Nezdice

Stránky obce Nezdice na Šumavě

Stránky obce Ostružno

Části obce:
NEZDICE NA ŠUMAVĚ
OSTRUŽNO
POHORSKO
ŽDÁNOVNezdice

Nezařazené 1/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224  Nezařazené 1/
1904Jan Kojzar a Marie Potužníková
děti Václav (1904)
Václav Kojzar (1904) - r. 1930 bytem Volenice
Jan Kojzar a Marie Pojžárková
děti Josef (1908)
Josef Kojzar (1908) - r. 1932 bytem Volenice, odstěhoval se do Žihobec


Nezdice 1
2009Škáchovi


Nezdice 2
2009


Nezdice 3
František Vachoušek, († před 1889) a Antonie Kratochvílová (1857 Nezdice 82)
Antonie Kratochvílová se 11.2.1889 provdala za Antonína Trčku, zedníka, vdovce, bytem Nezdice 52 (1844 Nezdice 19)
2009Týmlovi


Nezdice 4
2009


Nezdice 5
Vavřinec Prosl, nádeník, a Josefa Vytisková (Ostružno)
děti Anna (cca 1870)
Anna Proslová, nádenice (cca 1870)
r. 1904 bytem Tažovice 19
děti * kol 1903
2009Markovi


Nezdice 6
2009Markovi


Nezdice 7
2009Ožanovi


Nezdice 8
František Janout, domkář, a Marie Řezanková (Nahořany 9)
děti Jan (26.3.1862)
Jan Janout, bednář (26.3.1862) a Marie Trčková (23.1.1872 Nezdice 52)
svatba 28.5.1892 Strašín
byla překážka III.stupně příbuzenství
2009Václavíkovi


Nezdice 9
2009Novákovi


Nezdice 10
2007František Oudes (Zdíkovec 7, Zdíkov)
2009Oudesovi


Nezdice 11
Josef Nový, domkář, a Kateřina Matoušková
děti Marie (cca 1780)
z matričního záznamu r. 1878 není jasné, kde bydleli
Josef Klomfar, podruh, a Marie Nová
nebyli oddáni
děti za svobodna Jakub Klomfar neb Nový (1820)
Jakub Klomfar neb Nový, pacholek (1820) a 1/ ???, 2/ Eva Rychtářová ovd. Nováková (1828 Strašice 37, bytem Kladruby 44)
svatba 2/ 12.2.1878 Volenice
Jaku Klomfar neb Nový byl r. 1878 pacholek v Kladrubech
Božena Uhlíková (25.1.1878 - 10.2.1881)
2009Růžičkovi


Nezdice 12
Josef Pešták, sedlák, a Anna Wohlová (Nezdice )
děti Kateřina (1812)
rodiče Anny Wohlové - Vojtěch Wohl, mlynář, Nezdice 12 či 41
Kateřina Peštáková (1812) a 1/ Matěch Chalupný, domkář, Strašín, 2/ Jan Trčka (1816 Nezdice 19)
svatba 2/ 17.11.1840 Strašín
bytem 1/ Strašín 48, 2/ Nezdice 52
2009Sechterovi


Nezdice 13
2009EHK servis a.s.


Nezdice 14
2009Pokorných


Nezdice 15
2009Divišovi


Nezdice 16
2009


Nezdice 17
2009Štroblovi


Nezdice 18
1881 Antonie Mayerová (cca 1850) a Josef Průcha ( Nezdice 126)
svatba ???
bytem Nezdice 126
děti * kol 1881
František Majer, mlynář, a Marie Kulířová (Nebřehovice 8)
děti Anna (cca 1840)
František Jiřík, mlynář, ( Nezdice 36), a Anna Majerová (Nezdice 18)
děti Josefa (21.2.1875), Anna (13.7.1887)
Josefa Jiříková (21.2.1875) a Václav Trčka, zedník (26.9.1873 Nezdice 52)
svatba 16.2.1897 Strašín
bytem Katovice
2007Zdeněk Němec
2009Němcovi


