Dřešín


Pojďte s námi na procházku do Dřešína


Obec leží 20 km jihozápadně od Strakonic, 9 km západně od Volyně při silnici směrem do Vacova. Podle starých záznamů byly pod jménem Dřešín původně 3 osady. Časem se odlišily tak, že nejvýše položená osada byla Dřešín Hořejší, nynnější Hořejšice, z Dřešína Prostředního (též zvaný Malý Dřešín) se stal Dřešínek a z Velkého Dřešína dnešní Dřešín.


V současné době patří pod správu obce: Dřešín, Dřešínek, Hořejšice a Chvalšovice. V prostředním Dřešíně stála tvrz, poprvé připomenuta v roce 1407. Pocházel odtud Mikeš Chomout. Statek s tvrzí příslušel v 16. století k Dobrši. V roce 1642 koupil zboží od Václav Chřepického z Modliškovic Jan Markvart Koc z Dobrše. Dřešínek jako samostatný statek držel také rytíř Antonín z Berišů. Od něj ho koupil rytíř ze Stadova. Dědictvím přešel v r. 1780 na josefa Fratniška Malovce, majitele panství čestického.


Další zpráva o něm je až za roku 1800, kdy Jan Arnošt z Malovců prodal Františku hraběti ze Sickingenů statek čestický za 70 000 zlatých a dvůr Dřešínek za 40 000 zlatých.


Středověká tvrz, připomínaná naposledy roce 1642, byla přebudována na zámeček. Ten ale vždy býval nejspíše správní budovou; historie nezmiňuje žádného feudála, který by odtud řídil své panství. Jednoduchá jednopatrová stavba se stala v polovině 20. století sídlem JZD, necitlivé zásahy v minulosti poznamenaly její vzhled tak, že jako zámeček již nevypadá.


Památkami v Dřešíně jsou: kaple, zasvěcená P. Marii Matce Dobré Rady, postavená na návsi pravděpodobně v roce 1898, v r. 2005 byla provedena její rekonstrukce za pomoci programu Leader ČR, kaplička u Veselků stavení na severovýchodním okraji obce, nově postavená za zrušenou kapličku kvůli nutnému rozšíření silnice procházející obcí. Kaple v Dřešínku poblíž zámku je zasvěcena sv. Janu a Pavlu (na zvonu r. 1829), byla postavena asi kolem r. 1880. Její renovace se uskutečnila též za finanční podpory z prostředků programu Leader ČR.


Kaplička u Hořejšic při silnici na Drážov je zahalena tajemstvím neznámé události. Neví se, kdy a kým, ani proč byla postavena. Kolem roku 1742 za války o dědictví rakouské se ve zdejším kraji pohybovala francouzská armáda. Poblíž kapličky má být hrob mrtvých vojáků.


V Chvalšovicích lez spatřit starší pošumavské stavení s roubenou čelní stěnou, dřevěným štítem a s polovalbovou střechou a kamenná boží muka z roku 1867. Asi 1 km jihozápadně od Chvalšovic na prostoru 4,54 ha se nachází přírodní památka Chvalšovické pastviny.


Je typickou ukázkou mokřadní lokality s mozaikou lučních a rašelinných společenstev, s náletovými dřevinnými porosty, s převažující břízou bělokoru, a s mnoha ohroženými druhy rostlin, například prstnatcem májovým, kosatcem sibiřským, hladýšem pruským, hadím mordem nízkým, chupáčkem myším ouškem a jinými. V křovinách a na stromech hnízdí ptačí druhy s vazbou na takové rozvolněné porosty.


Autor: Eduard Oberfalcer, vyšlo ve Strakonickém deníku, dne 27.2.2009Stránky obce Dřešín (poslední aktualizace r. 2005)
Wikipedie
Turistik.cz
Hrady.czČásti obce: DŘEŠÍN    DŘEŠÍNEK   HOŘEJŠICE   CHVALŠOVICE
Dřešín

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56  

1
2008 Alena Malá, Dukelská 482, Strakonice, Strakonice II, 386 01


2
Anna Mrázková (cca 1850) a Hynek Kouba
svatba ???
bytem Lhota nad Rohanovem 2, nájemníci
děti * kol 1870
1864 Josef Mrázek, sedlák, a Kateřina Němcová (Nemetice 20)
- děti Josefa (10.3.1864), Antonie (7.9.1866)
1887 Antonie Mrázková (7.9.1866) a Matěj Šoul (1864 Vacovice 15 )
svatba 22.11.1887 Čestice
1887 Josefa Mrázková (10.3.1864) a Josef Novotný (4.6.1863 Drážov 14 )
svatba 22.11.1887 Čestice
2008 Jaroslav Mráček, DŘEŠÍN 2, 387 19


3
Jiří Opava, šenkýř, a Josefa Šťastná ( Volenice 24)
r. 1858 psán jako šenkýř v Dolopoříčí
děti Majdalena (cca 1800)
Majdalena Opavová (cca 1800) a Josef Kuneš, sedlák ( Němčice 9 )
svatba ???
bytem Načov u Plánice, okr. Klatovy, r. 1861 bytem Němčice 9
Ludmila Vyhlídková (cca 1790) a Josef Jíra, domkář
svatba ???
bytem Dřešín 4
děti * kol 1815
Hynek Mráz, sedlák, a Kateřina Hrádecká ( Hoslovice 36, mlýn)
svatba ???
děti František (cca 1830)
František Mráz (cca 1830), sedlák a Anna Kollmanová ( Hoslovice 10, hostinec)
svatba ???
bytem Hoslovice 10
děti * kol 1865
Josef Mráz, rolník, a Marie Kolmanová ( Hoslovice 10)
svatba ???
děti Josef (20.2.1857)
Josef Mráz (20.2.1857) a Antonie Slavíčková (16.5.1871 Mukárov 9) (Jan Slavíček, rolník, Mukárov 9, Kateřina Houfová, Novosedly 27)
svatba 1.5.1897
bytem Hoslovice 11
děti * kol 1898
Josef Mráz, (20.2.1857), domkář, a 1/ Anna Kvěchová (20.2.1855 Dřešínek 7), 2/ Antonie Slavíčková (16.5.1871 Mukárov 9) (Jan Slavíček, rolník, Mukárov 9, Kateřina Houfová, Novosedly 27)
svatba 1/ 4.2.1883, 2/ 1.5.1897
bytem Hoslovice 11
děti 1. manželství * kol 1890
děti 2. manželství * po 1897
2008 Ing. Jindřich Šašek a Ing. Zdeňka Šašková, DŘEŠÍN 3, 387 19
2008 Jindřiška Kratochvílová - maj. Chvalšovice 7 (manžel Miroslav Kratochvíl bytem Nuzín 26)


