)
Marie Šťastná (1791) a Pavel Opava (1788 Štěchovice 36)
svatba 12.2.1811
bytem Štěchovice 36, chalupník
děti * kol 1820
Josefa Šťastná (cca 1800) a Jiří Opava, řezník, ovčák, (1793 Štěchovice 36)
svatba 12.2.1811
bytem Volenice 13
děti * kol 1830
Jan Kouřim, domkář, a Magdalena Korbelová ( Volenice 16)
děti Anna (1783)
měl být domkářem ve Volenicích 42
Anna Kouřimová (1783) a Matěj Vítek, domkář, vdovec ( Štěchovice 16)
svatba 12.10.1830 Volenice
bytem Štěchovice 43
Anna Kouřimová byla r. 1830 podruhyně, svobodná, ve věku 47 let
1848 Kouřim, (t před 1848)
děti Majdalena (22.12.1790), František (15.1.1796)
Majdalena Kouřimová (22.12.1790)
děti Marie
r. 1848 obě bytem u bratra
1848 František Kouřim, domkář, (15.1.1796 - 2.6.1852), a Josefa (28.9.1810)
Kouřimů domek
děti Tomáš (22.11.1821), Jan (18.5.1841)
1862 Josef Pokorný, chalupník, (1820 Kalenice 36 ), a Klára Míková (1829 Kalenice 7 )
Kouřimů domek
děti Marie (4.4.1849), Anna (5.8.1851), Jan (2.5.1854), Josefa (1857), Josef (1859), Vojtěch (1866), Terezie (10.7.1869)
Josef Pokorný, mistr truhlářský, a Marie Urbanová (1902)
děti Marie (1924), Helena (1925), Květa (1927), Vincenc (1930)
r. 1940 přiznáno domovské právo v Dolních Počernicích
1886 Vincenc Rejšek, truhlář, (22.1.1850 Volenice 75 - po 1921) a Marie Pokorná (4.4.1849 Volenice 34 - po 1921)
svatba 12.2.1877
děti Vincenc (24.12.1877 - 16.6.1880), Josef (10.1.1884 - 28.4.1888), Vincenc (9.6.1886), Václav (10.10.1879), N. - dívka (1891)
kol r. 1920 postaven dům Volenice 109
Václav Rejšek (10.10.1879) a Marie Haaseová (10.1.1885 Wütendorf, Štýrsko)
svatba 11.4.1910 Vídeň
bytem Vídeň, od r. 1919 Volenice, 1926 - 1934 Volenice 32
Vincenc Rejšek (9.6.1886), truhlář a Marie Hejpetrová (3.5.1894 Frymburk 39 )
svatba 1917
1901 - 1903 v učení na truhláře v Linci, poté byl truhlářem v Rakousku a Německu, r. 1921 truhlář ve Volenicích, v letech 1932 - 33 a 1936 u cirkusu, poté bytem Volenice 109
1930 František Kutička a Josefa
maj. r. 1930
Stanislav Mikeš (12.8.1913 Strakonice/Hodějov - 22.3.1967) a Marie Tesařová (3.8.1913 Tažovice - 10.8.1983)
děti Stanislav , Marie
rodiče Stanislava Mikeše - Jakub Mikeš, (t před 1953), Josefa Opavová (2.11.1875 Štěchovice - 4.12.1964)
2008 Fárkovi


35
Kateřina Makovcová (20.11.1816) a Josef Kníže, domkář, (13.11.1822)
bytem Volenice 69
děti * kol 1840
1848 František Makovec, (t před 1848), a 1/ Kateřina Kolínová? (Volenice), 2/ Anna (26.8.1799 - po 1848)
děti František (26.3.1819)
děti 1. manželství Hynek (28.6.1821)
František Makovec (26.3.1819) - r. 1848 na vojně
1848 Hynek Makovec, (28.6.1821), a Alžběta Petrželková (1823 Virt 13)
Princů domek
děti Jan (16.12.1849), František (22.6.1851), Anna (3.8.1853), Josef (31.5.1858), Antonie (1861)
Josef Makovec (31.5.1858) a Josefa Pletková (5.3.1858 Volenice 59 )
svatba 17.5.1881
bytem Volenice 88
Anna Makovcová (3.8.1853) a František Kuncl, chalupník (1849 Kalenice 27)
svatba 26.9.1876 Volenice
bytem Kalenice 27
děti * kol 1875
1877 Jan Makovec, chalupník (16.12.1849 - po 1921), a Marie Pavlíková (23.3.1857 Strašice 26 - 1937)
svatba 5.5.1877
děti Jan (19.10.1878), Marie (19.4.1880), Josef (13.12.1882), Anna (14.6.1885), Václav (13.9.1887), Václav (1888), Josefa (23.12.1890), Růžena (3.6.1893), Anežka (3.1.1896)
Marie Makovcová (19.4.1880) a Antonín Rajniš, malorolník, (28.12.1873 Libušín 312, okr. Slaný)
svatba 1.2.1921 Volenice
r. 1910 služebná ve Vídni
rodiče Antonína Rajniše - Václav Rajniš, malorolník, Libušín 312, Antonie Brejniková, Sak? 6
1914 Josef Makovec, hospodářský příručí (13.12.1882 - 10.1914 Srbsko) - r. 1910 žák mlékařské školy v Plzni
Anna Makovcová (14.6.1885) a Josef Ludvík
svatba 21.11.1908 Vídeň
Václav Makovec (13.9.1887) - r. 1910 truhlářský pomocník ve Vídni
Josefa Makovcová (23.12.1890)
svobodná, r. 1953 bytem Strakonice 313
Růžena Makovcová (12.9.1893) a Antonín Ludvík, zřízenec státních drah ve stanici Legiňa Michalany u Košic na Slovensku (9.2.1889 Dlouhoňovice 41, okr. Žamberk)
ohlášky 1921
r. 1910 krejčová ve Vídni
rodiče Antonína Ludvíka - Antonín Ludvík, rolník, Dlouhoňovice 41, Anna Vítková ovd. Pešková, Dlouhoňovice 9
Anežka Makovcová (3.1.1896) a František Křiklán
r. 1910 služebná ve Vídni
svatba 1933 Praha, u sv. Mikuláše, rozvod před r. 1959
1914 Jan Makovec, chalupník (19.10.1878 - 14.6.1963), a Růžena Hovorková (13.3.1891 Ohrazenice 7 )
svatba 30.1.1912 Volenice
děti Anežka (15.1.1913), Jan (7.5.1914), Vlasta (18.10.1918)
r. 1923 člen volební komise, r. 1919, r. 1923, r. 1928, r. 1932 v obecním zastupitelstvu
2008 Makovcovi


36
1845 Antonín Beneš
maj. r. 1845
1848, 1862 Matěj Sluka, domkář, (20.2.1821), a Marie Šimáková (20.3.1820 Volenice 36)
Trávníčků domek
děti Matěj (15.10.1845), František (12.8.1848), Josefa (15.2.1850), Marie (5.12.1851), Růžena (1861)
r. 1848 Petr Jimák?, otec (29.6.1788)
Josefa Sluková (15.2.1850) a Václav Houdek, chalupník (1842 Nezamyslice 9)
svatba 24.2.1873 Volenice
Marie Sluková (5.12.1851) a František Toman, domkář, Dražejov 56 (1849)
svatba 21.11.1876
rodiče Františka Tomana - Václav Toman, podruh, Virt 8, Kateřina Kučerová, Virt 8
1910 Matěj Sluka, chalupník (15.10.1845 - 1910-1921), a Kristina Bažatová (14.12.1853 Dražejov 13 - 1910-1921)
svatba kol 1874
děti Josef (22.12.1876), Matěj (1.2.1879 - 1.2.1879), Marie (23.4.1881 - 1906), Václav (21.9.1884), Anna (8.8.1887 - 1893), Johanna (16.5.1892 - 17.10.1893), Kristina (19.4.1895)
rodiče Kristiny Bažatové - Jan Bažata, domkář, Dražejov, Marie Kroupová, Borek 58
Václav Sluka (21.9.1884)
sloužil u legie v Rusku od 1.7.1918, r. 1921 žije svobodný u bratra, r. 1937 svobodný, bytem Hodějov (přiznáno domovské právo)
Kristina Sluková (19.4.1895 - 19.11.1917)
r. 1910 práce neschopná
1910 Josef Sluka, chalupník (22.12.1876), a Antonie Vlčková (29.4.1886 Škůdra 23)
svatba 31.5.1910 Volenice
děti Marie (12.8.1911), Antonie (2.12.1915), Václav (24.9.1919)
r. 1919 v obecním zastupitelstvu, r. 1923 člen volební komise, r. 1938 přiznáno domovské právo v obci Hodějov
1918 chalupnická usedlost"u Trávníčků" prodána v letech 1918 - 1927
1930 Václav Strejc, (26.8.1882 Volenice 68 - před 1960), a Antonie Vaňková (16.8.1896 Volenice 83 - 5.9.1989)
svatba 1921
děti Jiřina , Antonie
bytem Volenice 68, později zde
2008 Řeřichovi


37
Matěj Rejšek, domkář, (12.1.1789 Volenice 12 ), a 1/ Kateřina Plechatá ( Volenice 43), 2/ Veronika Brychová ovd. Podskalská (1776 Štěchovice 50)
svatba 2/ 9.11.1842 Volenice
děti 1. manželství Kateřina (20.11.1822), Františka (1829)
po r. 1842 bytem Štěchovice 50
Františka Rejšková (1829) a František Ině (31.8.1823 Štěchovice 35)
svatba 8.10.1850 Volenice
bytem Štěchovice 50
1848, 1862 1/ Josef Zachata, domkář, (14.3.1806 - 1848-1856), 2/ Vavřinec Veselý, (1809), 3/ Matěj Vondra, (1805 Krty 2), 4/ Josef Ploch (1.12.1819 Štěchovice 3, bytem Hoštice 68) a Kateřina Rejšková (20.11.1822 Volenice 37)
r. 1848 Potočných, r. 1862 Juchů domek
svatba 3/ 3.9.1866 Volenice, 4/ 31.8.1875
děti 1. manželství Tomáš Rejšek/Zachata (17.12.1842 - 20.12.1842), Josef (22.4.1844), Vojtěch (18.3.1846), Josefa (28.7.1848), Anna (8.6.1850), František (10.1.1851)
děti 2. manželství Václav (1856), Antonie (1859)
děti 3. manželství Barbora (11.6.1868)
rodiče Matěje Vondry - Jan Vondra, obecní sluha, Krty 2, Anna Viktorová, Koclov 14
Matěj Vondra byl domkář, vdovec, bytem Škůdra 25
Josefa Zachatová (28.7.1848)
od r. 1855 žila ve Štěchovicích 50
Vojtěch Zachata (18.3.1846), řezník, a Johanna Melicharová (Schweissing)
bytem Volenice 15
rodiče Johanny Melicharové - František Melichar, mistr truhlářský, Schweissing, Amalie Widmann, Schweissing 40
děti * kol 1895
František Zachata, nádeník, (1851) a ???
svatba před 1885
Antonie Veselá (1859) a František Český, pokrývač (1857 Dražejov 24)
svatba 11.11.1879
1910 Matěj Jiřík, (24.?.1859 Frymburk), a Anna Zachatová (25.7.1854 Volenice 37)
děti Matěj (28.10.1885 - 15.11.1885), Karel (3.11.1886 Volenice)
rodiče Matěje Jiříka - Matěj Jiřík, sedlák, Frymurk 18, Marie Pendlová, Frymburk
Matěj Jiřík (1859) r. 1910 bytem Dobřany
1910 Karel Jiřík, hudebník, domkář (3.11.1886), a Josefa Bruhová, švadlena, (10.3.1884 Malý Bor 67 )
u Baksů
svatba 1.2.1910
děti Božena (26.12.1910)
sloužil u legie ve Francii, prodělal jako zajatec srbskou porážku a ústup r. 1915 za velikých útrap. Po návratu do vlasti (r. 1919) se stal poštovním úředníkem
usedlost prodána v letech 1918 - 1927
1921 maj. Karel Jiřík
František Kobliha,
zemědělský dělník, (2.4.1872 Tažovice, bytem Volenice 30 ), a Marie Smržová (6.9.1874 Doubí, okr. Soběslav - 29.4.1949)
svatba 8.1.1901 Volenice
děti František (10.9.1902), Marie (4.7.1909)
rodiče Marie Smržové - František Smrž, domkář, Myskovice u Soběslavi, Antonie Trešlová, Myskovice
r. 1921 zde žije otec Marie Koblihové - František Smrž (8.11.1845 Doubí, okr. Soběslav), vdovec
r. 1910 bytem Volenice 76, maj. r. 1930, Marie Koblihová hospodařila r. 1944
1953 František Kobliha, (10.9.1902 - 24.12.1967), a Anna Holubová (11.8.1905 Hradešice)
děti František (28.9.1933 Plzeň), Marie (17.3.1941 Plzeň)
přistěhovali se z Plzně
František Kobliha r. 1921 krejčovský tovaryš u Tomáše Kompita ve Volenicích, r. 1967 kostelník, listonoš
Marie Koblihová (1905 - 3.11.1984)
2008 Benešovi


38
Anna Kořenská (cca 1740) a Jakub Biskup
bytem Štěchovice 21, sedlák
děti * kol 1770
Josefa Veselková (cca 1820) a Jan Had
bytem Tažovice 32, čeledín v panském dvoře
děti * kol 1855
1848, 1862 Václav Moučka, domkář, (24.3.1814), a Marie Veselková (12.10.1818 Volenice 38)
Krištofů domek
děti Josefa (17.4.1840), Anna (20.5.1845), Tomáš (21.12.1851), Kateřina (1858)
Josefa Moučková (17.4.1840) a František Lenc, nádeník (1845)
svatba 30.1.1872 Volenice
děti Barbora (14.7.1872 Volenice 38), Petr (15.1.1874 Volenice 38)
rodiče Františka Lence - Tomáš Lenc, domkář, Ústaleč 43, Anna Tůmová, Ústaleč
Anna Moučková (20.5.1845) a Šilhan
svatba před 1881
Jan Benedikt, obuvník, (1857 Dolní Poříčí 7), a Kateřina Moučková (1858 Volenice 38)
svatba 22.2.1881 Volenice
děti Anna (31.5.1881)
Anna Benediktová (31.5.1881) a Jan Glaser (Nové Strakonice)
svatba 31.8.1914 Plzeň
Josef František Žahour, hodinář, (1860 Horažďovice) a 1/ Alžběta Blahutová, (1862), 2/ Františka Rychtářová (1863 Kalenice 21)
svatba 1/ 6.11.1883 Volenice, 2/ 12.2.1889 Volenice
děti 1. manželství Anna Josefa (10.3.1884), Jan (1885), Alžběta (8.11.1886 - 29.5.1888), Johanna (1.5.1888 - 23.8.1889)
děti 2. manželství Marie (2.4.1890), Terezie (9.10.1891 - 14.12.1892), Terezie (26.10.1893 Volenice 46)
rodiče Josefa Žahoura - František Žahour, mistr hodinářský, Horažďovice 7, Františka Skalická, Střelské Hoštice 11
rodiče Alžběty Blahutové - Vojtěch Blahut, krejčí, sluha při okr. hejtmanství v Sušici 98-II, Marie Pöschl, Hrádek 1
r. 1889 Josef Žahour uveden jako svobodný, kontrola svatba r. 1883 (souhlasí všechna data) a děti
Jan Žahour (1885) a Anna Vlášková
svatba 5.7.1910 Písek
Terezie Žahourová (26.10.1893) a Karel Černý (Velké Hydčice)
svatba 30.5.1931 Horažďovice
1910 Josef Hájek, kramář, (6.8.1859 Hoslovice 30), a Kateřina Šebelíková (30.4.1866 Volenice 11 - 9.7.1940 Strakonice 336/I)
svatba 10.2.1885 Volenice
děti Josef (4.6.1885 - 27.4.1885?), Františka (10.10.1886 - 6.1.1888), Alois (28.5.1890 - 18.10.1893), Karel (19.10.1891 - 5.11.1893), Václav (8.8.1893 - 16.3.1901), Aloisie (2.3.1895 - 16.8.1899), Marie (6.4.1896 - 1898), Marie (9.12.1898 - 7.3.1899), Vincenc (7.12.1907), Kateřina (11.7.1908 - 28.5.1931)
rodiče Josefa Hájka - František Hájek, domkář, Hoslovice 30, Antonie Šulcová, Zvotoky 23
Kateřina Hájková maj. r. 1930, zemřela bez dědiců, prodáno Bohumilu Bělohlavovi za 43.000,- Kč
2008 Hlubučkovi


39
1848 Janda, (t před 1848)
děti Jan (9.4.1796), Eleonora
Eleonora Jandová
děti Anna
r. 1848 obě bytem u bratra
1848 Jan Janda, domkář, (9.4.1796 - 1848-1862), a Anna Vlčková (10.1.1802 Tažovice 19 - po 1862)
Jandů domek
děti Anna (4.6.1836), Terezie (16.10.1841)
1910 Matěj Zemen, krejčí, domkář, (11.2.1832 Nezamyslice - 1910-1921), a Terezie Jandová, hokynářka (16.10.1841)
svatba 11.8.1863 Volenice
děti Josef (1867), Marie (29.6.1869), Jan (23.7.1873 - 1907), Matěj (17.2.1876), Karel (16.6.1880 - 12.12.1946), Františka (24.3.1883), ???
rodiče Matěje Zemena - Václav Zemen, sedlák, Nezamyslice 19, Rozalie Daňková, Nezamyslice 40
Matěj Zemen (17.2.1876) - r. 1921 žije se svými sestrami, práce neschopen
1946 Karel Zemen (16.6.1880 - 12.12.1946) a Anna Rašková (13.8.1887 Holkovice)
svatba 1.1910
bytem Volenice 76
??? Zemen/Zemenová - dítě Jindřich Zemen (27.10.1929 Volenice) - r. 1954 bytem Praha
1930 Františka Zemenová (24.3.1883)
svobodná, r. 1910 služka ve Volšovech, maj. r. 1930, po r. 1953 se odstěhovala do domova důchodců do Štěkně
žije zde i Marie Zemenová (29.6.1869 Volenice - 17.2.1956), svobodná, r. 1921 hokynářka, r. 1921 maj. domu
1960 neobydleno
1966 u Jandů - majitelé zemřeli, stavení zbouráno, místo využito u domu Volenice 42
r. 1979 použito číslo pro nově postavený dům
2008 Švecovi


40
Barbora Bořová (cca 1820) a Martin Slaný
bytem Kalenice 43, domkář
děti * kol 1850
1848 Antonín Míka, domkář, (12.7.1808), a Kateřina Bořová (22.10.1810)
Žáčků domek
později bytem Kalenice 7, sedlák
děti Petr (6.6.1848), Antonie (8.7.1851)
r. 1848 Anna Bořová, švagrová (31.6.1807), Josefa Bořová, švagrová (21.9.1814), Marie Bořová, švagrová (29.9.1819)
1862 František Šťastný, (1.4.1810 Volenice 62 ), a Anna Veselková (1810 Volenice 40 )
Žáčků domek
děti Antonie (1841), Matěj (23.2.1844), Anna (1847), Kateřina (1842)
r. 1848 bytem Volenice 62 , r. 1862 bytem zde, r. 1875 psáni jako domkáři ve Volenicích 65
Kateřina Šťastná (1842) a Jan Majer (14.5.1847 Frymburk 21)
svatba 11.2.1873 Volenice
bytem Volenice 65
děti * kol 1875
1910 Matěj Šťastný, krejčí, (23.2.1844 - 1910-1921), a Anna Rejšková, (3.8.1842 Volenice 12)
svatba 23.7.1867 Volenice
děti Marie (3.2.1868 - 24.11.1944 Vídeň), Vincencie (29.1.1870), Johanna (14.5.1872), Anna (26.7.1874 - 8.11.1883), Antonín (11.6.1877), František (27.8.1879), Antonie (24.5.1883)
Matěj Šťastný r. 1910 v létě nádeník v Německu
Antonie Šťastná (24.5.1883) a Josef Buriánek
svatba 25.6.1910 Semily
.. Antonín Šťastný, krejčí, (11.6.1877) a Anežka Suková (22.4.1877 Strašice 25)
svatba 24.11.1908
bytem Volenice 49, výčepní, r. 1921 bytem Volenice 52, krejčí a nájemník, později bytem Volenice 25, krejčí a domkář
Vincencie Šťastná (29.1.1870) a 1/ Karel Novák, rolník, vdovec, ( Frymburk 13), 2/ Matěj Soukup (Strakonice)
1/ ohlášky 1915, svatba 2/ 25.9.1917 Strakonice
r. 1910 služka v Semilech
1910 František Šťastný, (27.8.1879 - před 1956), a Anna Šoulová (26.12.1882 Soběšice 73 - 23.12.1956)
svatba 1908
sestra hospodyně provd. za Josefa Kuneše, kramáře, (1858 Volenice 14 ), bytem Volenice 14
r. 1910 Antonie Šebelíková ovd. Šoulová (1.4.1840 Štěchovice 6), vdova, tchýně, na návštěvě
maj. r. 1930
1947 František Šoul, (1876 - 7.2.1947), bratr hospodyně
1931 František Macholda, kovář, (12.3.1906 Kladruby, bytem Volenice 72 - 22.1.1973 ) a Růžena Opavová (18.10.1905 Krejnice 30 - po 1996)
děti Růžena , Jarmila , František
r. 1955 se přistěhovali z Volenic 72
2008 Chvalovi


41
Matěj Kroupa, domkář, a Anna Kunclová (Dražejov 32)
děti Marie (cca 1840)
Marie Kroupová (cca 1840) a František Bureš, sedlák ( Volenice 32)
bytem Volenice 32
děti * kol 1860 - 1880
1/ Matěj Kroupa, domkář, 2/ Tomáš Císař, ovčák, (1813 Ohrazenice 12, bytem Ohrazenice 2), a Marie Benešová (10.3.1826 Volenice 4)
svatba 2/ 23.4.1883 Volenice
Tomáš Císař byl r. 1883 vdovec
1843 František Marek, podruh, a Kateřina Strýcová ( Volenice 68)
svatba ???
děti Terezie (1843, dle některých dokladů byla z Horního Pole, okr. Telč), Antonie (1840)
Antonie Marková (1840) a Jan Vaněk (1839 Sušice )
svatba 29.10.1867 Volenice
bytem Volenice 83, podruh
děti * kol 1865 - 1880
Terezie Marková (1843 - 1909) a Jan Míčka, nádeník, ( Vojnice 29)
svatba ???
bytem Němčice 1, čeledín, Štěchovice 71, domkář
děti * kol 1870
děti František (1866 Volenice 41 - 1866), Jan (28.8.1869 Volenice 83), Štěpán (6.1.1873 Volenice 84), Antonie (3.5.1874 Volenice 84 - 27.8.1877), Petr (25.6.1876 Volenice 84 - 7.3.1877), Marie (8.12.1878 Volenice 83)
1848 byt 1/ Daněk, domkář, (t před 1848), a Josefa (t po 1848)
děti Václav, Vojtěch, Anna, Kateřina a Barbora (16.10.1835)
byt 2/ Matěj Brož, spoludomkář, (t po 1848), a Josefa (t po 1848)
děti Josefa, Majdalena (19.6.1821)
1848 byt 1/ Václav Daněk, domkář, a Kateřina Valachová
Žlíbeckých domek
r. 1886 bytem Volenice 92, děti vypsány tam
1848 byt 2/ Jan Brož, spoludomkář (7.7.1813), a Marie Daňková (28.1.1815 Mohelnice)
děti Jan (3.5.1836), Josef (22.3.1841), Františka (4.10.1842), Anna (18.6.1845), Marie (8.6.1851)
r. 1862 bytem Volenice 21
1862 Jan Janda, (1809), hospodář
Žlíbeckých domek
František Daněk, podruh, a Kateřina
děti dívka, Josef (12.3.1853)
Matěj Švarc, domkář, (1823 Kalenice 9) a Kateřina Opavová (27.10.1828 Štěchovice 5)
svatba 26.4.1853
děti Marie Opavová/Švarcová (24.10.1852 Štěchovice 5), Karel (1856)
rodiče Matěje Švarce - Martin Schwarz, obecní slouha, Volenice 21, Kateřina Hrbková, Kalenice 9
Karel Schwarz (1856) a Anna Řežábková (1860 Zahorčice 28, viz Kraselov 1)
svatba 27.1.1880 Volenice
bytem Štěchovice 1, čeledín
děti * kol 1880
Vaňkovi
dle vyprávění občanů z r. 1971 zde bydleli před Benešů, odstěhovali se do Ostrovce u Stříbra
děti dívka
Vaňková a Daniel Vávra
bytem Přejíšov, okr. Plzeň
1910 Matěj Beneš, domkář, (2.1.1833 Volenice 4 - 1910-1921), a Marie Vítková (26.1.1842 Volenice 55 - 1910-1921)
svatba 26.2.1865 Volenice
děti Kateřina (27.11.1866 - 16.2.1868), František (26.11.1868), Matěj (11.8.1870), Vincenc (1872 - 1872), Marie (25.10.1873 - 1873), Jan (27.11.1874), Tomáš (7.12.1876), Josef (1.2.1879 - 13.8.1903), Antonín (1.5.1881 - 16.6.1881), Antonín (24.11.1882 - 4.10.1884)
1921 Matěj Beneš, švec, (11.8.1870) a Marie Cimburková (27.9.1877 Volenice 28 - 24.12.1931 )
u Matějčků
svatba 14.2.1901
děti Matěj (8.2.1902), Marie (26.3.1906), Anežka (10.2.1908), František (27.5.1910), Bohumil (6.5.1913), Václav (28.9.1915)
koupil usedlost od rodiny Vaňků před r. 1921
Matěj Beneš (8.2.1902) a Antonie
děti Anežka (1930)
r. 1939 přiznáno domovské právo v Čelákovicích
František Beneš (27.3.1910) a Antonie Bodláková Šmídová (21.3.1909 Jiřina, okr. Brandýs nad Labem)
svatba 1948 Ústí nad Labem
děti Marie Bodláková/Benešová ( * Ústí nad Labem)
bytem Ústí nad Labem, průvodčí elektr. podn.
rodiče Antonie Bodlákové - František Bodlák, Antonie Kuthanová
1946 Bohumil Beneš (6.5.1913)
děti Miloslava
po r. 1945 se odstěhovali do pohraničí
1951 16.5.1951 delší dobu neobydlená chalupa vyhořela, číslo zaniká, r. 1966 slouží jako zahrádka u Volenice 42
1962 r. 1962 postavena budova mateřské školky - vedle školy
1979 r. 1979 dostavěna a uvedena do provozu nová budova mateřské školky, školní kuchyně a jídelna uvedeny do provozu později téhož roku - budovy dostaly č. 41
2008 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


42
Josefa/Anna Šťastná (cca 1820) a Václav Cába
bytem Zvotoky 25, podruh
děti * kol 1850
1848 Antonín Pátek, (1798 - po 1862), a Marie (1795 - po 1862)
děti Anna Marie (19.7.1820)
1848 František Kutička, (24.10.1816 - 1848-1862), a Anna Marie Pátková (19.7.1820 Volenice 42)
r. 1848 Řezníků domek, r. 1862 Tondů domek
děti Marie (18.1.1847), Anna (14.2.1851), Jan (22.6.1853), František (1856)
paní Marie Kutičková
děti Josef (24.8.1878 Martin)
Josef Kutička, strojní zámečník, (24.8.1878 Martin), a Marie Vojtová (Černovice u Tábora)
děti Josef (11.3.1900), Jan (24.4.1901), František (23.4.1904), Valerie (4.10.1905)
od r. 1915 domovská obec Vídeň (ve Vídni tedy min. od r. 1905)

Jan Kutička (24.4.1901) a 1/ Josefa Houfová (Novosedly 13), 2/ Emilie Sekyrová (19.11.1916 Radějovice)
bytem Volenice 91
Jan Kutička, domkář, (24.6.1853) a 1/ Kateřina Vojtová (16.11.1849 Štěchovice 27), 2/ Marie Hájková ovd. Kůrková (11.11.1867 Kalenice 42, bytem Volenice 16 )
svatba 1/ 21.11.1876 , 2/ 20.1.1908
děti 1. manželství Josef Vojta/Kutička (3.2.1874 Štěchovice 27), Anna (20.7.1877 Štěchovice 27), Vincenc (10.1.1879), Marie (5.7.1883 - 17.5.1884), František (19.3.1885), Alžběta (3.11.1886), Marie (1888 - 1890), Jan (30.4.1890), Marie (1891 - 20.11.1892), Vojtěch (22.4.1893)
děti z manželství Václav Kůrka a Marie Hájková - Václav Kůrka (5.12.1892 Volenice 42), Matěj Jan Kůrka (23.2.1895), František Kůrka (10.10.1899 Volenice 16), Alois Kůrka (20.6.1902)
děti 2. manželství Marie (28.11.1909)
František Kutička, dělník, (19.3.1885), a Josefa Zemenová ( Kladruby 29
svatba 5.9.1922 Volenice
r. 1910 bytem Volenice 16, kočí
Alžběta Kutičková (3.11.1886) a ???
svatba 31.1.1909 Vídeň
Vojtěch Kutička (23.4.1890 - 1914-8)
r. 1907 truhlářský učeň, r. 1910 truhlářský tovaryš ve Vídni
Václav Kůrka (5.12.1892) a Kateřina ???
svatba 1921
r. 1930 bytem Praha (vystoupil z církve)
Matěj Kůrka (23.2.1895)
r. 1910 truhlářský učedník ve Vídni, zajat 6.7.1916 Kovel, sloužil u legie v Rusku od 8.12.1917, r. 1921 truhlářský pomocník na dovolené
František Kůrka (10.10.1899)
r. 1922 vystoupil z církve v Praze Vinohrady
1922 Jan Kutička, zedník, (30.4.1890) a Josefa Žipková (21.8.1897 Hoslovice 43 - 10.9.1984)
svatba 5.4.1921 Čestice
děti Václav , Karel , František , Josef , Tomáš
2008 Kutičkovi


