Kladruby

Stránky obce
Kladruby na Wikipedii
Strakonice.net
Hrady.cz

Nezařazené 1/   Nezařazené 2/   Nezařazené 3/   Berní rula   Nezařazené 6/   Nezařazení z kroniky Volenic   Nezařazené 8/   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62  

majitelé dle matrik
Jan Vojtěch Jenčík, rytíř z Ježova 2, a Karolina ? z Petany z Kalenic
děti Marie Karolína (1824 Kalenice 1)
r. poručík na odpočinku, majitel statku Kalenice
Marie Karolína Jenčíková (1824) a Jan Jindřich Krautner (1808)
svatba 5.2.1856 Volenice
děti Františka (4.10.1857)
Jan Jindřich Krautner, (1808 Terezín), a Marie Karolína Jenčíková (1824)
svatba 5.2.1856 Volenice
děti Františka (4.10.1857 ?)
rodiče Jana Jindřicha Krautnera - Jiří Krautner, voják, rozený z Wolfrobdorf u Litiměřic, Anna Mayer
Františka Krautnerová (4.10.1857) a Karel von Taschek (29.5.1847)
svatba 8.11.1879 Volenice (Kalenice)
majitelé velkostatků Kalenice, Kladruby, Štěchovice


Taškové původem polský rod přichází do Čech počátkem 18. Století
1 Josef Taschek
pravděpodobné děti František (1808) - najít, čí to byl syn, Josefa či Antonína
r. 1845 koupil zámek a pivovar Mačice od Fridricha z Grammontu
Antonín Tašek, měšťan v c.k. osvobozeným horním městě Českých Budějovicích, svobodný pán statku Štěchovice, (1778 - 19.8.1834 Štěchovice 1), a Aloisie (1783 - 15.6.1857 Štěchovice 1)
pravděpodobné děti František (1808)
děti Marie Anna (1810), Antonín Jan (7.4.1818), Aloisie (28.4.1819 - 22.9.1841), Alois (1819 ?)
rodiče Aloisie - František Doudlebský ze Sternecků, měšťan a purkmistr? v c.k. svobodným horním městě Českých Budějovicích 14 na Vídeňském předměstí, E? Brab, c.k. horní město České Budějovice
Antonín Tašek zemřel ve věku 56 let na chřadnutí, Aloisie Doudlebská zemřela ve věku 73 3/4 roku na ochrnutí plic
Alžběta Doudlebská, sestra majitelky, (1793) a Karel Malkovský, měšťan, svobodný, (1777 Horažďovice 84)
svatba 9.2.1819 Volenice
rodiče Karla Malkovského - Karel Malkovský, měšťan, mistr řeznický, Horažďovice, Magdalena Sípová, Horažďovice 5
Alois Tašek, úředník na statku Štěchovice (1819 - 22.9.1841 Štěchovice 1)
zemřel ve věku 22 let na prsní vodnatelnost
Marie Anna Tašková (1810) a Antonín Josef Welner, veškerých práv učený neb doktor, vrchní úředník a spoluprávní panství Tejnického
svatba 12.7.1832 Volenice
bytem Praha
děti Aloisie (1823 ?), Kamil (1842 ? - 11.8.1858 Štěchovice 1), Terezie (1849? - 24.8.1867 Štěchovice 1)
rodiče Antonína Josefa Welnera - František Welner, Pán Statku Tejnice, právní a advokát, Klatovy 123, Terezie Šrámová, Hostom?
svědkové svatby - František Weiser, c.k. gymnasialní profesor, Písek, Antonín Kellner hrabě Kolowratský, důchodní panství Břežnice
Aloisie Wellnerová (1823) a Vojtěch Josef Svoboda, doktor filosofie a c.k. profesor na vyšším gymnasiu, Marburg, Štýrsko (1818)
svatba 26.8.1856 Volenice (Štěchovice 1)
rodiče Vojtěcha Josefa Svobody - Jan Svoboda, školní učitel, Praha, Jasana Machalovičová, Praha
Kamil Wellner (1842 - 11.8.1858)
zemřel ve věku 15 3/4 roku, žák 6 třídy na c.k. staroměstském gymnáziu v Praze
Terezie Wellnerová (1849 - 24.8.1867)
zemřela ve věku 18 let na zranění mozku následkem náhodné střelné rány, okamžitě mrtvá ostala
tuto událost připomínají v poli nedaleko zdi zámeckého parku dodnes dva duby
rodina prodala velkostatek Štěchovice kol r. 1880
JUDr. František Taschek, (1808 - 1867), a Marie Traurig (Praha)
advokát, c.k. dvorní rada nejvyššího soudu ve Vídni, v letech 1861 - 1866 poslanec českého zemského sněmu, do rytířského stavu povýšen 28.5.1867 ve Vídni
děti František (1844), Karel (29.5.1847)
František Taschek (1844 - 1878)
majitel velkostatku a zámku Mačice, Bukovník
advokát
děti Pavel (1878)
Karel von Taschek, (29.5.1847 - 16.7.1903) a Františka Kräutnerová (4.10.1857 - 22.1.1928)
Františka byla z rodu Jenšíků z Ježova
svatba 8.11.1879 Volenice (Kalenice)
majitelé velkostatku Kalenice, Kladruby, Štěchovice
diplomat v Číně
děti dívka, Karel (17.1.1881 - 4.5.1881), Ida Marie (26.9.1882 - 6.2.1910), Klaudie (16.12.1883), Odo František Karel (10.11.1886 Kladruby 1 - 1945 Mačice), Vilém Ferdinand (8.7.1896 Kladruby 1 - 25.4.1898), Jan František Herbert (1.6.1888 Kladruby 1 - 13.8.1903)
rodiče Františky Kräutnerové - Jan Kräutner, c.k. rytmistr ve vojsku, majitel velkostatku Kladruby, Marei Gentschik (Jenčík) z Ježové, Kalenice 1
bytem Kalenice do r. 1924, pak Mačice
Odo Taschek (10.11.1886 - 1945)
Ida Marie Taschková (26.9.1882 - 6.2.1910) a Hässler
pohřbena ve Volenicích
Klaudie z Taschku (16.12.1883) a JUDr. Karel Hlaváček, c.k. soudní sekretář, Hadrsdorf Weidlingan, Landova třída 4, u Vídně (13.4.1863 Chlumec nad Cidlinou)
svatba 3.5.1902 Volenice
rodiče Karla Hlaváčka - Leopold Hlaváček, doktor lékařství, Chmulec nad Cidlinou v Čechář 41-IV, Jindřiška Genizik z Ježové z Kalenic
svatba se konala z Kladrub 1
nezařazené osoby z rodu Taschků pohřbeni v Mačicích - Ferdinand (4. 4. 1831 - 16. 4. 1888), Josef (5. 3. 1857 - 2. 1. 1920), Anna (14. 1. 1868 - 14. 1. 1892), Huberta starší (4. 2. 1874 - 15. 9. 1937) a Huberta mladší (8. 1. 1892 - 23. 2. 1892)
Marie Taschková a Wollner
poslední majitelka Mačic z rodu Taschků do cca r. 1940
2 zdroj - http://www.kohoutikriz.org/data/w_tasch.php
Antonín Tassek, kupec v Bernarticích
děti Antonín de Padua Jan Nepomucký (4.6.1831 Bernartice)
rodiče Antonína Tasseka - Josef Tassek, šenkýř z Plani (Plané?), Františka dcera Ondřeje Cellerina, soukeníka
Antonín Taschek, (4.6.1831 Bernartice) a Klára
svatba 12.8.1856 České Budějovice
děti Josef (31.7.1857)
Josef Taschek, (31.7.1857 České Budějovice - 29.1.1939 České Budějovice) a Marie Pastorová
svatba 1880 České Budějovice
děti Marie, Emmanuela, Klara
rod pochází dle brožury Počeštěme svá příjmení z Bíliny, kde byl psán v gruntovních knihách Dašek
r. 1884 poprvé budějovickým zastupitelem, r. 1884 založil sdružení Deutscher Böhmerwaldbund, byl posledním německým starostou Českých Budějovic
Marie Taschková a Graf
Emmanuela Taschková a Ritt
Klara Taschková a Stepan
3 zdroj - http://www.staralenora.cz/rodkraliku.htm, časopis Vítaný host (4/2010, článek o Starém hřbitově ve Vimperku), http://www.risy.cz/euroregiony/index.php?pid=202&sid=127&mid=5022,
Taschek, budějovický obchodník železářským zbožím, a Johanna Meyrová
děti Josef (1814)
Johanna Meyerová je z rodu sklářů Meyrů v Lenoře (sestra Lenorského sklářského továrníka Johanna Meyra)
Josef Taschek, (1814 - 10.3.1862 Vimperk, ochrnutí plic) a Ferdinanda Kraliková (Leonorenhain 1)
děti Jan, Josef (cca 1850 ?)
Ferdinanda byla dcerou majitele sklárny Wilhelma, Josef Taschek byl druhým spoludědicem
majitel velkostatku Bukovník , majitel sklárny ve Vimperku, majitel sklárny Lenora a Adolf
Josef Taschek je pohřben ve Vimperku, kříž z jeho rakve je uložen v muzeu ve Vimperku, rod Králíků má rodinnou hrobku v Horní Vltavici
synové neměli zájem o sklářství, dědické podíly převzal Wilhelm Kralik a vytvořil z nich Meyr´s Neffe, potomkům Josefa Taschka vyplácel podíl
příbuzní z rodu Kraliků
Wilhelm Kralik sen. Ritter von Meyrswalden (17.12.1807 ? - 9.5.1877 ?, pohřben ve Vimperku)
Karl Ritter Kralik von Meyrswalden, sklářský továrník, syn Wilhelma (14.4.1837 - 22.11.1898, pohřben ve Vimperku)
Hugo Kralik, sklářský továrník, syn Wilhelma (1849 - 1883, pohřben ve Vimperku)
Josef Taschek, (cca 1850), a Anna Františka Králíková (Eleonorenhain 1)
děti Huberta (8.1.1892 Mačice 1 - 23.2.1892)
rodiče Anny Františky Králíkové - Vilem Králík, majitel sklárny, Eleonorenhain 1, Anna Jankovská, Maienhorst
majitel velkostatku Mačice


Berní rula
1652 Václav Lukáš
Václav Vojka
Jakub Hradský
Adam Potužník
Václav Mlynář
Adam Charva
Šimon Beneš
Barbora Pilačka
Jiřík Vrabec
Vavřinec Pražák, chalupník, panství Tažovice Jana Kryštova Malovce
Zahrady pusté: Kondovská, Škachovská
Chalupy pusté: Koubovská, Ročovská, Klousovská - všechny panství Tažovice Jana Kryštova Malovce


Nezařazené 1/
1893 Václav Brabenec a Marie Járová
svatba ???
děti Marie (cca 1870)
Marie Brabencová (cca 1870) a Hlaváč
svatba ???
bytem Velký Bor 41


Nezařazení z kroniky Volenic
1988 zemřelí r. 1988 - Anastazie Brůžková (1897 - 1988 DD Strakonice)


Nezařazné
František Mareš (cca 1895 Vídeň) a Anna Dlohošová (26.6.1895 Koclov 20)
svatba 21.1.1922 Kraselov
František Mareš r. 1922 bytem Kladruby