Nezdice 19
Jakub Trčka, sedlák, a Kateřina Nov?
děti Vojtěch Ondřej (13.4.1800)
rodiče Kateřiny Nov? - Václav Nov?, mlynář, Maleč, Kateřina, ? 22
Jakub Trčka, sedlák, († před 1840) a Rosalie Švarcová (Zuklín 5)
děti Jan (1816?), Kateřina, Eva (23.10.18??), Maryana (15.1.1812), Josef (31.3.1818), Marie Anna (24.1.1820), Rosalie (182?), Jakub (14.4.1825)
rodiče Rosalie Švarc - Josef Švarc, sedlák, Zuklín 5, panství Střelské Hoštice, Barbora dcera Jiřího Václavíka, ? 5
Kateřina Trčková
děti za svobodna Anna (1854)
Anna Trčková (1854) a Vít Uhlík (1852či1849 Nezdice 54)
svatba 7.?.1876 Strašín
rodiče Víta Uhlíka - ? Uhlík, domkář, Nezdice 54, Anton? dcera Janouta, domkář, Nezdice
Jakub Trčka (14.4.1844) a Marie Peštáková ( Nezdice 63 )
bytem Nezdice 63 , domkář
Jan Trčka, nádeník, (1816?), a Kateřina Peštáková ovd. Chalupná ( Nezdice 12)
svatba 17.11.1840 Strašín
děti František, Antonín (7.12.1844)
r. 1873 psáni bytem Nezdice 19
rodiče Kateřiny Peštákové - Josef Pešták, sedlák, Nezdice 12, Anka dcera Vojtěch Wohl, mlynáře, Nezdice 41
Antonín Trčka (7.12.1844) a 1/ Kateřina Malá (Maleč 2), 2/ Antonie Kratochvílová ovd. Vachoušková (1857 Nezdice 82, bytem Nezdice 3)
svatba 1/ 186? Strašín, 2/ 11.2.1889 Strašín
bytem Nezdice 52
František Trčka a Anna Petránová (Horní Poříčí 40)
bytem Nezdice 41 , nájemce mlýna
2009Česarovi, Mandysovi


Nezdice 20
2009Kovaříkovi


Nezdice 21
2009Mottlovi


Nezdice 22
2007Jiří Oudes (Příbram)
2009Oudesovi


Nezdice 23
2009Zahradníkovi


Nezdice 24
Antonín Trčka, sedlák, panství Žichovice, a Terezie Malá (Strašín)
děti Jan (1.5.1803), Matěj (5.2.1816), Anna (12.4.1820)
rodiče Terezie Malé - Pavel Malý, mlynář, Strašín, Anna Šimková, Strašín († před 1816)
r. 1816 psán neb Smola
2009Märzovi


Nezdice 25
2009


Nezdice 26
2009ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO NEZDICE, ( info)


Nezdice 27
2009Západočeské konzumní družstvo Sušice


Nezdice 28
2009


Nezdice 29
2009Kovářovi


Nezdice 30
2009Kovářovi


Nezdice 31
2009Štěpánkovi


Nezdice 32
2009Rynešovi


Nezdice 33
2009Trpišovských, Vostřákovi


Nezdice 34
2009Obec Nezdice na Šumavě


Nezdice 35
Tomáš Trčka, podruh, panství Hora, a Marie Matoušková (Nezdice 5)
děti Vojtěch (30.3.1815)
rodiče Marie Matouškové - Václav Matoušek, chalupník, panství Hora?, Marie Kotalová, Nezdice
2009Rožánkovi


Nezdice 36
Vojtěch Jiřík, chalupník, a Kateřina Váchová (Nezdice 56)
děti František (cca 1840)
František Jiřík (cca 1840) a Anna Majerová ( Nezdice 18)
bytem Nezdice 18, mlynář
děti * kol 1880
2009Bauerovi