43
Kateřina Benadová (cca 1800) a František Macholda (1800)
bytem Volenice 27
děti * kol 1840
Kateřina Plechatá (cca 1790) a Matěj Rejšek (12.1.1789)
bytem Volenice 37, domkář, Štěchovice 50
děti * kol 1820
Jan Benada neb Potočný, sedlák
děti Josef (17.1.1792)
1848 Josef Benada, sedlák, (17.1.1792 - po 1848), a Kateřina Vojtová neb Pechová (24.1.1798 Štěchovice 4 - po 1862)
svatba 22.8.1815 Volenice
děti František (28.3.1822), Jan (2.6.1827), Antonie (6.8.1834), Marie
Antonie Benadová (6.8.1834) a František Bulka, šenkýř (5.2.1816 Volenice 6)
bytem Volenice 6, hostinec u Bulků
děti * kol 1855 - 1875
Marie Benadová
děti Antonín Benada (12.6.1844)
Antonín Benada (12.6.1844) a Kateřina Dlohošová (29.8.1849 Volenice 9)
svatba 25.11.1873 Volenice
bytem Ohrazenice 17
děti * kol 1880
František Benada (28.3.1822) a 1/ Josefa Kořenská (11.2.1826 Volenice 2), 2/ Josefa Brožová (14.3.1853 Volenice 21)
svatba 1/ ???, 2/ 29.2.1892
bytem Volenice 2
Josefa Benadová (cca 1820) a František Řehoř
bytem Kalenice 24, sedlák
děti * kol 1850
1848, 1862 Jan Benada, sedlák, (2.6.1827), a 1/ Marie Bulková (24.2.1829 Volenice 6), 2/ Josefa Maroušková ovd. Bláhová (Skály 20, bytem Volenice 45)
Potočných dvůr
svatba 2/ 12.6.1882 Volenice
děti Josefa (24.9.1853), Antonie (27.8.1855), František (1857)
děti 1. manželství Marie (1859), Anna (1861), Kateřina (1864), Marie (1866 - 1866), Terezie (20.7.1868 - 1868), Josef (6.7.1869 - 3.2.1870), Josef (20.10.1871)
děti 2. manželství Jan (30.12.1882 Volenice 45), Karel (8.3.1884 Volenice 45 - 2.9.1884), Johanna (2.5.1885 Volenice 45), Karel (30.3.1887 Volenice 45 - 7.6.1893)
sedlák, povozník, obchodník s obilím, od r. 1872 první poštmistr
rodiče Josefy Marouškové - Josef Maroušek, chalupník, Skály 20, Barbora Pláteníková, Milivice 5
Josefa Benadová (8.9.1853) a František Pašava, chalupník (2.4.1849 Volenice 56)
svatba 3.2.1874 Volenice
bytem Volenice 56
Antonie Benadová (27.8.1855) a Václav Pešek, domkář (1854 Novosedly 2)
svatba 12.10.1875 Volenice
bytem Koclov 9
děti * kol 1900
1882 Marie Benadová (1859) a Vojtěch Rejšek ( Volenice 53)
svatba 7.2.1882 Volenice
Anna Benadová (1861) a František Bouda, sedlák, (1858 Mladotice 6)
svatba 19.6.1883
Kateřina Benadová (1864) a Josef Pragl, koželuh (1859 Horažďovice 45 )
svatba 25.11.1884 Volenice
rodiče Josefa Pragla - Josef Pragl, měšťan, Horažďovice 45, Marie Kokrdová, Hlupín 1
Josef Benada, domkář, (20.10.1871), a 1/ Anna Bláhová, (20.7.1876 Volenice 45 ), 2/ Antonie Samcová (16.10.1880 Koclov 11 )
ohlášky 1/ 1902, 2/ 19.1.1904 Volenice
bytem Volenice 96
Jan Benada, (30.12.1882), zlatnický pomocník, domkář, a Josefa Řehořová (7.4.1890 Soběšice 27)
svatba 10.1.1911 Bukovník
bytem Volenice 49 , Volenice 100, r. 1935 Plzeň
Johanna Benadová (2.5.1885) a Bohumil Karel Krupička, c.k. finanční naddozorce ve Vídni, (28.10.1877)
svatba 28.4.1906 Volenice
rodiče Bohumila Karla Krupičky - Josef Krupička, mistr krejčovský, Terezie Schirmböck
1910 František Benada, sedlák, (1857 - 1902), a Anna Kazbundová (19.11.1858 Brusy 9 - 28.4.1946)
svatba 1884
děti N. - chlapec (27.12.1884), N. - dívka (22.6.1886), Marie (5.9.1887), N. - dívka (29.1.1890), Růžena (10.12.1890 - 1893), František (1892 - 1893), František (14.11.1893 - 16.3.1912), Růžena (18.2.1896)
rodiče Anny Kazbundové - Matěj Kazbunda, sedlák, Brusy 9, Marie Machníková, Nebřehovice 13
r. 1910 František Švec (22.10.1864 Škůdra), svobodný, čeledín (r. 1921 čeledín u Pletků na Připilce, Volenice 59, také tam dožil)
Marie Benadová (5.9.1887) a František Polák, rolník (3.10.1883 Volenice 7)
svatba 10.9.1908 Volenice
bytem Volenice 7
František Benada (14.11.1893 - 16.3.1912)
zemřel po požáru, který pomáhal hasit, zemřel na zápal plic
1921 František Cába, rolník, (28.4.1894 Rozsedly, okr. Sušice - 27.12.1969), a Růžena Benadová (18.2.1896 - 21.10.1954)
svatba 1919
děti Růžena , František
rodiče Františka Cáby - Vincenc Cába, rolník, Kozlov 8, Kristina Dubová, Koclov 12
r. 1921 Marie Brodecová (10.10.1895 Kraselov), svobodná, služebná, Eduard Maleč (2.2.1904 Frymburk), svobodný, čeledín
2008 Břečkovi


44
1848 Jakub Čecháček, (19.5.1791 - po 1862), a Kateřina (t po 1862)
děti Marie (6.10.1828)
1848, 1862 František Harant, chalupník, (13.1.1828 Nahořany 10 ), a 1/ Marie Čecháčková (6.10.1828 Volenice 44 - 1848-1862), 2/ Marie Pašavová (6.6.1836 Volenice 33)
Čecháčků chalupa
svatba 2/ 28.11.1865 Volenice
děti 1. manželství Marie (3.10.1852), Josefa (1856), Antonie (1867)
děti 2. manželství František (17.10.1872 - 12.7.1873), Antonie
rodiče Františka Haranta - Václav Harant, sedlák, Nahořany 10, Alžběta Uhlíková, Soběšice 22
Marie Harantová (3.10.1852) a Josef Bártík, domkář (1851 Hoslovice 61)
svatba 26.11.1878 Volenice
bytem Hoslovice 61
děti * kol 1880
Josefa Harantová (1856) a Karel Daněk, zedník (1858 Volenice 92)
svatba 25.11.1880 Volenice
bytem Volenice 92
1930 Vincenc Vorda, kovář, (20.1.1864 Volenice 18) a Antonie Harantová (1867 - před 1910)
svatba 19.11.1889
děti František (17.12.1890 - 24.11.1893), Vincenc (7.10.1892 - 20.1.1894), František (3.12.1894), Alois (12.6.1896 - 1897), Marie (22.3.1898), Anna (19.9.1900), Alois (10.2.1904)
maj. r. 1930, r. 1931 postavili stodolu
František Vorda (3.12.1894) a Marie Vilímková (1900)
r. 1910 krejčovský učedník v Innsbrucku, r. 1922 vystoupil z církve v Praze Smíchov, r. 1932 bytem Praha
děti Oldřich (1928)
Anna Vordová (19.9.1900) a Karel Kolář, domkář (28.1.1889 Tažovice 1, viz Ohrazenice 1 )
svatba 18.11.1922 Volenice
1949 Alois Vorda, zemědělec (10.2.1904 - 6.3.1976), a Růžena Šebelíková (25.11.1909 Štěchovice 15 )
u Čecháčků
svatba 30.8.1930 Volenice
děti Marie , František
2008 Machníkovi


45
před 1730 u Kopáčů
provedeny parcelační práce ve statku
Kateřina Kopáčková (cca 1760) a Jan Šíma
svatba ???
bytem Zvotoky 13
děti * kol 1790
Anna Bláhová (cca 1800) a Matěj Vaněček, domkář
bytem Krejnice 20
děti * kol 1840
1848 Václav Bláha, hospodář, (11.10.1789 - po 1862), a Marie Vinická (Nezamyslice - po 1848)
Kopáčů dvůr
děti František (3.5.1825), Jan (29.8.1827), Tomáš (21.12.1829)
Jan Bláha (29.8.1827) - r. 1848 voják
Tomáš Bláha (21.12.1829) a a Marie Kolářová ( Lhota Tažovická 8 )
bytem Volenice 97
děti * kol 1860
1848, 1862 František Bláha, sedlák, (3.5.1825), a 1/ Kateřina Štěpánková (1832 Hodějov 20 ), 2/ Josefa Maroušková, (1850 Skály 20)
Kopáčů dvůr
děti 1. manželství František (21.5.1851), Marie (12.7.1854), Vincenc (1856), Josefa (8.12.1858), Kateřina, Terezie (1863)
děti 2. manželství Josefa (29.3.1875 - 1895), Anna (20.7.1876), Tomáš (17.12.1877), Antonie (27.5.1879)
rodiče Josefy Marouškové - Josef Maroušek, chalupník, Skály 20, Barbora Pláteníková, Milivice 5, sestra Barbora provd. za Tomáše Zachatu ( Volenice 25 )
Josefa 12.6.1882 provdána za Jana Benadu, sedláka, vdovce ( Volenice 43)
1894 Terezie Bláhová (1863) a Antonín Šebelík, domkář, (1867 Ohrazenice 8)
svatba 8.5.1894
bytem Ohrazenice 8
Vincenc Bláha, pekař, (1856) a Johanna Zachatová ( Volenice 15)
svatba 23.11.1886
bytem Volenice 94
Josefa Bláhová (8.12.1858) a 1/ Josef Opl, domkář, obuvník, (1853 Škůdra 37 ), 2/ Tomáš Mácha, chalupník, (17.12.1864 Úlehle 15 )
svatba 1/ 30.1.1883 Volenice, 2/ 12.2.1901 Volenice
bytem Škůdra 37
Anna Bláhová (20.7.1876) a Josef Benada, domkář, (20.10.1871 Volenice 43)
ohlášky 1902
bytem Volenice 96
Tomáš Bláha (17.12.1877) a Kateřina Pešková (25.11.1885 Novosedly 22, viz Koclov 9 )
svatba 15.1.1907 Volenice
bytem Volenice 21, domkář, cestář
Antonie Bláhová (27.5.1879) a Josef Chval, domkář, (11.4.1869 Koclov 16)
svatba 5.5.1903 Volenice
1862 byt 2/ Bundikt, žid
Josefa ? (1846), služebná
Tomáš Hnilička, nájemník, a Anna Voštová ( Ohrazenice 11)
děti Karolína (3.11.1870)
Tomáš Hnilička r. 1898 psán jako bývalý hospodářský na velkostatku v Tažovicích
Karolína Hniličková (3.11.1870) a Vincenc Vodrážka, zámečník při státní dráze v Lounech (7.2.1872)
svatba 19.2.1898 Volenice
rodiče Vincence Vodrážky - Josef Vodrážka, nájemník, Priesen 35, Anežka Werner, Hříškov
Josef Dub, nájemník, řezník, ( Koclov 12), a Marie Kuncipálová (Katovice)
děti Vincenc (16.1.1887 Volenice 38), Antonie (28.2.1889), Václav (1891), Marie (20.11.1893)
rodiče Josefa Duba - Jan Dub, sedlák, Koclov 12, Marie Dlohošová, Koclov 13
rodiče Marie Kuncipálové - Matěj Kuncipál, soused, Katovice, Anna Ounická, Ounice
Josef Dub je r. 1893 uveden jako bývalý řezník
Vincenc Dub (16.1.1887) a Anna Březinová, dělnice
svatba 4.2.1916 Vídeň
Marie Dubová (20.11.1893)
11.6.1923 vystoupila z církve ve Strakonicích
1910 Evarist Rejšek, (28.10.1871 Volenice 12 - 1921-1930), a 1/ Marie Kvěšová, ( Mnichov ) 2/ Antonie Machová (3.1.1878 Horejšice 4 - po 1930)
ohlášky 1/ 1902, 2/ 4.1904 Dobrš
děti 2. manželství Františka (4.3.1905), Josef (7.5.1909), Edvard (27.2.1913)
r. 1910 Marie Zdychyncová (6.12.1876 Zvotoky), svobodná, služebná, od r. 1910
r. 1921 Marie Opavová (25.8.1902 Krejnice), svobodná, služebná
r. 1930 maj. Antonie se synem
František Zdeněk, zemědělec, (20.8.1903 Horejšice) a Vlasta Marie Fialová (5.4.1907 Břev 11, okr. Kladno)
svatba 24.1.1929 Kraselov
František Zdeněk je synovcem Evarista Rejška a Antonie Machové - rodiče Jan Zdeněk, rolník, Horejšice 4, Anna Machová, Horejšice 4 - ve Volenicích je bytem od r. 1921
rodiče Vlasty Marie Fialové - Antonín Fiala, dělník, Břev 11, okr. Kladno, Antonie Kábová, Nalžovy 12 - r. 1929 služebná ve Smiradicích 11
Josef Rejšek (7.5.1909 - 3.7.1963) a Marie Vojíková (8.5.1908 Lhota Střelskohoštická 8 - 26.11.1959)
svatba 4.4.1931 Střelské Hoštice
děti Zdena , Anna , Marie , Libuše
2008 Vávrovi


46
Kateřina Šišková (cca 1810) a František Zábranský
bytem Kalenice 40, chalupník
děti * kol 1840 (dcera Marie provd. Kováříková ( Volenice 24)
Anna Šišková (cca 1790) a Jakub Brabenec, chalupník
bytem Kladruby 9
děti * kol 1815
Marie Šišková (cca 1820) a Josef Kochta ( Čestice 12 )
svatba ???
bytem Čestice 12
1848, 1862 Jan Šiška, sedlák, (2.6.1795), a Anna Štěpánková (1802 Hodějov 20 - po 1848)
Šišků dvůr
děti Anna (1829), Josefa (19.2.1832), Antonie (28.9.1833), Jan (12.6.1836), Terezie (16.11.1838), Vincenc (26.1.1841), Josef (25.12.1844)
Anna Šišková (1829) a Antonín Beneš, chalupník, (1816 Volenice 4 )
bytem Štěchovice 36
děti * kol 1860
Josefa Šišková (19.2.1832) a Josef Chmelař, domkář
bytem Velké Hydčice
děti * kol 1870
Terezie Šišková (16.11.1838) a František Rejšek (4.7.1839 Volenice 53 )
svatba 12.2.1866 Volenice
bytem Volenice 53, Nezamyslice 25, potomci Nezamyslice 40
1877 Jan Šiška, sedlák, (12.6.1836) a Rosálie Komrsková (Hoštice 2)
děti Antonín (1866), Marie (4.7.1868), Josefa (18.3.1872), Jan (20.6.1874), Josef (20.7.1877)
rodiče Rosálie Komrskové - Josef Komrska, sedlák, Hoštice 2, Rosálie Hladíková, Milivice 28
Josef Šiška (20.7.1877)
r. 1909 bytem ve Vídni
1910 1/ Josef Šiška, (25.12.1844 - před 1893), 2/ Tomáš Houska, sedlák, (1839 Novosedly 20, bytem Kalenice 25) ) a Barbora Chromá (29.10.1851 Přeborovice 1 - 1910-1921)
svatba 2/ 7.7.1893 Volenice
děti 1. manželství Antonín (1866), František (11.10.1872 Elčovice), Jan (1874), Josef (20.7.1877), Antonie (13.1.1885), Barbora (24.7.1887)
Tomáš Houska byl r. 1893 vdovec, sedlák výminkář bytem v Kalenicích 25)
rodiče Barbory Chromé - Karel Chromý, rolník, Elčovice 29, Rosálie Pláteníková, Milivice 9 (Milejovice)
Antonín Šiška (1866)
r. 1910 sedlář v Německu
Jan Šiška (1874)
od r. 1902 domovská obec Vídeň, pomocný dělník
Josef Šiška (20.7.1877) a Agnes Dosoudil (29.5.1883 Majetice)
děti Fridrich Rosa (5.7.1914 Vídeň)
r. 1916 uděleno domovské právo ve Vídni, krejčovský mistr
1885 František Junek, řídící učitel, (Kváskovice) a Marie Hrubá (Cehnice)
děti Marie Božena (23.3.1885), N. - chlapec (1889), Václav (21.4.1890), Jan Ladislav (11.5.1892)
rodiče Františka Junka - Václav Junek, domkář, Kváskovice, Marie Bártová, Kváskovice 20
rodiče Marie Hrubé - František Hrubý, chalupník, Cehnice 90, Marie Kotounová, Cehnice 90
Jan Ladislav Junek (11.5.1892)
16.12.1930 vystoupil z církve v Karlových Varech
1922 František Šiška, rolník, (11.10.1872) a Františka Kožlová (12.3.1879 Kozlov 39 )
svatba 1898
děti Františka (24.2.1899 - 10.2.1902), Marie (12.5.1900), Emilie (1.11.1902), František (24.4.1904), Josef (28.2.1908), Jaroslav (16.9.1910), Blažena (9.5.1912)
r. 1921 Antonie Kunešová (17.3.1906 Volenice), svobodná, služebná
František Šiška - ve Volenicích od r. 1884, válečný invalida, od r. 1918 starosta obce, r. 1923 v zastupitelstvu obce, maj. do r. 1935
2008 Šiškovi


47
1848 František Boř, (11.6.1802), a Majdalena (23.6.1796)
děti Marie (22.3.1827), Kateřina (8.11.1834)
Kateřina Bořová (8.11.1834) a Matěj Křešnička, domkář (19.2.1818 Volenice 73 )
bytem Volenice 73
děti * kol 1860
1848, 1862 Tomáš Doubek, domkář, (30.10.1825 Volenice 16 ) a Marie Bořová (22.3.1827 Volenice 47)
r. 1848 Kadleců domek, r. 1862 Kalců domek
děti Václav (27.6.1849), Anna (12.5.1851), Petronila (17.5.1855), Marie (1861), Tomáš (20.6.1865), Kateřina (18.11.1868)
Petronila Doubková (17.5.1855) a Tomáš Dlouhý, čeledín, vdovec (1847 Žihobce 49)
svatba 25.11.1884 Volenice
rodiče Tomáše Dlouhého - Jan Dlouhý, sedlák, Žihobec 49, Barbora Šmulcová, Žihobec 49
Petronila r. 1910 zpět ve Volenicích, vdova, nádenice, domácí služka, bytem Volenice 50, r. 1921 bytem Volenice 54
1888 Anna Doubková (12.5.1851) a Josef Opava, vdovec, obuvník, Volenice (6.3.1843 nar. Krejnice 22, za svobodna bytem Zvotoky 7, v době svatby bytem Zvotoky 50 )
svatba ??? (cca 1888)
bytem Zvotoky 50
Marie Doubková (1861) a Alois Maroušek, nádeník
bytem Kalenice 33
děti * kol 1905
Tomáš Doubek (20.6.1865 - 6.4.1931) - r. 1921 svobodný, bytem Volenice 47, práce neschopen (hluchoněmý)
Kateřina Doubková (18.11.1868) - r. 1921 svobodná, bytem Volenice 47, práce neschopna
1921 Václav Doubek, domkář, zedník, (20.6.1849 Volenice - 1910-1921) , a 1/ Majdalena Chmelíková (Trnčí u Chudenic), 2/ Josefa Brožová ovd. Benadová (14.3.1853 Volenice 21, bytem Volenice 2 - 26.11.1934)
svatba 1/ ???, 2/ 3.2.1902
děti Doubek a Chmelíková - Marie (27.10.1878), Johanna (15.5.1883), Vincenc a Václav (20.2.1890) - dvojčata, N. - chlapec (28.9.1891)
děti Doubek a ??? - František (3.9.1881či7 Vídeň)
děti Benada a 1. manželka - Vincenc Benada (31.3.1889 Volenice 2)
2. manželství bezdětné
rodiče Majdaleny Chmelíkové - Jan Chmelík, nádeník, Trnče, Chudenice, Alžběta Hollebrand, N.
Marie Doubková (27.10.1878) a Alois Maroušek, nádeník, Kalenice 33 (10.7.1874 Frymburk 23)
svatba 20.1.1903
rodiče Aloise Marouška - Václav Maroušek, domkář, Frymburk 23, Anna Vrzalová, Nezamyslice 52
Johanna Doubková (15.5.1883) a Josef Vodek?
svatba 25.11.1909 Cheb
František Doubek (3.9.1881či7) - r. 1910 obuvnický tovaryš ve Vídni
Vincenc Doubek (20.2.1890 - 17.5.1890)
Václav Doubek (20.2.1890 - před 1944) a Marie Procházková (22.6.1892 Dolní Cerekev)
svatba 12.5.1913 Reunurg
r. 1910 truhlářský tovaryš ve Vídni, r. 1944 vdova bytem Vídeň
1921 Vincenc Benada, zemědělec, pánský krejčí (31.3.1889 Volenice 2 - před 1960), a Terezie Brabcová (25.9.1898 Škůdra 5 - 24.4.1989)
ohlášky 11.1924
děti Josef , Helena
r. 1952 člen JZD
2008 Benadovi


48
1848 Tomáš Kouřim, (12.12.1795 - po 1862), a Kateřina Motlová/Motlíková (16.11.1802 Ohrazenice 10 - po 1862)
Hodíčkova chalupa
děti František (10.3.1827), Vojtěch (9.12.1829), Kateřina (24.2.1833), Barbora (4.10.1839)
Josefa Kouřimová (23.10.1824) a Josef Kopáč, krejčí (13.3.1822 Volenice 67)
bytem Volenice 74
děti * kol 1850 - 1870
Kateřina Kouřimová (24.2.1833) a Jan Vaněk, podruh, vdovec (1839)
svatba 27.1.1880
rodiče Jana Vaňka - Jan Vaněk, podruh, Sušice 94, Ludmila Hrubá, Sušice
bytem Volenice 83
Barbora Kouřimová (4.10.1839) a Josef Matějček, ???, Vídeň (1833)
svatba 18.9.1866 Volenice
1848, 1862 František Kouřim, chalupník, (10.3.1827), a Anna Pašavová (3.6.1827 Volenice 33 )
Hodíčkova chalupa
děti Václav (26.10.1851), Josefa (1857), Anna (1861), Tomáš (5.11.1866 - 1867), Tomáš (11.2.1869)
7.1.1861 shořela chalupa (+ další 2)
Josefa Kouřimová (1857 - před 1918) a 1/ Vojtěch Rudle, (1857 Kalenice 14 - před 1894), 2/ František Matějka, rolník (10.4.1866 Běšiny 31)
svatba 1/ 5.2.1883 Volenice, 2/ 27.11.1894 Volenice
bytem Kalenice 14
rodiče Františka Matějky - Martin Matějka, sedlák, Běšiny 31, Johanna Pojarová, Běšiny 23
1930 Václav Kouřim, chalupník, (26.10.1851 Volenice - 1910-1921), a Kateřina Vlková, obchodnice se smíšeným zbožím, (24.11.1859 Boubín 8 - 22.3.1933)
děti Marie (30.12.1881 - 10.1.1882), František (21.2.1883), Alois (4.2.1885), Antonie (9.2.1887), Marie (2.6.1889 - 19.?.1909), Antonín (9.6.1891), Vincenc (18.1.1893), Anežka (19.2.1895), Josef (13.2.1898 - 8.3.1898), Josef (6.2.1899), Anna (10.7.1900), Lidmila (1.8.1904)
Kateřina Kouřimová maj. r. 1930
rodiče Kateřiny Vlkové - František Vlk, sedlák, Boubín 8, Marie Štěchová, Svíratice 58
František Kouřim (21.2.1883) a Anna Plochová (25.5.1887 Štěchovice 72)
svatba 28.5.1910 Volenice
bytem Štěchovice 72, Volenice 77
Alois Kouřim (4.2.1885) a Kristina Kateřina Vinšová (1889)
svatba 19.8.1912 Mýto
r. 1910 kupecký příručí v Holoubkově, r. 1938 přiznáno domovské právo v Holoubkově, okr. Rokycany
děti Antonie (1914), Rudolf (1919), Jiřina (1922)
Antonie Kouřimová (9.2.1887 - 17.8.195?)
r. 1953 svobodná, bytem u bratra
1914 Antonín Kouřim (9.6.1891 - 11.1914 Srbsko)
zemřel na srbském bojišti následkem těžkého zranění, 23 let, svobodný
Vincenc Kouřim (18.1.1893) a Anastazie Kldová
děti Eduard (1923), Marie (1927)
r. 1910 soustružnický učeň ve Vídni, od r. 1927 bytem Most (domovské právo přiznáno r. 1937), r. 1939 bytem Příbram (domovská obec Volenice)
Anežka Kouřimová (19.2.1895) a František Duba, malíř, (27.1.1893 Milčice 10)
svatba 16.1.1923 Volenice
bytem Volenice 102
r. 1921 prodavačka u matky v obchodě se smíšeným zbožím
rodiče Františka Duba - Matěj Duba, domkář, Milčice 10, Terezie Řezanková, Domoraz 2
Anna Kouřimová (10.7.1900 - 31.11.1970) a Alois Skřivan, bednář, (4.6.1895 Volenice 29 - 1973)
svatba 1923
bytem Volenice 121
Lidmila Kouřimová (1.8.1904)
r. 1921 krejčovská učednice u Antonína Šťastného, Volenice
1938 Josef Kouřim, rolník (6.2.1899 - pohřeb 24.2.1962), a Antonie Kloudová (19.9.1902 Velké Hydčice 16 - 4.8.1973 )
svatba 1930 Horažďovice
děti Ladislav , Marie , Vlasta
2008 Novotných


49
Prokop Lang, mistr pekařský, a Marie Anna Šoulová (Kašperské Hory 38)
děti Marie (1809)
Marie Langová (1809) a Matěj Boř, domkář, (12.10.1806 Štěchovice 7)
svatba 23.8.1836 Volenice
bytem Štěchovice 62
děti * kol 1835
1848, 1862 Jan Lang, pekař, řezník, (23.5.1814), a Marie Dubová (4.10.1814 Koclov 12)
Pekařů domek
děti Antonie (19.11.1836), Marie (27.6.1839), Vincenc (24.12.1842), Josef (15.1.1848), Kateřina (28.4.1849), Františka (4.3.1852), František (25.2.1855)
Antonie Langová (19.11.1836) a 1/ Jan Němeček, obchodník, Kaplice 56 († Kaplice), 2/ Jan Churan, domkář, (1832 Zálesí 23)
svatba 2/ 24.11.1868 Volenice
rodiče Jana Churana - Matěj Churan, domkář, Zálesí 23, Johanna Vojáková, Zálesí 23
Josef Lang, řezník, obchodník s husami (15.1.1848či15.12.1849) a Kateřina Košánová (15.11.1846 Svaté Pole 13)
bytem Volenice 52
1876 zřízen hostinec u Pešků r. 1876, zrušen před r. 1968
1910 Antonín Šťastný, hostinský, (11.6.1877 Volenice 40 ), a Anežka Suková, švadlena, (22.4.1877 Strašice 25)
svatba 24.11.1908
později bytem Volenice 25
r. 1907 krejčovský pomocník
1921 maj. Václav Hrbek
Jan Benada,
nájemce hostince, (30.12.1882 Volenice 45 ), a Josefa Řehořová (6.4.1890 Soběšice 27)
svatba 10.1.1911 Bukovník
bytem Volenice 100
1930 maj. Václav Hrbek
Josef Hubáč,
hostinský
děti Marie (16.8.1913)
1930 r. 1930 neobydleno, maj. Václav Hrbek a Marie ( Volenice 50)
1953 neobydleno r. 1953, 1960
1969 v budově byla r. 1969 zřízena kulturní místnost, maj. Josefa Kopáčová ( Volenice 74)
2008 Kopáčovi