1
Josef Schneider, šafář, (1843), a Anna Šmrhová (1844 Nalžovy 21)
svatba 8.2.1869 Volenice
rodiče Josefa Schneidera - dle udání syn jisté Rosalie Schneidr, Josef Schneider se narodil v Praze v domě nalezenců
rodiče Anny Šmrhové - Karel Šmrha, krejčí, Nalžovy 21, Eva Fleissnerová, Hradiště 1
r. 1869 oba bytem Kladruby
Matěj Procházka, šafář (1810), a Barbora (1814)
děti Anna (1854)
bytem r. 1868
Vojtěch Štipek, poklasný, (1827), a Magdalena (1832)
děti hoch (1861), Anna
bytem r. 1868
František Švarc, pasák (1827), a Marie (1827)
děti Karel (1856), Jan (30.12.1858), Josefa (10.3.1861), František, Anna
bytem r. 1868
Augustin Šindler, podruh, a Magdalena
děti Kateřina, Filomena
bytem r. 1868
Tomáš Jeřábek, služebný, (1831), a Filipina (1839)
děti hoch, hoch, Josefa, Kateřina
bytem r. 1868
Jiří Mičík, pacholek, (1837), a Terezie (1841)
děti Josefa
bytem r. 1868
Václav Chadim, pacholek, (1837), a Barbora (1841)
děti Kateřina
bytem r. 1868
František Opl, služebný, (1840), a Anna (1838)
děti Alois
bytem r. 1868
Marie Oplová, služebná (1844),
Marie ?, služebná (1848)
obě bytem r. 1868
František Rejšek, pasák, a Františka Trnková
děti František (13.7.1884 Kladruby 1)
rodiče Františka Rejška - Martin Rejšek, nádeník, Bukovník 80, Marie Kojzarová, Ještín 3
rodiče Františky Trnkové - Tomáš Trnka, nádeník, Rozsedly 15, Františka Sýkorová, Dolany 18
František Rejšek (13.7.1884) a ?
svatba 28.11.1911 Žihobce
Antonín Karas, čeledín, a Marie Křenová
děti Josef (3.3.1885 Kladruby 1)
rodiče Antonína Karase - Jan Karas, krejčí, Střelské Hoštice 28, Anna Wagnerová, Horažďovice 78
rodiče Marie Křenové - Václav Křen, nádeník, Střelské Hoštice, Kateřina Malá, Sedlo 14
Josef Karas (3.3.1885 - 6.12.1954) a Barbora Jílková (Šťáhlavy)
svatba 5.2.1910 Vše?
vystoupil z církve 23.4.1921 Plzeň
Jakub Přerost, zámecký zahradník, a Josefa Soukupová
děti Augustin (27.3.1885 Kladruby 1 - 6.12.1885)
Jakub Přerost je r. 1885 zapsán jako zámecký zahradník v Kladrubech, dříve kameník, Zavelkov 60, domovská obec Zavlekov
rodiče Jakuba Přerosta - Antonín Přerost, chalupník, Zavelkov 53, Anna Říhová, Tedražice
rodiče Josefy Soukupové - Václav Soukup, čeledín, Neprachov 2, Rosálie Hůlková, Velenovy 91
Josef Stěrba, čeledín, a Anna Hlavatá
děti Václav (17.10.1885 Kladruby 1)
rodiče Josefa Stěrby - Václav Stěrba, nájemník, Komšín 42, Františka Štěpánová, Slivonice 15
rodiče Anny Hlavaté - Vojtěch Hlavatý, šenkýř, Bukovník 31, Anna Mašková, Nezamyslice 15
Antonín Vališ, čeledín, a Magdalena Podlešáková
děti Antonín (19.7.1886 Kladruby 1)
rodiče Antonína Vališe - Antonín Vališ, domkář, Vlkovice 8, Kateřina Nešporová, Vlkonice 3
rodiče Magdaleny Podlešákové - Václav Podlešák, sedlák, Čermá 2, okr. Sušice, Josefa Bořanová, Čermá 32
r. 1886 domovská obec Klementice, okr. Plánice
Jakub Král, čeledín, a Barbora Jílková
děti Kašpar (8.1.1887 Kladruby 1)
rodiče Jakuba Krále - Bartoloměj Král, rolník, Klementice 4, Johanna Horová, Zamlekov 19
rodiče Barbory Jílkové - Petr Jílek, domkář, Mokrosuky 34, Barbora Jílková, Mokrosuky 14
Vojtěch Brodec, čeledín, a Marie Jejková
děti Václav (2.8.1885 Kladruby 1 - 19.5.1885), Anna (14.3.1887 Kladruby 16)
rodiče Vojtěcha Brodce - Marie Brodce, dcera Jana Brodce, podruh, Mladíkov, Marie Pelichová, Mladíkov
rodiče Marie Jejkové - Václav Jejka, podruh, Kraselov 34, Anna Boudová, Kraselov 26
Anna Brodcová (14.3.1887) a Václav Kovář
svatba 18.11.1913 Kraselov
Vojtěch Makrlík, šafář, a Anna Burianová
děti Václav (19.1.1885 Kladruby 1)
rodiče Vojtěcha Makrlíka - František Makrlík, chalupník, Votěšín 8, okr. Klatovy, Marie Wolfová, Sedlečko 1, obec Měřenice
rodiče Anny Burianové - Ignác Burian, sedlák, Oustaleč 8, Josefa Matějovice, Oustaleč, okr. Klatovy
Václav Makrlík (19.1.1885) a Marie Potužáková (Hrádek 67)
svatba 17.1.1915 Zbynice
Vojtěch Makrlík, čeledín, a Anežka Hlavsová
děti Petr (24.5.1888 - 21.2.1889)
rodiče Vojtěcha Makrlíka - František Makrlík, domkář, Malý Bor 38, Marie Němcová, Tejnice 10
rodiče Anežky Hlavsové - Johanna Hlavsová, dcera Václava Hlavsy, domkář, Veřechov 30, Josefa Stolz, Veřechov 30
Matěj Havlík, čeledín, a Terezie Kovářová
děti Barbora (6.8.1888 Kladruby 1)
rodiče Matěje Havlíka - Josef Havlík, domkář, Hradešice 11, Marie Pánková, N 5
rodiče Terezie Kovářové - František Kovář, chalupník, Hlupín 14, Kateřina Vlková, Záboří 21
Barbora Havlíková (6.8.1888) a Jakub Sekyra (Zahorčice 8 u Budějovic)
svatba 11.9.1917 Horažďovice
Jan Žejdl, čeledín, a Josefa Špačková
děti Petr (16.1.1889 Kladruby 1)
rodiče Jana Žejdla - Josef Žejdl, obuvník, Soběšice 116, Antonie Pavelková, Horní Poříčí
rodiče Josefy Špačkové - Terezie Špačková, dcera Tomáše Špačka, obecní pastýř, Hananov, okr. Znojmo, Kateřina Kuchařová, Hananov
Václav Pružina, zahradník, a Anna Vaitová
děti Rudolf Leopold (21.4.1889 Kladruby 1)
rodiče Václava Pružiny - Josef Pružina, horní dozorce, Malá Jirná, Ann aKubíková, Mochov 54
rodiče Anny Vaitové - Josef Vait, šafář, Dolní Bezděkov, okr. Unhošť, Františka Liprtová, Modřevice 12
Rudolf Leopold Pružina (21.4.1889) a Terezie Netušilová
svatba 26.7.1914 Slivenec
Jan Citlerhart, lukař, a Marie
r. 1889 kmotři Janu Brejchovi (4.5.1889 Kladruby 33 )
Vojtěch Krliš, čeledín, a Františka Vodičková
děti Marie (30.6.1890 Kladruby 1 - 31.7.1890), Václav (3.9.1891 Kladruby 1)
rodiče Vojtěcha Krliše - Matěj Krliš, sedlák, Střebomyslice 4 (dnes Třebomyslice), Magdalena Rybanová, Kejnice 24
rodiče Františky Vodičkové - Jakub Vodička, domkář, Tejřovice, Ludmila Loužná, Pačejov 41
František Šavel, čeledín, a Kateřina Podskalská (3.10.1868 Štěchovice 15 )
svatba ??? (ve Volenicích nenalezena)
děti Josef (17.3.1892 Kladruby 1 - 17.8.1892), František (11.11.1893 Kladruby 1 - 17.11.1893)
rodiče Františka Šavla - František Šavel, nádeník, Hlupín 3, Marie Titlbachová, Kostelec
Josef Šabek, čeledín, domovská obec Loužná, okr. Plánice, a Josefa Rodinová
děti Božena (6.2.1894 Kladruby 1)
rodiče Josefa Šabka - Josef Šabek, podruh, Loužná, Josefa Ursová, Loužná
rodiče Josefy Rodinové - Matěj Rodina, podruh, Slatina, Barbora Seitková, Nedřev, okr. Blatná
Josef Němec, kočí, a Antonie Pitrovská (9.2.1866 Štěchovice )
svatba ??? (ve Volenicích nenalezena)
děti František (23.7.1889 Kladruby 1), Marie (29.9.1891), Růžena (21.6.1895 Kladruby 1)
rodiče Josefa Němce - František Němec, rolník, Tchořovice 37, Anna Reybalová, Třebomyslice 26
r. 1889, 1891 a 1895 chybně uvedena matka Antonie - správně Anna Košánová, v matrice N u vnoučat uvedena Josefa Podskalská (což byla babička)
František Němec (23.7.1889) a ?
svatba 30.6.1912 Vídeň
Marie Němcová (29.9.1891) a Rudolf Hrubý
svatba 18.11.1912 Vídeň
Josef Kareš, panský zahradník, domovská obec Lhota-Prosenice,okr. Sedlčany, a Aloisie Outratová
svatba 7.5.1891 Křečovice
děti Jaroslav (7.10.1895 Kladruby 1)
rodiče Josefa Kareše - Matěj Kareš, čeledín, Voděratky, okr. Český Brod, Marie Bukovská, Dolní Kšel
rodiče Aloisie Outratové - Vojtěch Outrata, hajný, Suchdol 37, okr. Sedlčany, Eleonora Bezkočtová, Suchdol
Josef Vitan, poklasný, a 1/ Josefa Kabátníková (Újezd 1), 2/ Marie Makovcová (Pačejov 18)
děti 1. manželství Antonie (12.6.1874 ?, fara Chanovice)
děti 2. manželství Božena (13.9.1890 Kladruby 1 - 26.9.1892), Karel (27.1.1893 Kladruby 1), Josefa (14.3.1896 Kladruby 1 - 14.5.1897)
r. 1893 poklasný, r. 1896 v matrice O psán poklasný, v matrice N psán čeledín
rodiče Josefa Vitana - Václav Vitan, chalupník, Újezdec 10, Kateřina Macháčková, Lažany 26
rodiče Marie Makovcové - Bernard Makovec, sedlák, Pačejov 18, Kateřina Kadaňová, Pačejov 18
Antonie Vitanová (12.6.1874) a Jan Petrka, mistr kovářský (16.5.1865 Sedlo 29 )
svatba 23.11.1896 Volenice
František Klapště, hospodářský správce, a Marie Sochorová
děti Milada Růžena (16.4.1898)
rodiče Františka Klapště - František Klapště, chalupník, Vráto 17, okr. Železný Brod, Josefa Bukořová (dcera Františka Bukoře, učitel, Rakousy 7, okr. Turnov)
rodiče Marie Sochorové - Adolf Sochor, soused, Železný Brod 76, Marie Daníčková (dcera Jana Daníčka, soukeník, Železný Brod 76)
2008 Obec Kladruby


2
Josefa Paroubková (cca 1810) a Josef Mařík
bytem Koclov 4 , podruh
děti * kol 1840
Josef Kubička, domkář, (1823), a Marie Viktorová (1830 Koclov 14 )
r. 1868 Vlků domek
děti František, Josef (1.3.1862), Jan, Anna (29.3.1859), Barbora (1871), Marie (16.7.1874)
Marie Kubičková (16.7.1874) a Josef Trávníček, mistr sedlářský, Strakonice (4.4.1874)
svatba 26.4.1898 Volenice
rodiče Josefa Trávníčka - Vojtěch Trávníček, domkář, Hradec 18, Marie Želízková, Hradec 6
František Bláha, nádeník (1871 Kladruby 7 ) a Barbora Kubičková (1871)
svatba 29.1.1895 Volenice
děti za svobodna N. hoch Kubička (9.4.1892 Kladruby 2), Jan Kubička (16.5.1893 Kladruby 2 - 22.5.1893)
děti Beatrix (Božena) Kubičková/Bláhová (27.6.1894), Václav (27.9.1896 - 24.3.1898), N. hoch (3.8.1899)
Božena Bláhová (27.6.1894) a František Bulín (Milivice 45)
svatba 26.11.1914 Volenice
2008 Němcovi


3
František Poduška, chalupník
děti Josef (1786)
Josef Poduška, panství Kladruby (1786) a Magdalena Vojtová neb Pechová (1784 Štěchovice 4 )
svatba 14.2.1808 Volenice
František Šilhan, chalupník, († před 1868), a Anna Burešová (1812 Volenice 32 - po 1868 )
děti Anna (1840), Rosalie (1853)
Anna Burešová a Rosalie r. 1868 bytem zde u Benešů
Anna Šilhánová (1840) a Tomáš Staněk, domkář, vdovec (1825 Lhota Tažovická 11 )
svatba 9.10.1860 Volenice
bytem Lhota Tažovická 11
děti * kol 1860
Matěj Beneš, chalupník, (1832), a Anna Rebanová ( 1836 Kejnice 24 )
r. 1868 Sládků chalupa
děti Anna (1869)
Anna Benešová (1869) a Jan Mikeš, rolník (1866 Krušlov 19 )
svatba 6.5.1890 Volenice
bytem Krušlov 19
Václav Havel, zedník (1854 Kalenice 37 ), a Marie Procházková (1861 Kladruby 28 )
svatba 10.2.1885 Volenice
děti František (4.12.1885 Kalenice 39), Václav (5.12.1887 Kladruby 28), Marie (4.10.1890 Kladruby 28 - 26.8.1891), Jan (11.6.1893), Marie (24.10.1896)
Marie Havlová (24.10.1896) a Josef Pokorný
svatba 5.8.1918 Písek
2008 Benediktovi


4
Jan Mašek, šenkýř, (1810), a Anna Bulková (1819 Volenice 6 )
r. 1868 hospoda
děti Josefa (1842), Matěj (1851), Marie (1853)
r. 1868 bytem Josefa ?, služebná (1844)
Josefa Mašková (1842) a Vojtěch Tábor (1838? Krejnice 6 )
svatba 21.2.1865 Volenice
bytem Krejnice 6 , sedlák děti * kol 1875
Marie Mašková (1853) a Matěj Beran, chalupník (1846 Drachkov 15 )
svatba 8.2.1876 Volenice
Matěj Mašek, chalupník, (1851), a Anna Rejšková (1856 Štěchovice 13 )
svatba 4.3.1878 Volenice
děti Marie (3.2.1879), Kateřina (20.11.1880), Vincenc (6.2.1886), Jan (7.5.1888), Antonie (15.1.1891), Anna (4.6.1893)
Marie Mašková (3.2.1879) a Štěpán Ploch, truhlář, (24.7.1878 Štěchovice 72 )
svatba 9.2.1904 Volenice
bytem Volenice 92
Kateřina Mašková (20.11.1880) a Václav Bublík, kovářský pomocník (21.5.1880 Kalenice 49 )
svatba 9.11.1909 Volenice
Vincenc Mašek (6.2.1886) a Marie Linhartová (10.12.1898 Kladruby 18 )
svatba 1.2.1923 Volenice
Antonie Mašková (15.1.1891) a ?
svatba 13.2.1912 Volenice
2008 Maškovi


5
Jan Hájek, sedlák
děti Kateřina (1765či 1771)
Kateřina Hájková (1765či771 - 28.3.1845) a Jan Opava (17.11.1770 Liboč 5 - 27.5.1849)
svatba 27.9.1789
bytem Katovice 19
Josef Opava, polní mistr, a Majdalena Opavová ( Štěchovice 36 )
svatba 13.2.1810
děti Josef (1810 - 1810)
Václav Beneš, ovčák, (1827), a Antonie (1837)
děti Anežka (1859), Marie
r. 1868 panská ovčárna
bytem r. 1868
r. 1868 bytem Josef Kolář, pacholek (1851)
r. 1868 bytem sestra hospodyně Marie Hrachová (1838)
Bedřich Vrba, lesní hajný, (1839 Štěchovice 31 ), a 1/ Josefa (1840), 2/ Františka Slavíková
bytem Štěchovice 64
rodiče Františky Slavíkové - Václav Slavík, mistr kovářský, Stříbrné Hory 518, Marie Vlachová, Nalžovy
Josef Plojhar, lukař, a Anna Krakorová (Županovice 10)
děti Marie (1860 ?)
dříve chalupník, Zajájí
Marie Plojharová (1860) a Jan Kopáček, pokrývač, (1858 Kejnice 22)
svatba 16.9.1884 Volenice
rodiče Jana Kopáčka - Matěj Kopáček, chalupník, Kejnice 22 , Josefa Dlesková, Soběšice 87
1921 Vojtěch Hromíř, kovář, (1858 Volenice 80 - před 1910), a Antonie Dlohošová (1861 Volenice 9 - 1.11.1945)
svatba 28.2.1881
r. 1888 bytem zde, později Volenice 80
Josef Novák, lesní hajný, a Barbora Veselá
děti Františka (27.3.1894 Kladruby 5)
rodiče Josefa Nováka - Matěj Novák, krejčí, Vlčkovice 28, Leopoldina Baštařová, Mlázov 16
rodiče Barbory Veselé - Josef Veselý, šafář, Týnice 4, okr. Klatovy, Anna Rašková, Starý Smolivec 23
Karel Kovář, čeledín, a Marie Jírovcová (Svíratice 43)
děti Karel (2.1.1881 Hlupín 33), František (11.2.1883), Marie (22.10.1893 Kladruby 5), Václav (9.7.1897 Kladruby 5)
r. 1909 zapsán jako bednář a nájemník v Hlupíně 33
rodiče Karla Kováře - František Kovář, chalupník, Hlupín 14, Kateřina Vlková, Záboří 21
rodiče Marie Jírovcové - Jan Jírovec, domkář, Svíratice 43, Johanna Karhánková, Svíratice 22
Karel Kovář, dělník (2.1.1881) a Antonie Brabencová (28.3.1885 Kladruby 40 )
svata 4.2.1908 Volenice
bytem Kladruby 40
František Kovář, dělník (11.2.1883) a Anežka Veselá (13.1.1888 Kladruby 46 )
svatba 14.2.1911 Volenice
Václav Kovář (9.7.1897) a Emilie Stadlerová (Stachy)
svatba 29.11.1922 Strakonice
Tomáš Kučera, čeledín v panském dvoře, a Anna Kopelentová (Oučín 17)
děti Tomáš (17.8.1892 Kladruby 2 - 19.2.1894), Marie (2.8.1894 Kladruby 5)
rodiče Tomáše Kučery - Václav Kučera, tkadlec, Břetětice 14, Rosalie Dobiášová, Číhaň 14, okr. Klatovy
rodiče Anny Kopelentové - František Kopelent, domkář, Oučín 17, Magdalena Šelerová, Jindřichovice, okr. Klatovy
Emanuel Schnurpfeil, lesní, a Rosalie Prettlová
děti Amálie Anna (11.1.1897 Kladruby 5)
rodiče Emanule Schnurpfeila - Ondřej Schnurpfeil, lesník, Žleby 14, Anna Čížková, Čáslav 17
rodiče Rosalie Prettlové - Jan Prettl, ze Žáru, nájemník, bytem Bratronice 40, okr. Blatná, Marie Holá, Ostrožná 15
o rodu Schnurpfeil se můžete dočíst také v knize Země zamyšlená od Ladislava Stehlíka - viz http://www.zemezamyslena.cz/objekty/schnurpfeil/display
Amálie Anna Schnurpfeilová (11.1.1897) a Josef Keller (Rataje nad Sázavou)
svatba 12.5.1931 Rataje nad Sázavou
kmotři Amálie Anny - Amálie Schnurpfeilová, manželka Englberta Schnurfeila, revírníka v Kaltenbachu u Vimperka, zastoupená porodní babičkou Kateřinou Vítkovou
2008 Brabencovi