Nezdice 37
2009Grézlovi


Nezdice 38
2009Duškovi


Nezdice 39
Tomáš Václavík, domkář, a Kateřina Polanková
děti Matouš Václav (19.9.179?)
rodiče Kateřiny Polankové - Vojtěch Polanka, podruh, Nezdice 34? († před 19.9.179?)
2009Kučerovi


Nezdice 40
Jan Vrhel, pilař, a Barbora Grabmüllerová (Stachy 122)
děti Václav (1854)
Václav Vrhel, mlynářský tovaryš (1854) a Marie Košánová (1851 Krejnice 39)
svatba 8.11.1881 Volenice
2009Chalupných


Nezdice 41
František Trčka, nájemce mlýna ( Nezdice 19), a Anna Petránová (Horní Poříčí 40)
děti František (8.2.1867)
rodiče Anny Petránové - František Petrán, mistr krejčovský, domkář, Horní Poříčí 40, Petronila dcera Jana Pavelce, sedlák, Horní Poříčí 13
2009Životovi


Nezdice 42
2007Antonín Oudes (Na Hrázi 1126, Sušice II)
2009Oudesovi


Nezdice 43
2009ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZO NEZDICE


Nezdice 44
1820Matouš Pešek, domkář, a Anna Trnková ( Strašín 47)
děti Martin (cca 1820)
1845 Martin Pešek a Dorota Linhartová ( Střídka 1)
svatba 12.2.1844 Čestice
bytem Střídka 1
děti * kol 1845
2007Jindřich Janout (Sirkařská 985, Sušice II)
2009Janoutovi


Nezdice 45
2009Ladanyiovi


Nezdice 46
2009Schedlbauerovi


Nezdice 47
2009Hanzlovi


Nezdice 48
2009Bublíkovi


Nezdice 49
2006Josef Vinický
2009Vinických


Nezdice 50
2009Lupínkovi


Nezdice 51
2007Přemysl Zíka (Březnice)
2009Zíkovi


Nezdice 52
Josef Trčka, zedník, a Kateřina Malá (Maleč 8 - před 1892)
děti Marie (23.1.1872 dle matriky O)
Marie Trčková (23.1.1872) a Jan Janout, bednář (26.3.1862 Nezdice 6)
svatba 28.5.1892 Strašín
byla překážka III.stupně příbuzenství
Antonín Trčka, kolář (7.12.1844 Nezdice 19), a 1/ Kateřina Malá (Maleč 2), 2/ Antonie Kratochvílová ovd. Vachoušková (1857 Nezdice 82, bytem Nezdice 3)
svatba 1/ 186? Strašín, 2/ 11.2.1889 Strašín
děti 1. manželství Václav (26.9.1873 - 1.8.1951 Katovice), Antonie Filumena (17.8.1875), Antonín Josef (12.10.1877), Johanna (24.6.1879 - 28.7.1879), Anna (18.6.1884)
děti 2. manželství Matěj od báby křtěný (11.1.1890), Matěj (29.1.1891 - 21.6.1906), Julie (15.9.1893)
rodiče Kateřiny Malé - Petr Malý, nádeník, Maleč 2 († před 186?), Kateřina dcera Josefa Vančury, domkáře, Strašín 60
1/ Antonín Trčka, kolář, domkář (7.12.1844 - před 1899), 2/ Vít Uhlík, dělník (1849 Nezdice 54), a Antonie Kratochvílová (1857 Nezdice 82)
svatba 2/ 27.11.1899 Strašín
Vít Uhlík byl vdovec po neteři Antonína Trčky
Václav Trčka (26.9.1873 - 1.8.1951 Katovice) a Josefa Jiříková (21.2.1875 Nezdice 18)
svatba 16.2.1897 Strašín
bytem Katovice
Antonín Josef Trčka (12.10.1877) a ?
svatba 26.4.1908 Vídeň
Anna Trčková (18.6.1884) - vystoupila z církve k bezvyznání 14.2.1921 Teplice
Julie Trčková (15.9.1893) a Ludvík Straka
svatba 18.10.1914 Vídeň
vystoupila z církve 1922 Vídeň, vrátila se do církve 1934 Vídeň
2009Koralovi


Nezdice 53
2009Lesy České republiky, s.p.