50
Marie Anna Kopáčová neb Pešková (cca 1770) a Matěj Šturma, sedlák
bytem Škůdra 8
děti * kol 1800
Anna Kopáčová neb Pešková (28.2.1775) a Tomáš Štěpánek (21.11.1771)
bytem Volenice 52, sedlák
děti * kol 1800
1800 Jan Fišer, sedlák, a Anna ?
svatba ???
panství Tažovice
děti Marie (cca 1800)
Marie Fišerová (cca 1800) a Josef Bártík, sedlák (Hoslovice 7)
svatba ???
bytem Hoslovice 7
děti * kol 1830
Marie Kopáčová (1807) a 1/ Josef Motl/Motlík, 2/ Václav Janda (1809)
bytem Ohrazenice 10, chalupník
děti * kol 1835
Jan Kopáč neb Pešek, a Marie Jáchimová (Strašín)
děti František (1810)
František Kopáč, nádeník (1810) a 1/ ???, 2/ Kateřina Kalousová ovd. Martanová (1825 Lhota Tažovická 13)
svatba 2/ 11.6.1866 Volenice
bytem 1/ Lhota Tažovická 5, 2/ Lhota Tažovická 13
1848 Kopáč,
děti Jan (21.5.1805), Matěj (12.2.1819)
Matěj Kopáč (12.2.1819) - r. 1848 bytem u bratra
Anna Kopáčová (17.8.1814) a Jan Hanzlík, kolář, (29.4.1806)
bytem Volenice 71
děti * kol 1835 - 1855
1848, 1862 Jan Kopáč, sedlák, (21.5.1805), a Kateřina Rychtářová (19.2.1813 Strašice)
Pešků dvůr
děti Jan (22.8.1834), Josef (21.1.1836), František (13.3.1839), Antonie (24.4.1841), Petr (2.10.1843), Vincenc (4.5.1846), Josefa (23.6.1848), Karel (20.11.1853)
r. 1869 je matka uvedena Anna Rychtářová, Strašice 18
Jan Kopáč, obuvník (22.8.1834) a Anna Hadová (1851 Tažovice 32)
svatba 10.5.1880 Volenice
bytem Tažovice 11
František Kopáč (1839 Strašice 18) a Barbora Jedličková (1848 Tažovice 11)
svatba 1.2.1869 Volenice
Josefa Kopáčová (23.6.1848) a František Novák, mlynář (1848 Dřešín 35)
svatba 21.9.1869 Volenice
1876 Tomáš Rothbauer, skladník zásobního spolku, ( Hradešice 47), a Alžběta Svobodová ( Bukovník )
děti Anna (18.1.1875 Volenice 50), Alžběta Marie (30.6.1876 Volenice 50)
bratr Alžběty Svobodové bytem Volenice 3, učitel
Anna Rothbauerová (18.1.1875) a Jan Cyrny
svatba 5.5.1912 Vídeň
Josef Čáp, skladník při zásobním spolku, měšťan v Maršovicích, a Josefa Chot (Selčany 84)
děti Bohumil (1856)
Bohumil Čáp, majitel domu v Maršovicích, kupecký pomocník Volenice, (1856), a Marie Denková (1859 Štěchovice 30)
svatba 19.8.1879 Volenice
děti Emilie Marie (19.6.1880), Eduard Jan (8.5.1883)
Eduard Jan Čáp (8.5.1883) a Magdalena Schleina?
svatba 5.9.1916 Baden Nied
1910 byt 2/ Petronila Dlouhá roz. Doubková, nádenice, domácí posluhovačka (17.5.1853 Volenice 47), vdova
byt 3/ Vojtěch Novák, krejčí, (20.7.1878 Krejnice - 5.12.1965), a Františka Boháčová (6.2.1885 Kozlov - 27.6.1966)
děti vypsány u Volenic 118
r. 1910 Josef Zdeněk (22.2.1896 Domoraz), svobodný, učedník, bytem od r. 1910
Novákovi bytem od r. 1909, později bytem Volenice 100, Volenice 118
1910 1/ Josef Kopáč, domkář, krejčí, (13.3.1822 Volenice 67 ), 2/ Václav Hrbek, sedlák, (27.9.1847 Milčice, okr. Blatná - po 1921), a Kateřina Maříková (3.11.1846 Střítež 1 -po 1921)
svatba 2/ 7.9.1875 Volenice
děti 2. manželství Marie (17.2.1877), Anežka (21.6.1879), Františka (19.?.1881), Václav (23.12.1883), Josefa (18.3.1886), Ludmilla (13.9.1889 - 1889)
Kopáčovi bytem Volenice 74 , Hrbkovi bytem od r. 1875
rodiče Václava Hrbka - Josef Hrbek, sedlák, Milčice 13, osada Záboří, Juliana Běhavá, Pole 9
Marie Hrbková (17.2.1877 - 4.10.1952 Praha) a Ottokar Blažek, učitel, Volenice (18.1.1870)
rodiče Ottokara Blažka - Wolfgang Blažek, řídící kůru, Lnáře, a Josefa Šmrha, Rábí
svatba 10.9.1896 Volenice
děti Marie Anna (18.6.1897 Volenice)

Marie Anna Blažková (18.6.1897) a Rudolf ???
svatba 1.9.19?? Praha
Anežka Hrbková (21.6.1879) a Jiří Balcar, c.k. četnický závodčí, velitel četnické stanice Volenice
svatba 22.2.1900 Volenice
děti Jiří Balcar (10.11.1900 Volenice 78)
rodiče Jiřího Balcara - František Balcar, chalupník, Česká Čerma 53 u Náchoda, Františka Macháňová, Šonov
1952 Josefa Hrbková (18.3.1886 - pohřeb 30.8.1963, zemřela v nemocnici) - od r. 1960 domov důchodců Štěkeň, svobodná
1921 Václav Hrbek, (23.12.1883 Volenice - 11.8.1953 Stakonice, nemocnice) a Marie Mikešová (26.6.1884 Štěchovice 28, bytem Volenice 24 - 22.10.1964 )
u Pešků
svatba 25.2.1911 Volenice
děti Václav (7.2.1912), Jaroslav (23.3.1913), Růžena (7.6.1916), Adolf (16.1.1918), Marie (21.9.1919), Josefa (24.10.1921)
r. 1921 Josef Míka (9.7.1889 Lhota u Kraselova, dom.ob. Škůdra), svobodný, čeledín
r. 1930 maj. také Volenice 49, hostinec u Pešků
r. 1952 člen JZD
Václav Hrbek (7.2.1912)
r. 1964 práce neschopen
Adolf Hrbek (16.1.1918) a ???
od r. 1947 bytem Horní Bříza, okr. Plzeň
Josefa Hrbková (24.10.1921) a Štěpán Kopáč (7.12.1912 Volenice 74)
svatba 23.1.1960
bytem Volenice 74 - r. 1969 maj. Volenice 50
1922 v domě v bývalém kupeckém krámě umístěna část výuky měšťanské školy
1932 František Kloud, krejčí (6.4.1891 Zářečí, okr. Horažďovice - 24.1.1955), a Anežka Houdková (9.4.1888 Volenice 27 - 2.4.1951)
svatba 1921
rodiče Františka Klouda - František Kloud, zámečník, Zářečí 33, Marie Švecová, Velešice 20
b Anežka Kloudová r. 1910 krejčovská tovaryška u matky, r. 1914 samostatná krejčová, František Kloud r. 1914 krejčovský dělník, r. 1921 krejčí
bytem od r. 1921 (předtím bytem Volenice 32), r. 1932 v obecním zastupitelstvu, r. 1955 pohřben v Horažďovicích
1953 - 1957 bytem Hedvika Petříková provd. Stulíková (17.10.1929 Zářečí, okr. Horažďovice), vdaná
1947 Jan Halama, holič, nájemník, (14.5.1903 Zdenice 34), a Marie Bezděkovská, kadeřnice, (22.2.1905 Doudlevec, okr. Plzeň)
svatba 22.9.1930 Volenice
děti Jan/Miroslav
rodiče Jana Halamy - Václav Halama, zednický pomocník, Zdenice 12, Kateřina Amortová, Nebahovy
rodiče Marie Bezděkovské - Ferdinand Bezděkovský, zámečník, Doudlevec, Kateřina Škardová, Doudlevec
bytem 1930-1945, r. 1945 se odstěhoval do Prunéřova u Kodaně
1971 Václav Hemmer, technický pracovník Pozemních staveb Strakonice (7.10.1913 Bílenice - po 1996), a Marie Hrbková (21.9.1919 Volenice 50 - po 1989)
děti Marie , Evžen
přistěhovali se r. 1957 ze Žichovic, r. 1971 účetní MNV
2008 Petr Kopáč, Volenice 139 , 387 16


51
Marie Soukupová (28.1.1822) a Josef Turek, chalupník (7.2.1823 Volenice 20)
bytem Volenice 20
děti * kol 1850
1848 1/ Jakub Soukup, chalupník, 2/ František Zachata, chalupník, (18.8.1803 - po 1862), a Anna Fischerová (1.3.1796 Volenice 51 - po 1862)
Šišků chalupa
děti 1. manželství Kateřina (1819)
děti 2. manželství Josef (8.2.1830), Vojtěch (10.11.1832), Anna (16.2.1838)
Kateřina Soukupová (1819) a Jan Rejšek, sedlák, vdovec (24.3.1810 Štěchovice 13)
bytem Štěchovice 13
děti * kol 1860
1862 Josef Zachata, (8.2.1830), a Marie Hanzalová (1834 Úlehle 20 - 1909)
Šišků chalupa
děti Marie (1.5.1855), Kateřina (1857), Josef (1859)
později bytem Štěchovice 31, šenkýř - osudy dětí vypsány tam
rodiče Josefa Zachaty - František Zachata (1812 - 26.3.1872 Štěchovice 31, dušnost)
Löwy
děti Samuel (26.3.1851), Jindřich (15.5.1861), Růžena (20.4.1863)
Jindřich Löwy, izraelita, (15.5.1861) a Marie Stulzová, obchodnice se smíšeným zbožím, (22.9.1864 Volenice)
bytem Volenice 60
Růžena Löwy (20.4.1863) a Jakub Kübl (4.1.1855 Praha)
děti Gustav (13.9.1886 Praha), Bedřich (6.8.1889 Praha)
Gustav Kübl (13.9.1886) a Štěpánka (27.6.1891 Ivančice u Brna)
děti Werner Johan Kübl (20.3.1930 Mnichov)
bytem Vídeň, Gustav Kübl žádal o přijetí do Volenic jako domovské obce
Bedřich Kübl (6.8.1889) a Ruth Wolfsohn (8.8.1893 Schwerin a/W.)
do 10.10.1938 bytem Liberec, od r. 1938 domovské právo ve Volenicích, bytem Berlin
1921 Samuel Löwy, obchodník se střižním zbožím, izraelita (26.3.1851 Volenice - 1933), a Julie (14.9.1854 Volenice)
děti Jindřich (16.4.1880), Julius (15.1.1883), Adolf, Ludvík (26.6.1888), Růžena (16.2.1890), Irma (21.12.1894), Alice
r. 1910 Marie Majerová (9.12.1881 Volenice), svobdoná, služebná
r. 1921 Anna Houšková (21.12.1903 Bolevec, okr. Plzeň), svobodná, služebná
Jindřich Löwy (16.4.1880) - r. 1910 úředník velkostatku v Kutné Hoře, r. 1914 mu bylo uděleno právo domovské v Hostýně na Moravě
Julius Löwy (15.1.1883)
r. 1910 obchodník s lihovinami v Podbořanech, r. 1935 obchodník ve Velími
Adolf Löwy
r. 1910 na vojně, r. 1935 nadporučík v.v., Mýto u Plzně
Ludvík Löwy/Lorenc (26.6.1888) a ???
r. 1910 mlynářský účetní v parním mlýně v Segedinu v Uhrách, r. 1935 továřní ředitel v Pelhřimově
r. 1935 změna jména na Lorenc
děti Josef (1.3.1921 Hodousice, okr. Klatovy), Otto (26.5.1924 Hodousice, okr. Klatovy), Olga (26.5.1924 Hodousice, okr. Klatovy)
r. 1935 bytem Pelhřimov
Irma Löwyová (21.12.1894) a Treichlinger, obchodník
r. 1935 bytem Klatovy
Alice Löwyová (8.11.1914) a MUDr. Arnošt Barna (16.3.1914 Budapešť)
r. 1935 bytem Mýto u Plzně, svobodná, po svatbě bytem Praha Smíchov
Růžena Löwyová
r. 1935 choť obchodního zástupce ve Vídni (byla dědičkou, byla to snacha Samuela)
1928 r. 1928 provedena nástavba budovy
1929 konsum po správci a účetním Vincenci Klivanovi (28.3.1886 Volenice 76) převzalo k 1.3.1929 Západočeské konsumní družstvo, dosazen skladník František Špala (syn bývalého řídícího učitele v Soběšicích)
1930 Spořitelní a záložní společnost
maj. r. 1930
1937 Rudolf Krečmer, skladník ZKD
r. 1937 se odstěhoval do Sušice
maj. Kampelička
Václav Sýkora,
vedoucí prodejny ZKD, (13.11.1912 Bíchovice, okr. Přeštice), a Kateřina, vedoucí Jednoty (4.9.1914 Oplot., Přeštice)
děti Václav , Jaroslava
rodiče Václava Sýkory - Václav Sýkora, Marie Votavová (7.12.1887 Přeštice)
přistěhovali se z Přestavlk, okr. Přeštice, zatčen 8.9.1944, vězněn na Pankráci, v Terezíně, v Drážďanech, vrátil se 15.6.1945, r. 1946 člen MNV, r. 1950 oba členové JZD, r. 1952 Václav Sýkora kádrový referent okres Jednoty
1960 státní majetek, správce do r. 1960 Státní spořitelna Strakonice, od r. 1960 MNV Volenice
2009 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


52
Magdalena Šturmová (1782) a František Vaníček (1777)
bytem Zvotoky 9, chalupník
děti * kol 1820
Marie Štěpánková (cca 1810) a Jan Košán
bytem Volenice 10, sedlák
děti * kol 1840
1848 Tomáš Štěpánek, sedlák, (21.11.1771), a Anna Kopáčová neb Pešková (28.2.1775 Volenice 50 )
děti Šimon (24.10.1801), Anna (1804), Kateřina (1809)
Anna Štěpánková (1804) a Matěj Dub (1801 Kozlov 3)
bytem Štěchovice 17, chalupník
děti * kol 1840
Kateřina Štěpánková (1809) a 1/ Tomáš Jeřábek neb Řežábek, (19.12.1812 Štěchovice 19), 2/ Jan Michálek ( Hodějov 2)
svatba 1/ 4.2.1834 Volenice, 2/ 26.2.1838 Volenice
bytem Štěchovice 19, chalupník
děti * kol 1850
??? Štěpánek, sedlák, a Kateřina Divišová (Mukárov)
Kateřina Divišová byla ovd. Koubová, vdova po Matěji Koubovi, sedláku, Zahorčice 14
děti Kouba a Divišová - Kateřina (1851 ?)
Kateřina Koubová (1851) a František Malík, sedlák (1841 Pracejovice 2)
svatba 7.2.1871 Volenice
1848 Šimon Štěpánek, sedlák, (24.10.1801 - po 1862), a Barbora Nováčková (1809 Drachkov 18 - po 1862)
Hodíků dvůr
děti František (5.7.1830), Anna (30.8.1836), Jan (10.5.1840), Tomáš (29.12.1850), Marie (cca 1820)
Jan Štěpánek (10.5.1840) a Rosálie Votavová (1850 Strašice 9)
svatba 22.2.1870 Volenice
bytem Strašice 9, sedlák
1921 Tomáš Štěpánek, cihlář, (27.12.1850) a Františka Randáková (3.3.1853 Dřešín 26 )
bytem Volenice 92
Marie Štěpánková (cca 1820) a František Pinkas ( Budětice 9)
svatba ???
bytem Frymburk 3
1874 Václav Vyšín, obuvník, (1833 Sedlčany), a Barbora Wocherlohnová (1831 Mačice )
děti Jenovefa (1857), Anna (1861), Marie (5.7.1868 Volenice 76 - 27.5.1869), Ferdinand (17.9.1871 Volenice 42), Antonie (8.6.1874 Volenice 52 - 26.9.1874)
r. 1862 bytem Volenice 76
rodiče Václava Vyšína - Václav Vyšín, krejčí, Sedlčany 9, Josefa Vondrášková, Sedlčany 26
Václav Kníže, truhlář, a Anna Trnková (Strašín 15)
děti Vincenc (1845)
Vincenc Kníže, sklenář, (1845), a Marie Chválová (1837 Tažovice 25)
svatba 30.1.1872 Volenice
1862 František Štěpánek, sedlák, (5.7.1830), a Kateřina Rejšková (9.11.1838 Volenice 12)
Hodíků dvůr
děti Václav, Vincenc (1861), Marie (1865), Josef (1867 - 1867), Antonie (8.5.1868 - 8.10.1872), František (27.8.1870)
Marie Štěpánková (1865) a Tomáš Machník (16.12.1849 Zvotoky 4 )
svatba 24.11.1885
bytem Zvotoky 4
děti * kol 1895
Vincenc Štěpánek, statkář (1861) a Marie Špičková (1868 Lhota Tažovická 3)
svatba 10.2.1885
u Hodíků
děti Vincenc (15.12.1885 - 30.4.1886), Josef (17.2.1887), František (6.3.1889), Vincenc (1.2.1891), Marie (6.5.1893), Jan (13.8.1896), Václav (10.7.1898 - 6.7.1900)
1914 Josef Štěpánek (17.2.1887 - 1914 Uhry)
tesařský pomocník, svobodný
Vincenc Štěpánek (1.2.1891 - 1914-8)
stavební asistent, svobodný
Jan Štěpánek (13.8.1896)
3.6.1923 bytem Strakonice
1918 usedlost prodána v letech 1918 - 1927
1910,1921 maj. Marie Štěpánková
byt 1/ Josef Lang,
soukromník, obchod s husami, řezník, (15.12.1849či15.1.1848 Volenice 49 - po 1921), a Kateřina Košánová (15.11.1846 Svaté Pole - 1910-1921)
děti Vincenc (6.1870 Volenice 49), Františka (28.9.1871 Volenice 31), Josef (11.5.1873 Volenice 87 - 14.4.1880)
Vincenc Lang (5.11.1904 Vídeň), vnuk
rodiče Kateřiny Košánové - Václav Košán, chalupník, Svaté Pole 13, Kateřina Vrbová, Drachkov 19
1910, 1921 byt 2/
r. 1910 František Vichr,
hudebník, (7.4.1874 Vojnice), a ??? (t před 1910)
děti Marie (4.9.1900 Vídeň), Vincenc (22.7.1902 Vacov), Olga (8.9.1904 Vacov)
Josefa Vichrová (12.2.1846 Damíč), matka, vdova
bytem od r. 1904, r. 1910 František Vichr v Rumunsku
r. 1921 Antonín Šťastný, krejčí, (11.6.1877 Volenice 40 ), a Anežka Suková (22.4.1877 Strašice 20 )
později bytem Volenice 25
1910, 1921 byt 3/ František Strejc, zemědělský dělník, hudebník, (16.10.1872 Volenice 68 ), a Marie Papežová (8.12.1874 Kalenice 30)
svatba 8.2.1904
děti Marie (12.4.1904), František (8.9.1906), Václav (28.8.1910)
r. 1935 bytem Kalenice
František Strýc, hudebník, (8.9.1906) a Anna Krejzlíková (9.4.1913 Babín)
svatba 24.1.1935 Horažďovice
bytem Kalenice 32
děti Emilie Krejzlíková/Strýcová (2.9.1933 Babín)
1910, 1921 byt 4/ Václav Dryk, poklasný na faře, (4.9.1848 Velká Chmelnice, okr. Sušice) a Marie Kopáčová (12.8.1853 Volenice 74 - 25.1.1931)
svatba 7.1.1880
děti Anežka (14.1.1881), Josef (7.1.1883), Antonie (3.4.1885), František (24.3.1887 - 5.8.1926 nemocnice Strakonice), Václav (24.9.1889), Marie (15.4.1894 - 1898)
rodiče Václava Dryka - František Dryk, krejčí, Velká Chmelná 20, Marie Kolářová, Velká Chmelná 16
Anežka Dryková (14.1.1881) a František Švec, domkář, vdovec, ( Kozlov 6)
svatba 17.7.1920
r. 1921 služebná na faře ve Volenicích
Josef Dryk (7.1.1883 - 11.3.1959), svobodný
r. 1910 obuvnický pomocník v Hallu, Insbruck, Tyroly, r. 1930 - 1959 maj. Volenice 100
Antonie Dryková (3.4.1885) a František ???
svatba 18.11.1916 Innsbruk
r. 1910 kuchařka v Insbrucku, Tyroly, r. 1962 bytem Innsbruk (dědictví po bratru Josefovi prodala neteři Vlastě Drykové provd. Otradovcové ( Volenice 89)
Václav Dryk (24.9.1889) a Antonie Macholdová (21.7.1895 Zbyroh, okr. Rokycany, bytem Ohrazenice 3)
svatba 21.9.1920 Volenice
r. 1921 bytem Volenice 72, r. 1925 Volenice 100, poté bytem Volenice 89
1949 Karel Špička, vedoucí Jednoty, (23.11.1905 Volenice 16 - 24.9.1963), a Anna Nováková (11.3.1912 Volenice 118 - po 1996)
svatba 1935
děti Jana , Karel , Jaroslav František
vyučen řezníkem uzenářem, po r. 1927 hudebník (v Německu, Belgii, Frantii, Holandsku), po svatbě bytem Volenice, r. 1949 nájemce revíru, r. 1952 člen JZD, od r. 1958 - 1960 kronikář obce
1969 prodejna masa Jednota - vedoucí Karel Hoch, invalidní důchodce ze Strakonic
1977 prodejna masa zrušena, do provozu uvedena prodejna lahvového piva a limonád, provozovatel Jednota
2008 Špičkovi


53
1848 Rejšek, (t před 1848), a Marie (1780 - po 1862)
děti Jan (11.6.1810)
1848 Jan Rejšek, sedlák, (11.6.1810), a Kateřina Dlohošová (6.11.1813 Koclov 13 )
Šebelů dvůr
děti Jan (31.3.1832), Jan (23.1.1833), Marie (29.4.1837), František (4.7.1839), Kateřina (21.11.1841), Josef (1.4.1844), Tomáš (20.12.1846), Vojtěch (27.12.1849), Václav (24.11.1851), Vincenc (12.8.1854)
Jan Rejšek (31.3.1832) a Marie Benešová (9.1.1847 Volenice 13)
svatba 23.6.1868 Volenice
bytem Volenice 86
děti * kol 1870
dle svatebního zápisu * 23.1.1833, při svatbě nutné osvobození od 4. stupně pokrevenství dotýkaje se třetího
František Rejšek (4.7.1839) a Terezie Šišková (16.11.1838 Volenice 46 )
svatba 12.2.1866 Volenice
bytem Nezamyslice 25, potomci Nezamyslice 40
děti Vincencie (1.12.1866), Kateřina a Marie (31.3.1868 Volenice 53 - (Marie 1.8.1868)) - dvojčata, František (14.6.1872)
František Rejšek r. 1866 závodčí c.k. 18 pluku polních myslivců na dovolenné
1882 Vojtěch Rejšek, (27.12.1849), zlatnický pomocník ve Vídni, a Marie Benadová (1859 Volenice 43 )
svatba 7.2.1882 Volenice
Vincenc Rejšek (15.8.1854) a Antonie Kunešová (6.1.1862 Volenice 14)
svatba 25.11.1880
bytem Volenice 14
1903 Josef Rejšek, (1.4.1844 - před 1910), a Marie Jirsová (4.9.1860 Libětice 4 - 1910-1921)
děti Josef (10.11.1877), Marie (26.5.1879), Anežka (23.10.1883), Jan (1882), František (16.12.1890 - 1892)
rodiče Marie Jirsové - František Jirsa, sedlák, Libětice 4, Františka Hasová?, ??? 5
Marie Rejšková (26.5.1879) a Josef Kapoun (29.7.1871 Hvožďany, okr. Blatná)
svatba 20.9.1921 Strakonice (civilní sňatek), rozluka 23.6.1928 Praha
r. 1910 učitelka měšťanské školy ve Strakonicích
rodiče Josefa Kapouna - Tomáš Kapoun, Svojkov, Františka Jedličková, Hvožďany
Anežka Rejšková (23.10.1883) a Václav Josef Králík, četnický závodčí v Radomyšli, (4.8.1875 Malé Babice, okr. Český Brod)
svatba 13.10.1906 Volenice
rodiče Václava Josefa Králíka - František Králík, dělník a domklář, Malé Babice 47, Alžběta Alexanderová, Tehovec 20
Jan Rejšek (1882 - 1914) - aktivní voják, ztratil se na bojišti ruském, 32 let, svobodný
1903 Josef Rejšek, (10.11.1877 - 10.9.1957), sedlák, a Marie Barnášová, (20.5.1883 Volenice 32 - 28.10.1931)
svatba 24.11.1903, svědci Vincenc Rejšek (Volenice 14), Jan Makovec (Volenice 35)
děti Marie (19.5.1901), Božena (21.11.1903), Josef (3.12.1907), Emilie (25.3.1910), Vlasta (1.4.1914), Růžena (25.2.1917)
r. 1910 Vojtěch Kožnar (8.3.1891 Damíč 30, Martin K., Marie Lejsková), svobodný, čeledín
r. 1923 člen volební komise
Marie Rejšková (18.3.1901) a Jan Benada, sedlák (3.3.1896 Volenice 2)
bytem Volenice 2
svatba 1922
děti * kol 1925
Božena Rejšková (25.11.1903) a Václav Hostek, rolník (10.8.1902 Boubín 4)
svatba 2.6.1928
rodiče Václava Hostka - Vincenc Hostek, rolník, Boubín 4, Julie Vlková, Boubín 8
1945 Josef Rejšek, (3.12.1907), a Anna Matásková, (t 1950)
u Šebelů
děti Jaroslava , Marie , Josef , Václav a Dagmar - dvojčata
2008 Rejškovi


54
1848, 1862 Tomáš Benada, domkář, (t před 1848), a Josefa Pelešková ( Bukovník 12 - před 1862)
r. 1848 Kasperů domek, r. 1862 Kašperů domek
děti Antonie (2.2.1837), Anna (21.7.1839), Tomáš (16.12.1841), František (25.5.1844), xx
děti po ovdovění Matěj Peleška (29.2.1852)
r. 1848 bytem matka Rosalie Pelešková (1808 - po 1862)
r. 1862 bytem matka Rosalie Pelešková a vnuci František a Matěj
Antonie Benadová (2.2.1837) - r. 1910 svobodná, žije u rodiny svého zemřelého bratra
Matěj Peleška (29.2.1852) a 1/ Johanna Knížová (23.5.1855 Volenice 69), 2/ Kateřina Bohuslávková (15.9.1853 Frymburk 22)
svatba 1/ 1/ 16.1.1882 Volenice, 2/ 16.7.1888 Volenice
bytem Volenice 69
1910 Tomáš Benada, (16.12.1841 - před 1910) a Barbora Kocíková (24.8.1841 Novosedly 44 - 1910-1921)
svatba 2.10.1865 Volenice
děti Vojtěch (27.3.1868 - 27.?.1872), Petr (30.6.1870 - 13.3.1871), Vincenc (23.1.1872 - 22.4.1875), Anežka (10.1.1874 - 27.8.1874), Marie (12.8.1876 - 28.11.1954), Petr (24.6.1879), Josef (25.2.1882), Barbora (3.1.1884)
Marie Benadová (12.8.1876 - 28.11.1954)
dítě Marie Benadová (20.12.1897 Volenice - 26.3.1915 Leitmeritz)
Petr Benada (24.6.1879) a Magdalena K?
svatba 30.6.1909
Barbora Benadová (3.1.1885) a František Barák
svatba 9.11.1913 Leitmeritz
1910 Josef Benada, (25.2.1882 - 1915), a Antonie Křížová (30.1.1880 Brdo Budilov 33 - 20.7.1959)
svatba 6.2.1912 Svatá Máří
děti Josef (21.5.1914)
Josef Benada padl v bitvě u Lublína v Rusku, 33 let, zanechal vdovu s dítkem
rodiče Antonie Křížové - Matěj Kříž, domkář, Brdo Budilov 33, Marie Toušlová, Trhnonín 7
r. 1921 Petronila Dlouhá roz. Doubková (17.5.1855 Volenice 47 ), vdova, podnájemnice, soukromnice, Kateřina Bláhová (9.7.1851 Štěchovice), svobodná, podnájemnice, zemědělská dělnice (r. 1910 bytem Volenice 101 )
Antonie Benadová maj. r. 1930
2008 Benadovi


55
1848, 1862 Josef Vítek, domkář, (19.3.1816 Štěchovice 43 - 24.12.1850), a Kateřina Kopáčová (27.3.1812 Volenice 67 )
Průchů domek
svatba 9.2.1841 Volenice
děti Marie (26.1.1842 Štěchovice 43), Kateřina (23.11.1844), Josef (9.3.1848)
Marie Vítková (26.1.1842) a Matěj Beneš (2.1.1833 Volenice 4)
svatba 26.2.1865 Volenice
bytem Volenice 41
děti * kol 1870
Josef Vítek (9.3.1848) a Veronika Hradská (9.5.1846 Horní Poříčí 29 )
bytem Volenice 19
děti * kol 1890
Karel Všudybyl, domkář, zedník, (1848), a Kateřina Vítková (23.11.1844 - 27.3.1910)
svatba 3.2.1873
děti Kateřina (28.10.1873), Marie (8.9.1875), Rozalie (2.9.1877), Karel a Antonie (9.6.1884) - dvojčata
rodiče Karla Všudybyla - Tomáš Všudybyl, zedník, Bechyně 29, Marie Bartová, Hutě
Karel Všudybyl odešel kol r. 1890 neznámo kam
Marie Všudybylová (8.9.1875) a Jan Husa, soudní sluha u c.k. okr. soudu v Dobříši (14.5.1869)
svatba 20.7.1903 Volenice
rodiče Jana Husy - Václav Husa, chalupník, Oudraž u Písku, Kateřina Hrdličkvá, Albrechtice u Týna nad Vltavou
Karel Všudybyl (9.6.1884 - 9.6.1884)
1910 Bohumil Kůs, cestář (28.4.1874 Stachy - 23.4.1946), a Rosálie Všudybylová, (2.9.1877)
svatba 23.1.1900 Volenice
děti Bohumil (14.9.1901), Anežka (17.2.1905)
rodiče Bohumila Kůse - Václav Kůs, nájemník, Volenice 56, Anna Stachová, Stachy 72
maj. do 23.4.1932
1932 Bohumil Kůs, domkář (14.9.1901 - 1.5.1973), a Anna Křižanová (28.7.1908 Veřechov - po 1996)
děti Bohumil
2008 Sajfrídovi