4
Anna Krovcová (cca 1795) a Vít Zyta, domkář
svatba ???
bytem Drážov 2
děti * kol 1825
Josef Jíra, domkář, a Ludmila Vyhlídková ( Dřešín 3)
svatba ???
děti Anna (1815)
Josef Hrneček, domkář, kovář, (27.2.1825 Radešov 13), a 1/ Anna Jírová (1815 Dřešín 4), 2/ Kateřina Králíčková (3.6.1834 Hoslovice 4)
svatba 1/ 19.2.1844 Čestice, 2/ 11.2.1862 Čestice
2008 Marie Fabíková, Újezd 432/30, Praha, Malá Strana, 118 00


5
Anna Šoulová (cca 1825) a Josef Nový, chalupník (29.3.1814 Dřešínek 15)
svatba 13.2.1838 Dřešín
bytem Dřešínek 15
děti * kol 1855
2008 Jan Šochman, Dřešín 52, 387 19


6
2008 Milan Šochman, Dřešín 40, 387 19


7
2008 1/ Miloslav Mikeš, Dřešín 7, Dřešín, 387 19
2/ Martina Solusová, Dřešín 7, 387 19


8
Kateřina Pilná (1831) a Josef Rychtář, domkář, panství Volyně (1812 Zvotoky 14)
svatba ???
bytem Zvotoky 14
děti * kol 1860
Rosalie Bečvářová (cca 1810) a Josef Matějka, podruh a zedník
svatba ???
bytem Dřešín 29
děti * kol 1860
Jan Bečvář, domkář, a Dorota Linhartová (Vacovice)
svatba ???
děti Josefa (cca 1830)
Josefa Bečvářová (cca 1830)
děti za svobodna Mikuláš Bečvář (9.12.1857 Úlehle 2 - 20.9.1867)
2008 Radek Kolářík, DŘEŠÍN 8, 387 19


9
1850 Václav Škopek, sedlák, a Anna Königsbauerová (Čábuze 19)
svatba ???
děti Josefa (cca 1850)
Josefa Škopková (cca 1850) a Antonín Samek (18.4.1842 Radešov 3)
svatba ???
bytem Radešov 3, sedlák
děti * kol 1870
2008 Josef Smola, Dřešín 52, Dřešín, 387 19


10
Josefa Machulková (cca 1790) a Matěj Menšík, domkář
svatba ???
bytem Dřešín 11
děti * kol 1820
Dorota Kočárová (cca 1790) a Josef Samek, sedlák ( Radešov 3)
svatba ???
bytem Radešov 3
děti * kol 1820
2008 Lucie Vejražková, Dřešín 10, Dřešín, 387 19


11
Kateřina Jednovcová?/Houfová (cca 1795) a Vavřinec Černík, domkář
svatba ???
bytem Hoslovice 3
děti * kol 1825
Matěj Menšík, domkář, a Josefa Machulková ( Dřešín 10)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1820)
Kateřina Menšíková (cca 1820) a Jan Blažek, domkář ( Hoslovice 52)
svatba ???
bytem Hoslovice 63
děti * kol 1845
1/ Vojtěch Churan, domkář, (29.10.1833 Doubravice 11 - t před 1868), 2/ Karel Linhart, nádeník, (27.12.1839 Střídka 20), a Rosalie Florianová (18.12.1839 Střídka 11)
svatba 1/ 6.5.1862 Čestice, 2/ 18.2.1868 Čestice
děti 1. manželství Antonie (19.6.1863 Střídka 11)
2008 Bohumil Mráček a Anna Mráčková, Dřešín 11, Dřešín, 387 19


12
Anna Bečvářová (cca 1830) a Jan Mužík, výměnkář
svatba ???
bytem Přečín 6
děti * kol 1860
2008 František Smola a Jaroslava Smolová, Dřešín 12, Dřešín, 387 19
2008 Jaroslava Smolová - maj. Dřešín 22


13
2008 Ing. Eva Fanfulová, Křimická 989/130, Plzeň, Skvrňany, 318 00


14
2008 1/ Marie Kaskounová, Čestice 158, Čestice, 387 19
2/ Václav Linhart, Sídliště 408, Vlachovo Březí, Vlachovo Březí, 384 22


15
2008 Ing. Jiří Šilar a Markéta Šilarová, Na Zámyšli 502/3, Praha 5, Košíře, 150 00


16
2008 Jarmila Dvořáková, VLKONICE 92, VACOV, 384 86


17
František Petr, chalupník, a Kateřina Machová ( Nuzín 15)
děti Václav (13.4.1905)
1930 Václav Petr, (13.4.1905 - 29.11.1987) a Marie Michálková (29.1.1907 Škůdra 27 )
svatba 25.10.1930 Volenice
bytem Škůdra 27
2008 Miroslav Petr, HALASOVA 544, VOLYNĚ, 387 01


18
2008 Jan Záhorský a Vlasta Záhorská, Dřešín 18, Dřešín, 387 19


19
Josef Sládek, podruh, a Kateřina Haisová (Doubravice)
děti Anna (cca 1800)
Anna Sládková (cca 1800)
děti za svobodna Josef Sládek (25.10.1835)
Josef Sládek, čeledín (25.10.1835) a Marie Šnaiderová (15.1.1839 Hoslovice 49 )
svatba 17.2.1862 Čestice
2008 Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19