Nezdice 54
Jan Uhlík, domkář, a Marie Janoutová
děti Vít (1849)
rodiče Marie Janoutové - Antonín Janout, domkář, Nezdice
Vít Uhlík, (1849), a 1/ Anna Trčková (1854 Nezdice 19), 2/ Antonie Kratochvílová ovd. Vachoušková ovd. Trčková (1857 Nezdice 82, bytem Nezdice 52)
svatba 1/ 7.?.1876 Strašín, 2/ 27.11.1899 Strašín
děti Jaroslav (8.1.1878)
2009Čížkovi


Nezdice 55
2009Zahradníkovi


Nezdice 56
2009Duškovi


Nezdice 57
2007Josef Hlaváč (Plzeň-Černice)
2009Hlaváčovi


Nezdice 58
2009Marešovi


Nezdice 59
2006František Kalný
2009Kalných


Nezdice 60
2009Kalných


Nezdice 61
Martin Růžička, domkář, a Rosalie Vrhelová ( Nezdice 40)
svatba ???
děti Anna (cca 1830)
Anna Růžičková (cca 1830)
děti Marie Růžičková (cca 1860)
Marie Růžičková (ca1860) a Matěj Hlinka, paraplář, nádeník (Vít Hlinka, výměnkář, Škůdra, a Marie Skalická, Zvotoky)
svatba ??? - ohlášky 7.1890
bytem Zvotoky 44
děti * po 1890
2009Zahradníkovi


Nezdice 62
2009Chalupných


Nezdice 63
Jan Pešták, domkář, a Magdalena Prošlová (Nezdice 38)
děti Marie (cca 1825)
rodiče Magdaleny Prošlové - Petr Prošl, chalupník, Nezdice 38
Jakub Trčka, domkář, (14.4.1825 Nezdice 19), a Marie Peštáková (Nezdice 63)
děti Václav (17.8.1860 - ?), Václav (10.4.1863 - ?), Marie (16.8.1864 - ?), Václav (17.10.1865), Marie (3.6.1868 - 1869), Matěj (2.2.1870 - 20.12.1952), Marie (26.10.1873 - 13.12.1874)
2006Miloslav Nový
2009Nových


Nezdice 64
2009Jelínkovi, Pecharovi


Nezdice 65
2009


Nezdice 66
2009Foltýnovi


Nezdice 67
2009Vařákovi


Nezdice 68
2009e-korunka s.r.o.


Nezdice 69
2009


Nezdice 70
2009Halamkovi


Nezdice 71
2009Chalupných, Syneckých


Nezdice 72
2009Vaňkovi


Nezdice 73
2009


Nezdice 74
2009Kostifálovi


Nezdice 75
2009Martinovičovi


Nezdice 76
2009KAREŠ, spol. s r.o.


Nezdice 77
2009Choltovi, Palatkovi, Teubnerovi


Nezdice 78
2009Trnkovi


Nezdice 79
2009Veinfurterovi


Nezdice 80
2009Hellerovi


Nezdice 81
2009


Nezdice 82
Jan Kratochvíl, lesní hraběcí hajný, († před 1889), a Barbora Harantová (Žlíbek)
děti Antonie (1857)
Antonie Kratochvílová (1857) a 1/ František Vachoušek, obuvník, 2/ Antonín Trčka, zedník, vdovec, bytem Nezdice 52 (1844 Nezdice 19), 3/ Vít Uhlík, dělník, vdovec (1849 Nezdice 54)
svatba 2/ 11.2.1889 Strašín, 3/ 27.11.1899 Strašín
bytem Nezdice 3, 2/ Nezdice 52
Vít Uhlík byl vdovec po neteři Antonína Trčky
2009Chalupných


Nezdice 83
2009Koukalovi


Nezdice 84
2009Brožovi, Dubědovi, Mrázovi, Šplíchalovi


Nezdice 85
2009Vackovi


Nezdice 86
2009Polatovi


Nezdice 87
2009Lesy České republiky, s.p.