6
Josef Boř, domkář, († před 1820), a Dorota Rudlová (Kalenice 14)
děti Magdalena (1795 ?)
Magdalena Bořová (1795 - 10.4.1844 Štěchovice 53) a Tomáš Šebelík (1787)
bytem Štěchovice 53, domkář
děti * kol 1820
Bartoloměj Pokorný, domkář, a Marie Anna Sokolová (Kladruby)
děti Josef (1832)
Josef Pokorný (1832) a Kateřina Hradská (1839 Kladruby 22 )
svatba 21.11.1854 Volenice
Bartoloměj Pokorný, domkář, a Kateřina Bořová (Kladruby 6)
děti Anna (1823), Marie (1830)
Marie Pokorná (1830) a František Schwarz, domkář (1824 Bukovník 16)
svatba 11.2.1851 Volenice
bytem Kladruby 22
děti * kol 1860
rodiče Františka Schwarze - Matěj Schwarz, chalupník, Bukovník 16, Marie Rejšková, Bukovník 31
Anna Pokorná (1823) a Vavřinec Wohlmuth, mistr sedlářský, vdovec, Střelské Hoštice 41 (1821 Vojnice 18 )
svatba 1.10.1860 Volenice
Vojtěch Pokorný, podruh, (1828) a Barbora Kadlecová (1833 Hubenov 4)
r. 1868 Mandů? Chalupa
děti Marie (cca 1860), František (29.10.1857), Vincenc
r. 1868 psán jako hospodář
Marie Pokorná (cca 1860)
děti za svobodna Barbora Pokorná (4.12.1890 Kladruby 6 - 10.10.1891)
Josef Janský, domkář, ( Mnichov 32 ), a Marie Kučerová ( Kozlov 10)
děti za svobodna Josefa Kučerová (cca 1860) děti Vincenc (15.11.1884)
rodiče Marie Kučerové - František Kučera, chalupník, Kozlov 10, Kateřina Polanková, Kozlov
Josefa Kučerová, děvečka (cca 1860)
děti N. dívka (27.4.1888 Kladruby 6)
Vincenc Janský (15.11.1884) a Anna Šimrová (Trhové Dušníky)
svatba 18.10.1920 Strakonice
vystoupil z církve 30.11.1921 Strakonice
2008 Štěpánkovi


7
Vít Hradský neb Hromádka, sedlák
děti Marie Anna (cca 1770), Vojtěch (1784)
Marie Hromádková (cca 1770) a Martin Rejšek neb Petrášek, sedlák, (1770 Štěchovice 13 )
bytem Štěchovice 13
Vojtěch Hradský, sedlák, (1784) a Anna Opavová (1788 Štěchovice 5 )
svatba 30.5.1809 Volenice
děti Jan (1817), Anna (1823), Františka (1826)
Anna Hradská (1823) a Tomáš Švarc, sedlák, panství Mačice (1841 Bukovník 16 )
svatba 25.11.1845 Volenice
rodiče Tomáše Švarce - Matěj Švarc, sedlák, Bukovník 16, Anna Rejšková, Bukovník 30
Františka Hradská (1826)
r. 1868 bytem u bratra Jana
Jan Hradský, domkář, sedlák, (1817), a Josefa Břečková (1824 Krejnice 4 )
svatba 16.2.1841 Volenice
r. 1868 Hradských dvůr
děti Marie (1844), Antonie (1847), František (1848), Anna (1853), Václav (11.10.1857), Josef (1862), Petronilla (1866), Václav (cca 1860)
Marie Hradská (1844) a Václav Klásek, Veřechov 22 (1840 Nezamyslice 13 )
svatba 14.5.1861 Volenice
rodiče Václava Kláska - František Klásek, sedlák, Nezamyslice 13, Kateřina Jolar, Lhota Horažďovická 7
Antonie Hradská (1847) a Václav Hlava, sedlák, (1845 Novosedly 23 )
svatba 24.11.1868 Volenice
bytem Novosedly 23
děti * kol 1880
František Hradský (1848) a Kateřina Žipková (1852 Novosedly 29 )
svatba 23.11.1869 Volenice
bytem Novosedly 29 , sedlák
Anna Hradská (1853) a František Pašava, sedlák, sedlák (9.9.1849 Štěchovice 26 )
svatba 16.2.1874 Volenice
bytem Štěchovice 26
Josef Hradský, hostinský, Kladruby 12 (1862) a Marie Machníková (31.1.1863 Štěchovice 19 )
svatba 16.11.1886 Volenice
bytem Kladruby 12
Petronilla Hradská (1866) a Václav Vaniš, sedlák (1863 Újezdec u Chanovic 12)
svatba 24.11.1885 Volenice
rodiče Václava Vaniše - Tomáš Vaniš, sedlák, Újezdec 12, Magdalena Marešová, Hradešice 33
1894 Jan Bláha, nádeník, (1836 Volenice 67 ), a Marie Hlinková (13.3.1837 Zvotoky 45 )
svatba 19.11.1861 Volenice
děti Anna (1866), Josef (1868), František (1871), Jan (16.3.1876)
r. 1892 domovská obec Volenice
Anna Bláhová (1866) a Pavel Berger, nádeník (1871 Kladruby 31 )
svatba 3.2.1894 Volenice
bytem viz Kladruby 31
Josef Bláha, nádeník, (1868) a Marie Koblihová (30.1.1870 Volenice 30 )
svatba 31.7.1894 Volenice
František Bláha, nádeník (1871) a Barbora Kubičková (1871 Kladruby 2 )
svatba 29.1.1895 Volenice
bytem Kladruby 2
Jan Bláha, nádeník, (16.3.1876) a Josefa Prokopová (24.11.1872 Kladruby 43 )
svatba 12.11.1900 Volenice
Václav Chod, nádeník, domovská obec Sedlo, a Marie (Anna) Pavelcová (Horní Poříčí)
děti Marie (cca 1860), Františka (cca 1860)
nějaký Václav Chod, podruh, bytem Sedlo 14 , ale s manželkou Annou Šafaříkovou z Hubenova
Marie Chodová (cca 1860)
děti za svobodna Václav Chod (19.5.1893 - 6.1.1894)
Františka Chodová (cca 1860)
děti za svobodna Marie Chodová (5.8.1893 Kladruby 7 - 18.1.1894), Josef Chod (9.1.1896 Kladruby 7)
Václav Hradský, chalupník, (cca 1860), a Marcelina Kroupová ( Borek 55 )
děti Václav (20.4.1885), Jan (25.5.1887 - 12.7.1887), Marie (21.6.1888 - 1.8.1889), Jan (22.6.1890), Anna (27.12.1896 Bílina, okr. Duchcov)
rodiče Marceliny Kroupové - František Kroupa, sedlák, Borek u Mnichova 55, Anna Vlášková, Jemnice 36
r. 1885 zapsán jako sedlák
Václav Hradský (20.4.1885) a Marie Laukašová
svatba 24.11.1912 Hradec Králové
Jan Hradský (22.6.1890 Kladruby), cestář, a Anna Benedyktová (14.6.1894 Horní Poříčí 13 )
svatba 6.2.1920
bydliště Horní Poříčí 13
Anna Hradská (27.12.1896) a František Šíma, chalupník, (8.6.1891 Štěchovice 32 )
svatba 12.2.1931
bytem Štěchovice 32
1976 Marie Císařová
r. 1976 členka MNV Volenice
2008 Císařovi


8
Josef Mašek, sedlák, (1815 - po 1868), a Josefa Opavová (23.3.1815 Katovice 19 - 16.3.1892)
svatba ???
děti Marie (1846)
r. 1868 výminkáři
Tomáš Machník, sedlák, (1832 Novosedly 19 ), a Marie Mašková (1846)
svatba 26.2.1867 Volenice
r. 1868 Mlynářů dvůr
děti Josef (1867), Kristyna (21.12.1870), Alois (3.2.1884)
r. 1868 bytem ?, děvečka (1845), Josef ?, pacholek (1848), Kateřina ?, paska (1855)
Kristyna Machníková (21.12.1870) a Karel Kouba, strážník při státní dráze, Plasy (18.2.1871 fara Strakonice)
svatba 21.2.1898 Volenice
rodiče Karla Kouby - Matěj Kouba, hlídař při dráze na odpočinku, Plzeň, Terezie Máchová, Milčice 4
Alois Machník (3.2.1884) a Marie Svátová (21.9.1889 Kladruby 23 )
svatba 20.11.1913 Volenice
Josef Machník, chalupník, (1867) a Anna Pašavová (8.1.1872 Volenice 33 )
svatba 23.10.1894 Volenice
děti Tomáš (22.8.1895 Kladruby 9), Josef (9.10.1897 Kladruby 9), Anna (17.7.1904)
r. 1895 a 1897 zapsán v Kladrubech 9 (což je chalupa, zde selské)
Anna Machníková (17.7.1904) a Karel Sládek, zemědělský dělník, (3.10.1903 Sloučín 1 )
svatba 14.2.1931
Vincenc Machník a Antonie Benadová (Lhota Střelskohoštická)
děti Helena (14.9.1911)
Helena Machníková (14.9.1911) a František Bohumil Opava (1.10.1905 Mnichov 96 )
svatba 26.2.1938
bytem Mnichov 96
2008 Bílkovi


9
Jakub Brabenec, chalupník, a Anna Šišková ( Volenice 46 )
děti Kateřina (1815), Marie Anna (cca 1815), Magdalena (1821), Josefa (17.6.1825), Antonie (1832)
Kateřina Brabencová (1815) a Václav Tauchen, kovář (1812 Kladruby 33 )
bytem Štěchovice 68
děti * kol 1845
Marie Anna Brabencová (cca 1815)
děti za svobodna Jakub Brabenec (8.8.1845 Štěchovice 68 - 23.10.1845)
Magdalena Brabencová (1825) a František Osvald, panský vozka, Kladruby 1 (1821)
svatba 11.6.1845 Volenice
rodiče Františka Osvalda - Jakub Osvald, mistr řeznický, nájemník hospody, město Hospice? 19, Anna Fouňová, Katovice 13
Josefa Brabencová (17.6.1825) a Jan Šoul (1827 Škůdra 31 )
svatba 7.5.1849 Volenice
bydliště Škůdra 31
děti * kol 1850
Antonie Brabencová (1832) a Tomáš Buzín, sloužící (1824 Kalenice 3 )
svatba 26.11.1860 Volenice
Václav Brabenec, chalupník, (1830), a Marie Kubatová (1838 Pracejovice 8 )
r. 1868 Brabenců chalupa
děti Václav (1.3.1857), Marie (8.9.1860), Anna (1852), Františka, Kristina, Karolina
r. 1884 zapsán jako bývalý chalupník
Václav Brabenec, zedník (1858) a Anna Šejdová (1859 Koclov 18 )
svatba 25.2.1884 Volenice
r. 1884 bytem Katovice 25
2008 Machníkovi


10
Marie Kouřimová (cca 1840) a Josef Staněk
bytem Lhota Tažovická 19 , domkář
děti * kol 1870
Josef Kouřim, chalupník, († před 1868), a Marie Hlavsová (1818 Kejnice 30 - po 1868 )
děti Kateřina (1834), Anna (1837), Antonie (1844), Marie (1845)
Anna Kouřimová (1837) a Václav Hlaváč, domkář (1822 Kladruby 12 )
svatba 14.11.1859 Volenice
bytem Kladruby 17
Antonie Kouřimová (1844) a Václav Brož, pasák, domkář (1840 Krejnice 35 )
svatba 26.1.1864 Volenice
bytem Krejnice 35
děti * kol 1860
Marie Kouřimová (1845) a Josef Staněk, domkář, vdovec (1830 Lhota Tažovická 11 )
svatba 22.6.1869 Volenice
bytem Lhota Tažovická 19 , domkář
děti * kol 1870
Josef Brůžek, chalupník, (1836 Kladruby 20 ), a 1/ Kateřina Kouřimová (1834), 2/ Kateřina Kudláčková (Kozlov 56)
svatba 1/ 1.8.1865 Volenice
r. 1868 Pičků chalupa
děti 1. manželství Václav (16.7.1863), František (1868), Terezie (1873)
děti 2. manželství Josef (12.9.1880), Jan (11.1.1883), Karel (14.1.1885), Marie (1.7.1887 - 11.5.1911), Antonín (10.2.1890 - 20.12.1892)
rodiče Kateřiny Kudláčkové - Josef Kudláček, mistr zednický, Kozlov 56, Kateřina Potřebná, Cehnice 1
Václav Brůžek, zedník, (16.7.1863) a 1/ Anastazie Hlaváčová (1860 Kladruby 35 ), 2/ Františka Chodová ( Sedlo 14 )
svatba 1/ 10.5.1887 Volenice, 2/ 12.4.1910 Volenice
bytem Kladruby 17 , chalupník
František Brůžek, nádeník, (1868) a Anna Schwarzová (1866 Kladruby 22 )
svatba 23.10.1894 Volenice
bytem Kladruby 22
Terezie Brůžková (1873) a Tomáš Podlesný, domkář, obuvník (1862 Tažovice 15 )
svatba 5.2.1895 Volenice
bytem Tažovice 13
děti * kol 1895
Jan Brůžek, nádeník (11.1.1883) a Marie Zemenová (1.8.1882 Kladruby 29 )
svatba 20.10.1904 Volenice
Josef Brůžek, chalupník, (12.9.1880), a Marie Moosová (4.5.1882 Štěchovice 30 )
svatba 20.2.1906 Volenice
2008 Grabmüllerovi, Kalovi