20
Matěj Filánek, sedlák, a Rosalie Jirkalová (Hora)
svatba ???
děti Marie (cca 1800)
Marie Filánková (cca 1800) a Jakub Jejka, domkář ( Radešov 15)
svatba ???
bytem Radešov 15
děti * kol 1830
Josef Matějka, podruh, a Rosalie Bečvářová ( Dřešín 8)
svatba ???
děti František (cca 1860)
František Matějka, obuvník, (cca 1860) a Otilie Černochová ( Němčice 30)
svatba ???
bytem Němčice 30
děti * kol 1895
2008 Petr Horký a Božena Horká, K Radonicům 85/7, Praha, Satalice, 190 15


21
2008 1/ Věra Fialová, Arch. Dubského 970, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2/ PhDr. Věra Marková, Roztylské Náměstí 537/7, Praha, Záběhlice, 141 00


22
Majdalena Vadlejchová (cca 1790), a Josef Havlíček, chalupník
svatba ???
bytem Hoslovice 50
děti * kol 1820
Marie Zbiňková (cca 1860) a Jan Beneš, domkář
svatba ???
bytem Dřešín 39
děti * kol 1860
2008 1/ Jaroslava Smolová, Dřešín 12 , Dřešín, 387 19
2/ Miroslav Zahradník, NÁBŘEŽNÍ 85, STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01
3/ Zdeněk Zahradník,
NÁBŘEŽNÍ 82, STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01
4/ Marie Zahradníková, DŘEŠÍN 22, 387 19


23
1815 Václav Novák, podruh, a Marie Pešková ( Přečín 11)
děti Magdalena (cca 1815)
Magdalena Nováková (cca 1815) a Václav Hodoušek ( Zálesí 12)
svatba ???
bytem Střídka 11
děti * kol 1840
2008 1/ Anna Vávrová, Radkovice 13, Úlehle, 387 19
2/ Žofie Vlasáková, Klostermannova 368/28, Vimperk, Vimperk II, 385 01


24
2008 Obec Dřešín, Dřešín 24, 387 19
2008 Obec Dřešín - maj. Dřešín 19 , Chvalšovice 25 Dřešínek 26


25
Josefa Menšíková (cca 1790) a Pavel Kordík, domkář
svatba ???
bytem Nuzín 13
děti * kol 1820
2008 Karel Matějka, Dřešín 25, 387 19


26
1873 Karel Randák, sedlák, (19.1.1819 Šimonov) a 1/ ???, 2/ Marie Cuhrová (16.12.1833 Hoslovice 17)
svatba 2/ 27.7.1858 Čestice
rodiče Karla Randáka - Josef Randák, sedlák, Šimonov 22, okr. Kašp. Hory, Marie Horejšová, Žírec 7
děti Karel (28.3.1873)
1901 Karel Randák, (28.3.1873), chalupník, a Kateřina Koubová (25.11.1872 Lhota nad Rohanovem 2)
svatba 19.11.1901 Vacov
bytem Radešov 30
děti * kol 1915
2008 Josef Eigner, Dřešín 26, Dřešín, 387 19
2008 Josef Eigner - maj. Dobrš 37


27
2008 Josef Kukrál, DŘEŠÍN 27, 387 19


28
Marie Kvěchová (cca 1830) a Jan Černík, sedlák
svatba ???
bytem Jetišov 1
děti * kol 1860
2008 Mgr. Zdeněk Kverka, Bachova 1566/7, Praha, Chodov, 149 00


29
Josef Matějka, nájemník, zedník, a Rozalie Bečvářová ( Dřešín 8)
svatba ???
děti Rozalie (26.5.1844), František (19.2.1854)
1877 Rozálie Matějková (26.5.1844) a Matěj Petřík, čeledín, (16.1.1849 Milíkov 75)
svatba 13.1.1874
r. 1877 bytem Němčice 1, r. 1914 bytem Střelské Hoštice 1
děti * kol 1875 - vypsány u Němčic 1
František Matějka, obuvník, (19.2.1854) a Otilie Černochová (18.10.1858 Němčice 30)
svatba 27.10.1884 Čestice
bytem Němčice 30
děti * kol 1895
2008 Jiří Čunát a Jana Čunátová, Masarykova 363, Milevsko, 399 01


30
2008 1/ Mgr. Martina Princová, MEZILESÍ 2073/8, PRAHA 9, HORNÍ POČERNICE, 193 00
2/ Pavlína Šašková, Generála Janouška 965, Praha 9, Černý Most, 198 00


31
2008 KREJSA FRANTIŠEK, ZDÍKOV ČP 28,


32
2008 Folprecht Luboš a Folprechtová Eva, Mládežnická 162, Litvínov, Hamr, 435 42


33
2008 Věra Šípová a Ing. Vojtěch Šíp, Mládežnická 239, Litvínov, Hamr, 435 42


34
2008 1/ Martin Česánek, Dřešín 34, Dřešín, 387 19
2/ Radek Česánek, Dřešín 34, Dřešín, 387 19
3/ Miluška Česánková, Dřešín 34, Dřešín, 387 19


35
2008 Zuzana Králová, Černokostelecká 2111/131, Praha, Strašnice, 100 00


36
Marie Nováková (cca 1860) a Jan Žahour, pachtýř mlýna, Střídka 11, (Václav Žahour, mlynář, Blatná 156, Josefa Žahourová, Vodňany)
svatba ???
bytem Střídka 11
2008 Petr Kačena a Ing. Hana Kačenová, Svornosti 1497/1, Praha, Smíchov, 150 00


37
2008 Jiří Lukáš, DŘEŠÍN 37, 387 19


38
2008 Milena Němcová a Miroslav Němec, Dřešín 38, 387 19
2008 Milena Němcová - maj. Dřešín 45


39
Jan Beneš, domkář, a Marie Zbiňková ( Dřešín 22)
svatba ???
děti Anna (6.7.1860)
Anna Benešová (6.7.1860) a Jan Novotný (14.2.1856 Němčice 41), domkář
svatba 21.4.1885
děti * kol 1890
2008 Dana Chruňáková, Pištín 123, 373 46