Nezdice 88
2009Kučerovi


Nezdice 89
2009Šťastných


Nezdice 90
2009Kopřivovi


Nezdice 91
2009Novákovi


Nezdice 92
2009Jonášovi


Nezdice 93
2009Rosenbaumovi


Nezdice 94
2009Uhlíkovi


Nezdice 95
Marie Hubáčková (25.1.1878)
2009Pauerovi


Nezdice 96
2009Jiříkovi


Nezdice 97
2009Šípovi


Nezdice 98
2009Růžičkovi


Nezdice 99
2009Kindlovi


Nezdice 100
2009


Nezdice 101
2009Voldřichovi


Nezdice 102
2009Veinfurterovi


Nezdice 103
2009Rynešovi


Nezdice 104
2009Pešťákovi


Nezdice 105
2009


Nezdice 106
2009Chlpkovi


Nezdice 107
2009Kožnarovi


Nezdice 108
2009Pokorných


Nezdice 109
2009Markovi


Nezdice 110
2006Antonín Oudes
2009Oudesovi


Nezdice 111
2009Holečkovi, Nových


Nezdice 112
2009


Nezdice 113
2009Janoutovi


Nezdice 114
2009Trchovi


Nezdice 115
2009Motlovi


Nezdice 116
2009


Nezdice 117
2006Anna Nová
2009Nových


Nezdice 118
2009Pilátovi, Pláteníkovi


Nezdice 119
2009


Nezdice 120
2009Tesárkovi


Nezdice 121
2009Vinduškovi


Nezdice 122
2009Schedlbauerovi


Nezdice 123
2009Horáčkovi


Nezdice 124
2009Vojíkovi


Nezdice 125
2009Harantovi


Nezdice 126
1881Josef Průcha, chalupník, a Antonie Mayerová ( Nezdice 18)
svatba ???
děti František (20.4.1881)
1911František Průcha, (20.4.1881), a Františka Vondrášková (20.12.1884 Hoslovice 57)
svatba 21.2.1911 Čestice
bytem Radešov 28
děti * kol 1915
2009Žílovi