11
Vojtěch Průcha, domkář, a Magdalena Šímová (Střelské Hoštice 38)
děti Josefa (cca 1800), Kateřina (1817)
Kateřina Průchová (1817) a Josef Veselý (1821 Kladruby 26 )
svatba 22.4.1845 Volenice
bytem Kladruby 26 , domkář
děti * kol 1860
Anna Průchová (cca 1820) a František Procházka
bytem Kladruby 29 , domkář
děti * kol 1850
Tomáš Prokop, domkář, a Josefa Průchová (cca 1800 Kladruby 11)
bytem Štěchovice 31 , pachtýř hospody, později domkář zde
děti * kol 1830
Josef Prokop, domkář, (1844 Kladruby 11, viz Štěchovice 31 - před 1895), a Karolina Zemenová
děti Marie (1871), Josefa (24.11.1872), Václav (2.7.1887 - 31.1.1911)
rodiče Karoliny Zemenové - Jakub Zemen, sedlák, Sedlo, Marie Táborová, Krty
František Prokop, chalupník, (21.1.1835 viz Štěchovice 31 ), a Josefa Hlavová (1840 Novosedly 23 )
svatba 25.2.1862 Volenice
r. 1868 Poldů domek
děti Marie (1865), Anna (1869), Jan (30.7.1874)
r. 1868 bytem dcera Anna Prokopová (1851)
Marie Prokopová (1865) a Josef Kříště, rolník (1861 Katovice 18 )
svatba 8.7.1884 Volenice
Anna Prokopová (1869) a František Macholda, sedlák (1863 Ohrazenice 4 )
svatba 5.2.1889 Volenice
bytem Ohrazenice 4
děti * kol 1900
Jan Prokop, chalupník, (30.7.1874), a Josefa Kašpírková (8.2.1881 Štěchovice 9 )
svatba 7.11.1899 Volenice
2008 Prokopovi


12
Matěj Hlaváč, domkář, a Marie Anna Sokolová ( Kladruby 17 )
děti Václav (1822)
Václav Hlaváč, domkář (1822) a Anna Kouřimová (1837 Kladruby 10 )
svatba 14.11.1859 Volenice
bytem Kladruby 17
1782 Adam Hlaváč a Anna Hájková (1731 Žihobce 10 )
svatba ???
děti Dorota (1782)
Dorota Hlaváčová (1782) a Šwarc
svatba ???
bytem Rábí 4
Kateřina Hlaváčová (1820) a Ignác/Hynek Kříž, sedlák
svatba ???
bytem Novosedly 33
děti * kol 1860
Kateřina Hlaváčová (cca 1820) a Tomáš Kříž, sedlák
svatba ???
bytem Novosedly 33
děti * kol 1850
Václav Hlaváček, domkář, (1829), a Anna (1837)
r. 1868 Adamů domek
děti František, Anastazie (10.4.1861), Marie
bytem r. 1868
Josef Hradský, hostinský, (1862 Kladruby 7 ) a Marie Machníková (31.1.1863 Štěchovice 19 )
svatba 16.11.1886 Volenice
děti Marie (19.6.1887), Marcelina (27.12.1888), Anežka (24.1.1891)
Anežka Hradská (24.1.1891) a 1/ Karel Vondráček, 2/ František Šperl
svatba 1/ 20.9.1913 Horní Jelení, 2/ 17.11.1943 Domažlice
František Kašpírek, chalupník, (31.12.1862 Štěchovice 21 ) a Josefa Bulková (1860 Volenice 6 )
svatba 17.11.1891 Volenice
bytem Kladruby 12, potom Štěchovice 83
Josef Šůs, nájemník ( Kladruby 38 ) a Marie Holoubková (Lhota Střelskohoštická 24)
děti František (28.1.1897 Kladruby 38), Vojtěch (1.3.1898 - 24.2.1899)
rodiče Marie Holoubkové - Jan Holoubek, sedlák, Lhota Střelskohoštická 24, Marie Vávrová, Horní Poříčí 24
r. 1897 chalupník v Kladrubech 38, r. 1898 nájemník zde
František Šůs a Marie Kohoutová (Velké Hydčice)
svatba 21.9.1920 Horažďovice
1908 Jan Kyselka, pekař ve Velími 155, (t před 1931), a Františka Paroubková (Kladruby)
děti Ludmila (1.4.1908)
Ludmila Kyselková (1.4.1908) a Václav Soukup, zemědělský dělník, (30.7.1905 Všechlapy 3, okr. Volyně)
rodiče Václava Soukupa - Václav Soukup, čeledín, Všechlapy 3, Marie Havlanová, Pracovice 13
ohlášky 1931 Volenice
2008 Soukupovi


13
Marie Sluková, podruhyně (1812)
bytem r. 1868
Vavřinec Pivnička, sedlák, (1807), a Barbora Neřádová ( 1816 Novosedly 6 )
r. 1868 Hájků dvůr
děti František (1843), Matěj (1850), Marie (1851), Jan (cca 1860), Petr (1849)
František Pivnička (1843) a Petronilla Burianová (1853 Sloučín 3 )
svatba 11.11.1873 Volenice
bytem Kladruby 24 , domkář
Matěj Pivnička, bednář (1850) a Kateřina Rejšková (1853 Škůdra 13 )
svatba 15.2.1876 Volenice
bytem Kladruby 46 , domkář
Marie Pivničková (1851) a Josef Veselý (1849 Kladruby 26 )
svatba 17.11.1874 Volenice
bytem Kladruby 46 , nájemník
Jan Pivnička, chalupník, (cca 1860), a Marie Štěrbová ( Mnichov 19 )
děti Marie (21.3.1883 Čepřovice 1), Štěpán (26.12.1885), Josef (12.12.1888), Petr (10.8.1891 - 3.4.1894), Václav (22.8.1894 Kladruby 13)
Marie Pivničková (21.3.1883) a František Holkup, chalupník (13.6.1880 Kozlov 25 )
svatba 11.2.1908 Volenice
Josef Pivnička (12.12.1888 - 20.11.1893) a Marie Harantová (Úlehle 5)
svatba 8.2.1923 Čestice
v matrice N zapsáno i úmrtí v dětství i svatba
Václav Pivnička (22.8.1894)
vystoupil z církve 30.8.1919 Strakonice
Štěpán Pivnička, chalupník, (26.12.1885), a Barbora Kašpírková (23.12.1890 Štěchovice 21 )
svatba 19.1.1910 Volenice
2008 Pivničkovi


14
Tomáš Dub, výminkář, a Anna Housová (Kladruby 13)
děti Anna (1798), František (1800)
Anna Dubová (1798) a Jakub Kropáček (1792)
bytem Štěchovice 32 , chalupník
děti * kol 1830
František Dub, sedlák, (1800) a Josefa Marášková (3.3.1807 Štěchovice 49 )
svatba 17.2.1824 Volenice
děti Marie (1827), František (1833), Josefa (1838), Anna (1843), Kateřina (1846)
Marie Dubová (1827) a Ondřej Dach, sedlák, Tedražice 3 (1827 Nalžov 9)
svatba 21.11.1848 Volenice
rodiče Ondřeje Dacha - Josef Dach, sedlák, Tedražice , Marie Trambová, Čejkovy 6
Josefa Dubová (1838) a Tomáš Burjan neb Požárek, chalupník (1831 Vojnice 2 )
svatba 25.2.1862 Volenice
Anna Dubová (1843) a Josef Batka, šenkýř, Černá 18 (1834 Černá, okr. Sušice)
svatba 15.7.1862 Volenice
rodiče Josefa Batky - Josef Batka, šenkýř, Černá 18, Marie Boučková, Radinov 27
Kateřina Dubová (1846) a František Ounický, sedlák (1843 Klímovice 9)
svatba 24.11.1869 Volenice
rodiče Františka Ounického - Josef Ounický, sedlák, Klinovice 9, Josefa Konopková, Malá Turná
František Dub, (1833), a Marie Votavová (1838 Strašice 9 )
svatba 20.2.1860 Volenice
r. 1868 Lukášů dvůr
děti Marie (26.11.1861), Petronila, Antonie
Šimon Plnis?, pacholek (1843),
Kateřina ?, služebná (1849)
oba bytem r. 1868
Václav Ulián, chalupník, ( Kozlov 33 ), a Magdalena Křížková ( Kozlov 16 )
děti Václav (6.9.1873), Anežka (3.8.1878), Marie (22.8.1884)
Anežka Uliánová (3.8.1878) a Josef Tábor, domkář (1872 Hradec 22 )
svatba 7.2.1899 Volenice
Marie Uliánová (22.8.1884) a František Dub, domkář, (29.10.1880 Novosedly 41 )
svatba 17.11.1903 Volenice
Václav Ulián, dělník, (6.9.1873), a Terezie Pivničková (29.10.1877 Kladruby 46 )
svatba 29.1.1901 Volenice
děti Františka (30.5.1905)
Františka Uliánová (30.5.1905) a Antonín Brabenec, zemědělský dělník (8.4.1902 Štěchovice 28 )
svatba 24.5.1930 Volenice
bytem Kladruby 59
2008 Papežovi


15
Jan Brabenec, chalupník, a Magdalena Doubková ( Krejnice 14 )
děti Jan (1788), Matěj
Matěj Brabenec a Anna Šímová ( Zvotoky 27 )
bytem Konopiště 5, okr. Prachatice
děti * kol 1835
Jan Brabenec (1788) a 1/ ???, 2/ Marie Soukupová ovd. Neřádová (1796 Novosedly 5 , bytem Krejnice 36 )
svatba 2/ 1.10.1849 Volenice
bytem Škůdra 21
Kateřina ?, podruhyně (1838)
děti Josefa
bytem r. 1868
Jan Doubek, sedlák, (1836), a Antonie Rejšková (1838 Krejnice 2 )
r. 1868 Bořů dvůr
děti Anna (1859)
r. 1868 bytem Antonie Rychtářová, služebná (1843)
Anna Doubková (1859) a Josef Straka, domkář (1854 Boubín 7)
svatba 24.6.1884 Volenice
rodiče Josefa Straky - Václav Straka, domkář, Boubín 7, Anna Štěpánová, Hejná
Jan Hromadka, nádeník, (1818), a Marie Neřádová ( 1822 Novosedly 6 )
děti Antonín (1847)
r. 1868 bytem Kladruby 12, podruh
Antonín Hromádka, obuvník (1847) a Barbora Bergerová (1852 Kladruby 31 )
svatba 4.6.1872 Volenice
bytem Kladruby 41 , domkář
Josef Zábranský, bednář (1856 Kalenice 20 ), a Josefa Hrušková (1858 Kalenice 29 )
svatba 7.2.1882 Volenice
děti Josef (13.3.1884 Kalenice 30), Karel (3.1.1886), Vojtěch (5.10.1889 Kalenice 11), Marie (16.11.1891 Kalenice 11), Vincenc (12.8.1887 Kladruby 15)
Josef Zábranský (Hradec 12)
svatba 28.7.1923 Katovice
Marie Zábranská (16.11.1891) a Václav Bernat (Nezamyslice 43)
svatba 24.11.1923 Volenice
2008 Blažkovi


16
František Vitěka, sedlák, a Marie Pechová neb Nováčková (Mečíchov 56)
děti Anna (1819), Marie (1817)
Marie Vitěková (1817) a Jan Mašek, chalupník (1816 Štěchovice 32 )
svatba 24.2.1835
bytem Štěchovice 32
děti * kol 1840
Anna Vitěková (1819) a 1/ Josef Šebelík, mistr truhlářský (1815 Štěchovice 53 ), 2/ Tomáš Vitěka (1822 Mukárov 11 )
svatba 1/ 23.11.1846 Volenice, 2/ 27.11.1855 Volenice
bytem Štěchovice 53
děti * kol 1850
Jan Maroušek, podruh, (1822), a Antonie (1834)
r. 1868 Vitěků dvůr
děti Josef (1843), Jan (2.8.1860), Petronila, Václav (11.10.1862), Anna (20.10.1852), Antonie
Veronika Sladká, podruhyně (1829)
bytem r. 1868
Josef Zimanzl, kovář, (Veřechov 6), a Marie Chalušová
děti Josef (12.3.1890 Kladruby 16)
rodiče Josefa Zimanzla - Jan Zimanzl, kovář, Veřechov 6, Antonie Korbelová, Veřechov 30
rodiče Marie Chalušové - Tomáš Chaluš, šafář, Karlov 1, Anna Levá, Malý Bor 6
Josef Votýpka, kovář, (1841 fara Chanovice), a 1/ ??? († fara Chanovice), 2/ Marie Holenková (1853)
svatba 2/ 5.6.1893 Volenice
rodiče Josefa Votýpky - Vojtěch Votýpka, mistr kovářský, Chanovice 5, Františka Chaloupková, Holkovice 10
rodiče Marie Holenkové - Jan Holenka, zedník, Sedlice 200, Anna Mokrá, Škvořetice 73
Hynek Švarc, nádeník, (1829 Hory Matky Boží), a Kateřina Křešničková (7.11.1827 Volenice 73 )
svatba 30.1.1866 Volenice
děti Josefa (20.3.1864)
rodiče Hynka Schwarze - František Schwarz, Hory Matky Boží 38, Terezie Prezlová, Kudichovice?
Josefa Švarcová (20.3.1864) a Tomáš Motl, nádeník (18.5.1864 Tažovice 7 )
svatba 17.9.1889 Volenice
bytem Tažovice, Ohrazenice, Volenice 64 , Zvotoky
děti * kol 1895
2008 Paroubkovi


17
Marie Anna Sokolová (cca 1790) a Matěj Hlaváč
bytem Kladruby 12 , domkář
děti * kol 1820 (syn Václav, viz níže)
Václav Hlaváč, domkář (1822 Kladruby 12 ), a Anna Kouřimová (1837 Kladruby 10 )
svatba 14.11.1859 Volenice
Anna Masáková, chalupnice (1807)
r. 1868 Radů chalupa
r. 1868 bytem Josefa ?, schovanka (1842), Marie Jeřábková (1855)
Anna Maroušková, podruhyně (1815)
děti za svobodna Kateřina Maroušková (1848 Kladruby 24), Barbora Maroušková (1840)
r. 1868 bytem Kladruby 12, podruhyně, s dcerou Barborou
rodiče Anny Marouškové - Marie Maroušková, dcera Jana Marouška, chalupník, Mladějovice 14, Terezie Staňková, Mladějovice 18
Kateřina Maroušková (1848) a Václav Martínek (1846 Vrbice 9 )
svatba 8.2.1869 Volenice
bytem Kladruby 43
Jan Martínek, nádeník (1848 Vrbice 9 ), a Anna Rychtářová (1853 Kladruby 36 )
svatba 26.9.1876 Volenice
děti Josef a Marie (23.3.1885)-dvojčata
bratr Jana Martínka bytem Kladruby 53
Josef Martínek (23.3.1885 - 11.3.1886)
Marie Martínková (23.3.1885) a Jan Křivanec (Dražejov 15)
svatba 18.1.1910 Kraselov
František Kříž, chalupník, ( Novosedly 33 ), a Kateřina Jíňová ( Lhota Hoštická 5 )
děti Jan a Václav (25.8.1884)-dvojčata, Matěj (2.2.1887)
Jan Kříž (25.8.1884 - 3.9.1884)
Václav Kříž (25.8.1884 - 27.11.1902 Sedlo)
Václav Brůžek, chalupník, zedník, (16.7.1863 Kladruby 10 ), a 1/ Anastazie Hlaváčová (1860 Kladruby 35 ), 2/ Františka Chodová (23.11.1868 Sedlo 14 )
svatba 1/ 10.5.1887 Volenice, 2/ 12.4.1910 Volenice
děti 1. manželství Václav (17.8.1888), Josef (12.12.1891 - 28.8.1892), Emanuel (23.12.1894), Anastazie (26.9.1897)
Václav Brůžek (17.8.1888) a Anežka Kubešová (Veřechov)
svatba 18.11.1922 Horažďovice
2008 Procházkovi


