Kraselov

Wikipedie
Strakonice.net

Části obce:   Kraselov   Lhota u sv. Anny  Milčice  Mladotice Kraselov

Páni na Kraselově   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81  

Páni na Kraselově
čerpáno z kroniky Kraselova
Krasel,
vystavěl si zde hrad r. 816, dal tak původ vzniku osady, jež nazvána Kraselov
jinde uvádí se vznik osady počátkem XI. století
Ješek z Dlouhé Vsi,
připomíná se ve XII. stol., v erbu měl kotouč a za udatenství v bitvě o Milán dostal do erbu půl koně. Je to první Dlouhoveský.
1352 první písemná zmínka
1356 Racek Mazanec z Kraselova
Bohuslav Kraselovský z Dlouhé Vsi, nejvyšší komoří českého krále, (t 1379 v Praze, pochován v kostele sv. Víta)
dal základ k postavení nového kostela
Lipolt Kraselovský z Drážova a Chval a panna Stojslavů
držitelé 1363 - 1375
děti Vojtěch, Jan, Lipolt
synové koupili r. 1404 Sedlici
Jan z Kraselova, purkrabí na Helfenburce
děti Jan, Lipolt (xx), Adam
maj. od r. 1396, přívrženec Husa, r. 1415 dal pečeť na protestní listinu proti upálení Husa
Lipolt z Kraselova, (xx)
jeho potomci drželi Kraselov do r. 1430
Markvart z Kraselova (t před 1451) a Alena
děti syn
Alena Kraselovská maj. 1451 - 1466
Markvart Kraselovský a Dorota z Hobzí
byl nepřítelem krále Jiřího z Poděbrad a přívržencem katol. biskupa Jošta. V odvetu za to byla královským vojsekm tvrz vypálena r. 1467
Dorota z Hobzí byla 3* provdána, měla 7 synů - Burjan, Jindřich, Jan, Václav, Markvart, Zdeslav, Mikuláš
Václav Kraselovský - vlastnil hrad Střela
Zdeslav Kraselovský (t 1543)
tvrz odkázal bratru Mikuláši
Mikuláš Kraselovský, (t brzy po převzetí dědictví), hejtman prácheňska
Václav Kraselovský, toho času ze Střely, (t 1545) a Apolena ze Štatenberka bytem na Střele
děti Kateřina, Marie Anna
Václav Leskovec z Leskova (t 1573) a Marie Anna Kraselovská
děti Vlachyně, Kryštof, Kateřina (xy)
Kryštof Leskovec - převzal statek Nový Rychnov
Vlachyně Leskovec
Jiří Klenovský z Janovic
r. 1581 se soudil s Židem Ryšavým z Volyně
Petr Boubínský z Újezda (t 1614) a Kateřina Leskovcová (xy)
bezdětné manželství
Petr Boubínský odkázal Kraselov svému strýci Vilémovi
Vilém Boubínský z Újezda
r. 1616 prodal Kraselov Janu Řepickému
Jan Řepický ze Sudoměře
prodal Kraselov, Lhotu u Sv. Anny (tehdy Lhotu Pechlátovu) Bohuslavu Boubínskému
Bohuslav Boubínský z Oujezda
byl r. 1620 odsouzen pro odboj proti císaři Ferdinandu II., osada Kraselov byla vypálena, stejně tak všechny listiny a spisy Kraselova se týkající. Kraselov obdržel za mírný poplatek Václav Koutek Nečanský, Bohuslav Boubínský před popravou utekl ze země
Václav Koutek Nečanský z Minic
prodal r. 1628 Václavu Záborskému
rytíř Václav Záborský z Brloha (t 1652) a ??? Dlouhoveská
děti Adam Jiří, syn
Adam Jiří Záborský
nechal opravit kostel sv. Vavřince, z trosek hradu postavil zámeček, katolík
r. 1669 prodal Janu, svob. pánu z Brisiglu
Jan, svobodný pán z Brisiglu
děti Magdalena
Jan Jiří Haugvice z Biskupic a Magdalena z Brisiglu
držitel zámku r. 1671, r. 1679 prodal statek Janu Ignáci z Dlouhé Vsi
Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, probošt kostela svatovítského v Praze (t 1701, pochován v kostele sv. Víta v Praze)
založil kostel sv. Anny, přestavěl kostel sv. Vavřince, přikoupil Němčice, Hodějov, Zahorčice
1701 Adam Max Chanovský z Dlouhé Vsi (t 1714 Praha)
syn příbuzného Jana Ignáce Dlouhoveského z Dlouhé Vsi
děti Josef Adam, Jan Felix
přeložil své sídlo do Němčic
Josef Adam Chanovský (t 1719 v Praze)
statek převzal jeho bratr
Jan Felix Chanovský (t 1730, svobodný)
v Němčicích založil park, rozšířil zámek, r. 1726 postavil kapli
Jindřich Vilém Jan Chanovský (t 1731) a Barbora Hildebrantová z Ottenhausů (1683 - 1780)
děti 3 - Marie, Josef Jan (nejstarší)
Marie Chanovská a František hrabě z Waldštejnů
Josef Jan Chanovský (t 1793)
panství získal od matky r. 1749
děti Jan Karel Vincenc (1757, nejstarší), Josef
Josef Jan Chanovský zřídil r. 1761 pod kostelem sv. Anny lázně (daroval je lékaři Klierovi z Horažďovic), statek pronajal a vstoupil do vojska
Josef Chanovský a 1/ Anna Marie Radecká (t 1765), 2/ Walburga z Ottenfeldu
svatba 2/ r. 1767
Jan Karel Vincenc Chanovský (1757 - 1833)
nechal opravit školu, přelít zvony z kostela sv. Anny, zřizoval silnice z Volyně přes Kraselov do Strakonic, z Němčic do Čestic a Kváskovic
František Xaver Chanovský (t 1877, pochován v Kraselově)
bezdětný, poslední z rodu Chanovských z Dlouhé Vsi na statku Kraselov
r. 1846 převzal řízení českého polytechnického ústavu v Praze, r. 1863 nechal postavit novou školu v Kraselově, r. 1848 se vrátil z Prahy do Němčic
po r. 1848 zrušeny vrchnosti, začíná samospráva obcí, o panství se vede spor
1882 Karel rytíř Dlouhoveský (pochován v Česticích)
byl c.k. rytmistrem dragounů a pobočníkem arcivévody Karla Ludvíka, jmenován majorem podplukovníkem, r. 1892 plukovníkem 1. pluku hulánů v Krakově, současně byl tajný komoří císaře Františka Josefa I. a hofmistr arcivévody Otty
děti Karel (2.9.1876)
Karel Dlouhoveský (2.9.1876 - 13.6.1956, pochován v Česticích) a Hedvika Konopková (1881 - 17.1.1969, pochována v Česticích)
major jízdy v rakouské armádě, po 1. sv. válce mu byl odňat titul baron (zrušeny všechny tituly), v pozemkové reformě přišel o dvory Hodějov, Hoslovice, Lhotu u Sv. Anny, při další pozemkové reformě rodina přišla o všechny statky, byla ubytována v jiné budově v Němčicích, Hedvika Dlouhoveská později žila v Broumově
děti Karel (1911), Jan, dívka, dívka
Karel Dlouhoveský (1911 - 1976) - vystudoval na JUDr.
Jan Dlouhoveský - spravoval zbytet statků do zestátnění, později zaměstnán v cihelně v Mutěnicích jako administrativní síla
dívka Dlouhoveská (nejstarší) - abatyše v Klatovech
dívka Dlouhoveská (nejmladší) - operní zpěvačka městského divadla v Plzni