Nezdice 127
2009Janoutovi


Nezdice 128
2009Šebestovi


Nezdice 129
2009Doumelovi, Hajných, Míčkovi


Nezdice 130
2009Řehořovi


Nezdice 131
2009Oudesovi


Nezdice 132
2006Václav Oudes
2009Oudesovi


Nezdice 133
2009Kovaříkovi


Nezdice 134
2009


Nezdice 135
2009


Nezdice 136
2009Forstereviczovi


Nezdice 137
2009Vrhelovi


Nezdice 138
2009Korálovi


Nezdice 139
2009Daňkovi


Nezdice 140
2009Markovi


Nezdice 141
2009Chomoutovi


Nezdice 142
2009Šlapkovi


Nezdice 143
2009Škáchovi


Nezdice 144
2009Janských


Nezdice 145
2009Vejstrkovi


Nezdice 146
2009Voldřichovi


Nezdice 147
2009


Nezdice 148
2006Vladimír Kavale
2009Kalalovi


Nezdice 149
2009Bečvářovi


Nezdice 150
2009Šabatovi


Nezdice 151
2009Konečných, Pešťákovi


Nezdice 152
2009Obec Nezdice na Šumavě


Nezdice 153
2009Kůsovi


Nezdice 154
2009Schachnerovi


Nezdice 155
2006Bohumil Zíka
2009Zíkovi


Nezdice 156
2009Hrdinkovi


Nezdice 157
2009Pechovi


Nezdice 158
2009Řehořovi


Nezdice 159
2009Líblovi


Nezdice 160
2009Aldorfovi


Nezdice 161
2009Drnkovi, Rokytneských, Ruttenbacherovi


Nezdice 162
2009Václavíkovi, Sukovi


Nezdice 163
2009Hlaváčovi, Drábkovi


Nezdice 164
2009Vávrovi


Nezdice 165
2009Musilovi, Oudesovi


Nezdice 166
2009Nových


Nezdice 167
2009Hlaváčkovi


Nezdice 168
2009Vítovcovi


Nezdice 169
2009Špreňarovi


Nezdice 170
2009Kopovi


Nezdice 171
2009Adamovi, Voldřichovi


Nezdice 172
2009Trsovi, Uhlíkovi


Nezdice 173
2009Obec Nezdice na Šumavě


Nezdice 174
2009Vejstrkovi


Nezdice 175
2009Prančlovi


Nezdice 176
2009Novotných


Nezdice 177
2009Petrakovi


Nezdice 178
2009Moravcovi


Nezdice 179
2009Lebedovi


Nezdice 180
2009Oudesovi


Nezdice 181
2009Kahounovi


Nezdice 182
2009Skopcovi


Nezdice 183
2009Hadravovi


Nezdice 184
2009Hadravovi


Nezdice 185
2009Vondrákovi


Nezdice 186
2009Rožánkovi


Nezdice 187
2009Rožánkovi


Nezdice 188
2009Korálovi


Nezdice 189
2009Jančaříkovi


Nezdice 190
2009Hadravovi


Nezdice 191
2009Uhlíkovi


Nezdice 192
2009Rynešovi


Nezdice 193
2009Šišpelovi


Nezdice 194
2009Petličkovi


Nezdice 195
2009Šlapkovi


Nezdice 196
2009Maňasovi


Nezdice 197
2009Oudesovi


Nezdice 198
2009Doležalovi


Nezdice 199
2009Štěpánkovi


Nezdice 200
2009Dvořákovi


Nezdice 201
2009Lesy České republiky, s.p.


Nezdice 202
2009Bečvářovi


Nezdice 203
2009Kalných


Nezdice 204
2009Růžičkovi


Nezdice 205
2009Václavíkovi


Nezdice 206
2009Skýpalovi


Nezdice 207
2009Graslovi


Nezdice 208
2009Kratochvílovi


Nezdice 209
2009Pilátovi, Pláteníkovi


Nezdice 210
2009Stierovi


Nezdice 211
2009Hrachovi


Nezdice 212
2009Ledvinkovi


Nezdice 213
2009Šlapkovi


Nezdice 214
2009Gubišovi


Nezdice 215
2009Prunerovi


Nezdice 216
2009Václavíkovi


Nezdice 217
2009Obec Nezdice na Šumavě


Nezdice 218
2009Polatovi


Nezdice 219
2009Ryvolovi


Nezdice 220
2009


Nezdice 221
2009Poslušných


Nezdice 222
2009Pujmanovi


Nezdice 223
2009Zýkovi


Nezdice 224
2009Kovaříkovi


Nahoru

Ostružno

Berní rula   Nezařazené 1/   Nezařazené 2/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73  Berní rula
1652 Vít Štěrba, Jiřík Lantz, Adam Vondřička, Matěj Kořenský, Matěj Pinkl, Matouš Jindřich, Jiřík Tůma, Jiřík Pretl, Jan Prokop, Martin Novej, Šimon Bubček, Martin Štěrba


Nezařazené 1/
1684 Matěj Kořenský, rolník (možná čp.4?)


