Němčice


Stránky sdružení SANANIM   zabývají se problematikou závislostí na nealkoholových drogách - Terapeutická komunita Němčice je umístěna v hospodářské budově zámečku (Němčice 1 )
Strakonice.net
Wikipedie
Hrady.cz

Nezařazené   Obyvatelé dle domovských listů   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  Nezařazené
1755 "Maxmilian Štván
1755 Němčice u Strakonic – 1819 Český Krumlov.
Překladatel modliteb a divadelních kusů (Ifflandova Věčnost a láska a další). „Plodný dramatický spisovatel, napsal historické drama Jiří z Poděbrad, složil také kus Drahomíra aneb Krvavé boleslavské hody a ještě jiné hry, které, nebyvše vytištěny, zanikly“ (J. Jakubec). – Přímými předchůdci české opery „bývaly oblíbené hry s hudebními vložkami a tanci, například Baumgartenovy Haťmatilky nebo Štvánovy České Aničky“ (N. Melniková-Papoušková).
http://www.ipetrov.cz/dokument.py?idd=D00000000000001728 "
1873 František, rytíř z Innfeldu, statkář v Kerekyháza v Uhřích a Kečkemet, (28.2.1844), a Augusta, šlechtička z Fliku (27.1.1854)
svatba 12.2.1873 Čestice
rodiče Františka, rytíře z Innfeldu - Ignác, rytíř z Innfeldu, bývalý ředitel katastrálního archivu v Pětikostelích v Uhřích, Karolina Rybičková, Hlinsko
rodiče Augusty, šlechtičky z Fliku, bydlící v zámku Němčickém - Jan, rytíř z Fliku, bývalý c.k. vojenský důstojník v Budějovicích, Eleonora Bártová, Nové Hrady


Obyvatelé dle domovských listů
1923 Anna Kováříková, (1906), služebná, svobodná - domovský list vydán r. 1923, bytem Strašice, 1923 - 1936 bytem Volyně


1
Dlauhowesští
Jeden z nejstarších českých šlechtických rodů. Pochází z Dlouhé Vsi u Sušice, kde je zaznamenán již na přelomu 13. a 14. století. Do panského stavu byl rod povýšen až v roce 1829. V 15. století se rodina rozdělila na několik větví, do současnosti zůstala pouze jediná - Dlauhowesští z Dlouhé Vsi. Jeden z jejích představitelů baron Karel (1876-1956) za sebe a syny Jana Ignáce (1909-1996) a Karla (1910-1976), majitele statku a zámku v Němčicích u Volyně, podepsal v roce 1939 prohlášení české šlechty. Po roce 1948 byl rodině zabaven majetek. Po roce 1989 majetek navrácen, mimo jiné se rodině vrátil zámek Němčice na Strakonicku. Majetek převzal po Janu Ignácovi jeho starší syn Václav (1946), mladší syn Jan (1948-1971) zahynul po motockylové havárii.
Příslušníci rodu nejvíce spjatí s restitucemi
Václav Dlauhoweský * 1946
Starší syn Jana Ignáce Dlauhoweského (1909-1996). Vystudoval veterinární fakultu a byl ředitelem okresní veterinární správy v Náchodě. Restituované statky v Němčicích, Kraselově a Hodějově u Strakonic obhospodařují převážně jeho tři synové.Vráceno v restituci
Zámky
Němčice u Volyně (Strakonicko)
Další majetek
statky v Kraselově a Hodějově u Strakonic

zdroj:http://www.ceskenoviny.cz/tisk_clanku_view.php?id=46358&BACK=/index_view.php?id=46358
Václav Sluka, šafář, a Marie Kováříková (Sviratice 39)(dnes Svératice)
svatba ???
děti Karolina (25.12.1849)
Karolina Sluková (25.12.1849), služebná v Horažďovicích, a Hynek Rosenauer, chasník mlynářský, (27.7.1847 Horažďovice 128)
svatba 19.5.1874 Čestice
Josef Roth, sládek, a Josefa Poešch? (Vintenice)
svatba ???
děti Johana (1.11.1843)
Johana Rothová (1.11.1843), bydlící v Klatovech 1, na předměstí Vídeňském, a Jan Hueber, majitel hospodářství v Klatovech, na předměstí Vídeňském 1
svatba 15.10.1873 Čestice
rodiče Jana Huebera - Václav Hueber, rytíř z Hubentsburku, měšťan a majitel tého hospodářství v Klatovech, Františka Ivani z Ivanovič z Uher
Václav Kaubek, ředitel panství Němčickýho, a Rozalie
svatba ???
rodiče Václava Kaubka - Václav Kaubek, měšťan, Praha 404, Anežka Binder, Vídeň, předměstí Rossom 312 - bratr bytem Němčice 22
rodiče Rozalie ??? - Jakub ???, ???, Střeboň?, Marie Lindaur, Střeboň?, panství Střebonský?
děti Karolina Antonie Rozalie (9.3.1840)
Josef Kluch, revírník, (Kváskovice 27) a Josefa Talmanová ( Tažovice 26)
svatba ???
děti Jan Nep. (17.5.1843)
František Dálecký, vrchnostenský vozka, (17.8.1797 Hoslovice 23 ) a Kateřina Košánová ( Kraselov 3)
svatba ???
děti Marie (3.4.1842), Jan (5.7.1844), Jan (12.2.1847)
František K???, a Magdalena Vitěková?
svatba ???
rodiče Františka K??? - Tomáš K???, sedlák, Slaník 8, Marie Hyniska?, ???
rodiče Magdaleny Vitěkové? - Tomáš Vitěka?, sedlák, ??? 60, panství ???, Kateřina K?, Podolí, panství d?
děti Josef (12.3.1847)
Pan Moric Messinger, bývalý písař, a Barbora Hynková
svatba ???
rodiče Morice Messingera - Jan Messinger, správce statku Tursko? 1, Anna Šnetler, Volyně
rodiče Barbory Hynkové - Václav Hynek, úředník v Němčicích, Karolina Fričová ovd. Ehrlerová
děti Karolina (13.1.1848), Malvina Anna Johanna (7.3.1849)
Anna Vrabcová, kuchynská v zámku
děti za svobodna Anna Vrabcová (cca 1820)
Anna Vrabcová (cca 1820) a Jan Král ( Hoslovice 18)
svatba ???
bytem Němčice 1 - šafář, později kočí, r. 1866 Hoslovice 63 - domkář
děti jsou vypsány u Hoslovic 63
Jan Hejtmánek, sládek, ( Horažďovice 14) a Anna Štětková
svatba ???
rodiče Anny Štětkové - Michal Štětka, tkadlec, Stříbrné Hory 11, Anna Kubšová, Stříbrné Hory 11, Nalžovské panství
děti Alžběta (29.3.1850)
Jakub Zvonec, mušketýr panský, a Barbora Ruddová (Svatá Anna u Kraselova)
svatba ???
panství Němčice
děti Johanna (cca 1820)
Johanna Zvoncová (cca 1820)
děti za svobodna Jan Zvonec (23.10.1843)
1850 Vít Řehoř, bývalý šafář, a Barbora Hadrabová (Třebomyslice 26)
děti Karel (cca 1850)
1870 Karel Řehoř (cca 1850) a Josefa Bělohubá neb Haislová ( Čestice 43)
svatba ???
r. 1865 bytem Hoslovice 1, r. 1870 bytem Střídka 22 - děti jsou vypsány ve Střídce
Jakub Hadraba, šafář, a Kateřina Kopecká ( Němčice 16)
svatba ???
děti za svobodna František Kopecký/Hadraba (9.1.1843)
děti z manželství Anna (cca 1850), Josef (17.3.1841), Vít (20.5.1844), Josefa (7.2.1848), Anna (17.6.1853 Hoslovice 1), Petr (25.6.1855 Hoslovice 1), Aloisie (28.5.1857 Hoslovice 1) - všechny děti vypsány zde
bytem také Hoslovice 1
Vít Hadraba (20.5.1844), tovaryš bednářský, a Anna Dálecká (20.3.1845 Hoslovice 23)
svatba 5.11.1867 Čestice
r. 1867 bytem Němčice 37
Aloisie Hadrabová (28.5.1857) a Jan Leppa, vojín v reservu v 11.pluku, mlynář (18.1.1852 Střídka 11)
svatba 1.8.1878 Čestice
bytem Střídka 11
Anna Hadrabová (cca 1850) a Jan Šmakal, kovář panský (1841 Mačice 14)
svatba ???
bytem Němčice 31
děti * kol 1880
Josef Černý, panský zahradník, a Alžběta Šuferová
svatba ???
rodiče Josefa Černého - Josef Černý, zahradník a měšťan, Terezín 192, okr. Litoměřice, Anna Kraus, Krstomlety 26
rodiče Alžběty Šuferové - Jan Šufer, hospodářský správce, Villa do Šver 1, okr. Arad, Marie Tibet, Paříž
děti Julie (9.4.1860)
Václav Horejš, panský koňák, ( Čkyně 7) a Majdalena Mrázková ( Mladotice 11)
svatba ???
děti Anna (29.12.1856 - 8.6.1857), Antonín (11.10.1858), Antonie (8.6.1860)
Jakub Kašák, ponocný, ( Nová Ves 35) a Anna Roučková ( Nová Ves 36)
svatba ???
děti Václav (10.10.1844), Kateřina (10.8.1856), František (21.5.1854)
Kateřina Kašáková (10.8.1856)
děti za svobodna František (28.1.1885)
Václav Kašák (10.10.1844) a Josefa Matasová (17.12.1845 Němčice 15)
svatba 19.1.1869 Čestice
bytem Němčice 28
děti * kol 1885
František Kašák, (21.5.1854), nájemník, a Antonie Horáková (16.2.1855 Svratka u Radešína 17)
svatba 22.1.1878 Čestice
rodiče Antonie Horákové - Josef Horák, rolník, Svratka u Radešína 17, hejt. Nové Město na Moravě, Josefa Rolínková
děti Františka (6.3.1878), Karel (13.12.1879)
Františka Kašáková (6.3.1878) a L. Webrem
svatba 22.11.1920 Villach
Jan Kolář, oráč, poklasný, ( Novosedly 33) a 1/ Kateřina Staňková ( Tažovická Lhota 5), 2/ Anna Ševčíková ( Mladotice 1)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství Františka (17.7.1855), František (20.9.1857 - 28.9.1857), František (13.11.1858)
děti 2. manželství Josef (2.1.1862), Barbora (28.11.1863), Matěj (10.2.1866), Antonie (3.6.1868)
Barbora Kolářová (28.11.1863) a Josef Vokáč, mistr kovářský ve Volyni 38, (František Vokáč, podruh, Brloh 28, Anna Soukupová, Brloh)
svatba 29.9.1895 Volyně
děti za svobodna Josef Kolář/Vokáč (19.1.1890 - 7.3.1952 Volyně)
Josef Vojta, cihlář, a Marie Medková (Kamenice)
svatba ???
děti Vincenc (7.8.1855)
předtím byl cihlářem ve Štěchovicích 17
Vincenc Vojta (7.8.1855) a Antonie Šoborová (18.10.1855 Němčice 32)
svatba 28.6.1880 Čestice
bytem Němčice 32, nájemník
děti * kol 1890
Jan Štěpánek, šafář, (Víska 2 ), a Kateřina Novotná ( Němčice 41)
svatba ???
děti za svobodna Vojtěch Novotný (30.10.1850 - 23.7.1851)
děti z manželství Anna (24.3.1852, prvorozená), Petronila (27.6.1854), František (12.11.1856)
František Štěpánek (12.11.1856), a Františka Vondřičková ( Zahorčice 26)
svatba ???
bytem Němčice 25, Hoslovice 1, čeledín
děti * kol 1890 - všechny děti vypsány u Hoslovic 1
František Vávra, a Kateřina Hlavničková
svatba ???
rodiče Františka Vávry - Šimon Vávra, výminkář, Ratkovice, Dorota Hrušková, Doubravice
rodiče Kateřiny Hlavničkové - Vojtěch Hlavnička, šenkýř, Jetišov? 2, Magdalena Len?, Nihošovice
děti Tomáš (18.12.1850)
František Česánek, vozka, ( Hodějov 28), a Anna Řahotová ( Kraselov 15)
svatba ???
děti Anna (12.3.1851)
Josef Mukenšnabel, panský zahradník, a Marie Maříková
svatba ???
rodiče Josefa Mukenšnabela - Jan Mukenšnabel, mistr krejčovský, Kokořov 3, Marie Sudová, Vosobov
rodiče Marie Maříkové - Martin Mařík, šenkýř, Křížkový Kostelec, okr. Černý Kostelec blíže Kouřima, Kateřina, Křížkový Kostelec
děti Johanna (12.4.1851)
Jakub Němeček, poklasný, a Marie Jelenová ( Novosedly 25)
svatba ???
rodiče Jakuba Němečka - Bartoloměj Němeček, výminkář, Čečelovice 9, Kateřina Braunová, Čečelovice 13
děti Marie (11.2.1852)
Jakub Pádecký, ponocný, (Josef Pádecký, sedlák, Čejkovy 22 u Sušice, Anna Tránová, Tedražice 4), a Anna Lisová (Václav Lisa, sedlák, Čejkovy 29, Magdalena Josava?, Cermai? 10)
svatba ???
děti Josef (29.2.1852)
Martin Prokop, konák, ( Víska 20), a Kateřina Váchová ( Krty 15)
svatba ???
děti Josefa (5.3.1852)
Ferdinand Kirchner, zahradník, (Praha), a Anna Dvořáková (Štěkeň)
svatba ???
rodiče Ferdinanda Kirchnera - Amadeus Kirchner, zahradník, Praha 508, Marie Růžičková, Chraštany
rodiče Anny Dvořákové - František Dvořák, překřívač, Štěkeň, Anna Sibertová, Tachov
děti Alois Ferdinand (7.3.1852)
Martin Blažek, pacholek, ( Tažovice 23 ), a Marie Šavlová ( Nuzín 20)
svatba ???
děti N. (25.6.1853)
Václav Heilek, konák, (Kraselov 44) a Josefa Koznová ( Kejnice 18)
svatba ??? br>děti Anna (2.8.1853)
Josef Vápeník, konák, ( Soběšice 11), a Alžběta Nová
svatba ???
rodiče Alžběty Nové - Šimon Nový, domkář, Zirbor 48, okr. Sušice, Marie Tůmová, Žihobce
děti Josefa (13.8.1853)
Vojtěch Maroušek, koňák, a Antonie Sluková
svatba ???
rodiče Vojtěcha Marouška - František Maroušek, chalupník, Bín 7, okr. Strakonice, Kateřina Šilhanová, Lupín 19
rodiče Antonie Slukové - Vojtěch Sluka, výminkář, Lupín 1, okr. Strakonice, Anna Požárková, Novosedly
děti František (11.7.1853), Rozarie (10.8.1857)
Jan Řehoř, poklasný, ( Soběšice 8), a Kateřina Toušová ( Domoraz 52)
svatba ???
děti Marie (16.12.1854), Josefa (5.3.1859)
P. Jan Urban, hospodářský ředitel, a Anna Steinerová
svatba ???
rodiče Jana Urbana - Jan Urban, mistr krejčovský, Slabec 9, okr. Rakovník, Cecilie Chládková, Slabec 9
rodiče Anny Steinerové - Prokop Steiner, lopatář, Závěšín 29, okr. Blatná, Marie N., Blatná
děti Alžběta Josefa (1.4.1859)
Jakub Bublík, panský mistr kovářský, a Marie Zachardová
svatba ???
rodiče Jakuba Bublíka - Josef Bublík, mistr kovářský, chalupník, Čejkovy 63, Majdalena Klimová, Měřenice 11, okr. Plánice
rodiče Marie Zachardové - Majdalena Zachardová, Čepice, dcera Tomáše Zachardy, domkář, Čepice 20, okr. Sušice
děti Josefa (13.3.1860 - 20.3.1860) a Marie (13.3.1860 - 19.3.1861) - dvojčata
František Ouředník/Auředník, koňák, (Nahořany 12), a Františka Kotizová ( Hososedly 24)
svatba ???
děti Kateřina (25.4.1863)
Kateřina Ouředníková (25.4.1863) a František Henzelín
svatba 20.9.1921 Čestice
Marie Jelenová podruhyně, (dcera Anny Jelenové, služebné osoby, Rovná 38)
děti za svobodna Kateřina Jelenová (6.2.1837)
Kateřina Jelenová (6.2.1837) a František Sluka, mistr krejčovský (19.11.1826 Novosedly 24)
svatba 15.6.1858 Čestice
bytem Němčice 26
děti * kol 1865
Karel Sládek, pacholek, ( Malý Bor 31), a Kateřina Švecová ( Horní Poříčí 7)
svatba ???
děti Marie (28.7.1864)
František Švehla, koňák, ( Hoslovice 50), a Kateřina Hiršová (Černětice 1)
svatba ???
rodiče Kateřiny Hiršové - Lukáš Hirš, lesní hajný, Černětice 1, Josefa Šinderová, Zálezly
děti František (24.3.1865)
František Vrána, (Katovice 81), a Kateřina Reitknechtová ( Zahorčice 21)
svatba ???
děti Rosalie (10.5.1866)
Václav Pašek, koňák, (Brusy 6), a Barbora Dříjová ( Pracejovice 13)
svatba ???
rodiče Václava Paška - Jan Pašek, sedlák, Brusy 6, Barbora Žišková, Sedlíkovice 15
děti Marie (14.6.1866
František Vitek, pasák, ( Lhota nad Tažovici 15), a Barbora Blacká/Blatská ( Strašice 31)
svatba ???
děti Marie (17.11.1867)
Matěj Blatský/Blacký, koňák, (Strašice 48) a Anna Bláhová ( Kraselov 26)
svatba ???
děti Matěj (19.2.1869 - 14.12.1887 Kraselov)
František Lomický, čeledín, (Chanovice 39), a Terezie Ševčíková ( Mladotice 1)
svatba ???
rodiče Františka Lomického - Josef Lomický, domkář, Chanovice 39, Kateřina Ladmanová, Slatina 8
děti Tomáš (28.2.1869)
Tomáš Lomický (28.2.1869 - 9.2.1953 Blažim u Žatce)
Jan Němec, čeledín, ( Rohanov 29) a Kateřina Strašilová ( Zdíkov 67)
svatba ???
matky Jana Němce i Kateřiny Strašilové se jmenovaly Daňhová, jedna byla z Čábuz, druhá z Rohanova, je pravděpodobný nějaký způsob příbuzenského vztahu
děti Matěj (5.4.1869 - 3.1.1890 Zdíkov)
Václav Škola, čeledín, ( Kraselov 37), a Terezie Turková ( Kraselov 16)
svatba ???
asi bratranec a sestřenice, matka Václava Školy byla Turková z Kraselova 16
děti Anna (31.7.1869)
Jakub Toninger, mistr cihlářský, (Nišovice 35), a Marie Spindlerová (Obora u Netolic)
svatba ???
rodiče Jakuba Toningera - Vojtěch Toninger, domkář, Nišovice 35, Marie Neubergrová, Čížová
rodiče Marie Spindlerové - Václav Spindlera, domkář, Obora u Netolic 19, Anna Hemmrová?, Želeč u Tábora 53
děti Jan (7.6.1873 - 10.8.1873)
Matěj Petřík, čeledín, (16.1.1849 Milíkov 75) a Rozálie Matějková (26.5.1844 Dřešín 29)
svatba 13.1.1874 Čestice
r. 1877 bytem Němčice 1, r. 1914 bytem Střelské Hoštice 1
děti Anna (17.7.1875), Marie (14.7.1877 Němčice 1), František (25.10.1880), Adolf (17.6.1882) - všechny děti vypsány zde
Anna Petříková (17.7.1875) a Jan Žipka
svatba 7.2.1921 Čestice
Marie Petříková (14.7.1877 Němčice 1) a František Kříž, (27.8.1873 Spůle 21), zedník (Martin Kříž, výměnkář, Setěchovice 23, Marie Martanová, Spůle 21)
svatba 5.2.1901 Čestice
bytem Radešov 3
děti * kol 1915
Karel Rudle, čeledín, ( Tažovice 1), a Marie Turková ( Kraselov 16)
svatba ???
děti , Karel (8.10.1874 - 18.12.1874), Václav (16.9.1875)
Václav Rudle (16.9.1875 - 5.4.1953 Strakonice 85/II)
Matěj Krobošt, nádeník, (Horažďovice), a Klára Petříková ( Milíkov 75)
svatba ???
rodiče Matěje Krobošta - Karel Krobošt, nádeník, Horažďovice, Josefa Karhanová, Pačejov
děti za svobodna Josef Petřík (19.2.1863 - 20.3.1863), Marie Petříková (28.2.1866)
děti z manželství Václav (18.3.1873 - 6.3.1879 Horažďovice), Františka (20.9.1875)
Františka Kroboštová (20.9.1875) a Matěj Kodada
svatba 21.8.1911 Vídeň III, Erdberg
František Dlesk, služebný, ( Soběšice 87), a Anna Blahovcová ( Bukovník 4)
svatba ???
děti Josef (31.3.1872), Antonín (19.2.1874), Marie (4.8.1876)
Antonín Dlesk (19.2.1874 - 2.7.1951 Damíč)
František Hanus, služebný v panském dvoře, ( Počátky 5), a Anna Hejlková ( Škrobočov 11)
svatba ???
děti Marie (19.8.1876)
Jan Hons, služebný v zámku, (Cehnice 91), a Marie Věženská ( Jetišov 1)
svatba ???
rodiče Jana Honse - Jan Hons, nájemník, Cehnice 91, Marie Filipová, Paračov 25
děti Barbora (14.12.1876 - 14.12.1876)
Matěj Choura, vinopalník, (bratr níže uvedeného Josefa Choury) a Anna Pecková
svatba ???
rodiče Josefa Choury - Josef Choura, domkář, Dobšice 17, okr. Blatná, Marie Motyková, Hněvkov 3, okr. Blatná
rodiče Anny Peckové - Jan Pecka, mistr kovářský, Hradešná 12, okr. Novostrašice, kraj Pražský, Marie Náhlovská, Hradešná 12
děti Edmund (13.12.1856), Julie (11.4.1858), Karel (13.3.1860)
Josef Choura, vinopalník, panský hajný a Josefa Vodvářková (Blatná 26)
svatba ???
rodiče Josefa Choury - Josef Choura, domkář, Dobšice 17, okr. Blatná, Marie Motyková, Hněvkov 3, okr. Blatná
rodiče Josefy Vodvářkové - Martin Vodvářka, zámečník, Blatná 26, Anna Plavcová, Blatná 83
děti Marie (cca 1840), Mathilde (19.3.1863), Anna (3.7.1865), Aloisie (22.6.1867), Josef (22.11.1869)
Aloisie Chourová (22.6.1867 - 16.2.1955 Praha 2 - Nové Město)
Marie Chourová (cca 1840) a Josef Dresler, obecní sluha u c.k. okr. Soudu, Podbořany (František Dresler, rolník, Dolní Kalná u Jičína 58, Alžběta Medvídková, Dolní Kalná 221)
svatba 21.2.1887 Čestice
děti za svobodna Antonie Dreslerová (8.11.1877), Vilhelmina Anna (9.7.1881)
Jan Rod, volák, ( Čestice 41), a Anna Nováková ( Krušlov 28)
svatba ???
děti František (26.11.1877 - 2.12.1877)
František Šiška, služebný, (3.10.1847 Nová Ves 7), a Anna Kordíková (3.8.1839 Hoslovice 44)
svatba 3.2.1874 Čestice
děti za svobodna Josef Kordík (18.3.1873 - 2.8.1873)
děti z manželství Jan (11.11.1874), František Gabriel (24.3.1878)
Vojtěch Poucha, polní hajný, ( Čestice 18), a Anna Kučerová (Rohozná 13)
svatba ??
rodiče Anny Kučerové - Václav Kučera, domkář, Rohozná 13, Terezie Slavíčková, Radomyšl 23
děti Josefa (22.2.1871), Antonie (16.6.1878)
Josef Mácha, panský kočí, (Kváskovice 25), a Antonie Holá ( Nezamyslice 13)
svatba ???
děti Marie (7.6.1868 - ?), Marie (11.5.1871 - 11.8.1873), Josefa (28.2.1874), Antonie (25.1.1879)
Josefa Máchová (28.2.1874) a František Vlastník (14.2.1873 Kejžlice, fara Lipnice, okr. Něm. Brod)
svatba 17.11.1908 Čestice
Antonie Máchová (25.1.1879 - 20.2.1953 Němčice)
Josef Mikeš, (1851 Zvotoky 3), a Marie Šoulová (1855 Škůdra 31)
svatba po 1875
děti za svobodna Anna Šoulová (t 23.5.1875)
děti z manželství Josefa (17.3.1879)
Václav Novák, (Kraselov 2), čeledín, a Anna Pruková (Komářice)
svatba ???
rodiče Anny Prukové - Šimon Pruk, baštýř (hajný), Komářice 1, okr. Budějovice, Eva Lieblová, Planá u Budějovic
svatba ???