40
2008 Otilie Šochmanová, DŘEŠÍN 40, 387 19
2008 Milan Šochman - maj. Dřešín 6


41
2008 Růžena Zouzalová, U KRČSKÉ VODÁRNY 1133/61, PRAHA 4, KRČ, 140 00


42
2008 Jana Makovcová, Na Stráži 222, Strakonice, Strakonice I, 386 01


43
2008 Josef Smola a Jaroslava Smolová, Dřešín 43, Dřešín, 387 19


44
2008 1/ Karel Jonáš, Korandova 247/21, Praha, Hodkovičky, 147 00
2/ Dagmar Marečková, Korandova 247/21, Praha, Hodkovičky, 147 00


45
2008 1/ Josef Bečvář, Dřešín 45, 387 19
2/ Miroslav Gojdič, DŘEŠÍN 45, 387 19
3/ Milena Němcová, Dřešín 38, 387 19
4/ Helena Bublíková a Miroslav Bublík, DŘEŠÍN 45, 387 19
5/ Jiřina Hrušková a Jiří Hruška, DŘEŠÍN 45, 387 19
6/ Václav Voldřich a Marie Voldřichová, Dřešín 45, 387 19
2008 Jiří Hruška - maj. Doubravice u Vol. 14
2008 Marie Voldřichová - maj. Dobrš 48
2008 Václav Voldřich a Marie Voldřichová - maj. Chvalšovice 21
2008 Roman Bublík - maj. Zálesí 9
2008 Ing. František Marek - maj. Zálesí 42
2008 Libuše Bečvářová - maj. Katovice 90


46
2008


47
2008


48
2008 František Roučka ( Čestice 170, Čestice, 387 19 ) a Jitka Roučková (Dřešín 48, 387 19)


49
2008 1/ Zdeněk Pomahač, DŘEŠÍN 49, 387 19
2/ Eva Pomahačová, DŘEŠÍN 49, 387 19
3/ Jiří Mls a Martina Mlsová, DŘEŠÍN 49, 387 19
2008 Zdeněk Pomahač - maj. Doubravice u Vol. 47


50
2008


51
2008 Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2008 Petra Novotná - maj. Hořejšice 6
2008 Stanislav Novotný - maj. Hořejšice 6


52
2008 Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2008 Petr Samec - maj. Čestice 177
2008 Jan Šochman - maj. Dřešín 5
2008 Josef Smola - maj. Dřešín 9


53
2008 Ladislav Lácha a Anna Láchová, DŘEŠÍN 53, 387 19


54
2008 Martin Lácha a Ivana Láchová, Dřešín 54, Dřešín, 387 19


55
2008 Pavel Voldřich a Mgr. Jana Voldřichová, Dřešín 55, Dřešín, 387 19


56
2008 Zdeňka Němcová, Dřešín 56, Dřešín, 387 19

Nahoru

Chvalšovice

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47  

Chvalšovice 1
2008 František Soukup, Konviktská 319/2, Praha, Staré Město, 110 00


Chvalšovice 2
2008 Vladimír Červeň, CHVALŠOVICE 2, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 3
Matěj Mařík, chalupník, a Majdalena Bečvářová (Chvalšovice 3)
svatba ???
děti František (9.11.1831)
František Mařík (9.11.1831), mistr krejčovský a domkář, a Františka Čermáková (25.2.1840 Němčice 25)
svatba 19.8.1862 Čestice
bytem Němčice 25
děti * kol 1875
Jan Bečvář, domkář, a Magdalena Pilná ( Dřešínek 10)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1840)
Kateřina Bečvářová (cca 1840) a Antonín Bárta, mistr kolářský, ( Hoslovice 1)
svatba ???
bytem Němčice 26
děti * kol 1895
2008 Bečvář Vojtěch a Milada Bečvářová, CHVALŠOVICE 3, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 4
2008 Jan Rychtář, Nahořany 41, Čestice, 387 01


Chvalšovice 5
Josef Dražný, chalupník, a Marie Martanová ( Dobrš 1)
svatba ???
děti Františka (1856)
Františka Dražná (1856) a 1/ Matěj Hanus, chalupník (19.1.1855 Hoslovice 49), 2/ Václav Frnoch (10.10.1865 Neuslužice 11)
svatba 1/ ???, 2/ 12.1.1892
obě manželství bytem Hoslovice 43
děti * kol 1860 - 1890
2008 Václav Novák V Dolině 1156/4, Praha, Michle, 101 00


Chvalšovice 6
2008 Jana Havrlantová, Na Sádce 1747/5, Praha, Chodov, 149 00


Chvalšovice 7
Magdalena Pelichová (cca 1770) a Pavel Linhart, chalupník
svatba ???
bytem Střídka 1
děti * kol 1800
2008 Kratochvíl Miroslav (Nuzín 26, Čestice, 387 19) a Kratochvílová Jindřiška, ( Dřešín 3, 387 19)


Chvalšovice 8
Václav Staněk, domkář, a Marie Boušková (Elčovice 29)
děti Josefa (21.11.1878)
Josefa Staňková (21.11.1878) a 1/ František Rychtář, chalupník ( Chvalšovice 24), 2/ Jan Pašava, krejčí (22.10.1872 Zvotoky 16)
svatba 2/ ??? (ohlášky 4.1910)
bytem po 2. svatbě Zvotoky 16
2008 Jaroslav Samec U OBECNÍHO DVORA 802/8, PRAHA 1, STARÉ MĚSTO, 110 00


Chvalšovice 9
1810 Majdalena Staňková (cca 1810) a Vojtěch Kukla, domkář ( Čestice 69)
svatba ???
bytem Čestice 69
děti * kol 1845
2008 1/ Stanislava Matějíčková, CHVALŠOVICE 9, DŘEŠÍN, 387 19
2/ Stanislav Vávra, Chvalšovice 9, Dřešín, 387 191/2


Chvalšovice 10
2008 Anna Eignerová, Sídliště 1.Máje 1148, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Chvalšovice 11
2008 1/ Jiří Volf, CHVALŠOVICE 11, DŘEŠÍN, 384 73
2/ Václav Volf, CHVALŠOVICE 11, DŘEŠÍN, 384 73