Nezařazené 2/
konec 19.st. Augustin Maštovský, učitel - před tím učil ve Chmelné


Ostružno 1
2009 Býčkovi


Ostružno 2
2007 Jan Kokeš
2009 Prančlovi


Ostružno 3
2009 Petrlovi


Ostružno 4
1773 Kořenský (robotní seznam)
1822 Kokeš
2007 Josef Šašek (Praha-Vinohrady)
2009 Šaškovi


Ostružno 5
2009 Reichmannovi


Ostružno 6
2009 Ježdíkovi


Ostružno 7
2009 Eignerovi


Ostružno 8
2009 Švecovi


Ostružno 9
2009 Hrádkovi


Ostružno 10
2009 Holých, Tichých


Ostružno 11
2009 Štěrbovi


Ostružno 12
2009 Štěrbovi


Ostružno 13
2009 Fuxovi


Ostružno 14
2009 Ježdíkovi


Ostružno 15
2009 Koutenských


Ostružno 16
2009 Bečvářovi


Ostružno 17
2009 Drmotovi, Papežovi


Ostružno 18
2009 Jandíkovi


Ostružno 19
2009 Boháčkovi


Ostružno 20
2009 Býčkovi


Ostružno 21
2009 Harantovi


Ostružno 22
2009 Pečenkovi


Ostružno 23
2009 Reindlovi


Ostružno 24
2009 Motlovi


Ostružno 25
2009 Jedličkovi


Ostružno 26
2009 Šachlovi


Ostružno 27
2009 Prosserovi


Ostružno 28
2009 Hakrovi


Ostružno 29
2009 Eignerovi


Ostružno 30
2009 Nových


Ostružno 31
2009 Švarcovi


Ostružno 32
???? Nový Václav a Marie Staňková (Šimanov 5)
svatba ???
děti Jakub
Nový Jakub a Barbora Laznová ( Krejnice 23 )
svatba 1899, svědek František Lazna (Krejnice 25)
děti Stanislav (1906 - 1978)
1906 Nový Stanislav (1906)
děti Stanislav (1947)
2009 Šimicovi


Ostružno 33
Ondřej Přinda, chalupník, a Marie Janoutová (Šimanov, okr. Sušice)
děti Františka (cca 1860)
Františka Přindová (cca 1860) a Josef Jůn, tesař, domkář, ( Damíč 23)
bytem Damíč 23
děti * kol 1890
2009 Přindovi


Ostružno 34
2009 Reindlovi


Ostružno 35
2009 Houbovi


Ostružno 36
2009 Fischerovi


Ostružno 37
2009 Suchých


Ostružno 38
2009 Bečvářovi


Ostružno 39
2009 Řípovi


Ostružno 40
2007 Stanislav Kokeš
2009 Dolejšovi, Kokešovi


Ostružno 41
2009 Nových


Ostružno 42
2009 Jechovi


Ostružno 43
2009


Ostružno 44
2009 Přindovi


Ostružno 45
2009 Kašákovi, Kůlovi


Ostružno 46
2009 Myslíkovi, Polesných


Ostružno 47
2009 Bednářovi


Ostružno 48
2009 Osvaldovi


Ostružno 49
2009 Motlovi


Ostružno 50
2009 Reindlovi


Ostružno 51
2009 Vodřichovi


Ostružno 52
2009 Holečkovi


Ostružno 53
2009 Rewendovi


Ostružno 54
2009 Kauerovi, Tomanovi


Ostružno 55
2009


Ostružno 56
2009 Jelínkovi


Ostružno 57
2009 Sehnalovi, Šmrhovi


Ostružno 58
2009 Lobovi


Ostružno 59
2009


Ostružno 60
2009 Šlajsovi, Vítovcovi


Ostružno 61
2009


Ostružno 62
2009


Ostružno 63
2009 Mráčkovi


Ostružno 64
2009 Bauerovi


Ostružno 65
2009 Janičkovi


Ostružno 66
2009 Sobolovi


Ostružno 67
2009 Hruškovi


Ostružno 68
2009 Eignerovi


Ostružno 69
2009 Hlavsovi, Pospíšilovi


Ostružno 70
2009 Hartlovi


Ostružno 71
2009


Ostružno 72
2009


Ostružno 73
2009 Hartlovi


Nahoru

Pohorsko

Berní rula   Nezařazené 1/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64  
Berní rula
1652 Matouš Šperl, Ondřej Průcha, Martin Blahout, Havel Bláha, Jiřík Houdek, Jan Kumštafar