1


1863 Václav Vondrášek/Ondrášek, šafář, ( Dobrš 18) a Anna Koldová ( Krušlov 8)
svatba ???
r. 1863 bytem Němčice 37, panský hajný (bez zápisu)
děti František (3.11.1861), Marie (7.12.1863 Němčice 37 - 27.8.1864 Krušlov)
František Vondrášek (3.11.1861), mistr truhlářský, a 1/ Filippina Kadlecová ( Hodějov 3), 2/ Aloisie Kalčíková (31.8.1858 Němčice 18)
svatba 1/ ???, 2/ 29.2.1892
bytem Němčice 37)
děti 2. manželství * kol 1895


1855 Josef Kovařík, dělník, a Anna Šubrtová ( Němčice 40)
svatba ???
bytem též Němčice 40
děti Anna (22.5.1855) - všechny děti vypsány u Němčic 40
Anna Kovaříková (22.5.1855) a Matěj Dlouhý, dělník, (1.11.1837 Novosedly 32)
svatba 8.1.1894
bytem Němčice 25)
děti * kol 1895
1929 Karel Dlouhoveský, ( Němčice 1)
Josef Benedikt, nájemce
Josef Benedikt se r. 1932 odstěhoval do Kladrub, kde si opět pronajal dvůr, v Kraselově 12 let
2008


2
František Novák, rolník, a Františka Hradová (Úlehle)
svatba ???
děti Václav (cca 1840)
Václav Novák (cca 1840), čeledín, a Anna Pruková (Komářice)
svatba ???
rodiče Anny Prukové - Šimon Pruk, baštýř (hajný), Komářice 1, okr. Budějovice, Eva Lieblová, Planá u Budějovic
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1880
Václav Mišák, polosedlák, a Marie Rysová (Skály 23)
děti Anna (11.12.1862 Nišovice)
před 1881 Tomáš Havlík (16.10.1859 Vlkonice) a Anna Myšáková (11.12.1862 Nišovice)
děti František (29.9.1889)
bytem Střídka 2
1929 Tomáš Štěpánek a Antonie
2008 Ivana Blažková, U Letenského Sadu 133/7, Praha, Holešovice, 170 00


3
Marie Košánová, podruhyně
děti Kateřina Košánová (cca 1820)
Kateřina Košánová (cca 1820) a František Dálecký (17.8.1797 Hoslovice 23 )
svatba ???
bytem Němčice 1, vrchnostenský vozka
děti * kol 1845
1929 Spořitelní a záložní spolek
2008 Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Praha, Nové Město, 225 99
2008 Emil Bouda - maj. Kraselov 32


4
Marie Pacáková (cca 1885) a Jan Křt. Teringl ( Němčice 31)
svatba 14.2.1911 Kraselov
1929 Matěj Novák a Marie
2008 MUDr. Jan Kálal, Kraselov 4, 387 20


5
Josef Nárta neb Skřivan, chalupník, a Anna Suková/Černíková ( Kraselov 27)
svatba ???
děti Anna (cca 1840), Marie (cca 1830), Josef (3.4.1842)
1868 Anna Nártová (cca 1840) a František Černík ( Hoslovice 3)
svatba ?
bydliště Hoslovice 3
děti * kol 1865
Marie Nártová (cca 1830) a Václav Koška, pasák (Martin Koška, domkář, Přetenice 10, okr. Vimperk, Majdalena Smilová, Horysedla 23)
svatba ???
bytem Hoslovice 1, pasák
děti * kol 1860
Josef Nárta, chalupník, (3.4.1842) a 1/ ???, 2/ Josefa Kolmanová (3.3.1840 Hoslovice 10 )
svatba 2/ 22.5.1866 Čestice
1929 zbouráno před r. 1929, r. 1929 budova nestála
2008 Roman Krejčí, Kraselov 5, Kraselov, 387 20