Chvalšovice 12
Majdalena Pelichová (cca 1790) a Jakub Neměček, chalupník
bytem Dřešínek 22
děti * kol 1820
Antonín Pelich, chalupník, a Kateřina Filínová ( Čábuze 12)
svatba ???
děti Matěj (cca 1825)
Matěj Pelich (cca 1825) a Kateřina Kvěchová ( Dřešínek 3)
svatba ???
bytem Hoslovice 51
děti * kol 1855
2008 Václav Bečvář, Pod strojírnami 767/8, Praha 9, Vysočany, 190 00


Chvalšovice 13
2008 1/ Marie Deáková, CHVALŠOVICE 13, DŘEŠÍN, 387 19
2/ Čtverák Vladimír a Čtveráková Marie, CHVALŠOVICE 13, DŘEŠÍN, 387 19
2008 Vladimír Čtverák - maj. Krušlov 18


Chvalšovice 14
1869 Rosalie Matějíčková a František Suk (8.1.1840 Střídka 9 )
svatba ???
bytem Střídka 9
děti Anna (11.8.1869)
2008 Sylva Plassová, Ohradní 903/30, Praha, Michle, 140 00


Chvalšovice 15
František Bláhovec, sedlák, a Marie Šimáková ( Vacovice 6)
svatba ???
děti Františka (1864)
Františka Bláhovcová (1864) a Josef Mikeš, sedlák, rezervník u dělostřelectva, (1859 Zvotoky 30)
svatba ???
bytem
děti * kol 1885
2008 Jaroslav Patera, JIRÁSKOVA 242, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Chvalšovice 16
2008 1/ Jan Ouška, PÍSECKÉ PŘEDMĚSTÍ 1348, MILEVSKO, 399 01
2/ Jana Oušková, PÍSECKÉ PŘEDMĚSTÍ 1348, MILEVSKO, 399 01


Chvalšovice 17
Vojtěch Rychtář, domkář, kovář, a Marie Brindová (Kraselov)
děti Matěj (28.7.1822)
Matěj Rychtář (28.7.1822), podruh, tovaryš kovářský, a Kateřina Klivanová (30.6.1826 Hoslovice 6)
svatba 15.6.1858 Čestice
Václav Staněk, domkář, a Marie Smilová ( Vacovice 6)
svatba ???
bytem též Radešov 4, Zvotoky 32
všechny děti vypsány u Zvotok 32
Matěj Bláhovec a Rosálie Staňková (Chvalšovice 17)
děti Marie (cca 1830), Pavel (cca 1820)
Marie Bláhovcová (cca 1830) a Martin Blažek ( Hodějov 19)
svatba ???
bytem Hodějov 19
děti * kol 1858
Pavel Bláhovec (cca 1820) a Kateřina Ku? (Jan Ku?, domkář, Milíkov, Josefa Panošová?, Vlkonice 10)
svatba ???
bytem Hoslovice 26
děti * kol 1845
2008 1/ Eva Hájková, Na Pískách 496/21, Praha, Dejvice, 160 00
2/ Tereza Hájková, Na Pískách 496/21, Praha, Dejvice, 160 00


Chvalšovice 18
2008 Hanzlík František (Chvalšovice 18, Dřešín, 387 19) a Růžena Hanzlíková, MÁCHOVA 900, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Chvalšovice 19
Václav Strnad, chalupník, a Majdalena Matějíková ( Dobrš 2)
svatba ???
děti Václav (cca 1860)
Václav Strnad (cca 1860), mistr kovářský, a Anna Řáhová ( Nová Ves 29)
svatba ???
bytem Hoslovice 64
děti * kol 1885
2008 Milan Zahradník, DVORY 23, 384 21


Chvalšovice 20
2008 Tesař Václav a Tesařová Marie, Chvalšovice 20, Dřešín, 384 73


Chvalšovice 21
2008 Voldřich Václav a Voldřichová Marie, Dřešín 45, Dřešín, 387 19


Chvalšovice 22
2008 1/ Zdeněk Šoul, CHVALŠOVICE 22, DŘEŠÍN, 387 19
2/ Jana Šoulová, CHVALŠOVICE 22, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 23
2008 Ježdík Jiří a Miluše, Ve Strouze 405, Vrané nad Vltavou, 252 46


Chvalšovice 24
František Rychtář, chalupník, (t před 1910) a Josefa Staňková (21.11.1878 Chvalšovice 8)
po ovdovění Josefa r. 1910 znovu provd. Pašavová ( Zvotoky 16)
2008 Lešák Václav a Marie Lešáková, CHVALŠOVICE 24, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 25
2008 Obec Dřešín, Dřešín 24 , 387 19


Chvalšovice 26
2008 Radek Marášek, CHVALŠOVICE 26, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 27
2008 1/ František Čtvrtník, Vlkonice 75, Vacov, 384 86
2/ Marie Čtvrtníková, CHVALŠOVICE 27, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 28
2008 Jaroslav Mls, Chvalšovice 28, Dřešín, 387 19


Chvalšovice 29
2008 Václav Štěpánek, Čábuze 10, Vacov, 384 73


Chvalšovice 30
2008 1/ Jan Staněk, CHVALŠOVICE 30, DŘEŠÍN, 387 19
2/ Jaroslav Staněk, Hraničářská 65, Vimperk, Vimperk III, 385 01


Chvalšovice 31
2008 Miroslav Had, 1.Máje 128, Vimperk, Vimperk II, 385 01


Chvalšovice 32
2008 PhDr. Bohumil Palek CSc. a PhDr. Zdenka Palková CSc., VINOHRADSKÁ 120/103, PRAHA 3, VINOHRADY, 130 00


Chvalšovice 33
2008 Anna Martanová, CHVALŠOVICE 33, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 34
2008 Cyril Eigner, Sídliště 1. máje 1148, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Chvalšovice 35
2008 1/ František Trojan, NA STRÁŽI 260, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2/ Ing. Miroslav Trojan, Mařatkova 917/4, Praha, Kamýk, 140 00


Chvalšovice 36
2008 Samec Josef Mgr. a Samcová Helena, Ptákovická 429, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


Chvalšovice 37
2008 Kohút Josef a Kohútová Jana, Sídl. Škorna 1224, Vodňany, Vodňany II, 389 01


Chvalšovice 38
2008 Novotný Luboš a Novotná Jarmila, Na Ohradě 92, Strakonice, Strakonice II, 386 01


