Novosedly

Stránky obce Novosedly - pouze Internet Explorer
Kulturně-společenské stránky obce Novosedly - autor Jaroslav Razák
Wikipedie
Strakonice.net

Části obce: Koclov
Novosedly
SloučínNovosedly

Berní rula   Nezařazené 1/   Nezařazené 3/ 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146  Nezařazené 2/
1611 1 1/2 láník Kubata
celoláník Velich, Vondra (Vondrovec), Soukup, Kada, Novák, Maleč, Dlouhý
3/4láník Burjan, Kanak, (Kurka) Ženíšek, Marek
1/2láník Požárek, Kocík, Mžourek, Fousek, Razák, Staněk
1652 Jan Soukup, Jakub Maleč (40 štrychů), chalupník Viktorín mlynář (10 štrychů), grunt Tkalcovský, Peterkovský, Nováčkovský


Berní rula 1652 Jiřík Požárek, Matouš Marek, Jakub Burián, Jakub Maleč, Tomáš Ženíšek, Matouš Fousek, Václav Hrazák, Ondřej Staněk, Jakub Kurka, Šimon Švec, Jan Marků, Jan Soukup, Ondřej Velich, Václav Vondrovic, Ondřej Petrlec, Jakub Štěpánů, Viktorin Mlynář
Pusté grunty:
Tkalcovský, Petelkovský, Novákovský


1/
1894 Václav Malkovský , hostinský, ( Horažďovice 41 ) a Františka Pánková (Sušice, pekařství)
ohlášky 1894


3/
1945 Ladislav, Jan, Vojtěch Hlava - vrátili se z koncentračního tábora v Bavořích a z vězení v Klatovech, sourozenci


Nezařazené 5/
Matěj Hlava, sedlák, a Magdalena Hejpetrová (Frymburk)
děti Jan (1838)
Jan Hlava, služebník při dráze Františka Josefa, Plzeň (1838) a Antonie Váchová (11.6.1844 Štěchovice 18)
svatba 18.4.1871 Volenice
bytem Gmünd, Rakousko


Nezařazené 6/
František Dub, podruh, a Anna Zachatová ( Volenice 45)
děti Jan (cca 1830 ?, domovská obec Čížkov), František (1850 ?)
r. 1871 bytem Nedřev 13, okr. Blatná, půlláník, r. 1881 zapsán jako podruh Novosedly (ale spíše se to vztahovalo k r. 1850)
František Dub, čeledín, Střelské Hoštice 9 (1850) a Vincencie Káchová (1851)
svatba 22.2.1881 Volenice
rodiče Vincencie Káchové - Josef Kácha, nádeník, Zářečí 4, Františka Pintišová, Babiny 5
Jan Dub (cca 1830) a Antonie Sailerová (20.10.1827 Štěchovice 9 )
svatba 2.5.1871 Volenice
bytem Štěchovice 16, podruh
rodiče Antonie Sailerové - František Sailer, bývalý šafář, Kátovsko 5, Kateřina Pavelcová, Štěchovice 9


Obyvatelé dle domovských listů
1925 Anežka Houfová, (17.10.1904), služebná, svobodná - r. 1925 bytem Strašice


1
1820 Jakub Šimůnek, šenkýř, a Barbora Kubičková (Miloňovice 9)
František Šíp, šenkýř, a Kateřina Šebelíková (Novosedly 1)
děti Marie (1834), Anna (1837), František (1844)
Marie Šípová (1834) a František Soukup (1825 Novosedly 21)
svatba 25.2.1851 Volenice
Anna Šípová (1837) a Matěj Míka (1836 Kraselov 35)
svatba 17.4.1860 Volenice
František Šíp, zedník (1844) a Marie Soukupová (1856 Novosedly 45)
svatba 26.1.1875 Volenice
bytem Novosedly 45
1853 František Vinický, nájemník hostince, (1820 Domoraz 17), a 1/ ???, 2/ Marie Soukupová (1832 Novosedly 30)
svatba 2/ 4.10.1853 Volenice
rodiče Františka Vinického - Tomáš Vinický, sedlák, Domoraz 17, Kateřina Nováková, Čimice 10
1864 Hospoda, František Soukup, šenkýř, (1826) a Marie Šípová (1834 Novosedly 1)
děti Jan (1853), Josef, Anna (1859), Matěj, František (1867)
Anna Soukupová (1859) a František Korbel, domkář (1855 Svíratice 29)
svatba 20.2.1882 Volenice
rodiče Františka Korbela - Augustin Korbel, domkář, Svíratice 29, Josefa Jírovcová, Svíratice 72
František Soukup, krejčí (1867) a Marie Hlavová (1868 Novosedly 56)
svatba 24.10.1893 Volenice
bytem Novosedly 56
1864 Hospoda, Jan Barborka (1804), pastýř, a Josefa (1821)
Jan Soukup, šenkýř, chalupník, (1853), a 1/ Josefa Polánková ( Kozlov 3), 2/ Josefa Kovárnová (4.2.1875 Strašice 55)
svatba 2/ 1.6.1897 Volenice
děti 1. manželství Jan (30.3.1885), Josef (14.3.1887), Růžena (3.10.1889), Marie (23.8.1891), Johanna (1894 - 7.5.1894), Johanna (24.6.1895)
děti 2. manželství František (22.3.1898), Božena (13.10.1899 - 20.1.1900)
Jan Soukup (30.3.1885)
vystoupil z církve 12.12.1920 Strakonice
Růžena Soukupová (3.10.1889) a Vojtěch Hlava, zedník (15.4.1883 Novosedly 67)
svatba 14.2.1911 Volenice
bytem Novosedly 67
František Soukup (22.3.1898) a Anna Majerová
svatba 7.3.1928 Jinín
1937 Hostinec a bývalá formanská hospoda U šenkýřů, Na dolejší - maj. František Soukup a manželka Anna
1950 návrh přebudovat na úřadovnu MNV
2007 Černých


2
do 1730 grunt Velichovský, Petr Velich
1730 grunt Velichovský koupil Tomáš Šturma za 250 kop míšenských
Anna Slavíčková (cca 1780) a Jan Dlouhý
bytem Novosedly 32, sedlák
děti * kol 1820
Anna Slavíčková neb Velichová (cca 1790) a Jan Budný
bytem Novosedly 4, chalupník
děti * kol 1820
1820 Bartoloměj Kouba, sedlák, a Kateřina Slavíčková (cca 1770 Novosedly 2)
později bytem Koclov 2, sedlák
1/ Václav Kouba, sedlák, 2/ Tomáš Dlouhý, (1818 - po 1863), a Anna Dubová (1804 Koclov 12 - 17.11.1863 Sloučín 2)
děti 1. manželství Marie (1828)
děti 2. manželství Kateřina (1838)
Marie Koubová (1828) a Jan Pešek (1828 Krty 20)
svatba 13.2.1849 Volenice
rodiče Jana Peška - Jan Pešek, šafář, Strakonice, Bezděkov 5, Kateřina Kusová, Račovice 16
Kateřina Dlouhá (1838) a Matěj Zemen (1833 Katovice 23)
svatba 11.5.1853 Volenice
rodiče Matěje Zemena - Jan Zemen, soused, Katovice 23, Anna Harášková, Dolní Poříči 14
1864 Velichův dvůr, Jan Pešek, sedlák, (1828) a Marie Koubová (1825 Novosedly 2)
děti Marie (1854), Jan (1850), Václav (1851), Josefa (1857), Antonie, František (1861)
Václav Pešek (1851) a Antonie Benadová (27.8.1855 Volenice 43)
svatba 12.10.1875 Volenice
bytem Novosedly 22, sedlák, později Koclov 9, domkář
Marie Pešková (1854) a Josef Hlava, chalupník (1851 Novosedly 23)
svatba 6.2.1872 Volenice
bytem Novosedly 67
děti * kol 1885
Josefa Pešková (1857) a František Hlava (1855 Novosedly 5)
svatba 22.2.1881 Volenice
bytem Novosedly 29
děti * kol 1880
František Pešek, zedník, (1861) a Marie Dubová (1869 Novosedly 38)
svatba 7.2.1888 Volenice
bytem Novosedly 53, domkář
Jan Pešek, domkář, (1850), a Josefa Dlohošová (1851 Koclov 13)
svatba 7.11.1876 Volenice
1864 Velichův dvůr, Tomáš ? (1809), otec
Anna Houfová (cca 1880) a Jan Staněk, sedlák
bytem Lhota Tažovická 6
děti * kol 1910
1890 Václav Pešek odprodal část pozemků na drobno, zbytek pozemků se stavením prodal Josefu Poustkovi (Svatopole) - Peškovi přestěhováni do Koclova 9 (měli 12 dětí, veliká zadluženost)
1890 Josef Poustka
Jan Michálek, sedlák, (1820 Hodějov 2) a Kateřina Štěpánková (1809 Volenice 52)
Michálkovi bytem Štěchovice 19, r. 1891 psáni jako sedláci z Novosedel 22
Josef Michálek, sedlák, (9.11.1840 Štěchovice 19), a Anna Řehořová (1843 Kalenice 24)
svatba 21.11.1865 Volenice
děti Marie (cca 1870), Anna (1880), Anežka (23.10.1884), N. dívka (16.8.1887)
Marie Michálková (cca 1870)
děti za svobodna Terezie Marie Michálková (15.10.1893)
Terezie Marie Michálková (15.10.1893) a Jan Holeček (10.5.1897 Novosedly 40 )
svatba 18.11.1923 Praha
Anna Michálková (1880) a Vojtěch Míka, chalupník, zedník (1879 Kalenice 7)
svatba 20.2.1906 Volenice
před 1914 Michálek
děti Anežka, František
Anežka Michálková a Vančura
bytem Chicago, Vančura cukrářem
koupila Novosedly 37
1931 Václav Michálek - absolvoval gymnásium Strakonice, František Michálek - r. 1938 dochází do gymnasia Strakonice
1937 U Kocíků, maj. František Michálek a Anežka
stáje a stodola postaveny r. 1935, stavení staré 300let, dosud dřevěné, pod došky, bývalo majetkem řádu Maltézských rytířů, dědeček nynějšího hospodáře vyměnil za Novosedly 22
1945 Karel Michálek
člen NV
1945 rodina Bohumila Humpolce, kočího, se vystěhovala do Týnce (okr. Planá)
2007 Michálkovi


3
1775 chalupa Velichovská, Jakub Velich
1820 Jakub Slavíček, domkář, a Magdalena Frolíková (Kozlov)
do 1828 Barbora Velichová
1828 Barbora Velichová předává Václavu Pichlerovi
Václav Pichler, domkář, a Marie Slavíčková (Novosedly 3)
děti František (1828), Marie (1834)
Marie Pichlerová (1834) a Václav Neřád (1824 Novosedly 6)
svatba 1.2.1853 Volenice
bytem Novosedly 6, domkář
děti * kol 1860
1864 Přibylův domek, František Pichler, domkář, (1828) a Anna Dlouhá (1830 Novosedly 32 )
svatba 1.2.1853 Volenice
děti Marie (1854), Josefa, Václav (cca 1860), Josefa (1857), František (cca 1860)
Marie Pichlerová (1854) a František Petráš, domkář (1852 Hradec 16 )
svatba 22.2.1881 Volenice
Josefa Pichlerová (1857) a František Dub, zedník (1843 Koclov, viz Novosedly 38)
svatba 7.2.1882 Volenice
bytem Novosedly
František Pichler, krejčí, (cca 1860) a Marie Anna Richterová (Jihlava)
děti Marie (7.9.1894 Novosedly 3)
rodiče Marie Anny Richterové - Alois Richter, truhlář, Jihlava na Moravě, Anna Pernerová
Václav Pichler, chalupník, (cca 1860) a Marie Petránová (Horní Poříčí 14)
děti Marie (1.1.1894), Anežka (18.11.1895), František (9.4.1898), Jan (11.2.1906)
rodiče Marie Petránové - Václav Petrán, sedlák, Horní Poříčí 14, Anna Vokrojová, Střelské Hoštice 39
Marie Pichlerová (1.1.1894) a Antonín Kovářík (Mačice 32)
svatba 15.5.1924 Volenice
Anežka Pichlerová (18.11.1895) a Jan Lukeš
svatba 7.11.1922 Katovice
Jan Pichler (11.2.1906) a Karolina Čermáková (18.12.1899 Lhota u sv. Anny 18)
svatba ??? (ohlášky 7.1931)
1937 chalupa U Přibylů, maj. Jan Pichler a Anežka
2007 Pichlerovi


4
1770 chalupa na Drlíkově, Vojtěch Budný
1794 Josef Budný
1810 Jan Budný
Anna Budná (cca 1800) a Jan Papež, domkář
bytem Kalenice 30
děti * kol 1830
1820 Jan Bludný, chalupník, a Marie Anna Slavíčková neb Velichová ( Novosedly 2)
děti Anna (1820), Marie (1823)
Anna Budná (1820) a Josef Jelen neb Novák, sedlák (1819 Novosedly 25)
svatba 9.7.1844 Volenice
bytem Novosedly 25
Marie Budná (1823) a Jakub Hejdek (1815)
svatba 26.4.1842 Volenice
rodiče Jakuba Hejdka - Matěj Hejdek, sedlák, Veřechov 20, Kateřina Klecánová, Sloučín 2
1864 Budných chalupa, Josef Šilhan (1811), podruh, a Kateřina (1820)
děti Jan, Josefa
1937 chalupa U Frčáků, maj. Tomšovic Jan a Josefa
2007 Tomšovicovi


5
chalupa Dlouhejch, Václav Požárek
1757 Matěj Votava
1802 přiřknuta Josefu Soukupovi
1820 Matěj Soukup, domkář, a Kateřina Votavová neb Šejdová (Novosedly 5)
děti Marie (1796)
Marie Soukupová (1796) a 1/ Jakub Neřád, domkář, Krejnice 36, 2/ Jan Brabenec, domkář, vdovec, Škůdra 21 (1788 Kladruby 15)
svatba 2/ 1.10.1849 Volenice
bytem 1/ Krejnice 36, 2/ Škůdra 21
Anna Soukupová (cca 1840) a Václav Novotný
bytem Kozlov 17, domkář
děti * kol 1875
Anna Kozíková a Matěj Suk, chalupník, ( Kraselov 27)
svatba ???
bytem Kraselov 27 <
Josef Soukup, domkář, 2/ Václav Veselka, (1822 Kozlov 7), a Anna Černá (1811 ? 5)
svatba 2/ 3.2.1846 Volenice
rodiče Václava Veselky - Karel Veselka, domkář, Kozlov 7, Kateřina Hanslová, Horní Poříčí 31
rodiče Anny - Josef Černý, podruh, ? 5, Anna Vlková, Kozlov 48
1847 koupil František a Kateřina Hlavovi
František Hlava, domkář, a Kateřina Koubková ( Novosedly 28)
děti Marie (1847 Koclov 11)
Marie Hlavová (1847) a Jakub Velich (1846 Koclov 4)
svatba 3.2.1869 Volenice
bytem Koclov 4
1864 Vaškův domek, František Hlava, domkář, (1820 Novosedly 23), a 1/ Kateřina Koubková (1824 Novosedly 28), 2/ Marie Ratajová (1829 Bezděkov 5, Strakonice, viz Sloučín 2, Zahorčice 11 )
svatba 1/ 28.1.1845 Volenice, 2/ 1.10.1850 Volenice
děti Marie, Anna (1853), František (1855), Jan, Josefa (1861), Barbora, Antonie (15.10.1868)
dle svatebního zápisu r. 1881 a r. 1888 byla Marie Ratajová ze Sloučína 2
Anna Hlavová (2.1.1853) a Jan Zachata, domkář (6.10.1848 Volenice 31)
svatba 3.6.1873 Volenice
bytem Volenice 31
1896 František Hlava, obuvník (1855) a Josefa Pešková (1857 Novosedly 2)
svatba 22.2.1881 Volenice
od r. 1897 bytem Novosedly 29
Josefa Hlavová (1861) a 1/ Jan Petřík, chalupník, (1852 Kalenice 21), 2/ František Buzín, chalupník (1870 Kalenice 45)
svatba 1/ 24.7.1888 Volenice, 2/ 13.11.1899 Volenice
bytem Kalenice 21
Antonie Hlavová (15.10.1868) a Matěj Šafránek, dělník, nádeník (18.2.1872 Tedražice, okr. Sušice)
svatba 1.2.1898 Volenice
bytem Volenice 29
děti * kol 1900
rodiče Matěje Šafránka - Josef Šafránek, kosíř, Seewiesen (dnes Javorná) 80, r. 1898 nádeník, Tedražice, Ludmila Holá, Nemilkov 13
1914 František Brůžek
1914 koupil Tomáš Švec , truhlář, Vídeň, koupil za 1500Kč
1918 Tomáš Švec - uznán jako válečný invalida
1945 rodina Jaroslava Panušky se vystěhovala do Bukovce u Horšova Týna
2007 Taliánovi


6
chalupa Kubatovská, Jakub Vebel
1807 předává Matěji Neřádovi
1820 Matěj Neřád, domkář, a Marie Votavová (Novosedly 5)
děti Václav (1824)
Barbora Neřádová (cca 1810) a Vavřinec Pivnička
bytem Kladruby 13, sedlák
děti * kol 1840
Marie Neřádová (cca 1820) a Jan Hromádka
bytem Kladruby 15, podruh
děti * kol 1850
1864 Matysův domek, Václav Neřád, domkář, (1824) a Marie Pichlerová (1834 Novosedly 3 )
svatba 1.2.1853 Volenice
děti Jan (1854), Josef, Marie (1861), Anna, Veronika (1867)
Marie Neřádová (1861) a Tomáš Pavelec, obuvník (1865 Horní Poříčí 13)
svatba 11.1.1887 Volenice
děti Josefa (9.11.1887 Novosedly 6)
Veronika Neřádová (1867) a Václav Kotrba, domkář (1859 Horní Poříčí 46)
svatba 4.8.1891 Volenice
František Dub, zedník, (1842 Novosedly 38), a Josefa Pichlerová (1857 Novosedly 3 )
svatba 7.2.1882 Volenice
děti František (21.4.1883), Jan (7.6.1886 Novosedly 3)
Jan Dub (7.6.1886) a Marie Manová (20.5.1891 Novosedly 17)
svatba 25.1.1921 Volenice
František Dub, zedník, (21.4.1883), a Františka Dubová (23.11.1889 Štěchovice 24)
svatba 18.1.1910 Volenice
1911 postavena nová stodola, maj. František Dub
1912 postaveno stavení od základu, maj. František Dub
1937 U Matýsů, maj. František Dub a Františka
1945 Josef Dub - utekl z Říše
1950 Josef Dub
2007 Obec Novosedly


7
1733 mlýn Viktorovský, koupili Jan a Martin Burjanové za 250 kop
1811 mlýn Viktorovský, koupil Vojtěch a Kateřina Drastik
1820 Vojtěch Drastík, mlynář, a Kateřina Viktorová
1842 Marie Drastikova provdaná Polanová znovu ovdovělá provdala se s Kajetánem Robem (Stříbrné Hory 42)
1/ Josef Drastík, mlynář, 2/ František Polan, (1808 Katovice 59), a Marie Podskalská (1816 )
svatba 2/ 23.11.1841 Volenice
rodiče Františka Polana - Jan Polan, mistr mlynářský, Katovice 59, Anna Přibin?, Strašice? 19
rodiče Marie Podskalské - Josef Podskalský, zedník, domkář, ? 23, Kateřina Šímová, Zálesí 20
Jakub Rob, mistr mlynářský, a Anna Buriačková (Horažďovice 77)
děti Josefa (1824)
Josefa Robová (1824) a František Fasal, mistr řeznický, Stříbrné Hory nad Nalžovy 3 (1811)
svatba 23.5.1843 Volenice
rodiče Františka Fasala - Karel Fasal, mistr řeznický, Stříbrné Hory 8, Kateřina Hesovná, Nepomuk 15
Josef Hajský, pachtýř mlýna, a Františka Polenková ( Ohrazenice 7)
děti Alžběta (1852)
Alžběta Hajská (1852) a Václav Podlesný, chalupník (1848 Tažovice 15)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Tažovice 7
děti * kol 1885
1864 Mlýn, Josef ?
děti Kateřina
František Razák, mlynář, († před 1898) a Kateřina Pavlíková (Pracejovice 1)
děti Vincenc (cca 1860), Marie (1857), Josefa (1864), Anna (1868), Terezie (25.1.1872)
Marie Razáková (1857) a Jan Hnídek, sedlák (1846 Veřechov 20)
svatba 26.1.1875 Volenice
Josefa Razáková (1864) a Josef Přibyl, rolník (1857 Soběšice 62)
svatba 19.2.1884 Volenice
Anna Razáková (1868) a Jan Kahuda, rolník (1859 Strunkovice 8)
svatba 18.10.1892 Volenice
rodiče Jana Kahudy - Jakub Kahuda, sedlák, Strunkovice 8, Anna Lešková, Strunkovice 17
Terezie Razáková (25.1.1872) a Josef Korbel, zedník (25.12.1873 Novosedly 49)
svatba 16.11.1898 Volenice
1/ Vincenc Razák, mlynář, († 26.4.1901), 2/ Josef Stuchlík, sládek, (30.1.1876 Koclov 15), a Františka Kahudová (Strunkovice 1)
svatba 2/ 19.11.1901 Volenice
děti 1. manželství Marie (26.1.1891), Růžena (6.8.1893), Jaroslav (19.4.1896), Alois (5.6.1898 - 13.6.1898)
rodiče Františky Kahudové - Jakub Kahuda, sedlák, Strunkovice 1, Anna Lišková, Strunkovice 17
Marie Razáková (26.1.1891) a František Kříž, obchodník ve Strakonicích 68 (29.1.1881 Dobrš 5)
svatba 15.2.1911 Volenice
1937 Jaroslav Razák, mlynář, (19.4.1896), a Alžběta Janoušová (Mukárov 3)
svatba 5.2.1921 Kraselov
mlýn i se stodolou a se stájemi byl přestavěn po převratu asi r. 1920, předtím býval mlýn staročeský, při přestavbě přeměněn na válcový
2007 Razákovi