děti Jan (23.6.1880)
Jan Janout, poklasný, ( Lhota u Sv. Anny 3) a Antonie Dlesková ( Víska 15)
svatba ???
děti Karolina (18.1.1881)
Josef Staněk, bednář, (Kváskovice 9) a Františka Dražná ( Kváskovice 30)
svatba ???
děti Karel (19.2.1876 - 11.4.1877), Vendelín (23.3.1878 - 16.2.1879), Rozalie (22.4.1880 - 27.6.1880), Mathilda (16.4.1881 - 9.5.1882), Gabriel (22.3.1883 - 24.3.1883)
Josef Kočí, panský hajný, a Anna Pacholíková (Malá Lhota)
svatba ???
rodiče Josefa Kočího Jan Kočí, šafář, Sedlec 3, okr. Sedlec, Anna ?, Štětkovice 3, okr. Selčany
rodiče Anny Pacholíkové Jan Pacholík, chalupník, Malá Lhota 5, okr. Dobříš, Anna ?
děti Vincencie (22.3.1883)
Vincencie Kočová (22.3.1883) a Josef Wešleha?
svatba 11.10.1908 Olšany
Josef Černík, čeledín, ( Hodějov 12) a Marie Prokopová ( Strašice 21)
svatba ???
děti Barbora (1.1.1883 - 7.1.1883), Anna (7.2.1884 - 9.2.1884)
Antonín Vojík, čeledín, ( Střelské Hoštice 60) a Marie Vodičková ( Sedlo 33 )
svatba ???
děti Josefa (19.4.1884)
Jakub Petřík, čeledín, ( Milíkov 75), a Anna Bělohubá (Elčovice) (František Bělohubý, nájemník, Elčovice (dnes Lčovice), Rozalie ???, Elčovice)
svatba ???
děti Marie (1.11.1885)
Petr Sonleitner/Sonnleitner c.k. poštmistr, hospodářský učitel, a Antonie Lomová (Volyně)
svatba ???
rodiče Petra Sonleitnera - Karel Sonleitner, pens. sluha c.k. berního úřadu ve Strakonicích, Ursula Krejzová, Staňkov 20, okr. Horšův Týn
rodiče Antonie Lomové - Jan Lom, mistr soukenický a úřední sluha při okr. zastupitelství ve Volyni, Rozina Svěchotová, Tourové 4 (dnes Tourov), okr. Vodňany
děti Marie Anna (2.8.1870), František Hav. Rudolf (2.9.1871 - 10.10.1871), Josef Emanuel (23.12.1873 - 23.12.1873), Anna Marie (11.11.1874 - 16.11.1874), Rudolf (15.4.1877), N. (13.2.1881), Jan (12.5.1882), Otto (9.3.1884), Josef Petr (29.12.1885)
Marie Anna (2.8.1870 - 24.5.1950 Borovany)
Rudlolf Sonnleitner (15.4.1877) a 1/ Marie Jelínková roz. Grusová, 2/ Marie Simandlová
svatba 1/ 8.6.1924 Praha VII, fara sv. Antonína, 2/ 4.1.947 Loučovice pod Blaníkem
Jan Sonnleitner (12.5.1882) a Marie Homolková (Tvrzice)
svatba 19.11.1912 Předslavice
Josef Petr Sonleitner (29.12.1885) a Marie Tittlová
svatba 21.10.1916 Praha VII, u sv. Antonína
Jan Klásek, poklasný, ( Horažďovice 32) a Marie Zborníková ( Střelské Hoštice 27 )
svatba ???
děti Růžena (16.3.1886)
Matěj Rejšek, poklasný, ( Strašice 13), a Barbora Motlíková ( Volenice 17)
svatba ???
děti Rudolf (11.7.1887 - 14.9.1887)
Václav Hubáč, pasák, ( Kladruby 34), a Anna Karbanová ( Tažovice 1)
svatba ???
děti Jan (13.5.1888)
Jan Hubáč (13.5.1888) a Anna Bémová roz. Matěchová (Benešov u Semil)
svatba 17.6.1913 Semily
František Bláha, pasák, (1853 Štěchovice 24) a Marie Pavlovcová ( Škůdra 26)
svatba ???
děti František (11.1.1890)
František Bláha (11.1.1890) a Marie Daňhová
svatba 15.11.1915 Bohumilice
Václav Heilek, čeledín, a Josefa Kožnarová ( Kejnice 10)
svatba ???
Václav Hejlek pracoval také jako konák v Kraselově 44 )
děti nemanželské Václav Kožnar/Hejlek (cca 1860)
Václav Kožnar / Heilek/Hejlek, čeledín (30.9.1847 fara Nezamyslice), a Vincencie Heilíková/Hejlíková (30.8.1855 fara Bukovník)
rodiče Vincencie Hejlíkové v době svatby Vojnice 17, v době narození vnoučat bytem Škůdra 28)
svatba 20.11.1883 Čestice
děti Václav (15.1.1885 - 9.7.1885), Marie (15.5.1886), Václav (30.9.1887 - 7.4.1889), Johana (1.5.1890 - 3.2.1892)
dle matriky oddaných byl Václav nemanželský syn, při svatbě uvedeno jméno Kožnar, později děti zapisovány pod jménem Hejlek
Marie Hejlková (15.5.1886) a Cyrill Šťastný ( Němčice 20)
svatba 6.5.1918
Josef Halek, čeledín, (Dub) (Matěj Hálek, nádeník, Dub, Anežka Honsová, Měkynec, okr. Vodňany), a Marie Heřmanová (František Heřman, nádeník, Měkynec, okr. Vodňany, Františka Martanová, Dolany, okr. Vimperk)
svatba ???
děti Josef (25.1.1891)
František Kuneš, čeledín, vyučený kameník, (11.5.1849 Lhota Švýcarova 10), a Anna Kašperáková (12.12.1855 Hoslovice 24)
svatba 28.2.1881 Čestice
děti Marie (16.2.1891)
Marie Kunešová (16.2.1891) a Jakub Kouba (Kraselov)
svatba 30.1.1912 Čestice
František Trachta, čeledín, (Heřmanice 17) (Josef Trachta, domkář, Heřmanice 17, Josefa Konopická, Dědkov 2), a Františka Dejmková (Bezmíř 10) (Josef Dejmek, ovčák, Bezmíř 10, Magdalena Bartůňková, Olbramovice)
svatba ???
děti Anna (4.5.1892)
Anna Trachtová (4.5.1892) a Karel Hartl (Lieborec)
svatba 15.3.1920 Most
Václav Farek, čeledín, (Vrbno 7) (nem. syn Barbory Farkové, rodiče Josef Farek, nájemník, Vrbno 7, Anna Slancová, Vrbno 7, okr. Blatná), a Vincencie Černíková ( Jetišov 1)
svatba ???
děti Václav (4.5.1892 - 28.12.1892)
František Rejšek, čeledín, (Frymburk) (František Rejšek, domkář, Frymburk, Kateřina Šoulová, Frymburk 15) a 1/ Anna Hejlková ( Škůdra 28), 2/ Marie Petříková ( Milíkov 75)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství František (27.10.1884 - 20.4.1890), Anna (9.7.1890 - 14.4.1892)
děti 2. manželství Josef (9.2.1893 - 8.10.1893)
Ignác/Hynek Holan, služebný, panský kočí, klíčník, (Předbořice okr. Milevsko), a Anna Čermáková ( Němčice 25)
svatba ???
rodiče Ignáce Holana - Jan Holan, chalupník, Předbořice 3, Marie Pajerová, Zaluží 5, okr. Milevsko
děti Albertina (10.9.1855), Alžběta (14.10.1856), Františka (3.10.1858)
Alžběta Holanová (14.10.1856) a Josef Kuneš, chalupník (8.2.1854 Němčice 10)
svatba 23.10.1876
bytem Němčice 10
děti * kol 1895
Albertina Holanová (10.9.1855) a Vojtěch Náhlík, měšťan a mistr truhlářský, vdovec, (12.10.1835 Radešov 6)
svatba 14.2.1882 Čestice
Františka Holanová (3.10.1858) a Josef Rezek, vysloužilý vojín, rolník (1.3.1847 Drážov 19)
svatba 29.5.1883 Čestice
František Marek, šafář, (Vojtěch Marek, rolník, Přešťovice 2, Anna Miklasová, Přešťovice 14), a Alžběta Baronová (Vojtěch Baron, lesní hajný na odpočinku, Štěkeň 27, Barbora Křivková, Heřmanův Městec, okr. Chrudim)
svatba ???
děti Barbora (24.1.1890 - 26.3.1890), Vojtěch (13.3.1891), Emil (24.5.1893 -25.8.1893), Jaroslav Felix (19.11.1894)
Josef Kolář (20.1.1868 Úlehle 10 ), čeledín, a Marie Mandáková ( Rohanov 51)
svatba ???
děti Jan Nep. (28.3.1894 - 22.6.1894)
Martin Čejka, lesní a polní hlídač, (22.8.1866 Přešťovice 22) a Rosalie Kotrnochová (10.7.1867 Přešťovice 4)
svatba 12.9.1892
děti Jan (23.6.1893 - 23.4.1894), Růžena (18.4.1895)
rodiče Martina Čejky - Martin Čejka, rolník, Přešťovice 22, a Marie Cihlová, Štěkeň
rodiče Rosalie Kotrnochové - Jan Kotrnoch, rolník, Přešťovice 4, a Rosalie Hrochová, Přešťovice 27
Růžena Čejková (18.4.1895) a Emil Hrdlička
svatba 14.6.1920 Radomyšl
Antonín Polenka, čeledín, (20.7.1864 Čestice 1, bytem Doubravice 25) a Marie Pelešková (2.8.1862 Radešov 26)
svatba 10.1.1893
děti za svobodna Marie Pelešková (10.4.1886)
děti z manželství N. (6.6.1895)
Marie Pelešková (10.4.1886) a Jan Krejza, obuvník, Vestec 8, okr. Příbram (8.8.1885 Hřimezdice)
svatba 19.10.1908 Hřimeždice
1929 Karel Dlouhoveský - maj. Kraselov 1
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský, Zábrodí 120, Zábrodí, 549 41
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský - maj. Němčice 21, 45, 46
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský - maj. Kraselov 62