Chvalšovice 39
2008 František Křišťan, M. Chlajna 1278/1, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05


Chvalšovice 40
2008 1/ Josef Kusík, Povážská 259, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01
2/ Růžena Kusíková, CHVALŠOVICE 40, DŘEŠÍN, 384 73
3/ Růžena Kusíková, NÁBŘEŽNÍ 86, STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01
2008 Růžena Kusíková - maj. Doubravice u Vol. 1


Chvalšovice 41
2008 Jana Staňková, Chvalšovice 41, Dřešín, 387 19


Chvalšovice 42
2008 1/ Josef Staněk, HORNÍ VLTAVICE 82, 384 91
2/ Staněk Josef a Milada, HORNÍ VLTAVICE 82, 384 91


Chvalšovice 43
2008 Eva Vondrášková, Na Ohradě 87, Strakonice, Strakonice II, 386 01


Chvalšovice 44
2008 1/ Marie Bednaříková, MLÝNSKÁ 1073, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2/ Josef Staněk, Mírová 945, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Chvalšovice 45
2008 Stehlík Jan a Stehlíková Helena, Chvalšovice 45, Dřešín, 384 73


Chvalšovice 46
2008 Petr Lácha, CHVALŠOVICE 46, DŘEŠÍN, 387 19


Chvalšovice 47
2008 Anna Hadová, CHVALŠOVICE 47, DŘEŠÍN, 387 19


Nahoru

Dřešínek

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26  

Dřešínek 1
Vojtěch Maroušek, čeledín, a Antonie Sluková (Lupín 1)
svatba ???
děti František (cca 1850)
František Maroušek (cca 1850) a Marie Trošková ovd. Marešová (Nebřehovice 15, bytem Úlehle 7)
svatba ???
rodiče Marie Troškové - Josef Troška, domkář, Nebřehovice 15, Kateřina Chvostová, Milenovice 3
bytem Úlehle 7
děti * kol 1885
Karel Maroušek (cca 1850), nájemník v Oulehli 7, a Anna Velišková ( Milejovice 37, dříve Milivice)
svatba 2.7.1878 Čestice
děti za svobodna Antonie Velišková/Maroušková (18.6.1878 Úlehle 7)
2008 ZEMĚDĚLSTVÍ - výroba a obchod, s.r.o., zkráceně ZVO, s.r.o., Dřešínek 1, Čestice, 387 19
2008 ZEMĚDĚLSTVÍ - výroba a obchod, s.r.o., zkráceně ZVO, s.r.o. - maj. Drážov 15


Dřešínek 2
2008 1/ Michal Mozola, Moskevská 303/7, Praha, Vršovice, 101 00
2/ Ilona Mozolová, Petrohradská 155/27, Praha, Vršovice, 101 00
3/ Jan Mozola a Jana Mozolová, Petrohradská 155/27, Praha, Vršovice, 101 00


Dřešínek 3
Tomáš Kvěch, chalupník, a Marie Králová ( Dřešínek 15)
děti Anna (2.10.1831)
Anna Králová (2.10.1831) a Prokop Blahout (3.7.1840 Strašín 51)
svatba 11.1.1870 Čestice
bytem Hoslovice 70
Prokop Blahout r. 1870 čeledín v panském dvoře v Hodějově
Tomáš Kvěch, chalupník, a Majdalena Pilná (Dřešínek)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1825)
Kateřina Kvěchová (cca 1825) a Matěj Pelich, domkář (Chvalšovice 12)
svatba ???
bytem Hoslovice 51
děti * kol 1855
2008 Dana Cibulková, Školní 306, Cerhovice, 267 61


Dřešínek 4
Anna Kleberová (cca 1820) a Václav Rezek, domkář
bytem Dobrš 1)
děti * kol 1855
2008 František Kmoch, Masarykova 3087/14, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 01


Dřešínek 5
Josef Votava, sedlák, a Františka Bláhová (Dřešínek 5)
svatba ???
děti Jan (cca 1850), František (cca 1825), Marie (cca 1830)
Marie Votavová (cca 1830) a Josef Harant, chalupník (Úlehle 5
svatba ???
bytem Úlehle 6
děti * kol 1865
František Votava (cca 1825), sedlák, a Anežka Kušvartová ( Hoslovice 42)
svatba ???
bytem Dřešínek 5, r. 1857 Hoslovice 42
děti * kol 1855 (vypsány u Hoslovic 42)
Jan Votava (8.7.1839) a Josefa Klivanová (26.2.1847 Hoslovice 6)
svatba 30.1.1872 Čestice
bytem Hoslovice 42
děti * kol 1870
Antonie Harantová (cca 1900) a Jan Brabec (1895 Škůdra 32)
svatba 1.3.1924 Dobrš
2008 1/ Miloslav Harant, Dřešínek 5, Dřešín, 387 19
2/ Jana Staňková, NA OHRADĚ 87, STRAKONICE, STRAKONICE II, 386 01


Dřešínek 6
2008 Eva Broulimová, Dřešínek 6, Dřešín, 387 19


Dřešínek 7
1855 Jan Kvěch, chalupník, a Josefa Lomová (Zechovice)
svatba ???
děti Anna (20.2.1855)
1883 Anna Kvěchová (20.2.1855) a Josef Mráz (20.2.1857 Dřešín 3)
svatba 4.2.1883
bytem Hoslovice 11
děti * kol 1890
2008 Božena Vacíková, DŘEŠÍNEK 7, DŘEŠÍN, 387 19


Dřešínek 8
2008 Pavel Rataj, KOSMONAUTŮ 1261, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Dřešínek 9
Anna Pilná (cca 1800) a Václav Bláha, domkář
svatba ???
bytem Dřešínek 10
děti * kol 1830
2008 Anna Boubínová, BOŽKOVSKÁ 1759/57, PLZEŇ 2, VÝCHODNÍ PŘEDMĚSTÍ, 301 43