8
1757 chalupa mlynářská, připsána Jakubu Žedníškovi
Matouš Ženíšek,
děti Josefa (1768)
Adam Opava, kovář, (1753či1769 Liboč 5 - 6.11.1835 Novosedly 8) a Josefa Ženíšková (1768 Novosedly - 7.2.1815 Novosedly 8)
svatba 22.10.1786
děti Bartoloměj (22.8.1787), Anna (16.5.1790 - 13.6.1796), Jan (16.5.1793 - 3.3.1800), Kateřina (30.4.1796), Anna (1.5.1799 - 9.3.1800), Anna (11.4.1802 - 24.3.1804), Františka (15.5.1805 Novosedly 1), Jan (28.7.1808 Novosedly 1 - 17.8.1809)
Kateřina Opavová (30.4.1796) a Václav Kocík (1801 Novosedly)
svatba 8.2.1820
bytem Novosedly 44
Františka Opavová (15.5.1805) a Václav Lukáš
svatba 16.2.1830
Bartoloměj Opava(22.8.1787 - 27.9.1852) a 1/ Anna Kolářová (1791 Novosedly 33 - 1846 Novosedly 8), 2/ Anna Podskalská (1804 Mnichov 6)
svatba 1/ 24.7.1810 , 2/ 26.1.1847
děti Marie Anna (27.12.1811 - 21.2.1813), Anna (22.11.1813), Marie (15.12.1815), Veronika (13.4.1818), Kateřina (7.1.1820 - 24.6.1824), Jan (23.6.1822 - 23.1.1823), Jan (4.4.1824 - 18.3.1825), Tomáš (29.1.1826 - 26.4.1838), Kateřina (28.8.1828), Jan (19.4.1831), František (4.10.1834 - 5.5.1837)
1/ Bartoloměj Opava, kovář (22.8.1787 - 27.9.1852), 2/ Jan Brandejs, kovář (1816 ) a Anna Podskalská/Chládková (1804 Mnichov 6)
svatba 1/ 26.1.1847, 2/ 19.2.1855
rodiče Jana Brandejse - Václav Brandejs, sedlák, Třešovice 5, Kateřina Beranová, Třešovice 5
rodiče Anny Chládkové - Vavřinec Chádek, domkář, Mnichov, Anna Cimburková, Mnichov
r. 1855 psána Anna Chládková
Jan Brandejs byl r. 1855 nájemník kovárny v Kalenicích 37
Anna Opavová (22.11.1813 - 1850) a Matěj Chvála (1809 Kozlov/Koclov 1)
svatba 14.5.1838
bytem Novosedly 11
Marie Opavová (15.12.1815) a Tomáš Dub (1812 Koclov/Kozlov 5)
svatba 4.2.1834
bytem Novosedly 38
Veronika Opavová (13.4.1818 - 6.2.1860 Novosedly 49) a Matěj Viktora (1811 Kozlov/Koclov 14)
svatba 3.2.1846
bytem Novosedly 49, domkář
Kateřina Opavová (1828) a Tomáš Dub (Koclov 16)
svatba ???
děti Kateřina (1846 Koclov 16)
nutno ověřit matrikou
1864 Kovárna, Jan Opava (19.4.1831 - 28.6.1892) a Marie Kunclová (13.5.1828 Dražejov 4 - 2.10.1911)
svatba 5.2.1850

později Koclov 2 - osudy dětí vypsány tam
1937 U Kovářů, maj. Štěpán Janeček a Marie
bývalá kovárna, majitelem býval Čeněk Opava (nyní chalupník, Koclov 2), Janeček je kovářem a bydlí v obecní kovárně (Novosedly 69), kde provozuje řemeslo. V domku bydlí jeho matka a sestra.
1949 maj. Štěpán Janeček
nájemník Tokštajn (odstěhoval se před r. 1950), Janeček bydlí v Novosedly 69
2007 Mikešovi


9
1775 chalupa Hrazákovská, Ondřej Hrazák
1801 Vojtěch Kouřim
1832 Jan Kouřím
1864 Krejčův domek, Jan Koubek (1831) a Kateřina (1833)
Jan Koubek, tesař, domkář, (1858 Novosedly 28), a Anna Požárková (1862 Novosedly 18)
svatba 29.11.1884 Volenice
děti Anna (25.7.1886 Novosedly 18), Jan (27.1.1888 Novosedly 18), František (25.4.1890), Johanna (16.4.1892), Anežka (25.2.1895 Novosedly 9), Jaroslav (15.5.1897 - 29.11.1897), Alžběta (21.10.1898)
Anna Koubková (25.7.1886) a Josef Mráz
svatba 14.11.1916 Strakonice
Jan Koubek (27.1.1888) a Rosalie Šímová (Novosedly )
svatba 9.11.1929 Volenice
František Koubek (25.4.1890) a Emilie Houfová (Novosedly)
svatba 12.?.1922 Volenice
Johanna Koubková (16.4.1892) a Emil Bešinský (Smolnice)
svatba 31.5.1930 Plzeň
Alžběta Koubková (21.10.1898) a Karel Chmel
svatba 22.1.1927 Volenice
1937 U Vachoušků, maj. Božena Vachoušková
chalupa je dřevěná, došky krytá, bez pozemků
1945 rodina Jana Vachouška se vystěhovala do Rožněvic (okr. Stříbro)
2007 Hlavovi


10
1757 chalupa Kouřímovská, Jan Novák
1806 Jan Volf
1820 Josef Kutil, domkář, a Anna Volfová (Novosedly 10)
děti Anna (1834)
1833 Anna Volfová
Anna Kutilová (1834) a František Čížek, nádeník (1831 Radětice 7, okr. Bechyně)
svatba 10.5.1864 Volenice
rodiče Františka Čížka - Jan Čížek, domkář, Radětice 7, Kateřina Korábová, Blatec
1864 Kalcův domek, Josef Kutil, domkář, (1806) a Marie Burianová (1813 Sloučín 4 )
děti František (1839), Josef (1845), Václav (1847), Jan (1849), Vincenc (1852)
Terezie Razaková (cca 1880) a Josef Korbel, rolník
bytem Novosedly 49
děti * kol 1905
Josef Kutil, domkář, (1845), a Josefa Pašavová (26.2.1854 Volenice 56)
svatba 26.11.1874 Volenice
děti Josef (1.2.1883), Jan (20.5.1885 - 20.5.1885, zemřel po porodu), N. hoch (25.7.1886), N. hoch (23.9.1887), Matěj (28.2.1889 - 28.2.1889, zemřel po 1 hodně), Tomáš (21.12.1891 - 21.12.1891, zemřel po 3 hodinách), Marie (8.3.1895)
Josef Kutil, zedník, (1.2.1883) a Marie Divišová (6.8.1884 Štěchovice 77)
svatba 15.5.1906 Volenice
1913 Josef Kutil koupil stavení Novosedly 21
1913 chalupu koupil Václav Lang za 1200Kč
Václav Lang, nádeník, (28.9.1886 Novosedly 16 - 20.8.1917), a Terezie Šípová (12.4.1885 Novosedly 45)
svatba 11.8.1908 Volenice
Václav Lang prohlášen soudem za úředně mrtvého k datu 20.8.1917 (bojoval jako náhradní záložník 11. pěšího pluku v Srbsku, zajat 4.12.1914, naposledy psal 26.8.1915)
1937 U Laňků, maj. Terezie Langová
chalupa bez pozemků
2007 Pospíšilovi


11
1761 chalupa Kovářská, Jan Beran
1797 Vojtěch Beran
1820 Karel Opava, domkář, a Magdalena Houfová
1820 koupil za 1190 zl. stř. Karel a Majdaléna Spasovský
1838 koupil Matěj Chval
Matěj Chval, domkář, (1809 Koclov 1 ), a 1/ Anna Opavová (22.11.1813 Novosedly 8 - 1850), 2/ Johanna Hrdličková (22.6.1829 Štěchovice 41)
svatba 1/ 14.5.1838, 2/ 1.10.1850 Volenice
děti Josef Opava (3.4.1835 - 5.4.1835), Josef (1843), Tomáš (1849), Marie (1850 - 1850), Václav (1851), Matěj (1854), Anna, Kateřina
děti 2. manželství František (9.10.1870)
Josef Chval, zedník, (1843) a Marie Houfová (1847 Novosedly 48)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Štěchovice 73
děti * kol 1880
František Chval, domkář, kolář (9.10.1870), a Antonie Blatská (9.6.1878 Strašice 31)
svatba 11.6.1901 Volenice
1937 U Beranů, maj. František Chval, kolář, a Antonie
chalupa pod došky, stodola postavena r. 1914
1942 Karel Chval - poslán do Říše (Mnichov) - utekl
1945 rodina Karla Chvala se vystěhovala do Zadního Chodova (okr. Planá)
1948 rodiny Františka Chvala a Ludvíka Kostěnce - přistěhovali se ze Zadního Chodova (okr. Planá)
2007 Obec Novosedly


12
1777 chalupa Zídkovská, Frant. Mala koupil za 20 kop míš.
1820 František Mála, domkář, a Magdalena Chvostová
do 1831 Marie Mala provdaná Trnková
1831 Marie Mala provdaná Trnková prodává Janu Linhartovi
1836 koupil 1/ Tomáš Hlava domkář, 2/ Tomáš Slavíček (1810 Novosedly 40 ), a Kateřina Dubová (1812 Koclov 12)
svatba 2/ 22.6.1858 Volenice
Slavíčkovi bytem Novosedly 40
1864 Zídkův domek, Anton Veselý (1834) a Anna (1836)
děti Barbora, Anton, František
Antonín Veselý, domkář, a Veronika Polanová (Horní Poříčí 16)
děti Marie (1856), Barbora (1874)
Marie Veselá (1856) a Jan Houf, zedník (1853 Novosedly 48)
svatba 28.2.1876 Volenice
1/ Vincenc Hlava, domkář, (1873 Novosedly 56), 2/ Vincenc Šíma, domkář, (15.8.1876 Sloučín 6), a Barbora Veselá (1874 Novosedly 12)
svatba 1/ 26.4.1897 Volenice, 2/ 28.1.1902 Volenice
děti 1. manželství Marie (14.11.1897), František (19.8.1899)
děti 2. manželství Vincenc (17.7.1903), Stanislav
Marie Hlavová (14.11.1897) a Josef Matějka (Dražejov 19)
svatba 21.5.1925 Plzeň
František Hlava (19.8.1899) a Marie Housková
svatba 20.10.1928 Volenice
1937 U Zítků
Vincenc Šíma,
domkář, (17.7.1903), a Barbora Nártová (22.10.1906 Kraselov 18)
svatba 13.7.1929 Kraselov
chalupa byla přestavěna
2007 Čínovcovi


13
1757 chalupa Konopice, koupil Tomáš Velich za 27 kop míš.
1820 Václav Brož, pacholek v kladrubském dvoře, a Marie Anna Josefová (Novosedly 13)
děti Anna (1829)
1862 koupil Jan a Anna Houf
1864 Konopných domek, Jan Houf, domkář, (1824 Novosedly 48 ) a Anna Brožová (1829)
svatba 17.2.1846 Volenice
děti Jan (1852), František (1849), Kateřina (1858), Tomáš (cca 1860)
František Houf, obuvník (1849) a Anna Trejbalová (1853 Dolní Poříčí 20)
svatba 21.10.1878 Volenice
bytem Novosedly 47, domkář
rodiče Anny Trejbalové - Josef Trejbal, sedlák, Dolní Poříčí 20, Marie Hnídková, Veřechov 20
Jan Houf, zedník (1852) a Antonie Zachatová (26.11.1850 Volenice 31)
svatba 28.1.1873 Volenice
r. 1878 bytem Koclov 23
Kateřina Houfová (1858) a Josef Diviš, domkář, zedník (2.8.1856 Štěchovice 39)
svatba 4.2.1879 Volenice
bytem Štěchovice 39
děti * kol 1900
Tomáš Houf, zedník, domkář, (cca 1860), a Kateřina Táborová (Horní Poříčí 15)
děti Barbora (2.12.1887), Anna (3.10.1889), Marie (20.10.1891), Jan (17.6.1896)
rodiče Kateřiny Táborové - Marie Táborová, dcera Veroniky Táborové, dcera Matěje Tábora, sedláka, Horní Poříčí 15, Anna váchvoá, Horní Poříčí
Barbora Houfová (2.12.1887) a Jan Rejšek (24.6.1884 Štěchovice 48)
svatba 19.4.1910 Volenice
bytem Štěchovice 81
Jan Houf (17.6.1896 - 28.7.1951 Strakonice) a Anežka Nováková (Strašice?)
svatba 28.1.1922 Volenice
1937 U Konopníků, maj. Jan Houf a Anežka
chalupa bývala pod došky, přestavěna r. 1920
1942 Jan Houf - poslán do Říše (Oberstein)
1945 rodina Jana Houfa se vystěhovala do Věrušiček (okr. Žlutice)
1948 rodina Vincence Kopáče se přistěhovala ze Štěchovic
1948 rodina Jana Houfa se přistěhovala z Verušiček (okr. Žlutice)
2007 Kouřimovi


14
1759 chalupa Neřádovská, Jan Neřád
1787 František Volf
1820 František Chval, domkář, a Kateřina Volfová
1864 Vejpichův domek, Václav Chval (1823) a Kateřina (1834)
děti Jan, Anton
František Wolf, domkář, a Kateřina Razáková (Novosedly 14)
děti Kateřina (cca 1800)
Kateřina Wolfová (cca 1800)
děti za svobodna Václav Wolf (1823)
Václav Wolf, chalupník, (1823 - před 1899), a Kateřina Neřádová (1834 Novosedly 34)
svatba 27.2.1854 Volenice
děti František (1.8.1866), Josefa (23.3.1869), Marie (cca 1860)
Josefa Volfová (23.3.1869) a Josef Jelen, domkář, zedník, vdovec (11.3.1856 Novosedly 55)
svatba 7.2.1899 Volenice
bytem Novosedly 68
Marie Volfová (cca 1860)
děti za svobodna Anna Volfová (21.7.1887 Novosedly 14)
Anna Volfová (21.7.1887) a Tomáš Souhrada
svatba 6.2.1916 Vídeň
František Wolf, chalupník, zedník, (1.8.1866), a 1/ Terezie Vlčková, (12.10.1869 Lhota Tažovická 7), 2/ Anna Horejšová (13.7.1874 Lhota Tažovická 16)
svatba 1/ 5.11.1901 Volenice, 2/ 23.2.1903 Volenice
1937 U Vejpichů - maj. František Volf a Antonie
přestavěno r. 1926
1945 rodina Františka Volfa se vystěhovala do Týnce (okr. Planá)
2007 Šplíchalovi


15
1769 chalupa Ženíškovská, Václav Linhart
Zikmund Kubeš, tkadlec a Marie Linhartová (cca 1800 Novosedly 15)
děti František (cca 1830)
František Kubeš (cca 1830) a Anna Klichová (Jinín 9)
bytem Miloňovice 1, čeledín
děti * kol 1865
1820 Tomáš Linhart, podruh, r. 1855 domkář, a Kateřina Hromádková neb Kocíková (Novosedly 22)
děti Václav (1814), Pavel (1820)
Václav Linhart (1814) a 1/ Marie Kopáčová (1821 Volenice 58) , 2/ Marie Řezanková (1812 Kejnice 27)
svatba 1/ 7.2.1843 Volenice, 2/ 6.7.1852 Volenice
rodiče Marie Řezankové - Martin Řezanka, domkář, Kejnice 27, Ludmila Bížková, Smíchov u Prahy 14
bytem Novosedly 14, podruh
Pavel Linhart (1820) a Kateřina Paroubková (1826 Novosedly 17)
svatba 12.2.1855 Volenice
1835 Matěj Linhart, domkář, (1795 - po 1864), a Alžběta Havlovcová (1804 Brusy 8 - po 1864)
děti Anna (1837), Marie (1843)
Marie Linhartová (1843) a Matěj Vaněček (1839 Krejnice 20)
svatba 10.2.1862 Volenice
bytem Krejnice 27, domkář
děti * kol 1865
1864 Linhartův domek, Tomáš Soukup, domkář, krejčí, (1829 Novosedly 21), a Anna Linhartová (1837)
svatba 23.2.1857 Volenice
děti Josefa, Kateřina, Josef (1868)
Anna Linhartová se 12.9.1876 vdala za Josefa Soukupa, domkář, vdovec (1835 Novosedly 30), bytem Novosedly 45
Josef Soukup, rolník, (1868) a Antonie Kalová (1876 Škůdra 9)
svatba 16.11.1897 Volenice
děti Anežka (23.9.1898 - 12.3.1900), Josef (20.5.1903)
Josef Soukup (20.5.1903), obuvník, a Žofie Kohoutová (7.5.1901 Podolí, bytem Hradec 24)
svatba 14.2.1931
1937 U Linhartů - maj. Ferdinand Košán a Anna
2007 Zelinkovi


16
1757 chalupa Vomáčkovská, Petr Vomáčka
1804 Tomáš Houf drží za 100 zl. Stř.
1820 Houf Tomáš a Anna Jiskrová
1864 Liskův domek, Jakub Chval (1812), podruh, a Marie (1818)
děti František (1844), Jakub (1847), Anna (1849), Veronika (1852), Marie, Jan, Václav
Jakub Chval, zedník, (1847) a Antonie Slámová (Miřetice )
bytem Koclov 6
děti * kol 1895
1/ Václav Soukup, tesař, 2/ Prokop Uhlíř, nádedník (1837 Podhorsko 16, bytem Hradec u Krt 17), a Barbora Němečková (1832 Čečelovice 9)
svatba 2/ 28.5.1878 Volenice
rodiče Prokopa Uhlíře (ten byl r. 1878 vdovec) - Jakub Uhlíř, domkář, Podhorsko 16, Josefa Kojzarová, Nezdice 9
rodiče Barbory Němečkové - Jakub Němeček, r. 1863 podruh, Novosedly 25 , sedlák, Čečelovice 9, Marie Jelenová, Novosedly 13
Václav Lang, cestař, a Johana Walterová (Strakonice)
děti Václav (28.9.1886 Vídeň)
Václav Lang, nádeník, (28.9.1886) a Terezie Šípová (12.4.1885 Novosedly 45)
svatba 11.8.1908 Volenice
bytem Novosedly 10
Rosalie Cimburková (cca 1895) a Antonín Buzín (3.6.1894 Kalenice 37)
svatba 13.11.1920 Volenice
1928 vyhořelo, od této usedlosti chytla i chalupa Novosedly 48, vyhořela
1937 U Kučerů, U Jiskrů - maj. Prokop Cimburek a Marie
bývalo pod došky, vyhořelo r. 1928 a přestavěno téhož roku
2007 Cimbůrkovi


17
1730 chalupa Nová, Vít Kurka přejímá za 20 kop míš.
1805 Vojtěch Kurka
1807 drží Tomáš Paroubek
1820 Tomáš Paroubek, domkář, a Magdalena Kůrková (Novosedly 17)
děti Václav (1812), Marie (1823), Kateřina (1826)
Marie Paroubková (1823) a Václav Šejda, domkář (1802 Koclov 18)
svatba 18.11.1850 Volenice
bytem Koclov 18, domkář
děti * kol 1865
Kateřina Paroubková (1826) a Pavel Linhart (1820 Novosedly 15)
svatba 12.2.1855 Volenice
1845 Václav Paroubek
Václav Velich, podruh, a Veronika Paroubková (Novosedly 17)
děti František (1839)
František Velich, krejčí (1839) a Marie Divišová (24.9.1847 Štěchovice 39)
svatba 25.11.1867 Volenice
bytem Štěchovice 79
děti * kol 1875
1864 Dragonův domek, Václav Paroubek, mistr krejčovský, domkář, (1812) a Marie Maříková (1824 Koclov 9 )
svatba 25.11.1845 Volenice
děti Marie (1862)
Majdalena (1820), sestra
1864 Dragonův domek, Pavel Linhart, podruh, (1819), a Kateřina Paroubková (1826 Novosedly 17)
děti Václav (1856), Františka
Václav Linhart, nádeník (1856) a Marie Kahovcová (1860 Novosedly )
svatba 5.2.1884 Volenice
bytem Koclov 17
1937 Václav Man, nádeník, (1856), a Marie Paroubková (1862 Novosedly 17)
u Dragounů
svatba 24.11.1885 Volenice
děti Marie (20.5.1890), Marie (20.5.1891, dle matriky N), František (18.8.1894), Božena (11.9.1898)
rodiče Václava Mana - Tomáš Man, domkář, Slatina 10, r. 1885 cihlář, Novosedly 1, Josefa Brušáková, Čejetice 22
Marie Manová (20.5.1891) a Jan Dub (7.6.1886 Novosedly 6 )
svatba 25.1.1921 Volenice
dle matriky N
Josef Dub, (7.8.1890 Novosedly - před 1951), a Marie Manová (20.5.1890 Novosedly - před 1951)
u Dragounů
děti Marie
stavení vyhořelo r. 1916, Marie Dubová maj.
Josef Mrcek, řezník, (Dolní Poříčí) a Marie Dubová (Novosedly 17)
svatba 1951
rodiče Josefa Mrcka - Josef Mrcek, traťový pomocník v.v. (21.4.1879 Dolní Poříčí), Marie Kořánová (6.1.1893 Katovice), bytem Dolní Poříčí
1951 Josef Mrcek
2007 Mrckovi