2
Bartoloměj Khauer, vrchnostenský zahradník, a Veronika Maroušková
svatba ???
rodiče Bartoloměje Khauer - Jan Khauer, lékař, Mirovice 28, Anna Šlechtová, Újezd 20, statek Chanovice
rodič Veroniky Marouškové - Jan Maroušek , domkář, Neradov 23, panství Blatná, Marie Tintera, Mužetice
děti Karolina (7.4.1841), Josefa Karolina (19.5.1843), Johanna (21.5.1845), Ludwig (13.8.1847)
Hynek Schwarz, právní aktuár, a Klára Hotovcová
svatba ???
rodiče Hynka Schwarze - František Schwarz, měšťan, Březnice 70, Rosalie Brunnerová, Březnice 5
rodiče Kláry Hotovcové - Jan Hotovec, učitel, Hurkenthal 175, Klára Kaiser, Velhartice 60
děti Arnold Ferdinand (29.12.1849)
Leopold Blažek, sládek, a Barbora Kulhánková (Tažovice)
svatba ???
děti František (cca 1825), Walburga (cca 1815)
Walburga Blažková (cca 1815) a Pan Michael Wirth, vrchnostenský revírník
svatba ???
rodiče Michaela Wirtha - Pan Bartoloměj Wirth, c.k. inspektor potravní berně, Ústí nad Labem (Austi u Labe), Kateřina Weissenbergová, Maxberg?
bytem Němčice 34
děti * kol 1840
František Blažek (cca 1825) a Marie Lausa?
svatba ???
rodiče Marie Lausa? - František Lausa?, mistr mydlářský, Černovice 92, okr. Tábor, Marie Sepekářová, Černovice 9
bytem Němčice 42
děti * kol 1858
Kateřina Kolářová (cca 1820) a Antonín Harant, sedlák, Střídka 2
svatba ???
bytem Střídka 2
František Koloušek, hostinský, (Štěkeň 79) (František Koloušek, měšťan, Štěkeň 79, Josefa Bílková, Štěkeň 17), a Josefa Votavová ( Koclov 11)
svatba ???
děti Josef (1.3.1888), Růžena Rosa (23.4.1890), Jaroslav (31.1.1893)
Růžena Rosa Koloušková (23.4.1890) a František Trzil
svatba 14.8.1916 Vídeň
Jaroslav Koloušek (31.1.1893) a Kateřina Tomanová (Malenice)
svatba 28.5.1921 Malenice
2008 Romana Horká a Jaroslav Horký
2008 Romana Horká - maj. Čestice 3


3
Vojtěch Uhlík, pachtýř vrchnostenské hospody, (17.?.1796) a Marie Spidlová
svatba ???
rodiče Marie Spidlové - Josef Spidla, mistr truhlářský, Čachrov, Marie Rundlová?, Čachrov
děti Walburga (29.3.1841)
Vojtěch Hruška, pachtýř hospody, a Kateřina Losáková (Klášter blíže Zelené hory)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1815)
Kateřina Hrušková (cca 1815) a Jan Kopecký, chalupník, ( Němčice 16)
svatba ???
bytem Němčice 16
děti * kol 1840
František Dušek, šenkýř, a Veronika Matějková ( Čestice 1)
svatba ???
rodiče Františka Duška - František Dušek, pekař, Krásná Hora 29, Veronika Máchová, Krásná Hora 39
děti Václav (3.5.1854 - 13.6.1880), Marie (31.8.1856)
Josef Stuiber, cestující šlafíř, a Anna Francová (Bernartice)
svatba ??? (kopulačním listem se otec nevykázal)
rodiče Josefa Stuibera - Josef Stuiber, řešetář, Roupov 37, Anna Hochová, Milín
rodiče Anny Francové - Josef Franc, šleifíř, Bernartice, Majdalena Braunová, Bernartice, okr. Klatovy
děti Jiří (27.1.1868)
Josef Harant, hospodský, ( Radešov 1), a Marie Jůzková (Paračov 16)
svatba ???
rodiče Marie Jůzkové - František Jůzek, sedlák, Paračov 16, Alžběta Holátová, Krajníčko 1
děti Josefa (11.1.1861), Marie (13.3.1863 - 7.4.1863), Josef (29.4.1864 - 4.9.1864), František (7.12.1865 - ?), N. (5.4.1869)
1840 František Václavík, obchodník a nájemník, a Františka Kohn (Albrechtice, okr. Sušice či Choustník u Soběslavi)
svatba ???
r. 1866 bytem Albrechtice 27, r. 1869 bytem Němčice 3
děti Františka (cca 1840), Amalie (12.12.1846)
Amalie Václavíková (12.12.1846) a Antonín Harmach (21.5.1846)
svatba 27.11.1869 Čestice
bytem Němčice 16, hospodářský adjunkt
rodiče Antonína Harmacha - Jan Harmach, měšťan a mistr řeznický, Písek 12, Majdalena Merglová, Písek 63
děti * kol 1870
1865 Františka Václavíková (cca 1840) a František Mislík, nájemník, (Karel Mislík, měšťan, Volyně 146, Kateřina Marešová, Bohumilice 26)
svatba ???
bytem r. 1869 Radešov 4
děti * kol 1865
Karel Pechlát (12.8.1856 Radkovice 10 ) a Marie Kučerová (19.4.1870 Třešovice 2) (Josef Kučera, sedlák, Třešovice 2, Rosalie Jůzková, Paračov 10)
svatba 27.2.1894
děti Josef (16.7.1895)
Josef Pechlát (16.7.1895) a Marie Kubičková
svatba 22.2.1936 Volenice
2008 Bělecký Jan a Bělecká Jarmila, Slámova 465, Prachatice, Prachatice II, 383 01


4
Jan Reitknecht, domkář, panství Němčice a Anna Hlinková ( Škůdra 9, panství Tažovice)
svatba ???
děti Anna (cca 1815)
Anna Reitknechtová (cca 1815) a Jan Jarolím, domkář ( Němčice 5)
svatba ???
bytem Němčice 5
děti * kol 1840
Vincenc Kuneš, nájemník, ( Zahorčice 15), a Kateřina Votíková
svatba ???
rodiče Kateřiny Votíkové - Vojtěch Votík, podruh, Starov 9, Marie Kuklová, Nuzín
děti Marie (28.11.1852), František (7.11.1854)
František Jaroš, domkář, (19.8.1830 Doubravice 4), a 1/ Marie Králová (5.3.1835 Němčice 8), 2/ Josefa Koubová ( Škrobočov 7)
svatba 1/ 20.1.1863 Čestice, 2/ ???
děti 1. manželství Anna (31.12.1863), Jan (4.6.1866), František (22.8.1869 - 22.8.1869)
děti 2. manželství Josef (26.12.1870), Marie (14.9.1873), Josefa (30.12.1875 - 14.2.1880), Anna (13.10.1877), Antonie (7.7.1880), František (3.8.1882 - 3.1.1883), František (19.3.1889)
Josef Jaroš (26.12.1870) a Antonie Štěpánková
svatba 10.2.1929 Sv. Maří
František Jaroš (19.3.1889) a Františka Kolářová (Rozsedly)
svatba 12.11.1912 Žihobce
2008 Jindra Stöklová,Vinohradská 2030/44, Praha, Vinohrady, 120 00


5
Barbora Kočí (cca 1770) a Jan Nárta, sedlák
svatba ???
bytem Kraselov 10
děti * kol 1800
Tomáš Jarolím, domkář, a Anna Maránková ( Radešov 10)
svatba ???
děti Jan (cca 1815)
Jan Jarolím, domkář, (cca 1815), a 1/ Anna Reinknechtová ( Němčice 4), 2/ Františka Bláhová (25.8.1825 Dřešínek 10)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství Jan Nep. (12.5.1841)
Jan Jarolím, krejčí, (12.5.1841), a 1/ Františka Brožová ( Volenice 21), 2/ Josefa Lávičková ( Čestice 48)
svatba 1/ ???, 2/ ???
bytem Němčice 17, nájemník
děti * kol 1890
1/ Jan Jarolím, domkář, (cca 1815), 2/ Jan Brož, (7.5.1828 Lhůta Kůstrá 7 ) a Františka Bláhová (25.8.1825 Dřešínek 10)
svatba 1/ ???, 2/ 14.5.1867 Čestice
děti 1. manželství Anna (20.11.1853), Rozalie (17.5.1856), Kateřina (5.11.1858), Filipina (1.5.1861 - 22.9.1910)
Jan Hruška, domkář, kolář, (11.5.1858 Doubravice 14), a Anna Jarolímová (20.11.1853 Němčice 5)
svatba 15.2.1881 Čestice
děti Josefa (25.8.1882), Josef (24.7.1885), Anežka (13.5.1890)
Josef Hruška (24.7.1885) a Františka Nártová (7.12.1893 Němčice 29 )
svatba 20.5.1920 Čestice
Anežka Hrušková (13.5.1890) a Tomáš Vávra (Jetišov)
svatba 15.2.1917 Čestice
2008 Helena Dlouhá, PROF. A. B. SVOJSÍKA 852, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