18
Bartoloměj Plechatý, chalupník, (1783), a Veronika Purkrábková (5.6.1783 Mnichov 63 )
svatba 12.2.1811 Katovice (svědci Jakub Jaberka, sedlák, Martin Mašek, domkář)
děti Marie (1813), František (1816), Kateřina (1821)
Kateřina Plechatá (1821) a Matěj Štěpán (1827 Hejná 40)
svatba 19.2.1855 Volenice
rodiče Matěje Štěpána - Jan Štěpán, domkář, Hejná 40, Anna Kovaříková, Hliněný Újezd 8
Marie Plechatá (1813) a Jan Štěpán, domkář, vdovec (1839 Hejná 40 )
svatba 25.11.1845 Volenice
bytem Hejná 40 , domkář
děti * kol 1850
rodiče Jana Štěpána - Frnatišek Štěpán, domkář, Hejná 40, Josefa Šavrdová? neb Šebestová, Hejná 7
1850 František Plechatý, chalupník, (1816), a Kateřina Truhlářová neb Kovárnová (1828 Strašice 2 )
svatba 17.2.1846 Volenice
r. 1868 Plechatých chalupa
děti Jan (1849), Anna (1851), František (1856), Marie (19.12.1858), Josef (9.3.1862), Antonín (1865),
1882 Anna Plechatá (1851) a Vojtěch Vojík ( Štěchovice 1 )
svatba 3.2.1874 Volenice
Anna Plechatá r. 1862 žije u prarodičů ve Strašicích
r. 1874 obuvník ve Štěchovicích, r. 1880 domkář ve Štěchovicích 51 a zároveň čeledín v Daměticích, r. 1910 šafář Vojnice 1
Josef Plechatý (9.3.1862) a 1/ Anna Drhová ovd. Truhlářová (1848 Sedlo 7 , bytem Strašice 2 - 1900-1905), vdova po bratranci, 2/ Terezie Šoulová ovd. Lojíková (9.7.1873 Dobrš 11 , bytem Dobrš 5 )
svatba 1/ 22.2.1892 Volenice, 2/ ??? (ohlášky 7.1905 Dobrš)
Antonín Plechatý, nádeník (1865) a Anna Hrdličková (1862 Zadní Zborovice 44)
svatba 9.2.1891 Volenice
rodiče Anny Hrdličkové - Josef Hrdlička, nádeník, Zadní Zborovice 44, Kateřina Žílová, Libětice
Jan Plechatý, chalupník, (cca 1860), a Marie Dlouhá (Dražejov 30)
děti Josefa (16.2.1885), Bohumil (16.3.1887), Karel (29.5.1889)
rodiče Marie Dlouhé - František Dlouhý, sedlák, Dražejov 30, Anežka Komrsková, Stráňovice 7
Václav Linhart, zedník, chalupník, ( Kladruby 32 ), a Anna Brožová (Mukárov 2)
děti Marie (16.11.1891 - 18.11.1891), Anna (1.7.1895), Marie (10.12.1898)
rodiče Anny Brožové - martin Brož, nájemník, Mukárov 2, Marie Hnídková, Veřechov 2
Anna Linhartová (1.7.1895) a Josef Peleška (6.6.1891 Ohrazenice 13 )
svatba 12.2.1920 Volenice
Marie Linhartová (10.12.1898) a Vincenc Mašek (6.2.1886 Kladruby 4 )
svatba 1.2.1923 Volenice
1906 Václav Linhart, rolník, a Marie Šmrhová (Velký Bor 11)
děti Františka (4.10.1906)
Františka Linhartová (4.10.1906) a František Burian, rolník (24.4.1907 Sloučín 3 )
ohlášky 11.1931
2008 Linhartovi


19
1864 František Kotrouš, obecní sluha, nádeník (16.7.1841 Štěchovice 14 - 4.3.1876 Štěchovice 16) a Luisa (Aloisie) Vrbová (1845 Štěchovice 31)
svatba 6.10.1863 Volenice
r. 1864 bytem Štěchovice 14, r. 1868 bytem zde
Jan Brož, obecní slouha, (1830) a 1/ ???, 2/ Marie Oplová (1845 Krejnice 22 )
svatba 2/ 17.5.1886 Volenice
rodiče Jana Brože - Františka Brožová, podruhyně, Bukovník
1893 Josef Jeřábek neb Řežábek, domkář, (1828 Vojnice 23 ), a 1/ Marie Bečvářová (1829 Kladruby 24 ), 2/ Antonie Pavlíková (1840 Krejnice 27 )
svatba 1/ 6.2.1849 Volenice, 2/ 3.2.1863 Volenice
děti 1. manželství František (1850), Anna (1853), Václav (2.10.1856), Barbora (16.12.1858)
děti 2. manželství Terezie (1867), Antonie (1869), Jan (1872)
r. 1868 a 1891 psáni jako domkáři v Kladrubech 24
Anna Jeřábková (1853) a Jan Sluka, nádeník (1852 Svíratice 54)
svatba 2.10.1877 Volenice
rodiče Jana Sluky - Martin Sluka, domkář, Svíratice 54, Kateřina Živná, Svíratice 51
Terezie Jeřábková (1867) a Josef Brůžek, truhlář (1861 Kladruby 44 )
svatba 21.4.1891 Volenice
bytem Kladruby 50 , domkář
Antonie Jeřábková (30.6.1868) a Václav Vaněk, domkář, (30.10.1866 Volenice 83 )
svatba 20.6.1893 Volenice
bytem Volenice 83
1894 1/ Jan Jeřábek, (1872), 2/ Matěj Zdichynec, zedník, (23.2.1868 Zvotoky 31 ) a Marie Plochová (21.10.1873 Štěchovice 72 )
svatba 1/ 8.5.1894 Volenice, 2/ 9.2.1897 Volenice
děti 1. manželství Anežka (28.12.1895 - 20.3.1896)
děti 2. manželství Štěpán (19.10.1898), Aloisie (11.6.1901)
Štěpán Zdichinec (19.10.1898) a Marie Pinkasová (Frymburk)
svatba 8.11.1924 Nezamyslice
Aloisie Zdychyncová (11.6.1901) a František Hubáč, dělník (28.12.1899 Damíč)
svatba 4.11.1929 Volenice
rodiče Františka Hubáče - František Hubáč, dělník, Damíč, Kateřina Herzová, Engenreither
František Hubáč r. 1929 tovární dělník Královské Vinohrady, Rejškova ulice 6
2008 Křivancovi


20
Antonín Brůžek, sedlák, (1815 - po 1868), a Anna Kloudová (Sedlo 19 - před 1868)
děti Josef (1836), Václav (1843), František (1847), Marie (1851), Anna (cca 1840)
Anna Brůžková (cca 1840)
r. 1868 bytem u bratra Josefa, Kladruby 10
Josef Brůžek, chalupník, (1836 ), a 1/ Kateřina Kouřimová (1834 Kladruby 10 ), 2/ Kateřina Kudláčková (Kozlov 56)
svatba 1/ 1.8.1865 Volenice
bytem Kladruby 10
František Brůžek, zedník (1847) a Anna Prokopová (1848 Kladruby 11 )
svatba 24.1.1871 Volenice
r. 1868 zde nebydlel
Marie Brůžková (1851) a František Kozák, domkář, (1846 Horní Poříčí 39 )
svatba 18.11.1872 Volenice
Václav Brůžek, sedlák, (1843) a 1/ Františka Housková (Nezamyslice 17 - po 1868), 2/ Kateřina Žipková ovd. Hradská (1852 Novosedly 29 )
svatba 2/ 7.2.1888 Volenice
r. 1868 Pražáků dvůr
děti 1. manželství Josefa (1870), Marie (1871), N. dívka (14.10.1884), František (26.3.1886 - 26.3.1886), N. dívka (12.11.1887)
děti 2. manželství František (8.2.1889), Ludmila (17.8.1891), Růžena (2.6.1894)
rodiče Františky Houskové - Ondřej Houska, sedlák, Nezamyslice 44, Marie Kvíchová, Dražovice
r. 1868 bytem Marie ?, paska (1854)
Josefa Brůžková (1870) a Václav Janeček, zkoušený podkovář, Novosedly 69 (1844 Lhota Horažďovická 6)
svatba 20.1.1891 Volenice
Marie Brůžková (1871) a Josef Hosper, domkář (1868 Kladruby 28 )
svatba 27.6.1893 Volenice
bytem Kladruby 28
František Brůžek (8.2.1889) a Antonie Vorudová (Novosedly )
svatba 18.11.1913 Volenice
Růžena Brůžková (2.6.1894) a Josef Schraml
svatba 23.11.1920 Perg
Jan Dubský, komediant s loutkami, a Karolina Fürstová
děti Jan (23.5.1892 Kladruby 20)
Jan Dubský byl r. 1892 z Předmíře, domovská obec Předmíř
rodiče Karoliny Fürstové - František Fürst, pilař, Blovice, okr. Blovice, Kateřina N.
Jan Dubský (23.5.1892) a Františka Čandová (Volešnice)
svatba 22.2.1916 Krásná Hora
kmotr František Kouřim, kostelník, Volenice
Vojtěch Brůžek, rolník, a Anna Uliánová (Kozlov 33)
děti Marie (9.6.1904)
Marie Brůžková (9.6.1904) a Josef Marek, zedník, (16.11.1902 Nezdice, bytem Zvotoky 37 )
svatba 8.6.1929
2008 Brůžkovi, Maškovi


21
Václav Bernas, sedlák, (1795 - po 1868), a Anna Petříková (1803 Volenice 57 - po 1868 )
děti Jan (1824), Marie Anna (1830), Antonie (1834)
Jan Bernas (1824) a Anna Elisabeta Sedláčková (1841)
svatba 8.10.1859 Volenice
rodiče Anny Elisabety Sedláčkové - Václav Sedláčk, Mělník, Kateřina Cecilie Žáková, Čechtice
Marie Anna Bernasová (1830) a Václav Machník, domkář (1835 Koclov 5 )
svatba 12.2.1855 Volenice
Antonie Bernasová (1834) a Josef Procházka recte Hosper (1823 Kladruby 28 )
svatba 9.9.1856 Volenice
bytem Kladruby 28 , domkář
děti * kol 1870
Josef Bernas, sedlák, (1826), a Marie Valkounová (1828 Mnichov 32 )
r. 1868 Benešů dvůr
děti Vojtěch, Barbora (1854), Marie (13.1.1856), Anna (14.5.1860), Josef
r. 1868 bytem Josef Valkoun, otec hospodyně (1807)
Barbora Bernasová (1854) a František Jedlička, sedlák (1852 Volenice 58 )
r. 1868 zde nebydlela
svatba 3.2.1875 Volenice
bytem Strašice 19 , sedlák
Václav Bernas, sedlák, a Anna Petříková (Volenice )
děti Rosálie (1842)
Rosalie Bernasová (1842) a Josef Štolovský (1845)
svatba 27.4.1872 Volenice
rodiče Josefa Štolovského - Josef Štolovský, soukeník, Sobotka 265, Anna Šimůnková, Dobšice 6
Václav Chval, nádeník, ( Koclov 16 ), a Cecilie Felixová
děti Marie (12.9.1889 Kladruby 21)
rodiče Cecilie Felixové - Františka Felixová, dcera Josefa Felixy, hrnčíř, Kamenice nad Lipou, Marie Černá, Chejrov
Marie Kloudová
děti za svobodna Josefa Kloudová (cca 1845 ?)
rodiče Marie Kloudové - Ignac Kloud, sedlák, Velké Hydčice 6, Anna Havlová, Bojanovice
Josefa Kloudová (cca 1845)
děti za svobodna Marie Kloudová (1870 ?)
Marie Kloudová (1870) a Josef Pýcha, zedník, Žďár 30, okr. Plánice (1864 fara Těchonice)
svatba 3.2.1892 Volenice
děti Josef (2.3.1892 - 20.6.1907)
rodiče Josefa Pýchy - Anna Pýchová, dcera Filipa Pýchy, domkář, Žďár 33, Marie Štěrbová, Žďár
Vojtěch Pokorný, nájemník
nájemník r. 1892, svědek při svatbě Marie Kloudová a Josef Pýcha
Stanislav Jarolím, poklasný, a Marie Koželuhová
děti Anna (30.5.1890 Kladruby 1), Josefa (17.3.1892 Kladruby 1), Františka (3.6.1894), Bohumil (2.10.1896), Božena (26.3.1899)
rodiče Stanislava Jarolíma - Jan Jarolím, domkář, Letovy, okr. Plánice, Marie Šmídová, Břetětice 12
rodiče Marie Koželuhové - Jakub Koželuh, domkář, Vlčkovice 18, Marie Vaclová, Mokrosuky 7, okr. Sušice
Anna Jarolímová (30.5.1890) a Karel Strejc
svatba 9.11.1914 Klatovy
Josefa Jarolímová (17.3.1892) a ???
svatba 16.10.1920 ?
matrika N byla poškozena, zápis je nečitelný (část stránky chybí)
Františka Jarolímová (3.6.1894) a Antonín Maryška (Nišovice?)
svatba 1.5.1933 Klatovy
Bohumil Jarolím (2.10.1896) a Josefa Kniplová (Vlčkovice 12)
svatba 25.9.1920 Kolinec
2008 Obec Kladruby