18
1781 grunt Požárkovský, Havel Požárek
1812 nemocný Havel Požárek předává synu Janu Požárkovi za 70 kop míš.
1820 Jan Požárek, sedlák, († před 1843), a Ludmila Koubková (Novosedly 28)
děti Kateřina (1819), Tomáš (1821), Anna (1826)
Kateřina Požárková (1819) a Vojtěch Dub (1818 Koclov 12 )
svatba 31.1.1842 Volenice
bytem Novosedly 50, domkář
děti * kol 1860
Anna Požárková (1826) a Tomáš Kolář, nádeník, vdovec, Rabí 59 (1821 Škůdra 14)
svatba 10.2.1857 Volenice
1864 Požárkův domek, Tomáš Požárek, sedlák, (1821) a 1/ Kateřina Hnídková (Veřechov 20), 2/ Antonie Voštová (1826 Ohrazenice 11 )
svatba 2/ 14.5.1861 Volenice
děti 1. manželství Rosalie (1848), Josefa (1856)
děti Marie, Anna (1862), Jan (1867), Tomáš (1870), Antonie (11.4.1875)
hospodářství převzal r. 1843 po smrti otce
dle svatebního zápisu byla Antonie Voštová narozena r. 1835
Rosalie Požárková (1848) a František Uhlík, sedlák, vdovec (1820 Soběšice 21)
svatba 24.2.1873 Volenice
Josefa Požárková (1856) a Tomáš Kovářík, domkář, krejčí (1837 Mačice 31)
svatba 28.2.1881 Volenice
Anna Požárková (1862) a Jan Koubek, tesař, (1858 Novosedly 28)
svatba 29.11.1884 Volenice
bytem Novosedly 9, domkář
Tomáš Požárek (1870) a Antonie Hradská (1874 Novosedly 29)
svatba 24.10.1893 Volenice
bytem Novosedly 66, hostinský
Antonie Požárková (11.4.1875) a Václav Mařík, domkář (30.8.1871 Mukárov 27)
svatba 24.1.1899 Volenice
1/ Jan Požárek, rolník, (1867), 2/ Karel Metlička, (1883 Kalenice 17), a Anna Petříková (19.9.1868 Volenice 57)
svatba 1/ 30.5.1893 Volenice, 2/ 21.1.1909 Volenice
děti 1. manželství Anna (18.4.1894), Anežka (11.4.1896), Jan (14.2.1898 - 25.5.1898), Marie Emilie (26.4.1899)
Anna Požárková (18.4.1894) a František Brabec
svatba 31.8.1918 Volenice
Anežka Požárková (11.4.1896) a František Truhlář (Drachkov )
svatba 31.10.1925 Volenice
Marie Emilie Požárková (26.4.1899) a Jaroslav Hůrský (Horažďovice 20)
svatba 30.1.1926 Volenice
1911 postavena nová stodola, maj. Karel Metlička
1937 selská usedlost U Požárků - maj. Marie Metličková
usedlost patřila Karlu Metličkovi a jeho matce Anně, r. 1935 se Karel M. oženil, žena Marie svým věnem splatila dluhy a hospodářství převzala na sebe
1953 Marie Metličková
bezdětná
2007 Špinkovi


19
do 1774 grunt Kubatovský, Havel Machník
r. 1774 předává synovi za 300 kop míš.
děti Josef
1774 Josef Machník
děti Tomáš
1811 Tomáš Machník
děti Jakub
1820 Tomáš Machník neb Kubala, sedlák, a Josefa Kůsová/Masopustová ( Zvotoky 4)
děti František (1819), Anna (1828), Marie (1829), Tomáš (1832), Vincenc (1836)
1910, mT František Machník (1819) a Barbora Půlkrabková (1830 Hoštice 19)
bytem Zvotoky 4, sedlák
rodiče Barbory Půlkrabkové - František Půlkrabek, chalupník, Hoštice 19, Terezie Foučková, Hoštice 42
Anna Machníková (1828) a František Mařík, sedlák (1825 Mukárov 10)
svatba 15.2.1848 Volenice
Marie Machníková (1829) a Tomáš Koubek (1825 Novosedly 28)
svatba 25.11.1851 Volenice
bytem Novosedly 28, sedlák
Tomáš Machník (1832) a Marie Mašková (1846 Kladruby 8)
svatba 26.2.1867 Volenice
bytem Kladruby 8
Vincenc Machník (1836) a 1/ Barbora Jeřábková (1834 Štěchovice 19), 2/ Kateřina Požárková (1843 Novosedly 24)
svatba 1/ 20.11.1855 Volenice, 2/ 25.2.1862 Volenice
bytem Štěchovice 19, chalupník
děti * kol 1870
1849 Jakub Machník
1864 Kubatův dvůr, Jakub Machník, sedlák, (1819) a Josefa Nováková (1833 Hostice 8)
děti Marie (1854), Jan (cca 1860), Vincenc, Jindřich (1869)
Marie Machníková (1854) a Jakub Jelen, sedlák (1852 Novosedly 25)
svatba 1.6.1880 Volenice
Jindřich Machník (1869) a Karolina Dubová (1870 Novosedly 31)
svatba 21.11.1893 Volenice
bytem Novosedly 31, sedlák
1864 Kubatův dvůr, Josefa Machníková (1801), matka
děti Kateřina (1842), Tomáš
Marie Houfová (cca 1845) a Šimon Vazač (26.10.1846 Štěchovice 58)
bytem Štěchovice 58
Jan Machník, sedlák, (cca 1860), a Marie Matásková (Sousedovice 8)
děti Marie (14.2.1893 - 17.6.1912), Rosalie Anna (9.8.1894 - 5.5.1896), Jan (29.6.1897 - 4.1.1898)
rodiče Marie Matáskové - Jan Matásek, sedlák, Sousedovice 8, Anna Nováková, Nová Ves 5
1937 U Kubatů - maj. Ladislav Machník a Božena
největší statek ve vsi, má 29 ha pozemků, kůlna postavena r. 1935
1948 maj. Ladislav Machník
2007 Machníkovi


20
Kateřina Vondrová (cca 1770) a Jan Šejda
bytem Koclov 10, domkář
děti * kol 1795
1787 grunt Vondrovecký, přejímá pozůstalý syn Tomáš Vondrovec za 500 zl. stř.
1813 Tomáš Vondrovec ustanovil hospodářem syna Tomáše Vondrovce za 1916 zl.
Anna Vondrovičová (cca 1810) a Václav Ulian
bytem Kozlov 33, chalupník
děti * kol 1840
1820 Tomáš Vondra, sedlák, a Anna Razáková
1864 Vondrův dvůr, Matěj Houska, sedlák, (1814) a Anna Pavelcová (1815 Sloučín 1 )
děti Tomáš (1839), Vincenc (1841), Josefa (1844), Jan (1846), Anna (1852), Kateřina, Marie (1832)
Marie Housková (1832) a Josef Vojta, sedlák (1830 Štěchovice 4)
svatba 9.11.1852 Volenice
bytem Štěchovice 4
děti * kol 1870
Tomáš Houska (1839) a 1/ Anežka Mačlová ovd. Buzínová (1830 Strašice 45, bytem Kalenice 25) , 2/ Barbora Chromá ovd. Šišková (29.10.1851 Přeborovice 1, bytem Volenice 46)
svatba 1/ 28.5.1866 Volenice, 2/ 17.7.1893 Volenice
r. 1893 byl sedlák výminkář bytem v Kalenicích 5
Josefa Housková (1844) a Václav Hájek, mistr krejčovský, Strakonice 255 (1846 Sedlice )
svatba 3.8.1875 Volenice
rodiče Václava Hájka - Tomáš Hájek, mistr kovářský, Sedlice 161, Marie Vokáčová, Slaník 2
Anna Housková (1852) a Vojtěch Kadaně, sedlák (1846 Kalenice 13)
svatba 30.1.1872 Volenice
bytem Kalenice 13
1891 Vincenc Houska (1841) a Marie Münichthalerová (1849 Novosedly 39 )
svatba 7.2.1871 Volenice
bytem Novosedly 74, chalupník
děti * kol 1875
1896 Jan Houska, sedlák, (1846 - 1897),a 1/ Anna Samcová (1849 Koclov 12 ), 2/ Aloisie Sládková (Radkovice 2)
svatba 1/ 6.6.1871 Volenice
děti 1. manželství Terezie (1872), Marie (26.4.1874)
děti 2. manželství Matěj (27.2.1884), Anežka (12.4.1885), Štěpán (25.12.1886 - 2.5.1936 Dačice), Anna (2.12.1888), Františka (29.1.1891), Jan (11.5.1893), Aloisie (28.8.1895), Alžběta pohrobek (18.11.1897 - 25.11.1897)
rodiče Aloisie Sládkové - František Sládek, sedlák, Radkovice 2, Anna Podhorská, Radkovice 2
Terezie Housková (1872) a František Zábranský, rolník, vdovec (1866 Kalenice 31)
svatba 18.8.1891 Volenice
bytem Kalenice 25
děti * kol 1905
1896 Marie Housková (26.4.1874) a František Bulka, hostinský (13.10.1870 Volenice 6 )
svatba 11.8.1896 Volenice
Matěj Houska (27.2.1884) a Anna Marie Skřivanová (21.8.1894 Novosedly 26)
svatba 24.1.1920 Volenice
Anežka Housková (12.4.1885) a Matěj Dlesk (1877 Čestice 4)
svatba 20.11.1906 Volenice
Anna Housková (2.12.1888) a ?
svatba 7.2.1912 Volenice
Františka Housková (29.1.1891)
vystoupila z církve 9.10.1924 Praha Žižkov
Aloisie Housková (20.8.1895) a Josef Kubeš
svatba 26.3.1922 Plzeň
Matěj Švec, čeledín, (Slatina), a Antonie Bernasová (Katovice 25)
děti Jan (16.5.1898 Novosedly 20 - 26.10.1899)
rodiče Matěje Švece - Josef Švec, nájemník, Slatina 52, Antonie Kopačková, Slatina 12
rodiče Antonie Bernasové - Karel Bernas, chalupník, Katovice 25, Rosalie Čestická, Katovice 25
1918 Štěpán Houska - v ruských legiích, učitel a řídící učitel v Dačicích na Moravě, zemřel r. 1936, převezen do Volenic
1937 U ondrů - maj. Houska Matěj a Anna
statek má výměru 23 ha
2007 Karešovi, Mašátovi


21
do 1755 grunt Soukupovský, Krištof Soukup
1755 po smrti Krištofa Soukupa nastoupil Matěj Soukup za 180 kop míš.
1816 přejal Jan Soukup za 1320 zl. stříbra
Kateřina Soukupová (cca 1810) a Jan Požárek, sedlák
bytem Novosedly 24
děti * kol 1845
Josef Hromádka, sedlák, a Anna Hradová (Strašice 16)
děti Marie (1823)
Marie Hromádková (1823) a František Arnošt, sladovnický tovaryš, podruh, Novosedly 1 (1806 Budislavice 21)
svatba 19.2.1849 Volenice
rodiče Františka Arnošta - František Arnošt, mistr bednářský, domkář, Budislavice 21, Anna Arnoštová, Držice 36
1820 Jan Soukup, sedlák, a Kateřina Fišerová (1790 Volenice 51 - po 1864)
děti Anna (1820), Kateřina (1822), František (1825), Václav (1828), Tomáš (1829)
Anna Soukupová (1820) a Jan Požárek (1815 Novosedly 24 )
svatba 31.1.1842 Volenice
bytem Novosedly 24, sedlák
děti * kol 1845
Kateřina Soukupová (1822) a Josef Sokol, sedlák (1812 Krty 6)
svatba 22.2.1848 Volenice
František Soukup (1825) a Marie Šípová (1834 Novosedly 1)
svatba 25.2.1851 Volenice
Tomáš Soukup, krejčovský tovaryš, (1829) a Anna Linhartová (1837 Novosedly 15)
svatba 23.2.1857 Volenice
bytem Novosedly 15, domkář
1864 Soukupův dvůr, Václav Soukup, sedlák, (1828) a Josefa Petříková (1833 Soběšice 32)
děti Josef (1853), Tomáš (1856), Josefa (1859), Václav (cca 1860), Josef, Alžběta, Anna (17.12.1862), Marie (11.8.1864), Antonie (1869), Terezie (2.6.1876)
Josef Soukup (1853) a Marie Houfová (1870 Novosedly 27)
svatba 3.2.1892 Volenice
bytem Novosedly 66, hostinský
Tomáš Soukup (1856) a Antonie Rejšková (1857 Štěchovice 31)
svatba 14.2.1882 Volenice
bytem r. 1882 šenkýř Novosedly 66, r. 1885 šenkýř Štěchovice 31, pak nenalezeni
děti * kol 1885
Josefa Soukupová (1859) a Karel Vlk, sedlák (1858 Nezamyslice 24)
svatba 14.2.1882 Volenice
Anna Soukupová (17.12.1862) a František Soukup, chalupník (3.1.1869 Babiny 16)
svatba 13.11.1893 Volenice
rodiče Františka Soukupa - František Soukup, domkář, Babiny 16, Josefa Nováčková, Dobrotice 10
Marie Soukupová (11.8.1864) a Vincenc Viktora, krejčí (16.4.1865 Koclov 14)
svatba 16.2.1897 Volenice
Antonie Soukupová (1869) a Václav Kuneš, domkář (1863 Novosedly 46)
svatba 19.11.1889 Volenice
Terezie Soukupová (2.6.1876) a Václav Hromádka, zedník (17.9.1873 Novosedly 71)
svatba 7.8.1900 Volenice
Václav Soukup, sedlák, (cca 1860), a Antonie Klečková (Mečichov 33)
děti Růžena (11.3.1898)
rodiče Antonie Klečkové - Jan Klečka, sedlák, Mečichov 33, Barbora Ptáčková, Blatenka 1
před r. 1913 zde byl požár, shořel krov a píce, ostatní uchráněno, škoda 600Kč kryta pojištěním
prodáno, Soukupovi se odstěhovali do Písku
Růžena Soukupová (11.3.1898) a Václav Votava
svatba 24.1.1920 Písek
obytné stavení (+stáje, komora, kůlna, část sadu) - koupil Josef Kutil ( Novosedly 10 ) za 3400Kč
stodola (s částí sadu) - koupil František Pešek ( Novosedly 53 ) za 2000Kč a zřídil zde chalupu Novosedly 77
1913 Josef Kutil a Marie
zakoupeno r. 1913, r. 1937 U Kalců, bývalý selský statek Soukupů
1938 Marie Kutilová předala chalupu synu Františku Kutilovi , který se na ni oženil
2007 Vávrovi


22
do 1779 grunt Petelovský (Peterkovský), Bartoloměj Beran
děti Jan
do 1779 Jan Beran
1779 Jan Beran přenechává pro nedostatek Matěji Hromádkovi za 90 kop míš., 32 kop míš. dluhy a výměnek
1798 Matěj Hromádka předává za 950 zl. Stř. a výměnek synu Josefu Hromádkovi
Anna Hromádková neb Kocíková (cca 1790) a Josef Masopust
bytem Krejnice 16, chalupník
děti * kol 1820
do 1855 Kateřina a Václav Houf
1855 Kateřina a Václav Houf předávají Janu a Kateřině Michálek s Josefem Hromádkou
Michálkovi - vyměnili za Novosedly 2 , prarodiče Františka Michálka (maj. Novosedly 2 v r. 1937), vyměněno s Václavem a Marií Peškovými
1864 Kocíkův dvůr, Jan Machník (1819) a Kateřina (1811)
děti Josef (1841), Václav (1844), Anna (1848), František (1852)
Václav a Marie Pešek
Václav Pešek, sedlák, (1854 Novosedly 2), a Antonie Benadová (27.8.1855 Volenice 43)
r. 1907 domkáři v Koclově 9
Peškovi prodali Josefu Poustkovi (Svatopole)
Josef Poustka, rolník, chalupník, a Josefa Hlaváčová (Bojanovice 10)
děti Božena (28.7.1883 Svatopole 7), Josef Štěpán (23.12.1898 Novosedly 22 - 3.12.1912)
rodiče Josefa Poustky - Jan Poustka, sedlák, Svatopole 7, Anna Nováková, Zadní Zborovice 32
rodiče Josefy Hlaváčové - Vojtěch Hlaváč, sedlák, Bojanovice 10, Josefa Kadlecová, Bojanovice 19
Božena Poustková (28.7.1883) a Jan Dub, chalupník (10.7.1877 Kalenice 2)
svatba 25.2.1908 Volenice
Josef Poustka
děti dívka provd. Nováková
prodáno r. 1922 Josefu Křešničkovi/Třešnička (Poříčí)
1937 U Nováčků, pův. U Kocíků, pak U Velichů - maj. Josef Třešnička a Marie
patřilo rodu Michálků (nyní Novosedly 2), vyměněno s Václavem a Marií Peškovými
1953 maj. Jaroslav Častoral ( Novosedly 28 ), bytem Novosedly 28
úkol pro MNV zajistit místnost pro útulek dětí zemědělců
2007 Křešničkovi


23
1764 grunt Štěpánovský, Josef Mikás přišel do neštěstí a o grunt
1764 gruntu se ujal a koupil sobě a manželce, kterou po zemřelém Bláhovi jako družku pojal za 300 kop míš. Matěj Hlava
1820 Karel Hlava neb Kada a Anna Klecanová
do 1827 Pavel Hlava, sedlák, a Anna Klecánová ( Sloučín 2)
děti František (1820)
František Hlava (1820) a 1/ Kateřina Koubková (1824 Novosedly 28), 2/ Marie Ratajová (1829 Bezděkov 5, viz Sloučín 2)
svatba 1/ 28.1.1845 Volenice, 2/ 1.10.1850 Volenice
bytem Novosedly 5, domkář
1827 Pavel Hlava předává Matěji Hlavovi
1864 Kadův dvůr, Matěj Hlava, sedlák, (1807) a Magdalena Hejpetrová (1809 Soběšice/Frymburk 1)
děti Matěj (1830), Josefa (1840), Anna (1842), Václav (1845), Josef (1847)
Matěj Hlava (1830) a Marie Razáková (1833 Novosedly 29)
svatba 13.4.1858 Volenice
bytem Novosedly 56, domkář
Anna Hlavová (1839) a Josef Dub, chalupník (1836 Novosedly 38)
svatba 24.6.1862 Volenice
bytem Novosedly 38
Josefa Hlavová (1840) a František Prokop, mistr kolářský (21.1.1835 Štěchovice 31, viz Kladruby 11)
svatba 25.2.1862 Volenice
bytem Kladruby 11, chalupník
děti * kol 1860
Josef Hlava, chalupník (1851), a Marie Pešková (1854 Novosedly 2)
svatba 6.2.1872 Volenice
bytem Novosedly 67
děti * kol 1885
r. 1851 je dle věku při svatbě, dle soupisu farníků nar. 1847
Václav Hlava, rolník, (1845) a Antonie Hradská (1847 Kladruby 7)
svatba 24.11.1868 Volenice
děti za svobodna Václav (před 1868)
děti Marie (1870), Antonie (1873), Ludmila (27.9.1879), Vincenc (28.10.1884 - 27.4.1904), Františka (4.6.1887), Kateřina (25.11.1889)
Marie Hlavová (1870) a Jan Raška, podučitel, Zálezly u Elčovic (1862 Veřechov 30)
svatba 15.5.1888 Volenice
děti za svobodna Jan Hlava (8.3.1888 - 11.3.1888)
rodiče Jana Rašky - Jan Raška, sedlák, Veřechov 30, Kateřina Kodýdková, Veřechov 30
Antonie Hlavová (1873) a Josef Šavel, soused (1864 Katovice 30)
svatba 7.2.1893 Volenice
Ludmila Hlavová (27.9.1879) a Vincenc Prokop, stavbyvedoucí, (20.1.1880 Kalenice 36)
svatba ??? (ohlášky 22.1.1905)
Františka Hlavová (4.6.1887) a Josef Kuncl
svatba 18.7.1909 Chicago
Kateřina Hlavová (25.11.1889) a František Randsinger
svatba 15.4.1920 Strakonice
Antonie Hlavová
děti František Zemen ( Novosedly 79 , dostal při svatbě pole, postavil chalupu)
1937 U Kadů - maj. Antonie Hlavová
obytné stavení přestavěno r. 1935, stodola je dřevěná pod došky
2007 Mejstříkovi