6
Anna Šoborová (cca 1830) a Jan Novotný, domkář
svatba ???
bytem Němčice 41
děti * kol 1850
Jan Šobor, chalupník, a Anna Kovářová/Zýtová ( Drážov 5)
svatba ???
děti Tomáš (cca 1830), Marie (cca 1820)
Marie Šoborová (cca 1820) a Tomáš Hanzlík, domkář (Nová Ves 10)
svatba ???
bytem Němčice 28
děti * kol 1850
Tomáš Šobor, domkář, (cca 1830) a Františka Prokopová ( Strašice 6)
svatba ???
děti Josef (19.9.1848), Magdalena (1.10.1845), Marie (13.8.1853), Antonín (31.5.1856), Anna (9.7.1858), František (6.4.1865)
Magdalena Šoborová (1.10.1845) a František Turek, zednický tovaryš (19.7.1840 Volenice 20)
svatba 23.10.1866
Josef Šobor, domkář (19.9.1848), a Josefa Mikešová (14.3.1848 Němčice 9, bytem Hoslovice 41)
svatba 11.2.1873 Čestice
děti za svobodna Anna Mikešová/Šoborová (4.6.1872)
děti z manželství Jan (26.12.1874), Josefa (11.3.1877 - 24.6.1877), František (25.8.1878 - 17.9.1878), Marie (23.8.1879 - 2.9.1879), Marie (20.11.1880 - 13.8.1893), Kateřina (10.11.1883), Julie (8.10.1887), Josef (22.10.1890)
Julie Šoborová (8.10.1887 - 9.8.1965)
Josef Šobor (22.10.1890) a Anna Masopustová
svatba 10.2.1923 Kraselov
2008 Miloš Bláha a Jindra Bláhová, POD MALSIČKOU 594, VOLYNĚ, 387 01


7
Marie Novotná (cca 1790) a Matěj Jáchym, domkář
svatba ???
bytem Krušlov 32
děti * kol 1825
Jan Novotný, chalupník, a Magdalena Moravcová (Zechovice 14)
svatba ???
děti Antonín (cca 1810)
Antonín Novotný, chalupník, a Marie Chalupníková/Štěpánová ( Drážov 3)
svatba ???
děti Anna (cca 1830), N. (19.6.1840), Terezie (30.5.1844)
Karel Hlavnička, domkář, ( Jetišov 3) a Anna Novotná (cca 1830 Němčice 7)
svatba ???
děti Jan (7.7.1854), Adleta/Adéla (12.12.1860)
Adela Hlavničková (12.12.1860) a Petr Vávra, selský synek (29.6.1858, fara Kraselov)
svatba 22.2.1881 Čestice
rodiče Petra Vávry - František Vávra, sedlák, Smíratice 12, Kateřina Mikešová, 1818 Zvotoky 3
Jan Nový, chalupník, ( Sousedovice 24) a Anna Krajánková ( Čestice 60)
svatba ???
děti Anna (22.5.1890), Marie (19.5.1892), Alžběta (7.5.1894)
Anna Nová (22.5.1890) a Josef Švehla (Nová Ves)
svatba 4.10.1913 Čestice
Marie Nová (19.5.1892) a Josef Kotlík (18.10.1889 Úlehle 11)
svatba 15.1.1919 Čestice
Alžběta Nová (7.5.1894) a Jan Štěpánek
svatba 16.9.1922 Čestice
2008 Rudolf Bublík, HEYDUKOVA 1095 , STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


8
František Runda, chalupník, ( Hodějov 8), a Barbora Chalupová ( Čestice 23)
svatba ???
děti Jan (25.6.1841), Pavel (25.6.1841) - dvojčata, František (18.5.1845)
Josef Král, chalupník, a Barbora Chalupová ( Čestice 22)
svatba ???
děti Marie (5.3.1835), Jan (cca 1820)
Marie Králová (5.3.1835) a František Jaroš, domkář (19.8.1830 Doubravice 4)
svatba 20.1.1863 Čestice
bytem Němčice 4
děti * kol 1870
Jan Král, chalupník, (cca 1820), a Anna Kordíková ( Čestice 20)
svatba ???
děti Anna (15.9.1852, prvorozená)
Lukáš Babor, nájemník a sedlář, (Krušlov), a Marie Vorlová (Ronskovice)
svatba ???
rodiče Lukáše Babora - Pavel Babor, nájemník, Krušlov, Majdalena Jandová, Krušlov
rodiče Marie Vorlové - Václav Vorel, tesař, Ronskovice, okr. Pácov, Anežka Michaelová, Bedřichov, okr. Pácov
děti Bedřich (19.10.1867), Marie (4.9.1871 - 29.1.1872)
Matěj Pasák, obecní slouha, ( Lhota Švýcarova 13), a Rosalie Láhvičková ( Čestice 48)
svatba ???
děti za svobodna N. Lávička (14.12.1892)
děti Jan (29.4.1894 - 29.4.1894)
2008 Irena Rottová, Čelakovského 403, Vimperk, Vimperk II, 385 01


9
Leopoldina/Marie Kunešová (cca 1790) a František Bárta, mistr ševcovský
svatba ???
bytem Němčice 36
děti * kol 1825
Vojtěch Kuneš, sedlák, a Majdalena Nártová ( Nuzín 4)
svatba ???
děti Josef (cca 1800), Matěj (cca 1820), Terezie (cca 1820)
Terezie Kunešová (cca 1820)
děti za svobodna Anna Kunešová (25.6.1843)
František Bárta, mistr ševcovský, a Marie Kunešová (Němčice 9)
svatba ???
děti Jan (cca 1800)
Jan Bárta (cca 1800) a Josefa Žáková ( Němčice 26)
svatba ???
panství Němčice
bytem Hoslovice 1 + další okolní statky
děti * kol 1845
Matěj Kuneš, (cca 1820), krejčí, a Barbora Waldvoglová (Třeboň)
svatba ???
rodiče Barbory Waldvoglové - Antonín Waldvogl, mistr punčochářský a měšťan, Třeboň 85, Marie Packl, Selice?
děti Johanna (27.7.1849)
Josef Kuneš, sedlák, (cca 1800 Němčice 9) a Majdalena Opavová ( Dřešín 3)
svatba ???
děti Marie (21.4.1837), Kateřina (cca 1830), Vojtěch (3.4.1841), Josefa (9.11.1843), Antonie (17.2.1845), Anna (10.4.1847), Antonín de Paula (28.5.1849), Františka (23.12.1850), Josef (15.10.1853), Karel (15.10.1856), Jan Evangelista (19.11.1858 - 11.6.1859)
Marie Kunešová (21.4.1837) a Josef Hlavnička, chalupník (12.3.1825 Jetišov 2)
svatba 27.4.1858 Čestice
bytem Němčice 29
děti * kol 1860
Kateřina Kunešová (cca 1830) a František Hosmann, tovaryš kovářský ( Frymburk 1)
svatba ???
bytem Němčice 26
děti * kol 1860
Václav Mikeš, sedlák, a Majdalena Vojtová/Částková (Zechovice 9)
svatba ???
předtím bytem Hoslovice 41 - všechny děti vypsány tam
děti * kol 1850
Jan Mikeš, sedlák, (cca 1840 Hoslovice 41, bytem Němčice 9) a Josefa Máchová ( Hoslovice 17)
svatba ???
děti Josef (9.2.1875)
2008 1/ Hana Benešová, Tržní 1133, Strakonice, Strakonice I, 386 01,
2/ Jiří Festermajer, Ellerova 1099, Strakonice, Strakonice I, 386 01,
3/ Ludvík Hosman, HEYDUKOVA 1097, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01,
4/ Dagmar Zahradníková, Nábřežní 82, Strakonice, Strakonice II, 386 01


10
Antonín Kuneš, chalupník, (Němčice 12) a Josefa Kochtová (Horysedly 33 či Hořejšice 30)
svatba ???
rodiče Josefy Kochtové - Josef Kochta, chalupník, Horejšice/Horysedly 33, Rozina Faitleková, Nespice 5
děti Klára (21.9.1844), Aloisie (17.7.1848), Josef (8.2.1854)
Klára Kunešová (21.9.1844) a František Hlinka, učitel (29.9.1844)
svatba 14.1.1868 Čestice
rodiče Františka Hlinky - František Hlinka, šafář, Černětice 1, Anna Kroupová, Dub 8
bytem Hoslovice 52
děti * kol 1875
Aloisie Kunešová (17.7.1848) a Matěj Zámečník (27.12.1847 Střídka 26)
svatba 21.7.1874 Čestice
bytem Střídka 26
děti * kol 1875
Josef Kuneš, chalupník, (8.2.1854), a Alžběta Holanová (14.10.1856 Němčice 1)
svatba 23.10.1876 Čestice
děti Marie (27.1.1877), Emanuel (23.12.1878), Anna (20.7.1881 - 26.7.1881), Anežka (26.7.1882), Alžběta (18.11.1884), Alojsie (24.2.1890), Václav (27.9.1894)
Emanuel Kuneš (23.12.1878) a Josefa Koubová (18.3.1888 Němčice 17)
svatba 12.4.1910 Čestice
Anežka Kunešová (26.7.1882) a ???
svatba 31.5.1909 Vídeň - Pőtzleinsdorf - 18. okr.
Alojsie Kunešová (24.2.1890) a Josef Náhlík (Volyně)
svatba 10.4.1913 Čestice
Václav Kuneš (27.9.1894) a Marie Maroušková
svatba 7.6.1924 Nové Hrady
2008 Pavel Kuneš


11
Josef Kolář, chalupník, a Anna Kušvartová (Němčice 11)
svatba ???
děti Anna (cca 1820)
Barbora Bendová, služebná
rodiče Barbory Bendové - Jan Benda, domkář, Hlubotina 16, okr. Vimperk, Anežka Předečková, Hlubotina 16
děti za svobodna Jan Benda (18.8.1856 - 20.10.1856)
Karel Frk, chalupník, a 1/ Anna Kolářová (cca 1820 Němčice 11), 2/ Magdalena Jáchimová ( Krušlov 32)
svatba 1/ ???, 2/ ???
rodiče Karla Frka - Josef Frk, sedlák, Zlešice 8, Anna Novotná, Malenice 12
děti 1. manželství Josef (16.11.1851, prvorozený), František (13.9.1853)
děti 2. manželství Kateřina (25.11.1857), Františka (10.7.1859), Marie (29.1.1867), Anna (3.2.1870)
Anna Frková (3.2.1870) a Alois Holub (1871? Masákova Lhota 7, rodiče bytem Strašice 15)
svatba 19.2.1895
r. 1895 nájemce mlýna Střídka 11 - bez zápisu
2008 Anežka Průchová


12
Josef Honsa, mlynář, a Anna Petráková (Písek)
svatba ???
rodiče Josefa Honsy - Karel Honsa, mlynář, Podolsko 5 (Podolí?), panství Opařany, Anna Souhradová, Záhoří, panství Orlík
rodiče Anny Petrákové - Josef Petrák, měšťan, Písek 35, Marie Horník, Písek 7
děti Josef (15.4.1843)
Matěj Opava, mlynář, (1829 Volenice 13 - 13.5.1854), a Anna Beranová (1822 Pracejovice 5)
svatba ???
děti František (12.2.1847)
děti dle evidence Zdeňka Opavy + Terezie (19.6.1849 - 23.11.1850), Josef (18.10.1851 - 5.10.1875), Václav (19.8.1854)
Anna Kunešová (cca 1780) a Josef Blažek, chalupník
svatba ???
bytem Němčice 14
děti * kol 1810
František Kuneš, chalupník, a Barbora Grubrová (Elčovice 13)
svatba ???
děti Vincencie (4.7.1815), Františka (cca 1820), Antonín (cca 1820), Marie (cca 1820)
r. 1857 František Kuneš vrchnostenský lokaj, r. 1861 zapsán jako chalupník
Marie Kunešová (cca 1820)
děti za svobodna Heinrich/Jindřich (19.9.1848)
Antonín Kuneš (cca 1820) a Josefa Kochtová (Horysedly 33 či Hořejšice 30)
svatba ???
rodiče Josefy Kochtové - Josef Kochta, chalupník, Horejšice 33, Rozina Faitleková, Nespice 5
bytem Němčice 10, chalupník
děti * kol 1855
Vincencie Kunešová (4.7.1815) a Jan Opava (22.6.1824 Štěchovice 32)
svatba 30.1.1861 Čestice
Františka Kunešová (cca 1820)
děti za svobodna Kateřina (2.5.1857)
Václav Trávníček, pekař, a Anna Růžičková (Sedlice)
svatba ???
děti Antonín (1823)
1860 Josef Valsa, mistr mlynářský, pachtýř mlýna, a Františka Krafneterová
svatba ???
rodiče Josefa Valsy - Josef Valsa, měšťan a mistr mlynářský, Příbram 242, Marie Kyselová, Voznice 29
rodiče Františky Krafneterové - Filip Krafneter, měšťan a mistr krejčovský, Příbram 111, Žofie Zokl, Březové Hory
děti Julie (4.4.1860)
Antonín Trávníček, (1823) mlynář, a Anna Opavová ( Volenice 13)
svatba 13.2.1844
děti František (3.11.1848, prvorozený), Anna (21.7.1851), Jan Ludvík (24.8.1853), Václav (17.10.1856), Josef (10.3.1860), Josefa (29.3.1863)
Emanuel Haisl, mlynář, a Marie Kubíková
do r. 1865 mlynáři zde, pak Střídka 11
děti vypsány u Střídky 11
Vincenc Herman, mlynářský stárek, a Kateřina Jílková ( Čábuze 20)
svatba ???
rodiče Vincence Hermana - Josef Herman, zámečník, Dubenec 120, okr. Králové Dvůr, Kateřina Radová, Dubenec
děti Františka (13.7.1867)
Františka Hermanová (13.7.1867 - 22.10.1942 Hilm 135)
Jan Zámečník, mlynář, ( Střídka 26), a Františka Kozáková ( Nespice 38)
svatba ???
děti Vojtěch (21.4.1869), Rosalie (6.3.1871), Anna (7.8.1873 - 9.7.1874)
Josef Zámečník (21.2.18.. Střídka 26) a Antonie Kochtová (20.4.1858 Čestice 12 )
na vojně šarže lajtnant
svatba 3.2.1875
po svatbě se odstěhovali do Korutan (Německo), později se vrátili zpět a koupili mlýn v Němčicích 12, tento mlýn byl později vykraden, tak koupili mlýn ve Střídce 11
Josef Zámečník byl dlouhá leta starostou obce Střídka
všechny děti vypsány u Střídky 11
Václav Král (7.8.1856 Střídka 17), mlynář, a Marie Hlavničková ( Jetišov 3)
svatba ???
děti Marie (9.2.1888), Josef (19.3.1890 - 22.5.1894), Petr (15.6.1891), Václav (18.9.1893)
Marie Králová (9.2.1888) a František Papež
svatba 18.11.1919 Štěkeň
Petr Král (15.6.1891 - 16.12.1913)
utopil se v řece Otavě u Slaníku (farní úřad Štěkeň)
Václav Král (18.9.1893) a Marie Červenková
svatba 5.8.1924 Strakonice
Jan Zíta, (25.4.1865 Drážov 20), pekař, a Marie Páníková (20.9.1865 Nihošovice 46)
svatba 28.4.1891
děti Marie (11.3.1892)Antonín (24.4.1894 - 13.5.1894), Josef (12.12.1895 - 12.12.1895)
Marie Zítová (11.3.1892 - 19.12.1954 Němčice 39)
2008 Hana Sellnerová, KRASELOV 64, 387 20
2008 Miroslav Trojan - maj. Němčice 56


