Štěchovice

Stránky obce Štěchovice
Stránky SDH Štěchovice
Stránky velkostatku Štěchovice - byly zrušeny před 2013Berní rula   Nezařazené 1/   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100  
rodina Taschků
původem polský rod přichází do Čech počátkem 18. Století
rodina 1 Josef Taschek
r. 1845 koupil zámek a pivovar Mačice od Fridricha z Grammontu
Antonín (Barnabas) Tašek, měšťan v c.k. osvobozeným horním městě Českých Budějovicích, svobodný pán statku Štěchovice, magistratssekretär v Českých Budějovicích, (1778 Č. Budějovice - 19.8.1834 Štěchovice 1), a Aloisie (1783 - 15.6.1857 Štěchovice 1)
děti František (1808), Marie Anna (1810), Antonín Jan (7.4.1818), Aloisie (28.4.1819 - 22.9.1841), Alois (1819 ?)
rodiče Antonín Taška - Thomas Ambros Taschek (1741-1802) (6 dětí)
rodiče Aloisie - František Doudlebský ze Sternecků, († před 1819), měšťan a purkmistr v c.k. osvobozeným horním městě Českých Budějovicích 14 na Vídeňském předměstí, Emerenciána Brab, c.k. horní město České Budějovice 2
Antonín Tašek zemřel ve věku 56 let na chřadnutí, Aloisie Doudlebská zemřela ve věku 73 3/4 roku na ochrnutí plic, oba ve Štěchovicích
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000082683528858
Alžběta Doudlebská, sestra majitelky, (1793) a Karel Malkovský, měšťan, svobodný, (1777 Horažďovice 84)
svatba 9.2.1819 Volenice
rodiče Karla Malkovského - Karel Malkovský, měšťan, mistr řeznický, Horažďovice, Magdalena Sípová, Horažďovice 5
Alois Tašek, úředník na statku Štěchovice (1819 - 22.9.1841 Štěchovice 1)
zemřel ve věku 22 let na prsní vodnatelnost
Marie Anna Tašková (1809 Č. Budějovice - 1878 Praha) a Antonín Josef Welner, (1805 Klatovy - 1862 Jedenspeigen, Rakousko), veškerých práv učený neb doktor, vrchní úředník a spoluprávní panství Tejnického
svatba 12.7.1832 Volenice
bytem Praha
děti Aloisie (1833 - 1892), Marie Terezie (1835 Tejnice -1872 Štěchovice), Pavel (1836-1891), Maximillian Anton (1838-1904), Franz Ser. Maria (1840-1920), Emil/Kamil (1842 ? - 11.8.1858 Štěchovice 1), Georg (1846-1909), Antonie (1848-1873), Terezie (1849? - 24.8.1867 Štěchovice 1), Emerika Maria (1851 Praha -1922 Mačice)
rodiče Antonína Josefa Welnera - František Welner, Pán Statku Tejnice, právní a advokát, Klatovy 123, Terezie Šrámová, Hostom?
svědkové svatby - František Weiser, c.k. gymnasialní profesor, Písek, Antonín Kellner hrabě Kolowratský, důchodní panství Břežnice
https://www.myheritage.cz/site-family-tree-271661801/vojtova?familyTreeID=1&rootIndividualID=1500052 https://www.myheritage.cz/site-family-tree-48183391/wellner
Luise Aloisie Wellnerová (1833 Tejnice - 1892 München, Německo) a Vojtěch Josef Svoboda, doktor filosofie a c.k. profesor na vyšším gymnasiu, Marburg, Štýrsko (1818)
svatba 26.8.1856 Volenice (Štěchovice 1)
děti Mirza (1861 Marburg), Paula (1863 Graz), Hanno (1872 Graz)
rodiče Vojtěcha Josefa Svobody - Jan Svoboda, školní učitel, Praha, Jasana Machalovičová, Praha
Pavel Wellner, advokát v Königsaal, (1836 Praha -1891 Zbraslav=Koenigsaal) a Anna Danešová (1856-1939)
svatba 16.10.1875 Neuhof Houston
děti Olga (1879 - 1956)
https://www.myheritage.cz/site-family-tree-271661801/vojtova?familyTreeID=1&rootIndividualID=1500052
Maximilian Anton Wellner (1838 Praha - 1904 Vojnice), notář v Unhošti Praze, Plánici, Neugedein, Náchodě, advokát v Linzi, spisovatel - https://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/max-wellner-94471
František Wellner (1840-1921), technický ředitel Škodových závodů v Plzni, a Terezie Baumgartner (1856 - 1917)
zakoupil zámek Vojnice a příslušející statek v roce 1883
děti Elizabeth (1880-1957), Vilma provd. Lauer (1881-1951), Emil (1883-1933), František Adolf Anton (1889-1956)
Vilma Wellner (1881-1951) a Dipl. Ing. Johan Lauer (1880-1947) - děti Tereza (1912 - 2008) provd. Hartman, František (1914-2010)
Emil Wellner (1883-1933) a Erna Margareta Spitzer (1893-1938) - děti Irene (1933-1983)