24
Jakub Buryan
děti Štěpán
Štěpán Buryan, (t 1725), a Barbora Kubatová (dcera Matouše Kubaty)
děti Havel
Havel Buryan, (cca 1685) a Eva
děti Kateřina (cca 1710)
není jisto, že pocházeli skutečně odtud
Kateřina Buryanová (cca 1710) a Jan Kašák, sedlák
bytem Štěchovice 16
děti * kol 1750
do 1771 grunt Burjanovský, matka Alžběta provdaná Požárková, vdova zemř. Jakuba Požárka
1771 Alžběta Požárková předává nevlastnímu synovi Martinu Požárkovi za 272 kop míš. a výměnek
Anna Burianová/Požárková (cca 1800) a Vojtěch Sluka, šenkýř
svatba ???
bytem Kladruby 13, r. 1865 Hlupín 7
děti František (19.11.1826), Karel (1834 Kladruby 13)
František Sluka (19.11.1826) a Kateřina Jelenová (6.2.1837 Němčice 1)
svatba ???
bytem Němčice 26, mistr krejčovský
děti * kol 1865
1874 Karel Sluka, pachtýř hostince, ( 1834) a Terezie Vordová (21.9.1842 Volenice 18)
svatba 19.9.1865 Volenice
bytem Volenice 16
1820 Josef Hovorka neb Burian neb Požárek, sedlák, a Kateřina Hromádková (Koclov 13)
děti Jan (1815)
příjmí Hovorka je zmíněno v kronice obce, v matrikách používáno Burian a Požárek
do 1842 Josef Požárek
1842 Josef Požárek postupuje Janu Požárkovi a Kateřině za 1786 zl. stř.
1864 Burjanův dvůr, Jan Požárek, sedlák, (1815 - před 1864),a 1/ Anna Soukupová, (1820 Novosedly 21 ), 2/ Marie Nováková (1834 Lhota Střelskohoštická)
svatba 1/ 31.1.1842 Volenice, 2/ 7.3.1859 Volenice
děti 1. manželství Josef (1854), Jan
rodiče Marie Novákové - Anna Nováková, provd. za Jana Vaňka, podruha, Nezdice, dcera Jana Nováka, podruha, Veřechov 29, Marie Brožová, Veřechov 27
1864 Burjanův dvůr, Jan Janský (1833), podruh, a Anna (1840)
děti Josef, Rosalin?, Jan
Jan Požárek, sedlák, a Kateřina Soukupová ( Novosedly 21)
děti Kateřina (1843), Anotnie (1844), Josef (1854)
Kateřina Požárková (1843) a Vincenc Machník, vdovec, (1836 Novosedly 19)
svatba 25.2.1862 Volenice
bytem Štěchovice 19, chalupník
děti * kol 1870
Antonie Požárková (1844) a Ignác Rudda, tovaryš zámečnický, Horažďovice Předměstí 58 (1839 Horažďovice Předměstí 58)
svatba 23.9.1862 Volenice
rodiče Ignáce Ruddy - Václav Rudda, měšťan, mistr krejčovský, Horažďovice Předměstí 58, Anna Kozáková, Horažďovice Předměstí
1/ Jan Požárek, sedlák, 2/ Tomáš Klima, (1827 Lhota Švýcarova 7), a Marie Nováková (1843 fara Střelské Hoštice)
svatba 2/ 11.2.1873 Volenice
rodiče Tomáše Klimy - Matěj Klima, chalupník, Lhota Švýcarova, Marie Mikešová, Lhota Švýcarova 6
rodiče Marie Novákové - Anna Nováková, dcera Jana Nováka, podruh, Veřechov, Marie Brožová
Tomáš Klima byl r. 1873 mlanářský tovaryš, bytem Novosedly 24
Josef Požárek, sedlák, (1854), a Karolina Dubová (1857 Koclov 12)
svatba 6.2.1877 Volenice
děti Marie (11.11.1877), Jan (13.5.1884), František (13.7.1891), Anna (28.2.1895)
Marie Požárková (11.11.1877) a František Zdychynec, kovář, chalupník, (26.12.1878 Doubravice 63)
svatba 9.2.1904 Volenice
rodiče Františka Zdychynce - Jan Zdychynec, mistr kovářský, chalupník, Doubravice 63, Marie Šimsová, Doubravice 39
Jan Požárek (13.5.1884) a Marie Bártíková ovd. Houfová (26.1.1881 Strašice 18, bytem Novosedly 27 )
svatba 30.1.1917 Volenice
bytem Novosedly 27
Anna Požárková (28.2.1895) a Jan Janeček (Novosedly )
svatba 12.9.1925 Volenice
Marie Koubová a František Hejpetr (19.8.1885 Štěchovice 67)
svatba 17.5.1924 Volenice
František Bečvář (cca 1895) a Anežka Jelenová (24.10.1899 Novosedly 68)
svatba 7.1.1926 Volenice
1937 U Buriánů - maj. Josef Požárek a Marie
r. 1937 shořela došková stodola a kůlna, téhož roku postavena nová
2007 Požárkovi


25
do 1763 grunt Novákovský, Josef Beran (t před 1763) a ? (t po 1763)
děti Matouš
do 1763 Matouš Beran grunt prázdný zanechal rychtě, předáno a prodáno Josefu Jelenovi
1763 Josef Jelen
před 1806 Josef Jelen a Kateřina
před 1806 Kateřina vdova po Josefu Jelenovi znovu provdaná Táborová předává Josefu Jelenovi za 1560 zl. stř.
1806 Josef Jelen
1820 Josef Jelen neb Novák, sedlák, a Magdalena Petrlíková (Poříčí)
svatba ???
děti Marie (cca 1810)
r. 1840 zapsán jako Josef Oplena neb Novák
Marie Jelenová (cca 1820) a Jakub Němeček, poklasný
svatba ???
rodiče Jakuba Němečka - Bartoloměj Němeček, výminkář, Čečelovice 9, Kateřina Braunová, Čečelovice 13
bytem podruh zde, Němčice 1, sedlák Štěchovice 9, sedlák Čečelovice 9
děti * kol 1855 - vypsány u Němčic
1864 Novákův dvůr, Josef Jelen neb Novák, sedlák, (1795), a Anna Ráhová (1796 Drachkov)
děti Josef (1819), Kateřina (1825), Jakub (1830)
Kateřina Jelenová neb Nováková (1825) a Vojtěch Holý, sedlák, vdovec (1815 Nezamyslice 13)
svatba 31.1.1842 Volenice
rodiče Vojtěcha Holého - Josef Holý, sedlák, Nezamyslice 13, Kateřina ?, Nezamyslice 49
Jakub Jelen, bednářský tovaryš (1830) a Kateřina Vdolková (6.11.1823 Štěchovice 25)
svatba 21.11.1854 Volenice
bytem Novosedly 55, chalupník
1864 Novákův dvůr, Josef Jelen, sedlák, (1819) a Anna Budná (1820 Novosedly 4 )
svatba 9.7.1844 Volenice
děti Josef (1848), Anna (1849), Jakub (1852), Marie (1854), František (1855)
Josef Jelen, učitel (1848) a Josefa Koubková (1866 Novosedly 28)
svatba 15.2.1887 Volenice
bytem r. 1887 Strakonice, učitel na obecné škole, před r. 1894 Jinín
Anna Jelenová (1849) a Josef Hromádka, zedník (1848 Novosedly 42)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Novosedly 71, chalupník
děti * kol 1875
Anna dostala věnem pozemek, na kterém byla postavena chalupa č. 71
Marie Jelenová (1854) a František Burda, zedník (1852 Mnichov 65)
svatba 25.4.1882 Volenice
František Jelen (1855 ) a Marie Křešničková (1869 Dolní Poříčí)
r. 1910 bytem Štěchovice 2
děti * kol 1900
Václav Kratochvíl, učitel, a Dorota Dlouhá ( Novosedly 32)
děti Antonín (1835 Novosedly 25), Anna (1843 Novosedly 25), Marie (1848 ?)
r. 1865 bytem Novosedly 25, r. 1873 Zadov, osada Stachy
r. 1862 zapsán jako soukromý učitel
Antonín Kratochvíl, mistr krupařský? (1835 Novosedly 25) a Josefa Tauchenová (1836 Kalenice 38)
svatba 30.10.1865 Volenice
Anna Kratochvílová (1843) a Jan Dub, zednický tovaryš (1840 Lhota Tažovická 17)
svatba 9.9.1862 Volenice
bytem Lhota Tažovická 17, domkář
Marie Kratochvílová (1848) a Jan Fischer (1850 Kejnice 32 )
svatba 13.1.1873 Volenice
Jakub Jelen, sedlák, (1852), a Marie Machníková (1854 Novosedly 19)
svatba 1.6.1880 Volenice
1910 Tomáš Jelen
starosta vodního družstva pro regulaci potoka Kolčavy
4207 udeřil blesk do stodoly, shořela stodola s kůlnou, maj. Tomáš Jelen, pojišťovna hradila 4200Kč
od 1927 Tomáš Jelen
starosta obce, strana republikánská
před 1937 Tomáš Jelen a Anna
1937 U Nováků - maj. Tomáš Jelen a Anna
starý rod
r. 1916 dáno obytné stavení pod tašky, bývalo pod došky
1945 Josef Šiška - vrátil se z Buchenwaldu (roznášel letáky)
2007 Božena Vébrová, Jitka Hendrichová
2007 Vebrovi


26
před 1783 Maleč
děti Jakub (r. 1783 nezletilý), dívka provd. Jelenová
1783 grunt Malečovský, Jan Jelen
1783 Jan Jelen odstupuje Jakubu Malečovi, co švagrovi
1789 nastupuje Jakub Maleč a jeho manželka Kateřina Požárková
1820 Jakub Maleč, sedlák, a Barbora Hůrská (Modlešovice)
děti Kateřina (cca 1780)
Kateřina Malečová (cca 1780)
děti za svobodna Václav Maleč (cca 1820)
Václav Maleč (cca 1820) a Marie Cinková ( Damíč 31)
bytem Štěchovice 1, služebný
děti * kol 1850
Matěj Maleč, sedlák, a Rosalie Kustková (Frymburk 12)
děti František (1819), Anna (1827), Marie (1829)
rodiče Rosalie Kustkové - Prokop Kustka, sedlák, Frymburk 12, Kateřina Lucková, Frymburk 40
Matěj Maleč (1819) a Anna Koubková (1819 Novosedly 28)
svatba 9.2.1841 Volenice
Anna Malečová (1827) a Antonín Burda (1831 Mnichov 40)
svatba 6.2.1850 Volenice
Marie Malecová (1829) a Václav Purkrábek, mistr krejčovský (9.9.1824 Mnichov 63)
svatba 10.2.1857 Katovice (svědci Jan Tomsa, sedlák, Mnichov, Jan Veselý, sedlák, Mnichov)
Marie Malecová v době svatby služebná v Mnichově
1827 Matěj Maleč
1841 František Maleč
Jakub Maleč, sedlák, a Anna Koubková (Zadní Ptákovice)
děti Veronika (cca 1800)
Veronika Malečová (cca 1800) a Jakub Zíka
bytem Novosedly, podruh
děti za svobodna Barbora Malečová (cca 1830), Kateřina Malečová (1821 Novosedly 21)
Kateřina Malečová (1821) a Matouš Lampda, vysloužilý kapitán, nádeník, Novosedly 19 (1811 Budětice 59)
svatba 7.3.1859 Volenice
rodiče Matouše Lampdy - Anonín Lampda, domkář, Budětice 59, Marie Rudlová, Domoraz 20
Barbora Malečová (cca 1830) a František Vitarovský, domkář
bytem Štěchovice 48
děti * kol 1860
1864 Malečův dvůr, Matěj Pletka, sedlák, (1820 Nové Kestřany 8), a Marie Dubová (1838 Koclov 12)
svatba 22.6.1858 Volenice
děti Alžběta (1860), Josef, Josefa (1869), Antonie (1865)
r. 1864 zde žili také rodiče Marie Dubové Jan Dub a Marie Dlohošová, spolu s neplnoletými dětmi
rodiče Matěje Pletky - Josef Pletka, sedlák, Sudoměř 5, Barbora Osobová, Nové Kestřany 8
Alžběta Pletková (1860) a Vojtěch Janouš, rolník, (1854 Mukárov 3)
svatba 22.2.1881 Volenice
bytem Mukárov 3
Antonie Pletková (1865) a František Skála, domkář, Nedílná, obec Brloh (1858)
svatba 26.2.1889 Volenice
rodiče Františka Skály - František Skála, domkář, Brloh 41, Barbora Charvátová, Velká Turná 5
František Skřivan, sedlák, (1867 Milčice 5), a Josefa Pletková (1869 Novosedly 26)
svatba 24.10.1893 Volenice
děti Anna Marie (21.8.1894), František (14.12.1895), Božena (5.7.1897), Václav (8.4.1899)
Anna Marie Skřivanová (21.8.1894) a Matěj Houska (27.2.1884 Novosedly 20)
svatba 24.1.1920 Volenice
Božena Skřivanová (5.7.1897) a Vojtěch Janouš (Mukárov)
svatba 28.1.1922 Volenice
1937 U Malečů - maj. Václav Skřivan a Emilie
obytné stavení postaveno ze základu r. 1914 otcem hospodářovým Františkem. Vepřinec postaven r. 1930, stodola r. 1936
1939 prodán pozemek za školou, koupil Václav Beneš, truhlář ( Novosedly 82 ), postavil truhlářskou dílnu, nové číslo Novosedly 85
1949 maj. Václav Skřivan
2007 Skřivanovi


27
před 1757 grunt Ženíškovský, Anna vdova Houfová
1757 Anna vdova Houfová předává synu Janu Boudovi
1799 nastupuje Josef Houf
1820 Josef Houf, sedlák, a Anna Viktorová (Novosedly 7)
děti Kateřina (cca 1800)
Kateřina Houfová (cca 1800) a Matěj Petlička, šafář
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1835
1830 nastupuje Josef Houf
1864 Josef Houf, sedlák, (1810) a Kateřina Hradská (1812 Kladruby 7)
r. 1864 Ženíšků dvůr
děti Kateřina (1835), Marie (1836), Josef (1842), Josefa (1844), Jan (1846), Antonie (1851)
Kateřina Houfová (1835) a Matěj Hromádka, domkář (1828 Mukárov 9)
svatba 10.11.1857 Volenice
Marie Houfová (1836) a Bartoloměj Viktora (26.8.1839 Novosedly 49 )
svatba 3.3.1862 Volenice
bytem Novosedly 55, domkář
Josefa Houfová (1844) a Barboloměj Viktora, domkář, vdovec po Marii Houfové (26.8.1839 Novosedly 49 )
svatba 12.11.1867 Volenice
bytem Novosedly 55, domkář
děti * kol 1875
Kateřina Houfová (cca 1850) a Jan Slavíček, rolník
svatba ???
bytem Mukárov 9
děti * kol 1870
Josef Houf, sedlák, (1842), a Marie Švehlová ( Michov 11 )
svatba ???
děti František (1867), Marie (1870), Anna (1872), Josefa (15.5.1877), Josef (26.4.1880), Jan (10.7.1886), N. dívka (22.7.1888), Julie (15.2.1890 - 9.11.1894), Jaroslav (26.4.1893 - 5.7.1893)
1895 František Houf (1867) a Anežka Staňková (1870 Lhota Tažovická 5 )
svatba 4.10.1892 Volenice
r. 1899 sedlák ve Štěchovicích 27 - děti vypsány tam
Marie Houfová (1870) a Josef Soukup, hostinský (1853 Novosedly 21)
svatba 3.2.1892 Volenice
bytem Novosedly 66
Anna Houfová (1872) a Jan Staněk, sedlák, (1864 Lhota Tažovická 5)
svatba 19.11.1889 Volenice
Josefa Houfová (15.5.1877) a Matěj Bártík, sedlák, (18.2.1876 Strašice 18)
svatba 21.4.1903 Volenice
Jan Houf (10.7.1886) a ?
svatba 12.5.1913 Vídeň
1/ Josef Houf, rolník, (26.4.1880), 2/ Jan Požárek (13.5.1884 Novosedly 24 ), a Marie Bártíková (26.1.1881 Strašice 18)
svatba 1/ 21.4.1903 Volenice, 2/ 30.1.1917 Volenice
děti 1. manželství Marie Žofie (15.8.1908)
Marie Žofie Houfová (15.8.1908) a Josef Fix, motér mlýnských strojů (12.3.1904 Katovice 156)
svatba 2.2.1929
2926 vyhořelo stavení, maj. Josef Houf, škoda 800 Kč, škoda kryta pojištěním
1937 U Ženíšků - maj. Marie Požárková a syn Jaroslav
stodola postavena r. 1895, stavení shořelo r. 1905
1949 Jaroslav Požárek
2007 Požárkovi


28
1779 grunt Fouskovský, předává za 284 kop míš. Janu Koubkovi
Jan Koubek, sedlák, a Anna Machníková (Nebřehovice)
děti Veronika (1790)
Veronika Koubková neb Fousková (1790) a František Machník
bytem Novosedly 42, domkář
1820 Matěj Koubek neb Fousek, sedlák, a Kateřina Požárková (Novosedly 18)
děti Anna (1819), Barbora (1821), Kateřina (1824), Tomáš (1825), Jan (1830)
Anna Koubková (1819) a František Maleč (1819 Novosedly 26)
svatba 9.2.1841 Volenice
Barbora Koubková (1821) a Jan Dub, vdovec (1803 Koclov 8)
svatba 26.11.1850 Volenice
bytem Koclov 8, chalupník
děti * kol 1860
Kateřina Koubková (1824) a František Hlava (1820 Novosedly 23)
svatba 28.1.1845 Volenice
Jan Koubek (1830) a Kateřina Šímová (1834 Sloučín 6)
svatba 4.2.1856 Volenice
1864 Fouskův dvůr, Anna Koubková (1796)
1864 Fouskův dvůr, Tomáš Koubek, sedlák, (1825) a Marie Machníková (1829 Novosedly 19)
svatba 25.11.1851 Volenice
děti Anna (1851), Tomáš (1853), Jan (1858), František, Marie, Josefa (1866), Karolina (1868)
Anna Koubková (1851) a Antonín Vávra, sedlák (1849 Mečichov 56)
svatba 3.2.1875 Volenice
rodiče Antonína Vávry - Antonín Vávra, chalupník, Mečichov 56, Anna Pechová, Doubravice 56
Jan Koubek, tesař, (1858) a Anna Požárková (1862 Novosedly 18)
svatba 29.11.1884 Volenice
bytem Novosedly 9, domkář
Josefa Koubková (1866) a 1/ Josef Jelen, učitel, r. 1887 Strakonice, před r. 1894 Jinín, (1847 Novosedly 25 - před 1893), 2/ Jan Jindra, učitel, Vacov (1871)
svatba 1/ 15.2.1887 Volenice, 2/ 2.7.1894 Volenice
děti 2. manželství Alžběta Koubková/Jindrová (11.6.1893 Novosedly 22)
rodiče Jana Jindry - Matěj Jindra, domkář, Soběslav, Táborské předměstí 95, Kateřina Malechová, Záluží
Karolina Koubková (1868) a František Novák, zedník (4.12.1866 Kalenice 44)
svatba 5.2.1894 Volenice
bytem Kalenice 44, domkář
Tomáš Koubek, sedlák (1853), a Josefa Krištovská (Čekanice 45)
děti Johanna (1.10.1887), Eleonora (21.2.1892), Marie (8.5.1894), Jan (10.5.1898 - 9.3.1900)
rodiče Josefy Krištovské - František Krištovský, chalupník, Čekanice 45, okr. Blatná, Marie Divišová, Petrovice 8
Eleonora Koubková (21.2.1892) a Karel Hörchl
svatba 6.10.1920 Praha Vinohrady
Marie Koubková (8.5.1894) a Václav Vonášek, učitel, Mečíchov 19
svatba 2.12.1922 Plzeň
1937 Josef Častoral, (Velké Nepodřice 30), a Jana (Johanna) Koubková (1.10.1887)
svatba 17.2.1914 Volenice
r. 1937 U Fousků
r. 1914 postavili stodolu, r. 1920 obytné stavení - členem OZ
1951 Josef Častoral
děti Jaroslav
1953 Jaroslav Častoral
maj. Novosedly 22 , ale bydlí u otce
2007 Častoralovi


29
do 1759 grunt Hrazákovský, Tomáš Hrazák
děti Jakub
1759 Jakub Hrazák neměl majetek, aby se ujal gruntu
1759 Jakub Hrazák propustil Janu Neřádovi za 80 kop míš.
1789 grunt připadl dědicky Josefu Hrazákovi
Anna Razáková (cca 1800) a Matěj Peterka
bytem Lhota Střelskohoštická 2
děti * kol 1830 (syn Václav Peterka si 25.1.1853 vzal Kateřinu Dubovou (1834 Koclov 12))
1820 Václav Razák, sedlák, a Terezie Housková (Strunkovice 6)
děti Kateřina (1828), Marie (1833)
Kateřina Razáková (1828) a 1/ František Prokop, sedlák, Lhota Tažovická 1 2/ Karel Hájek, domkář, vdovec (1810 Kalenice 32)
svatba 2/ 6.11.1871 Volenice
děti * kol 1855
Marie Razáková (1833) a Matěj Hlava (1830 Novosedly 23)
svatba 13.4.1858 Volenice
bytem Novosedly 56, domkář
děti * kol 1875
1864 Razákův dvůr, František Razák (1824) a Kateřina (1834)
děti Matěj (1851), Marie, Vincenc, Josef
Josef Žipek, sedlák, a Anna Zoglauerová (Soběšice 93)
děti Kateřina (1852)
Josef Žipek r. 1888 zapsán jako bývalý sedlák
František Hradský, sedlák, (1848 Kladruby 7 - před 1885), a Kateřina Žipková (1852 Novosedly 29)
svatba 23.11.1869 Volenice
děti Marie (5.6.1871), Antonie (1874), Kateřina (9.10.1876), Anežka pohrobek (31.3.1885)
Kateřina Žipková se 7.2.1888 vdala za Václava Brůžka, sedláka, vdovce (1843 Kladruby 20), spolu bytem Kladruby 20
Antonie Hradská (1874) a Tomáš Požárek, rolník (1870 Novosedly 18)
svatba 24.10.1893 Volenice
bytem Novosedly 66, hostinský
Kateřina Hradská (9.10.1876) a František Petráš, hudebník (11.11.1874 Horní Poříčí 3)
svatba 1.2.1898 Volenice
Josef Vávra, sedlák, (1873 Horní Poříčí 24), a Marie Hradská (5.6.1871 Novosedly 29)
svatba 16.2.1897 Volenice
děti za svobodna Josef Hradský (6.1.1892 - 20.9.1892), Václav Hradský (14.10.1893 - 18.4.1894)
děti Marie (20.6.1897), Anna (14.5.1899)
r. 1897 hospodářství rozprodali, Vávrovi převzali selské hospodářství v Horním Poříčí 24, zde stavení koupil František Hlava ( Novosedly 5 )
Marie Vávrová (20.6.1897) a Václav Jíra, rolník (Dolní Poříčí)
svatba 27.1.1921 Střelské Hoštice
Anna Vávrová (14.5.1899) a Jan Bláha (Újezd)
svatba 24.4.1926 Chanovice
František Hlava, domkář, obuvník, (1855 Novosedly 5 ) a Josefa Pešková (1857 Novosedly 2 )
svatba 22.2.1881 Volenice
děti Antonie (1881), Jan (1884), Václav (21.7.1888), Anežka (1.3.1896 Novosedly 5)
r. 1884 je matrika poškozena, chybí jen datum narození Jana Hlavy
Antonie Hlavová (1881) a František Masák, domkář (1876 Střela 27)
svatba 21.11.1905 Volenice
Václav Hlava (21.7.1888) a Terezie Průchová (Vojnice)
svatba 26.2.1916 Bukovník
František Hlava
děti Josef
1937 U Vašků, dříve statek U Razáků - maj. Josef Hlava a Anna
1953 Hlava Josef
2007 Bláhovi