6
1929 Karel Pechlát a Marie
2008 Miroslav Pechlát, Povážská 270, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01
2008 Miroslav Pechlát - maj. též Kraselov 73


7
1929 fara, farář Adolf Astl (původem z Klatov)
r. 1931 odešel do výslužby, odstěhoval se do Všechlap u Volyně, v Kraselově působil 38 let
2008 Římskokatolická farnost, Kraselov 7, Kraselov, 387 20
2008 Římskokatolická farnost - maj. Lhota u Sv. Anny 1


8
1929 František Cimburek a Anastasie
2008 Jaroslav Cimburek, KRASELOV 8, 387 20
2008 Tomáš Cimburek - maj. Kraselov 81


9
1929 František Mácha a Růžena
2008 Antonín Turek,Drachkov 42, Drachkov, 386 01


10
Eva Bečvářová (cca 1770) a Josef Šťastný, domkář
svatba ???
bytem Volenice 33
děti * kol 1800
Jan Nárta, sedlák, a Barbora Kočí ( Němčice 5)
svatba ???
panství Němčice
děti Josefa (cca 1800)
Josefa Nártová (cca 1800) a Josef Muck, domkář ( Hoslovice 46)
svatba ???
panství Němčice
bytem Hoslovice 46
děti * kol 1830
1929 Vojtěch Trojan a Marie
2008 Marie Nováková, Ke Kukačce 797/19, Plzeň, Lobzy, 312 00


11
1929 Matěj Novák a Antonie
2008 Václav Novák, KRASELOV 77, 387 20


12
Tomáš Kubička, chalupník, a Anna Votíková ( Škůdra 7)
svatba ???
děti Tomáš (9.12.1861)
Tomáš Kubička (9.12.1861) a Marie Janoušová (12.1.1871 Makarov 29)
svatba 12.7.1898 Kraselov
bytem Úlehle 22
děti * kol 1900
1929 Marie Kovářová, vdova
2008


13
Kateřina Česánková (cca 1870) a František Krejčí, domkář
bytem Kraselov 30
děti * kol 1900
1929 Jan Česánek a Anna
2008 Miloslava Brůžková, Na Trávníkách 224, Radomyšl, Radomyšl, 387 31


14
1929 Václav Had a Kateřina
2008 Václav Had, Kraselov 14, Kraselov, 387 16


15
Tomáš Řahota, sedlák, a Kateřina Koldová ( Strašice 17)
svatba ???
děti Anna (cca 1820)
Anna Řahotová (cca 1820) a František Česánek, vozka ( Hodějov 28)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1850
1830 Samson Weis, obchodník, izraelita, a Majdalena Libermanová (Kladruby)
svatba ???
děti František (cca 1830)
František Weis/Veis (cca 1830) a Majdalena Sprichalová ( Dřešínek 12)
svatba ???
bytem Němčice 26
děti * kol 1865
1929 Antonín Kolář a Josefa
2008 Kropáček Antonín a Kropáčková Lilija, Mírová 429, Vimperk, Vimperk II, 385 01


16
Marie Turková (cca 1800) a Antonín Škola, mistr obuvnický
svatba ???
bytem Kraselov 37
děti * kol 1830 (syn Václav si vzal Terezii Turkovou, viz níže)
1840 František Turek, chalupník, a Regina Sedmihradská ( Malý Bor 25)
svatba ???
děti Marie (cca 1840), Terezie (cca 1830)
Terezie Turková (cca 1830) a Václav Škola, čeledín, ( Kraselov 37)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1870
Marie Turková (cca 1840) a Karel Rudle ( Tažovice 1)
svatba ???
Němčice 1
děti * kol 1875
1929 Václav Turek a Růžena
2008 1/ Ing. Eva Jirotková, HOLEČKOVA 711/42, PRAHA 5, SMÍCHOV, 150 00
2/ Květuše Kősslová, U NIKOLAJKY 1240/17, PRAHA 5, SMÍCHOV, 150 00
3/ Jirotka Zdeněk a Jirotková Eva Ing., Holečkova 711/42, Praha, Smíchov, 150 00


17
Kateřina Masopustová (cca 1850) a Jan Turek
svatba ???
bytem Damětice 3
děti * kol 1870
1929 Tomáš Masopust a Marie
2008 Jan Skokan, Vrchlického 793/34, Praha, Košíře, 150 00


18
Innocenc Nárta, sedlák, a Maie Jonášová ( Hodějov 25)
děti Barbora (22.10.1906)
Barbora Nártová (22.10.1906) a Vincenc Šíma, domkář (17.7.1903 Novosedly 12)
svatba 13.7.1929 Kraselov
1929 František Bouda a Marie
2008 Růžena Nedvědová, KRASELOV 18, 387 20


19
1929 Josef Vejvoda a Marie
2008 Miloš Kulíř, Husova 801, Strakonice, Strakonice I, 386 01


20
Tomáš Dub, sedlák, a Kateřina Nováková (Drachkov)
svatba ???
děti Kateřina (cca 1830)
Kateřina Dubová (cca 1830) a Jan Had, obecní slouha ( Škrobočov 10)
svatba ???
bytem Úlehle 10
děti * kol 1860
1929 Václav Berger a Johanna
2008 1/ Karel Berger, KRASELOV 20, 386 01
2/ Karel Berger ( Stavbařů 210, Strakonice ) a Marie Bergerová (KRASELOV 20, 386 01)


21
1929 František Uhlík a Otilie
2008 Vladislav Uhlík, Kraselov 21, Kraselov, 387 16