22
František Hradský, domkář, a Marie Hloupá? (Kladruby 22)
děti Marie Anna (1808)
Marie Anna Hradská (1808 - po 1868)
děti za svobodna Kateřina Hradská (1839)
Josef Pokorný, ? Tovaryš, (1832 Kladruby 6), a Kateřina Hradská (1839)
svatba 21.11.1854 Volenice
r. 1868 Kryzů domek
r. 1868 bytem Vojtěch ?, strýc (1816), Antonie Švehlová, schovanka, Marie Trmatová, ? (1853)
František Schwarz, domkář, (1824 Bukovník 16), a Marie Pokorná (1830 Kladruby 6 )
svatba 11.2.1851 Volenice
děti František (cca 1860), Antonie (1850), Anna (1866)
rodiče Františka Schwarze - Matěj Schwarz, chalupník, Bukovník 16, Marie Rejšková, Bukovník 31
r. 1887 domovská obec Bukovník
Antonie Švarcová (1850) a Josef Prokop, domkář (1851 Damětice 10 )
svatba 23.11.1886 Volenice
Antonie Švarcová byla r. 1886 bytem Volenice 1, fara
František Schwarz (1863) a Josefa Hromádková (1874 Kladruby 47 )
svatba 13.11.1893 Volenice
bytem Štěchovice 1, čeledín, Kladruby 47 , domkář
František Brůžek, chalupník, (1868 Kladruby 10 ), a Anna Švarcová (1866)
svatba 23.10.1894 Volenice
děti za svobodna Marie Schwarzová (2.12.1886 Kladruby 36)
děti Helena (31.7.1895), Štěpán (25.12.1896), František (3.10.1898), Františka (cca 1905)
Marie Schwarzová (2.12.1886) a Josef Sosna
svatba 30.10.1909 České Budějovice
Helena Brůžková (31.7.1895) a Josef Kovář (Hlupín)
svatba 17.11.1923 Strakonice
Štěpán Brůžek (25.12.1896) a Marie Háhorková (Staré Prachatice)
svatba 22.1.1924 České Budějovice
Františka Brůžková (cca 1905) a Václav Berger, zemědělec, ( Kladruby 31 )
svatba 29.1.1929
2008 Veselých


23
Jan Příchovský, podruh, a Kateřina Koldová (1804 Strašice 51 )
Kateřina Koldová se 25.8.1846 vdala za Václava Tomeše (1812 Soběšice 48 )
František Mačl, chalupník, (1812 - po 1868), a Anna Turková (1819 Kladruby 23 - po 1868)
r. 1868 Nových chalupa
děti Josefa (1839), Václav (1841), Marie (1849), Josef (1855), Anna (31.7.1857), Antonie (4.6.1862)
František Mačl pravděpodobně pocházel ze Strašic
Josefa Mačlová (1839) a František Řehoř, sedlák, vdovec (1835 Soběšice 8 )
svatba 22.5.1860 Volenice
bytem Soběšice 8
Václav Mačl (1841) a 1/ ???, 2/ Terezie Motlíková (19.8.1841 Volenice 17 )
svatba 2/ 9.8.1871 Volenice
bytem Boubín 17
Marie Mačlová (1849) a Josef Bláhovec, chalupník, (23.2.1850 Zvotoky 37 )
svatba 12.11.1872 Volenice
František Sváta, rolník, chalupník, (1853 Soběšice 63 ), a Antonie Mačlová (1862)
svatba 27.5.1879 Volenice
r. 1898 samota na Viderholce
děti Antonín (26.5.1884), Anna (11.3.1886 - 11.3.1886), Václav (3.10.1887 - 27.10.1887), Marie (21.9.1889), Adolf (14.6.1891 - 3.10.1891), Josefa a Anežka (4.1.1894)-dvojčata, Antonie (19.5.1895 - 26.5.1896), Josef (25.11.1898 - 7.12.1898)
Antonín Sváta (26.5.1884) a ?
svatba 28.11.1911 Manětín
Marie Svátová (21.9.1889) a Alois Machník (3.2.1884 Kladruby 8 )
svatba 20.11.1913 Volenice
Josefa Svátová (4.1.1894 - 6.1.1894)
Anežka Svátová (4.1.1894) a Václav Bažata (Kozlov 13)
svatba 4.11.1922 Plzeň
Václav Kroupa, zemědělec (31.7.1890 Soběšice 63 ) a Marie Kubíková (21.11.1903 Soběšice 12 )
svatba 7.2.1931 Bukovník
bytem r. 1931
2008 Kolárovi


24
Josef Bečvář, domkář, († před 1868), a Marie Marášková (Mladějovice - před 1868)
děti Marie (1829)
r. 1868 Budků domek
Marie Bečvářová (1829) a Josef Jeřábek neb Řežábek ( 1827 Vojnice 23 )
svatba 6.2.1849 Volenice
bytem Kladruby 24, později Kladruby 19
František Pivnička, domkář, (1843 Kladruby 13 ) a Petronilla Burianová (1853 Sloučín 3 )
svatba 11.11.1873 Volenice
děti Václav (13.10.1886)
Václav Pivnička (13.10.1886) a ?
svatba 17.10.1911 Strakonice
1976 Vladimír Selner
r. 1976 člen MNV Volenice
2008 Selnerovi


25
Josefa Bořová (cca 1830) a Josef Zemen, dělník
bytem Strakonice 67
děti * kol 1865
Matěj Brabenec, domkář, a Kateřina Pešková (Horní Poříčí 24)
děti František (1834)
František Brabenec, nádeník (1834) a Vincencie Hochová (1841 Sedlo )
svatba 2.9.1861 Volenice
bytem Kladruby 40
Matěj Brabenec, domkář, (1807 - po 1868), a Barbora Krumlová ( 1832 Mnichov 66 )
r. 1868 Matějků domek
děti Josef (1865), Matěj (28.1.1868)
r. 1868 bytem František ?, služebný (1842)
Josef Brabenec (1865) a 1/ Anna Bohuslávková (1870 Kalenice 18 ) , 2/ Marie Bohuslávková (1866 Kalenice 18 )
svatba 1/ 5.2.1889 Volenice, 2/ 7.1.1896 Volenice
bytem Štěchovice 1 , čeledín
děti * kol 1900
Matěj Brabenec, zemědělský dělník (28.1.1868) a Františka Masopustová (8.3.1875 Tažovice 3 )
svatba 8.1.1901 Volenice
bytem Štěchovice 28
děti * kol 1905
2008 Podnik živočišné výroby, a.s.


26
Petr Hromádka, podruh, a Josefa Veselková (1812 Volenice 38 )
Josefa Veselková se 19.8.1851 vdala za Jana Hada, služebného (1814 Tažovice 28 ), spolu bytem Tažovice 32 , čeledín v panském dvoře
Antonín Hromádka, domkář, a Kateřina Hoplová? (Sedlice)
děti Matěj (1821 Kladruby 26)
Matěj Hromádka (1821) a Marie Lutrová (1818 Kalenice 1 )
svatba 4.5.1852 Volenice
bytem Sloučín 1 , čeledín
děti * kol 1855
Tomáš Veselý, domkář, a Anna Purkrábková ( Mnichov 36 )
děti Josef (1821)
Marie Hromadková, podruhyně (1818 - po 1868)
bytem r. 1868
Josef Veselý, domkář, (1821), a Kateřina Průchová (1817 Kladruby 11 )
svatba 22.4.1845 Volenice
r. 1868 Kalců domek
děti Josef (1849), Kateřina (1853), Eva (23.12.1855)
Josef Veselý (1849) a Marie Pivničková (1851 Kladruby 13 )
svatba 17.11.1874 Volenice
bytem Kladruby 46 , domkář
Kateřina Veselá (1853) a Jan Brož, domkář, vdovec (1848 Kraselov 36 )
svatba 15.6.1880 Volenice
bytem Kladruby 33
František Zemen, domkář, truhlář, (1860 Sedlo 23 ), a Eva Veselá (1856)
svatba 5.2.1883 Volenice
děti Marie (1883), Terezie (9.5.1887), Josef (11.10.1889)
Marie Zemenová (1883) a Václav Barvíř, chalupník, vdovec (1871 Dražejov 6 )
svatba 19.5.1908 Volenice
bytem Dražejov 6
Josef Zemen (11.10.1889) a ?
svatba 6.1.1914 Vídeň
2008 Dobšovi


27
Josef Vávra, domkář, a Anna Zemenová (Kalenice 6)
děti Matěj (1791)
Matěj Vávra, domkář, (1791), a Kateřina Bořová (1793 Štěchovice 7 )
svatba 13.11.1827 Volenice
děti Josefa (1829)
Anna Hromadková, podruhyně (1833)
děti Františka Hromadková (před 1868)
František Dlouhý, domkář, (1827 Novosedly 32 - před 1868 ), a Josefa Vávrová (1829 - po 1868)
svatba 23.11.1847 Volenice
r. 1868 Mynářů domek
děti Anna (1849), František (1851), Marie (1853), Václav (1855), Jan (30.5.1857)
Anna Dlouhá (1849) a Josef Hokr, chalupník, vdovec (1847 Kozlov 63 )
svatba 27.8.1889 Volenice
František Dlouhý (1851) a 1/ Anna Hochová (1844 Sedlo 9 ), 2/ Anna Neřádová (1853 Novosedly 34 )
svatba 1/ 3.11.1875 Volenice, 2/ 8.2.1887 Volenice
bytem Štěchovice 1 , čeledín
děti * kol 1885
Václav Dlouhý, domkář, (1855), a Terezie Pašavová (1856 Volenice 33 )
svatba 8.5.1883 Volenice
2008 Bečvářovi


28
1877 Václav Opava , nájemník, (1.9.1829 Kalenice 37 ) a Marie Kunclová (18.4.1844 Kalenice 27 )
svatba 20.9.1870
bytem též Kalenice 41 - všechny děti vypsány tam, jedná se o čtvrté manželství Václava Opavy
děti Václav (17.8.1877 Kalenice)
Václav Opava (17.8.1877 Kalenice) a Josefa Míčková (1882 Bukovník 13 ,
bytem Štěchovice 71 )
svatba 17.2.1903 Volenice
bytem Štěchovice 71
Jan Hospera, domkář, a Marie Procházková ( Kladruby 29 )
děti Josef (1823)
Josef Procházka recte Hosper, domkář, (1823), a Antonie Bernasová (1834 Kladruby 21 )
svatba 9.9.1856 Volenice
r. 1868 Hosperů domek
děti Jan (5.8.1858), Marie (1861), Josef (1868)
Marie Procházková neb Hosperová (1861) a Václav Havel, zedník (1854 Kalenice 37 )
svatba 10.2.1885 Volenice
bytem Kladruby 3
Josef Hosper, domkář, (1868) a Marie Brůžková (1871 Kladruby 20 )
svatba 27.6.1893 Volenice
děti N. hoch (25.11.1893), Josef (13.6.1895 - 20.3.1898), Marie (8.7.1897 - 8.7.1897), Marie (21.2.1899)
Marie Hosperová (21.2.1899) a Vojtěch Němec
svatba 13.2.1926 Mirotice
2008 Šobrovi


29
Jan Procházka, domkář, kovář, a Kateřina Bártová (Frymburk)
děti Marie (cca 1800)
Marie Procházková (cca 1800) a Jan Hospera, domkář
bytem Kladruby 28
děti * kol 1830
Jan Procházka, domkář, kovář, a Anna Šípová (Libětice 17)
děti Matěj (1810)
Matěj Procházka, poklasný (1810) a Barbora Buzínová ovd. Slámová (1814 Kalenice 3 )
svatba 1.2.1858 Volenice
bytem Pracejovice 7
František Procházka, domkář, (1808 - po 1868), a Anna Průchová (1821 Kladruby 11 - po 1868 )
r. 1868 Kovářů domek
děti Marie (1841), Anna (1844), Kateřina (1847), Antonie (1851), Terezie (28.12.1856)
r. 1868 bytem Anna ?, schovanka
Marie Procházková (1841) a Beneš/Benedikt Mácha, domkář (1834 Kváskovice 25)
svatba 1.7.1862 Volenice
bytem Kalenice 37, hajný
rodiče Beneše Máchy - Josef Mácha, domkář, Kváskovice 25, Josefa Hanusová, Nová Ves 9
Anna Procházková (1844) a Josef Soukup (1841 Sedlo 2 )
svatba 21.2.1865 Volenice
Kateřina Procházková (1847) a Václav Zemen, nádeník (1849 Sedlo 14 )
svatba 10.11.1874 Volenice
Karel Zemen, domkář, (1849 Sedlo 11 ), a Antonie Procházková (1851)
svatba 12.2.1878 Volenice
děti Václav (1880), Marie (1.8.1882), Karel (19.7.1884), Josef (3.3.1887), Josefa (4.4.1889), František (10.8.1891)
Marie Zemenová (1.8.1882) a Jan Brůžek, nádeník (11.1.1883 Kladruby 10 )
svatba 20.10.1904 Volenice
Karel Zemen (19.7.1884) a Františka Veselá (29.1.1890 Kladruby 46 )
svatba 17.2.1914 Volenice
Josef Zemen (3.3.1887) a 1/ Marie Haisová (16.7.1889 Strašice, viz Zvotoky 23 ), 2/ Barbora Zemenová (Kladruby)
svatba 23.2.1914 Čestice, 2/ 9.5.1923 Volenice
Josefa Zemenová (4.4.1889) a František Kutička
svatba 2.9.1922 Volenice
František Zemen (10.8.1891) a Antonie Bergerová (Bohumilice)
svatba 12.11.1917 Volenice
Václav Zemen, domkář, (1880) a Marie Veselá (1881 Kladruby 46 )
svatba 22.5.1906 Volenice
2008 Metličkovi


30
Jakub Paroubek, domkář, (1805 - po 1868), a Kateřina Sluková (Kladruby 13 - před 1868)
r. 1868 Paroubků domek
děti Aloisie (1832), Václav (1848), Barbora nemanž. (1.12.1858)
Aloisie Paroubková (1832)
r. 1868 bytem zde
Václav Paroubek, zedník, domkář, (1847) a Terezie Benešová (1846 Štěchovice 36 )
svatba 20.2.1871 Volenice
děti Václav (cca 1875), Marie (cca 1875), Terezie (15.9.1885), Jan (12.5.1887)
Václav Paroubek (cca 1875) a Kateřina Jandíková
bytem Kladruby 32 , domkář
Marie Paroubková (cca 1875) a Josef Pöpl, zedník, Chranišov/Grasenau 61 u Karlových Varů
svatba ??? (Marie leg. 14.8.1900 Chodov, okr. Cheb)
děti Marie Paroubková/Pöplová (17.6.1897 Kladruby)
rodiče Josefa Pöpla - Jiří Pöpl, zedník, Wilkinschen 15, okr. Stříbro, Margareta Máslik, Wilkinschen 15
Marie Pöplová (17.6.1897), švadlena, a Josef Chod, domkář, (27.5.1879 Sedlo 37 ), vdovec
svatba 12.1.1931 Volenice
Jan Paroubek (12.5.1887) a Marie Nová (Drachkov)
svatba 23.10.1922 Strakonice
2008 Prokopovi