56
1650 rychtářství před r. 1650, r. 1650 usedlost nazývána u Rychtářů
Anna Pašavová (16.3.1789) a Matouš Beneš
bytem Volenice 4, domkář
děti * kol 1830
1800 Pašava, (t před 1848)
děti Kateřina (3.2.1785), Jan (18.6.1794)
Kateřina Pašavová (3.2.1785) - r. 1848 bytem u svého bratra
1848, 1862 Jan Pašava, (18.6.1794 - po 1862), a 1/ Anna Benešová neb Fenclová ( Volenice 13), 2/ Johana (17.5.1792 - 1848-1862)
Průchů dvůr
děti 1. manželství Josefa (1819)
děti Jan (10.6.1821), Václav (29.7.1826)
Josefa Pašavová (1819) a František Bártík, sedlák (13.8.1819 Štěchovice 40)
svatba 12.11.1839 Volenice
bytem Štěchovice 40
děti * kol 1850
1848 Jan Pašava, sedlák, (10.6.1821), a Rosalie Hnídková (Veřechov 20)
Průchů dvůr
děti Marie (1.4.1844), Anna (15.8.1846), František (1.4.1849), Václav (1.8.1851 - 11.2.1852), Josefa (26.2.1854), Barbora (1856), Jan (1859)
r. 1862 Jan Pašava a Rosalie nejsou bytem Volenice 56, děti zde žijí s dědečkem Janem Pašavou
Anna Pašavová (15.8.1846) a Josef Strejc (28.11.1848 Volenice 68)
svatba 29.1.1872 Volenice
bytem Volenice 91, domkář
Josefa Pašavová (26.2.1854) a Josef Kutil, domkář (1845 Novosedly 10 )
svatba 26.11.1874 Volenice
bytem Novosedly 10
děti * kol 1883
Barbora Pašavová (1856) a František Turek, zedník, domkář, (1856 Horní Poříčí 2)
svatba 8.11.1881 Volenice
r. 1881 domkář Horní Poříčí 20
1910 František Pašava, chalupník, (2.4.1849 - po 1921), a Josefa Benadová (8.9.1853 Volenice 43 - po 1921)
svatba 3.2.1874
děti František (15.1.1875), Josef (23.10.1876)
František Pašava, c.k. poštovní podúředník v Nových Strakonicích 119, (15.1.1875) a 1/ Julie Palonská, (Uhry), 2/ Růžena Poláková ( Volenice 7)
svatba 2/ 16.8.1910 Volenice
1910 Josef Pašava, chalupník, (23.10.1876 Volenice - 16.11.1931), a Růžena Doubková (14.8.1886 Volenice 16 - 1938)
svatba 6.11.1909 Volenice
děti František (2.9.1910), Růžena (12.4.1913), Marie (18.11.1915)
r. 1910 Terezie Hanzlíková (13.1.1844 Volenice), svobodná, služebná
r. 1921 Vincenc Vohradský (4.6.1901), svobodný, čeledín
r. 1919 v obecním zastupitelstvu, od r. 1929 člen místní školní rady
1934 František Štěpánek, rolník, (10.10.1911 Víska, bytem Volenice 58 - 31.7.1980), a 1/ Marie Pašavová (18.11.1915 Volenice 56), 2/ Otilie Kopačková (29.9.1911 Frymburk - 27.2.1978)
u Průchů
svatba 1/ 1934, 2/ ??? (Otilie Kopačková ve Volenicích od r. 1940)
děti Marta , František
2008 Štěpánkovi


57
1848 Petřík,
děti Tomáš (24.11.1813)
Tomáš Petřík (24.11.1813) - r. 1848 bytem u bratra, invalidní
Josefa Petříková (30.1.1821) a Matěj Zachata, domkář (15.6.1823)
bytem Volenice 25
děti * kol 1850
1848 Václav Petřík, sedlák, (28.8.1810), a Marie Němečková/Nováčková (Drachkov 18)
Blažků dvůr
děti Matěj (10.2.1832), Josefa (13.1.1834), Karel (2.11.1839), Marie (24.3.1842), Antonie (7.7.1846), Václav (14.9.1848), Jan (28.4.1851), Anna (26.4.1855), ??? (1859)
Josefa Petříková (13.1.1834) a František Beneš, chalupník, (18.9.1820 Volenice 4 )
bytem Volenice 4
Karel Petřík (2.11.1839) a Barbora Veselá (29.?.1837 Volenice 19)
bytem Volenice 19, chalupník
děti * kol 1865
Marie Sluková (24.3.1842) a Ferdinand Sluka, domkář, (4.4.1831 Volenice 65)
svatba před 1862
děti * kol 1865
Antonie Petříková (7.7.1846) a Eduard Prokš, bednář (1844)
svatba 8.1.1873 Volenice
děti Marie Petříková/Prokešová (1.2.1872 Volenice 57), Václav (15.9.1873 Volenice 57)
rodiče Eduarda Prokeše - Jan Prokš, chalupník, ??? (Ulbarsdorf?) 5, kraj žatecký, Alžběta Hollavtý?, ??? (Ulbarsdorf?) 40

Václav Prokš (15.9.1873) a Marie Baladová (Královice)
svatba 2.2.1916 Brandýs nad Labem
Jan Petřík, (28.4.1851), bednář
r. 1880 ženatý, dom.ob. Volenice
Anna Petříková (26.4.1855) a František Kopáč, krejčí (2.6.1849 Volenice 74)
svatba 21.5.1878 Volenice
bytem Praha
Matěj Petřík, sedlák, (10.2.1832 - před 1910), a Anna Rejšková (1847 Krejnice 2 )
svatba 27.11.1866 Volenice
děti Anna (19.9.1868), Josefa Apolonie (8.2.1870 - 1870), Antonín (6.6.1871), František (27.10.1875)
Anna Petříková (19.9.1868) a 1/ Jan Požárek, sedlák, (1867 Novosedly 18 - 26.3.1908), 2/ Karel Metlička, rolník, ( Kalenice 17)
svatba 1/ 30.5.1893, 2/ 21.1.1909
bytem Novosedly 18
děti * kol 1890
Antonín Petřík (6.6.1871 - 1927) - r. 1910 svobodný, žije u bratra
1910 František Petřík, sedlák, (27.10.1875 - 4.4.1932), a Marie Zemenová (29.1.1880 Kalenice 6 )
svatba 17.2.1903 Volenice
děti František (8.12.1903), Matěj (28.10.1905), Marie (1.11.1907)
r. 1910 Anna Koblihová (23.7.1837 Volenice), svobodná, služebná
r. 1921 Žofie Filcová (15.5.1898 Zvotoky 39 ), svobodná, služebná
od r. 1928 v obecním zastupitelstvu, od r. 1929 člen místní školní rady
1932 František Petřík, (8.12.1903 - 30.10.1982) a Terezie Bulková (31.8.1908 Volenice 6 - po 1988)
děti Helena , František , Marie
František Petřík maj. od 4.4.1932, r. 1936 postavil nové vepřince a přestavěl koňské stáje, r. 1952 člen JZD, r. 1960 člen MNV
r. 1930 maj. také Volenice 58 (bylo ve stejné budově, před r. 1979 sloučeno s Volenice 57, uvolněné číslo dostal nový domek Josefa Šťastného ( Volenice 25 ))
1955 Josef Berger, nájemník, (7.7.1878 Nový Bydžov - 22.12.1960) a Anežka Hniličková (13.2.1890 Strnadice, okr. Benešov - 19.8.1971)
svatba 1.12.1955
přistěhovali se z Prahy
bez dědiců, majetek připadl ONV Strakonice
2008 Petříkovi


58
1848, 1862 Hynek Jedlička, pekař, (26.3.1818 - 28.11.1877), a Josefa Čtveráková (26.10.1820 Tažovice 7)
Boudů domek
děti Josef Fiala (14.7.1837)
děti Anna, František (2.10.1851), Marie (1855), Františka, N. - chlapec (21.5.1873)
rodiče Josefy Čtverákové - Jakub Čtverák, chalupník, Tažovice
r. 1873 domkář Volenice 19
František Jedlička (2.10.1851) a Barbora Bernasová (1849 Kladruby 21)
svatba 3.2.1875 Volenice
bytem Strašice 19 , sedlák
1910 Julius Toch, obchodník se smíšeným zbožím, izraelita, (20.2.1865 Dlouhá Ves), a Dorota (15.8.1861 Tažovice)
děti Kateřina (28.12.1888), Ema (20.4.1890), Samuel (20.2.1895)
Julius Toch majitel ještě r. 1920
Kateřina Tochová (28.12.1888) - r. 1910 obchodní příručí ve Vídni
Ema Tochová (20.4.1890) - r. 1910 obchodní příručí v Praze
Samuel Toch (20.2.1895) - r. 1910 obchodní učeň ve Volyni, r. 1921 prodavač u otce v obchodě
1930 r. 1930 neobydleno, maj. František Petřík a Marie ( Volenice 57 ) - před r. 1978 sloučeno s Volenice 57
1947 maj. František Petřík, ( Volenice 57 )
Jan Štěpánek, zedník, (1882 - 16.8.1947), a Marie Urbánková, porodní asistentka, (27.10.1886 Víska 30 - 10.1.1958)
děti Josefa Marie (12.12.1907 Víska 30), Anna (9.6.1909 Víska), František (10.10.1911 Víska)
Marie Štěpánková r. 1930 bytem Volenice 111
Josefa Marie Štěpánková (12.12.1907) a Jaroslav Rod, hudebník, (4.4.1902 Štěchovice 42)
ohlášky 2.1929
bytem Štěchovice 42
1953 Anna Štěpánková (9.6.1909 - po 1989) a Švehla (t před 1953)
děti Alena (18.3.1940)
Anna Švehlová s Alenou se r. 1953 přistěhovaly z Libušína, okr. Slaný

Alena Švehlová (18.3.1940) a Zdeněk Voda (26.3.1935 Volenice 8)
bytem Volenice 8
děti * kol 1965
1953 František Štěpánek (10.10.1911) a 1/ Marie Pašavová (18.11.1915 Volenice 56), 2/ Otilie Kopačková (29.9.1911 Želenov)
bytem Volenice 56
2008 Šťastných


59
hostinec na Připilce
1862 1/ Jan Brabenec, šenkýř, (22.7.1819), 2/ Václav Pletka, chalupník, (1833 Sudoměř 5), a Antonie Rejšková (29.2.1824 Volenice 12 -25.1.1868)
Připilka
děti 1. manželství Jan (3.7.1848), Marie (24.3.1850), Anna (14.5.1852)
děti 2. manželství Václav (22.9.1855), Josefa (1859), František (1859), Anna (1862)
Václav Pletka, chalupník, (1833 Sudoměř 5), a 1/ Antonie Rejšková (29.2.1824 Volenice 12 - 25.1.1868), 2/ Josefa Mikešová (23.9.1840 Zvotoky 3 )
svatba 2/ 1.9.1868 Volenice
rodiče Václava Pletky - Josef Pletka, sedlák, Sudoměř 5, Barbora Osoba, Nové Kestřany 8
Marie Brabencová (24.3.1850) a Josef Zimanzl, zedník, chalupník, (1852 Veřechov 17)
svatba 4.2.1879 Volenice
František Pletka (12.8.1859) a 1/ Marie Zachatová (1.8.1865 Volenice 15), 2/ Anežka Vebrová (20.10.1906 Sedličko, okr. Tábor)
svatba 1/ 20.11.1883 Volenice, 2/ 25.8.1923 Strakonice
bytem Volenice 87
Anna Pletková (1862) a František Pilný, obuvník (1853 Dřešínek 6)
svatba 13.11.1883 Volenice
1867 Jan Lagron, cestující komediant s loutkama, a Anna Florianová
děti Barbora (10.10.1867 Volenice 59)
rodiče Jana Lagrona - Jan Lagron, komediant, Dřešínek 7, Kateřina Dubská, dcera Matěje Dubskýho, komedianta z města Mirovic 26, a Anny Kočkové
rodiče Anny Florianové - Antonín Florian, komediant, Kaliště 4, kraj Budějovice, (rodiče Václav Florian, komediant, Kostelec nad Labem, Veronika Urbanová, Čisté, Rakovnický kraj), Magdalena Baumelová (rodiče Jiří Baumel, kramář, Lojovice, kraj Kouřimský)
Barbora Lagronová (10.10.1867) a František Stauber
domovská obec Sedlec u Tábora, bydliště nestálé, kramář
1910 Václav Pletka, šenkýř, domkář, (t před 1910), a Josefa Mikešová (23.9.1840 Zvotoky 3 - 1910-1921)
děti Josefa (5.3.1858), Antonie (23.4.1869 - 1869), Jan a N. (17.6.1870) - dvojčata, Václav (19.10.1871), Matěj (8.8.1875), Josef (3.9.1882)
rodiče Václava Pletky - Josef Pletka, sedlák, Sudoměřice, Barbora Osobová, Nové Kestřany
Josefa Pletková (5.3.1858) a Josef Makovec (31.5.1858 Volenice 35 )
svatba 17.5.1881
bytem Volenice 88
Václav Pletka (19.10.1871)
r. 1910 obuvník ve Vídni
1871 Jan Vaněk, podruh, ( Ohrazenice 9), a Marie Sýkorová (Droužetice)
děti František (1.10.1868), Josef (21.11.1871)
rodiče Jana Vaňka - Ondřej Vaněk, chalupník, Ohrazenice 9, Anna Hejpetrová, Běšetín 4
rodiče Marie Sýkorové - Matěj Sýkora, obecní sluha, Droužetice, Anna Šedivá, Ptákovice u Strakonic
1930 Jan Pletka, chalupník, (17.6.1870 Volenice - 1910-1921), a Růžena Kopáčová (9.11.1873 Volenice 74 )
svatba 20.11.1894
děti Marie (1.8.1895), Lidmila (4.11.1896), Jan Kř. (30.11.1898 - 14.3.1900), Jan (4.2.1903), Františka (24.10.1904), Josefa (14.3.1907), Václav (5.1.1909), Václav (15.1.1910)
r. 1921 František Švec (26.12.1864 Škůdra - 21.4.1944), svobodný, čeledín (r. 1910 čeledín u Benadů, Volenice 43)
maj. r. 1930
Marie Pletková (1.8.1895) a Jan Makovec, tesař (15.6.1888 Volenice 88, syn Josefy Pletkové a Josefa Makovce)
svatba 31.10.1918
bytem Volenice 88
Lidmila Pletková (4.11.1896) a Jan Urbánek, mlynářský státek v Přeborovicích (22.6.1888 Těšovice 26)
svatba 11.11.1916
rodiče Jana Urbánka - František Urbánek, mlynář, Těšovice 26, Josefa Pineckerová, Těšovice 35
Františka Pletková (24.10.1904 - 1992) a Alois Němejc, (8.9.1901 Frymburk 47 - 1987)
svatba 19.1.1929
děti Alois, František, Marta
1938 Václav Pletka, zemědělec (15.1.1910 - 6.1.1995)
narukoval r. 1938, r. 1952 člen JZD, r. 1953 svobodný
2008 Sokol Volenice, Volenice, 387 16


60
1635 na místě stála škola, nechal ji postavit Jan Markvart Koc
budova byla dřevěná, šindelem krytá, dole podezdívaná, skuliny mezi trámy vylepeny byly hlínou
1778 r. 1778 první písemná zmínka o škole
Josef Drábek, učitel
děti Anna (cca 1780)
Anna Drábková (cca 1780) a Josef Wlink?, sládek
r. 1804 pachtýř pivovaru ve Štěchovicích 10
1848 žid
Stará škola
r. 1848 bez služebné
1862 Polda, Žid,
Kateřina Ševcová , služebná (1833)
1886 František Holkup, zedník, (1854 Koclov 7), a 1/ Barbora Talmanová (1850 Krejnice 36), 2/ Terezie Zachatová (1861 Volenice 31)
svatba 1/ 20.11.1877 Volenice, 2/ 24.7.1882 Volenice
děti 1. manželství Josef (25.1.1880 Štěchovice 14 - 14.2.1880), Marie (2.6.1881 Štěchovice 14)
děti 2. manželství Terezie (21.8.1883 Volenice 84), Václav (26.7.1886 Volenice 60 - 26.12.1889), Josef (1889 Koclov), Karel (1892 Koclov), Anežka (1898 Koclov)
František Holkup byl v době svatby obecní sluha, bytem také Štěchovice 84
1910 Jindřich Löwy, izraelita, (15.5.1861 Volenice 51 - 1910-1921), a Marie Stulzová, obchodnice se smíšeným zbožím, (22.9.1864 Volenice)
děti Otto, Kamila (13.3.1888), Klára (15.12.1890), Hermína (4.2.1892), Oskar (20.2.1894), Rudolf (21.6.1897)
r. 1910 Terezie Stulcová (12.2.1834 Horažďovice), tchýně, vdova, František Hradecký (6.6.1885 Damětice), svobodný, čeledín, Marie Vaňková (24.4.1894 Volenice 83), svobodná, služebná
r. 1921 Antonie Vaňková (16.8.1896 Volenice 83), svobodná, služebná, Jan Řehoř (26.3.1881 Vídeň), svobodný, čeledín
Otto Löwy
r. 1910 na vojně
Klára Löwy (15.12.1890) a Oplatka
děti Otto (28.8.1920 Volenice)
Klára Löwy r. 1910 obchodní komtoiristka (asistentka) v Janovicích
Hermína Löwy (4.2.1892)
r. 1910 obdchodní komtoiristka (asistentka) v Litoměřicích
Rudolf Löwy (26.6.1897) a Karolína Šmídová (26.6.1904 Praha)
bytem Praha
Rudolf Löwy r. 1910 žák měšťanské školy v Praze, r. 1945 změna jména na Levý
děti Josef (3.2.1926)
Josef Levý/Kratochvíl (3.2.1926) a Zdeňka (30.6.1929 Praha)
bytem Praha
změna jména r. 1954
1931 Oskar Löwy (20.2.1894 - 1943) a Anna Kohnová (16.9.1896 Hoštice - 1943)
děti Berta (18.6.1923 - 1943), Jindřich (23.8.1925 - 1943)
rodiče Anny Kohnové - Mořic Kohn, Berta Popperová
Oskar Löwy r. 1910 tovární praktikant ve Vídni
otevřena 25.1.1931 prodejna obuvi Baťa, prodejna upravena z bývalého krámu
r. 1943 byli odvezeni do Terezína, pak do Osvětimi, r. 1946 prohlášeni za mrtvé (na žádost Rudolfa Levého)
Terezie Kohnová (1907 - 20.7.1945)
1931 Jindřich Malý, vedoucí u firmy Baťa, (2.2.1908 Strakonice 27), a Kateřina Paroubková (10.10.1902 Kladruby 57)
svatba 28.9.1931 Volenice
1953 maj. Levý Rudolf, Praha
Václav Průcha, vedoucí opravny obuvi Volenice 99 (6.5.1907 Řesanice, okr. Horažďovice - 19.11.1976), a Františka (17.7.1921 - 6.10.1982)
děti Václav , Věra
r. 1939 Karel Průcha (17.10.1917 Řesanice), bratr - matka Helena Průchová
Františka Průchová r. 1969 vedoucí prodejny obuvi
2008 Marešovi


61
1848 Břečka, domkář, (t před 1848), a Barbora (9.12.1796)
Růžků domek
děti František (4.?.1823)
1862 František Břečka, domkář, zámečník, (4.?.1823), a Josefa Sluková (1823 Volenice 65)
Růžků domek
děti Josef Sluka/Břečka (19.3.1852), František (1957), Dominik (1859), Václav, Anna (9.7.1864)
1910 Matěj Masopust (3.1.1858 Zvotoky 1 - 8.6.1933), a Anna Břečková (9.7.1864 Volenice)
svatba 13.1.1888
děti Anna (11.7.1889), František (28.10.1891)
nevl. děti Václav Břečka (12.2.1895 Volenice)
Anna Masopustová (11.7.1889 - před 1960)
r. 1953 svobodná, žije se švagrovou Anežkou
Václav Břečka (12.2.1895 - 1919)
r. 1910 truhlářský učeň ve Vídni, r. 1919 zemřel v nemocnici v Rokycanech, svobodný, 24 let
1947 Danuše Anežka Vápeníková (5.2.1947)
1949 František Masopust, (28.10.1891 - 19.8.1952), a 1/ Marie, 2/ Anežka Petranová (21.1.1903 Horní Poříčí 32 - 13.9.1976)
děti 1. manželství Marie , Růžena
děti 2. manželství Stanislava Anežka
r. 1949 předseda přípravného výboru JZD, r. 1950 člen JZD
2008 Balouškovi


62
Kateřina Koblihová (cca 1790) a Josef Křešnička (19.3.1784)
bytem Volenice 73, domkář
děti * kol 1830
1845 Terezie Šťastná
maj. r. 1845
1848 Tomáš Šťastný (t po 1848)
děti František (1.4.1810)
1848 František Šťastný, (1.4.1810), a Anna Veselková/Veselá (20.2.1805 Volenice 40 )
Hamrlíků domek
r. 1848 bytem zde, r. 1862 bytem Volenice 40
1862 1/ Jan Dušek, domkář, (1821), 2/ Tomáš Cuhra, nádeník, (1825 Žár 16, viz Zvotoky 22), a Josefa Nártová (30.9.1829 Zvotoky 12 )
Hamrlíků domek
svatba 2/ 18.2.1868 Volenice
děti 1. manželství Karel (1851), Anna (1855), Vincenc (3.6.1860), Antonie (10.12.1862)
Antonie Dušková (10.12.1862) a Antonín Šebelík, hajný farního lesa, Litín, vdovec (1835 Ohrazenice 1)
svatba 26.5.1896
bytem Krejnice 29, Litín
Jan Dušek (1866) a Anna (1868)
bytem Horažďovice
děti Antonie (11.6.1897 Horažďovice), Emanuela (23.12.1898), Bohuslav (6.11.1901)
Duškovi s dětmi Emanuelou a Bohuslavem od r. 1919 domovská obec Horažďovice, Antonie zůstala příslušnicí obce Volenice
1910 Vincenc Dušek (3.6.1860 Volenice - 14.12.1948), a Anna Masáková ovd. Dubová (25.4.1858 Novosedly 51 - 10.3.1945)
svatba 1.2.1887 Volenice
děti Vincenc (29.3.1888 - 30.11.1892), Alois (20.6.1889 - 8.4.1890), Václav (1891 - 8.12.1892)
r. 1921 Vojtěch Masák (8.12.1899 Štěchovice 14 - 7.8.1924), synovec, svobodný, krejčovský pomocník, bytem od r. 1909, Božena Masáková (29.7.1912 Štěchovice 14 ), neteř, svobodná
Anna Dušková maj. r. 1930, od r. 1930 je jim vyplácen důchod
1953 František Masák, (1.12.1903 Štěchovice 14 - kol 1953), a Marie Oplová (8.6.1906 Bílenice, okr. Sušice, viz Štěchovice 2)
svatba 31.10.1925 Strakonice (civilní sňatek)
děti Marie
2008 Švecovi


63
Tomáš Mácha, domkář, a Marie Anna Kopáčová (Volenice 63)
děti Marie (cca 1820)
Marie Máchová (cca 1820) a Petr Vaníček, zednický tovaryš (1823 Zvotoky 9)
bytem Zvotoky 9
děti * kol 1860
1848, 1862 Tomáš Mácha, chalupník, (20.10.1807 - 1848-1862), a Anna Vlčková (1818 Lhota 7)
Vítků domek
děti Majdalena (5.2.1833), Marie (2.7.1836), Tomáš (12.3.1842), Josef (8.10.1848), Anna (25.8.1853)
Majdalena Máchová (5.2.1833) a Jan Řahota, domkář, (1831 Zvotoky 40)
bytem Zvotoky 40
děti * kol 1860
1910 Tomáš Mácha, (12.3.1842 - 1910-1921) a Jindřiška Doubková (5.6.1841 Horopoříčí 4 - 1910-1921)
děti Marie (1867), Jan (1869 - 1872), Josef (10.8.1872), Václav (12.9.1875 - 1875), Václav (24.9.1876 - 23.3.1878), Josefa (28.10.1879), Václav (22.7.1883 - 11.5.1884), Antonie (6.2.1886)
rodiče Jindřišky Doubkové - Jan Doubek, sedlák výminkář, Horopoříčí 4, Veronika Polanová, Katovice 52
Josefa Máchová (28.10.1879) a František Bláha, nádeník, truhlář, (6.12.1873 Štěchovice 57 )
svatba 7.5.1901 Volenice
bytem Štěchovice 57
1910 Josef Mácha (10.8.1872 - 27.10.1949), a Marie Jelínková (26.8.1876 Vojnice/Mladotice 3)
ohlášky 11.1900
děti xx, Marie (16.2.1904), Vojtěch (20.4.1905), František (3.10.1906), Vincencie (19.8.1908), Václav (25.9.1910), Jaroslav (1.4.1913), Josef (2.8.1916)
maj. r. 1930
Marie Máchová (16.2.1904) a 1/ Josef Rataj, domkář (8.6.1898 Zvotoky 40 - 1942), 2/ Jan Petřík, (Kalenice)
svatba 1/ 16.11.1931 Volenice
bytem Zvotoky 40
Vojtěch Mácha, (20.4.1905), truhlářský pomocník, a Karolina Blatská (23.11.1908 Mačice 11)
svatba 12.9.1931 Bukovník
František Mácha, dělník (3.10.1906) a Marie Krejčíková (2.2.1906)
děti Františka (8.2.1931 Strakonice), Olga (11.8.1932 Strakonice), Jiří (18.3.1939 Strakonice)
r. 1939 přiznáno domovské právo ve Strakonicích
xx Mácha
bytem Praha
děti Ladislav (6.5.1938 Praha 8)
1935 Václav Mácha, (25.9.1910 - 14.5.1982) a Marie Michálková (3.9.1910 Zálesí)
u Vítků
děti Marie , Jaroslava , Václava
r. 1935 byly dělány stavební úpravy na domě, r. 1952 člen JZD, r. 1963 soukromý rolník, r. 1970 soukromě hospodaří
byt 2/ Matěj Šafránek, (19.1.1872 Tedražice - 29.3.1957), vdovec, předtím bydlel ve Volenicích 29 , Jan Bláha (24.8.1916 Štěchovice) - bratranec Václava Máchy (1910), r. 1965 svobodný, předtím bytem Velké Hydčice 16
2008 Balkovi


64
1848 Jan Levý, domkář, panství Tažovice, (4.5.1780), a 1/ ???, 2/ Kateřina Biskupová (1790 Štěchovice 21)
svatba 2/ 19.11.1816 Volenice
děti Marie (10.8.1813), Jakub (18.7.1824), Anna (5.8.18??)
Anna Levá (5.8.18??) - dítě Anna (8.11.1849)
1848, 1862 Jakub Kozák, domkář, (27.4.1815), a 1/ Marie Levá (10.8.1813 Volenice), 2/ Josefa, (1832)
Koudelků domek
děti Antonie (3.8.1850)
děti 1. manželství Marie (20.11.1839), Anna (28.7.1845)
Anna Kozáková (28.7.1845) a Václav Příchovský (8.9.1839 Volenice 23)
svatba 27.2.1865 Volenice
bytem Volenice 84
1862 František Doubek, domkář, (25.6.1827 Volenice 16 ), a Marie Kozáková (20.11.1839)
děti Václav (1861), Jan (1867 Volenice 16), Antonie (13.6.1870 Volenice 84)
r. 1867 byli podruzi ve Volenicích 16
1921 Tomáš Motl, nádeník, v létě nádeník v Německu, (18.5.1864 Tažovice 7 , dom.ob. Švýcarova Lhota), a Josefa Švarcová (20.3.1864 Kladruby 16 )
svatba 17.9.1889 Volenice
děti Anežka (14.2.1890 Tažovice 20), Vincenc (8.7.1892 Tažovice 1), Josefa (30.7.1895 Tažovice 1), Vojtěch (11.4.1898 Ohrazenice 1), Anna (18.7.1902 Zvotoky), Marie (27.7.1905 Zvotoky)
Vincenc Motl (8.7.1892)
r. 1910 bytem Volenice 5, učeň, r. 1921 obuvník, svobodný, z Volenic se odstěhoval r. 1946
Josefa Motlová (30.6.1895) a Antonín Toužinský
svatba 5.6.1922 Atzgersdorf u Vídně
Vojtěch Motl (11.4.1898) a Julie Hrubcová (Frymburk)
svatba 19.1.1924 (civilní), 7.3.1935 (katolická)
vystoupil z církve 14.1.1922 v Plzni, r. 1935 se vrátil do církve katolické
Marie Motlová (27.7.1905) a Vadlejch
bytem Zálesí 56
bezdětné manželství
1936 Josef Ptáček, domkář, (1886 Vojovice 3, okr. Nepomuk - 1.8.1936), a Anežka Motlová (13.2.1890 - 21.6.1968)
svatba 17.2.1914 Volenice
děti Anežka (9.4.1913), Marie (28.3.1915)
rodiče Josefa Ptáčka - Martin Ptáček, rolník, Vojovice 3, okr. Nepomuk, Terezie Česalová, Jarov 3, okr. Blovice
1952 Anežka Ptáčková, zemědělec (9.4.1913 - 15.2.1985), svobodná
r. 1952 členka JZD, r. 1971 soukromě hospodaří
2008 Balkovi


65
1848 Antonín Sluka, domkář, (7.1.1796 - 1848-1862), a Barbora Pašavová (22.11.1798 Volenice 33 - po 1862)
Kordina domek
děti Josefa (25.12.1823), Ferdinand (4.4.1831), Jan (12.6.1833), Josef (18.3.1836), Tomáš (10.12.1839), Vojtěch (18.4.1842)
Josefa Sluková (25.12.1823) a František Břečka, domkář, zámečník, (4.?.1823 Volenice 61)
bytem Volenice 61
děti * kol 1860
Vojtěch Sluka, nádeník (18.4.1842) a Kateřina Brožová ovd. Buzínová (9.11.1836 Zvotoky 11, bytem Kalenice 26)
svatba 8.2.1870 Volenice
1862 Ferdinand Sluka (4.4.1831), a Marie Petříková (24.3.1842 Volenice 57 )
Kordinův domek
děti Antonín (15.1.1867), Antonín (13.7.1868)
1910 Jan Majer, výměnkář (14.5.1847 Frymburk 21 - 31.12.1932), a 1/ Kateřina Šťastná, (1842 Volenice 40 ), 2/ Marie Bláhová (8.9.1864 Volenice 97)
svatba 1/ 11.2.1873 Volenice, 2/ 3.6.1890
děti 1. manželství Kateřina (24.11.1873 - 2.4.1880), Josef (7.3.1875), Vincenc a Vincencie (2.1.1878) - dvojčata, Antonín (22.3.1879), Marie (9.12.1881), Kristína (25.2.1883 - 23.4.1883), František (9.3.1887 - 8.5.1887)
r. 1910 Tomáš Bláha (13.7.1900 Volenice 97), svobodný, synovec
r. 1921 František Staněk (14.9.1908 Lhota Tažovická), svobodný, synovec
maj. r. 1930
Vincenc Mayer (2.1.1878 - 17.8.1878)
Vincencie Mayerová (2.1.1878 - 7.8.1878)
Antonín Mayer (22.3.1879)
r. 1915 bytem v Olomouci
Marie Mayerová (9.12.1880) a Matěj Šafránek, stavební dělník, vdovec (19.2.1872 Seewiesen 80/Tedražice, bytem Volenice 29)
svatba 22.2.1930
bytem Volenice 29
1966 část zbourána, část adaptována na stáj. - maj. Václav Mácha Volenice 63
2008 Balkovi