22
1929 Karolina Jedličková, vdova
2008 1/ Marie Hejlková, BŘEZINOVA 505, VOLYNĚ, 387 01
2/ Josef Jedlička, KRASELOV 22, 387 201
3/ Karel Jedlička, Doubravice 35, Doubravice, 387 35
4/ Jitka Jedličková, ČESTICE 125, 387 193


23
1929 Vincenc Houf a Marie
2008 1/ Hana Brabcová, KRASELOV 70, 387 20
2/ Josef Brabec,
KRASELOV 70, 387 20


24
1929 Marie Skalická, vdova
2008 Marie Tomšů, KRASELOV 24, 387 20


25
1840 Tomáš Kašpar, domkář, a Anna Kordíková (Počátky 4)
svatba ???
děti Marie (cca 1840)
Marie Kašparová (cca 1840) a František Deimek, mistr ševcovský (Václav Deimek, sedlák, Chumeny 8, Marie Tvrzická, Doubrava)
svatba ???
bytem Hoslovice 34
děti * kol 1865
1929 Matěj Bouda a Kateřina
2008 Zdeněk Bouda, SADOVÁ 200, STRAKONICE, DRAŽEJOV, 386 01


26
Anna Skalická/Mucková (cca 1810) a Josef Chalupný, obecní sluha
svatba ???
bytem r. 1872 Hoslovice 40
děti * kol 1845
1830 Vojtěch Bláha, obecní slouha, a Josefa Boudová (Kraselov 26)
svatba ???
děti Anna (cca 1830)
Anna Bláhová (cca 1830) a Matěj Blatský/Blacký, koňák ( Strašice 48)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1870
1929 Obecní dům
2008 Obec Kraselov, Kraselov 26, 387 20
2008 Obec Kraselov - maj. Kraselov 53


27
Anna Suková/Černíková (cca 1800) a Josef Nárta neb Skřivan, chalupník
svatba ???
bytem Kraselov 5
děti * kol 1830
Marie Houdková (cca 1800) a Jakub Votík, domkář
svatba ???
bytem Hoslovice 34
děti * kol 1825 (syn Jakub bytem Hoslovice 40)
1820 Matěj Suk, chalupník, a Anna Kozíková ( Novosedly 5)
děti Matěj (cca 1820)
Matěj Suk (cca 1820) a Kateřina Linhartová ( Střídka 8)
svatba ???
bytem Střídka 8
děti * kol 1845 - 1860
1929 Václav Pacák a Anna
2008


28
1929 Josef Novák a Antonie
2008 1/ Vendula Krejčová, Klostermannova 64, Štěkeň, Štěkeň, 387 51
2/ Martin Mašek, Žižkova 425, Strakonice, Strakonice I, 386 01


29
1929 Vincenc Krejčí, vdovec
2008 Pán Jaromír a Pánová Hana, Sídliště 1. máje 1142, Strakonice, Strakonice I, 386 01


30
František Krejčí, domkář, Kateřina Česánková ( Kraselov 13)
děti Otta (22.3.1900)
1929 Otto Krejčí, tesař, (22.3.1900), a Marie Hromádková (12.9.1908 Novosedly 74)
svatba 23.11.1929 Volenice
2008 Pavla Fojtů, Opatovická 154/26, Praha, Nové Město, 110 00


31
1929 Josef Houf a Terezie
2008 1/ Marie Havlová, Majakovského 633/45, Karlovy Vary, Rybáře, 360 05
2/ František Pivnička, Brigádnická 157/7, Františkovy Lázně, Horní Lomany, 351 01
3/ Zdeněk Pivnička, Kraselov 31, Kraselov, 387 16


32
1929 Kateřina Boudová, svobodná
2008 Emil Bouda, Kraselov 3, Kraselov, 387 16


33
Kateřina Skřivanová/Kuchaříková (cca 1800) a Jan Sova, domkář
svatba ???
bytem Němčice 18
děti * kol 1830
1929 Petr Kouba a Františka
2008 Danuše Matějková, MILČICE 9, KRASELOV, 387 20


34
1929 Jakub Bouda a Žofie
2008 Stanislav Kadečka, Kraselov 34, 387 20


35
1929 Tomáš Hejman a Rosalie
2008 1/ Josef Hejman, Kraselov 35, Kraselov, 387 16
2/ Jana Hejmanová, Kraselov 35, Kraselov, 386 01
2008 Jana Hejmanová - maj. Úlehle 6


36
1929 Tomáš Brož a Anežka
2008 1/ Radovan Brož, Krále Jiřího z Poděbrad 837, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2/ Martina Růthová, Podsrp 196, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


37
1830 Antonín Škola, mistr obuvnický, a Marie Turková ( Kraselov 16)
svatba ???
děti Václav (cca 1830)
Václav Škola, čeledín, (cca 1830) a Terezie Turková ( Kraselov 16)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1860
1929 František Pecka a Marie
2008 1/ Jan Kubelák, Zadní Zborovice 26, Třebohostice, 386 01
2/ Marcela Pincová, Kolářova 301, Katovice, Katovice, 387 11


38
Kateřina Nártová (cca 1780) a Jan Kalčík, chalupník
svatba ???
bytem Němčice 18
1860 František Nárta, a Johana Slavíčková ( Mladotice 1)
svatba ???
děti František (cca 1860)
František Nárta, tovaryš kolářský, (cca 1860), a Kateřina Hlavničková (cca 1860 Němčice 29 )
svatba ???
bytem Němčice 29
děti * kol 1895
1929 Josef Nárta a Marie
2008 Pavel Mašek, Kraselov 38, Kraselov, 387 16