13
Jakub Hynek/Hinek, domkář, a Josefa Blažková (Němčice 13)
svatba ???
děti Marie (cca 1810), Kateřina (18.10.1826)
Kateřina Hinková (18.10.1826) a Václav Hába, voják od c.k. 13. batailonu myslivců, zednický tovaryš (16.9.1838)
svatba 4.9.1865 Čestice
rodiče Václava Háby - Josef Hába, cihlář, Modlešovice 1, Marie Uhrová, Rovná 17
děti za svobodna N. (26.2.1855)
1850 Jakub Rejšek, domkář, bednář, (Strašice 43) a Marie Hynková (cca 1810 Němčice 13)
děti František (1.10.1847), Matěj (17.1.1850), Jan (21.5.1852 - 29.5.1852), Kateřina (28.7.1854), Josef (17.4.1857 - 9.1.1858), Anna (27.7.1859), Josefa (17.1.1862)
Kateřina Rejšková (28.7.1854) a Josef Šťastný (12.3.1853 Střídka 18)
svatba 7.5.1878 Čestice
bytem Střídka 18
1894 František Rejšek (1.10.1847) a Marie Chvostová (11.2.1857 Radešov 25)
svatba 20.10.1894
bytem Radešov 25
děti * kol 1895
Martin Čejka, panský cihlář, ( Vlkonice 13), a Rosalie Chumová ( Vlkonice 45)
svatba ???
děti Rosalie (23.8.1870)
Josefa Rejšková (17.1.1862) a 1/ Matěj Šťastný, nájemník (18.5.1854 Střídka 18), 2/ Vojtěch Teringl, mistr kovářský (Svinětice 17) (Matěj Teringl, domkář, Svinětice 17, Anna Frišová, Krašlovice, okr. Vodňany)
svatba 1/ ???, 2/ ???
bytem 1. manželství Němčice 13, 2. manželství Němčice 31
děti 1. manželství Josefa (4.2.1888), Marie (25.5.1890)
děti 2. manželství vypsány u Němčic 31
Matěj Rejšek, bednář, (17.1.1850), a Marie Kadlecová ( Krušlov 18)
svatba ???
děti Marie (27.10.1880), Anežka (5.8.1882), Václav (27.7.1884), Kateřina (21.5.1886), Josef (18.3.1889), Anna (25.6.1894)
Anežka Rejšková (5.8.1882) a František Gabriel
svatba 9.11.1918 Kr. Vinohrady
Václav Rejšek (27.7.1884) a Marie Matějková (5.8.1886 Prkošín 55)
svatba 9.2.1909 Čestice
Kateřina Rejšková (21.5.1886) a Karel Bakovský
svatba 11.12.1921 Kr. Vinohrady
Josef Rejšek (18.3.1889) a Anna Kamenová
svatba 11.1.1915 Plzeň
Anna Rejšková (25.6.1894) a Antonín Kovařík
svatba 25.10.1919 Volyně
2008 Petr Vaněk


14
Josef Blažek, chalupník, a Anna Kunešová ( Němčice 9)
svatba ???
děti Karel (cca 1810)
Karel Blažek, domkář, a Josefa Máchová (Škrobočov)
svatba ???
děti Antonie (cca 1830)
Antonie Blažková (cca 1830) a Jan Zíka ( Víska 14)
svatba ???
r. 1859 bytem Němčice 1, konák (bez zápisu), r. 1895 bytem Čkyně 54, domkář
děti * kol 1860 (syn Karel bytem Němčice 36)
Karel Blažek, chalupník, (cca 1810), a Barbora Nová ( Lhota Švýcarova 1)
svatba ???
děti Barbora (29.10.1841), Marie (18.3.1843), Terezie (28.8.1845), Karel (26.1.1848)
Marie Blažková (18.3.1843) a Josef Mráček, tovaryš tesařský (25.6.1839 Čestice 40)
svatba 11.11.1862
bytem Němčice 37
děti * kol 1865
Karel Blažek, chalupník, (26.1.1848), a Kateřina Černá ( Čkyně 48)
svatba ???
děti Jan (28.8.1871 - 3.11.1886), Marie (19.6.1873), Josef (1.7.1875), Karel (19.6.1877 - 4.5.1878), Antonie (8.6.1879 - 18.4.1902), Alois (17.10.1881 Čkyně 48), Žofie (10.8.1884 - 25.11.1884), Růžena (14.4.1889), Karel (22.12.1891)
Josef Blažek (1.7.1875) a Anna Králová (8.6.1880 Střídka 4)
svatba 10.2.1903
bytem Střídka 4
děti * kol 1900
2008 Alois Blažek


15
Pavel Matas, chalupník, (Nemětice 19) a Dorota Švejdová (Nemětice 8)
svatba ???
děti Jan (cca 1860), Františka (3.10.1840), Marie (5.3.1843), Josefa (17.12.1845), Josef (21.1.1849), Josef (12.4.1850)
Josefa Matasová (17.12.1845) a Václav Kašák, nájemník (10.10.1844 Němčice 1)
svatba 19.1.1869 Čestice
bytem Němčice 28
děti * kol 1885
Jan Matas (cca 1860), obecní slouha, a Barbora Maříková ( Zálesí 9)
svatba ???
bytem Hoslovice 1)
děti * kol 1875
Antonín Mikeš, chalupník, (Němčice 9, bytem Hoslovice 41) a Veronika Matasová (Němčice 15)
svatba ???
děti Tomáš (13.2.1857 - 7.10.1857), Marie (11.8.1859), František (22.3.1862), Václav (9.9.1864), Jan (17.4.1869)
Jan Mikeš ( 17.4.1869) a Marie Šmejkalová
svatba 6.11.1921 Vídeň u sv. Josefa
Václav Mikeš (9.9.1864), domkář, a Marie Hladká (11.8.1869 Němčice 33)
svatba ???
bytem Němčice 22
děti * kol 1895
Josef Hejlík, obuvnický tovaryš, ( Milejovice 45), a Marie Mikešová (11.8.1859 Němčice 15)
svatba ???
děti Stanislav (2.11.188?)
František Mikeš, chalupník, (22.3.1862), a Marie Zámečníková ( Zahorčice 4)
svatba ???
děti Josef (5.1.1893), František (19.10.1894 - 8.4.1895)
2008 Josef Petrlík


16
Dorota Kopecká (cca 1780) a Vavřinec Sýkora, domkář
svatba ???
bytem Němčice 33
děti * kol 1820
Matěj Kouba, domkář, a Lidmila
svatba ???
děti Rozalie (cca 1810)
1840 Rozalie Koubová (cca 1810) a Vojtěch Bělohubý, podruh, Střídka 24
svatba ???
bytem Střídka 24
děti * kol 1840
Josef Kopecký, chalupník, a Marie Maříková (Petrovice)
svatba ???
děti Ludmila (cca 1770)
Ludmila Kopecká (cca 1770)
děti za svobodna Anna Kopecká (cca 1800)
Anna Kopecká (cca 1800) a Václav Diviš, domkář (Štěchovice 34)
svatba ???
bytem Němčice 34
děti * kol 1850
1820 Josef Kopecký, chalupník, a Marie Pšeničková ( Přečín 2)
děti Barbora (cca 1820), Kateřina (cca 1825), Jan (cca 1810), Marie (cca 1815)
Marie Kopecká (cca 1815) a Josef Matějovský, domkář ( Němčice 22)
svatba ???
bytem Němčice 22
děti * kol 1840
1848 Barbora Kopecká (cca 1820) a Vojtěch Cuhra ( Hoslovice 2)
svatba ???
bytem Střídka 15, také Hoslovice 1
děti * kol 1848 - vypsány u Střídky 15
Kateřina Kopecká (cca 1825) a Jakub Hadraba, šafář (Martin Hadraba, domkář, Třebomyslice 10, Anna Šrámková, Pačiv? 25)
svatba ???
bytem Němčice 1(vypsány všechny děti) , Hoslovice 1
děti * kol 1855
Jan Kopecký, chalupník, (cca 1810) a 1/ Kateřina Hrušková, ( Němčice 3), 2/ Kateřina Matasová, , ( Nemětice 19), 3/ Marie Koldová neb Kašpírková ( Krušlov 8)
svatba 1/ ???, 2/ ???, 3/ ???
děti 1. manželství Kateřina (24.5.1841), Františka (24.5.1841) - dvojčata
děti 2. manželství František (4.10.1844)
děti 3. manželství Jan (15.6.1846), Marie (8.12.1847), Josef (6.8.1849), Antonín (13.6.1851), Anna (18.6.1853), František (21.5.1855), Petr (23.6.1857 - 19.10.1919), Veronika (7.9.1859), Tomáš (17.9.1861), Aloisie (28.7.1864)
Aloisie Kopecká (28.7.1864) a Petr Křížek, vyučený bednář (27.6.1859 Vodňany)
svatba 26.10.1885 Čestice
rodiče Petra Křížka - Josef Křížek, domkář, Vodňany 165, Kateřina Stříbrná, Stožice 2
Antonín Harmach, hospodářský adjunkt, (21.5.1846), a Amalie Václavíková (12.12.1846 Němčice 3)
svatba 27.11.1869 Čestice
rodiče Antonína Harmacha - Jan Harmach, měšťan a mistr řeznický, Písek 12, Majdalena Merglová, Písek 63
děti za svobodna Marie Vaclavíková/Harmachová (23.10.1868)
děti z manželství Františka (31.3.1870)
Jakub Brabec, chalupník, (23.7.1850 Kváskovice 13), a Anna Kopecká (18.6.1853 Němčice 16)
svatba 23.1.1877 Čestice
děti Anna (25.12.1877), František (11.4.1879), Josefa (10.10.1880), Kateřina (25.8.1882), Marie (4.11.1884), Julie (16.8.1886), Žofie (14.5.1889 - 28.4.1890), Alžběta (16.11.1892), Tomáš (21.12.1894)
Josefa Brabcová (10.10.1880 - 5.4.1964)
Kateřina Brabcová (25.8.1882) a Josef Brabec (6.2.1880 Škůdra 32 )
svatba 5.2.1910 Čestice
Marie Brabcová (4.11.1884) a ?
svatba 10.9.1911 Vídeň, chrám Páně sv. Floriana, V okr.
Julie Brabcová (16.8.1886) a 1/ ???, 2/ Josef Mik
svatba 1/ 29.8.1909 Vídeň, fara sv. Josefa, zu Margarethen, 2/ 22.5.1924 Marie Cell
Alžběta Brabcová (16.11.1892) a Tomáš Patera
svatba 16.8.1921 Čestice
Tomáš Brabec (21.12.1894) a Božena Horejší
svatba 28.11.1922 Volenice
2008 David Rieger, Horolezecká 917/9, Praha, Hostivař, 102 00


17
Vavřinec Vodička, domkář, a Josefa Chocholová ( Čestice 19)
svatba ???
děti Magdalena (cca 1815)
Antonín Beneš, truhlářský tovaryš, ( Čestice 12) a Magdalena Vodičková (cca 1815 Němčice 17)
svatba ???
děti Jan (21.10.1841 - ?), Jan (26.12.1842)
Josef Kouba (13.3.1845 Němčice 18) a Marie Němcová (3.10.1853 Zálezly 14)
svatba 5.1.1880 Čestice
rodiče Marie Němcové - Matěj Němec, domkář, Zálezly/Zálesí 14, Františka Sišpele, Rohanov
děti Josefa (18.3.1888)
Josefa Koubová (18.3.1888) a Emanuel Kuneš (23.12.1878 Němčice 10)
svatba 12.4.1910 Čestice
Jan Jarolím, krejčí a nájemník, (12.5.1841 Němčice 5 ) a 1/ Františka Brožová (Volenice 21), 2/ Josefa Lávičková ( Čestice 48)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství Vojtěch (19.4.1867 - 2.2.1874), N. (4.5.1876)
děti 2. manželství Marie (10.8.1877 - 15.8.1877), Marie (6.9.1880), Františka (25.10.1882), František (1.4.1885 - 17.11.1889), Jan (17.10.1888 - 30.4.1895)
Marie Jarolímová (6.9.1880) a Josef Pudil
svatba 20.10.1914 Čestice
Františka Jarolímová (25.10.1882) a František Filánek (Doubravice)
svatba 12.4.1910 Čestice
Jan Kalčík, domkář, (8.5.1856 Němčice 18), a Antonie Životová (29.11.1852 Němčice 27)
svatba 2.10.1883 Čestice
děti Václav (29.6.1884 - 5.8.1886), Antonín (11.6.1887 - 21.9.1888), Josefa Anna (21.12.1889 - 28.1.1903)
2008 Karel Petrlík


18
Jan Sova, domkář, kolář, a Kateřina Skřivanová/Kuchaříková ( Kraselov 33)
svatba ???
děti Marie (cca 1830), Anna (cca 1830), Josef (10.1.1831)
Marie Sovová (cca 1830) a František Šťastný, chalupník (Němčice 20)
svatba ???
bytem Němčice 20
děti * kol 1860
Anna Sovová (27.9.1833) a Tomáš Jůn, vojín u pluku pěchoty č. 35 hraběte Khevenhütter, (13.12.1832 Strašice 25)
svatba 13.8.1862 Čestice
děti za svobodna Josefa Sovová/Jůnová (18.9.1860)
r. 1868 Tomáš Jůn s jinou manželkou podruhem ve Strašicích 25
Josef Sova (10.1.1831) a Josefa Kolmanová (13.3.1836 Hoslovice 62)
svatba 10.11.1862
děti * kol 1870
Jan Kalčík, chalupník, a Kateřina Nártová ( Kraselov 38)
svatba ???
děti Pavel
Pavel Kalčík, chalupník, a Josefa Koubová (Krušlov) (Josef Kouba, pasák, Hodějov 1, r. 1860 chalupník Krušlov 15, Anna Pazdernová/Koubová, Malenice 9)
svatba ???
děti za svobodna Josef Kouba (13.3.1845, fara Kraselov)
děti z manželství Kateřina (23.1.1850), Jan Křttitel (17.5.1851 - 16.?.1851), Anton (15.6.1852 - 24.3.18?5), Vincencie (2.4.1854), Jan Nep. (8.5.1856), Aloisie (31.8.1858), Antonie (5.6.1860), Marie (21.6.1848 - ne Hoslovice)
Kateřina (23.1.1850) a Josef Urban, mistr krejčovský (3.3.1854 Nihošovice 13)
svatba 30.10.1876 Čestice
Vincencie Kalčíková (2.4.1854) a Jan Těťal, vojín c.k. zemské obrany, praporu č. 28, odvedený v roce 1873, vyučený truhlář (9.3.1851 Vlachovo Březí)
svatba 30.10.1876 Čestice
rodiče Jana Těťala - Tomáš Těťal, mistr krejčovský, Vlachovo Březí 143, Marie Hausa/Hansa, Královice
Josef Kouba (13.3.1845) a Marie Němcová (3.10.1853 Zálesí 14)
svatba 5.1.1880 Čestice
rodiče Marie Němcové - Matěj Němec, domkář, Zálezly/Zálesí 14, Františka Sišpele, Rohanov 9
bytem Němčice 17
děti * kol 1890
Jan Kalčík (8.5.1856) a Antonie Životová (29.11.1852 Němčice 27)
svatba 2.10.1883 Čestice
bytem Němčice 17
děti * kol 1890
Aloisie Kalčíková (31.8.1858) a František Vondrášek (3.11.1861 Kraselov 1 )
svatba 29.2.1892
bytem Němčice 37
děti * kol 1895
Martin Brabec, chalupník, (1.7.1847 Kváskovice 13 ) a Marie Kalčíková (21.6.1848 Němčice 18)
svatba 14.5.1872 Čestice
děti Josefa (17.3.1873), František (24.10.1874), Aloisie (15.6.1876), Marie (14.8.1878)
František Brabec (24.10.1874) a Antonie Hlavničková
svatba 23.?.1920 Čestice
Josefa Brabcová (17.3.1873)
děti za svobodna Jaroslav Brabec (26.4.1893)
Marie Brabcová (14.8.1878 - 28.11.1952 Němčice) a Pavel Szewadzycky
svatba 24.11.1918 Vídeň u sv. Petra
2008 1/ Mgr. Jana Kohoutová roz. Mikešová, K Hoře 425, Katovice, Katovice, 387 11,
2/ Jiří Mikeš, Pod Hájovnou 443, Strakonice, Dražejov, 386 01,
3/ Ing. Martin Mikeš, Nerudova 1018 , Strakonice, Strakonice I, 386 01,
4/ Ing. Petr Mikeš, Pod Hájovnou 444, Strakonice, Dražejov, 386 01