66
1848 Josef Kompit, (t po 1848), a 1/ Kateřina Hájková (Kalenice), 2/ Anna (26.7.1805 - po 1862)
Ratejnů domek
děti 1. manželství Jan (29.5.1828), Josef (20.2.1832)
děti Antonie (2.6.1839)
Josef Kompit (20.2.1832) a Marie Uhlíková ( Soběšice 21)
bytem Volenice 81, domkář
1864 Antonie Kompitová (2.6.1839) a Josef Vohradský (1831 Krejnice 32 )
bytem Krejnice 32
děti * kol 1870
1848 Jan Kompit, domkář, (29.5.1828), a Marie Anna Hejmanová (14.?.1831 Škůdra 14 )
Ratejnů domek
děti Tomáš (16.11.1853), Václav (20.9.1855), Karolína (1858), Marie (1861), Anna (12.5.1866), Josef (4.2.1871), František (22.3.1873 - 19.3.1891)
Tomáš Kompit, krejčí, (17.11.1853) a 1/ Kateřina Kopáčová (6.11.1847 Volenice 74), 2/ Kateřina Trešlová (8.4.1853 Myskovice, okr. Soběslav)
svatba 1/ 9.11.1880, 2/ 25.11.1884 Volenice
bytem Volenice 26
Karolina Kompitová (1858) a Jan Havlík, domkář, Zadní Ptakovice 17, vdovec (1846)
svatba 28.11.1882 Volenice
rodiče Jana Havlíka - Martin Havlík, chalupník, Nihošovice 18, Marie Ševčíková, Nihošovice 18
Marie Kompitová (1861) a Josef Vokatý, domkář, (1856 Kejnice 31)
svatba 10.7.1888 Volenice
Anna Kompitová (12.5.1866) a Karel Peleška (24.1.1872 Soběšice), skladový dělník u c.k. státní dráhy
svatba ??? (ohlášky 2.1898 Vídeň)
rodiče Karla Pelešky - Jan Peleška, malorolník, Soběšice, Marie Svátová
děti Karel Peleška (9.7.1894 Volenice)
1952 Josef Kompit, (4.2.1871 - 1910-1921), a Antonie Šatrová , zemědělec, (6.1.1874 Střelské Hoštice - 20.2.1961)
svatba 1899
děti Antonie (7.10.1905), Jan (22.6.1908), Marie (1.4.1911)
rodiče Antonie Šatrové - Jan Šatra, rolník, Střelské Hoštice, Marie Boháčová, Kozlov
r. 1921 Josef Racocha (18.5.1875 Škůdra, dom.ob. Horejšice - 7.2.1948), svobodný, čeledín, bytem ve Volenicích od r. 1900 ( Volenice 32, u Barnášů)
Antonie Kompitová maj. r. 1930, r. 1952 členka JZD
Marie Kompitová (1.4.1911) a Dvořák
bytem Praha
děti Marie (1.4.1937), Věra (11.1.1939), Václav (11.6.1947)
1965 Jan Kompit, zemědělec (22.6.1908 - po 1988), a ???
u Ratejnů
děti Jana
2008 Koštovi


67
Šimon Kopáč, domkář, a Kateřina Pešková (Ohrazenice 4)
děti Kateřina (27.3.1812), Josef (13.3.1822)
Kateřina Kopáčová (27.3.1812) a Josef Vítek (19.3.1816 Štěchovice 43)
svatba 9.2.1841 Volenice
bytem Volenice 55, domkář
děti * kol 1840
Josef Kopáč, krejčí (13.3.1822 - před 9.11.1873) a 1/ Josefa Kouřimová (23.10.1824 Volenice 48), 2/ Kateřina Maříková (3.11.1846 Střítež)
bytem Volenice 74
1848 Josef Kopáč, domkář, (t před 1848), a Kateřina Záblatská (3.11.1781 Volenice 55 - po 1848)
Drobných domek
děti Anna (18.6.1813), Anna (1813)
Anna Kopáčová (1813) a František Filc (1815 Zvotoky 39)
svatba ???
bytem Zvotoky 39
děti * kol 1850
ověřit v matrikách, zda nebyla vdaná 2*
Josefa Kopáčová (cca 1835) a Jan Hromíř, domkář
bytem Kalenice 19
děti * kol 1860
1862 Václav Bláha, domkář, (8.1.1811), a Anna Kopáčová (18.6.1813)
Drobných domek
děti Václav (31.7.1833), Jan (19.5.1836)
1863 Václav Bláha, domkář, (31.7.1833), a Barbora Hromířová (1839 Tažovice 8 )
svatba 9.9.1863 Volenice
děti Vojtěch (2.6.1863)
1900 Vojtěch Bláha, domkář, (2.6.1863 Volenice - 1910-1921) a Marie Řehoušková (16.11.1866 Bukovník - po 1921)
svatba ??? (ohlášky 10.1890)
děti Vojtěch (28.7.1891), Václav (12.8.1893), František (1.1896), Josef (19.4.1899), Marie (1.11.1902), Anna (10.4.1904), ??? (dívka)
rodiče Marie Řehouškové - Jan Řehoušek, panský hajný, Bukovník 1, Františka Vachoušková, Žichovice
Vojtěch Bláha (28.7.1891) a Anna ???
r. 1910 bytem Volenice 5, obuvnický tovaryš u Václava Příchovského, svobodný
svatba 15.1.1915 Bechyně
Václav Bláha (12.8.1893)
r. 1910 čeledín ve Volenicích 13, sloužil u legie v Italii (zajat r. 1917, od r. 1918 u legie, odešel r. 1920), r. 1926 bytem Uhříněves
František Bláha (1896) - nezvěstný od r. 1915 na ruském bojišti, stár 19 let, svobodný
??? Bláhová a Králíček - děti Františka (20.8.1911 Bilenice) - Františka Králíčková od r. 1916 bytem Volenice 67
1930 Josef Bláha (1899), dělník, a Františka Pašavová ( Vojnice 20 )
svatba 2.1.1923 Volenice
děti Josef (27.2.1923), Marie (5.9.1924), Vlasta (9.5.1927)
narukoval r. 1938, r. 1944 hospodář, r. 1946 se odstěhovali do Plané
1960 neobydleno, zbouráno
1966 přestavěno na stáj, maj. Jan Kompit ( Volenice 66)
r. 1980 dáno číslo nově postavenému domu
2006 Marešovi


68
Kateřina Strýcová (cca 1810) a František Marek, podruh
svatba ???
bytem Volenice 41
děti * kol 1840
1848 Strejc, (t před 1848)
děti František (29.12.1815), Anna (28.4.1821), Josefa (1.1.1824)
1848, 1862 František Strejc, domkář, (29.12.1815), a Terezie Šťastná (12.10.1815 Zvotoky/Volenice 62)
Plesků domek
děti František (17.6.1846), Josef (12.11.1848), Marie (3.9.1851), Vincenc (1861)
1921 Josef Strejc, (28.11.1848), a 1/ Anna Pašavová (15.8.1846 Volenice 56 ), 2/ Kristina Pilátová (16.9.1845 Damíč 36 )
svatba 1/ 29.1.1872 Volenice, 2/ 26.11.1878 Volenice
bytem Volenice 91, domkář
Marie Strejcová (3.9.1851) a 1/ Martin Havlan, soustružník, (5.6.1852 Škůdra 44 ), 2/ Josef Štětka, pekař, vdovec (14.4.1835 Pracejovice 11, bytem Volenice 14)
svatba 1/ 17.4.1877 Volenice, 2/ 19.6.1882
bytem Volenice 82
děti * kol 1890
Vincenc Strejc (1861), obuvník
r. 1887 ženatý
1910 František Strejc, domkář, krejčí, (17.6.1846 - 1910-1921), a Marie Rejšková (1848 Volenice 75)
svatba 14.5.1872 Volenice
děti Jan (4.6.1874 - 1879), František (17.10.1872), Anna (23.6.1875 - 1875), Vincenc (27.10.1876 - 22.10.1878), Marie (29.7.1878 - 14.2.1879), Antonín (26.5.1880), Václav (26.8.1882), Karel (14.11.1884 - 27.?.1884), Tomáš (26.12.1885), Karel (8.5.1889 - 12.9.1889), Marie (17.9.1890), Marie (17.9.1890)
František Strejc, hudebník, (17.10.1872) a Marie Papežová (8.12.1873 Kalenice 30 )
svatba 8.2.1904
bytem Volenice 52
Antonín Strejc (26.5.1880) a 1/ Marie Pěnkavová, 2/ Josefa Hromádková (18.7.1893)
r. 1910 truhlářský pomocník ve Vídni, r. 1932 bytem Dražovice
svatba 1/ 20.5.1919 Žihobce, 2/ 8.7.1924 Strakonice
děti Ant. (5.1.1915 Dražovice), Věra (8.11.1922 Dražovice), Marie (19.2.1924 Dražovice), Helena (16.8.1926 Dražovice)
Tomáš Strejc (26.12.1885), klempíř, a Antonie Zábranská (10.5.1895 Volenice 33 )
svatba 13.11.1919 Volenice
r. 1910 klempířský pomocník v Roudnici
bytem Volenice 33, Volenice 76
Marie Strejcová (17.9.1890) a Hynek Hudec, obuvník (31.7.1887 Novosedly 72 )
svatba 24.1.1921 Volenice
r. 1921 Marie Hudcová vede domácnost bratrovi Václavovi, od r. 1931 bytem Volenice 120
1921 Václav Strejc, chalupník (26.8.1882) a Antonie Vaňková (16.8.1896 Volenice 83 - 5.9.1989)
svatba 1921
děti Jiřina (8.10.1923), Antonie (4.6.1925)
později bytem Volenice 36
1930 Vincenc Bláha, hajný, pekař, (4.9.1887 Volenice 94 - 21.10.1954), a 1/ ???, (t před 1921), 2/ Anna (11.7.1890 Frymburk - 30.12.1972)
děti Vincenc (16.7.1911 Volenice 94)
přistěhovali se z Volenic 94, maj. r. 1930, Anna Bláhová žila r. 1972 ve Vodňanech
2008 Tlamsovi


69
1845 František Holna, domkář, a Kateřina Makovcová (Volenice 35)
děti Terezie (14.10.1839)
maj. r. 1845
1848, 1862 1/ František Holna, domkář, 2/ Josef Kníže, domkář, (13.11.1822), a Kateřina Makovcová (20.11.1816 Volenice 35)
r. 1848 Janků domek, r. 1862 Truhlářů domek
děti 1. manželství Terezie (14.10.1839)
děti 2. manželství Jan (3.11.1849), Tomáš (21.12.1851), Johana (23.5.1855), František (1858)
Terezie Holnová (14.10.1839) a František Pilát, nádeník (1843 Lhůta Kůstrá 18)
svatba 11.5.1868 Volenice
Jan Kníže, domkář, truhlář, (3.11.1849), a Josefa Zemenová (11.1.1853 Kalenice 6)
svatba 12.2.1878 Volenice
bytem Volenice 90
1910 Matěj Peleška, nájemník, (29.2.1852 Volenice 54 - před 1910) a 1/ Johanna Knížová, (23.5.1855 Volenice 69), 2/ Kateřina Bohuslávková (15.9.1853 Frymburk 22 - 1910-1921)
svatba 1/ 16.1.1882 Volenice, 2/ 16.7.1888 Volenice
děti 1. manželství Josef Kníže/Peleška (28.3.1879), František (4.3.1884)
děti 2. manželství Marie (17.6.1890)
1928 František Peleška, domkář, kovářský pomocník, (3.3.1884 - před 1955), a Marie Štěpánková (8.12.1875 Volenice 93 - 28.7.1955)
svatba 20.1.1914 Volenice
děti Ludmila (2.11.1913)
r. 1928, r. 1932 v obecním zastupitelstvu
1952 Velfl (t před 1953) a Ludmila Pelešková (2.11.1913)
děti Marie
r. 1952 členka JZD, Ludmila Velflová se r. 1956 odstěhovala
1956 Josef Uhlíř, dělník, (29.5.1900 Škůdra 35 - 19.4.1967), a Anna Zdychyncová (12.8.1899 Volenice 70 - 10.6.1980)
r. 1936 se přistěhovali do Volenic ze Škůdry, r. 1952 člen JZD, r. 1956 se přistěhovali z Volenic 100
2008 Valentovi


70
1848 Motlík, (t před 1848), a Dorota (1.1.1806 - po 1848)
děti Josef (9.3.1831), Františka (27.2.1836), Antonie (12.8.1838), Terezie (26.8.1846)
1848 Josef Motlík, (9.3.1831)
Mrkosín
1862 Josef Pokorný, pachtýř, ( Kalenice 33), a Antonie Vršková ( Damětice 3)
Mrkosín
děti N. - hoch (15.11.1868), František, Anna
1919 1/ Jan Zdychynec, (1862 Zvotoky 31 - pohřeb 23.11.1905), 2/ Václav Hromádka, chalupník (10.9.1879 Volenice 22 - 24.4.1951), a Marie Kašpírková (25.4.1875 Štěchovice 9 - 26.2.1957)
u Břendů (po bývalém majiteli zbytku dvora ve Volenicích - dle kroniky, po chalupě ze Zvotok - dle mého bádání)
svatba 1/ 5.6.1894, 2/ 12.6.1906
děti 1. manželství Marie (2.10.1895 Zvotoky), Jan (18.8.1897 Zvotoky), Anna (13.8.1899 Volenice), Josef (29.1.1902 Volenice), Václav (18.1.1904 Volenice)
děti 2. manželství František (2.3.1907), Tomáš (14.10.1910)
r. 1896 se přistěhovali ze Zvotok (tam sedláci), Václav Hromádka r. 1919, r. 1923, r. 1928, r. 1932 v obecním zastupitelstvu (r. 1923, r. 1928 starosta obce), r. 1923 člen volební komise
Marie Zdychyncová (2.10.1895) a Bohuslav Adámek
svatba 27.12.1925 Praha Žižkov
r. 1953 bytem Praha
Jan Zdychynec (18.8.1897) a Hedvika Svobodová (24.9.1905 Borešnice, okr. Písek)
svatba 4.6.1927 Strakonice (civilní sňatek)
vystoupil z církve 5.12.1921 Strakonice, vrátil se do církve r. 1938
rodiče Hedviky Svobodové - Karel Svoboda, mlynář, Borešnice, Barbora Cumpálová
Anna Zdychyncová (12.8.1899) a Josef Uhlíř (29.5.1900 Škůdra 35 - 19.4.1967)
r. 1936 se přistěhovali do Volenic 100 ze Škůdry, r. 1952 člen JZD, r. 1956 se přestěhovali do Volenic 69
Josef Zdychynec, obuvník, (29.1.1902) a Anna Benadová (2.9.1906 Volenice 95)
svatba 18.2.1928
r. 1928 dílovedoucí firmy Baťa ve Strakonicích 42, r. 1930 obuvník, r. 1942 obdrželi domovské právo ve Volenicích
Václav Zdychynec (18.1.1904) a Milada Blažková (1912)
děti Věnceslava (1932)
r. 1940 obdrželi domovské právo v Praze, r. 1953 bytem Praha, rozloučeni
Tomáš Hromádka (14.10.1910) a Marie Kozlerová (1918) - svatba po r. 1943 - v Praze od r. 1937, r. 1947 uděleno domovské právo v Praze, r. 1953 bytem Praha, Koněvova 67
1938 František Hromádka, rolník (2.3.1907 - 31.3.1978), a Marie Šimová (22.11.1923 Milčice - 1975)
u Břendů
děti Václav , František
prodáno
2008 Křečkovi


71
Terezie Hanzlíková (1832) a Bartoloměj Zachata (1814)
bytem Volenice 31
děti * kol 1860
1848, 1862 Jan Hanzlík, kolář, (29.4.1806), a Anna Kopáčová (17.8.1814 Volenice 50)
Kolářů domek
děti Marie (31.7.1834), Antonie (17.8.1836), Terezie (12.1.1838), František (22.7.1841), Václav (27.4.1846), Kateřina (19.12.1849), Josefa (14.1.1853)
Josefa Hanzlíková (14.1.1853) a Jan Kolář, dělník, Strakonice 256 (1847 Lhota Tažovická 5, viz Němčice 1)
svatba 21.11.1876 Volenice
bytem Strakonice 256
děti Aloisie (1.5.1883 Strakonice)
Aloisie Kolářová (1.5.1883) a Jan Šimek, dělník při státní dráze, Strakonice 119, (23.1.1884 Plzeň)
svatba 1909 Strakonice
rodiče Jana Šimka - Vojtěch Šimek, strážník při státní dráze v Plzenci 45, Marie Jílková, Dejšín?
1884 Václav Kolář, krejčí, a Anna Tauchenová
děti Terezie (8.10.1880), Anna (19.7.1882 Volenice 79), Kateřina (16.10.1884)
rodiče Václava Koláře - Matěj Kolář, domkář, Hejná 31, Anna Zelenková, Hejná 31
rodiče Anny Tauchenové - Jan Tauchen, měšťan, Rábí 100, Kateřina Hubáčková, Rábí 59
1921 František Hanzlík, kolář, (20.7.1841 - po 1921), a Anna Nováková (13.4.1847 Kalenice 12 - 25.3.1931)
svatba 18.2.1868 Volenice
děti František (8.3.1869), Anna (25.4.1871), Marie (23.2.1873), Josefa (25.12.1876), Terezie (25.5.1878), Vincenc (16.12.1884 - 6.2.1886), Vincenc (15.2.1887)
1894 Anna Hanzlíková (25.4.1871) a Josef Vohradský, domkář, (1867 Tažovice 24)
svatba 29.5.1894
bytem Tažovice 24
Marie Hanzlíková (23.2.1873) a František Vichr, hobojista u Národního divadla v Českých Budějovicích, vdovec, (27.8.1873 Vojnice 8)
ohlášky 1919
r. 1910 služka ve Vídni
1897 Josefa Hanzlíková (25.12.1876) a Matěj Holeček, chalupník, vdovec Střela 19)
svatba 8.6.1897 Volenice
později bytem Střela
děti Matěj (9.12.1904 Střela)
Matěj Holeček (9.12.1904 Střela) - r. 1921 kolářský učeň u strýce Vincence Hanzlíka
Terezie Hanzlíková (25.5.1878) a František Hubač, chalupník, (7.10.1879 Kladruby 34 )
svatba 20.7.1909
bytem Kladruby 34
Jan Racocha, nájemník, a Marie Kubovcová
děti N. - chlapec (24.3.1890), Jan (12.5.1891 - 1893)
rodiče Jana Rachochy - Jan Racocha, chalupník, Horejšice 8, Marie Máchová
rodiče Marie Kubovcové - Jakub Kubovec, domkář, Škůdra, Filipina Kompitová, ???
r. 1890 domovská obec Dobrš, r. 1891 domovská obec Škůdra
1919 Vincenc Hanzlík, chalupník, kolář, (15.2.1887 - 30.1.1965) a 1/ Anna Divišová (26.7.1895 Štěchovice 77 ), 2/ Marie Brůžková (24.12.1893 Kladruby 50 - 1.2.1967)
svatba 1/ 12.11.1919, 2/ 2.11.1923
děti 1. manželství Vincenc (26.9.1921)
děti 2. manželství Marie (11.3.1924), Jan (18.9.1930)
r. 1921 Matěj Holeček (9.12.1904 Střela), svobodný, synovec
r. 1923 v obecním zastupitelstvu, r. 1952 člen JZD , r. 1960 předali pozemky do užívání Československýchm státním statkům Lnáře, farmě Tažovice
2008 Hanzlíkovi


72
1848 Hodek, (t před 1848)
děti Kateřina (9.11.1784), František (3.11.1787)
Kateřina Hodková (9.11.1784) - r. 1848 žije u bratra
1848, 1862 František Hodek, výměnkář (3.11.1787 - po 1862), a Anna Hejlková (27.7.1789 Volenice 26/Škrobočov 6 - po 1862)
Hodků domek
děti Filip (28.4.1817), Antonie (1820), Petr (9.6.1823), Anna (27.6.1825), Václav (16.1.1830), Karolina (2.8.1832)
r. 1862 jsou všechny děti"z domu"
Antonie Hodková (1820) a Vojtěch Šebelík, krejčí (6.4.1817 Štěchovice 53)
svatba 13.2.1838 Volenice
bytem Štěchovice 62
děti * kol 1850
Prokop Ploch, podruh, (t před 1885) a Kateřina Krejčí (1830 Lhota u sv. Anny 9 )
Kateřina 10.2.1885 provdána za Františka Holoubka, chalupníka, vdovce (1829 Lhota Střelskohoštická 9)
1910 Josef Jungwirt, domkář a bednář, (3.3.1823 Pravotina, okr. Vimperk), soukromník, a Karolina Hodková, (2.8.1832 Volenice 72 - před 1910)
děti Marie (1854), Vincencie (1867)
bytem také Ohrazenice 2 (bednář)
r. 1910 Anna Kolářová (16.9.1853 Dobrš, dom.ob. Škůdra), vdova, podnájemnice, nádenice
děti Marie Kolářová (9.11.1875 Škůdra)
bytem od r. 1910
Marie Jungvirtová (1854) a Josef Kolář, poklasný, vdovec (1845 Škůdra 15)
svatba 11.5.1875 Volenice
bytem Ohrazenice 1 , poklasný, Tažovice 1
děti * kol 1880
1891 Vincencie Jungwirtová (1864) a Josef Bešta, nádeník, Renče u Přeštic (1867)
svatba 3.2.1891 Volenice
děti František (28.3.1891), Josef (23.3.1894 Volenice 72)

rodiče Josefa Bešty - Václav Bešta, polní mistr, Renče 35, Kateřina Loudová, Dnešice1, okr. Přeštice
František Bešta (28.3.1891) a Antonie Krajícová (Welwetz u Teplic) - svatba 17.7.1916 Dražice - později bytem v Plzni
1921 byt 2/ Václav Dryk, zemědělský dělník, (24.9.1889 Volenice 52), a Antonie Macholdová (21.7.1895 Zbyroh, okr. Rokycany)
později bytem Volenice 89
Josef Macholda, domkář, (??? Ohrazenice - 1916), a Rozálie Šafaříková (22.1.1879 Cehnice - 2.9.1957)
děti (5) Josef (12.7.1904 Kladruby), František (12.3.1906 Kladruby), Terezie (7.5.1908 Kladruby), Petr (13.6.1910 Kladruby), Marie (9.8.1913 Volenice)
r. 1911 se přistěhovali z Kladrub, tam byl výčepní
Josef Macholda se ztratil ve válce v Albánii v zimě r. 1916
Rosálie Macholdová r. 1952 nevstoupila do JZD
Terezie Macholdová (7.5.1908) a Václav Kojzar (7.11.1906 Kalenice 1 ), zemědělský dělník, hrobník
ohlášky 2.1930
bytem Volenice 73
děti * kol 1930
Josef Macholda (12.7.1904 - 19.4.1965) - r. 1921 krejčovský učeň u Čeňka Benady, r. 1953 svobodný, r. 1965 kostelník
Petr Macholda (13.6.1910 - 26.12.1958)
svobodný, obuvník
Marie Macholdová (9.7.1913) a Vrchota
bytem Praha
děti Jana (29.3.1947), Marie (16.9.1950)
1931 František Macholda, kovář, (12.3.1906), a Růžena Opavová (18.10.1905 Krejnice 30)
svatba 14.2.1931
děti Jarmila , Růžena , František
od r. 1955 bytem Volenice 40
2008 Novákovi


73
1848 Josef Křešnička, domkář, (19.3.1784 - po 1862), a Kateřina Koblihová ( Volenice 62 - před 1848)
Hořejší kovář
děti Matěj (19.2.1818), Marie (23.1.1823), František (15.4.1825), Kateřina (7.11.1827), Vojtěch (1.4.1831), Josef (31.3.1840)
Kateřina Křešničková (7.11.1827) a Ignác/Hynek Švarc, podruh (1829 Hory Matky Boží)
svatba 30.1.1866 Volenice
bytem Kladruby 16
1862 Matěj Křešnička, (19.2.1818 - před 1910), a Kateřina Bořová (8.11.1834 Volenice 47 - 1910-1921)
Křešničků domek
děti Marie (t 1862?), Jan (7.6.1859), Dominik (31.7.1869 - 11.6.1870), Barbora (1.12.1872)
1892 Barbora Křešničková (1.12.1872) a Matěj Kobliha, obuvník, (14.2.1868 Volenice 30 )
svatba 22.11.1892
bytem Volenice 30
1910 Jan Křešnička, (7.6.1859 - po 1921) a Anna Šebelíková (28.7.1862 Volenice 11 - po 1921)
svatba 20.2.1882 Volenice
děti Jan (14.6.1882), Vincenc (4.4.1887), Antonín (9.6.1893 - 1893), František (27.1.1895), Anna (8.5.1897 - 15.6.1903)
maj. r. 1930
František Křešnička (27.1.1895 - 1917)
padl na bojišti italském, 22 let, svobodný
1953 Vincenc Křešnička, krejčí (4.4.1887) a Růžena Petříková (12.4.1904 Kalenice 41)
svatba 28.7.1928 Volenice
děti Růžena, Vincenc
bytem Kalenice 41
r. 1910 truhlářský tovaryš ve Vídni, r. 1940 obdrželi domovské právo v Kalenicích
r. 1953 škrtnut jako majitel, zapsán Václav Kojzar
1952 Václav Kojzar, hrobník, (7.11.1906 Kalenice 1 - 11.9.1967) a Terezie Macholdová (7.5.1908 Kladruby, bytem Volenice 72 - 8.8.1985)
u Křešničků
ohlášky 2.1930
děti Marie , Václav
Václav Kojzar dostal domovské právo ve Volenicích r. 1945 (předchozí domovská obec Nezdice)
od 1.3.1943 začal pracovat jako hrobník obce Volenice, správce školní budovy, jídelny a zemědělského útulku
r. 1946 člen MNV, r. 1952 člen JZD
2008 Úšelovi


74
1848, 1862 Josef Kopáč, domkář, krejčí, (13.3.1822 Volenice 67 - před 9.11.1873), a 1/ Josefa Kouřimová (23.10.1824 Volenice 48), 2/ Kateřina Maříková (3.11.1846 Střítež 4)
r. 1848 Kudlinec, r. 1862 Přibylů domek
děti 1. manželství Kateřina (6.11.1847), František (2.6.1849), Petronela (31.5.1851), Marie (14.8.1853), Antonie (5.7.1856), Josefa (6.4.1861), ???, Antonín (4.7.1867)
děti 2. manželství Anna (27.?.1870 Volenice 50), Rosálie (9.11.1873) - pohrobek
Kateřina Maříková 7.9.1875 provdána za Václava Hrbka, bytem Volenice 50
Kateřina Kopáčová (6.11.1847) a Tomáš Kompit, krejčí (17.11.1853 Volenice)
svatba 9.11.1880
bytem Volenice 26
děti * kol 1880
František Kopáč, krejčí, (2.6.1849) a 1/ Anna Petříková (1855 Volenice 57), 2/ Marie Čaulová
svatba 1/ 21.5.1878 Volenice
děti Stanislav (1893), František (1892)
MUDr. Stanislav Kopáč (1893) a Lidmila Plátková (1903)
děti Ludmila (1928)
r. 1940 získali domovské právo v Praze
JUDr. František Kopáč (1892) a Emilie Haičmanová (1903)
děti Zdeněk (1928), Zora (1927)
r. 1940 získali domovské právo v Praze
Marie Kopáčová (12.8.1853) a Václav Dryk (4.9.1848 Velká Chmelnice, okr. Sušice)
svatba 7.1.1880
bytem Volenice 52, poklasný na faře
děti * kol 1880
Josefa Kopáčová (6.4.1861) a Josef Hrubec, kovář, (24.9.1866 Doubravice)
svatba 25.11.1889 Volenice
bytem Volenice 98
děti * kol 1895
Anna Kopáčová (27.?.1870 - před 1901) a Gustav Barborka (1.2.1871), učitel, Tažovice
svatba 10.9.1895 Volenice
bytem Tažovice 39
1894 Rosálie Kopáčová (9.11.1873) a Jan Pletka (17.6.1870 Volenice59 )
svatba 20.11.1894
bytem Volenice 59
Antonie Kopáčová (5.7.1856) a František Vorda, sedlák, vdovec (8.12.1836 Volenice 18 - 1910-1921 )
svatba 4.2.1896
bytem Volenice 18
1928 Antonín Kopáč, malorolník (4.7.1867 - 9.12.1955), a Terezie Benešová (12.10.1875 Volenice 13 - 15.12.1935)
svatba 28.11.1899
děti Josef (12.2.1900), Antonín (28.6.1901), Karel (4.11.1902), František (30.1.1904), Antonie (7.6.1905), Tomáš (3.9.1909), Štěpán (7.12.1912), Václav (4.8.1914), Terezie (21.10.1916), Jaroslav (8.8.1920)
r. 1923 člen volební komise, od r. 1928 v obecním zastupitelstvu
Antonín Kopáč (28.6.1901 - 13.1.1990 Volenice 85)
r. 1921 bytem u tety Antonie Kopáčové provd. Vordové ( Volenice 18), truhlářský učeň u Františka Plocha ( Volenice 92), r. 1953 svobodný, bytem Volenice 74, po r. 1980 bytem Volenice 85
Karel Kopáč (4.11.1902) - r. 1921 kovářský pomocník u Josefa Hrubce, kováře, Volenice, r. 1939 odešel za prací do Německa, r. 1945 se odstěhoval do okr. Krumlov
Václav Kopáč (4.8.1914) a ???
bytem Šťáhlavy 303
děti Václava
na stejné adrese bydlel Karel Šmolík (14.2.1896 Lhůta, okr. Plzeň), ženatý, který jezdil na návštěvu do Volenic
1952 Štěpán Kopáč, zemědělec, (7.12.1912 - 3.11.1986) a Josefa Hrbková (24.10.1921 Volenice 50 - po 1996)
svatba 23.1.1960
děti Petr
r. 1952 člen JZD
r. 1969 maj. Volenice 49, Volenice 50
2008 Kopáčovi