39
1929 František Hromadka a Marie
2008 Anna Sazimová, KRASELOV 39, 387 20


40
Anna Nártová (cca 1840) a Matěj Mráček, mistr tesařský a mlynář
svatba ???
bytem Čestice 40
děti * kol 1860
1929 Jaroslav Želízko a Anežka
2008 Jaroslav Želízko, Na Stráži 259, Strakonice, Strakonice I, 386 01


41
1820 Jakub Hejlek, domkář, a Barbora Mucková ( Kraselov 2)
svatba ???
děti Jan (cca 1820)
Jan Hejlek (cca 1820), mistr krejčovský, a Františka Mucková (cca 1820 Hoslovice 9)
svatba ???
panství Němčice
bytem Hoslovice 9 - mistr krejčovský, r. 1846 Němčice 1, vrchnostenský sluha (bez zápisu)
děti * kol 1840 (zapsány u Hoslovic)
1929 František Kopáček a Antonie
2008 Jindřich Eliášek, URBÁNKOVA 3371/69, PRAHA 4, MODŘANY, 143 00


42
Marie Nártová (cca 1850) a Václav Majer, čeledín, Milivice 1
děti Marie (21.11.1885 Milivice)
Marie Majerová (21.11.1885) a František Maštalíř, dělník, Račovice 20 (Krasíkovice, okr. Pelhřimov)
svatba 20.2.1906 Strakonice
rodiče Františka Maštalíře - Jan Maštalíř, dělník, Račovice 20, Anna Třísková, Volešná 47, okr. Pelhřimov
1929 Jan Nárta a Marie
2008 Emil Kuncl, POD MALSIČKOU 591, VOLYNĚ, 387 01


43
1929 Josef Skřivan a Antonie
2008 1/ Ing. Josef Vichr, KRASELOV 75, 387 20
2/ Vlasta Vichrová, KRASELOV 75, 387 20
3/ Vlasta Votavová,
U Zahrádek 293, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


44
Josef Heilek, domkář, a Magdalena Boučková (Kraselov 44)
svatba ???
děti Václav (cca 1820)
Václav Heilek (cca 1820) a Josefa Koznová ( Kejnice 18)
svatba ???
bytem Němčice 1, konák
děti * kol 1855
1929 Josef Mareš a Anežka
2008 Stanislav Mareš, KRASELOV 44, 387 20


45
Václav Had, rolník, a Kateřina Životová (Horejšice 9)
děti Václav (2.7.1903)
Václav Had, rolník, (2.7.1903), a Marie Hejpetrová (25.3.1905 Štěchovice 67)
svatba 25.5.1929 Volenice
1929 Václav Had a Kateřina
2008 Marie Kantorová, Kraselov 45, 387 20


46
1923 Růžena Máchová a Josef Král (6.11.1901 Střídka 20 - 10.12.1953)
svatba 5.5.1923 Kraselov
bytem Škrobočov
1929 Václav Uhlík a Kateřina
2008 Medek Miroslav a Medková Eva, Kraselov 46, Kraselov, 386 01


47
1929 zbouráno před r. 1929, r. 1929 budova nestála
2008 Josef Krejčí, Kraselov 47, Kraselov, 387 20


48
1929 Josef Turek a Anna
2008 Věra Charvátová, Pod Lipami 2572/48, Praha, Žižkov, 130 00


49
1929 hostinec, Antonie Máchová, vdova
2008 Antonín Turek, Drachkov 42, Drachkov, 386 01


50
1929 Alois Petřík a Marie
2008 Hedvika Levá, OBRÁNCŮ MÍRU 1248, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


51
1929 Jan Štěpánek a Anežka
2008 Tomeš Jaromír a Hana Tomešová, KRASELOV 72, 387 20


52
1929 Josef Harant a Růžena
2008 Veselý Václav a Veselá Božena, Kraselov 52, Kraselov, 387 16


53
1929 škola, František Hlinka, řídící učitel
děti Marie
r. 1931 odešel do penze, v Kraselově působil 7 let
1932 Josef Slavíček, definitivní učitel
správcem školy od r. 1932
2008 Obec Kraselov, Kraselov 26, 387 20


54
1929 Tomáš Turek a Josefa
2008 Irena Uhlířová, Kraselov 54, Kraselov, 387 20


55
1929 Petr Hejtmánek a Anežka
2008 Ing. Karel Strolený, Kodetka Okružní 84, Hlincová Hora, 373 71


56
1929 Jan Černík a Božena
2008 Jednota, spotřební družstvo ve Volyni, náměstí Hrdinů 69, Volyně, Volyně, 387 01


57
1929 zbouráno před r. 1929, r. 1929 budova nestála
2008 Brož Karel Ing. a Brožová Hana, Na Stráži 259, Strakonice, Strakonice I, 386 01


58
1929 Václav Kovář a Anna
2008 Ing. František Kovář, Pekárenská 1060/25, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04


59
1929 František Špatný a Teresie
2008 Jana Smarkoňová, Kraselov 71, Kraselov, 387 16


60
1929 Tomáš Hejlek a Marie
2008 Kakaš Eugen a Kakašová Jana, KRASELOV 60, 387 20


61
2008 Skalický Miroslav a Jiřina Skalická, KRASELOV 61, 387 20


62
2008 MVDr. Václav Dlauhoweský, Zábrodí 120, Zábrodí, 549 41 - maj. Němčice 1
2008 Marie Řehořová - maj. Kraselov 65


63
2008 Josef Sluka, Hodějov 20, Hoslovice, 387 16


64
2008 Jan Sellner, KRASELOV 64, 387 20
2008 Hana Sellnerová - maj. Němčice 12


65
2008 1/ František Řehoř, KRASELOV 65, 387 20
2/ Marie Řehořová, KRASELOV 62, 387 20


66
2008 1/ Hana Malá, Kraselov 66, Kraselov, 386 01
2/ Jaroslav Malý, Kraselov 66, 387 20