30
1757 grunt Soukupovský, pololán, nastoupil Ondřej Soukup
1798 nastoupil Václav Soukup
Václav Soukup, sedlák, a Magdalena Karasová (Lhota Střelskohoštická 6)
děti Václav (1806)
Václav Soukup (1806), panství Strakonice, a Marie Anna Machníková (1811 Nebřehovice 16 )
svatba 26.1.1847 Volenice
Marie Anna Machníková byla r. 1847 podruhyně v Novosedlech 33
rodiče Marie Anny Machníkové - Jan Machník, domkář, Nebřehovice 16, Kateřina Blažková, ?lenice
1820 Václav Soukup neb Staněk, sedlák, a Anna Michálková
1829 nastoupil Vojtěch Soukup
1864 Stankův dvůr, Vojtěch Soukup, sedlák, (1813) a Alžběta Blažková (1814 Podolí 4)
děti Marie (1832), Josef (1835), Jan (1846), Kateřina (1848), František (1838), Barbora
Marie Soukupová (1832) a František Vinický, nájemník hostince, Novosedly 1 , vdovec (1820 Domoraz 17)
svatba 4.10.1853 Volenice
Josef Soukup (1835) a 1/ Anna Ulianová (1832 Kozlov 33), 2/ Anna Linhartová ovd. Soukupová (1837 Novosedly 15)
svatba 1/ 23.2.1852 Volenice, 2/ 12.9.1876 Volenice
bytem Novosedly 45, domkář
Jan Soukup, zedník, (1846) a Terezie Vojtová (1850 Štěchovice 54)
svatba 5.2.1872 Volenice
bytem Štěchovice 11, chalupník
děti * kol 1885
Kateřina Soukupová (1848) a Tomáš Hradský (1848 Novosedly 35 )
svatba 27.8.1872 Volenice
František Soukup, sedlák, (1838), a Antonie Zachatová (28.1.1848 Volenice 15)
svatba 15.6.1869 Volenice
1/ František Soukup, sedlák, 2/ Tomáš Samec, (11.11.1859 Koclov 11) a Josefa Fundová (1853 Milíkovice 16)
svatba 2/ 22.7.1884 Volenice
děti 1. manželství Františka (1883)
děti 2. manželství Václav a Rosalie (1.9.1885)-dvojčata, Terezie (19.12.1887), Emanuel (1.8.1890), Jan (13.7.1893 - 22.11.1953 Novosedly 30)
rodiče Josefy Fundové - Jan Funda, sedlák, Milíkovice 16, Anna Vokounová, Svaryšov 9
Františka Soukupová (1883) a František Hlaváč, chalupník, hostinský (11.11.1876 Lažánky 1)
svatba 14.6.1904 Volenice
rodiče Františka Hlaváče - Václav Hlaváč, chalupník, hostinský, Lažánky 1, Marie Doležalová, Lažánky 1
Václav Samec (1.9.1885) a ?
svatba 28.11.1911 Volenice
1937 U Staňků - maj. Václav Samec
statek, stáje postaveny r. 1912, stodola 1920
1945 zastřelen Josef Samec, zámečník české zbrojovky
1945 Antonín Samec - člen NV
2007 Samcovi


31
do 1743 grunt Jirkovský, pololán, Havel Kurka
1743 Havel Kurka předává Janu Kurkovi
1789 Matěj Kurka
1799 Jan Kurka
1820 Jakub Kůrka, sedlák, a Marie Soukupová
1827 nastupuje Kateřina Kurková
Anna Kurková (cca 1800) a Josef Machník
bytem Koclov 5, chalupník
děti * kol 1830
Anna Kurková (cca 1800) a Tomáš Neřád
bytem Novosedly 34, domkář
děti * kol 1825
1864 Kurkův dvůr, Václav Dub, sedlák, (1802) a Kateřina Kurková (1807 Novosedly 31)
děti Jan (1831), Vojtěch (1840), Marie (1843), Kateřina (1845)
Jan Dub (1831) a Eva Münichthalerová (1824 Novosedly 35)
svatba 10.1.1859 Volenice
bytem Novosedly 39, domkářka
děti * kol 1850
Marie Dubová (1843) a Václav Mačl, domkář, vdovec (1826 Strašice 45)
svatba 20.4.1869 Volenice
bytem Kladruby 36
Kateřina Dubová (1845) a 1/ Josef Probst, tesař, domkář, (1843 Bukovník 2), 2/ Bartoloměj Viktora, domkář, vdovec (26.8.1839 Novosedly 49, bytem Novosedly 55/a>)
svatba 1/ 8.2.1870 Volenice, 2/ 21.8.1888 Volenice
bytem 1/
Volenice 77
před 1890 Vojtěch Dub (27.4.1839) a Marie Opavová (16.6.1844 Mnichov 2 - 28.1.1869)
svatba 24.2.1868
Vojtěch Dub, sedlák, a Anna Ryndová (Novosedly 31)
děti Karolina (1870)
1890 Vojtěch Dub
rozprodal usedlost na drobno, zbytek prodal Jindřichu Machníkovi , Dubovi se odstěhovali do Ameriky
po 1890 Jindřich Machník, rolník, (1869 Novosedly 19), a Karolina Dubová (1870 Novosedly 31)
svatba 21.11.1893 Volenice
děti Marie Dubová/Machníková (17.8.1889), Jan (22.6.1894 - 1.5.1895), Anežka (22.11.1899)
Jindřich Machník prodal Františku Jandovi a Anežce (vrátili se z Ameriky, do Ameriky odešli před válkou)
Josef Hromádka a Anežka ovdovělá Jandová
1937 U Jandů - maj. Josef Hromádka a Anežka
2007 Zdeňkovi


32
1745 grunt Dlouhejch, pololán, Jakub Dlouhý
1789 Jakub Dlouhý
1807 Jan Dlouhý
Marie Dlouhá (cca 1780) a Tomáš Slaný
bytem Kalenice 10, sedlák
děti * kol 1810
Jan Dlouhý, sedlák, a Anna Slavíčková ( Novosedly 2)
děti Tomáš (1818)
Tomáš Dlouhý, panství Strakonice (1818) a Anna Dubová ovd. Koubová (1804 Koclov 12, bytem Novosedly 2)
svatba 19.6.1848 Volenice
1820 Jakub Dlouhý, sedlák, a Kateřina Hromádková
Dorota Dlouhá (cca 1810) a Václav Kratochvíl, učitel
bytem Novosedly 25 , r. 1873 Zadov, osada Stachovská
děti * kol 1845
Jan Dlouhý, rolník, a Kateřina Šípová (Sousedovice 15)
svatba ???
děti František (1827), Anna (1830), Matěj (1.11.1837)
František Dlouhý, panství Kladruby, (1827) a Josefa Vávrová (1829 Kladruby 27)
svatba 23.11.1847 Volenice
bytem Kladruby 27
Anna Dlouhá (1830) a František Pichler ( Novosedly 3)
svatba 1.2.1853 Volenice
bytem Novosedly 3, domkář
děti * kol 1860
Matěj Dlouhý (1.11.1837) a Anna Kovaříková (22.5.1855 Kraselov 1)
svatba 8.1.1894
bytem Němčice 25
děti * kol 1895
1864 Dlouhých dvůr, Vojtěch Holý, sedlák, (1814) a Kateřina Jelenová (1828 Novosedly 25)
děti Josef (1840), Josefa (1847 Nezamyslice 10), Vojtěch (1849), Františka (1850) , Tomáš (1854), Václav, František, ?
r. 1865 sedlák zde, r. 1872, 1873 psán jako nájemník Novosedly 24
Josefa Holá (1847) a Martin Kocík (1835 Novosedly 44)
svatba 7.2.1865 Volenice
bytem Novosedly 44, domkář
Vojtěch Holý, mlynářský tovaryš (1849) a Anna Kováříková (4.2.1844 Volenice 24)
svatba 27.5.1872 Volenice
Františka Holá (1850) a Josef Kouřim, zedník (1847 Novosedly 54 )
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Novosedly 54
děti * kol 1885
Jan Jirsa, sedlák, a Marie Čtvrtníková
děti N. dívka (13.10.1885), Rudolf (30.6.1887 - 10.8.1894)
rodiče Jana Jirsy - František Jirsa, sedlák, Libětice 4, Anna Hanzalová, Úlehle 5
rodiče Marie Čtvrtníkové - Václav Čtvrtník, mistr kovářský, Volyně 217, Marie Wartová, Žernovice
Marie Schafferová
děti za svobodna Adolf Schaffer (8.12.1899 Novosedly 32)
rodiče Marie Schafferové - Karel Schaffer, správce, Velké Pavlovice na Moravě, Kateřina Stadická, Bělá, okr. Hostouň, hejtm. Horšův Týn
kmotři Adolfa Schaffera - Karel Schaffer a jeho sestra Kateřina, děti Karla Schaffera, správce, Velké Pavlovice, Morava
Jan Jirsa prodal dvůr Janu Rabovi , ten rozparceloval
stavení, stáje a stodolu koupil Josef Míka, pekař
1911 Josef Míka, pekař
prodal část stavení Tomáši Požárkovi (Novosedly 57) - zřízena chalupa Novosedly 76
Josef Míka prodal Janu Koubkovi ( Novosedly 28 )
Jan Koubek, chalupník, a Anna Požárková (Novosedly 32)
děti Jan (27.1.1888)
Jan Koubek, chalupník, (27.1.1888), a Rosalie Šímová (1.11.1904 Novosedly 62)
svatba 9.2.1929
Jan Koubek
děti Jan ml.
Jan Koubek ml. a Anna
1937 U Krejčů, býv. selský dvůr U Dlouhých - maj. Jan Koubek a Rosalie
2007 Cibulkovi


33
do 1774 grunt Markovský, pololán, Jakub Hudec
1774 Jan Hudec přejímá do Jakuba Hudce
1789 předává Martinu Kolářovi
1791 Anna Kolářová (1791 - 1846) a Bartoloměj Opava (22.8.1787 Novosedly 8 )
svatba 24.7.1810
bytem Novosedly 8
Jan/Martin Kolář neb Marek, sedlák, a Kateřina Burešová (Volenice 32)
děti Václav (1804)
Václav Kolář, nájemník, sedlák, (1804 - 26.6.1861 Zvotoky 30) a 1/ Magdalena Kunclová ( Kalenice 27), 2/ Magdalena Voříšková ovd. Staňková (1807 Kejnice 10, bytem Lhota Tažovická 5 )
svatba 2/ 17.2.1846 Volenice
děti 1. manželství Jan (1828 Novosedly 33), Petr (1841 ?)
děti 2. manželství Barbora (16.8.1848 Zvotoky 33 - 27.9.1858 Zvotoky 33)
bytem r. 1846 Novosedly 33, sedlák, r. 1850 sedlák Damětice 1, r. 1848 Zvotoky 33, podruh
rodiče Magdaleny Voříškové - Matěj Voříšek neb Kouba, sedlák, Kejnice 10, Marie Prančlová/Životová, Chmelná 2
ve Zvotokách 33 byla hospodyní na chalupnické usedlosti sestra Magdaleny Voříškové, proč se ze sedláka stal podruh a čeledín, který zemřel daleko od domova (12km), je na bádání potomků
Jan Kolář (1828) a 1/ Kateřina Staňková (1821 Tažovická Lhota 5), 2/ Anna Ševčíková ( Mladotice 1
svatba 1/ 29.10.1850 Volenice
r. 1850 bytem Novosedly 41, později Němčice 1
děti * kol 1855
Václav Kolář, služebný, Drachkov 2 (1832) a Anna Burjanová (1824 Sloučín 4)
svatba 4.11.1862 Volenice
Petr Kolář, čeledín (1841) a Kateřina Viktorová (1845 Koclov 14)
svatba 10.11.1869 Volenice
Veronika Kolářová (cca 1820) a Martin Kuncl
bytem Kalenice 27, chalupník
děti * kol 1850
Tomáš Kříž, sedlák, a Kateřina Hlaváčová ( Kladruby 12)
svatba ???
děti Tomáš (cca 1860)
Tomáš Kříž, chalupník, a Majdalena Michálková Hodějov 2)
svatba ???
bytem Střídka 5
1864 Markův dvůr, Hynek Kříž, sedlák, (1814) a Kateřina Hlaváčová (1820 Kladruby 12 )
děti Anna (1842), Václav (1847), Matěj (1849), Antonín (1851), Josef (1854), Tomáš, Vincenc?, Antonie (1851), František (cca 1840)
Anna Křížová (1842) a Jan Kalný, sedlák (1832 Čimice 28)
svatba 12.7.1864 Volenice
rodiče Jana Kalného - František Kalný, sedlák, Čimice 28, Anna Nováková, Čimice 28
1875 Antonie Křížová (1851) a Jan Vinický (1851 Čimice 25 ) (dovolenkář od c.k. II. pluku pěšího a sedlák v Čimicích)
svatba 23.11.1875 Volenice
František Kříž (cca 1840) a Kateřina Jíňová ( Lhota Střelskohoštická 5)
bytem Kladruby 17, chalupník
děti * kol 1885
1885 1/ Matěj Kříž, rolník, (1849), 2/ Josef Kříž, sedlák, (1854), a Anna Samcová (1852 Mnichov 11)
svatba 2/ 31.10.1881 Volenice
děti 1. manželství Vincenc (19.4.1879)
děti 2. manželství Anna (29.7.1883), Božena (30.5.1885), Josefa (15.3.1887), Anežka (31.8.1889), Antonie (30.1.1893), Václav (13.9.1894 - 28.8.1895)
Anna Křížová (29.7.1883) a Jan Břečka (31.1.1872 Strašice 22)
svatba 26.9.1904 Volenice
bytem Strašice 22
děti * kol 1905
Anna Břečková od r. 1942 bytem v Novosedlech
Josefa Křížová (15.3.1887) a Tehofil Novák
svatba 25.4.1909 Chicago
Anežka Křížová (31.8.1889) a Jan Roučka, soustružník, vdovec (29.1.1872 Zvotoky 42 )
svatba 30.1.1917 Volenice
r. 1910 bytem u sestry Anny provd. Břečkové ve Strašicích, svobodná, po r. 1917 bytem Zvotoky 42
Vincenc Kříž, rolník, (19.4.1879) a Anna Dubová (18.12.1885 Koclov 8)
svtba 26.11.1907 Volenice
1937 statek U Marků - maj. Čeněk Kříž a Anna
2007 Peškovi


34
1772 chalupa Bavorská, drží Jan Neřád
1810 drží Tomáš Neřád
Tomáš Neřád, domkář, a Anna Kurková ( Novosedly 31)
děti Kateřina (1834)
Kateřina Neřádová (1834) a Václav Wolf (1823 Novosedly 14)
svatba 27.2.1854 Volenice
bytem Novosedly 14, chalupník
děti * kol 1865
1820 Tomáš Neřád, domkář, a Anna Malečová (Novosedly 26)
děti Anna (1815), Jan (1822), Josef (1823)
Anna Neřádová (1815) a Jan Velich (1820 Koclov 4)
svatba 15.11.1842 Volenice
bytem Koclov 4, domkář
děti * kol 1850
Josef Neřád (1823) a Anna Opavová (1823 Liboč 6 - 21.6.1881)
svatba 6.2.1849
děti Marie (1856), Tomáš (1850 - 1850), Anna (cca 1850)
r. 1888 psán jako domkář Novosedly 52
Marie Opavová (1856) a Antonín Matulka, zedník (1849)
svatba 19.1.1875 Volenice
bytem Novosedly 52
Anna Neřádová (1853) a František Dlouhý, čeledín, vdovec (1851 Kladruby 27)
svatba 8.2.1887 Volenice
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1885
1864 Jánských domek, Jan Neřád (1822) a Barbora Váchová (1824 Štěchovice 28 )
svatba 18.11.1850 Volenice
děti Tomáš (1852), Anna (1854), Kateřina (1856), Josefa, Václav
Kateřina Neřádová (1856) a Tomáš Kuncl, domkář (1854 Katovice 56 )
svatba 16.11.1880 Volenice
bytem Katovice 7
Tomáš Neřád, chalupník, (1852) a Anna Bulková (17.4.1856 Volenice 6)
svatba 18.11.1884 Volenice
děti Štěpán (23.12.1886), Marie (30.11.1890)
Štěpán Neřád (23.12.1886) a Anežka Jarolímová
svatba 18.6.1911? Volenice
Marie Neřádová (30.11.1890) a Jan Veselý (26.12.1885 Kladruby 46)
svatba 17.2.1914 Volenice
1937 chalupa U Sádeckých - maj. Štěpán Nerad a Anna
pokryto eternitem r. 1922
2007 Klasovi


35
Šimon Minichtáler, obecní slouha, a Rosalie Lorencová (Tršovice 7)
děti Vojtěch (1809), Eva (1824)
Vojtěch Minichtáler (1809) a Barbora Štroblová (1813 Štěchovice 1)
svatba 12.2.1833 Volenice
Eva Münichthalerová (1824) a Jan Dub (1831 Novosedly 31)
svatba 10.1.1859 Volenice
bytem Novosedly 39, domkářka
děti * kol 1850
1820 Jan Volf, slouha, a Marie Anna Votavová
Tomáš Hradský, obecní slouha, a Bartora Kolářová neb Marková (Novosedly 33)
děti Tomáš (1825)
1864 Pastuška, Tomáš Hradský, obecní slouha, (1825) a Kateřina Kohoutová (1826 Mnichov 6 )
svatba 27.1.1845 Volenice
děti Martin (1844), Matěj (1846), Tomáš (1848), ? (1854), Marie (1849), Josefa, Josef (cca 1860 xx)
Matěj Hradský, zedník (1846) a 1/ ???, 2/ Josefa Hromádková (1848 Sloučín 5)
svatba 2/ 3.10.1876 Volenice
bytem Koclov 24
Tomáš Hradský (1848) a Kateřina Soukupová (1848 Novosedly 30)
svatba 27.8.1872 Volenice
Marie Hradská (1849) a Jan Hudec, domkář, zedník (1842 Novosedly 72)
svatba 3.2.1869 Volenice
bytem Novosedly 72
děti * kol 1880
Filip Kahovec, obecní slouha, a Kateřina Půrkrábková ( Mnichov 63)
děti Vojtěch (1858), Marie (1860)
Marie Kahovcová (1860) a Václav Linhart, nádeník (1856 Novosedly 17)
svatba 5.2.1884
bytem Novosedly 17, Koclov 17
děti * kol 1885
Vojtěch Kahovec, domkář, (1858) a Antonie Dubová (1858 Novosedly 50)
svatba 28.2.1881 Volenice
Josef Hradský, obecní pastýř, (cca 1860 xx), a Marie Thorovská
děti Josefa (12.3.1887), Anna (22.5.1889), Marie (22.1.1892), Matěj (?.2.1894 - 24.6.1894), Aloisie (21.6.1895 - 30.8.1895), Jan (12.6.1896 - 16.12.1897), Anežka (30.8.1899 - 10.10.1899)
rodiče Marie Thorovské - Tomáš Thorovský, obecní pastýř, Chlum 1, okr. Blatná, Marie Bočková, Uzenice
Marie Hradská (22.1.1892)
vystoupila z církve 11.2.1927 Vídeň
Anna Hradská (22.5.1889) a Josef Šrajer
svatba 27.12.1936? Vídeň
1937 obecní pastouška
1938 Jan Kubeš
ponocný, pracuje ve fezárnách Strakonice, směna odpoledne od 2-10 večer, do práce dojíždí na kole, po návratu ponocuje, spí dopoledne
1945 Blažena Kutilová a František Jansta se vystěhovali do Zlivi (okr. Planá)
1949 byt není způsobilý k užívání, bude se bourat, na vlastní nebezpečí bydlí Anežka Kubičková
1950 byt není způsobilý k užívání, bude se bourat, na vlastní nebezpečí bydlí Švehla
2007 Zýmovi


36
před 1777 chalupa Požárkovská, Matěj Požárka
1777 Matěj Požárka prodává Janu Boudovi
Marie/Majdalena Houfová (cca 1778) a Karel Opava, sedlák (cca 1785 Mnichov 2)
bytem Mnichov 2
děti * kol 1820
1818 drží Frant. Houf
1820 František Houf, domkář, a Magdalena Hradská
1864 František Houf, domkář, († před 1864), a Kateřina Vordová (1810 Katovice 25 - po 1864)
r. 1864 Burjanů domek
děti Václav (1844), Josefa, František (cca 1840)
Václav Houf (1844) a Anna Vinická (Čimice)
bytem Novosedly 61, zedník
děti * kol 1890
František Houf, domkář, zedník, (cca 1840), a Josefa Zelenková (Nezamyslice 33)
děti František (1865), Václav (7.10.1884 - 11.10.1884)
rodiče Josefy Zelenkové - František Zelenka, domkář, Nezamyslice 33, Barbora Vrzalová, Nezamyslice 32
František Houf, obuvník, (1865) a Kristína Mináříková (1873)
svatba 31.1.1893 Volenice
rodiče Kristíny Mináříkové - Antonín Minářík, dělník, Podol 23, okr. Chrudim, Františka Sedláková, Chotěnice 3
1937 chalupa U Buriánků - maj. Josef Houf a Anna
stodolu měl na místě dnešní cesty, r. 1937 vyměnil s obcí stavební místo a stodolu tam přestavěl
2007 Šoupovi