75
1862 Matěj Rejšek, truhlář, (21.12.1819), a Josefa Buzínová (13.3.1822 Kalenice 21 )
Truhlářů domek
děti Jan (3.5.1846), Marie (1848), Vincenc (22.1.1850), Kateřina (18.2.1852), Barbora (1858), Václav
domek postaven po r. 1848
Marie Rejšková (1848) a František Strejc (17.6.1846 Volenice 68
svatba 14.5.1872 Volenice
bytem Volenice 68
děti * kol 1885
Vincenc Rejšek, truhlář, (22.1.1850) a Marie Pokorná (4.4.1849 Volenice 34)
svatba 12.2.1877 Volenice
bytem Volenice 34
Barbora Rejšková (1858) a Jan Švehla, čeledín v Mutěnicích, domovská obec Velenovy, okr. Klatovy (1850)
svatba 5.5.1879 Volenice
rodiče Jana Švehly - Matěj Švehla, podruh, Velenovy, okr. Klatovy, Marie Potůčková, Velenovy 77
Václav Rejšek, truhlář, a Marie Brůžková ( Hejná 25 )
svatba ??? (ohlášky 8.1892 Střelské Hoštice)
1921 Jan Rejšek, chalupník (3.5.1846 - před 1910), a 1/ Anna Dubová (1851 Koclov 8), 2/ Marie Dubová (3.5.1860 Koclov 8 - po 1921)
svatba 1/ 25.11.1873 Volenice, 2/ 3.10.1882 Volenice
děti 1. manželství Jan (22.11.1874), Josef (16.1.1880)
děti 2. manželství Marie (21.6.1882 - 1882), Václav (14.8.1883)
Anna Dubová a Marie Dubová byly sestry
Josef Rejšek (16.1.1880 - 1916)
zemřel na bojišti italském následkem těžkého zranění, 36 let, svobodný
1921 Václav Rejšek, chalupník (14.8.1883 - 28.8.1962), a Marie Kompitová (29.3.1896 Volenice 26 - 21.3.1972)
svatba 13.10.1928 Strakonice (civilní sňatek)
děti Marie , Václav , Vlasta
2008 Rejškovi


76
1862 byt 1/ Václav Višín, podruh, (1833 Sedlčany), a Barbora Wocherlohnová (1831 Mačice )
děti Jenovefa (1857), Anna (1861)
Vyšínovi později bytem Volenice 52
rodiče Václava Vyšína - Václav Vyšín, krejčí, Sedlčany 9, Josefa Vondrášková, Sedlčany 26
domek postaven po r. 1848
1862 byt 2/ Antonín ???, podruh, (1821), a Josefa (1825)
děti Jan (14.8.1852), Šimon? (1855), Anna (1857), František (1859)
1875 Vojtěch Dlohoš, domkář, (10.4.1844 Volenice 9), a 1/ Marie Bečvářová, (Škrobočov 2), 2/ Marie Křižanová (Hejná 29)
děti 1. manželství Václav (4.9.1872), Marie (1.12.1873)
děti 2. manželství Josef (5.1.1877), František (13.9.1878), Antonie (13.5.1880), Vojtěch (15.9.1882), Marie (27.8.1884 - 16.9.1884), Vincenc (29.3.1886), Alois (1888 - 1892)
rodiče Marie Křižanové - Josef Křižan, chalupník, Hejná 29, Františka Kovaříková, Hejná 15
Václav Dlohoš, hudebník, (4.9.1872) a Marie Petříková ( Kejnice 37)
svatba ??? (ohlášky 2.1897 Nezamyslice)
František Dlohoš, pekař, (13.9.1878) a Marie Jandová (23.5.1882 Katovice, Liboč)
svatba 1903
rodiče Marie Jandové - Tomáš Janda, chalupník, Liboč, Marie Červenková, Zadní Ptákovice
bytem Volenice 14, později Skočice
Antonie Dlohošová (13.5.1880) a František Vrba, chalupník (23.10.1878 Dolní Poříčí 16)
svatba 14.2.1901
rodiče Františka Vrby - Václav Vrba, chalupník, Dolní Poříčí 16, Barbora Soulová, Frymburk 15
Vincenc Dlohoš (29.3.1886) a Anna Ševčíková (9.11.1885 Pačejov 25)
svatba 30.5.1911 Pačejov
1901 Josef Dlohoš, domkář, (5.1.1877), a Anežka Křižanová (6.10.1877 Hejná 29)
ohlášky 1901
rodiče Anežky Křižanové - Ondřej Křižan, sedlák, Hejná 29, Marie Soukupová, Veřechov 25
r. 1912 v domovském listě uvedeno povolání hudebník a hostinský, r. 1925 bytem Strakonice, hostinský
1910 maj. Josef Dlohoš
byt 1/ Terezie Klivanová,
poštovní služba, telegrafní posel, (12.10.1864 Volenice - 1910-1921), svobodná
děti Vincenc (28.3.1886), Kristina (18.12.1901)
byt 2/ Veronika Vítková (9.5.1846), vdova - výměnkářka z Volenic 19
byt 3/ František Kobliha, (2.4.1872 Tažovice, bytem Volenice 30 ), a Marie Smržová (6.9.1874 Doubí, okr. Tábor - 29.4.1949)
svatba 8.1.1901 Volenice
děti František (10.9.1902 Volenice), Marie (4.7.1909)
Koblihovi r. 1921 bytem Volenice 37
Krista Klivanová (18.12.1901) a Josef Macholda, domkář (5.6.1893 Kvaň, okr. Hořovice)
svatba 1924 Volenice - církev československá
bytem Volenice 79, u Probstů
Vincenc Klivan, (28.3.1886 - 10.8.1949 Rabí), zlatník, obchodník, a Božena Tučková (Mladotice 40)
svatba 1909 Horažďovice
r. 1910 zlatnický pomocník ve Vídni, r. 1921 se sestrou bytem Volenice 97, r. 1922 - 1927 kronikář obce, do r. 1928 správce a účetní obchodu Volenice 52 , r. 1928 se odstěhoval do Bechlína u Roudnice jako poštovní expedient, 1929 - 1949 přednosta poštovního úřadu v Rabí
1918 chalupnická usedlost"u Dlohošů" prodána v letech 1918 - 1927
1921 maj. Josef Dlohoš
byt 1/ Karel Zemen,
pekař, (16.6.1880 Volenice 39 - 12.12.1946), a Anna Rašková (13.8.1887 Holkovice)
svatba ??? (ohlášky 1.1910)
děti Anna (22.10.1910 Volšany, okr. Horažďovice), Karel (30.4.1914 Volšany, okr. Horažďovice), Dobroslav (3.1.1920 Volenice)
rodiče Anny Raškové - František Raška, truhlář, Holkovice 54, Marie Kořánová, Holkovice 18
bytem od r. 1915
byt 2/ Veronika Vitková, soukromnice, (9.5.1846 Horní Poříčí), vdova, ve Volenicích od r. 1873 - výměnkářka z Volenic 19
byt 3/ Schreinerová Aloisie, zemědělská dělnice (21.7.1886 Volenice), vdova
děti Rudolf (16.3.1913 Vídeň), Anna (5.7.1914 Vídeň)
bytem od r. 1914
Karel Zemen (30.4.1914) a Marie Přidalová (6.12.1915 Skrbeň, okr. Olomouc venkov)
svatba 22.6.1940 Olomouc venkov
rodiče Marie Přidalové - Alžběta Přidalová
r. 1940 domovské právo ve Volenicích
1923 Tomáš Strejc, domkář, penzionovaný železniční zřízenec (20.12.1885 Volenice 68 - 24.11.1944 Praha), a Antonie Zábranská (11.5.1895 Volenice 33 - po 1960)
ohlášky 1919
děti Vlasta , Milada
r. 1923, r. 1928, r. 1932 v obecním zastupitelstvu, r. 1929 člen místní školní rady
zatčen 8.9.1944, vězněn v Klatovech, v Terezíně, v Praze na Pankráci (zde zemřel na zápal plic)
2008 Rejškovi


77
1848 Jan Klivan, podruh, (24.2.1787), a Marie Hortová (Tažovice - před 1848)
děti Martin (27.4.1820), Antonín (21.6.1822), Josefa (16.4.1831)
r. 1868 psán jako podruh v Česticích
1848 Antonín Klivan, (21.6.1822 - před 1910), a Johana Trnková (22.6.1825 Lhenice - po 1910)
děti Jan (16.8.1852), Terezie (12.10.1864), Marie (3.6.1868)
rodiče Johanny Trnkové - Anna Trnková, dcera Tomáše Trnky, mistra ševcovského, Lhenice 8, Kateřina Šímová, Lhenice
Terezie Klivanová (12.10.1864)
r. 1910 bytem Volenice 76, poštovní a telegrafní posel, svobodná
Marie Klivanová (3.6.1868) a Kališ
bytem Defurovy Lažany 53
1910 Jan Klivan, poštovní zřízenec (16.8.1852 - 1937), a Marie Kadaňová (25.8.1863 Lhota Střelskohoštická - po 1921)
bytem Volenice 101
rodiče Marie Kadaňové - Karel Kadaně, domkář, krejčí, Lhota Střelskohoštická, Marie Mojková, Lhota Střelskohoštická 29
1872 Josef Vorda, domkář, (1833či1838 Volenice 18) a Veronika Váchová (13.2.1840 Štěchovice 18)
svatba 17.6.1862 Volenice
děti Anna Váchová/Vordová (15.7.1861 Štěchovice 18), František (4.9.1867), Karel (13.10.1869), Kateřina (5.12.1871 - 13.12.1871)
postaveno v letech 1864 - 1868, po r. 1877 odešli do USA
1876 Josef Probst, tesař, domkář, (1843 Bukovník 2), a Kateřina Dubová (1845 Novosedly 31)
svatba 8.2.1870 Volenice
děti Kristina (19.6.1877 - 6.3.1880)
Kateřina Dubová se 21.8.1888 vdala za Bartoloměje Viktoru, domkáře, vdovce (26.8.1839 Novosedly 49 , bytem Novosedly 55 )
1910 Vojtěch Zachata, (19.3.1846)
děti Josef (6.3.1880), Johana (4.8.1886), Anna (2.12.1888), Růžena (9.3.1891), Antonie (10.6.1894)
Johana Zachatová (4.8.1886) - r. 1910 služebná ve Vídni
Anna Zachatová (2.12.1888) - r. 1910 žehlířka ve Vídni
1910 Josef Zachata, (6.3.1880) - r. 1910 svobodný, hudebník
1919 František Kouřim, chalupník (21.2.1883 Volenice 48 - 6.9.1964), a Anna Plochová (25.5.1887 Štěchovice 72 - 9.8.1954 nemocnice Strakonice)
svatba 28.5.1910 Volenice
děti František (11.3.1909 Štěchovice), Marie (2.1.1911 Štěchovice), Anna (16.6.1912 Volenice), Ludmila (11.12.1918), Václav (30.1.1921)
2008 Vysokých


78
1877 Dominik Spálenka, c.k. četnický závodčí, a Anna Průchová
děti Terezie Anna (9.11.1875 Volenice 87 - 1876), František Dominik (17.12.1876 Volenice 4 - 16.12.1877 Počátky)
rodiče Dominika Spálenky - Jan Spálenka, úřední sluha, Hořovice 5, Barbora Krajánek, Dvořetice
rodče Anny Průchové - Jan Průcha, řídící učitel, Kotouň 37, Anna Ryjáček, Vacíkov 1
1882 Isidor Ryspler, c.k. závodčí četnický, a Marie
děti Karel František (23.8.1882)
rodiče Isidora Rysplera - Leopoldina Rysplerová, dcery Josefa Rysplera, revizor, Kutná Hora, a Anny ???
rodiče Marie - Rudolf ???, kondukter státní dráhy, Marie Moldava, Moravské ?
Karel František Ryspler (23.8.1882) a Růžena Hudková?
svatba 15.2.1912 Praha Žižkov
1883 Václav Hlaváček, c.k. závodčí četnický u 2. pluku, a Kateřina Roučková
děti Antonín Ferdinand (24.5.1883 Volenice 8)
rodiče Václava Hlaváčka - Jan Hlaváček, rolník, Chrášťany 10, okr. Benešov, Kateřina Brežek?, Všetice, okr. Beroun
rodiče Kateřiny Roučkové - Antonín Roučka, měšťan, Horažďovice 108či138, Marie Vunš, Horažďovice
1888 Josef Šíba, c.k. závodčí četnictva, a Aloisie Soukupová
děti Václav Josef (7.4.1886 Volenice 50 - 26.5.1886), Vladimír Josef (28.6.1887 Radomyšl), Miloslava Alžběta (7.12.1888)
rodiče Josefa Šíby - Josef Šíba, mistr truhlářský, Horní Slivno 21, okr. Mladá Boleslav, Marie Šolgr, Dolní Slivno 33
rodiče Aloisie Soukupové - Josef Soukup, měšťan, Radomyšl, Alžběta Švihovcová, Leskovice
Miloslava Alžběta Šíbová (7.12.1888) a ???
svatba 12.10.1911 Záboří u Mělníka
1889 Vavřinec Reichenschläger, c.k. četnický závodčí, a Aloisie Julie Rosenberg
děti Karel Ottokar (23.7.1889 Volenice 78)
rodiče Vavřince Reichenschlägera- Vít Reichenschläger, obyvatel, Otěvěk, okr. Budějovice, Kateřina Červíčková, Otěvěk
rodiče Aloisie Julie Rosenberg - František Rosenberg, strojvůdce, Česká Třebová, Josefa Psárek, Brandýs nad Orlicí
1894 Josef Videmann, c.k. četnický závodčí, (1864), a Anna Trojanová (1872 Kraselov 10)
svatba 14.4.1894 Volenice
děti Otokar Bedřich (21.12.1894 Volenice 95)
rodiče Josefa Videmnana - Vilém Videmann, majitel domu, punčochář, Domanšnice 22, okr. Sobotka u Jičína, Anna Oudrnická, Domanšnice 55
Otokar Bedřich Videmann (21.12.1894)
r. 1921 vystoupil z církve v Kolíně
1897 Florian Kamitz, c.k. četnický závodčí a velitel četnické stanice, a Žofie Vanišová (Milevsko)
děti Emilian Vilhelm Evald (25.8.1897 Volenice)
rodiče Floriana Kamitze - Vincenc Kamitz, sedlák, Starý Roketník 72, okr. Trutnov, Františka Rind, Starý Rokytník 72
rodiče Žofie Vanišové - Emanuel Vaniš, kominík, Milevsko 151, Antonie Pokorná, Milevsko 150
1922 Marie Brožová (t 1922)
1910 Jan Brož, obuvník, (3.5.1836 Volenice 21 - před 1910), a Anna Hlaváčová (8.5.1839 Čimice 19 - po 1921)
svatba 8.2.1864 Volenice
děti Marie (26.5.1865), Jan (1867 - 1867), Petr (15.10.1868), Ferdinand (11.1.1871 - 2.2.1871), Anna (4.2.1873 - 7.7.1880), Josefa (9.2.1876), Jan (19.5.1879 - 12.6.1880), Božena (7.6.1886)
bytem od r. 1864-1868
rodiče Anny Hlaváčové - Jan Hlaváč, domkář, Čimice 19, Anna Zdeňková, Čimice (r. 1864 zapsán Zedník z Vojnic, novějším písmem a tužkou dopsáno Zdeňková z Čimic 33)
Anna Brožová (1839) - r. 1921 soukromnice
Marie Brožová (26.5.1865 - 16.3.1936) - r. 1910 svobodná, služebná ve Vídni, r. 1921 žije s matkou u sestry Boženy, svobodná, švadlena
1921 maj. Petr Brož
byt 2/ Jan Seman,
poštovní sluha, (30.10.1885 Volyně - 24.5.1954), a Božena Brožová (7.6.1886 Volenice 78 - 22.5.1964)
svatba 1.6.1913 Vídeň
děti Anna (9.2.1914 Vídeň), Božena (28.3.1921 Volenice), Jaroslav (8.10.1926 Volenice)
Božena Brožová r. 1910 služebná ve Vídni
matka Johanna Seemanová (24.6.1852 - 8.2.1944), dom. obec Volyně - r. 1944 jí byl vyplácen důchod
Jaroslav Seeman (8.10.1926) a Milada Nová (15.10.1830 Víska)
bytem Víska 22, od r. 1960 bytem Volenice 77, později bytem Volenice 128
Anna Seemanová (9.2.1914) a Vavruška
bytem Praha
děti Karel (10.10.1944), Miroslav (6.10.1948)
Božena Seemanová (28.3.1921)
r. 1953 bytem Praha, r. 1960 bytem Volenice 78
děti Eva Seemanová (23.12.1947 Praha)
1910, 1921 Petr Brož, truhlář, (15.10.1868 - 1948), a Marie Beyvlová (18.9.1869 Strašice 53 )
svatba 31.1.1893
děti Marie (2.3.1894), Petr (26.5.1896), Jan (9.8.1898), Václav (28.9.1900), Růžena (12.3.1904), Josef (13.3.1907)
maj. r. 1930
Petr Brož, truhlář,(26.5.1896) a Marie Janoutová (18.10.1897)
děti Marie (2.2.1923), Petr (2.2.1932)
r. 1924 bytem Volenice, r. 1940 přiznáno domovské právo v Medovém Újezdě (bytem 12 let předtím)
Jan Brož, (9.8.1898 Volenice - po 1960), svobodný
Marie Brožová (2.3.1894) - r. 1910 služebná ve Vídni
Růžena Brožová (12.3.1904) a Jan Makovec, tesař (15.6.1888 Volenice 88)
bytem Volenice 88
Josef Brož (13.3.1907 - 4.2.1984) - svobodný, žil u sestry Růženy provd. Makovcové ve Volenicích 88
1952 Václav Brož, zemědělec, hudebník (28.9.1900 Volenice - 14.1.1978) a Františka Pelešková ( 1919 Strašice 33)
děti Františka , Václav , Josef
2008 Brožovi


79
Vojtěch Probst, zedník, domkář, (1826 dom. obec Bukovník) a Anna Šebelíková (1831 Štěchovice 53)
děti Václav (8.9.1858), Karel, Jan Nep. (14.5.1868), Vojtěch (10.7.1872)
rodiče Vojtěcha Probsta - František Probst, chalupník, Bukovník 2, Kateřina Šamšulová, Bukovník 12
rodiče Anny Šebelíkové - Tomáš Šebelík, natentální invalida, Štěchovice 53, Magdalena Bořová, Kladruby 6 (r. 1868 žil Tomáš Šebelík ve Volenicích)
1921 Václav Probst, krejčí, (8.9.1858 Štěchovice - 1910-1921), a Terezie Macholdová (13.10.1865 Ohrazenice 4 )
svatba 14.6.1887 Volenice
učňové - Václav Macholda (22.9.1889 Kvaň, okr. Hořovice, dom.ob. Ohrazenice), Josef Macholda (5.6.1893 Těny, okr. Hořovice, dom.ob. Ohrazenice), Josef Makovec (6.3.1896 Volenice 88 )
1921 Václav Macholda, krejčí, (22.9.1889 Kvaň, rodiče bytem Ohrazenice 3) a Filomena Matějčková (27.7.1892 Frymburk 51)
bytem Volenice 115
1924 Josef Macholda, domkář, krejčí, (5.6.1893 Těny, okr. Hořovice, rodiče bytem Ohrazenice 3 - 12.6.1964), a Krista Klivanová (18.12.1901 Volenice 76 - 16.1.1966 )
u Probstů
svatba 1924 Volenice - církev československá
děti Jiřina , Božena
2008 Dudkovi


80
1921 Vojtěch Hromíř, (t před 1921), a Marie Matějková (1831 Vrbice u Vacova 15 - po 1921)
děti Vojtěch (1858)
1921 Vojtěch Hromíř, (1858 - před 1910), a Antonie Dlohošová (1861 Volenice 9 - 1.11.1945)
svatba 28.2.1881
děti Marie (8.12.1881), Vojtěch (11.12.1883), Růžena (13.10.1886), Václav (27.8.1890), Františka (23.11.1893), Stanislav (11.11.1895)
Marie Hromířová (8.12.1881) - r. 1910 služebná ve Vídni
Růžena Hromířová (13.3.1886) - r. 1910 služebná ve Vídni
Václav Hromíř (17.8.1890) a Marie Beldová (5.7.1896)
r. 1910 kovářský pomocník ve Vejprnicích, r. 1937 bytem Strakonice
děti Zdeňka (15.6.1921)
Františka Hromířová (14.11.1893) - r. 1910 služebná ve Vídni
Stanislav Hromíř (11.11.1895) - r. 1910 kovářský učedník u bratra
1921 Vojtěch Hromíř, kovář, domkář (11.12.1883 - 3.12.1970), a Františka Kolářová (22.5.1886 Ohrazenice 1 - 9.1.1957)
svatba 18.8.1910 Volenice
děti Vojtěch (26.2.1911), Anastina (18.4.1912), Miloslav (12.8.1914), Věra (1.1.1923), Stanislav (22.8.1924)
sloužil u legie v Rusku, r. 1923 v obecním zastupitelstvu
r. 1931 postavili stodolu, r. 1940 postavili Volenice 122 jako výminek
2008 Kozákovi


81
Josef Kompit, domkář, (20.2.1832 Volenice 66), a Marie Uhlíková ( Soběšice 21)
děti František (8.10.1864), N. - hoch (2.1868), ???b
r. 1868 bytem Volenice 79, podruh
???b Kompitová a Tesařík
děti Ludmila Tesaříková (15.5.1913 Vídeň, dom.ob. Velké ?, okr.Hustopeč)
Ludmila Tesaříková od r. 1918 bytem Volenice 81
1884 1/ František Macholda, podruh, (1846 Strašice 40), 2/ Antonín Novák, ( Tažovice 6), a Josefa Lutrová (20.10.1853 Kalenice 1 )
svatba 1/ 29.1.1884 Volenice, 2/ 1.3.1897 Volenice
děti 1. manželství Jan (23.11.1884 - 1.12.1909)
1921 František Kompit, domkář (8.10.1864 Volenice - po 1921), a Terezie Vlčková (25.10.1867 Lhota Tažovická 8 - po 1921)
svatba 19.6.1888
děti ???a, N. - dívka (1888), Terezie (11.10.1889), Josefa (13.3.1891), František (13.12.1892 - 4.10.1894), Josef (5.8.1894), N. - chlapec (18.1.1896), František (22.1.1897), Václav (21.9.1898 - 22.9.1898), Anežka (12.1.1902)
???a Kompit/Kompitová - děti Josef Kompit (24.5.1909 Volenice) - Josef Kompit od r. 1909 bytem Volenice 81
Terezie Kompitová (11.10.1889) a Antonín Tesařík
svatba 12.4.1915 Vídeň
r. 1910 služebná ve Vídni
Josefa Kompitová (13.3.1891) - r. 1910 služebná ve Vídni
Josef Kompit (5.8.1894) - r. 1910 krejčovský učedník ve Vídni , ztratil se na bojišti ruském r. 191?, svobodný
1930 František Kompit, domkář, pekařský pomocník, (22.1.1897 - pohřeb 13.10.1961), a Josefa Kunešová (13.2.1899 Štěchovice 75 - 16.1.1979)
svatba 23.11.1929 Volenice
děti Josef, Jiřina
2008 Jindřichovi


82
Josef Sládek, nádeník, (1835 Strančice), a Anna Jandová (2.10.1838 Volenice 26)
svatba 3.5.1866 Volenice
děti Anna (22.2.1870 - 1870),
rodiče Josefa Sládka - Matěj Sládek, domkář, Strančice 15, okr. Plánice, Marie Tichá, Zborov
1910 1/ Martin Havlan, soustružník, (5.6.1852 Škůdra 44 ), 2/ Josef Štětka, pekař, (14.4.1835 Pracejovice 11, bytem Volenice 14), a Marie Strejcová (28.8.1851 Volenice 68)
svatba 1/ 17.4.1877, 2/ 19.6.1882
děti 1. manželství Vojtěch (13.4.1878 Volenice 11)
děti 2. manželství Vincenc (1.3.1883), Josefa (6.4.1884 - 24.7.1884), N. - dívka (5.5.1885), Alois (26.7.1886 - 25.5.1887), Alois (10.2.1888), Růžena (26.6.1889), Terezie (10.9.1890), Josefa (20.3.1893)
rodiče Josefa Štětky - Anna Štětková, dcera Matěje Štětky, domkáře, Pracejovice 11, Kateřiny N.
Vojtěch Havlan (13.4.1878) - r. 1921 svobodný, žije u sestry Josefy
Alois Štětka (10.3.1888 - 3.3.1918)
Terezie Štětková (8.10.1890) - r. 1910 služebná ve Vídni
Růžena Štětková (26.6.1889) a František Hronek, bankovní úředník, (6.1.1887 Svobodné Dvory 72, okr. Hradec Králové)
svatba 19.6.1918 Volenice
děti František Hronek (23.1.1918), Růžena Hronková (13.9.1920)
rodiče Františka Hronka - František Hronek, cihlář, Svobodné Dvory 72, Marie Nálevková, Michnovka 12
1921 Rudolf Foltýn, pekař, (2.5.1891 Brančov - 18.6.1952), a Josefa Štětková (20.3.1893 - 2.1982)
svatba 21.7.1919
děti Božena ( 1921)
rodiče Rudolfa Foltýna - Alois Foltýn, domkář, Brančov 22, ??? Zíková, Brančov 12
r. 1940 odbrželi domovské právo ve Volenicích
Rudolf Foltýn r. 1939 odešel za prací do Německa, r. 1949 člen Místní rolnické komise
Božena Foltýnová r. 1952 členka JZD
1930 Adolf Foltýn, a Josefa
maj. r. 1930
1942 Jindřich Šťastný, (15.7.1911 Volenice 25 - 11.1981), strojvedoucí ČSD, a Božena Foltýnová (1921)
děti Jindřich , Zdena
2008 Šťastných


83
1893 Jan Vaněk, nájemník, podruh, (1839), a 1/ Antonie Marková (1840 Volenice 41), 2/ Kateřina Kouřimová (24.2.1833 Volenice 48)
svatba 1/ 29.10.1867 Volenice, 2/ 27.1.1880
děti 1. manželství Václav (30.10.1866), Marie (15.8.1870 - 1872), Marie Františka (30.9.1873 - 187?), Antonie (22.10.1876 - 8.6.1877), N. - dívka (12.2.1878), N. - hoch (2.12.1879)
rodiče Jana Vaňka - Jan Vaněk, podruh, Sušice 94 (r. 1876 podruh Kalenice), Ludmila Hrubá, Sušice
Jan Vaněk byl r. 1866 služebný v panském dvoře Vojnice
1899 Václav Hromádka, nájemník, ( Kladruby 47), a Marie Vebrová ( Ohrazenice 16)
děti Robert Norbert (6.6.1899) br rodiče VH - václav Hromádka, domkář, Kladruby 47, Anna Hubáček, čimice 15 br rodiče MV - František Vebr, domkář, Ohrazenic e16, Kateřina Pavlíková, Krejnice 14
Robert Norbert Hromádka (6.6.1899)
vystoupil z církve r. 1925 v Plzni
1921 Václav Vaněk, chalupník, v létě nádeník v Německu, (30.10.1866 Volenice), a Antonie Jeřábková (30.6.1868 Kladruby 19)
svatba 20.6.1893
děti Marie (27.4.1894), Antonie (16.8.1896), Václav (10.10.1899), Josef (11.8.1902)
r. 1893 bytem Volenice 73
r. 1910 byt 2/ Tomáš Jeřábek (15.12.1832 Bukovník), a Filipina (4.4.1831 Volenice), oba nádeníci
Marie Vaňková (27.4.1894) a Matěj Vrzal, hudebník, ( Frymburk 23)
svatba 1919
r. 1910 Marie Vaňková služebná ve Volenicích 60, u žida Löwyho
Antonie Vaňková (16.8.1896) a Václav Strejc, chalupník, (26.8.1882 Volenice 68)
svatba 1921
r. 1910 služebná v Katovicích, r. 1921 Antonie Vaňková služebná ve Volenicích 60, u žida Löwyho
bytem Volenice 68, Volenice 36
1930 Antonín Vaněk,
maj. r. 1930
Václav Vaněk, truhlářský pomocník, (10.10.1899 - po 1986)
r. 1960 bytem zde
1945 Josef Vaněk, (11.8.1902 Volenice - po 1987) a Marie (1909 - 6.3.1947)
děti Marie , Anna , Vlasta
r. 1952 nevstoupil do JZD, r. 1971, r. 1972 soukromě hospodaří
prodáno
2008 Somrovi