Nezařazené 1/
Kateřina Kašáková (cca 1780) a Teiml (Strašice)


Pohorsko 1
2009


Pohorsko 2
2009 Radovi


Pohorsko 3
2009 Sedlákovi


Pohorsko 4
2009


Pohorsko 5
2009 Jáchimovi


Pohorsko 6
2009


Pohorsko 7
2009 Růžičkovi


Pohorsko 8
2009 Pechmanovi


Pohorsko 9
2009


Pohorsko 10
2009 Klímovi


Pohorsko 11
2007 Jan Oudes (Kaštanová 1161 Sušice II)
2009 Oudesovi


Pohorsko 12
2007 Miloslav Kodýdek, Bohumila Kodýdková
2009 Kodýdkovi


Pohorsko 13
2007 Radek Petlička, Božena Petličková
2009 Petličkovi


Pohorsko 14
2009 Kodetovi


Pohorsko 15
2009 Vaňkovi


Pohorsko 16
2009 Reindlovi


Pohorsko 17
2007 Stanislava Hyblerová, Miroslav Hybler (München)
2009 Hyblerovi


Pohorsko 18
2009 Němcovi


Pohorsko 19
1869 Lejsek Václav a Marie Rejšková ( Krejnice 2 )
svatba ???
bytem ???
děti Julie (1869 ?Krejnice 2?)
2009 MAPIRA spol. s r.o.


Pohorsko 20
2009 Špačkovi


Pohorsko 21
2009 Drncovi


Pohorsko 22
2006 Václav Hlaváč
2009 Hlaváčovi, Nových, Soukupovi


Pohorsko 23
2009


Pohorsko 24
2009 Šantorovi


Pohorsko 25
2009 Uhlíkovi


Pohorsko 26
2009 Dupalovi


Pohorsko 27
2009


Pohorsko 28
2009 Dupalovi


Pohorsko 29
2009 Kučerovi


Pohorsko 30
2009 Břízovi


Pohorsko 31
2009 Matouškovi


Pohorsko 32
2009 Kůsovi


Pohorsko 33
2009 Urbancovi


Pohorsko 34
2009


Pohorsko 35
2009


Pohorsko 36
2009 Novákovi


Pohorsko 37
2009 Randáčkovi


Pohorsko 38
2009


Pohorsko 39
2009 Šperlovi


Pohorsko 40
2009 Kučerovi


Pohorsko 41
2009 Vaňkovi


Pohorsko 42
2009


Pohorsko 43
2009 Šperlovi


Pohorsko 44
2009 Plickovi


Pohorsko 45
2009


Pohorsko 46
2007 Milan Balek, Miloslav Blahout
2009 Balkovi, Blahoutovi


Pohorsko 47
2009 Eberhardovi


Pohorsko 48
2009 Petličkovi


Pohorsko 49
2009 Menčíkovi


Pohorsko 50
2009 Peškovi, Uhlířovi


Pohorsko 51
2009


Pohorsko 52
2009 Reindlovi


Pohorsko 53
2009 Jungovi


Pohorsko 54
2009


Pohorsko 55
2009 Kolářovi


Pohorsko 56
2009 Junkovi


Pohorsko 57
2009 Petličkovi


Pohorsko 58
2009 Harantovi, Vrbovi


Pohorsko 59
2009 Blahoutovi


Pohorsko 60
2009


Pohorsko 61
2009 Vaníčkovi


Pohorsko 62
2009 Obec Nezdice na Šumavě


Pohorsko 63
2009 Gabrielovi


Pohorsko 64
2009 Svobodovi


Nahoru