37
1767 chalupa kovárna, na bývalou kovárnu nastupuje Martin Požárek
1789 Matouš Beran vstupuje na chalupu a bere si dceru po Janu Kantorovi za 30 kop míš.
Matouš Beran neb Kantůrek, domkář, mistr zednický, a Anna Petrášová (Novosedly 37)
děti Kateřina (cca 1770)
Kateřina Kantůrková neb Beranová (cca 1770) a Tomáš Jeřábek neb Řežábek, chalupník
bytem Štěchovice 19
děti * kol 1800
1820 Tomáš Křešnička, domkář, a Anna Soukupová
1864 Kanturkův domek, Jan Vondra/Voruda, domkář, (1811) a Barbora Malečová (1809 Novosedly 26)
děti Anna (20.7.1837), Kateřina (1844), Antonie (1846), František, Karel (1855), Jan
Anna Vorudová (20.7.1837) a Tomáš Kolář, nádeník, vdovec (17.12.1820 Škůdra 30)
svatba 10.11.1868 Volenice
bytem Novosedly 57, nádeník
Jan Voruda, zedník (1841) a Antonie Řehořová (1855 Kalenice 24)
svatba 26.2.1878 Volenice
Antonie Vorudová (1846) a Václav Plechatý, domkář (1851 Kladruby 37)
svatba 24.2.1879 Volenice
1864 Kanturkův domek, Jan Stengl, podruh, nádeník (1840 Bezděkov 76), a Kateřina Vorudová (1844)
svatba 3.2.1864 Volenice
děti Josefa
rodiče Jana Stengla - Josef Stengl, nádeník, Bezděkov 76, Marie Kadlecová, Sousedovice
Karel Voruda, zedník (1855) a Josefa Hlavová (1865 Novosedly 56)
svatba 25.2.1884 Volenice
bytem Novosedly 51, domkář
1914 Marie Vorudová
1914 maj. Anežka Michálková ( Novosedly 2 ) provd. Vančurová (žena cukráře v Chicagu), neteř Marie Vorudové, koupila chalupu za 1800Kč, Marie Vorudová dostala chalupu do užívání do smrti
1937 U Kantorů - maj. Anežka Vančurová (Chicago)
chalupu obývá hokynář Štěpán Kubíček
chalupa je stará pod došky, pozemky užívá bratr majitelky František Michálek ( Novosedly 2 )
1949 zbouráno, správce domu Karel Michálek ( Novosedly 2 )
2007 Požárkovi


38
Tomáš Novák, domkář, a Anna Podlešáková (Boubín)
děti Marie (1787)
Marie Nováková (1787) a 1/ Jan Šíma, 2/ Václav Benedikt, domkář, vdovec, Hubenov 12 (1797 Svíratice 6)
svatba 2/ 13.11.1854 Volenice
rodiče Václava Benedikta - František Benedikt, sedlák, Svíratice 6, Marie Pečenková, Svíratice 6
1820 Václav Chval, domkář, a Anna Pacourková (Kozlov 22)
děti Matěj (1807)
Matěj Chval (1807) a 1/ ???, 2/ Anna Strejcová, služebná, Koclov 1 (1821 Volenice 68)
svatba 21.5.1860 Volenice
bytem Koclov 16, domkář
Tomáš Dub, domkář, (1812 - před 1864) a Marie Opavová (15.12.1815 Novosedly 8 - 1863 Novosedly 38)
svatba 4.2.1834
nejprve Koclov 5, později Novosedly 38
děti Josef (1836), František (1842), Jan (1841), Tomáš (1848), Karel (12.8.1852 - 6.11.1855), Josefa (1856), Marie (11.12.1858 - 24.3.1860), hoch, hoch
r. 1882 psán jako domkář v Koclově 16
František Dub, zedník, (1842) a Josefa Pichlerová (1857 Novosedly 3)
svatba 7.2.1882 Volenice
bytem Novosedly
1864 Petráškův domek, Josef Dub, chalupník, (1836) a Anna Hlavová (1839 Novosedly 23 )
svatba 24.6.1862 Volenice
děti Marie (1869), Jakub (24.7.1874), Josefa (1880), Anna (1.2.1884)
Marie Dubová (1869) a František Pešek, zedník (1861 Novosedly 2 )
svatba 7.2.1888 Volenice
bytem Novosedly 53, domkář
Josefa Dubová (1880 - 1911) a Václav Kopáč (7.9.1876 Milčice 3)
svatba 7.11.1905
bytem Štěchovice 51
děti * kol 1910
Anna Dubová (1.2.1884) a ?
svatba 16.10.1910 Vídeň
Jakub Dub, domkář, (24.7.1874), a Marie Hromádková (24.1.1876 Novosedly 71)
svatba 13.2.1900 Volenice
děti Josef (10.4.1905)
Josef Dub (10.4.1905), zedník, a Anežka Pacourková ( Mnichov 50)
svatba 11.7.1931
1911 postavena nová stodola, maj. Jakub Dub
1937 U Petrášů - maj. Josef Dub a Anežka
stodola přistavěna vzadu r. 1912, chlév a chlívky přestavěny r. 1937. Obytné stavení pod došky, mělo společný s Novosedly 39 (co mělo společného? v kronice nejasné)
2007 Dubovi


39
1820 František Pištěc, domkář, a Kateřina Hozová
1864 Andresův domek, ? Kavka, a Kateřina
děti Marie, Veronika
Josef Hromádka, podruh, a Marie Kozová (Lnáře 101)
děti Anna (1837 Zahorčice 16)
r. 1867 psáni jako podruzi Novosedly 24
Anna Hromádková (1837) a Jan Mařík, zedník (1838 Koclov 4)
svatba 25.11.1867 Volenice
bytem Koclov 4, podruh
děti * kol 1860
Jan Dub, (1831 Novosedly 31), a Eva Münichthalerová, domkářka (1824 Novosedly 35)
svatba 10.1.1859 Volenice
děti za svobodna Marie Münichthalerová (1849 ???)
Marie Münichthalerová (1849) a Vincenc Houska (1841 Novosedly 20)
svatba 7.2.1871 Volenice
bytem Novosedly 74, chalupník
děti * kol 1875
Josef Houska, chalupník, (25.1.1875 Novosedly 74), a Antonie Šejdová (30.7.1874 Koclov 17)
svatba 25.1.1898 Volenice
děti Josef Šejda/Houska (23.10.1896 Koclov 17), Vincenc (2.1.1899 Koclov 17 - 3.3.1899), Vincenc (22.2.1900)
r. 1898 Josef Houska cihlář
Josef Houska (23.10.1896) a Marie Hudecová ( Novosedly 72)
svatba 12.2.1923 Volenice
Vincenc Houska, dělník, (22.2.1900) a Anna Jedličková (16.4.1906 Tažovice 11)
svatba 26.7.1930 Volenice
Josef Houska
1934 Josef Houska prodal Josefu Zábranskému (Plzeň), ten chalupu zboural a vystavěl nový domek, kde zřídil koloniál
1937 bývalá chalupa U Musiánů - maj. Josef Zábranský, koloniál
2007 Zábranských


40
1820 Tomáš Slavíček neb Hájek, domkář, a Marie Anna Koubková (Novosedly 28)
děti Tomáš (1810)
Antonie Hlavová (cca 1855) a Tomáš Křižan
bytem Veřechov 38, nájemník
děti * kol 1883
1864 Vejstakův domek, Tomáš Slavíček, domkář, (1810) a Kateřina Dubová ovd. Hlavová (1813 Koclov 12, bytem Novosedly 12)
svatba 22.6.1858 Volenice
děti Líza
Jan Holeček, domkář, zedník, (1852 Katovice, viz Střela 19 - před 1898), a 1/ Alžběta Neydlová (1846 Koryta, okr. Klatovy), 2/ Marie Poláková (1865 Bílenice)
svatba 1/ 19.1.1875 Volenice, 2/ 25.2.1895 Volenice
děti 1. manželství Julie (9.11.1879), Josef (6.4.1884), N. hoch (27.4.1887), Anežka (19.9.1890 - 28.11.1892), Tomáš (2.12.1893)
děti 2. manželství Václav a Františka (17.11.1895), Jan Nep. (10.5.1897), Alois pohrobek (20.7.1898)
rodiče Alžběty Neydlové - Anna Neydlová, podruhyně, Koryta u Klatov, dcera Tomáše Neydla, Josefy Bílkové
rodiče Marie Polákové - Václav Polák, podruh, Bílenice, Anna Bešková, Běšetín 7
Alžběta Neydlová byla r. 1875 bytem Novosedly 40, Marie Poláková byla r. 1895 bytem Novosedly 32
Julie Holečková (9.11.1879) a Antonín Veselý, domkář, vdovec (16.6.1876 Katovice 36)
svatba 14.1.1908 Volenice
Josef Holeček (6.4.1884) a Žofie Vlčková
svatba 12.5.1913 Vídeň
Františka Holečková (17.11.1895 - 12.1.1896)
Jan Holeček (10.5.1897) a Terezie Michálková (15.10.1893 Novosedly 2 )
svatba 18.11.1923 Praha
Alois Holeček (30.7.1898) a Ludmila Dubová ( Novosedly 50)
svatba 3.2.1923 Volenice
bytem Novosedly 50
1937 U Vejstrků - maj. Vojtěch Hejpetr a Marie bydlí v Kalenicích, chalupu obývá zeť Josef Křižan a Emilie
1947 Josef Křižan (1908)
2007 Hrašných


41
1820 Václav Linhart, podruh, a Marie Anna Kolářová
1864 Lužných domek, Václav Linhart (1795) a Marie (1795)
František Dub, domkář, (1839 Kolcov 8), a Antonie Kunclová (1842 Kalenice 27)
svatba 1.2.1870 Volenice
děti Anna (cca 1860), Marie (18.1.1874), František (29.10.1880), Antonie (14.9.1884 - 17.7.1897)
Anna Dubová (cca 1860) a Václav Hodek, průvodčí vlaků, Vídeň III.
děti Emanuel (17.9.1898 Novosedly 41)
rodiče Václava Hodka - Josef Hodek, jirchář, Hořenice, Barbora Jeřábková
Emanuel Hodek (17.9.1898) a Leopoldina Signer
svatba 2.8.1930 Vídeň
Marie Dubová (18.1.1874) a František Kolář, domkář, zedník (13.3.1871 Kozlov 35)
svatba 30.1.1900 Volenice
František Dub, domkář, (29.10.1880) a Marie Uliánová (22.8.1884 Kladruby 14)
svatba 17.11.1903 Volenice
1918 František Dub - v ruském zajetí, vrátil se přes Ameriku
1937 U Lužných - maj. František Dub a Marie
stavení zděné a pod došky - shořelo r. 1934 a pokryto doškami - obecní hajný r. 1938
2007 Rendlovi


42
František Machník, domkář, († před 1858), a Veronika Koubková neb Fousková (1790 Novosedly 28 - 19.2.1858 Sloučín 7, souchotě)
děti Kateřina (1820), Anna (1820), Marie (1824)
Kateřina Machníková (1820) a Tomáš Hromádka (1819 Mukárov 15)
svatba 26.11.1843 Volenice
rodiče Tomáše Hromádky - Václav Hromádka, chalupník, Mukárov 15, Josefa Zbyňková, Lhota pod sv. Annou 10
Marie Machníková (1824 - 24.5.1895) a František Hromádka, domkář, vdovec (1825 Sloučín 5)
svatba 26.6.1854 Volenice
bytem Sloučín 7, domkář
Anna Machníková (1820 - 5.6.1895 Sloučín 7, dušnost) a Jan Bohuslávek, domkář, vdovec (1811 Frymburk - před 1895)
svatba 17.5.1853 Volenice
bytem Frymburk 22
rodiče Jana Bohuslávka - Ondřej Bohuslávek, domkář, Frymburk 9, Anna Nováková, Frymburk 13
Anna Machníková zemřela týden po své sestře, obě zemřely na dušnost
1864 Maráškův domek, Tomáš Hromádka, domkář, (1822) a Kateřina Machníková (1820 Novosedly 42)
děti Martin (1836), František (1840), Josef (1847), Marie, Jan (cca 1860)
Josef Hromádka, zedník (1847) a Anna Jelenová (1849 Novosedly 25)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Novosedly 71 (pozemek pro stavbu domku dostala Anna Jelenová věnem)
Anežka Hromádková (Amerika)
Jan Hromádka, chalupník, (cca 1860), a Josefa Straková (Veřechov 33)
děti Josefa (17.3.1883), František (15.7.1886 - 17.4.1915 Praha), Josef (3.3.1889), Václav (9.8.1892 - 9.10.1892), Václav (16.8.1893 - 14.10.1893), Anežka (20.12.1894 - 20.12.1894), Anežka (8.6.1898)
rodiče Josefy Strakové - Jan Straka, sedlák, Veřechov 33, Barbora Machová, Svatopole 2
Josefa Hromádková (17.3.1883) a Josef Kuncl, hudebník (17.3.1875 Lhota Tažovická 23)
svatba 25.2.1908 Volenice
Josef Hromadka (3.3.1889) a Aloisie Vandová? (13.12.1900 Stříbro)
svatba 6.9.1921 Stříbro
1926 Anežka Hromádková (Amerika) prodala chalupu Josefu a Anežce Vébr
1918 Josef Vébr - u ruských legií
1937 U Pouchů, pův. U Marášků - maj. Josef Vébr a Anežka
1951 Vébrová
2007 Vebrovi


43
1820 Jan Tomšovic, domkář, a Magdalena Jelenová (Novosedly 43)
děti Anna (1825), Terezie (1829)
Anna Tomšovicová (1825) a Josef Krejčík, mistr krejčovský, majitel chalupy, Bezděkov ve Strakonicích 115 (1827 Rovná 47)
svatba 27.4.1852 Volenice
rodiče Josefa Krejčíka - František Krejčí, domkář, Rovná 47, Anna Velíšková, Rovná 38
Terezie Tomšovicová (1829) a František Masák, domkář (1835 Novosedly 18, viz Novosedly 51)
svatba 10.2.1857 Volenice
bytem Novosedly 51
děti * kol 1870
1864 Frčákův domek, Václav Tomšovic, domkář, (1822) a Anna Soukupová (1830 Kozlov 45)
děti Josefa, Jan, Matěj (1863)
Matěj Tomšovic, domkář, (1863), a Antonie Hlavová (1871 Novosedly 67)
svatba 30.1.1894 Volenice
děti Alžběta Marie (18.11.1894 - 3.2.1911), Jan (12.6.1896)
Jan Tomšovic (12.6.1896) a Josefa Tesařová ( Lhota Tažovická )
svatba 22.11.1924 Volenice
1937 U Maříků - maj. Tomáš Vébr a Marie
shořelo r. 1928
Tomáš Vebr, (28.11.1896 Ohrazenice 16) a Marie Maříková
svatba 30.12.1922 Volenice
2007 Mošovských


44
Jakub Kocík a Mikešová Anna,
děti Václav (1801)
1820 Václav Kocík, domkář, (1801) a Kateřina Opavová (30.4.1796 Novosedly 8 )
svatba 8.12.1820
děti Marie Anna (14.12.1820)
Václav Kocík, domkář, a Marie Pánová ( Zvotoky 17)
děti Martin (1835), Barbora (24.8.1841)
Barbora Kocíková (24.8.1841) a Tomáš Benada, krejčovský tovaryš (16.12.1841 Volenice 54)
svatba 2.10.1865 Volenice
bytem Volenice 54
1864 Fabkův domek, Martin Kocík (1834) a Kateřina (1818)
1864 Fabkův domek, Zíla, podruh, a Barbora
děti František
1/ Martin Kocík, domkář, (1835), 2/ Matěj Kocík, domkář, a Josefa Holá (1847 Nezamyslice 10, viz Novosedly 32 )
svatba 1/ 7.2.1865 Volenice
děti 1. manželství František (30.2.1871), Terezie (cca 1865), Vincenc (11.1.1889)
děti 2. manželství Karel (1880)
Terezie Kocíková (cca 1865) a Jan Sládek
bytem Sloučín 1, čeledín
děti * kol 1900
František Kocík, nádeník (30.2.1871) a Josefa Jůnová ovd. Havlanová (7.3.1866 Damíč 1, bytem Škůdra 44)
svatba 22.1.1901 Volenice
Karel Kocík, zedník, (1880) a Antonie Břečková (1878 Strašice 22)
svatba 20.2.1906 Volenice
1937 U Fabků - maj. Karel Kocík a Josefa
stodola postavena na obecním pozemku r. 1935, obytné stavení vyhořelo r. 1924
2007 Repovi


45
1820 Václav Vondra, domkář, a Kateřina Burianová
1864 Badákův domek, František Soukup (1794) a Marie (1796)
děti Vojtěch
1864 Badákův domek, Vojtěch Soukup a Anna
děti Josef, Marie, Anna, Josefa
Vojtěch Soukup byl také sedlákem v Novosedlích 30, měl ale manželku Alžbětu Blažkovou - dle matriky O rodiče Josefa Soukupa jsou Vojtěch Soukup a Alžběta Blažková (Podolí 4) - Novosedly 30
1864 Josef Soukup, domkář, (1835 Novosedly 30), a 1/ Anna Ulianová (1832 Kozlov 33), 2/ Anna Linhartová ovd. Soukupová (1837 Novosedly 15)
svatba 1/ 23.2.1852 Volenice, 2/ 12.9.1876 Volenice
r. 1864 Badáků domek
děti Marie (1856), Anna (1858), Josefa (1863)
děti 1. manželství Karolína (1868)
rodiče Anny Ulianové - Václav Ulian, chalupník, Kozlov 33, Anna Vondrová, Novosedly 45
Anna Soukupová (1858) a Vincenc Vávra, rolník (1848 Smiratice 12)
svatba 21.2.1881 Volenice
rodiče Vincence Vávry - František Vávra, sedlák, Smiratice 12, Kateřina Mikešová, Zvotoky 3
Josefa Soukupová (1863) a Josef Mařík, nádeník (1865 Koclov 4)
svatba 19.11.1889 Volenice
bytem Sloučín , čeledín
Karolina Soukupová (1868) a František Straka, domkář, vdovec (1852 Břežany 31)
bytem Kozlov 16
děti * kol 1905
František Šíp, zedník, (1844 Novosedly 1), a Marie Soukupová (1856 Novosedly 45)
svatba 26.1.1875 Volenice
děti Terezie (12.4.1885), Petr (26.6.1889 - 18.1.1890), Anna (18.11.1890), Kateřina Josefa (25.11.1892), Anežka (22.6.1895)
Terezie Šípová (12.4.1885) a Václav Lang, nádeník (28.9.1886 Novosedly 16)
svatba 11.8.1908 Volenice
bytem Novosedly 10
Anna Šípová (18.11.1890) a Jan Brož (Horažďovice)
svatba 6.11.1923 Horažďovice
Kateřina Josefa Šípová (25.11.1892) a František Švarc, vdovec (19.7.1894 Kladruby 47 )
svatba 4.6.1927 Volenice
Anežka Šípová (22.6.1895) a Josef Kořán (Dolní Poříčí 39)
svatba 13.11.1920 Volenice
1937 U Baďáků chalupa bez pozemků maj. Anežka Kořánová vyhořelo r. 1916
2007 Havránkovi


46
1820 František Kouřim, domkář, a Kateřina Linhartová
1864 František Kouřim, domkář, a Anna Vondrová (Novosedly 20)
děti Anna (1830)
1864 Kouřimů domek, Jan Kuneš, domkář, (1834 Beneda 23) a Anna Kouřimová (1830 )
svatba 22.6.1858 Volenice
děti Josefa, Václav (1863)
rodiče Jana Kuneše - Vojtěch Kuneš, chalupník, Beneda 23, Barbora Šrámková, Zálesí 10
r. 1864 zde žije matka Anna Kunešová (1802)
Václav Kuneš, domkář, (1863), a Antonie Soukupová (1869 Novosedly 21)
svatba 19.11.1889 Volenice
děti Josefa (17.3.1890), Václav (7.7.1891 - 4.9.1891), Václav (24.3.1893), Anežka (20.11.1895), Marie (23.9.1898)
Marie Kunešová (23.9.1898) a Vincenc Hlava (Nezamyslice 42)
svatba 24.11.1923 Volenice
Václav Kouřim, († před 1880) a Veronika Masáková (1835 Střela 5)
Veronika se 18.10.1880 znovu provdala za Antonína Diviše, domkáře, zedníka, vdovce (7.6.1827 Štěchovice 34), bytem Štěchovice 77
1918 Václav Kuneš - uznán jako válečný invalida
1937 U Kouřimů - maj. Čeněk Hlavsa a Marie
majitel se sem přiženil z Nezamyslic r. 1924, chlévy přistavěl r. 1935, r. 1934 přikryl stavení eternitem
2007 Zimanzlovi


47
1820 Tomáš Neřád, domkář,
1864 ? Domek, Jan Hradský (1828) a Marie (1836)
František Houf, domkář, obuvník, (1849 Novosedly 13), a Anna Treibalová (1853 Dolní Poříčí 20)
svatba 21.10.1878 Volenice
děti Antonie (16.6.1880), Josef )18.3.1884 - 3.7.1884), Jakub (23.7.1886 - 23.7.1886), Václav (5.9.1888), František (2.8.1891 Novosedly 49 - 7.9.1891), Marie (1.7.1895 - 12.6.1896)
rodiče Anny Trejbalové - Josef Trejbal, sedlák, Dolní Poříčí 20, Marie Hnídková, Veřechov 20
Antonie Houfová (16.6.1880) a Václav Řehoř, domkář, krejčí (20.2.1875 Soběšice 137)
svatba 18.11.1902 Volenice
1937 U Josífků, U Markytánů - maj. Anna Votavová
vyhořelo r. 1934
2007 Votavovi


48
1817 chalupa Houfovská, drží Jakub Houf
1820 Jakub Houf, domkář, a Anna Jelenová (Novosedly 25)
děti Jan (1826)
Jan Houf (1826) a Anna Brožová (1829 Novosedly 13)
svatba 17.2.1846 Volenice
bytem Novosedly 13, domkář
1864 Pizdův domek, Václav Houf, domkář, (1823) a Marie Štětinová (1825 Kraselov 5)
děti Marie (1847), František (1849), Eva, Anna (1856), Jakub, Vincenc (cca 1860), Jan (1853)
Marie Houfová (1847) a Josef Chval, zedník (1843 Novosedly 11)
svatba 18.2.1873 Volenice
bytem Štěchovice 73
děti * kol 1880
Jan Houf, zedník, (1853) a Marie Veselá (1850 Novosedly 12)
svatba 28.2.1876 Volenice
Anna Houfová (1856) a Jan Kratochvíl, zedník (1852 Kozlov 45)
svatba 26.1.1875 Volenice
Vincenc Houf, domkář, krejčí (cca 1860), a Marie Nováková (Zadní Zborovice 26)
děti Jakub Vincenc (23.7.1896 - 8.8.1896), Marie (15.5.1898)
rodiče Marie Novákové - František Novák, domkář, Zadní Zborovice 26, Barbora Kočárová, Hlupín 15
Marie Houfová (15.5.1898) a Václav Novák, zemědělský dělník (20.8.1891 Volenice 89)
svatba 9.2.1929 Volenice
1937 U Pizdů - maj. Tomáš Všední, (20.10.1898 Strašice 3), a Anežka Houfová (Novosedly )
svatba 14.8.1926 Volenice
chalupa vyhořela r. 1928, chytlo od Novosedly 16
1944 Ladislav Všední - poslán do Říše
2007 Tomšovi