31
Tomáš G?, panství Kladruby, (1814) a Anna Cábová ovd. Hejduková (1814)
svatba 23.11.1841 Volenice
rodiče Tomáše G? - Ondřej G?, drnomistr, Štipoklasy 25, Dorota Houdejchová?, Lažany
rodiče Anny Cábové - František Cába, domkář, Střelské Hoštice 14, Rosalie Kolísková?, ? u Horažďovic 30
Anna Cábová byla r. 1841 vdova po Jakubu Hejdukovi, podruh, Dolní Poříčí 28
Josef Berger, chalupník, drnomistr, (31.12.1829 Štěchovice 33 ) a Anna Šobrová (17.4.1829 Krejnice 29, Litín )
svatba 5.2.1850 Volenice
r. 1868 Bergrů domek
děti Jan (1850), Barbora (1852), Marie (4.5.1855), Josef (1866), Pavel (1871)
Barbora Bergerová (1852) a Antonín Hromádka, obuvník (1847 Kladruby 15 )
svatba 4.6.1872 Volenice
bytem Kladruby 41 , domkář
Marie Bergerová (1855) a Bohumil Fišer, domkář, drnomistr (1848 Mitterberg 9)
svatba 17.11.1874 Volenice
bytem Kladruby 45
děti * kol 1875
Pavel Berger, nádeník (1871) a Anna Bláhová (1866 Kladruby 7 )
svatba 3.2.1894 Volenice
děti Pavel Bláha/Berger (13.8.1892 Kladruby 16) Marie (21.8.1894 Kladruby 31)
Pavel Berger (13.8.1892) a Anna Krejčíková
svatba 20.5.1919 Strakonice
František Hejduk, podruh (1831), a Terezie (1834)
děti Josef, František, Marie (aa)
bytem r. 1868
Marie Hejduková (aa)
děti Anna Hejduková (22.6.1867)
kontrola dle matriky N, tato data jsou dle soupisu farníků r. 1868
Josef Berger, chalupník, (1866), a Marie Šusová (1867 Kladruby 38 )
svatba 21.4.1891 Volenice
děti Marie (19.2.1892), Josef (17.7.1893), Václav (11.11.1894 - 3.3.1895), Anna (21.5.1896 - 28.5.1896), Alois (16.8.1897 - 9.4.1898), Anna (23.8.1899), Václav (cca 1905)
r. 1894 psána samota na Vidrholce
Marie Bergerová (19.2.1892) a Vojtěch Vadlejch (Litochovice)
svatba 10.1.1914 Volenice
Josef Berger (17.7.1893)
vystoupil z církve 12.1.1921 Jičín
Anna Bergerová (23.8.1899) a Leopold Chvosta (Vídeň)
svatba 8.5.1920
Václav Berger, zemědělec, (cca 1905), a Františka Brůžková ( Kladruby 22 )
svatba 29.1.1929
2008 Kolárovi


32
Anna Paroubková (cca 1810) a Jakub Sluka, domkář
bytem Kladruby 33
děti * kol 1850
Jan Linhart, domkář, a Lidmila Pivničková (Veřechov 28)
děti Matěj (1830 Veřechov), Marie (1843) r. 1830?
bytem Veřechov, podruh
Marie Linhartová (1843) a Vojtěch Brož, domkář (1835 Lhota Tažovická 9 )
svatba 3.2.1863 Volenice
bytem Lhota Tažovická 9
děti * kol 1880
Matěj Linhart, chalupník, a Terezie Špičková (Veřechov 27)
děti Václav (cca 1865)
Václav Linhart (cca 1865) a Anna Brožová (Mukárov 2)
bytem Kladruby 18 , zedník, chalupník
děti * kol 1895
Jan Linhart, podruh (1833), a Anna (1839)
děti Marie
bytem r. 1868
Matěj Linhart, domkář, (1830 Veřechov), a 1/ Barbora, (1832 - po 1868), 2/ Kateřina Linhartová (1837 Krejnice 23 )
svatba 2/ 9.2.1885 Volenice
děti 1. manželství Václav, Karel (23.10.1865)
Matěj a Kateřina příbuzenství 2. stupně
Václav Paroubek, domkář (cca 1860 Kladruby 30 ), a Kateřina Jandíková
děti Václav (30.7.1899)
rodiče Kateřiny Jandíkové - Josef Jandík, sedlák, Pihovice 112, Kateřina Vondráčková, Sobětice, okr. Klatovy
Václav Paroubek (30.7.1899)
vystoupil z církve 4.5.1923 Žatec
2008 Bergerovi


33
Mikuláš Tauchen, kovář, a Anna Řehořová ( Kalenice 24 )
děti Václav (1812)
Václav Tauchen, kovář, (1812) a Kateřina Brabencová (1815 Kladruby 9 )
bytem Štěchovice 68
děti * kol 1850
Jakub Sluka, domkář, († před 1868), a Anna Paroubková (1819 Kladruby 32 - po 1868)
r. 1868 Sluků domek
děti Petronilla (1847)
Petronilla Sluková (1847) a Petr Berger, chalupník (16.6.1841 Štěchovice 33 )
svatba 3.11.1875 Volenice
bytem Štěchovice 33
děti * kol 1870
Jan Brož, domkář, (1848 Kraselov 36 ), a 1/ Barbora Hromádková (1851 Sloučín 5 ), 2/ Kateřina Veselá (1853 Kladruby 26 )
svatba 1/ 27.10.1874 Volenice, 2/ 15.6.1880 Volenice
děti 2. manželství Anna (26.5.1886), Jan (1.6.1888), Štěpán (24.12.1891)
Anna Brožová (26.5.1886)
vystoupila z církve r. 1912 v Rakovníku
Štěpán Brož (24.12.1891) a Josefa Kratochvílová
svatba 1921 Volenice
19.2.1925 vystoupil z církve v Třeboni
Jan Berger, nádeník, a Marie Fišerová (Horní Vltavice)
děti Josefa (cca 1870 ?)
Josefa Bergerová (cca 1870) a Tomáš Mráz, čeledín, Katovice 1, domovská obec Račovice
svatba 3.6.1895 Katovice
děti Marie Bergerová/Mrázová (23.4.1894 Kladruby 33)
rodiče Tomáše Mráze - Václav Mráz, nájemník, Mnichov, Anna Cimbůrková, Mnichov 5
Marie Mrázová (23.4.1894) a František Klíma, kameník (23.5.1890 Slatina 9, farnost Štěkeň)
svatba 26.5.1915 Hloubětín
rodiče Františka Klímy - František Klíma, domkář, Kateřina Přibová, Přešťovice 29
Anna Brejchová
děti za svobodna Jan Brejcha (4.5.1889 Kladruby 33 - 19.5.1889)
rodiče Anny Brejchové - Ondřej Brejcha, domkář, Nezamyslice 65, Anna
2008 Linhartovi


34
František Brabenec, podruh (1831), a Vincencie Hochová (1838)
děti Jan, Kateřina
bytem r. 1868
r. 1868 bytem Antonín Hoch a Rosalie Hochová, sourozenci Vincencie
1860 Josef Hubáč, kovář, (1817 - po 1868), a Magdalena Tauchenová ( Štěchovice 68 - před 1868 )
svatba ???
r. 1868 kovárna
děti Kateřina (1841), Anna (1843), Jan (1846), Václav (1849), Vojtěch (1851), František (1853), Terezie (15.10.1854?), Josef (10.6.1857)
Magdalena Tauchenová někdy psána z Kalenic, u Kateřiny svatby psána z Kladrub 34
Kateřina Hubáčová (1841) a Petr Zábranský (1845 Kalenice)
svatba 24.1.1871 Volenice
bytem Kalenice 9 , obecní pastýř
děti * kol 1870
Anna Hubáčová (1843) a Josef Zajíček, nádeník (1842 Bratronice 2)
svatba 6.2.1872 Volenice
rodiče Josefa Zajíčka - Jakub Zajíček, chalupník, Bratronice 2, Barbora Vokrojová, Katovsko
Václav Hubáč, pasák (1849), a Anna Karhanová (1852 Tažovice 1 )
svatba 18.1.1876 Volenice
bytem Němčice 1
děti * kol 1890
Jan Hubač, domkář, kovář, (1846), a Kateřina Bohuslávková (Frymburk 9)
děti Antonie (16.11.1875), Vojtěch (5.4.1878), František (7.10.1879), Jan (19.1.1884 - 4.12.1885), Josefa (26.6.1887 - 26.5.1895)
rodiče Kateřiny Bohuslávkové - Matěj Bohuslávek, domkář, Frymburk 9, Anna Hejpetrová, Frymburk 1
Antonie Hubačová (16.11.1875) a František Kuncl, zedník, domkář (5.6.1870 Dražejov 35 )
svatba 15.10.1901 Volenice
Vojtěch Hubač, nádeník (5.4.1878) a Josefa Bražková (18.10.1874 Kladruby 39 )
svatba 17.2.1903 Volenice
František Hubač, domkář, (7.10.1879), a Terezie Hanzlíková (25.5.1878 Volenice 71 )
svatba 20.7.1909 Volenice
2008 Kadaňovi


35
Jan Boř, chalupník, a Kateřina Petelová (Zadní Zborovice 34)
děti Marie Anna (1817 Kladruby 15)
Marie Anna Bořová (1817) a Václav Mačl, podruh, Kladruby 23 (1826 Strašice 45 )
svatba 23.2.1852 Volenice
bytem Kladruby 36
Boř, chalupník
děti Jan (1814), Anna (1827), Václav (1829), Barbora (1832)
Anna, Václav a Barbora r. 1868 bytem u bratra Jana
Jan Boř, chalupník, (1814 - po 1868), a Kateřina Nováčková (1821 Drachkov 18 )
r. 1868 Bořů domek
děti Jan (1851), Leopold (1853), Terezie (12.10.1856), Vojtěch (22.4.1861)
Terezie Bořová (1857) a František Klásek, chalupník (1852 Kozlov 31 )
svatba 12.2.1877 Volenice
1/ Jan Boř, chalupník, († 1884), 2/ Vojtěch Boř, chalupník, (22.4.1861), a Josefa Halamová (1853 Čimice 6)
svatba 2/ 17.10.1885 Volenice
děti 1. manželství František a Vincenc (4.7.1884)-dvojčata pohrobci
děti 2. manželství Anna (16.5.1886), Ludvík (21.8.1888), Růžena (2.2.1891 Kladruby 35), Antonín (3.8.1893 Kladruby 35 - 29.1.1894), Vojtěch (20.2.1896 Kladruby 13 - 14.3.1898), Josef (28.2.1899)
rodiče Josefy Halamové - František Halama, sedlák, do r. 1896 Boubín 13, r. 1899 Čimice 6, Marie Křižanová, Boubín 13
František Boř (4.7.1884) a Jana Matašovská
svatba 25.11.922 Radomyšl
Vincenc Boř (4.7.1884)
vystoupil z církve 12.2.1921 Plzeň
Anna Bořová (16.5.1886) a Anton Wagmeister
svatba 16.12.1912 Meráno v Tyrolsku
Josef Boř (28.2.1899) a Antonie Vávrová (Horní Poříčí)
svatba 25.2.1933 Střelské Hoštice
Václav Hlaváč, domkář, a Anna Kouřimová (Kladruby)
děti Anastazie (1860)
Anastazie Hlaváčová (1860) a Václav Brůžek, zedník (16.7.1863 Kladruby 10 )
svatba 10.5.1887 Volenice
bytem Kladruby 17 , chalupník
2008 Míchalcovi, Meitnerovi


36
Tomáš Rychtář, podruh, (1805 - po 1868), a Marie Nováková (1812 Kalenice 9 - po 1868 )
děti Anna (1853)
bytem r. 1868
Anna Rychtářová (1853) a Jan Martínek, nádeník, Kladruby 35 (1848 Vrbice 9 )
svatba 26.9.1876 Volenice
bytem Kladruby 17
bratr bytem Kladruby 53
Václav Mačl, domkář, (1826 Strašice 45 - před 1906), a 1/ (Marie) Anna Bořová (1817 Kladruby 35 - po 1868 ), 2/ Marie Dubová (1843 Novosedly 31 )
svatba 1/ 23.2.1852 Volenice, 2/ 20.4.1869 Volenice
r. 1868 Mačlů domek
děti 1. manželství Jan (1853), František (3.8.1857)
děti 2. manželství Petr (28.6.1871), Marie (1879), Josefa (14.3.1885)
Marie Mačlová (1879) a Vincenc Viktora, domkář (1875 Novosedly 55 )
svatba 13.2.1899 Volenice
Josefa Mačlová (14.3.1885) a Václav Vocásek
svatba Chicago (osada sv. Prokopa)
Kliment Brůžek, podruh, (1822), a Josefa (1832)
děti František, Josef (24.1.1861), Karel (1.1.1863), Anton
bytem r. 1868
Petr Mačl, domkář, (28.6.1871) a Marie Trmatová (8.4.1881 Štěchovice 60 )
svatba 16.10.1906 Volenice
2008 Mačlovi


37
Václav Plechatý, domkář, (1822), a Anna Zemenová (1829 Sedlo 11)
děti Václav (1851 fara Střelské Hoštice), Vojtěch (15.4.1856)
bytem již r. 1868, nová chalupa
Václav Plechatý, rolník, domkář, (1851), a 1/ Antonie Vorudová (1846 Novosedly 37 ), 2/ Antonie Vohradská (1856 Volenice 28 )
svatba 1/ 24.2.1879 Volenice, 2/ 13.1.1885 Volenice
děti 1. manželství Marie (14.2.1880), Antonie (24.1.1884 - 18.3.1884)
děti 2. manželství Anna (7.12.1885), Antonín (11.6.1888 - 24.6.1888), Josefa (16.8.1889 - 11.9.1889), Václav (26.11.1890 - 11.2.1891), Antonie (18.2.1892), Josef (23.3.1895 - 3.5.1895), Růžena (27.5.1896), Terezie (15.10.1899 - 1.4.1902)
Marie Plechatá (14.2.1880) a František Veselý, domkář, tesař (25.3.1874 Dražejov 51 )
svatba 10.2.1903 Volenice
Anna Plechatá (7.12.1885 - 13.1.1954 Strakonice) a Václav Jirka, rolník (6.7.1883 Víska 8 )
svatba 16.2.1909 Volenice
Antonie Plechatá (18.2.1892) a František Pivnička (6.10.1885 Kladruby 46 )
svatba 19.11.1918 Volenice
Růžena Plechatá (27.5.1896) a František Havel ( Kalenice 28 )
svatba 18.11.1920 Volenice
2008 Machníkovi


38
Jan Šůs, chalupník, a Terezie Kuldová (Malý Bor 27)
děti Marie (1867), Barbora (1.12.1872), Josef (cca 1865) r. 1891 psán Schuss
Marie Šůsová (1867) a Josef Berger, chalupník, (1866 Kladruby 31 )
svatba 21.4.1891 Volenice
bytem Kladruby 31
Barbora Šůsová (1.12.1872) a Josef Sládek, domkář, vdovec (15.3.1870 Malý Bor 13)
svatba 6.2.1901 Volenice
rodiče Josefa Sládka - Karel Sládek, domkář, Malý Bor 13, Marie Levá, Třebomyslice 24
Josef Šůs (cca 1865) a Marie Holoubková (Střelskohoštická Lhota 24)
bytem Kladruby 12 , nájemník
2008 Novotných