19
František Kubíček, chalupník, ( Nezamyslice 25) a Barbora Koubová ( Škrobočov 7)
svatba ???
děti Františka (30.7.1877), František (22.2.1884 - 24.5.1884)
Františka Kubíčková (30.7.1877) a Jan Kroupa (Předslavice)
svatba 30.6.1908 Předslavice
2008 Ing. Jiří Fanta


20
Tomáš Jirka, podruh, a Magdalena Tomatová?
svatba ???
děti Josefa (cca 1790)
Josefa Jirková (cca 1790)
děti za svobodna Rozalie Jirková (cca 1820)
Rozalie Jirková (cca 1820) a František Žák ( Němčice 26)
svatba ???
bytem Němčice 26
děti * kol 1845
Josef Šťastný, domkář, zedník, ( Střídka 16 - t před 1865) a Kateřina Šťastná ( Volenice 33 - t před 1865)
svatba ???
děti Barbora (cca 1810), František (cca 1830), Marie (cca 1830), Antonie (31.3.1841), Karel (28.1.1845)
u zápisu N Veroniky je poznámka"žádné přátelství" mezi Josefem a Kateřinou - tedy pouhá shoda jmen
Barbora Šťastná (cca 1810) a Jan Schuster, polesný
svatba 6.12.1855
rodiče Jana Schustera - Jan Schuster, tkadlec, Kosmonosy 83, okr. Boleslavský, Anna Náhlíková, Nimburk, okr. Nimburk
bytem Němčice 37
děti * kol 1840
Antonie Šťastná (31.3.1841) a Josef Kolman, mistr krejčovský a domkář (25.6.1839 Hoslovice 62 )
svatba 7.2.1865 Čestice
bytem Němčice 18 (bez zápisu), Hoslovice 34
děti * kol 1870
Marie Šťastná (cca 1830)
děti za svobodna Veronika Šťastná (22.8.1860 - 29.12.1860)
František Šťastný, chalupník, zedník (cca 1830) a Marie Sovová ( Němčice 18)
svatba ???
děti Josef (15.12.1849), N. (10.2.1852), Magdalena (15.12.1852), Jan (5.5.1854 - 18.7.1854), Kateřina (26.10.1855), Marie (2.8.1857 - 21.1.1898), František (1.10.1859 - 3.10.1859), František (7.9.1860), Vincenc (13.9.1861 - 17.9.1861), N. (28.8.1862), František (1.10.1863 - 4.10.1863), Václav (3.1.1865 - 10.1.1865), Jan (29.5.1866 - 7.6.1866), Matěj (22.1.1868 - 25.1.1868), Antonín (16.7.1869 - 19.7.1869), Barbora (20.11.1870)
Josef Šťastný, chalupník, (15.12.1849), a 1/ Aloisie Hůlová (Čkyně 95), 2/ Rosalie Mrázová/Mrázková ( Drážov 7)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství Josef (13.8.1874 - 15.8.1874)
děti 2. manželství Mathilda (12.10.1875), Karel (24.2.1877), František (10.11.1878), Anna (16.7.1880), Žofie (3.5.1882 - 30.3.1900), Aloisie (12.6.1884 - 10.6.1885), Jan (28.4.1886 - 27.1.1887), Cyrill (6.6.1888), Marie (1.7.1890 - 26.1.1891), Alois (19.6.1892 - 2.2.1893)
Karel Šťastný (24.2.1877) a Marie Misingerová
svatba 4.5.1913 Vídeň
František Šťastný (10.11.1878)
vystoupil z církve
Cyrill Šťastný (6.6.1888) a Marie Hejlková ( Němčice 1 )
svatba 6.5.1918 Čestice
2008 1/ Antonín Náhlík, Němčice 43 , 387 19,
2/ Vincenc Náhlík, ŘÍČNÍ 223, VODŇANY, VODŇANY II, 389 011/2


21
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský, Zábrodí 120, Zábrodí, 549 41 - maj. Němčice 1
2008 Jiří Humpolec - maj. Doubravice u Vol. 54


22
Josefa Jirková/Kliková (cca 1800) a Václav Novotný, domkář
svatba ???
bytem Němčice 41
děti * kol 1830
Jan Matějovský, domkář, a Magdalena Košánová (Tažovice)
svatba ???
děti Josef (27.12.1816 Soběšice)
Josef Matějovský, domkář, (27.12.1816 Soběšice), a 1/ Marie Kopecká ( Němčice 16 - 8.3.1876), 2/ Kateřina Chasová ovd. Hladká (2.12.1831 Kváskovice 24, bytem Němčice 33 )
svatba 1/ ???, 2/ 22.1.1877 Čestice
děti 1. manželství Jan (18.6.1841)
Antonín Kaubek, mistr truhlářský, a Terezie Richterová
svatba ???
rodiče Antonína Kaubka - Václav Kaubek, měšťan, Praha 404, Anežka Binder, Vídeň, předměstí Rossom 312 - bratr bytem Němčice 1
rodiče Terezie Richterové - Jan Richter, tabáčník, Vlašin, panství Vlasín, kraj Kouřim, Terezie Špilman, Richnov
děti Josefa (23.6.1840), Barbora Marie (4.12.1842)
Václav Mikeš, domkář, (9.9.1864 Němčice 15), a Marie Hladká (11.8.1869 Němčice 33)
svatba ???
děti Marie (2.11.1891), Alžběta (15.11.1893)
Rudolf Bublík a Anna Hejlová ( Zvotoky 26)
svatba ???
děti 2
2008 Rudolf Bublík a Anna Bublíková


23
2008 Renata Majerová, Rückerova 145/49, Vimperk, Vimperk II, 385 01


24
Jan Vastl, kolář, (28.11.1836 Němčice 37) a Barbora Cuhrová (9.1.1840 Němčice 1, bytem Střídka 15)
svatba 3.3.1862 Čestice
děti Jan (15.8.1863), Josef (16.3.1866), Karel (2.11.1868), Antonín (17.1.1871), František (3.3.1873), Marie (23.5.1875)
Matěj Švehla, ( Nová Ves 26), a 1/ ??? (t 14.2.1877), 2/ Marie Mrázková (7.9.1844 Lhota Švýcarova 2)
svatba 1/ ???, 2/ 26.2.1878 Čestice
děti Josef (24.2.1879)
Jakub Jáchym (24.5.1833 Krušlov 25), nájemník, zedník, a Marie Jáchymová (7.9.1843 Hoslovice 50)
svatba 28.1.1868 Čestice
děti Karel (17.6.1869), Václav (28.5.1871), Anna (3.1.1874), Vojtěch (12.4.1877), Marie (14.8.1885)
Karel Jáchym (17.6.1869 - 10.12.1911)
zemřel v nemocnici Milosrdných Bratří ve Vídni II/1
Marie Jáchymová (14.8.1885) a Štěpán Machut
svatba 14.4.1931 (oddáni v Ilře či Hře)
2008 Ondřej Ducháč, Němčice 51, Němčice, 387 19


25
Jan Čermák, domkář, a Anna Uhlíková ( Čestice 36)
svatba ???
děti Anna (cca 1825), Františka (25.2.1840)
Anna Čermáková (cca 1825) a Ignác Holan, služebný, (Předbořice okr. Milevsko, Jan Holan, chalupník, Předbořice 3)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1860
František Mařík, mistr krejčovský a domkář, (9.11.1831 Chvalšovice 3), a Františka Čermáková (25.2.1840 Němčice 25)
svatba 19.8.1862 Čestice
děti František (12.7.1863 - 19.7.1863), Josef (16.9.1864), N. (8.9.1866), Ignác a Alberina (14.1.1868) - dvojčata, Bertha Anna (30.6.1870 - ?), František (9.12.1871 - 16.12.1871), Emanuel (12.1872 - 10.1.1873), Stanislav (31.7.1874)
Matěj Dlouhý, dělník, (1.11.1837 Novosedly 32) a Anna Kovaříková (22.5.1855 Kraselov 1)
svatba 8.1.1894
děti Alžběta (15.11.1895)
Alžběta Dlouhá (15.11.1895) a Václav Hruška
svatba 26.9.1918 Čestice
1894 Anna Novotná, domkářka - kmotra Anně Novotné (11.1.1894 viz Němčice 41)
2008 Aneta Šípová, ALEJNÍ 2758, TEPLICE, 415 01


26
Matěj Žák, rychtář, panství Němčice, a Marie Hanzlíková ( Volenice 25)
svatba ???
děti Josefa (cca 1800), František (cca 1810)
Josefa Žáková (cca 1800) a Jan Barta, šafář, (Němčice 9)
svatba ???
panství Němčice
bytem Hoslovice 1, Jetišov 1 (bez zápisu)
děti * kol 1845
František Žák, (cca 1810) a Rozalie Jirková (Němčice 20)
svatba ???
děti Antonín (12.1.1847)
František Hosmann, tovaryš kovářský, ( Frymburk 1), a Kateřina Kunešová ( Němčice 9)
svatba ???
děti Aloisie (10.11.1858 - 11.12.1858), Veronika (30.11.1859)
František Sluka, mistr krejčovský, (19.11.1826 Novosedly 24), a Kateřina Jelenová (6.2.1837 Němčice 1)
svatba 15.6.1858 Čestice
děti Josefa (1.1.1861 - 19.12.1862), Františka (28.10.1863)
František Veis/Weis, mistr řeznický, ( Kraselov 15), a Majdalena Sprichalová ( Dřešínek 12)
svatba ???
otec Františka Weise poznámka - izraelita
děti Julie (15.2.1862 -21.1.1863), Terezie (19.12.1863)
Antonín Bárta, mistr kolářský, ( Hoslovice 1, syn Josefy Žákové a Jana Bárty), a Kateřina Bečvářová ( Chvalšovice 3)
svatba ???
děti František (31.3.1875), Josef (16.2.1878 - 20.2.1878), Antonín (5.6.1879), Karel (2.10.1881), Anežka (29.2.1884), Tomáš (18.12.1886 - 8.3.1887), Jan (9.5.1889), Marie (2.8.1894)
Karel Bárta (2.10.1881 - 28.8.1945)
Jan Bárta (9.5.1889) a Marie Pitrová (Zahorčice)
svatba 22.1.1921
Marie Bártová (2.8.1894) a Matěj Slavíček (23.2.1893 Hodějov)
svatba 13.2.1920
bytem Štěchovice 86
2008 Jana Frčková, HOLEČKOVA 413 , STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01


27
František Novotný, domkář, a Kateřina Jáchymová (Krušlov)
svatba ???
děti Anna (cca 1830)
Václav Život, domkář, (Hořejšice 5) a Anna Novotná (cca 1830 Němčice 27)
svatba ???
děti Antonie (29.11.1852), Marie (1.8.1855), Kateřina (16.11.1856 - 11.9.1858), Františka (5.4.1858 - 11.3.1862)
Antonie Životová (29.11.1852) a Jan Kalčík, domkář, (8.5.1856 Němčice 18)
svatba 2.10.1883 Čestice
bytem Němčice 17
děti * kol 1890
Antonín Šoul, nájemník, ( Hoslovice 66), a Marie Šubertová ( Němčice 40)
svatba ???
děti za svobodna Marie (21.8.1848)
děti z manželství Anna (13.7.1852, prvorozená), Emanuel (5.12.1857 - 3.3.1858), Antonie (8.2.1859)
2008 Marek Valentíni, Stavbařů 209, Strakonice, Strakonice II, 386 01


28
Kateřina Kalčíková (cca 1800) a Vojtěch Novotný neb Cuhra, domkář
svatba ???
bytem Němčice 38
děti * kol 1830
Antonín Čermák, kancelářský, a Marie Volková ( Dřešínek 18)
svatba ???
děti Karel (cca 1815)
Karel Čermák, mistr krejčovský, domkář, a Marie Šilhová
svatba ???
rodiče Marie Šilhové - Antonín Šilha, krejčovský mistr, Sedlice 10, Kateřina Králová, Čimelice 9
děti Josefa (8.3.1842)
Tomáš Hanzlík, domkář, ( Nová Ves 10) a Marie Šoborová ( Němčice 6)
svatba ???
děti Marie (28.1.1850), Kateřina (9.4.1852), František (26.11.1857 - 26.11.1857), Josefa (9.2.1860)
František Náhlík, domkář, (12.5.1847 Radešov 19) a Kateřina Hanzlíková (9.4.1852 Němčice 28 - 23.11.1925)
svatba 25.4.1871 Čestice
děti Marie (21.3.1873), Václav (18.9.1877 - 17.1.1879), František (24.7.1880), Antonín (7.6.1885)
František Náhlík (24.7.1880) a Marie Žipková (30.7.1884 Hoslovice 43)
svatba 17.11.1908 Čestice
Antonín Náhlík (7.6.1885) a Roza Homolková (Horysedla)
svatba 10.2.1914 Čkyně
Václav Kašák , nájemník, (10.10.1844 Němčice 1) a Josefa Matasová (17.12.1845 Němčice 15)
svatba 19.1.1869 Čestice
děti Marie (29.11.1869), Anna (1.8.1871), Josef (28.8.1876), František (10.12.1880), Josefa (13.12.1882), Vincenc (31.7.1885)
František Kašák (10.12.1880 - 2.3.1923)
Josefa Kašáková (13.12.1882 - 12.7.1952 Kroměříž)
Vincenc Kašák (31.7.1885) a Antonie Bublíková
svatba 1.8.1914 Vídeň, u sv. Jana Nep. z Meidlinku
2008 Václav Vrba a Jana Vrbová, Dukelská 483, Strakonice, Strakonice II, 386 01