49
1820 Matěj Viktora, domkář, a Veronika Opavová
1849 chalupa Viktorovská, drží Matěj Viktora
1864 Verunakův domek, Matěj Viktora, domkář, (1812 Koclov 14 ) a 1/ Veronika Opavová (1818 Novosedly 8 - 1860), 2/ Marie Šilhanová (1821 Hoštice 12)
svatba 1/ 3.2.1846, 2/ 9.7.1860 Volenice
děti Veroniky Opavové za svobodna Václav Opava/Viktora (6.9.1837), Bartoloměj Opava/Viktora (26.8.1839), Tomáš Opava/Viktora (24.11.1842)
děti 1. manželství Matěj (1839), Tomáš (1843), Marie (1849)
rodiče Marie Šilhanové - Vojtěch Šilhan, domkář, Hoštice 12, Magdalena Čadová, Tejnice 4 - Marie Šilhanová r. 1860 bytem Novosedly 4 (pravděpodobně u bratra, který tam byl podruhem)
r. 1888 psán jako domkář Novosedly 55
Bartoloměj Viktora (26.8.1839) a 1/ Marie Houfová (1836 Novosedly 27), 2/ Josefa Houfová (1844 Novosedly 27), 3/ Kateřina Dubová ovd. Probstová (1845 Novosedly 31, bytem Volenice 77)
svatba 1/ 3.3.1862 Volenice, 2/ 12.11.1867 Volenice, 3/ 21.8.1888 Volenice
bytem Novosedly 55
Václav Viktora, podruh, (6.9.1837), a Kateřina Šípová (Nemetice 10)
děti Václav a Antonín (29.1.1873) - dvojčata
rodiče Kateřiny Šípové - Václav Šíp, Nemetice 10, Marie
Karel Korbel, chalupník, (1845) a Marie Viktorová (1849)
svatba 11.2.1873 Volenice
děti Josef (25.12.1873)
rodiče Karla Korbela - Matěj Korbel, sedlák, Svíratice 55, Kateřina Prokopiusová, Malkov
Josef Korbel, rolník, zedník, (25.12.1873), a Terezie Razaková (25.9.1872 Novosedly 7)
svatba 16.11.1898 Volenice
děti František (16.6.1905)
František Korbel, rolník, (16.6.1905), a Anna Švehlová ( Horní Poříčí 48)
svatba 11.7.1931 Střelské Hoštice
do r. 1927 Josef Korbel
starostou obce, musel na vojnu, úřadoval ve válce František Míka
1937 U Veruňáků - maj. František Korbel a Anežka
nové obytné stavení postaveno r. 1912, přestavba r. 1938
1945 Karel Němeček - člen NV
2007 Korbelovi


50
1864 Vojtův domek, Vojtěch Dub, domkář, (1818 Koclov 12 ), a Kateřina Požárková (1819 Novosedly 18 )
svatba 31.1.1842 Volenice
děti Anna (1850), Tomáš (cca 1860), Antonie (1858)
Antonie Dubová (1858) a Vojtěch Kahovec, domkář (1858 Novosedly 35)
svatba 28.2.1881 Volenice
Tomáš Dub, zedník, domkář (cca 1860), a Josefa Janoušová (Mukárov 3)
děti Anežka (26.4.1884 - 27.6.1884), Anna (8.1.1886), František (30.11.1888), Jan (26.5.1891), Marie (21.1.1894 - 8.5.1902), Alžběta (9.1.1897 - 4.11.1929)
rodiče Josefy Janoušové - Jan Janouš, sedlák, Mukárov 3, Anna Maříková, Mukárov 10
František Dub (30.11.1888) a Alžběta Fraňková
svatba 19.10.1920 Kostelec nad Labem
Jan Dub (26.5.1891) a Žofie Soukupová (20.9.1895 Novosedly 66)
svatba 27.11.1919 Volenice
1937 U Vejstrků - maj. Alois Holeček, (30.7.1898 Novosedly 40), a Ludmila Dubová (Novosedly 50)
svatba 3.2.1923 Volenice
stodola postavena r. 1930
1946 Josef Holeček
r. 1946 zvýšil obytné stavení, r. 1948 zvýšil chlév a zřídil nad ním sýpku
2007 Štumfalovi


51
František Masák, sedlák, (1804), a Lidmila Koubková (1800 Novosedly 28)
r. 1864 Požárků domek
děti František (1835 Novosedly 18), Jakub (1839)
r. 1857 psán jako podruh Novosedly 9 a sedlák výminkář z Novosedel 18
Jakub Masák, zednický tovaryš (1839) a Anna Vebrová (1834 Svaté Pole 13)
svatba 24.11.1863 Volenice
rodiče Anny Vebrové - Matěj Vebr, domkář, Horní Poříčí 12, Josefa Havlanová, ? 24
František Masák, domkář, (1835), a Terezie Tomšovicová (1829 Novosedly 43)
svatba 10.2.1857 Volenice
děti Václav (1853?), Anna (25.4.1858)
Václav Masák, hudebník (1853?) a Terezie Kochtová (18.9.1873 Štěchovice 70)
svatba 15.2.1892 Volenice
bytem Štěchovice 44, Štěchovice 14
děti * kol 1900
Vincenc Dub, domkář, (14.9.1855 Štěchovice 43 ) a Anna Masáková (25.4.1858)
svatba 26.4.1881 Volenice
děti po ovdovění Jan (6.4.1885 - 4.5.1885)
Anna Masáková se 1.2.1887 provdala za Vincence Duška, domkáře, (3.6.1860 Volenice 62 - 14.12.1948), bytem Volenice 62
Karel Voruda, zedník, domkář, (1855 Novosedly 37), a Josefa Hlavová (1865 Novosedly 56)
svatba 25.2.1884 Volenice
děti Jan (29.11.1885 - 3.6.1886), Josef (7.12.1887 - 23.5.1899), Antonie (28.9.1889), Jan a Anežka (10.10.1894)-dvojčata
Antonie Vorudová (28.9.1889) a František Brůžek
svatba 18.11.1913 Volenice
Jan Voruda (10.10.1894 - 12.12.1894)
Anežka Vorudová (10.10.1894) a Karel Bažata (Střela 2)
svatba 13.11.1920 Volenice
1937 U Karla Kantorouc - maj. Antonie Brůžková
stodola postavena r. 1934, chlévky r. 1938
1951 František Brůžek
2007 Černých


52
1864 Kadův domek, Matěj Hlava (1828) a Marie (1833)
děti Václav, František, Antonie
Antonín Matulka, zedník, (1849), a Marie Neřádová (1856 Novosedly 34)
svatba 19.1.1875 Volenice
děti Josef (4.12.1878), Antonie (10.6.1885), František (2.9.1887)
rodiče Antonína Matulky - Pavel Maťulka, učitel, Buk, Barbora Zachová, Brda (Budilov)
Josef Matulka (4.12.1878) a Marie Rejšková (28.9.1877 Štěchovice 48)
svatba 16.2.1909 Volenice
Antonie Matulková (10.6.1885) a Emanuel Popule, domkář (25.12.1880 Myslív 54, okr. Plánice)
svatba 12.11.1907 Volenice
rodiče Emanuela Popule - Petr Popule, domkář, Mysliv 54, Terezie Nová, Mysliv 2
František Maťulka (2.9.1887) a Julie Panctová?
svatba 15.5.1920 Radim u Jičína
1937 U Anduláků - maj. Josef Maťulka a Marie
2007 Matulkovi


53
1864 Novákův domek, Jakub Jelen (1831) a Kateřina Vdolková (1825 Štěchovice 25)
později bytem Novosedly 55
Jan Lang, nájemník, cestář, a Marie Hochová (Nebřehovice 1)
děti Marie (1854 fara Jinín), Anna (1861 ?)
Marie Langová (1854) a František Ondrášek, stávkář, Strakonice (1853 Strakonice)
svatba 13.10.1879 Volenice
rodiče Františka Ondráška - František Ondrášek, mistr stávkařský, Strakonice 123, Anna Kokešová, Hořovice
Anna Langová (1861) a Karel Baloun, čapkář, (1863 Strakonice 97)
svatba 5.11.1888 Volenice
Josef Kovářík, lesní hajný, (1821 Nová Ves 41), a Julie Bochová (1827 Jiřičná 1, viz Strašice 52)
svatba 24.2.1851 Volenice
děti Emma (cca 1855 ?)
rodiče Josefa Kováříka - František Kovářík, školní učitel, Nová Ves 41, Terezie Cinková, Lhůta Kůstrá 16
Emma Kováříková (cca 1855)
děti za svobodna Rudolf Kovářík (19.5.1884 - 29.7.1884)
František Pešek, zedník, (1861 Novosedly 2), a Marie Dubová (1869 Novosedly 38)
svatba 7.2.1888 Volenice
děti Václav (26.8.1889), Anna (24.4.1891), Štěpán (26.12.1892 Novosedly 53 - 7.4.1893), Jan (15.6.1895)
Anna Pešková (24.4.1891) a Josef Zemen
svatba 21.1.1913 Volenice
Jan Pešek (15.6.1895) a Marie Hlavová (22.3.1898 Novosedly 56)
svatba 23.11.1922 Volenice
1913 František Pešek
koupil část stavení Novosedly 21 , postavil chalupu Novosedly 77
1913 chalupu koupil Václav Čuba (Kadešice) za 2800Kč
1937 maj. Marie Cábová
bez pozemků, koupeno od J. Binědy, který se odstěhoval do Kladrub
1945 rodina Karla Trnky se vystěhovala do Věrušiček (okr. Žlutice)
1945 rodina Františka Zacha se vystěhovala do Vysokého Sedliště (okr. Planá)
2007 Kocourovi


54
1864 Cuchtakův domek, Václav Kouřim, domkář, (1816) a Terezie Malečová (1815 Novosedly 26)
děti Jan (1842), Josef (1847), Anna (1850), Vincenc (1854), František (1839)
Anna Kouřimová (1850) a Josef Jelen, zedník, domkář (11.3.1856 Novosedly 54)
svatba 31.5.1881 Volenice
bytem Novosedly 68
Josef Kouřim, zedník, (1847), a Františka Holá (1850 Novosedly 32)
svatba 18.2.1873 Volenice
děti František (1883)
František Kouřim, zedník, (1883) a Anna Hanáková (1888 Ratiškovice )
svatba 5.2.1907 Volenice
rodiče Anny Hanákové - Jan Hanák, cihlář, Ratiškovice, Tekla Ingrová, Vacenovice, okr. Hodonín - Hanákovi r. 1907 bytem Novosedly 54
1937 U Trnků, U Cuchťáků - maj. Karel Trnka a Cecilie
1942 Karel Trnka - poslán do Říše (Mnichov)
1945 Karel Trnka - člen NV
1947 rodina Karla Trnky se přistěhovala ze Strakonic, před tím byli v pohraničí
2007 Pinkasovi


55
1864 Maráškův domek, Tomáš Hudec, mistr zednický, (1805) a Kateřina Daňková (1802 Kalenice 18)
děti František (1835 Koclov), Martin (1839)
r. 1866 psán bytem Novosedly 22, r. 1875 zapsán jako podruh v Novosedlech 25
František Hudec (1835) a Kateřina Šejdová (1837 Koclov 18)
svatba 27.11.1866 Volenice
František Hudec byl r. 1866 voják na dovolené
Martin Hudec, zedník, (1839), a Anna Hejpetrová (19.7.1853 Štěchovice 67)
svatba 26.1.1875 Volenice
bytem Novosedly 70
Jakub Jelen, domkář, (1831 Novosedly 25 ) a Kateřina Vdolková (6.11.1823 Štěchovice 25)
svatba 21.11.1854 Volenice
děti Josef (11.3.1856), František (1858), Vojtěch, Kateřina (20.2.1863)
r. 1864 bytem Novosedly 53, domkář, r. 1899 psán jako domkář v Novosedlech 68
Josef Jelen, zedník, domkář (11.3.1856) a 1/ Anna Kouřimová (1860 Novosedly 54), 2/ Josefa Volfová (23.3.1869 Novosedly 14)
svatba 1/ 31.5.1881 Volenice, 2/ 7.2.1899 Volenice
bytem Novosedly 68
František Jelen, čeledín (1858) a Kateřina Stachová (1863 Mnichov 9)
svatba 7.2.1888 Volenice
bytem Sloučín 1
Kateřina Jelenová (20.2.1863) a Filip Votava, čeledín, Nové Strakonie 5, panský dvůr, vdovec (27.4.1864 Mnichov 56)
svatba 28.7.1903 Volenice
děti za svobodna Vincenc Jelen (14.1.1894 Novosedly 54 - 28.11.1902 Strakonice, nemocnice)
Matěj Viktora, domkář, a Veronika Opavová (Novosedly 8)
kol r. 1860 domkáři v Novosedlech 49, osudy vypsány tam, zde psáni jako domkáři r. 1888
Bartoloměj Viktora, domkář, (26.8.1839 Novosedly 49), a 1/ Marie Houfová (1836 Novosedly 27), 2/ Josefa Houfová (1844 Novosedly 27), 3/ Kateřina Dubová ovd. Probstová (1845 Novosedly 31, bytem Volenice 77)
svatba 1/ 3.3.1862 Volenice, 2/ 12.11.1867 Volenice, 3/ 21.8.1888 Volenice
děti 2. manželství Vincenc (1875), Karel (20.1.1886 - 10.2.1886)
Vincenc Viktora, domkář, (1875), a Marie Mačlová (1879 Kladruby 36)
svatba 13.2.1899 Volenice
1937 U Bártů - maj. Čeněk Viktora a teta Marie
stodolu postavili na katastru obce Koclova
2007 Viktorovi


56
1864 není
Matěj Hlava, domkář, (1830 Novosedly 23), a Marie Razáková (1833 Novosedly 29)
svatba 13.4.1858 Volenice
děti Antonie (1861), Josefa (1865), Marie (1868), Tomáš (1870), Vincenc (1873)
Antonie Hlavová (1861) a Tomáš Křižan, zedník (1854 Veřechov 19)
svatba 28.1.1879 Volenice
Josefa Hlavová (1865) a Karel Voruda, zedník (1855 Novosedly 37)
svatba 25.2.1884 Volenice
bytem Novosedly 51, domkář
Marie Hlavová (1868) a František Soukup, krejčí (1867 Novosedly 1)
svatba 24.10.1893 Volenice
děti Jan (9.6.1894 Novosedly 56 - 17.2.1903), Božena (30.10.1895), Václav (22.9.1898 Novosedly 56)
Božena Soukupová (30.10.1895) a Petr Zimanzl - svatba 19.4.1921 Plzeň
Václav Soukup (22.9.1898) a Anna Chvalová ( Koclov 1) - svatba 20.11.1926 Volenice
Vincenc Hlava, domkář, (1873), a Barbora Veselá (1874 Novosedly 12)
svatba 26.4.1897 Volenice
bytem
Novosedly 12
Tomáš Hlava, domkář, (1870) a Josefa Míková (1871 Kalenice 7)
svatba 9.2.1897 Volenice
děti Marie (22.3.1898), Terezie (10.10.1899 - 31.12.1917)
Hlavovi se odstěhovali do Lhoty u Sv. Anny, kde koupili zbytkový statek, zde kolem r. 1920 prodáno Františkovi Dubovi a Antonii
Marie Hlavová (22.3.1898) a Jan Pešek (15.6.1895 Novosedly 53)
svatba 23.11.1922 Volenice
1937 U Kučerů, U Marjandlíků - maj. František Dub a Antonie
2007 Dubovi


57
1864 Josífkův domek, František Votava a Barbora
děti Kateřina
Tomáš Kolář, nádeník, (17.12.1820 Škůdra 30), a 1/ Anna Požárková († 7.8.1868), 2/ Anna Vorudová (20.7.1837 Novosedly 37)
svatba 2/ 10.11.1868 Volenice
Josef Votava, domkář, a Barbora Wolfová (Milčice 3)
děti Tomáš (1864)
1899 Tomáš Votava, obuvník, (1864), a Marie Kohoutová (1871 Veřechov 19)
svatba 17.5.1892 Volenice
děti Marie Kohoutová/Votavová (31.8.1890 Novosedly 43), Tomáš (8.6.1892 - 8.7.1892), Jan (7.5.1893), Tomáš (29.2.1896), Barbora (30.4.1899)
Marie Votavová (31.8.1890) a Cyrill Trmata (7.8.1879 Štěchovice 60)
svatba 6.2.1917 Volenice
r. 1921 žili ve Štěchovicích 60, r. 1926 domkář, Krty
Tomáš Votava (29.2.1896) a Anna Kašpírková (12.7.1897 Kladruby, viz Štěchovice 83 )
svatba 7.11.1922 Volenice
Barbora Votavová (30.4.1899) a Antonín Trnka, kočí, (12.8.1886 Dunovice 11)
svatba 17.2.1920 Volenice
rodiče Antonína Trnky - Antonín Trnka, zedník, Dunovice 18, Marie Talafousová, Dunovice 36
Antonín Trnka (12.8.1886) - vdovec po Antonii Kotlíkové (31.12.1886 Úlehle 11) - svatba 5.7.1909 Paračov
r. 1909 služebný v Cehnicích 26, r. 1920 kočí v Nových Strakonicích 352
do 1911 Tomáš Požárek
1911 Tomáš Požárek prodává stavení Josefu Maříkovi, horníku v Louce u Mostu, cena 2450Kč - Požárkovi postavili Novosedly 76
1911 Josef Mařík
1937 U Maříků - maj. Josefa Maříková
1951 Čeněk Mařík
2007 Hubáčkovi


58
1864 Marjantíkův domek, Matěj Hlava a Marie
děti František, Václav, Marie, Antonie, Vincenc
Matěj Míka, domkář, truhlář, a Anna Šípová (Novosedly 1)
děti František (cca 1860)
František Míka, domkář, truhlář, (cca 1860), a Barbora Šašková (Horní Poříčí 34)
děti Marie (7.4.1895), Anna (12.2.1897), Anežka (4.4.1899)
rodiče Barbory Šaškové - Václav Šašek, kovářský mistr, Horní Poříčí 34, Anna Doubková, Horní Poříčí 4
Marie Míková (7.4.1895) a 1/ Václav Kubeš ( Koclov 18), 2/ František Kordík (1892)
svatba 1/ 15.5.1918 Volenice, 2/ 23.6.1921 Plzeň
bytem Koclov 18
Anežka Míková (4.4.1899) a Josef Matějka (N? 51)
svatba 23.11.1922 Volenice
1914-1918 František Míka
radní, za starostu (odveden na vojnu) převzal úřad po dobu války
1937 U Truhlářů - maj. František Míka
1945 vrátil se Karel Míka z koncentračního tábora Buchenwald (sestra provd. Kordíková, Koclov 18 )
1948 zemřela Božena Míková (1905 - 1948)
v mládí odešla s mladší sestrou do Ameriky, za války se vrátila jako členka Červeného kříže.
2007 Kopáčkovi


59
Chvalovi byli pravděpodobně původem z Mukárova 20
František Chval, zedník, a Marie Kordíková (Dolany)
děti Antonie (1881)
Antonie Chvalová (1881) a Josef Voldán, čeledín, Jinín 22 (1876 Jinín 6)
svatba 4.2.1907 Volenice
rodiče Josefa Voldána - Matěj Voldán, chalupník, Jinín 6, Marie Krejčí, Ptákovice 3
1/ Jan Chval, domkář, truhlář, 2/ Václav Vlček, krejčí, (5.2.1842 Škůdra 23), a Terezie Slavíčková (9.12.1856 Mukárov 25)
svatba 2/ 26.5.1903 Volenice
Václav Vlček byl r. 1903 vdovec, krejčí v Hoslovicích 52 (viz Hoslovice 46)
před 1912 Terezie Vlčková
1912 Terezie Vlčková prodala chalupu Františku Šedivému, obuvníku z Vídně, za 2400Kč
1937 U Šedivých - maj. Marie Šedivá
1945 Jan Holeček - člen NV
2007 Kubíčkovi


60
1937 U Toudů, U Hřebenářů - maj. Josef Kratochvíl, hřebenář a Kateřina
1937 Josef Kratochvíl prodal stavení Františku Brožovi, železničáři ze Strakonic
1937 z dílny a chléva přestavěno obytné stavení - Novosedly 84 maj. Josef Kratochvíl
2007 Záškodných


61
Václav Houf, zedník, (1844 Novosedly 36), a Anna Vinická (Čimice 10)
děti Františka (25.10.1879 Čimice 10), Vincenc (13.7.1891 Novosedly 39)
rodiče Anny Vinické - Jan Vinický, domkář, Čimice, Josefa Kůrková, Domoraz 14
Františka Houfová (25.10.1879) a Matěj Veber, nádeník (6.1.1873 Horní Poříčí 2)
svatba 1.2.1910 Volenice
Vincenc Houf (13.7.1891 - 29.5.1951 Kraselov) a Marie Kalousová ovd. Chvostová (Hodějov 26), vdova per delegatikum (Plzeň)
svatba 1.2.1923 Kraselov
1937 U Mušáků - maj. Karel Sládek a Anna
jeho otec koupil chalupu od Mušáka
1945 Karel Sládek člen NV
1945 rodina Karla Sládka se vystěhovala do Bukovce u Horšova Týna
2007 Veselých