67
2008 1/ Dana Horejšová, PTÁKOVICKÁ 489, STRAKONICE, PŘEDNÍ PTÁKOVICE, 386 01
2/ Jiří Trojan, NÁDRAŽNÍ 325, KATOVICE, 387 11
3/ Milada Trojanová, KRASELOV 67, 387 20


68
2008 Miroslava Vachoutová, Kraselov 68, Kraselov, 387 16


69
2008 1/ Jaroslav Bauer, Kraselov 69, Kraselov, 387 16
2/ Pavlína Malá, Kraselov 69, Kraselov, 387 16
3/ Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01
4/ Trachta Josef a Trachtová Helena, Kraselov 69, Kraselov, 387 16


70
2008 1/ Hana Brabcová, KRASELOV 70, 387 20
2/ Josef Brabec, KRASELOV 70, 387 20
2008 Hana Brabcová - maj. Kraselov 23
2008 Josef Brabec - maj. Kraselov 23


71
2008 Stavební bytové družstvo Strakonice, Heydukova 116, Strakonice, Strakonice I, 386 01
2008 Jana Smarkoňová - maj. Kraselov 59


72
2008 Jaromír Tomeš, KRASELOV 72, 387 20
2008 Jaromír Tomeš a Hana Tomešová - maj. Kraselov 51


73
2008 Miroslav Pechlát, Povážská 270, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01
2008 Miroslav Pechlát - maj. též Kraselov 6


74
2008 Václav Brabec, KRASELOV 74, 387 20


75
2008
2008 Ing. Josef Vichr - maj. Kraselov 43
2008 Vlasta Vichrová - maj. Kraselov 43


76
2008 Sellner Karel a Hana Sellnerová, KRASELOV 76, 387 20


77
2008 Novák Václav a Nováková Vlasta, KRASELOV 77, 387 20
Václav Novák - maj. Kraselov 11


78
2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha, Michle, 140 22


79
2008 Pavla Peterková, Kraselov 79, Kraselov, 387 16


80
2008 Ing. Hana Švihálková, Kraselov 80, 387 20


81
2008 Tomáš Cimburek, Kraselov 8, Kraselov, 387 16


Nahoru

Lhota u sv. Anny

1/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

Lhota u Sv. Anny 1/
Josef Škola, hudebník, nájemník, a Kateřina
svatba ???
děti Anna (cca 1860)
Anna Školová (cca 1860) a Josef Bambásek, obecní slouha
svatba ???
rodiče Josefa Bambáska - Josef Bambásek, nájemník, Nebřehovice 8, Barbora Strnadová, Nebřehovice 8
bytem Úlehle 12
děti * kol 1890


Lhota u Sv. Anny 1
2008 Římskokatolická farnost, Kraselov 7, Kraselov, 387 20


Lhota u Sv. Anny 2
2008 Jaroslav Jaroš, LHOTA U SVATÉ ANNY 2, KRASELOV, 387 16


Lhota u Sv. Anny 3
1840 Tomáš Janout, panský hajný, a Majdalena Švehlová ( Nová Ves 8)
svatba ???
děti Jan (cca 1840)
Jan Janout, poklasný (cca 1840) a Antonie Dlesková (cca 1840 Víska 15)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1880
1800 Ondřej Bartoš, šafář
děti Anna (cca 1800)
Anna Bartošová a Vavřinec Šturm, domkář (1801 Makarov 20, syn sedláka)
od r. 1826 bytem Makarov 2
2008 Kotáb Milan a Kotábová Věra PhDr., ŽELIVEC 161, SULICE, 251 68


Lhota u Sv. Anny 4
2008 1/ Václav Sichinger, LHOTA U SVATÉ ANNY 4, KRASELOV, 387 20
2/ Hana Sichingerová, Lhota u Svaté Anny 4, Kraselov, 387 20


Lhota u Sv. Anny 5
Kateřina Hromádková (cca 1790) a Josef Slavíček, domkář
svatba ???
bytem Hodějov 16
děti * kol 1820
2008 Petra Bruinsma, Na Ohradě 91, Strakonice, Strakonice II, 386 01


Lhota u Sv. Anny 6
2008 1/ Ing. Jaroslava Šantínová, Polní 544/20, České Budějovice, České Budějovice 6, 370 01
2/ Petr Štěpánek, KNĚŽSKODVORSKÁ 565/4, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE 3, 370 10


Lhota u Sv. Anny 7
2008 Čeněk Kuta, MICHALSKÁ 439/13, PRAHA 1, STARÉ MĚSTO, 110 00


Lhota u Sv. Anny 8
2008 1/ Pavel Hejtmánek, Miloňovice 61, Miloňovice, 386 01
2/ Lukáš Kratochvíl, Zvolenská 890, Strakonice, Strakonice I, 386 01
3/ Božena Rybová, Mlýnská 1089, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Lhota u Sv. Anny 9
Tomáš Krejčí, chalupník, a Marie Kunclová (Střela)
svatba ???
děti Petronilla (cca 1830)
Petronilla Krejčová (cca 1830) a Jan Jelínek, lesní hajný (Vlčkovice u Kolince 23)
svatba ???
bytem Němčice 43
rodiče Jana Jelínka - Josef Jelínek, panský hajný, Vlčkovice u Kolince 23, Kateřina Švecová, Chlístov 6, okr. Klatovy
děti * kol 1870
2008 František Mareš, LHOTA U SVATÉ ANNY 9, KRASELOV, 387 20