29
Josef Hlavnička, chalupník, (13.3.1825 Jetišov 2) a Marie Kunešová (21.4.1837 Němčice 9)
svatba 27.4.1858 Čestice
děti Josefa (14.3.1859 - 24.12.1860), Kateřina (13.10.1861), Marie (30.3.1864), Josefa (28.5.1866 - ?), Josefa (16.8.1868), Františka (25.11.1870), Petronilla (14.8.1875 - 25.2.1887)
Josefa Hlavničková (16.8.1868) a Josef Hraše
svatba 3.7.1921 Vídeň
1/ František Nárta, tovaryš kolářský, ( Kraselov 38), 2/ František Příchovský, krejčí, ( Volenice ) a Kateřina Hlavničková (13.10.1861 Němčice 29 - 30.6.1950 Němčice)
svatba 1/ ???, 2/ ??? (ohlášky 11.1895)
děti 1. manželství Marie (6.12.1891), Františka (7.12.1893)
Marie Nártová (6.12.1891) a Antonín Poustka (10.12.1883 Němčice 38)
svatba 13.2.1912 Čestice
Františka Nártová (7.12.1893) a Josef Hruška (24.7.1885 Němčice 5 )
svatba 20.5.1920 Čestice
2008 Jan Jůn a Božena Jůnová


30
František Černoch, domkář, ( Poříčí 31) a Rosalie Šubertová ( Němčice 40)
svatba ???
děti Karel (22.7.1840), František (30.12.1842), Aloisie (22.6.1845), Marie (7.2.1848), Jan (24.3.1850), Antonín (1.8.1852), Vavřinec (28.8.1855), Otilie (18.10.1858), N. (7.11.1860)
Marie Černochová (7.2.1848) a František Teringl, obecní kovář, (22.1.1848, fara Volyně) (Jakub Teringl, mistr kovářský, Novosedly, Anna Koláčková, Volyně)
svatba 20.11.1877 Čestice
bytem Hoslovice 64
děti * kol 1890
František Matějka, obuvník, (19.2.1854 Dřešín 29) a Otilie Černochová (18.10.1858 Němčice 30)
svatba 27.10.1884 Čestice
děti Marie (14.8.1886), Jan (25.6.1888 - 16.3.1893), Rosalie (4.9.1890), Karolina (29.5.1894 - 24.6.1894)
Marie Matějková (14.8.1886) a Jan Polanka
svatba 12.5.1930
vystoupila z církve 26.1.1920, vrátila se k církvi ř.k. 6.11.1927
2008 František Staněk a Miloslava Staňková


31
Jakub Palenka, mistr ovčácký, a Terezie Jínovcová (Bavorovský ???)
svatba ???
rodiče Jakuba Palenky - Vojtěch Palenka, mistr ovčácký, Chrast 1, panství Horažďovice, Marie Vopalecká?, Čimice 3
rodiče Terezie Jínovcové - Josef Jínovec, mistr polní, Svinětice 12, panství Netolice, Anna Trčková, Svinice 9
děti Alžběta (cca 1820), Jakub, Marjána, František (11.12.1840), Josefa (12.3.1844)
Alžběta Polenková (cca 1820)
děti za svobodna Adolf Polenka (21.3.1848)
František Sprissel, ovčácký mistr, (Druhlice 11) a Kateřina Sedláčková (Vobory 17)
svatba ???
rodiče Františka Sprissla - Vojtěch Sprissl, ovčák, Druhlice 11, okr. Příbram, Veronika Kordulová, Nová Ves, okr. Dobříš
rodiče Kateřiny Sedláčkové - Matěj Sedláček, sedlák, Vobory 17, okr. Příbram, Majdalena Koubíková, Luží
děti Antonín (27.10.1853 - 4.4.1854), Aloisie (20.6.1855), Anna (9.7.1857)
František Videman, mistr kovářský, (Strakonice 88), a Anna Dudová ( Strakonice 33)
svatba ???
děti Josefa Marie (9.2.1877)
Jan Šmakal, panský kovář, (1841 Mačice 14), a Anna Hadrabová ( Němčice 1)
svatba ???
děti Petr (26.6.1871 - 8.12.1872 Novosedly), František (28.1.1878), Josefa Marie (14.3.1880 - 29.7.1881), Josef (18.12.1881)
Vojtěch Teringl, mistr kovářský (Svinětice 17), a 1/ Marie Koubelová, 2/ Josefa Rejšková ovd. Šťastná (17.1.1862 Němčice 13)
svatba 1/ ???, 2/ ???
rodiče Vojtěcha Teringla - Matěj Teringl, domkář, Svinětice 17, Anna Frišová, Krašlovice, okr. Vodňany
rodiče Marie Koubelové - Tomáš Koubela, nájemník, Lomnice 17, okr. Třeboň, Anežka Veselá, Lomnice 32, okr. Třeboň
děti 1. manželství Karolina (8.6.1885), Jan Křt. (27.8.1886), Anna (11.7.1888), Pavlína (20.6.1890 -27.6.1890)
děti 2. manželství Václav (30.8.1891 - 29.8.1893)
Jan Křt. Teringl (27.8.1886) a Marie Pacáková ( Kraselov 4)
svatba 14.2.1911 Kraselov
Anna Teringlová (11.7.1888) a Václav Semrád
svatba 15.2.1914 Vídeň, XII. okr.
Václav Novotný, domkář, (Němčice 41) a Ludmila Linhartová (16.9.1901 Střídka 6 - 19.1.1902)
svatba ???
bezdětné manželství
2008 Josef Pašek, MLÁDEŽNICKÁ 1239, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


32
Tomáš Šobor, domkář, a Anna Frišová ( Dobrš 32 )
svatba ???
děti Josef (cca 1820), Anna (cca 1820)
u Anny psáni jako domkáři Němčice 6, u Josefa jako domkáři Němčice 32
Anna Šoborová (cca 1820) a Jan Novotný, domkář ( Němčice 41)
svatba ???
bytem Němčice 41
děti * kol 1850
Josef Šobor, domkář, (cca 1820) a Rozalie Janoutová ( Zálesí 6)
svatba ???
děti Marie (16.11.1850), Josef (16.3.1853 - 5.4.1866), Antonie (18.10.1855), Václav (26.9.1858 - 16.3.1870), Kateřina (13.12.1860 - 10.5.1863), Kateřina (6.10.1863)
Tomáš Himler, obuvník, (4.12.1851 Volyně) a Marie Šoborová (16.11.1850 Němčice 32)
svatba 5.2.1883 Čestice
rodiče Tomáše Himlera - Jan Himler, soukeník, Volyně 156, Anna Braunová, Volyně 58
děti N. (15.12.1883)
Vojtěch Soukup, podruh, ( Čestice 57), a Anna Kurilová (Zdíkov 105)
svatba ???
děti Josef (14.3.1861)
Vincenc Vojta, nájemník, cihlář, (7.8.1855 Štěchovice 17, bytem Němčice 1), a Antonie Šoborová (18.10.1855 Němčice 32)
svatba 28.6.1880 Čestice
děti Václav (20.9.1880, František (29.3.1883), Rudolf (16.4.1886 - 25.1.1887), Alžběta (5.6.1888), Růžena (29.3.1891 - 9.2.1893)
Václav Vojta (20.9.1880) a Marie Máchová
svatba 12.1.1909 Čestice
František Vojta (29.3.1883) a Anežka Maříková ( Makarov 10)
svatba 9.2.1909 Kraselov
Alžběta Vojtová (5.6.1888) a Karel Poucha (Čestice)
svatba 13.1.1915 Dub
Jan Nikodem, domkář, (25.3.1859 Zahorčice 3), a Karolina Vlčková (9.2.1857 Vrbice 19)
svatba 18.11.1884 Čestice
děti Terezie (22.9.1885 - 5.11.1886), Antonín (20.5.1888), Marie (12.9.1890), Jan (13.6.1893)
Karolina byla porodní bába
Antonín Nykodem (20.5.1888) a Mathilda Kostková (Praha)
svatba 5.7.1919 Praha
Marie Nikodemová (12.9.1890) a Karel Šťastný
svatba 17.9.1918 Volyně
Jan Nikodem (13.6.1893 - 15.3.1905 Němčice 32)
2008 Jana Bošková, Němčice 32, Němčice, 387 19


33
Vavřinec Sýkora, domkář, a Dorota Kopecká ( Němčice 16)
svatba ???
děti Josef (cca 1820)
Josef Sýkora, domkář, (cca 1820) a Josefa Hlinková (Kváskovice 33)
svatba ???
děti Kateřina (30.4.1842), Karel (15.8.1843), Marie (23.9.1845), Barbora (2.11.1848), Kateřina (23.10.1852)
Kateřina Sýkorová (23.10.1852)
děti za svobodna Josef Sýkora (17.9.1880 - 30.7.1881)
Barbora Sýkorová (2.11.1848)
r. 1921 vystoupila z církve v Domažlicích
1/ Karel Sýkora, domkář, (15.8.1843), 2/ Jan Švec, domkář, (8.7.1848 Víska 19)
a Anna Opavová (12.5.1840 Zvotoky 7)
svatba 1/ 30.1.1866 Čestice, 2/ 26.1.1875 Čestice
děti za svobodna Ferdinand Opava (4.6.1865 Dobrá Voda)
děti 1. manželství Marie (22.3.1867), Petronilla (24.1.1869), Antonie (13.1.1871 - 28.7.1871)
děti 2. manželství Antonie (6.11.1875), Anna (24.7.1877), Jakub (11.10.1879 - 16.11.1879)
Antonie Švecová (6.11.1875) a Jiří Kroulek
svatba 18.2.1912 Meidling, Vídeň XII.
30.10.1938 vystoupila z církve ve Vídni
Josef Hladký, nájemník, ( Víska 6 - 12.2.1870), a Kateřina Chasová (2.12.1831 Kváskovice 24)
svatba ???
děti Barbora (25.11.1862), Marie (11.8.1869)
Kateřina Chasová se 22.1.1877 provdala za Josefa Matějovského, vdovce a domkáře (27.12.1816 Soběšice, bytem Němčice 22), bytem Němčice 22
Marie Hladká (11.8.1869) a Václav Mikeš, domkář (9.9.1864 Němčice 15)
svatba ???
bytem Němčice 22
děti * kol 1895
2008 SANANIM SDRUŽENÍ PRO PREVENCI A RESOCIALIZACI OSOB OHROŽENÝCH ZDRAVÍ ŠKODLIVÝMI NÁVYKY, Novovysočanská 604/2, Praha, Vysočany, 190 00


34
Pan Michael Wirth, vrchnostenský revírník, a Walburga Blažková ( Němčice 2)
svatba ???
rodiče Michaela Wirtha - Pan Bartoloměj Wirth, c.k. inspektor potravní berně, Ústí nad Labem (Austi u Labe), Kateřina Weissenbergová, Maxberg?
děti Dominik František de Paula (30.3.1842)
v příbuzenstvu byl Dominik Wirth, farář z Dolan (byl kmotrem Dominiku Františku d´P)
Václav Diviš, domkář, (Štěchovice 34) a Ana Kopecká ( Němčice 16)
svatba ???
děti Josef (4.1.1841), Barbora (2.12.1842), Marie (26.4.1845), Tomáš (15.10.1847), František (21.3.1850), Filipina (24.4.1853)
Václav Mikeš, nájemník, (17.5.1838 Němčice 9, bytem Hoslovice 41), a Barbora Divišová (2.12.1842 Němčice 34)
svatba 24.2.1868 Čestice
děti za svobodna Marie Divišová (15.12.1866), Josef Diviš/Mikeš (14.2.1868)
děti z manželství Petronila (25.6.1870 - 11.2.1879), František (28.2.1872 - 1.3.1872), N. (17.3.1873), Jan (15.3.1874), Tomáš (22.5.1876), Marie (13.4.1878), Václav (29.8.1882 - 8.3.1883), Václav (14.9.1885), František (11.3.1888 - 25.3.1888)
Tomáš Mikeš (22.5.1876 - 31.8.1892)
Marie Mikešová (13.4.1878 - 18.3.1945)
biřmována 13.5.1931
2008 Marie Váchová, Ant. Barcala 1277/26, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05


35
Vojtěch Kouřim, mistr kovářský, (1799 Zvotoky 42) a Anna Jonášová ( Hodějov 6)
svatba ???
děti Magdalena (1829 Zvotoky 42), Marie (cca 1840), František (9.12.1840), Filipina (15.4.1844 Němčice 35), Žofie (5.5.1847 Němčice 35), Josefa (27.2.1854 Němčice 35) - všechny děti vypsány zde
Marie Kouřimová (cca 1840) a Jan Král, domkář ( Hoslovice 18)
svatba ???
bytem Hoslovice 63, také byl šafářem v Kraselově
děti * kol 1865
František Kouřim, kovář, (9.12.1840) a Kateřina Kováříková (22.11.1839 Malý Bor)
svatba 7.2.1865 Čestice
rodiče Kateřiny Kováříkové - Matěj Kovářík, mistr krejčovský, Třebomyslice, okr. Horažďovice, Bernardina Hadrabová, Třebomyslice
děti František (20.2.1866), Antonín (26.5.1868), Josef (14.3.1871 - 12.6.1878), Antonie (30.3.1873), Kateřina (9.10.1875), Marie (2.10.1881)
2008 Josef Kouřim a Helena Kouřimová


36
František Bárta, domkář, mistr obuvnický, a Leopoldina/Marie Kunešová ( Němčice 9)
svatba ???
děti Barbora (cca 1830), Anna (29.10.1821?), Antonín (cca 1820)
Leopoldina psána u Antonína, Marie u Anny
Anna Bártová (29.10.1821?) a Tomáš Anderlík, vysloužilý vojín (13.11.1825)
svatba 4.5.1858 Čestice
rodiče Tomáše Anderlíka - Jan Anderlík, knížecí sluha, Vimperk 1, Terezie Maške, Budějovice
děti za svobodna Eduard Bárta/Anderlík (13.3.1857)
Barbora Bártová (cca 1830)
děti za svobodna Antonín Bárta (20.5.1867 - 20.5.1867)
Antonín Bárta, zednický tovaryš, (cca 1820) a Marie Tesárková
svatba ???
rodiče Marie Tesárkové - Anna Tesárková, Dobříš
děti Josefa (12.1.1856)
Josef Suk, domkář, zedník (Střídka 9) a Anna Bártová ( Hoslovice 1)
svatba ???
děti Marie (30.9.1868), Rozalie (8.10.1873), Josef (19.8.1866), Majdalena (21.7.1883), Rosalie (8.10.1873)
Marie Suková (30.9.1868) a František Krof
svatba 12.9.1911 Volyně
Josef Suk (19.8.1866) a Josefa Štěpánková (28.1.1869 Drážov 3)
svatba 29.1.1895
bytem Hoslovice 1, šafář
děti * kol 1895
Majdalena Suková (21.7.1883 - 17.2.1908)
Karel Zíka, hudebník, (27.6.1866 Čkyně 54) a Rosalie Suková (8.10.1873 Němčice 36)
svatba 3.9.1894
děti Josef (7.2.1895)
Josef Zíka (7.2.1895) a Božena Lusková
svatba 26.4.1922 Vševětín
2008 Zdeňka Máchová