84
Petr Kotrouš, domkář, obuvník, ( Štěchovice 14), a Marie Zdeňková (Mnichov)
děti Marie (12.9.1872), Vojtěch a N. - chlapec (29.12.1874) - dvojčata, Antonie (4.6.1877)
rodiče Marie Zdeňkové - Jan Zdeněk, domkář, Mnichov 5, Marie Mojková, Střela 2
1878 Matěj Palivec, domkář, (t před 1878), a 1/ Marie Krchová (Čestice 9), 2/ Kateřina Marešová (Milčice)
děti 1. manželství Josefa (1867 - 1869)
děti 2. manželství Anna (26.8.1869 - 20.11.1869), Anna (7.9.1870 - 15.3.1872), Karel Mareš (11.1.1878 - 12.4.1880)
rodiče Matěje Palivce - Martin Palivec, obchodník, Hochvarth (Velký Bor), okr. Domažlice, Anna Štanglová, Hochvarth
rodiče Marie Krchové - František Krch, sedlák, Čestice 9, Marie Kuchařová, Dobrotice? 18
rodiče Kateřiny Marešové - František Mareš, sedlák, Milčice, Kateřina Maříková, Makarov
Matěj Červený, obchodník s železným zbožím, příslušný do Knížkovic, okr. Hořovice, a Anna Palivcová, sestra hospodáře
děti Jan Nepomuk (8.10.1869 Volenice 87)
rodiče Matěje Červeného - Matěj Červený, obchodník, Knížkovice, Terezie Hacklová, Lhota u Zbirova
1890 Josef Karhánek, domkář, (Sviratice 22), a Anna Štětinová neb Klečková (Sviratice 56)
děti František (29.2.1880), Terezie (15.6.1883), Josef (5.11.1889 - 23.11.1893)
rodiče Josefa Karhánka - František Karhánek, sedlák, Sviratice 22, Františka Průchová, Jetenovice 16
rodiče Anny Štětinové neb Klečkové - Václav Štětina (Klečka), sedlák, Svíratice 56, Marie Braun, Čečelovice 10
maj. r. 1878
Anna Karhánková, sestra hospodáře (1858) a Alois Karel Urbánek, zedník (1857 Vísky 30)
svatba 25.2.1884 Volenice
Anna Karhánková r. 1884 byla bytem Volenice 4
1892 Václav Příchovský, chalupník (8.9.1839 Volenice 23 - před 1910), a Anna Kozáková (29.7.1845 Volenice 64 - 12.12.1934)
svatba 27.2.1865 Volenice
děti František (24.1.1866), Marie (4.1.1868), Antonie (2.6.1870 - 3.5.1950), Kateřina (29.11.1874 - 28.9.1875), Josef (6.1.1877 - 26.3.1894), Václav (17.7.1879), Karel (8.8.1883 Volenice 64), Kateřina (5.11.1885), N. - chlapec (1892)
r. 1923, r. 1928, r. 1932 v obecním zastupitelstvu
1895 František Příchovský, krejčí, (24.1.1866) a Kateřina Hlavničková ovd. Nártová (vdova po Františku Nártovi, chalupníku, Němčice 29) (Němčice 29)
ohlášky 11.1895
Marie Příchovská (4.1.1868) a Václav Kozák, chalupník (1858 Horní Poříčí 25 )
svatba 8.11.1892 Volenice
Václav Příchovský, (17.8.1879 - po 1960), a Barbora Pelešková (13.6.1890 Vrbice - po 1960)
svatba 17.1.1911 Bukovník
bytem Volenice 5
Karel Příchovský (8.8.1883 - 1915) - ztratil se na bojišti ruském, 33 let, svobodný
Kateřina Příchovská (5.11.1885) a Karel Pavlík
svatba 21.9.1923 Čestice
r. 1910 služebná v Česticích
1952 Karel Příchovský, zemědělec (19.9.1913 Volenice 5 - po 1988, otec Václav Příchovský (17.8.1879))
r. 1952 člen JZD
2008 Machovi


85
1910, 1921 maj. Obec Volenice, pastouška
byt 1/ Jan Ziegler/Cikler,
(21.11.1843 Jindřichův Hradec, dom.ob. Jankov, okr. Sedlčany), a 1/ Anna Veselá (28.7.1843 Kalenice 37) , 2/ Anna Marková (31.8.1843 Frymburk 14)
svatba 1/ 30.6.1868 Volenice
děti 1. manželství František (13.8.1870 Volenice 76), Marie (28.8.1872 Volenice 42), Albína (28.11.1873 Volenice 42), Gabriel (4.9.1876 Volenice 42), Václav (27.7.1880 - 7.1.1893)
děti 2. manželství Marie (14.8.1881 Volenice 84), Josefa (17.1.1883 Volenice 76)
bytem od r. 1874, předtím různě po Volenicích, r. 1876 obuvník, r. 1881 krejčí, r. 1883 obecní chudý
rodiče Jana Zieglera - Jan Ziegler, obuvník, r. 1868 Jankov 35, později Jindřichův Hradec, Eva Pánková, Jindřichův Hradec 33
rodiče Anny Markové - Vavřinec Marek, kovář, Frymburk 14, Kateřina Pajerová, Nezamyslice 49
r. 1910 Jan Košán (9.1.1842 Volenice 10 ), vdovec, obecní chudý
r. 1921 Alois Opl (27.3.1880 Volenice 21 ), svobodný, podnájemník, zemědělský dělník
Albína Cikler/Ziegler (28.11.1873)
r. 1916 bytem farnost Oberleitensdorf
1910, 1921 maj. Obec Volenice, pastouška
byt 2/ r. 1910 Marie Bláhová
(1.2.1837 Tažovice - 1910-1921), vdova po hrobníkovi z Volenic 97
děti Bohumil (3.10.1876) - ostatní děti uvedeny u Volenic 97
r. 1921 Bohumil Bláha (20.12.1876 Volenice 97 - 1.1936), svobodný, hrobař
1930 domek u hřbitova - Pazderna, obecní chudobinec
1949 obecní domek u hřbitova - r. 1949 upravený pro sběrnu odpadů
1952 Antonín Novák, (t před 1953) a Blažena Stehlíková, dělnice (15.1.1900 Podmoklice, okr. Semily - 24.10.1955)
děti Oldřich (21.8.1933), Marie (2.4.1935)
r. 1952 členka JZD
1954 Marie Nováková (2.4.1935) a Bedřich Hloušek (7.11.1931)
svatba 25.9.1954
odstěhovali se r. 1955
1953 obecní domek u hřbitova - r. 1952 provedena oprava
1960 Antonín Kopáč, (28.6.1901 Volenice 74 - 13.1.1990)
1962 r. 1961 provedena rekonstrukce pro dílnu Svazarmu
1990 r. 1990 Autoklub převzal také místnost po Antonínu Kopáčovi
2008 ŠUMAVSKÝ AUTO-KLUB, Volenice 85, 387 16


86
1894 1/ Jan Rejšek, domkář, (31.3.1832 Volenice 53 ), 2/ Karel Řezanka, (1857 Domoraz 2) a Marie Benešová (9.1.1847 Volenice 13 )
svatba 1/ 23.6.1868 Volenice, 2/ 25.2.1884 Volenice
děti 1. manželství Jan (23.12.1869)
1945 Marie Rejšková (1867 - 18.5.1945)
1930 Jan Rejšek, (23.12.1869), a Marie Dlohošová, (19.9.1876 Štěchovice 37)
u Stříbrníků
svatba 30.1.1894 Volenice
děti Jan (22.?.1895 - 1895), Marie (15.7.1896), Anna (1898 - 19??), Anežka (16.10.1899 - 23.11.1899), Jan (30.5.1903), František (19.7.1905), Emilie (29.9.1907), Josef (21.3.1910), Jaroslav (14.1.1913), Alois (11.7.1914), Blažena (29.10.1919)
3.6.1934 vypukl požár ve stodole
Marie Rejšková (15.7.1896) a Josef ???
svatba 1925
r. 1929 bytem Vídeň
Jan Rejšek, kolář (30.5.1903) a Marie Humlová (1906)
děti Jaroslava (1927), Olga (1934)
r. 1939 přiznáno domovské právo v Kvani, okr. Rokycany
Alois Rejšek (11.7.1914 - 21.7či8.1932), mlynářský pomocník ve mlýně v Ohrazenicích - zastřelil sebe i své děvče Annu Maříkovou
Blažena Rejšková (29.10.1919 - 30.10.1935) - byla sražena vlakem ve Strakonicích na Podskalí
1938 Josef Rejšek, (21.3.1910 Volenice - 29.2.1980), a Marie Junková (27.8.1905 Smrčná, okr. Vimperk - 30.9.1985)
u Stříbrníků
děti Josef , Milada
na pozemcích oddělených od tohoto čísla byly postaveny domy Volenice 154 , Volenice 155
2008 Rejškovi


87
1882 Jan Košán, nádeník, ( Volenice 10), a Barbora Prantlová
děti Josef (16.8.1882)
rodiče Barbory Prantlové - Petr Prantl, sedlák, ???, Ludmila Pitlová, Chlístov?
Ludvík Lávička, mistr krejčovský, domkář, ( Vlkonice 27 ), a Antonie Trnková (Čepice 18)
děti Josefa a Antonie (2.2.1878) - dvojčata, Anežka (13.2.1880 - 1891?), Ludvík (13.7.1883), Karel (27.3.1886)
rodiče Ludvíka Lávičky - Josef Lávička, krejčí, Vlkonice 27, Barbora Šrámková, Vlkonice 41
rodiče Antonie Trnkové - Matěj Trnka, sedlák, Čepice 18, Františka Kováříková, Hejná 15
Josefa Lávičková (2.2.1878 - 30.3.1878)
Ludvík Lavička (13.7.1883) a ???
svatba 28.10.1911 Olšany Žižkov
Karel Lávička (27.3.1886) a Marie Benešová
svatba 14.10.1919 Jistebnice
1930 František Pletka, domkář, obecní hajný, (12.8.1859 Volenice 59), a 1/ Marie Zachatová (1.8.1865 Volenice 15), 2/ Anežka Vebrová (20.10.1906 Sedličko, okr. Tábor)
svatba 1/ 20.11.1883 Volenice, 2/ 25.8.1923 Strakonice (civilní sňatek)
děti 1. manželství Josefa (17.2.1884), František (15.7.1885 - 21.8.1885), Marie (4.6.1887), František (20.5.1889 - 31.5.1889), Anna (12.2.1890 - 11.8.1890), František (17.11.1891 - 4.12.1891), Jan (28.3.1893 - 1893), František (29.8.1894), Alžběta (22.11.1895 - 10.12.1895)
děti 2. manželství Marie Vebrová/Pletková (4.4.1923), Anežka (16.5.1924), Růžena (22.5.1926)
rodiče Anežky Vebrové - Jan Veb, dělník, Sedlečko 1, Marie Sušická
r. 1921 Antonie Kožnarová (6.2.1907 Frymburk), svobodná, služebná
usedlost prodána 24.2.1933
Marie Pletková (4.6.1887) a František Ploch (3.10.1883 Štěchovice 72)
svatba 25.1.1910
bytem Štěchovice 72
František Pletka (29.8.1894 - 1915) - r. 1910 holičský učeň v Písku, padl v Karpatech v boji proti Rusům, 21 let, svobodný
Růžena Pletková (22.5.1926) a Josef Košán (4.9.1921 Ohrazenice 5 )
svatba 27.1.1951
1933 František Jedlička, truhlář, (31.5.1903, dom.ob. Tažovice - 18.4.1982) a Františka (19.1.1914 Tažovice - 8.4.1989)
děti Emilie , František
usedlost koupil 24.2.1933 za 26.000,- Kč, r. 1952 člen JZD
2009 Juhaňákovi


88
Václav Bureš, krejčí (14.9.1840 Volenice 32 ) a Anna Hlaváčová (1841 Budětice 41)
svatba 29.7.1867 Volenice
děti Jan Nep. (19.5.1868 - 30.4.1869), František (19.7.1870 - 15.2.1876), Marie (30.9.1872), N. - hoch (30.6.1875), Václav (16.10.1876)
Josef Makovec, chalupník, (31.5.1858 Volenice 35 - 1910-1921), a Josefa Pletková (5.3.1858 Volenice 59 - 19.6.1932)
svatba 17.5.1881
děti Josef (1.6.1886 - 17.4.1887), Jan (15.6.1888), Anna (26.7.1892 - 24.10.1895), Josefa (8.3.1894 - 12.1.1896), Josef (6.3.1896)
od r. 1928 v obecním zastupitelstvu
Josef Makovec (6.3.1896) a Anna Tehle? (Staré Kestřany)
svatba 30.4.1926 Kestřany u Písku
r. 1910 krejčovský učeň Volenice 79, sloužil u legie v Rusku
1932 Jan Makovec, tesař (15.6.1888 - 6.9.1951), a 1/ Marie Pletková (3.8.1895 Volenice 59), 2/ Růžena Brožová (12.3.1904 Volenice 78 - po 1989)
svatba 1/ 31.10.1918 Volenice
Marie Pletková a Jan Makovec byli bratranec a sestřenice
r. 1932 v obecním zastupitelstvu, r. 1946 - 50 člen MNV
r. 1953 zde žije bratr Růženy Makovcové Josef Brož (13.3.1907 Volenice 78 - 4.2.1984), svobodný
2008 Brožovi


89
Václav Novák, hodinář, (t před 1886) a Kateřina Řezáčová (Kozlov 47)
děti Antonie (1859), Josef (30.3.1861)
Antonie Nováková (1859) a Vincenc Zábranský, chalupník (1855 Kalenice 40)
svatba 2.3.1886 Volenice
bytem Kalenice 40
děti * kol 1900
1934 Josef Novák, hodinář, (30.3.1861 - 1921-1930) a Antonie Kováříková (10.12.1851 Volenice 24 - 16.12.1934)
svatba 25.11.1884 Volenice
děti Josef (19.10.1885), Karel (4.2.1887), Václav (20.8.1891), Antonín (19.11.1897), Anna (27.11.1901), Emilie (27.11.1902)
maj. do r. 1937
Josef Novák (19.10.1885) a Františka Vavřičková (29.5.1887 Opava)
svatba 10.11.1912 Vídeň
r. 1910 zahradnický pomocník ve Vídni, r. 1921 klempíř ve Volenicích 105
Karel Novák (4.2.1887) - r. 1910 obchodní příručí v Lugenu, v Německu
Václav Novák (20.8.1891) a Marie Houfová (15.5.1898 Novosedly 48)
svatba 1929 Strakonice
r. 1910 hodinářský pomocník v Hamerbrigu, v Německu, r. 1929 zemědělský dělník Volenice 89, r. 1939 bytem Strakonice (přiznáno domovské právo)
Anna Nováková (27.11.1901) a Vojtěch Zach, kočí (12.4.1901 Střelské Hoštice)
svatba 13.7.1929 Volenice
r. 1929 bytem Volenice 12
rodiče Vojtěcha Zacha - Karel Zach, nájemník, Lhota Střelskohoštická, Kateřina Klostermanová, Dobrotice 23
1937 Václav Dryk, dělník (24.9.1889 Volenice 52 - před 1953), a Antonie Macholdová (21.7.1896 Zbiroh, bytem Ohrazenice 3 - 16.11.1973)
svatba 21.9.1920
děti Vlasta , Růžena
r. 1921 zem. dělník Volenice 72, maj. od r. 1937, r. 1937 poklasný na faře, r. 1944 bytem Volenice 100, r. 1960 bytem zde
2008 Kučerovi


90
1921 Jan Kníže, truhlář, (3.11.1849 Volenice 69 - po 1921), a Josefa Zemenová (11.1.1853 Kalenice 6 - 1910-1921)
svatba 12.2.1878 Volenice
děti Jan (12.2.1879), N. - hoch (13.5.1881), Marie (2.7.1882), František (23.8.1884), Štěpán (24.12.1886), Alois (11.4.1889), Antonín (12.6.1891), Josefa (15.11.1893 - 5.7.1916)
rodiče Josefy Zemenové - Josef Zemen, sedlák, Kalenice 6, Anna Soukupová, Střelské Hoštice 60
1915 Štěpán Kníže (24.12.1886 - 1915) - r. 1910 truhlářský pomocník v Německu, zemřel r. 1915 při vyklízení Srbska, následkem útrap při pochodu Albanií, jako zajatec, 29 let, svobodný
Alois Kníže (11.4.1889) a ???
svatba 1924
r. 1910 zámečnický pomocník ve Vídni
1948 Antonín Kníže, dělník (12.6.1891 - 20.1.1967), a Marie Bláhová (30.5.1907 Volenice 21 - 22.1.1987)
svatba 5.5.1928 Strakonice (civilní sňatek)
děti Ladislav, Miluše
2008 Novákovi


91
1921 Josef Strejc, domkář, (28.11.1848 Volenice 68 - po 1921), a 1/ Anna Pašavová, (15.8.1846 Volenice 56 ), 2/ Kristina Pilátová (16.9.1845 Damíč 36 )
svatba 1/ 29.1.1871 Volenice, 2/ 26.11.1878 Volenice
děti 1. manželství Marie Pašavová/Strejcová (7.9.1870), František (7.7.1873 - 11.9.1900), Josef (11.11.1875 - 1875), Josef (28.10.1876 Volenice 54 - 13.5.1877)
děti 2. manželství Josef (10.11.1879), Antonie (6.6.1882 - 1892), Anna (5.7.1884), Aloisie (20.6.1887)
Marie Strejcová (7.9.1870) - r. 1910 služebná ve Vídni
Aloisie Strejcová (20.6.1887) a Rudolf Schrener
svatba 23.6.1912 Vídeň
r. 1910 služebná v Brně
1921 Žofka, (t před 1921), a Anna Strejcová (8.7.1884 Volenice)
svatba 12.2.1915 Vídeň
děti za svobodna František Strejc (3.2.1906 Volenice), Petr Strejc (2.3.1910 Vídeň)
děti z manželství Rudolf (25.10.1915 Vídeň/Smrkovice, okr. Písek)
Anna Strejcová r. 1910 služebná ve Vídni, svobodná, Petr Strejc r. 1923 bytem Volenice
1930 Emanuel Tábor, hokynář, a Antonie Ružičková
děti František ( ?.2.1913 Horní Poříčí)
maj. r. 1930
1946 Rudolf Žofka, (25.10.1915 Vídeň), a Eliška Kutičková (6.7.1922 Štěchovice)
bytem České Budějovice
děti Václav Miroslav (9.6.1946)
1956 Jan Kutička, (24.4.1901 Vídeň, viz Volenice 42 - 8.1.1984), a 1/ Josefa Houfová (Novosedly 13), 2/ Emilie Sekyrová ovd. Kolářová (19.11.1916 Radějovice), 3/ Karolina Hrdinová ovd. Joachimsthalerová (1898)
svatba 1/ ??? (ohlášky 1.1922)
děti Jana Kutičky s Josefou Houfovou - Eliška
děti Emilie Kolářové - Marie Kolářová
děti Karoliny Joachimsthalerové - Lotty, Emilie
rodiče Josefy Houfové - Tomáš Huf, chalupník, Novosedly 13, Kateřina Táborová, Horní Poříčí 15
Jan Kutička r. 1922 revizor kontrol zemské oblastní nemocenské pokladny Strakonice, Jan Kutička a Emilie se přistěhovali r. 1956 ze Křtětic, Emilie Kutičková se odstěhovala do Strakonic, Jan Kutička žil nějaký čas ve Štěchovicích 63 s Karolinou, pak se vrátil zpět do Volenic
2008 Lopatovi


92
Václav Daněk, domkář, ( Volenice 41) a Kateřina Valachová (Dobrotice 19)
děti Karel (1858), Kateřina (1860)
před r. 1886 se přistěhovali z Volenic 41
Kateřina Daňková (1860) a František Krýza, zahradník (Horažďovice 6)
svatba 18.5.1886 Volenice
rodiče Františka Krýzy - František Krýza, zahradník, Horažďovice 6, Antonie Bísková, Horažďovice 26
Karel Daněk, zedník (1858) a Josefa Harantová (1856 Volenice 44)
svatba 25.11.1880 Volenice
děti Anna (2.3.1881)
1888 Matěj Krof, zámečník, domkář, a Marie Klásková (Kozlov )
děti Bohumil (1888 - 1888)
rodiče Matěje Krofa - František Krof, měšťan, mistr pekařský, předměstí, Horažďovice 66, Josefa Koubová, Horažďovice
rodiče Marie Kláskové - Karel Klásek, domkář, Kozlov 28, Veronika Pavelcová, Sloučín 6
1891 Jan Pátý, domkář, (Rábí) a Anna Potřebná
děti Anna (25.10.1891 - 17.10.1891), Marie (25.12.1892 Volenice)
rodiče Jana Pátého - František Pátý, měšťan, Rábí 88, Alžběta Šiller, Rábí 88
rodičě Anny Potřebné - Josef Potřebný, nájemník, Štěkeň 84, Alžběta Teringl, Netonice 8
Marie Pátá (25.12.1892) a ???
svatba 1921
svobodná, švadlena ve Vídni
1923 Štěpán Ploch, truhlář (24.7.1878 Štěchovice 72 - 6.5.1955), a Marie Mašková (3.2.1879 3.2.1879 Kladruby 4 - 1955)
svatba 9.2.1904 Volenice
děti Štěpán (25.10.1904 Kladruby), Stanislav (11.11.1908 Volenice)
bytem od r. 1905, předtím Kladruby, r. 1923 v obecním zastupitelstvu, 21.5.1933 hořela píce na střeše, r. 1949 člen Místní rolnické komise, r. 1950 člen rady MNV, r. 1952 člen JZD
Štěpán Ploch, (25.10.1904 - po 1987) a Marie Suková (1914 Štěchovice 84 - 9.6.1940 nemocnice Strakonice)
děti Evžina
2008 Mádrovi


93
v letech 1890 - 1920 zakládány cihelny kolem Volenic, zanikly všechny, kromě této
1921 Tomáš Štěpánek, cihlář, (27.12.1850 Volenice 52 - 1910-1921), a Františka Randáková (3.3.1853 Dřešín 26 )
děti Marie (8.12.1875), Terezie (30.9.1877 Volenice 90), Karel (9.12.1880), Josef (19.3.1886), Anežka (17.8.1889), ???
r. 1875 bytem Volenice 52 (majitel cihelny), r. 1877 bytem Volenice 90, r. 1880 v matrice narozených zapsáno jako"číslo nové u cihelny"
Marie Štěpánková (8.12.1875) a František Peleška, kovářský pomocník, (3.3.1884 Volenice 69)
svatba 20.1.1914 Volenice
bytem Volenice 69
Terezie Štěpánková (30.9.1877) a Josef Kolář, hudebník
ohlášky 1901
rodiče Josefa Koláře - Josef Kolář, nájemník, Rozsedly, Marie Pleningerová, Rozsedly
Anežka Štěpánková (17.8.1889) a František Černík, zedník, domkář, (28.9.1888 Štěchovice 34)
svatba 22.4.1913
bytem Štěchovice 34
??? Štěpánek/Štěpánková - dítě Karel Štěpánek (26.9.1906 Linec)
1921 Josef Štěpánek, cihlář, (19.3.1886 Volenice - před 1953) a Anežka Průchová (7.8.1894 Vojnice 2 - 27.10.1970)
svatba 10.2.1920 Volenice
děti Josef , Bohumil
1971 Josef Štěpánek, zemědělec (20.2.1921 - 21.12.1985)
r. 1971 soukromě hospodaří
2009 Nehlsovi


94
1910 byt 2/ Vojtěch Fiks, (17.4.1878 Bukovsko), a Kateřina (8.12.1879 Tažovice)
děti Marina (1.7.1902), Josef (12.3.1904)
r. 1910 František Fiks (17.5.1909 Budějovice), synovec
1910 Vincenc Bláha, pekař, (1856 Volenice 45 - před 1910), a Johana Zachatová, porodní bába, (16.6.1865 Volenice 15 - 1937)
svatba 23.11.1886
děti Vincenc (4.9.1887), Josef (30.12.1888 - 1889), Václav (18.9.1891), Josefa (9.12.1894 - 21.12.1894), Emilie (9.1.1897)
Václav Bláha (18.9.1891) a ???
r. 1910 krejčovský tovaryš ve Vídni, r. 1914 krejčovský pomocník, r. 1921 pomáhá matce v hospodářství, r. 1926 se odstěhoval do Prahy
Emilie Bláhová (91.1.1897) a Václav Bernad (Vojnice 27)
svatba 2.6.1913 Volenice
1921 Vincenc Bláha, pekař, (4.9.1887) a 1/ Růžena Trmatová (24.3.1890 Štěchovice 60 - před 1921), 2/ Anna Šímová (11.7.1890 Frymburk 11 - po 1960)
svatba 1/ 9.5.1911 Volenice , 2/ 4.10.1921 Nezamyslice
děti 1. manželství Vincenc (16.7.1911)
raněn r. 1914 v bitvě u Tomašova na ruském bojišti do nohy a zad, r. 1930 bytem Volenice 68
1923 Václav Barnáš, pekař, (27.10.1883 Vojnice 27 - 11.3.1959), a Emilie Bláhová (9.1.1897 - 1977)
svatba 1923
děti Emilie (26.5.1924) - jediné dítě
maj. r. 1930
Emilie Barnášová r. 1971 soukromě hospodaří, r. 1978 domek vykoupen, určen k demolici
Emilie Barnášová (26.5.1924 - 13.11.1953) - r. 1944 nasazena na práci v Kasselu, vrátila se r. 1945, r. 1953 prodavačka v Tažovicích, zemřela v Tažovicích při autonehodě
1981 domek zbourán, stál při silnici do Katovic mezi 106 a 87
1980 bytovka


95
po 1876 zřízen hostinec někdy po r. 1876
1922 František Benada, hostinský, (13.3.1865 Volenice 2 - 22.2.1932), 1/ Anna Mayerová (1875 Frymburk 2), 2/ Anna Živná (3.7.1868 Sviratice 56)
svatba 1/ 10.1893, 2/ 17.2.1896
děti 1. manželství Anna (10.9.1894 - 21.10.1894)
děti 2. manželství N. - dívka (28.9.1896), N. - dívka (22.9.1897), František (26.11.1898), Jan (4.5.1900 Vinohrady), Karel (12.10.1901), Marie (4.9.1904 Volenice), Anna (2.9.1906), Helena (12.8.1908), Petr (8.1.1910), Václav (30.7.1911), Jiří (5.4.1913)
rodiče Anny Mayerové - Antonín Mayer, chalupník, Frymburk 2, Vincencie Vlková, Svat 14
rodiče Anny Živné - František Živný, nájemník, Sviradice, a Marie Kováříková, Sviradice
r. 1922 umístěna v budově jedna třída obecné školy, r. 1928 postaven nový sál s jevištěm, 5.6.1932 shořela stodola
Jan Benada (4.5.1??0) a Anna - r. 1936 se odstěhoval do Prahy za prací
Marie Benadová (4.9.1904) a Antonín Bureš, obchodník Volenice 8 (1.7.1897 Milevsko 162 )
ohlášky 2.1924
rodiče Antonín Bureše - Jan Bureš, obchodník, Milevsko, Antonie Kramlová, Říhov 49
Anna Benadová (2.9.1906) a Josef Zdychynec (29.1.1902 Volenice 70)
svatba 18.2.1928
r. 1928 dílovedoucí firmy Baťa ve Strakonicích 42, r. 1930 obuvník
Helena Benadová (13.8.1908) a František Polánka, strojní zámečník (9.5.1903 Komušín 58)
svatba 18.2.1928 Volenice
rodiče Františka Polánky - Václav Polánka, rolník, Komušín 58, Anna Vodičková, Záboří 16
Petr Benada (8.1.1910)
holič, bytem Volenice, Sušice
děti Marcela (1937)
Jiří Benada (5.4.1913)
r. 1964 vedoucí pohostinství RaJ v Blatné
1936 Karel Benada, hostinský, (12.10.1901 - 12.4.1964) a Anastasie Melková (13.4.1902 Čejkovy - 1981)
bezdětné manželství
r. 1936 se přistěhovali z Kalenic, maj. od r. 1936, oba r. 1952 členové JZD
od r. 1954 zde žila sestra Anastasie Benadové - Růžena Melková (24.2.1893 Čejkovy - 15.5.1958), svobodná
1969 pohostinství u Benadů - vedoucí Jaroslav Seeman, zaměstnanec ČZM
1984 r. 1984 byla v části zřízena kadeřnická provozovna
1988 r. 1988 byla v části zřízena pošta, přemístěna z Volenic 99
1996 Anna Frouzová (Blatná)
restituentka, pronajímá hostinec a sál
v části budovy vybudováno kadeřnictví a holičství, r. 1996 přestěhováno do budovy obecního úřadu Volenice 3, kadeřnice Květa Hubačová
do r. 1996 pronajato Radomíru Novákovi (pořádal diskotéky)
r. 1996 pronajato p. Frassonovi (Itálie)
2008 ALENCO PORPE spol. s r.o.