Lhota u Sv. Anny 10
2008 1/ Blanka Heimlichová, ČELAKOVSKÉHO 253, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2/ Pavel Hejpetr, Kosmonautů 1261, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Lhota u Sv. Anny 11
2008 1/ Pavla Řáhová, Lhota u Svaté Anny 11, Kraselov, 387 16
2/ Věra Řáhová, Lhota u Svaté Anny 11, Kraselov, 387 16


Lhota u Sv. Anny 12
2008 1/ Václav Jíra, NETOLICKÁ 1122/9, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE 2, 370 11
2/ Eva Jírová, Knín 15, Temelín, 375 01


Lhota u Sv. Anny 13
2008 Svoboda Otakar PhDr. a Svobodová Eva, KOZLOVSKÁ 1032/18, PRAHA 6, DEJVICE, 160 00


Lhota u Sv. Anny 14
2008


Lhota u Sv. Anny 15
2008 Kočí Jaroslav a Kočová Anna, LHOTA U SVATÉ ANNY 15, KRASELOV, 387 16


Lhota u Sv. Anny 16
2008 Mgr. Věra Lejčarová, Arch. Dubského 977, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Lhota u Sv. Anny 17
1878 Karel Krejčí, domkář, a Marie Krejčí (Lhota u sv. Anny 17)
děti Josefa (26.8.1878)
Josefa Krejčí (26.8.1878) a Jan Emler (2.5.1881 Lhota Tažovická 6, bytem Zvotoky 51)
svatba ??? (ohlášky 11.1910)
2008 Marie Vohradská, Povážská 255, Strakonice, Přední Ptákovice, 386 01


Lhota u Sv. Anny 18
Václav Čermák, domkář, a Karolina Panušová ( Lhota Švecarova 8)
děti Karolina (18.12.1899)
Karolina Čermáková (18.12.1899) a Jan Pichler, zedník (11.5.1906 Novosedly 3)
svatba ??? (ohlášky 7.1931)
2008


Lhota u Sv. Anny 19
2008 Michalčík Rudolf Ing. (Lhota u Svaté Anny 19, Kraselov, 387 20) a Michalčíková Jitka (Víchov 5, Černošín, 349 01)


Lhota u Sv. Anny 20
2008 1/ Ing. Jaroslava Šantínová, Polní 544/20, České Budějovice, České Budějovice 6, 370 01
2/ Petr Štěpánek, KNĚŽSKODVORSKÁ 565/4, ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÉ BUDĚJOVICE 3, 370 10

Nahoru

Milčice

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12  

Milčice 1
2008 Růžena Nováková, sídliště 1.máje 1137, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Milčice 2
2008 1/ Václav Vaněk, Milčice 2, Kraselov, 387 16
2/ Alžběta Vaňková, Arch. Dubského 389, Strakonice, Strakonice I, 386 01
3/ Vaněk Václav a Jana Vaňková, TRŽNÍ 1154, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Milčice 3
1820 Josef Štěpánek, domkář
děti Kateřina
Kateřina Štěpánková a Josef Jaroš, švec
r. 1820 bytem Makarov 2, podruh
2008 František Duba, VRCHLICKÉHO 1187, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2008 František Duba - maj. též Milčice 10


Milčice 4
2008 Božena Koldová, Mudr. K. Hradeckého 1110, Strakonice, Strakonice I, 386 01


Milčice 5
2008 Ivo Prejzek, MILČICE 5, KRASELOV, 387 20


Milčice 6
2008 Vondrák Josef a Vondráková Blanka, Nad Višňovkou 882/33, Praha, Ruzyně, 161 00


Milčice 7
2008


Milčice 8
Marie Šímová (1813) a Jan Šebele (1811 Zvotoky 24)
svatba ???
bytem Zvotoky 24
děti * kol 1850
2008 1/ Magdalena Retková, Šárecká 1068/42, Praha, Dejvice, 160 00
2/ MUDr. Alice Švingerová, Na Spravedlnosti 1148, Písek, Budějovické Předměstí, 397 01


Milčice 9
2008 Danuše Matějková, Dřetín 9,
Danuše Matějková - maj. Kraselov 33


Milčice 10
2008 1/ František Duba, Milčice 10, Kraselov, 387 16
2/ Jaroslav Duba, VRCHLICKÉHO 1187, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2008 Jaroslav Duba - maj. též Milčice 3


Milčice 11
2008


Milčice 12
2008 Milada Zajíčková, Foerstrova 1087/14, Olomouc, Nová Ulice, 779 00

Nahoru

Mladotice

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   13   14   15   16   17   18   29  

Mladotice 1
Václav Ševčík, nájemník, a Kateřina Vojáková (Zálesí)
svatba ???
děti Terezie (cca 1830), Anna (cca 1830)
Anna Ševčíková (cca 1830) a Jan Kolář, čeledín ( Novosedly 33)
svatba ???
bytem Němčice 1
děti * kol 1870
Terezie Ševčíková (cca 1830) a František Lomický, (Chanovice)
svatba ???
bytem Němčice 1, čeledín
rodiče Františka Lomického - Josef Lomický, domkář, Chanovice 39, Kateřina Ladmanová, Slatina 8
děti * kol 1870
Johanna Slavíčková (cca 1830) a František Nárta
svatba ???
bytem Kraselov 38
děti * kol 1860
2008 Kubička Jaroslav a Kubičková Marie, Mladotice 1, Kraselov, 387 16


Mladotice 2
Marie Knížková (cca 1830) a Jan Vohradský, domkář
svatba ???
bytem Volenice 18
děti * kol 1860
2008