37
Ondřej Pater?, nadlesný, a Eva
svatba ???
rodiče Ondřeje Patera? - Martin Pater?, měšťan, ??? 28, Kateřina ???, ???
rodiče Evy - Jiří ???, měšťan, ??? 45, Předměstí ???, Alžběta ???, Unterlom? blíže Františkových Varů
děti Magdalena Marie (31.3.1840)
P. Šimon Švehla, pojezdný …., ( Dolní Poříčí 4), a Marie Prokopová ( Čestice 28)
děti František (2.12.1858)
Josef Mráček, tovaryš tesařský, (25.6.1839 Čestice 40), a Marie Blažková (18.3.1843 Němčice 14)
svatba 11.11.1862 Čestice
děti Josefa (12.5.1863), Josef (20.2.1865 - 23.5.1867), Marie (9.3.1867)
Vít Hadraba, (20.5.1844 Němčice 1), tovaryš bednářský, a Anna Dálecká (20.3.1845 Hoslovice 23)
svatba 5.11.1867 Čestice
Filip Dostál, služebný v zámku, (Pečky 53, okr. Kolín), a Marie Roblová ( Vojnice 5)
svatba ???
rodiče Filipa Dostála - Josef Dostál, chalupník, Pečky 53, Anna Viková, Pečky, okr. Kolín, kraj Čáslavský
děti Josef (17.3.1871)
Josef Dostál (17.3.1871) a Anna Vachudová
svatba 26.6.1917 Radomyšl
Jan Schuster, polesný, a Barbora Šťastná ( Němčice 20)
svatba 6.12.1855
rodiče Jana Schustera - Jan Schuster, tkadlec, Kosmonosy 83, okr. Boleslavský, Anna Náhlíková, Nimburk, okr. Nimburk
děti za svobodna Anna Šťastná/Schusterová (20.4.1850), Antonie Šťastná/Schusterová (8.6.1852)
Anna Schusterová (20.4.1850)
děti za svobodna František Schuster (5.4.1873)
Vojtěch Vastl, mistr kolářský, a Marie Kotalová (Stachy 113)
svatba ???
děti Jan (28.11.1836)
Jan Vastl (28.11.1836), kolář, a Barbora Cuhrová (9.1.1840 Němčice 1, bytem Střídka 15)
svatba 3.3.1862 Čestice
bytem Němčice 24
děti * kol 1875
Karel Kábeš, hospodářský, sládek a vinopalník a Rozalie Snědlová? (Blatná)
svatba ???
rodiče Karla Kábeše - František Kábeš, lesní in geneura panství Miličovské v Doubravici 6, okr. Jičín, Žofie Linková, Hrubá Skála 27, okr. Turnov
rodiče Rozalie Šnedlové? - Jan Šnedla, mistr koželuhský, Blatná, Anna Densková, Volyně
děti Marie Františka (15.8.1871), Karel a Anna (1.5.1877) - dvojčata
Anna Kábešová (1.5.1877 - 7.9.1877)
Josef Vávra, čeledín, (3.3.1846 Jetišov 18) a Marie Bártová (9.12.1842 Hoslovice 1)
svatba 20.11.1871 Čestice
děti Antonín (13.6.1885)
Antonín Vávra (13.6.1885) a Emilie Váchová
svatba 11.5.1910 Chicago III, euletia St. Procopii, 1641 Allport St.
Pavel Kalčík, chalupník, a Josefa Koubová (Krušlov)
svatba ???
děti Aloisie (cca 1860)
František Vondrášek, mistr truhlářský, (3.11.1861 Kraselov 1), a 1/ Filippina Kadlecová, (Hodějov 31), 2/ Aloisie Kalčíková (cca 1860 Němčice 37)
svatba 1/ ???, 2/ 29.2.1892
děti 1. manželství Jaroslav František (7.9.1885), Marie (6.3.1888), Antonín (15.1.1890)
děti 2. manželství Emilie (29.4.1893), Kamila (12.5.1895)
Jaroslav František Vondrášek (7.9.1885) a Marie Kůrková (Kovanín)
svatba 14.10.1913 Malenice
Marie Vondrášková (6.3.1888) a Bohumil Dlouhý (10.5.1882 Vohrazenice, hejtm. Hořovice)
svatba 31.5.1908 Plzeň
Antonín Vondrášek (15.1.1890) a Anna Hromádková
svatba 10.2.1920
Kamila Vondrášková (12.5.1895) a Pavel Kahovec
svatba 20.9.1922 Žižkov
vystoupila z církve k bezvyznání
Emilie Vondrášková (29.4.1893) a František Vlček (Š???)
svatba 12.2.1919 Čestice
2008 1/ Marie Šnejdarová, NA VYHLÍDCE 630, VOLYNĚ, 387 01,
2/ Ing. Václav Šťastný, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 301, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


38
Vojtěch Novotný neb Cuhra, domkář, a Kateřina Kalčíková ( Němčice 28)
svatba ???
děti Marie (cca 1830), Veronika (cca 1820)
Josef Dobřanský, vojenský myslivec, a Veronika Cuhrová (cca 1820 Němčice 38)
svatba ???
Josef Dobřanský - sprostý voják od 1ho batailonu, 2hé setniny polních myslivců
rodiče Josefa Dobřanského - Jan Dobřanský, mistr krejčovský, Štěkeň 2, Františka Herrmannová, Mladějovice, panství Štěkeň
děti Barbora (4.12.1840), Žofie (6.8.1842)
Josef Král, domkář, (Nová Ves 6) a Marie Novotná (cca 1830 Němčice 38)
svatba ???
děti Kateřina (2.1.1850), Jan Nep. (29.11.1851), Petronila (29.6.1854), Barbora (15.2.1857), František (7.10.1859 - 5.4.1860), Václav (18.9.1861 - 10.4.1914), František (31.9.1864 - 1.2.1870), Marie (31.7.1867)
Marie Králová (31.7.1867), služebná ve Volyni
děti za svobodna Vojtěch Král (3.4.1894 - 6.3.1896)
Antonín Poustka, domkář, zedník, (11.10.1851 Doubravice 17), a Barbora Králová (15.2.1857 Němčice 38)
svatba 12.2.1878 Čestice
děti Kateřina (10.1.1879 - 26.2.1890), Marie (10.7.1881), Antonín (10.12.1883), František (6.12.1889), Adolf (11.6.1893)
Marie Poustková (10.7.1881 - 18.11.1951 Němčice)
Antonín Poustka (10.12.1883) a Marie Nártová (6.12.1891 Němčice 29)
svatba 13.2.1912 Čestice
František Poustka (6.12.1889) a Anna Štěpánková (Němčice)
svatba 5.2.1919 Čestice
Adolf Poustka (11.6.1893 - 5.4.1966 Praha) a Marie Rejšková (Němčice)
svatba 21.2.1925 Čestice
2008 Michal Sedláček a Kateřina Sedláčková, NA OHRADĚ 92, STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01


39
Josef Michálek, řezník, a Kateřina (Lhota)
svatba ???
děti Josef (cca 1820)
Josef Michálek, ovčák, (cca 1820), a Kateřina Tonzarová
svatba ???
rodič Kateřiny Tonzarové - Vojtěch Tonzar, podruh, Svinětice, Barbora, Měkynec
děti Magdalena (29.11.1851)
Václav Šmahel, vysloužilý vojín a bývalý asistent hospodářský v Němčicích 1, (24.10.1836), a Aloisie Jägerová (5.3.1840) (Bechyně 46, bytem Němčice 39)
svatba 4.2.1868 Čestice
rodiče Václav Šmahela - Václav Šmahel, pachtýř mlýna, Chejstovice, okr. Dolní Královice, Anna Bernardová, Kněžmostí, okr. Sobotka
rodiče Aloisie Jägerové - Josef Jäger, knihař, Bechyně 46, Barbora Fischmaisterová, Budějovice
dítě za svobodna Kateřina Karolina Jägerová/Šmahelová (14.1.1868)
2008 Zdeňka Trávová a Milan Tráva, Hvozdnice 20, 252 05


40
Vavřinec Šubert, domkář, a Kateřina Křiváčková (Zahorčice)
svatba ???
děti Marie (cca 1825)
Marie Šubertová (cca 1825) a Antonín Šoul ( Hoslovice 66)
svatba ???
bytem Němčice 27
děti * kol 1859
Matěj Šubert, domkář, a Kateřina Halamová ( Zahorčice 30 )
svatba ???
děti Anna (cca 1820), Rosalie (cca 1830)
Rosalie Šubertová (cca 1830) a František Černoch, domkář (Poříčí 31)
svatba ???
bytem Němčice 30
děti * kol 1860
Josef Kovářík, domkář, ( Nová Ves 3) a Anna Šubrtová (cca 1820 Němčice 40)
svatba ???
r. 1895 bytem Kraselov 1 - všechny děti vypsány zde
děti Václav (21.12.1849), Anna (22.5.1855), Karel (11.8.1858), Jakub (25.7.1864 - 18.5.1865), Marie (17.2.1861)
Anna Kovaříková (22.5.1855) a Matěj Dlouhý, dělník, (1.11.1837 Novosedly 32)
svatba 8.1.1894
bytem Němčice 25)
děti * kol 1895
Marie Kováříková (17.2.1861) a Václav Sluka, šafář, vdovec (Václav Sluka, domkář, Lhota u Horažďovic 23, Františka Talušková, Velký Bor 25)
svatba ???
bytem Hoslovice 1
děti * kol 1890
Karel Kovářík, domkář, (11.8.1858), a 1/ Anna Brožová ( Makarov 7), 2/ Marie Benediktová (1868 Štěchovice 10, pivovar)
svatba 1/ ???, 2/ ???
děti 1. manželství Marie (8.11.1888), Aloisie (21.6.1891), N. (31.12.1892)
děti 2. manželství Josef (18.7.1894)
Marie Kováříková (8.11.1888) a Josef Kvěch
svatba 24.5.1924 Popovičky
Josef Kovářík (18.7.1894) a Anna Červenková
svatba 14.11.1925 Volyně
2008 Josef Švec


41
Václav Novotný, domkář, a Josefa Jirková/Kliková ( Němčice 22)
svatba ???
děti Magdalena (9.3.1833 - 4.6.1905), Anna, Kateřina (cca 1800), Jan (cca 1820)
Anna Novotná (cca 1830)
děti za svobodna Jan Novotný (26.2.1867 - 5.7.1869), Marie Novotná (10.4.1873)
Kateřina Novotná (cca 1800) a Jan Štěpánek, šafář, (Víska 2 )
svatba 1/ ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1860
Jan Novotný, (cca 1820), domkář, a Anna Šoborová ( Němčice 32)
svatba ???
děti Marie (30.1.1850), Antonie (15.6.1851), Anna (3.11.1853), Jan (14.2.1856), Kateřina (28.3.1858 - 6.5.1858)
Marie Novotná (30.1.1850)
bytem Němčice 43
děti za svobodna František Novotný (20.8.1875), Jan Novotný (19.5.1879)
Anna Novotná (3.11.1853)
děti za svobodna Marie Novotná (10.4.1873), Kateřina Novotná (7.5.1874), Josef Novotný (25.3.1889 - 3.8.1889), Anna Novotná (11.1.1894)

Anna Novotná (11.1.1894) a Václav Nový
svatba 28.5.1914 Hoštice
Jan Novotný, (14.2.1856), domkář, a Anna Benešová (6.7.1860 Dřešín 39)
svatba 21.4.1885
děti Václav, Josef (16.3.1886 - 5.3.1890), Antonie (1.8.1888 - 25.1.1900), Jan (17.1.1891), František (31.10.1892), Josefa (14.3.1895), Růžena (30.12.1903 - 20.2.1911)
Jan Novotný (17.1.1891 - jaro 1947) a Johanna Šoulová (11.5.1891 Hodějov 18)
svatba 31.1.1920 Kraselov
bytem Hodějov 18
děti * kol 1920
Josefa Novotná (14.3.1895) a Jan Pláteník (Hodějov)
svatba 12.11.1921
Václav Novotný a Ludmila Linhartová (16.9.1901 Střídka 6 - 19.1.1902)
svatba ???
bytem Němčice 31
2008 Zdeněk Pašek


42
1850 František Blažek, mistr truhlářský, ( Němčice 2 ), a Marie Lausa?
svatba ???
rodiče Marie Lausa? - František Lausa?, mistr mydlářský, Černovice 92, okr. Tábor, Marie Sepekářová, Černovice 9
děti František de Paula (17.5.1848), Marie Kateřina (28.12.1850), Apolonia Františka (8.2.1853), Kristina (4.1.1858)
2008 Hana Hanzlíková, Volenice 71, 387 16


43
Jan Jelínek, lesní hajný (Vlčkovice u Kolince 23), a Petronilla Krejčová ( Lhota u sv. Anny 9)
svatba ???
rodiče Jana Jelínka - Josef Jelínek, panský hajný, Vlčkovice u Kolince 23, Kateřina Švecová, Chlístov 6, okr. Klatovy
děti Petr (11.7.1865), Josef (20.3.1867), Antonie (17.1.1869)
2008 Antonín Náhlík a Jiřina Náhlíková
2008 Antonín Náhlík - maj. Němčice 20


44
2008 Obec Němčice, Němčice, 387 19


45
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský, Zábrodí 120, Zábrodí, 549 41 - maj. Němčice 1


46
Jan Zemánek, domkář, (Černětice 27) a Anna Jandová (Bohumilice 47)
svatba ???
rodiče Jana Zemánka - Marie Zemánková, dcera Šimona Zemánka, domkáře, Černětice 27, Háta Grün, království polské
rodiče Anny Jandové - Tomáš Janda, domkář, Bohumilice 47, Anna Šabourková, Bohumilice 1
děti Jakub (3.9.1866)
Jakub Zemánek (3.9.1866) a Kateřina Hábovcová?
svatba 24.7.1928 Bohumilice
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský, Zábrodí 120, Zábrodí, 549 41 - maj. Němčice 1


47
2008 Ondřej Ihnatík, Budovatelská 450/9, Ostrava, Poruba, 708 00


48
2008 Alena Vajdová


49
2008 Jan Vastl a Marie Vastlová


50
2008 Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01


51
2008 Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2008 Ondřej Ducháč - maj. Němčice 24


52
2008


53
2008 Alena Čekalová,Branišovská 804/17, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05


54
2008 Jaroslav Šťastný a Marie Šťastná


55
2008 Martin Kříž


56
2008 Miroslav Trojan, Němčice 12, 387 19

Nahoru