96
1952 Josef Benada, domkář, (20.10.1871 Volenice 43 - 1931či7.1.1952), a 1/ Anna Bláhová, (20.7.1876 Volenice 45 ), 2/ Antonie Samcová (16.10.1880 Koclov 11 - 26.6.1954)
svatba 1/ 1902, 2/ 19.1.1904 Volenice
děti 2. manželství Josef (19.9.1907), Marie (17.8.1909), Emilie (13.12.1911), František (26.8.1914), Jaroslav (16.2.1917)
Josef Benada a Anna Bláhová byli nevlastní sourozenci - otec Josefa Benady, vdovec s malými dětmi si vzal matku Anny Bláhové, vdovu s malými dětmi
maj. r. 1930
1952 Josef Benada, zemědělec (19.9.1907 - 25.11.1986), a Antonie (23.12.1912 Škůdra - 11.5.1979)
u Zlatníků
děti Marie , Josef Václav , Václav
2008 Šlajsovi


97
1890 Tomáš Bláha, hrobař, (21.12.1829 Volenice 45 - před 1910) a Marie Kolářová ( Lhota Tažovická 8 - 1910-1921 )
děti Marie (8.9.1864), Tomáš (24.12.1866), Josef (13.3.1869), Anna (2.6.1871), Antonie (5.9.1873 - 1873), N. - chlapec (31.7.1874), Antonie (11.6.1875 - 1878), Bohumil (8.11.1876 Volenice 78), Antonie (5.5.1879 - 19.10.1880), Antonie (12.7.1882 Volenice 87)
1890 Marie Bláhová (8.9.1864) a Jan Mayer, domkář, vdovec (14.5.1847 Frymburk 21 , bytem Volenice 65 )
svatba 3.6.1890 Volenice
bytem Volenice 65
Josef Bláha (13.3.1869) a 1/ ???, 2/ Ma? Koubová (30.11.1886)
svatba 1/ 30.5.1909 Vídeň, 2/ 5.12.1915 Vídeň
Anna Bláhová (2.6.1871) a Václav Staněk, domkář, zahradník (24.9.1871 Lhota Tažovická 19)
svatba 1901
rodiče Václava Staňka - Josef Staněk, domkář, Lhota Tažovická 19, Marie Kouřimová, Kladruby 10
Bohumil Bláha (20.12.1876 - 1.1936) - bytem Volenice 85, svobodný, hrobař, bydlí se svou matkou
Antonie Bláhová (12.7.1882) a Vojtěch Rychtář, nádeník (14.12.1880 Vojnice 28, viz Štěchovice 1)
svatba 19.1.1904 Volenice
1910 Tomáš Bláha, nádeník, (24.12.1866), a Anna Vebrová ( Horní Poříčí 2 - před 1910)
svatba 16.11.1897 Volenice
děti Anna (24.6.1898), Jan (6.6.1899 - 25.4.1902), Tomáš (13.7.1900), Jan (14.11.1902)
Anna Bláhová (24.6.1898) a ???
svatba Vídeň
Tomáš Bláha (13.7.1900)
r. 1910 bytem Volenice 65, žák, u strýce a tety Majerových
1910 byt 2/ Josef Noha, nájemník, nádeník, v létě nádeník v Německu, (21.8.1868 Nemiž, okr. Benešov), a Kateřina (24.11.1887 Ohrazenice)
děti Anna (3.6.1904 Ohrazenice), Antonie (17.2.1905 Nemiž, okr. Benešov), Rudolf (5.5.1909 Ohrazenice)
1930 Jan Bláha, domkář, (14.11.1902 Volenice - 11.3.1986), a Božena Švehlová (23.8.1905 Dolní Poříčí - 24.4.1962)
děti Marie
2008 Koudelkovi


98
1910 Josef Hrubec, kovář, (24.9.1866 Doubravice), a Josefa Kopáčová (6.4.1861 Volenice 74 - 13.2.1948)
svatba 25.11.1889 Volenice
děti Marie (2.9.1893 Zadní Zborovice), Josef (21.2.1899), František (26.10.1901)
maj. r. 1930
rodiče Josefa Hrubce - Josef Hrubec, sedlák, Doubravice 42, Marie Šímsová, Doubravice 39
r. 1889 byl Josef Hrubec kovářem v Zadních Zborovicích 36
Marie Hrubcová (2.9.1893 - 3.4.1950) - r. 1930 švadlena
František Hrubec (26.10.1901) - r. 1953 bytem Kasejovice, svobodný
1910 maj. Josef Hrubec,
byt 2/ Antonín Růžek,
učitel, (2.8.1877 Těchovice, okr. Klatovy), a Božena (4.7.1876 Záboří, okr. Blatná)
děti Karel (14.11.1902 Mečichov), Božena (9.1.1904 Střelské Hoštice), Zdeňka (12.6.1907 Volenice), Bedřich (31.5.1906 Střelské Hoštice), Ladislav (18.9.1910 Volenice)
r. 1910 Marie Kovarnová (1.8.1895 Most, dom.ob. Strašice), svobodná, služebná
1936 Josef Hrubec, kovář, (21.2.1899 - po 1960), a Růžena Zábranská (10.4.1903 Kalenice 25 - 14.7.1978)
svatba 17.5.1930 Volenice
děti Zdeněk (8.11.1935)
r. 1931 opravil stodolu a stáj, r. 1936 zvýšil obytné stavení i kovárnu o 1m, r. 1946 člen MNV
Růžena Hrubcová r. 1952 členka JZD
Zdeněk Hrubec (8.11.1935 - 2.4.1963) - bytem Písek, věnoval se horolezectví, v Tatrách jej zasypala lavina
2008 Frankovi


99
1910 Jan Janský, soukromník, (17.5.1835 Tchořovice - 1910-1921), a Anna Zachatová (9.8.1841 Volenice 31)
děti František (29.5.1865 Novosedly 24), ???
r. 1865 bytem Novosedly 24, r. 1890 bytem Katovice 54, řezník
1921 ??? Janský/Janská
děti František Janský (6.11.1906 Písek)
František Janský r. 1921 řeznický učeň u strýce Františka Janského
Vilém Ficker, poštmistr, (28.8.1888 Vodňany), a Marie Hokrová (24.11.1897 Senomaty, okr. Rakovník)
svatba 7.10.1922
děti Marie (30.8.1924)
rodiče Viléma Fickera - František Ficker, čet. strážmistr v.v., Příbram, Marie Vlnová, Čelín, okr. Příbram
rodiče Marie Hokrové - František Hokr, žel. zřízenec, Horažďovice, Barbora Janečková, Horní Hradiště, okr. Plasy
1910 František Janský, řezník, majitel realit, (29.5.1865 Novosedly 24 - 12.6.1934), a 1/ Anna, 2/ Kateřina Benadová (20.11.1861 Volenice 2 - 1921-1926), 3/ Marie Nováková ovd. Maťátková, (4.7.1879 Praha Žižkov - 19.7.1950)
svatba 2/ 3.2.1890 Volenice, 3/ 5.4.1926 Volenice
děti Helena (29.6.1901)
děti 2. manželství Marie (1.12.1890 Volenice 87), Anna (19.5.1892), Emilie (26.?.1893 Volenice 2 - 20.4.1894), František (16.9.1894 Volenice 2), Emila (1896 - 1897), Jan Kř. (19.6.1899 - 6.5.1920)
rodiče Marie Novákové - Jan Novák, kameník, Vyžlovka 45, Josefa Skorpilová, Vyžlovka 7, vdova po Josefu Maťátkovi, řezníku v Praze Žižkov
r. 1910 Matěj Koutenský (29.5.1890 Chanovice), chasník, řeznický pomocník, Jan Mařík (27.5.1895 Volyně 91, Jan Mařík, koželuh, Marie), řeznický učeň
r. 1921 Anežka Petranová (21.5.1903 Horní Poříčí), svobodná, služebná, Alois Šochman (28.7.1904 Mladíkov), svobodný, čeledín
Marie Janská (1.12.1890) a Václav Kašpírek, rolník (20.7.1887 Štěchovice 9)
svatba 31.1.1911 Volenice
bytem Štěchovice 9
Anna Janská (19.5.1892) a Vincenc Rejšek (28.11.1890 Volenice 14), obchodník
svatba 20.11.1913 Volenice
bytem Volenice 14
1930 František Jánský a Marie
maj. r. 1930
František Jánský, rolník, řezník, (16.9.1894 - 18.12.1988 Praha), a Anna Maťátková (3.9.1906 Praha - po 1960)
svatba 28.2.1926 Praha Žižkov
děti František (1932)
r. 1936 bytem Praha (dostali domovské právo, takže bytem min. od r. 1926)
maj. od 12.6.1934, r. 1936 zvýšil stodolu o 1 1/2 m, narukoval r. 1938, r. 1952 člen JZD
??? Jánský
r. 1988 bytem Praha
1910 r. 1910
byt 2/ Petr Svoboda,
poštmistr, (26.4.1864 Ctiboř, okr. Kamenice nad Lipou), a 1/ Antonie Čvančarová, 2/ Marie Doubková (25.1.1883 Volenice 16)
svatba 2/ 26.1.1901 Volenice
děti 1. manželství Ladislav (4.7.1894 Praha Žižkov)
rodiče Petra Svobody - Antonín Svoboda, gruntovník, Ctiboř 19, okr. Počátky u Pelhřimova, Josefa Jebavá, Metánov 35, okr. Telč
Marie Svobodová žila po ovdovění ve Volenicích 4
1910 byt 3/ Karel Hajský, učitel, (10.9.1864 Radomyšl), a Marie Rejšková (17.2.1865 Štěchovice 31)
později bytem Volenice 3
1921 r. 1921
byt 2/ Antonín Kračmer,
penzionovaný soudní oficient, (19.7.1858 Kloub), a 1/ Hermina, poštovní úřednice, (7.11.1865 Strakonice - 1921-1922), 2/ Marie Luňáková, učitelka v.v. v Kolíně nad Labem (Lobeč 67)
ve Volenicích od r. 1918
svatba 2/ 1922 Kolín nad Labem
rodiče Antonína Kračmera - Antonín Kračmer, Pohorovice 23, Anna Koubalíková, Heřmaň 3
rodiče Marie Luňákové - Václav Luňák, pekař, Lobeč 27, okr. Mnichovo Hradiště, Kateřina Šípková, Lobeč
1921 byt 3/ Antonie Churanová (19.1.1836 Volenice), vdova, soukromnice
r. 1910 bytem Volenice 14
1988 do r. 1988 v budově umístěna pošta
1990 r. 1990 zrušena opravna obuvi
2008 Janských


100
Jan Benada, (30.12.1882 Volenice 45), zlatnický pomocník, domkář, a Josefa Řehořová (7.4.1890 Soběšice 27)
svatba 10.1.1911 Bukovník
děti Jan (22.1.1912), Jarmila (4.12.1919)
r. 1921 bytem Volenice 49 , nájemce hostince, r. 1935 bytem Plzeň, obchodník
1910 byt 2/ Tomáš Bláha, (17.12.1877 Volenice 45), a Kateřina Pešková (25.11.1887 Koclov 9 )
později bytem Volenice 21
1910 byt 3/ Leopold Hrbek, zahradník, (17.10.1860 Štěchovice 1), a Barbora Požárková (1862 Kejnice 2 - 29.5.1900 Štěchovice 1)
svatba 25.1.1887 Volenice
děti Leopold (17.8.1887 Štěchovice 1 - 11.12.1888), Barbora (1.12.1888 Štěchovice), Marie (12.7.1890), Terezie (13.10.1891), Václav (17.12.1893 Štěchovice), Josefa (12.8.1895 Štěchovice 1), Alois (8.4.1897 Štěchovice), Leopold (6.5.1900 - 7.5.1900 Štěchovice 1)
bytem od r. 1908
Barbora Požárková zemřela ve věku 38 let na horečku omladnic
Barbora Hrbková (1.12.1888) a 1/ Antonín Harant, zahradník, hudebník, ( Damíč 7), 2/ František Kavale (23.3.1885 Soběšice 57)
svatba 1/ 29.4.1916 Volenice, 2/ 1921
r. 1910 zahradnická pomocnice u otce, po r. 1921 bytem Volenice 110
Ing. Václav Hrbek (17.12.1893) a Berta Vosáhlová (1896)
r. 1939 technický rada v Praze
r. 1939 přiznáno domovské právo v Praze
Josefa Hrbková (12.8.1895)
r. 1910 služebná v Prostějově
1918 Alois Hrbek (8.4.1897)
sloužil v legiích v Itálii, r. 1921 bytem u sestry Barbory provd. Kavalové, Volenice 110
Leopold Hrbek (6.5.1900 - 7.5.1900) - dítě narozené v 6. měsíci, matka zemřela pár dnů po porodu
1921 maj. Jan Benada
byt 1/ Vojtěch Novák,
pánský krejčí (20.7.1878 Krejnice - 5.12.1965), a Františka Boháčová (6.2.1885 Kozlov - 27.6.1966)
děti vypsány u Volenic 118
ve Volenicích od r. 1909, r. 1910 bytem Volenice 50, od r. 1931 Volenice 118
1921 byt 2/ Anežka Zdvořáková, (24.1.1879 Střelské Hoštice), vdaná, porodní asistentka
děti Josefa (21.5.1910 Střelské Hoštice), Stanislav (13.1.1911 Praha Libeň)
bytem od r. 1918
2010 Otradovcovi


101
1910 Jan Klivan, poštovní zřízenec (16.8.1852 Volenice 77 - 1937), a Marie Kadaňová (25.8.1863 Lhota Střelskohoštická - po 1921)
děti Josef (16.3.1888)
Jan Klivan r. 1921 poštovní zřízenec ve výslužbě
rodiče Marie Kadaňové - Karel Kadaně, domkář, krejčí, Lhota Střelskohoštická, Marie Mojková, Lhota Střelskohoštická 29
1910 byt 2/ Kateřina Bláhová, (9.7.1851 Štěchovice 57), svobodná, podruhyně
r. 1921 bytem Volenice 54
1921 Josef Klivan, listonoš (16.3.1888 - 25.2.1964), a Antonie Hozmanová (21.5.1891 Volenice 17 - 16.6.1972)
svatba 29.4.1918
děti Marie (11.11.1919), Alžběta (5.4.1922)
r. 1923, r. 1932 v obecním zastupitelstvu
Marie Klivanová (11.11.1919 - 4.1991) a Václav Příchovský (28.1.1912 Volenice 5 )
bytem Březnice
Alžběta Klivanová (5.4.1922) a Milan Benada (28.3.1921 Volenice 2)
bytem Volenice 2
2008 Studencovi


102
1910 Terezie Vodičková, (2.8.1848 Kalenice), svobodná, učitelka, r. 1891 pomocná krejčová
r. 1910 Antonie Vodičková (1.7.1850 Kalenice), sestra, svobodná, Ferdinand Vodička (29.5.1854 Kalenice), bratr, svobodný, krejčí
byt 2/ František Richter, (28.12.1876 Černý Kostelec), svobodný, četnický strážmistr
1921 Ferdinand Vodička, pánský krejčí, (24.5.1854 Kalenice), vdovec
r. 1921 Antonie Vodičková (1.7.1850 Kalenice), svobodná, bytem u bratra
byt 2/ Bohumír Jiráň, četnický strážmistr, (8.11.18??)
1930 František Duba, malíř, (27.1.1893 Milčice - 24.4.1959), a Anežka Kouřimová (18.2.1895 Volenice 48 - 25.8.1972)
děti Jarmila , Věra
maj. r. 1930
r. 1938 narukoval, r. 1939 starosta
Anežka r. 1921 prodavačka u matky v obchodě se smíšeným zbožím
rodiče Františka Duba - Matěj Duba, domkář, Milčice 10, Terezie Řezanková, Domoraz 2
2008 Ševčíkovi


103
1945 Rudolf Fatka
děti Jan (8.3.1945 - 13.10.1945)
r. 1945 se odstěhovali do Zadní Chodové
1910 Emanuel Bulka, pekař, kramář, (22.6.1876 Volenice 6 - 21.2.1958), a Josefa Petrová (2.6.1877 Kváskovice 1 - 14.11.1950)
svatba ??? (ohlášky 4.1904)
děti Stanislav (13.5.1905 Kladruby), Terezie (8.10.1906 Kladruby), Anna (9.5.1909 Volenice)
r. 1923 člen volební komise, hospodaří r. 1944
r. 1910 Karel Kolařík (3.11.1893 Čestice 46, Josef K., Marie Petrová), svobodný, čeledín, Johana Trmatová (23.2.1894 Štěchovice 60), svobodná, služebná
1930 Antonín Hájek, holič (20.5.1895 Volyně, Antonín Hájek, Anna Jelilíková)
zmíněn v seznamu řemeslníků r. 1930, r. 1935 se odstěhoval do Bukovníka
1943 Václav Šáda, pekař, (16.9.1900 Tábor/Stráž, okr. Jindřichův Hradec), a Antonie (12.6.1909 Chýnov u Tábora)
rodiče Václava Šády - Alois Šáda, Antonie Kratochvílová
r. 1946 bytem Prunéřov
Stanislav Bulka, (13.5.1905 - 27.11.1989), a Marie Pustinová (21.9.1906 Domanínek - 18.3.1995)
děti Stanislav
rodiče Marie Pustinové - František Pustina (1881 - 16.8.1947)
r. 1935 přiznáno domovské právo v Praze, r. 1941 se přistěhovali z Prahy do Volenic
2008 Dlouhých
2009 Melkovi


104
1921 Jan Zemen, chalupník, obuvník, (1.5.1842 Kalenice 6 - 15.2.1931), a Johanna Benediktová (18.5.1848 Karlovec, okr. Horažďovice - po 1921)
r. 1910 bydleli Volenice 5
děti Marie (12.8.1877 Volenice 5), Josefa (14.2.1879), Josef (3.8.1882), Jan (19.11.1884 - 1884), Františka (24.9.1886), Anežka (11.1.1887), Alois (8.6.1889 - 1890), Johana (2.6.1892)
rodiče Jana Zemena - Josef Zemen, sedlák, Kalenice 6, Anna Soukupová, Střelské Hoštice 25
rodičě Johanny Benediktové - Jan Benedikt, domkář, Karlovec 37, okr. Horažďovice, Barbora Schwarz, Žihobce
ve Volenicích od r. 1876 (bydleli Volenice 5, stěhovali se po r. 1910)
Marie Zemenová (12.8.1877) a Josef Šťastný, pekař, Nepomuk 133 (18.12.1874 Kasejovice 254)
svatba 6.11.1901 Volenice
rodiče Josefa Šťastného - Jan Šťastný, soused, Kasejovice 254, Josefa Vodičková, Polánka 1
Josefa Zemenová (14.2.1879) a Václav Věšín, zahradník, Libušín 228, (25.2.1871 Kladno 552)
svatba 26.7.1910 Kladno , rozešli se
rodiče Václava Věšína - Jakub Věšín, horník, Kladno 552, Kateřina Kopecká, Veliza 47
Františka Zemenová (24.9.1886) a František Heutschl?
svatba 24.1.1910 Vídeň
Johana Zemenová (2.6.1892) a Josef Malý
r. 1910 krejčovská tovaryška ve Vídni
svatba 15.11.19?? Kladno
1921 Josef Zemen, chalupník, (3.8.1882 Volenice - 9.8.1958) a Anna Pešková (24.4.1891 Novosedly - 7.5.1961)
svatba 21.1.1913 Volenice
děti Josef , František , Anna , Václav
r. 1910 prodával uhlí, zámečník, r. 1932 v obecním zastupitelstvu, r. 1952 člen JZD
2008 Benešovi


105
1910 Antonín Kryže, lékař, (22.4.1871 Velká Jirná, okr. Karlín, dom.ob. Mělník), a Irena (15.5.1881 Kojetín, okr. Přerov)
děti Helena (21.9.1908 Čachrov, okr. Klatovy)
bytem od r. 1909
r. 1910 Marie Pendlová (21.9.1895 Frymburk), svobodná, služebná
Helena Kryžová (21.9.1908) - r. 1910 Kunkovice, okr. Sušice
1914 bylo zde ubytováno kolem 40 uprchlých polských židů na podzim r. 1914
1921 maj. Jan Rejšek
byt 1/ Jan Rejšek,
(1863 Nové Strakonice - 15.7.1932), a Anna Stadlmannová (Žatec)
děti Jan (12.5.1915 Žatec/Volenice)
Jan Rejšek r. 1921 vrchní konduktér státních drah ve výslužbě
1921 byt 2/ Františka Chalupná, učitelka (9.3.1901 Babiny, okr. Horažďovice), svobodná, bytem od r. 1920
1921 byt 3/ Josef Novák, klempíř, (19.10.1885 Volenice 89), a Františka Vavřičková (29.5.1887 Opava)
svatba 10.11.1912 Vídeň
děti Františka (22.1.1914 Vídeň), Josef (8.8.1920 Volenice)
r. 1910 zahradnický pomocník ve Vídni, ve Volenicích od r. 1919
2008 Souškovi


106
1910 maj. František Beneš
neobydleno
1921 František Beneš, chalupník, hokynář, (3.9.1873 Volenice 4 - před 1962), a Antonie Maroušková (15.7.1885 Krejnice 21 - 27.3.1963)
svatba 1903
děti Marie (1.10.1906), František (12.1.1909), Josef (18.12.1910 Beroun)
bytem r. 1921, r. 1962 se přistěhovala Antonie Benešová, vdova, z Úpořen, okr. Teplice
Beneš a Blažena (3.9.1919 Štěchovice)
děti Josef , ???
bytem Praha
1938 František Kebert, obchodník (5.8.1893 Most - 9.12.1965), a Marie Benešová (1.10.1906 Volenice - po 1996)
děti Marie , Jan
Marie Benešová r. 1921 švadlena u Anny Doubkové, dámské krejčové, svobodná
František Kebert se přistěhoval z Velvět, okr. Teplice před r. 1930, narukoval r. 1938, r. 1952 člen JZD
rodiče Františka Keberta - Tomáš Kebert a Františka Hlavsová
2008 Kebertovi


107
1921 maj. Antonie Vordová
neobydleno
1930 před r. 1930 odděleno od Volenice 18, maj. Karel Vorda a Antonie
1953 maj. Karel Vorda
Vojtěch Hájek,
(19.10.1910 Řesanice, okr. Horažďovice), a Božena (20.10.1906 Maňovice - 29.8.1964)
jejich dcera Božena provd. Benadová bytem Volenice 47 , přistěhovali se r. 1957 do Volenic 100 , r. 1961 se přestěhovali do Volenic 107
2008 Vordovi


108
1921 maj. František Mařík
byt 1/ Tomáš Smetana,
(15.12.1859 Vlkonice, okr. Horažďovice), vdovec, výminkář z Volenic 9
ve Volenicích od r. 1879
1930 před r. 1930 odděleno od Volenice 9, maj. Mařík František a Marie
1960 neobydleno
2008 Chlaňovi


109
1921 maj. Vincenc Rejšek
r. 1921 neobydleno, Rejškovi bydleli ve Volenicích 34
1939 Vincenc Rejšek, truhlář, (9.6.1886 Volenice 34 - 6.6.1954), a Marie Hejpetrová (5.5.1894 Frymburk 39 - 4.9.1964)
u Pokorných
svatba 1917
děti Vincenc , Václav , Vlasta , Jaroslav
1901 - 1903 v učení na truhláře v Linci, poté byl truhlářem v Rakousku a Německu, r. 1921 truhlář ve Volenicích, v letech 1932 - 33 a 1936 u cirkusu, r. 1939 odešel za prací do Německa, r. 1949 člen Místní rolnické komise, r. 1952 nevstoupil do JZD, r. 1953 kronikář obce
r. 1960 zde žije Marie Rejšková (1894) sama
2008 Hanzlíkovi


110
1945 Karel Lindel (1870 - 19.6.1945)
1930 1/ Antonín Harant, zahradník, hudebník, ( Damíč 7 ), 2/ František Kavale, zahradník a kapelník, (23.3.1885 Soběšice 57 - po 1969), a Barbora Hrbková (1.12.1888 Štěchovice, bytem Volenice 100 - 6.4.1961)
svatba 1/ 1916, 2/ 1921
děti 2. manželství Miroslav , Oldřich
r. 1921 Alois Hrbek (8.4.1887 Štěchovice), svobodný, švagr, pomocník zahradníka
František Kavale dostal domovské právo ve Volenicích r. 1942
2008 Kavalovi


111
1923 dům vystavěn 1922 - 1923, celkový náklad činil 630.000,- Kč, počet bytů - 8, majitel Obec Volenice
2008 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


112
1926 postavena nová budova pro měšťanskou školu, nákladem 350.000 Kč, na jaře r. 1926 započato se stavbou, na podzim téhož roku předána svému účelu
1926 Jan Zachata, školník
do funkce školníka pro obě budovy školy jmenován r. 1926, bytem Volenice 112, předtím školní dělník
1928 při živnostenské škole otevřeno odborné oddělení pro stavební živnosti, učitel zdejší stavitel Josef Šašek ( Volenice 4)
1962 vedle budovy postavena r. 1962 budova zemědělského útulku pro děti zaměstnaných žen
2008 OBEC Volenice, Volenice 3 , 387 16


113
1920 fa Tureček a Polanka, zámečníci
Antonín Tureček, zámečník (30.8.1889 Bratronice, Blatná) - r. 1936 se s rodinou odstěhoval do Horažďovic, zůstává majitelem části budov - matka Terezie Turečková
František Polanka, zámečník, (3.7.1903 - 29.3.1936, úraz na motorce) - rodiče Václav a Anna Vodičková
postaveno r. 1928, 21.7.1934 vypukl požár od blesku na obytném stavení
2008 Polenovi
2009 Pospisilovi


114
1928 Václav Chalupský, katecheta (1887 - 20.9.1952)
postaveno r. 1928
1953 Václav Chalupský, (26.10.1926 Záboří - po 1995) a 1/ ???, 2/ Marie Saláková (2.2.1934 - 21.3.1991)
svatba 1/ rozvod před 1953 , 2/ 21.10.1967 Katovice
Václav Chalupský žil r. 1995 v léčebně
žije zde matka Josefa Chalupská (19.3.1890 Záboří 20 - 14.3.1979)
1953 Běla Píchová (10.3.1884 Praha), vdova - přistěhovala se z Jindřichova Hradce
1953 Václav Lukeš, poštmistr, (29.9.1906 Nalžovské Hory - 3.7.1966, zemřel v lese Šandrtě), a Jiřina Švecová (16.1.1910 Bříza, okr. Roudnice - po 1960)
děti Jiřina
přistěhovali se r. 1938 z Hor Matky Boží 10
2008 Bačovčinovi


115
1952 Václav Macholda, krejčí, (22.9.1889 Kvaň, okr. Rokycany, bytem Volenice 79, rodiče bytem Ohrazenice 3 - 8.3.1962), a Filomena Matějčková (27.7.1892 Frymburk 51)
svatba 1915
děti Václav , Josef , Marie
postaveno r. 1928
Filomena žije od r. 1962 u dcery ( Štěchovic 56 )
2008 Houskovi


116
1923 Leopoldina Tauchenová ovd. Samuelová, trafikantka (15.11.1891 Štěchovice 14), vdova
děti Vondra , Samuelová
ve Volenicích od r. 1923, r. 1959 se odstěhovala do Českých Budějovic
postaveno r. 1928
2008 Matouškovi


117
1953 maj. Jaroslav Šiška
Miloš Tlamsa,
holič, (2.9.1919 Strakonice), a Božena Lipšanová, kadeřnice, (24.8.1924 Dunovice)
svatba 16.2.1942
děti Miloš , Jiří
od r. 1942 bytem Strakonice, r. 1960 bytem Volenice 117, provozovnu měli u Vodů ( Volenice 8)
2008 Šiškovi


118
Vojtěch Novák, krejčí, (20.7.1878 Krejnice - 5.12.1965), a Františka Boháčová (6.2.1885 Kozlov - 27.6.1966)
děti Vojtěch (2.1.1911), Anna (11.3.1912), František (3.12.1913), Jaroslav (29.3.1915)
postaveno r. 1931 na poli od Josefa Pašavy, předtím bytem Volenice 50, Volenice 100
2008 Novákovi


119
1931 Tomáš Kadlec, (7.1.1899 Hodějov - 8.3.1966), nákupčí husí a Anna Voldřichová (21.12.1902 Strašín - 15.11.1978)
u Husáků
děti Alois , Marie
přistěhovali se z Hodějova, postaveno r. 1931 na poli od Josefa Husáka
2008 Kadlecovi


120
1939 František Hudec, holič (t 1963)
r. 1939 odešel za prací do Německa
1961 Ignác/Hynek Hudec, obuvník, (31.7.1887 Novosedly 72 - 2.1.1961) a Marie Strejcová (17.9.1890 Volenice 68 - 9.11.1963)
svatba 24.1.1921 Volenice
děti Josef , František
postaveno r. 1931 na poli od Františka Beneše, prodáno po r. 1954
2004 Hrabáčkovi
2008 Katolických


121
Alois Skřivan, bednář, (4.6.1895 Volenice 29 - 1973), a Anna Kouřimová (10.7.1900 Volenice 48 - 31.11.1970)
svatba 1923
děti Vincenc
r. 1910 bednářský učeň ve Vídni, domek postaven r. 1932, předtím bytem Volenice 48
2008 Skřivanovi


122
1957 Vojtěch Hromíř, kovář výminkář, (11.11.1883 Volenice 80 - 3.12.1970 ) a Františka Kolářová (22.5.1886 Ohrazenice - 9.1.1957)
postaveno r. 1940 jako výminek od Volenice 80 (tam vypsány děti)
2008 Hromířovi


123
1951 Jaroslav Kolman, (10.8.1911 Strašice - 1973), a Marie Truhlářová (14.11.1911 Strašice 2 - 25.10.1985)
děti Marie
r. 1951 se přistěhovali z Chrástu u Plzně do Volenic 105, po r. 1953 se přestěhovali do Volenic 123
2008 Paškovi


124
bytovka JZD


125
2008 Benadovi


126
1972 hostinec - postaven r. 1972
2008 Hadrabovi


127
1972 postavena nová bytovka, 6 bytů


128
1973 postavena bytovka r. 1973 - 6 bytů


129
1973 postavena bytovka r. 1973 - 6 bytů


130
bytovka


131
postaveno u Volenice 53
2008 Rejškovi


132
2008 Hanzlíkovi


133
2008 Švecovi


134
bytovka pro učitele
2008


135
2008 Houskovi


136
2008 Machníkovi


137
2008 Sporkovi


138
2008 Bublíkovi


139
bytovka JZD, postavena r. 1987


140
2008 Brejchovi


141
2009 Pyškovi


142
2008 Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, Novosedly, 387 16


143
1988 bytovka JZD
2008


144
2009 Kroupovi


145
2008 Kubáskovi


146
2008


147
2008 Bálkovi


148
2008 Papežovi


149
2008 Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, Novosedly, 387 16


150
2008 Maříkovi


151
2008 Soukupovi


152
2008 Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, Novosedly, 387 16


153
2008 Zemědělské družstvo Novosedly, Novosedly 73, Novosedly, 387 16


154
2009 Šušlíkovi


155
2008 Rejškovi


156
2008 Bláhovi


157
2008 Hromířovi


158
Hanzlíkovi


Nahoru