Mladotice 3
1830 Jan Had, sedlák, a Marie Benešová (Vísky)
svatba ???
děti Josefa (cca 1830)
Josefa Hadová (cca 1830) a Emanuel Kašperák, pachtýř chalupy, ( Čestice 35)
svatba ???
bytem Hoslovice 37
děti * kol 1860
1876 František Jelínek, sedlák, a Marie Máchová ( Škrobočov 8)
děti Marie (26.5.1876)
Marie Jelínková (26.5.1876) a Josef Mácha, domkář (10.8.1872 Volenice 63)
svatba ??? (ohlášky 11.1900)
bytem Volenice 63
2008 Karel Jelínek, MLADOTICE 3, KRASELOV, 387 20


Mladotice 4
2008 1/ Jaroslav Novák, Mladotice 4, Kraselov, 387 16
2/ Marie Nováková, Mladotice 4, Kraselov, 387 16
2008 Jaroslav Novák - maj. Mladotice 10


Mladotice 5
Josef Čtverák, rolník, a Marie Harantová (Libětice 20)
děti Jan (cca 1850)
Jan Čtverák (13.7.1851) a Kateřina Kunská (8.2.1852 Střídka 23)
svatba 21.5.1878 Čestice
bytem Střídka 23
1850 Anna Čtveráková (cca 1850) a Karel Janda (18.5.1845 Střídka 25)
bytem Střídka 25
Matěj Čtverák (cca 1885) a Anežka Vordová (15.6.1885 Volenice 18)
svatba 1.10.1912 Volenice
2008 Blanka Dědková, POD ŠKOLOU 2258/8, ÚSTÍ NAD LABEM, ÚSTÍ NAD LABEM-CENTRUM, 400 01


Mladotice 6
1930 Václav Kubička, (t 1930), rolník
Krtouš děti Jarmila, Olga
Jarmila Krtoušová a Miroslav Janout ( Škrobočov 1)
svatba ???
bytem Škrobočov 1Škrobočov 1
děti Miroslav, Jaroslav
Olga Krtoušová a Josef Janout ( Škrobočov 1)
svatba ???
bytem Mladotice 6
děti Jaromír, Zdeněk
Zdeněk Janout a Michaela Mervartová (Děčín)
svatba ???
bytem Strakonice
děti Martina, Hana
2008 Olga Janoutová, MLADOTICE 6, KRASELOV, 387 20


Mladotice 7
2008 Teresie Tomašáková, Mladotice 9, Kraselov, 387 16


Mladotice 8
Josefa Čtveráková (cca 1790) a Jakub Frič, domkář
svatba ???
bytem Úlehle 11
děti * kol 1820
Tomáš Hejlek, domkář, a Rosalie Uhlíková (Sudkovice 16)
děti Marie (6.5.1876)
Marie Hejlková (6.5.1876) a František Hromádka, zedník (17.2.1874 Sloučín 5)
svatba 15.11.1898 Podsrp (ohlášky 10.1898 Podsrp)
2008 Mižikár Josef a Mižikárová Libuše, Mladotice 8, Kraselov, 387 16


Mladotice 9
2008 Teresie Tomašáková, Mladotice 9, Kraselov, 387 16
2008 Teresie Tomašáková - maj. Mladotice 7


Mladotice 10
2008 Jaroslav Novák, Mladotice 4, Kraselov, 387 16


Mladotice 11
Jan Mrázek, podruh, a Majdalena Nová (Záhoří 5)
svatba ???
děti Majdalena (cca 1830)
Majdalena Mrázková (cca 1830) a Václav Horejš, panský koňák ( Čkyně 7)
svatba ???
r. 1860 bytem Němčice 1
děti * kol 1860
1878 Tomáš Sádlík, nájemník, a Kateřina Vítková ( Lhota Tažovická 15)
děti Marie (16.4.1878)
1903 Marie Sádlíková (16.4.1878) a František Humpolec (14.6.1873 Radešov 14)
svatba 24.11.1903 Čestice
bytem Radešov 22
děti * kol 1915
2008


Mladotice 12
2008 Hlavnička Čestmír a Hlavničková Jaroslava , Pohraniční stráže 319, Velká Hleďsebe, 353 01


Mladotice 13
Anna Mikešová (1816) a Jan Král, domkář (1821 Zvotoky 8)
svatba ???
bytem Zvotoky 8
děti * kol 1850


Mladotice 13
2008 Libuše Háječková, STAROKOŠÍŘSKÁ 695/3, PRAHA 5, KOŠÍŘE, 150 00


Mladotice 14
2008


Mladotice 15
Marie Hromádková (cca 1840) a Jan Janouš, kameník
svatba ???
bytem Makarov 29
děti * kol 1870
2008 1/ Josef Had, HEYDUKOVA 1102, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01
2/ Milada Hadová, HEYDUKOVA 1102, STRAKONICE, STRAKONICE I, 386 01


Mladotice 16
2008 1/ Anna Parýzková, Mladotice 16, Volenice, 387 16
2/ Marie Trčková, Mladotice 16, Kraselov, 387 16


Mladotice 17
Vojtěch Hejlek, domkář, a Marie Nártová (Mladotice)
svatba ???
děti Rozalie (cca 1820)
Rozalie Hejlková (cca 1820) a Matěj Maleč, nájemník ( Hodějov 21)
svatba ???
bytem Úlehle 8
děti * kol 1855
2008 1/ Ing. Ladislav Kopáč, MLADOTICE 17, KRASELOV, 387 20
2/ Věra Kopáčová, MLADOTICE 17, KRASELOV, 387 20


Mladotice 18
2008 Jiří Veselý, Volenice 129, Volenice, 387 16


Mladotice 29
Jan Janouš, kameník, domkář, a Marie Hromádková ( Makarov 29)
svatba ???
děti Marie (12.1.1871)
Marie Janoušová (12.1.1871) a Tomáš Kubička (9.12.1861 Kraselov 12)
svatba 12.7.1898 Kraselov
bytem Úlehle 22
děti * kol 1900

Nahoru