39
František Brůžek, domkář, (1847 Kladruby 20 ), a Anna Prokopová (1848 Kladruby 11, viz Štěchovice 31 )
svatba 24.1.1871 Volenice
děti Josefa (18.10.1874), Anežka (6.1.1886), Kateřina (7.7.1888), František (8.6.1891)
Josefa Bražková (18.10.1874) a Vojtěch Hubač, nádeník (5.4.1878 Kladruby 34 )
svatba 17.2.1903 Volenice
Kateřina Brůžková (7.7.1888) a Václav Kopřiva (Radlice u Prahy)
svatba 11.2.1924 Kotouň u Horažďovic
František Brůžek (8.6.1891) a Josefa Zderačíčková
svatba 7.2.1921 Praha Vinohrady
2008 Hubačovi


40
František Brabenec, domkář, (1834 Kladruby 25 ), a Vincencie Hochová (1841 Sedlo )
svatba 2.9.1861 Volenice
děti Marie (1872), Antonie (28.3.1885)
rodiče Vincencie Hochové - František Hoch, r. 1885 bývalý sedlák, Sedlo 9, Marie Kloudová, Sedlo 9
Marie Brabencová (1872) a Štěpán Skolek, dělník na nádraží, Horažďovice - Babiny (1855 Lhota Střelskohoštická 14 )
svatba 30.1.1894 Volenice
Karel Kovář, dělník, (2.1.1881 Hlupín 33, viz Kladruby 5 ), a Antonie Brabencová (28.3.1885)
svatba 4.2.1908 Volenice
děti Josefa (7.6.1909)
Josefa Kovářová (7.6.1909 - 18.2.1987) a František Opava (27.11.1907 Koclov 2 - 8.4.1995)
svatba 1932
bytem Koclov 2
2008 Pavlovičovi


41
Antonín Hromádka, domkář, obuvník (1847 Kladruby 15 ), a Barbora Bergerová (1852 Kladruby 31 )
svatba 4.6.1872 Volenice
děti Jan a Johanna (12.5.1885)-dvojčata, Josef (28.3.1888), Růžena (11.5.1894), Marie (25.5.1897 - 18.3.1904)
Jan Hromadka (12.5.1885 - 15.?.1886)
Johanna Hromadková (12.5.1885)
vystoupila z církve 26.8.1921 Plzeň
Josef Hromadka (28.3.1888) a Růžena Paroubková (Kladruby )
svatba 21.1.1922 Volenice
Růžena Hromádková (11.5.1894) a Václav Vadlejch (Zálesí)
svatba 15.5.1919 Volenice
2008 Hromádkovi


42
2008 Kadaňovi


43
Josef Prokop, domkář, (1844 Kladruby 11, viz Štěchovice 31 - před 1895), a Karolina Zemenová (1844 Sedlo 11 )
svatba 8.11.1870 Volenice
děti Marie (1871), Josefa (24.11.1872), Anna (10.5.1885 - 24.11.1885), Václav (2.7.1887 - 31.1.1911)
rodiče Karoliny Zemenové - Jakub Zemen, sedlák, Sedlo, Marie Táborová, Krty
Marie Prokopová (1871) a Tomáš Veselý, nádeník (1860 Mnichov 73 )
svatba 20.8.1895 Volenice
Josefa Prokopová (24.11.1872) a Jan Bláha, nádeník (16.3.1876 Kladruby 7 )
svatba 12.11.1900 Volenice
Jan Kobliha, chalupník, (5.8.1874 Volenice 30 ), a Marie Fišerová (24.10.1875 Kladruby 45 )
svatba 26.9.1898 Volenice
děti Jan Fišer/Kobliha (15.8.1898), Josef (8.9.1903)
Jan Kobliha (15.8.1898) a Terezie Horejšová (Lhota Tažovická)
svatba 11.9.1926 Volenice
Josef Kobliha, chalupník, (8.9.1903) a Marie Vítovcová (17.11.1904 Ohrazenice 1 )
svatba 14.2.1931 Volenice
2008 Šímovi


44
Klement Brůžek, domkář, a Veronika Králová (Střelské Hoštice 24)
děti Josef (1861), František (cca 1865)
Josef Brůžek, truhlář (1861) a Terezie Jeřábková (1867 Kladruby 19 )
svatba 21.4.1891 Volenice
bytem Kladruby 50 , domkář
František Brůžek, domkář, (cca 1865), a Marie Kropáčková ( Kozlov 53 )
děti Karel (8.5.1893), Anna (16.7.1896), František (1.7.1899)
František Brůžek (1.7.1899)
vystoupil z církve 25.6.1925 Strakonice
Anna Brůžková (16.7.1896 - 6.2.1952 Kladruby) a Karel Šobr ( Krejnice 10 )
svatba 1.8.1925 Volenice
2008 Šobrovi


45
František Jeřábek, domkář, a Marie Jedličková (Pačejov 5)
děti Marie (1878)
Marie Jeřábková (1878) a Karel Opava, nádeník, Kladruby 53 (19.5.1881 Kalenice 41 )
svatba 5.2.1907 Volenice
Kajetán Wohlmuth, nájemník, a Anna Míková
děti Josef (2.3.1889 Kladruby)
rodiče Kajetána Wohlmutha - Jan Wohlmuth, domkář, Plechtice 25, okr. Plánice, Marie Wolfová, Dobřany 25
rodiče Anny Míkové - Josef Míka, hraběcí šafář, Přebořice, obec Tužice, Terezie Červenková, Čejkovy (otec Matěj Červenka, sedlák, Čejkovy 34)
Josef Wohlmuth (2.3.1889) a Barbora Kahlová
svatba 1.2.1921 Volenice
Bohumil Fischer, domkář, (1848 Mitterberg 9), a Marie Bergerová (1855 Kladruby 31 )
svatba 17.11.1874 Volenice
děti Marie (24.10.1875), Barbora (cca 1880), Josef (14.8.1877), Anna (23.5.1886), Františka (1.5.1889), Antonín (22.4.1891 Kladruby 31 - 11.4.1893), Bohumil (Theofil) (16.6.1894 Kladruby 46)
Bohumil Fischer r. 1874 drnomistr v Horní Vltavici, r. 1911 zapsán jako Gottlieb Fischer (také poznámka r. 1874), r. 1894 domovská obec Obermoldau (Horní Vltavice)
rodiče Bohumila Fischera - Jan Fischer, drnomistr, Mitterberg 9, Marie Wohlmuthová, Prichtice
Marie Fišerová (24.10.1875) a Jan Kobliha (5.8.1874 Volenice 30 )
svatba 26.9.1898 Volenice
bytem Kladruby 43 , chalupník
děti * kol 1905
Barbora Fišerová (cca 1880)
bytem Domorazy 1
děti Božena Fišerová (24.12.1904 Kladruby)
Božena Fišerová (24.12.1904) a Josef Tuma, cementář, Strakonice 162 (14.3.1906 Košťany, dom. obec Sobědruly)
svatba 5.1.1929 Strakonice (civilní sňatek)
rodič Josefa Tumy - Matěj Tuma, sklář, Matilda Koschová, Strakonice 162
Anna Fišerová (23.5.1886) a Josef Rychtář, nádeník (18.1.1883 Vojnice 27 )
svatba 9.2.1909 Volenice
Františka Fischerová (1.5.1889) a Tomáš Koubek
svatba 1.4.1913 Strakonice
Josef Fischer, dělník, (14.8.1877) a Marie Šobrová (25.3.1892 Krejnice 36, viz Krejnice 10 )
svatba 14.11.1910 Volenice
2008 Šobrovi


46
Josef Veselý, nájemník, (1849 Kladruby 26 ), a Marie Pivničková (1851 Kladruby 13 )
svatba 17.11.1874 Volenice
děti Marie (1881), Jan (26.12.1885 Kladruby 13), Anežka (13.1.1888), Františka (29.1.1890 Kladruby 19), Josef (30.11.1894 Kladruby 46 - 12.12.1894)
r. 1906 psáni bytem Kladruby 5
Marie Veselá (1881) a Václav Zemen, domkář ( Kladruby 29 )
svatba 22.5.1906 Volenice
Jan Veselý (26.12.1885) a Marie Neřádová ( Novosedly 34 )
svatba 17.2.1914 Volenice
Anežka Veselá (13.1.1888) a František Kovář, dělník, Kladruby 1 (11.2.1883 Hlupín, viz Kladruby 5 )
svatba 14.2.1911 Volenice
Františka Veselá (29.1.1890) a Karel Zemen (19.7.1884 Kladruby 29 )
svatba 17.2.1914 Volenice
Matěj Pivnička, domkář, bednář, (1850 Kladruby 13 ), a Kateřina Rejšková (1853 Strašice 13 )
svatba 15.2.1876 Volenice
děti Terezie (29.10.1877), František (6.10.1885), Josef (16.8.1888), Marie (3.9.1891 - 28.11.1892), Matěj (13.10.1893), Václav (15.9.1896)
Terezie Pivničková (29.10.1877) a Václav Ulián, dělník (6.9.1873 Kladruby 14 )
svatba 29.1.1901 Volenice
bytem Kladruby 14
děti * kol 1900
František Pivnička (6.10.1885) a Antonie Plechatá (18.2.1892 Kladruby 37 )
svatba 19.11.1918 Volenice
Matěj Pivnička (13.10.1893) a Terezie Dubová (20.9.1894 Milčice 10)
svatba 30.5.1922 Kraselov
Václav Pivnička (15.9.1896) a Božena Nováková (Šimanov)
svatba 6.5.1924 Branišov
2008 Opatrných


47
Václav Hromádka, domkář, a Anna Hubáčková ( Čimice 15 )
děti Anna (1865), Josefa (1874), František (29.7.1878)
Anna Hromádková (1865) a Josef Neřád, čeledín, Volenice 7, vdovec (1854 Mnichov 3 )
svatba 17.11.1891 Volenice
děti za svobodna nekřtěný hoch Hromádka (6.5.1891)
František Hromádka, kovářský pomocník (29.7.1878) a Františka Bergerová (6.1.1882 Štěchovice 33 )
svatba 20.1.1903 Volenice
bytem r. 1921 Štěchovice 7, Štěchovice 53 , kovář
děti * kol 1910
Václav Hromádka, domkář, (6.11.1871), a Marie Vebrová (1.7.1874 Ohrazenice 16 )
svatba 25.1.1898 Volenice
děti za svobodna František Vebr (16.5.1895 Ohrazenice 16)
František Vebr (16.5.1895) a Anastazie Slováčková
svatba 15.3.1921 Plzeň
František Schwarz, domkář, (1863 Kladruby 22 ), a Josefa Hromádková (1874 Kladruby 47)
svatba 13.11.1893 Volenice
děti František (19.7.1894 Kladruby 47), Václav (8.9.1896 Štěchovice 1 - 20.12.1898), Josef (16.3.1899 Kladruby 47), Alois (3.6.1908), Václav (13.10.1904)
r. 1894 nádeník Kladruby 47 (domovská obec Bukovník), r. 1896 bytem Štěchovice 1, čeledín
František Schwarz (19.7.1894) a 1/ Růžena Vojtová, 2/ Kateřina Šípová (25.11.1892 Novosedly 45 - † 22.11.1924)
svatba 1/ 26.10.1921 Volenice, 2/ 4.6.1927 Volenice
Josef Schwarz (16.3.1899) a Marie Volmutová
svatba 9.10.1920 Volenice
Václav Švarc, zemědělský dělník v Horažďovicích, (13.10.1904) a Kateřina Rejšková (29.12.1904 Škůdra 13 )
svatba 24.5.1930 Volenice
Alois Schwarz, kočí (3.6.1908), a Julie Honsová ( Lhůta Kůstrá 8 )
ohlášky 12.1931 Volenice
2008 Priharovi


48
2008 Machníkovi


49
Jan Hromadka, domkář, (1853), a 1/ ???, 2/ Anna Bláhová (1853 Kalenice 46 )
svatba 2/ 11.11.1884 Volenice
děti 2. manželství František (9.11.1885 - 14.2.1911), Marie (25.3.1887), Terezie (20.9.1889), Anna (29.6.1891), Josefa (18.7.1893)
rodiče Jana Hromadky - Matěj Hromadka, podruh, Kalenice, Marie Lutrová, Kalenice 1
Marie Hromadková (25.3.1887) a Jan Krejčí
svatba 3.7.1910 Vídeň
Terezie Hromadková (20.9.1889) a František Dub (Veřechov 20)
svatba 18.11.1919 Volenice
Josefa Hromadková (18.7.1893) a Antonín Strejc
svatba 8.7.1924 Strakonice
2008 Rajchlovi


50
Josef Brůžek, truhlář, domkář (1861 Kladruby 44 ), a Terezie Jeřábková (1867 Kladruby 19 )
svatba 21.4.1891 Volenice
děti Jan (22.6.1892), Marie (24.12.1893), Terezie (23.6.1898)
Marie Brůžková (24.12.1893) a Vincenc Hanzlík, chalupník, kolář, vdovec (15.2.1887 Volenice 71 )
svatba 2.11.1923 Volenice
bytem Volenice 71
Terezie Brůžková (23.6.1898) a Vavřinec Biněda (Záhorka, Rusko, Volyň)
svatba 11.2.1918 Volenice
1976 Jan Biněda
r. 1976 člen MNV Volenice
2008 Herákovi


51
2008 Motlovi


52
2008 Binědovi


53
Václav Martínek, nádeník, (1846 Vrbice 9 ) a 1/ Kateřina Maroušková (1848 Kladruby 17 ), 2/ Marie Fišerová (Mitterberk 9)
svatba 1/ 8.2.1869 Volenice
děti 2. manželství Václav (8.2.1886 Kladruby 46), Magdalena (20.12.1883 Kladruby 36)
bratr Václava Martínka měl manželku z Kladrub 36
rodiče Marie Fišerové - Jan Fišer, pohodný, Mitterberk 9, Marie Wohlmuthová, Prichtice
Magdalena Martínková (20.12.1883) a František Peleška, dělník (2.2.1887 Vacovice )
svatba 5.4.1910
2008 Opatrných


54
2008 Bláhovi


55
2008 Kašpírkovi


56
2008 Paroubkovi


57
Václav Paroubek, dělník, a Kateřina Jandíková (Píchovice 112 u Klatov)
děti Kateřina (10.10.1902)
Kateřina Paroubková (10.10.1902) a Jindřich Malý, obchodní vedoucí u firmy Baťa, Volenice 60 (2.2.1908 Strakonice 27 )
svatba 28.9.1931 Volenice
2008 Malečovi


58
2008 Malečovi


59
Antonín Brabenec, zemědělský dělník, (8.4.1902 Štěchovice 28 ) a Františka Uliánová (30.5.1905 Kladruby 14 )
svatba 24.5.1930 Volenice
2008 Koblihovi


60
2008 Petrů


61
2008 Lysáčkovi, Rupertovi


62
2008 Obec Kladruby
Nahoru