Dřešínek 10
Václav Bláha, domkář, a Anna Pilná ( Dřešínek 9)
svatba ???
děti Františka (25.8.1825)
Františka Bláhová (25.8.1825) a 1/ Jan Jarolím, domkář, 2/ Jan Brož (7.5.1828 Lhůta Kůstrá 7 )
svatba 1/ ???, 2/ 14.5.1867 Čestice
bytem Němčice 5
děti * kol 1860
Jan Král, sedlák, a Marie Denk/Drnek ( Drážov 18)
svatba ???
děti Františka (cca 1810)
Františka Králová (cca 1810) a Matěj Maránek, sedlák ( Radešov 10)
svatba ???
bytem Radešov 10
děti * kol 1845
1860 Vojtěch Pilný, sedlák, (t před 1879) a Marie Princová (Stachy)
svatba ???
děti Marie (17.12.1858)
1880 Marie Pilná (17.12.1858) a Josef Mikeš (6.12.1856 Radešov 30)
svatba 14.8.1879 Čestice
bytem Radešov 30
děti * kol 1880
2008 1/ Marie Cinádrová, Sídl. Škorna 1196, Vodňany, Vodňany II, 389 01
2/ Josef Pilný, Mládežnická 1237, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Dřešínek 11
Františka Pilná (cca 1800) a Jan Racocha, chalupník
svatba ???
bytem Hořejšice 8
děti * kol 1830
Anna Pilná (cca 1800) a Antonín Novotný, sedlák
svatba ???
bytem Hořejšice 2)
děti * kol 1820
Anna Pilná (cca 1830) a Josef Rejšek, sedlák
svatba ???
bytem Nová Ves 19
děti * kol 1860
Martin Pilný, sedlák, a Majdalena Kovnovcová ( Radešov 9)
děti Majdalena (17.7.1833)
Majdalena Pilná (17.7.1833) a Jan Piesta, vdovec, výminkář (Pečnov 10, okr. Prachatice, bytem Radešov 9)
svatba 14.1.1862
Jan Piesta byl v době svatby vdovec, Majdalena byla u něj služebná
2008 1/ Filip Hájek, Dřešínek 11, Dřešín, 387 19
2/ Pavel Hájek a Jaromíra Hájková, Fr. Hrubína 728/28, Třebíč, 674 01


Dřešínek 12
Josef Sprichal, krejčí, a Kateřina Vojtěchová ( Lhota nad Rohanovem 7)
svatba ???
děti Majdalena (cca 1830)
Majdalena Sprichalová (cca 1830) a František Weis/Veis, mistr řeznický, ( Kraselov 15)
svatba ???
otec Františka Weise poznámka - izraelita
bytem Němčice 26
děti * kol 1865
2008


Dřešínek 13
Vojtěch Maroušek, nájemník, a Antonie Sluková (Hlupín 2)
děti Jan (5.10.1842)
Jan Maroušek, zedník, (5.10.1842), a Josefa Králíčková (12.3.1840 Hoslovice 4)
svatba 4.2.1873
bytem Úlehle 4
2008 Jaroslav Kout, Dřešínek 13, Dřešín, 387 19


Dřešínek 14
2008 Jan Vondra a Božena Vondrová, Mlýnská 1077, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Dřešínek 15
Prokop Král neb Nový, (4.7.1726), a Anna Nová (26.5.1730 Dřešínek )
svatba 30.5.1756 Dřešín
děti Šimon (19.10.1763)
Šimon Nový, chalupník, (19.10.1763), a Marie Pilná (16.4.1769 Dřešínek)
svatba 5.11.1786 Dřešín
rodiče Marie Pilné - Václav Pilný, (13.11.1744 Dřešínek), Kateřina Staňková, (15.11.1744 Dobrš)
děti Josef (29.3.1814), Josefa (cca 1810)
poddaný Čestického statku
Josefa Nová (cca 1810) a Václav Mareš, domkář ( Zahorčice 8)
svatba ???
bytem Úlehle 7
děti * kol 1840
poddaný k Strakonicům
Marie Králová (cca 1800) a Tomáš Kvěch, chalupník
bytem Dřešínek 3
děti * kol 1830
Josef Nový, chalupník, (29.3.1814) a Anna Šoulová ( Dřešín 5)
svatba 13.2.1838 Dřešín
děti Marie (cca 1855), Josefa (10.3.1844)
Josefa Nová (10.3.1844 - 9.10.1905) a Jan Petřík (18.5.1851 Kejnice 29, bytem Milíkov 75 - 4.2.1919 Rakovník)
svatba ??? (před 1882)
bytem Slaník 7
děti * kol 1880
potomkem z tohoto rodu je Blanka Lednická, dříve Větrovcová ( http://rodokmen.psinec.com/trees/rodina_003.html)
Marie Nová (cca 1855) a Tomáš Hájek, chalupník ( Hoslovice 35)
svatba ???
bytem Hoslovice 35
děti * kol 1880
1857 Vojtěch Chrstoš, chalupník, a Marie Brabcová ( Úlehle 14 )
děti Jan (10.4.1857)
1890 Jan Chrstoš (10.4.1857), hudebník, a Anna Suková (11.8.1869 Střídka 9)
svatba 4.2.1890 Čestice
bytem Střídka 9
2008 1/ Ing. Pavla Körnerová, Zemědělské náměstí 3/5, Plzeň, Bukovec, 312 00
2/ Michal Volek, BARÁKOVA 250/35, PLZEŇ 2, BOŽKOV, 307 01
3/ Ing. Josef Volek a Ludmila Volková, Barákova 250/35, Plzeň, Božkov, 326 00
4/ Petr Volek a Jitka Volková, Hvozdíková 590/2, Plzeň, Újezd, 312 00


Dřešínek 16
2008 1/ František Kahuda, Dřešínek 16, Dřešín, 387 19
2/ František Kahuda, Dřešín 52, Dřešín, 387 19
3/ Lenka Matějková, Ptákovická 403, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


Dřešínek 17
2008 Vojtěch Broulím, Bezděkovská 432, Strakonice, Strakonice II, 386 01


Dřešínek 18
Marie Volková (cca 1780) a Antonín Čermák, kancelářský
svatba ???
bytem Němčice 28
děti * kol 1815
2008 Miroslav Rampír, NA OKRUHU 391/9, PRAHA 4, PÍSNICE, 144 00