62
Anežka Šímová (cca 1890) a Jan Pešek (21.6.1894 Novosedly 22, viz Koclov 9)
svatba 26.4.1923 Volenice
Jan Šíma, dělník, krejčí, (20.1.1868 Sloučín 6), a Anna Polanová (1867 Horní Poříčí 11)
svatba 29.1.1895 Volenice
děti Tomáš (13.8.1896), Anna (3.8.1899), Rosalie (1.11.1904)
rodiče Anny Polanové - Vojtěch Polan, domkář, Horní Poříčí 11, Barbora Vebrová, Svatopole 11
Anna Polanová r. 1895 bytem zde
Tomáš Šíma (13.8.1896) a Anežka Slavíčková (Mukárov 62)
svatba 16.6.1923 Horažďovice
vystoupil z církve 25.11.1927 Strakonice
Rosalie Šímová (1.11.1904) a Jan Koubek, chalupník, (27.1.1888 Novosedly 32)
svatba 9.2.1929
1937 U Kubíčků, za školou - maj. Anežka Šímová, vdova po železničáři
stodola postavena r. 1912
1938 Jan Šíma - člen OZ r. 1938
1950 Jaroslav Šíma obecní vodák
2007 Křižanovi


63
Václav Beneš, dělník, (25.5.1876 Horní Poříčí 33), a Antonie Josefa Pešková (10.4.1876 Koclov 9)
svatba 12.2.1901 Volenice
děti za svobodna Marie Pešková (23.6.1898 Koclov 9 - 25.8.1899)
děti Marie (23.11.1904), Anežka (13.1.1908)
Marie Benešová (23.11.1904) a Josef Sichynger, obuvník (4.?.1903 Koclov 19)
ohlášky 1930
Anežka Benešová (13.1.1908) a František Sichinger, tovární dělník (2.4.1905 Branišov 34, bytem Koclov 19)
ohlášky 2.1929
1945 rodina Františka Sichymaera se vystěhovala do Věrušiček (okr. Žlutice)
1937 U Benešů, U Mistrů - maj. Václav Beneš a Josefa (Poříčí)
2007 Hrabákovi


64
Ferdinand Dupák, prozatimní podučitel, a Josefa
děti Rudolf Jan (27.3.1890 Novosedly 66)
rodiče Ferdinanda Dupáka - Josef Dupák, mistr krejčovský, Strakonice 5, Marie Hübschmanová, Strakonice
rodiče Josefy - Šimon ?, rolník, Štěkeň 17, Kateřina Vavrušková, Kestřany (matrika je v tomto zápisu poškozena)
Rudolf Jan Dupák (27.3.1890) a Alisie Kopáčková
svatba 8.6.1914 Březové Hory
Jan Novák, řídící učitel, a Marie Dvořáková (Hajská Ves 2)
děti Ladislav Petr (27.6.1890 Novosedly 64), Jaroslava Marie (29.4.1893 Novosedly 64)
rodiče Jana Nováka - Karel Novák, r. 1890-1893 řídící učitel, Zadní Zborovice, Františka Řípová, Litohlavy 13
rodiče Marie Dvořákové - Josef Dvořák, sedlák, Hajská Ves 2, Rosalie Kučerová, Třešovice 1
1929 Ladislav Fišer, řídící učitel
1937 Škola
1945 Ladislav Zajíc vrátil se z Říše
1945 Ladislav Zajíc člen NV
odešel na univerzitu do Prahy
1947 odstěhoval se řídící učitel František Zajíc do Katovic
1947 nový řídící učitel Václav Brůžek (Němčice)
2007 Obec Novosedly


65
František Hrubec, mistr zednický
asi 1880 Hrubec prodal Ant. Šebestovi, ten zavedl obchod koloniální
Antonín Šebesta, kupec, domkář, a Marie Nová (Mačice 8)
děti Marie, Stanislav (8.11.1879 Novosedly), Antonín Jan (19.6.1884), Rudolf (9.2.1886), Anežka (22.2.1888), Vojtěch (26.3.1890), Josef (18.3.1892 - 9.2.1894), Josef (14.3.1894 - 15.3.1894)
rodiče Antonína Šebesty - Jan Šebesta, obecní pastýř, Mačice 19, Františka Smůlová, Bukovník 4
rodiče Marie Nové - Jan Nový, chalupník, Mačice 4, Magdalena Řezanková, Mačice 14
Stanislav Šebesta, učitel (8.11.1879) a Marie Pavelcová (4.12.1878 Sloučín 1)
svatba 25.8.1903 České Budějovice
Antonín Jan Šebesta (19.6.1884) a Marie Soukupová
svatba 12.2.1912 České Budějovice
Rudolf Šebesta (9.2.1886) a Zdeňka Formánková Polanová (Nová Ves)
svatba 7.11.1921 Horažďovice
Alois Erban (Kejnice) a Marie Šebestová
1937 U Kupců - maj. Alois Erban a Marie Šebestová koloniál
2007 Kadlecovi


66
Tomáš Soukup, šenkýř, (1856 Novosedly 21), a Antonie Rejšková (1857 Štěchovice 31)
svatba 14.2.1882 Volenice
děti Josefa (25.11.1885 Štěchovice 31)
r. 1882 šenkýř Novosedly 66, r. 1885 šenkýř Štěchovice 31, pak nenalezeni
Tomáš Požárek, hostinský (1870 Novosedly 18), a Antonie Hradská (1874 Novosedly 29)
svatba 24.10.1893 Volenice
děti Marie Ludmila (15.9.1894 Novosedly 8 - 24.10.1894), Tomáš (6.12.1896 Novosedly 66 - 8.12.1896), Anežka Josefa (17.3.1898 Novosedly 66)
r. 1894 nájemník Novosedly 8
Anežka Josefa Požárková (17.3.1898) a František Kouba (Dražejov 53)
svatba 10.1.1922 Volenice
Josef Soukup, hostinský, (1853 Novosedly 21), a Marie Houfová (1870 Novosedly 27)
svatba 3.2.1892 Volenice
děti Marie Anežka (6.12.1892), Anežka (1.8.1894 - 22.12.1897), Žofie (20.9.1895), N. dívka (19.11.1897), Anna (15.6.1899 - 11.5.1901)
1921 Marie (Anežka) Soukupová (6.12.1892) a Jaroslav Augustin, řezník v Praze
svatba 18.8.1921 Volenice, rozvod 23.12.1924 Strakonice
Žofie Soukupová (20.9.1895) a Jan Dub (26.5.1891 Novosedly 50)
svatba 27.11.1919 Volenice
1937 Hostinec Na Hořejší - maj. Bohumil Soukup a Anna
sál postaven v poschodí r. 1921
1950 návrh otevřít hostinec v režii JZD nebo Jednoty
1952 hostinec v režii JZD, vedoucí A. Soukupová
2007 Chvalovi


67
Josef Hlava, chalupník, (1851 Novosedly 23), a Marie Pešková (1854 Novosedly 2)
svatba 6.2.1872 Volenice
děti Antonie (1873), Anna (21.6.1886), Vojtěch (15.4.1883)
r. 1851 je dle věku při svatbě, dle soupisu farníků nar. 1847
Antonie Hlavová (1873) a Matěj Tomšovic, domkář (1862 Novosedly 43)
svatba 30.1.1894 Volenice
Anna Hlavová (21.6.1886) a Vojtěch Suk, chalupník (14.4.1882 Štěchovice 23)
svatba 22.2.1911 Volenice
bytem Štěchovice 23
děti * kol 1915
1937 Vojtěch Hlava, zedník, (15.4.1883), a Růžena Soukupová (3.10.1889 Novosedly 1)
svatba 14.2.1911 Volenice
r. 1937 U Můcků
pole vedle chalupy koupil r. 1935 od Karla Metličky ( Novosedly 18 )
1918 Vojtěch Hlava - u italských legií
1942 Jaroslav Hlava - poslán do Říše (Oberstein)
1945 Vojtěch Hlava - člen NV
2007 Hrabáčkovi


68
Josef Jelen, domkář, zedník, (11.3.1856 Novosedly 55), a 1/ Anna Kouřimová (1860 Novosedly 54), 2/ Josefa Volfová (23.3.1869 Novosedly 14)
svatba 1/ 31.5.1881 Volenice, 2/ 7.2.1899 Volenice
děti 1. manželství Růžena (4.2.1885), Marie (23.11.1886), František (1.6.1888), Anna (25.7.1890)
děti 2. manželství Anežka (24.10.1899)
Růžena Jelenová (4.2.1885) a Jan Blažek (Podolí 2)
svatba 10.2.1920 Volenice
František Jelen (1.6.1888) a Anna Kohoutová (Hradec 24)
svatba 5.2.1923 Katovice
Anežka Jelenová (24.10.1899) a František Bečvář ( Novosedly 24 )
svatba 7.1.1926 Volenice
1937 U Nešmoláků - maj. Václav Raba a Josefa
2007 Šulcovi


69
Václav Janeček, zkoušený podkovář, (1844 Lhota Horažďovická 6), a Josefa Brůžková (1870 Kladruby 20)
svatba 20.1.1891 Volenice
děti Václav (26.7.1891), Štěpán (15.11.1893), Marie (6.8.1896 - 8.10.1896), Jan (12.8.1897)
rodiče Václava Janečka - Matěj Janeček, kovář, 20.1.1891 Lhota Horažďovická 6, od 7.1891 Novosedly 69, Anna Petrková, Lhota 6
Štěpán Janeček (15.11.1893 - 14.10.1953 Strakonice, nemocnice) a Marie Švehlová (Dolní Poříčí 27)
svatba 24.11.1923 Štřelské Hoštice
Jan Janeček (12.8.1897) a 1/ Anna Požárková (Novosedly), 2/ Anna Roubalová (Dolní Poříčí)
svatba 12.9.1925 Volenice, 2/ 7.4.1934 Střelské Hoštice
1937 obecní kovárna - kovář Štěpán Janeček ( Novosedly 8 )
1950 Štěpán Janeček ( Novosedly 8 )
uvolnit pro JZD - neuvolnil do r. 1951
2007 Mrázovi


70
Martin Hudec, domkář, zedník, (1839 Novosedly 55), a Anna Hejpetrová (19.7.1853 Štěchovice 67)
svatba 26.1.1875 Volenice
děti Vincenc (19.1.1878), Matěj (24.2.1884 Novosedly 62 - 25.4.1884), Antonín (15.6.1887 Novosedly 62), Josef (22.3.1896)
Antonín Hudec (15.6.1887) a ?
svatba 13.2.1913 Katovice
Josef Hudec (22.3.1896) a Anežka Hejlová
svatba 24.4.1924 Křešlovice u Písku
Vincenc Hudec, domkář, zedník, (19.1.1878), a Antonie Vojíková (17.2.1877 Krejnice 44)
svatba 29.1.1901 Volenice (rozluka 15.11.1922 Písek)
1937 U Kubů - maj. Karel Chval a Alžběta
2007 Niklovi


71
Josef Hromádka, chalupník, (1847 Novosedly 42), a Anna Jelenová ( Novosedly 25)
svatba 18.2.1873 Volenice
děti Václav (17.9.1873), Marie (24.1.1876), Jan (25.4.1884)
postaveno na pozemku, který dostala Anna Jelenová jako část věna
Václav Hromádka, zedník, (17.9.1873) a Terezie Soukupová (2.6.1876 Novosedly 21)
svatba 7.8.1900 Volenice
Marie Hromádková (24.1.1876) a Jakub Dub, chalupník (24.7.1874 Novosedly 38)
svatba 13.2.1900 Volenice
bytem Novosedly 38
Jan Hromádka (25.4.1884), a Marie Šilhanová
svatba 13.7.1920 Střelské Hoštice
1937 U Čičáků - maj. Jan Hromádka a Marie
2007 Peckovi


72
Tomáš Hudec, mistr zednický, a Kateřina Daňková ( Kalenice 18)
děti Jan (1842 Koclov 19)
r. 1869 bytem Novosedly 53
Jan Hudec, domkář, zedník, (1842), a Marie Hradská (1849 Novosedly 35)
svatba 3.2.1869 Volenice
děti Václav (8.7.1875), Cyrill (7.8.1885 Novosedly 65), Ignác (31.7.1887 Novosedly 65)
Václav Hudec, zedník (8.7.1875) a Anežka Filcová (4.8.1884 Zvotoky 10)
svatba 15.4.1902 Volenice
bytem Zvotoky 10
Ignác Hudec (31.7.1887) a Aloisie Strejcová
svatba 24.1.1921 Volenice
Marie Hudecová (cca 1895) a Josef Houska (23.10.1896 Koclov 17, viz Novosedly 39 )
svatba 12.11.1923 Volenice
1906 Martin Hudec, zedník, a Rozalie Zelenková (Nezamyslice)
děti Jaroslav (10.12.1906)
Jaroslav Hudec (10.12.1906) a Božena Kopáčková ( Krejnice 32)
svatba 26.10.1929
1918 Josef Houska - u italských legií
1937 U Stránských - maj. Josef Houska a Marie
stodola postavena r. 1932
1938 Josef Houska - člen OZ
1945 Josef Houska - člen NV
2007 Houskovi


73
1890 zřízen v hostinci koloniál
1937 patří k Novosedly 1 - maj. František a Anna Soukup ( Novosedly 1 )
hostinec a koloniál - pronajato Čeněk Kozák
byt za sálem, který byl přestavěn a zvětšen r. 1932 - František a Anna Soukup
2007 Zemědělské družstvo Novosedly


74
1891 Vincenc Houska, chalupník, (1841 Novosedly 20), a Marie Münichthalerová (1849 Novosedly 39 )
svatba 7.2.1871 Volenice
děti Josef (25.1.1875), Anna (1874), Matěj (2.3.1885), Anežka (22.7.1887 - 25.1.1898), Josefa (27.2.1890)
Josef Houska, cihlář (25.1.1875) a Antonie Šejdová (30.7.1874 Koclov 17)
svatba 25.1.1898 Volenice
bytem Novosedly 39
Matěj Houska (2.3.1885)
vystoupil z církve 23.11.1923 Vídeň
Josefa Housková (27.2.1890) a ?
svatba 10.1.1910 Štěkeň
Josef Hromádka, chalupník, (6.5.1867 Sloučín 7), a Anna Housková (1874 Novosedly 74)
svatba 27.1.1891 Volenice
děti Marie (1.12.1891 - 16.12.1891), Tomáš (12.10.1893), Anežka (10.1.1895), Vincenc (4.4.1896), Josef (25.1.1898), Václav (28.9.1899)
Anežka Hromádková (10.1.1895) a Josef Vlček
svatba 1.2.1921 Plzeň
Vincenc Hromadka (4.4.1896) a Anna ?
svatba 15.1.1924 Plzeň
Václav Hromádka (28.9.1899) a Bohumila Hrušková
svatba 1.3.1924 Plzeň
Josef Hromádka, chalupník, a Marie Munichthalerová (Novosedly )
děti Marie (12.9.1908)
Marie Hromádková (12.9.1908) a Otto Krejčí, tesař, (22.3.1900 Kraselov 30)
svatba 23.11.1929 Volenice
Josef Hromádka, (25.1.1898) a Alžběta Slavíková (19.10.1905 Přední Zborovice 3)
svatba 18.1.1930 Strakonice
rodiče Alžběty Slavíkové - František Slavík, rolník, Přední Zborovice 3, Marie Rodová, Přední Zborovice 9
1937 U Budných - maj. Josef Hromádka a Alžběta
2007 Kloudovi


75
1937 U Anděla - chalupa bez pozemků - maj. Marie Skřivanová
2007 Kocourovi


76
1911 od Novosedly 32 odděleno část stavení (stáje, vepřinec, kůlna, část sadu), postavena chalupa - maj. Tomáš Požárek (přestěhoval se z Novosedly 57 )
1937 maj. Tomáš Požárek a Antonie
2007 Požárkovi


77
1912 odděleno od Novosedly 21 - stodola a část sadu - zřízena chalupa - maj. František Pešek ( Novosedly 53 )
1937 maj. Jan Pešek a Marie
2007 Pacourkovi


78
1913 postavil Antonín Chval
Antonín Chval prodal Anně Kouřilové
1937 U Cuchťáků - maj. Anna Kouřilová
1942 František Kouřim - poslán do Říše (Berlín)
1945 rodina Františka Kouřima se vystěhovala do Vysokého Sedliště (okr. Planá)
1947 František Kouřim - vrátil se z pohraničí
2007 Kouřimovi
2010 Taubrovi


79
1926 František Zemen ( Novosedly 23 ) a Marie
svatba 1926, ženich dostal od matky Antonie Hlavové (Novosedly 23) věnem pole, na něm vystavěl chalupu
1937 maj. František Zemen a Marie
chlév přistavěn r. 1937
1945 František Zemen - člen NV
2007 Fišerovi


80
1924 postavil Jan Janeček a Anna
1937 t Anna Janečková - dědicové Marie a Zdeňka Janečkovy, záchovný majitel (jure krediti) strýc dětí František Požárek, učitel stávkařské školy v Brně
1948 František Hlava a Marie
děti František (1933), Marie (1939), Stanislav (1943), Jiří (1944)
1948 zemřela Marie Hlavová, přejel ji autobus v Katovicích
1953 Jaroslav Požárek
2007 Požárkovi


81
1933 pozemek koupený od obce - postavena chalupa - maj. a stavebníci Jaroslav Hudec a Božena
1937 maj. Jaroslav Hudec a Božena
2007 Šímovi


82
1933 pozemek koupený od obce - postavena chalupa a truhlářská dílna - maj. Čeněk Šíma ( Novosedly 12 ) pro syna Stanislava
po smrti syna Stanislava větší dílna přestavěna na byty, menší dílna pronajata truhláři Václavu Benešovi
1945 Miroslav Klouda - vrátil se z práce z Berlína
1945 Jaroslav Beneš - člen NV, Jaroslav Šíma - člen NV
1951 maj. Václav Beneš
podnájemník od MNV Čeněk Kozák
2007 Pilouškovi, Proksovi


83
1934 Čeněk Houska ( Novosedly 39 )
prodal stavení Novosedly 39, za peníze postavil vedle stodoly z r. 1924 nové stavení (u č. 39 psáno Josef Houska)
1935 Čeněk Houska (t 1935) a ?
po 1935 František Pašava a ? ovd. Housková
1945 rodina Josefa Fišpery se vystěhovala do Čerňovic (okr. Stříbro)
1945 rodina Františka Lindušky se odstěhovala do Týnce (okr. Planá)
2007 Pašavovi


84
1937 z dílny a chléva Novosedly 60 přestavěno na obytné stavení - maj. a stavebník Josef Kratochvíl, hřebenář, a Kateřina
majitel je velmi podnikavý, nemá však do podniku potřebný kapitál. Dílna je velká, ale pracuje jen na stroji, který pohání vlastní silou
1950 Ladislav Hlava - jmenován do školní komise
2007 Kouřimovi


85
1939 na pozemku za školou, odděleném od Novosedly 26 - maj. Václav Beneš, truhlář (viz Novosedly 82 ) - truhlářská dílna
1945 rodina Josefa Hájka se vystěhovala do Chebu (ku dráze)
2007 Gašparovičovi


86
1945 rodina Josefa Kratochvíla se vystěhovala do Josefovy Huti (okr. Planá)
1950 František Hlava
2007 Divišovi


87
2007 bytový dům - Jáchymovi, Machníkovi, Křižanovi


88
2007 bytový dům - Sztazsovi, Kouřimovi, Maříkovi, Markovi


89
2007 Obec Novosedly (objekt občanské vybavenosti)


90
2007 Taliánovi


91
2007 Kutilovi


92
2007 Vokáčovi


93
2007 Razákovi


94 k.ú. Koclov
2007 Křížovi


95 k.ú. Koclov
2007 Chvalovi


96 k.ú. Koclov
2007 Vojnarovi


97 k.ú. Koclov
2007 Herboltovi


98 k.ú. Koclov
2007 Rejškovi, Sádlíkovi


99 k.ú. Koclov
2007 Němečkovi


100 k.ú. Koclov
2007 Viktorovi


101 k.ú. Koclov
2007 Čermákovi


102 k.ú. Koclov
2007 Zimanzlovi


103 k.ú. Koclov
2007 Velichovi


104 k.ú. Koclov
2007 Dubědovi


105 k.ú. Koclov
2007 Kutičkovi


106 k.ú. Koclov
2007 Chvalovi


107 k.ú. Koclov
2007 Protivovi


108 k.ú. Koclov
2007 Zabloudilovi


109 k.ú. Koclov
2007 Vosejpkovi


110 k.ú. Koclov, Koclov 13
2007 Novákovi


111 k.ú. Koclov
2007 Klecanovi


112 k.ú. Koclov
2007 Purkrábkovi


113 k.ú. Koclov
2007 Pošmourných


114 k.ú. Koclov
2007 Taliánovi


115 k.ú. Koclov
2007 Opavovi


116 k.ú. Koclov
2007 Křížovi


117 k.ú. Koclov
2007 Pitínovi


118 k.ú. Koclov
2007 Veselých


119 k.ú. Koclov
2007 Brejlovi, Maříkovi


120 k.ú. Koclov
2007 Homolkovi


121 k. ú. Sloučín
2007 cihelna , není LV, Talianovi Novosedly


122 k. ú. Sloučín
2007 Székelyovi


123 k. ú. Sloučín
2007 Pavelcovi ( Sloučín 1 )


124 k. ú. Sloučín
2007 Burianovi ( Sloučín 3 )


125 k. ú. Sloučín
2007 Malíkovi ( Sloučín 6 )


126 k. ú. Sloučín
2007 Vaňkovi ( Sloučín 5 )


127 k. ú. Sloučín
2007 Hejpetrovi ( Sloučín 4 )


128 k. ú. Sloučín
2007 Noskovi ( Sloučín 7)


129 k. ú. Sloučín
2007 Nachtigalovi (Sloučín)


130
2007 Černých


131
2007 Peckovi


132
2007 Kutičkovi


133
2007 Hradeckých


134
2007 Taubrovi, Hrabětovi


135
2007 Čínovcovi


136
2007 Třešňákovi


137
2007 bytový dům, maj. SBD Strakonice


138
2007 Jáchymovi


139
2007 Paříkovi


140
2007 Machníkovi


141
2007 Hrabětovi


142
2007 Malých


143
2007 nenalezeno


144
2007 Obec Novosedly


145
2007 Hradeckých


146
2007 Kouřimovi


Nahoru