Dřešínek 19
Kateřina Rabáčková (cca 1820) a Václav Poustka, domkář
svatba ???
bytem Doubravice 17
děti * kol 1850
Matěj Racocha, domkář, panství Čestice a Kateřina Kuřilová (Zdíkov, panství Zdíkov)
svatba ???
děti Martin (cca 1810)
Martin Racocha (cca 1810), domkář, panství Strakonice, a Josefa Hanušová ( Nová Ves 8, panství Žichovice)
svatba ???
bytem Hoslovice 51
děti * kol 1840
František Racocha, domkář, a Františka Racochová (Dřešínek )
děti Matěj (18.2.1850)
Matěj Racocha, vyučený zedník, (18.2.1850) a Rozalie Bártíková (6.7.1852 Hoslovice 61)
svatba 26.2.1878 Čestice
2008


Dřešínek 20
2008 Josef Michvot, Na Ohradě 88, Strakonice, Strakonice II, 386 01


Dřešínek 21
Josef Racocha, chalupník, a Alžběta Dlesková ( Čestice 4)
děti Jan (18.7.1830)
Jan Racocha, domkář, (18.7.1830), a 1/ ??? (t 9.10.1880), 2/ Marie Kolmanová ovd. Staňková (1.3.1844 Hoslovice 62, bytem Hoslovice 67, vdova od r. 1877)
svatba 2/ 10.1.1881 Čestice
děti Marie Kolmanové ovd. Staňkové - osudy vypsány u Hoslovic
2008 1/ Božena Pilná, Čestice 118, 387 19
2/ Ing. Karel Pilný, Ptákovická 459, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


Dřešínek 22
Jakub Němeček, chalupník, a Majdalena Pelichová ( Chvalšovice 12)
děti Martin (2.7.1822)
Martin Němeček, chalupník, (2.7.1822), Anna Králíčková (13.2.1832 Hoslovice 4 )
svatba 11.2.1861 Čestice
2008 1/ Vratislav Hejtmánek, Brodského 1670/16, Praha, Chodov, 149 00
2/ Hana Vostárková, Brodského 1670/16, Praha, Chodov, 149 00


Dřešínek 23
2008 Lenka Dolíšková, Stachy 295,


Dřešínek 24
Josef Holý, nájemník, (22.11.1844 Damíč 16) a 1/ Rosalie Jelínková, (Vonšovice 17 - 14.2.1876), 2/ Marie Votíková (13.12.1844 Hoslovice 39)
svatba 2/ 2.5.1876 Čestice
2008 Martin Sutner, Dřešínek 24, Dřešín, 387 19
2008 Michal Sutner - maj. Nahořany 24


Dřešínek 25
2008 Tomáš Rataj a Marie Ratajová, ČELAKOVSKÉHO 400, VIMPERK, VIMPERK II, 385 01


Dřešínek 26
2008 Obec Dřešín, Dřešín 24 , 387 19


Nahoru

Hořejšice

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  

Hořejšice 1
2008 Karel Novák, HOŘEJŠICE 1, DŘEŠÍN, 387 19


Hořejšice 2
Antonín Novotný, sedlák, a Anna Pilná ( Dřešínek 11)
svatba ???
děti Rozalie (cca 1820)
Rozalie Novotná (cca 1820) a Václav Říha, chalupník ( Hoslovice 19)
svatba ???
bytem Hoslovice 19
děti * kol 1840
Jan Novotný, sedlák, a Anna Machová ( Hořejšice 4)
svatba ???
děti Václav (11.5.1838), Martin (11.11.1839)
Václav Novotný (11.5.1838) a Rosalie Máchová (3.9.1843 Hoslovice 15)
svatba 16.11.1869 Čestice
bytem Hoslovice 15
děti * kol 1870
Martin Novotný (11.11.1839), a Anna Máchová (30.12.1845 Hoslovice 15)
svatba 16.11.1869 Čestice
Martin Novotný r. 1869 nastávající sedlák
2008 Marie Novotná, Hořejšice 11, Dřešín, 387 19


Hořejšice 3
2008 Schinko Richard Ing. a Schinková Andrea Ing., Svážná 651/5, Praha, Nusle, 140 00


Hořejšice 4
Anna Machová (cca 1810) a Jan Novotný, sedlák
svatba ???
bytem Hořejšice 2
děti * kol 1840
2008 Václav Mikeš, HOŘEJŠICE 4, DŘEŠÍN, 387 19


Hořejšice 5
Václav Života, sedlák, a Marie Rezek (Starov)
svatba ???
děti Václav (cca 1830)
Václav Život (cca 1830) a Anna Novotná ( Němčice 27)
svatba ???
bytem Němčice 27
děti * kol 1870
2008 Kvapil Milan a Kvapilová Marcela , Hořejšice 5, Dřešín, 387 19


Hořejšice 6
2008 1/ Petra Novotná, Dřešín 51, 387 19
2/ Stanislav Novotný, Dřešín 51, 387 19


Hořejšice 7
2008 Miloslav Mareš, Chelčického 1157, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Hořejšice 8
Jan Racocha, chalupník, Františka Pilná ( Dřešínek 11)
svatba ???
děti Anna (cca 1830)
Anna Rachová (cca 1830) a Václav Cuhra, domkář, ( Hoslovice 22)
svatba ???
bytem Hoslovice 53
děti * kol 1855
Jan Racocha, domkář, a Marie Máchová ( Kváskovice 10 )
děti Jan (8.7.1836)
Jan Racocha (8.7.1836) a 1/ ??? (t 16.4.1882 Škůdra), 2/ Josefa Votíková (6.2.1851 Hoslovice 39)
svatba 2/ 24.4.1883 Čestice
bytem Škůdra 24
2008 Ing. Jaroslav Frk, Vlastina 708/14, Praha, Ruzyně, 161 00


Hořejšice 9
2008 Hlinka Jaroslav a Hlinková Alena, MÁCHOVA 605, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Hořejšice 10
2008 Kovárna Milan a Marie, HOŘEJŠICE 10, DŘEŠÍN, 387 19


Hořejšice 11
2008 Marie Novotná, Hořejšice 11, Dřešín, 387 19
Marie Novotná - maj. Hořejšice 2
Nahoru