František Adolf Anton Wellenr (1889-1956) a Elisabeth Antonia Maria Magerstein - děti Elisabeth Wilhemine Therese provd. Fischbach (její dcera provd. za Walter Fuchs)
Kamil Wellner (1842 - 11.8.1858)
zemřel ve věku 15 3/4 roku, žák 6 třídy na c.k. staroměstském gymnáziu v Praze
Antonie Wellnerová (1848-1873, dle jiného rodokmenu 1838 - 1904 Náchod) a Daublebsky von Sterneck
Terezie Wellnerová (1849 - 24.8.1867)
zemřela ve věku 18 let na zranění mozku následkem náhodné střelné rány, okamžitě mrtvá ostala
tuto událost připomínají v poli nedaleko zdi zámeckého parku dodnes dva duby
Emerika Maria Wellnerová (1851 - 1922) a 1/ František Taschek (1844 - 1878), 2/ Stanislav Lesser
děti 1/ viz níže, 2/ Ernst (1886 Budapešť - 1955 Vídeň)
https://www.geni.com/family-tree/canvas/6000000082682163993 na odkazu rod Wellnerů a Taschků, fotografiím nevěřit, některé použity vícekrát
rodina prodala velkostatek Štěchovice kol r. 1880
JUDr. František Taschek, (1808 České Budějovice - 3.6.1867 Vídeň), a Marie Traurig/ Taurig (1820 Praha - 1858 Vídeň)
advokát, c.k. dvorní rada nejvyššího soudu ve Vídni, v letech 1861 - 1866 poslanec českého zemského sněmu, do rytířského stavu povýšen 28.5.1867 ve Vídni
děti František (1844), Karel (29.5.1847)
František Taschek, advokát (1844 - 1878) a Emerika Maria Wellner (1851 - 1922)
majitel velkostatku a zámku Mačice, Bukovník
děti Terezie (1875 Praha - 1880 Plzeň), Marie (1876 Praha - 1881 Plzeň), Pavel Gustav (1878 - 1951)
http://www.bukovnik.cz/assets/File.ashx?id_org=1613&id_dokumenty=1014
Paul von Taschek (1878-1951) a Anna Taschková (1889 Mačice - 1950)
Karel rytíř von Taschek, (29.5.1847 - 16.7.1903 Kladruby 1), a Františka Kräutnerová (4.10.1857 - 22.1.1928)
Františka byla z rodu Jenšíků z Ježova
svatba 8.11.1879 Volenice (Kalenice)
majitelé velkostatku Kalenice, Kladruby, Štěchovice
diplomat v Číně
děti 6 Karel (17.1.1881 Kladruby 1 - 4.5.1881), Ida Marie (26.9.1882 Kladruby 1 - 6.2.1910), Klaudie (16.12.1883 Kladruby 1), Odo František Karel (10.11.1886 Kladruby 1 - 1946 Mačice), Jan (Hanuš) František Herbert (1.6.1888 Kladruby 1 - 13.8.1903 Kladruby 1, souchotiny), Vilém Ferdinand (8.7.1896 Kladruby 1 - 25.4.1898 Kladruby 1, zánět plic)
rodiče Františky Kräutnerové - Jan Kräutner, c.k. rytmistr ve vojsku, majitel velkostatku Kladruby, Marie Gentschik (Jenčík) z Ježové, Kalenice 1
Karel Taschek zemřel ve věku 56 let na hnisavý zánět průdušek
bytem Kladruby 1, Kalenice do r. 1924, pak Mačice
Odo Taschek (10.11.1886 - 1946 Mačice)
Ida Marie Taschková (26.9.1882 - 6.2.1910) a Hässler
pohřbena ve Volenicích
Klaudie Taschek-Sulkovski (16.12.1883 - 1969) a JUDr. Karel Hlaváček, c.k. soudní sekretář, Hadrsdorf Weidlingan, Landova třída 4, u Vídně (13.4.1863 Chlumec nad Cidlinou)
svatba 3.5.1902 Volenice
rodiče Karla Hlaváčka - Leopold Hlaváček, doktor lékařství, Chmulec nad Cidlinou v Čechář 41-IV, Jindřiška Genizik z Ježové z Kalenic
svatba se konala z Kladrub 1
Klaudie byla r. 1902 adoptovaná, její jméno od 1.5.1902 znělo Claudia Taschek-Sulkovski (v zápise svatby o tom nebyla zmínka), kmotrem Klaudie byl Leopold Hlaváček, její strýc, r. 1883 nájemce statku Kalenice
2 zdroj - http://www.kohoutikriz.org/data/w_tasch.php
Antonín Tassek, kupec v Bernarticích
děti Antonín de Padua Jan Nepomucký (4.6.1831 Bernartice)
rodiče Antonína Tasseka - Josef Tassek, šenkýř z Plani (Plané?), Františka dcera Ondřeje Cellerina, soukeníka
Antonín Taschek, (4.6.1831 Bernartice) a Klára
svatba 12.8.1856 České Budějovice
děti Josef (31.7.1857)
Josef Taschek, (31.7.1857 České Budějovice - 29.1.1939 České Budějovice) a Marie Pastorová
svatba 1880 České Budějovice
děti Marie, Emmanuela, Klara
rod pochází dle brožury Počeštěme svá příjmení z Bíliny, kde byl psán v gruntovních knihách Dašek
r. 1884 poprvé budějovickým zastupitelem, r. 1884 založil sdružení Deutscher Böhmerwaldbund, byl posledním německým starostou Českých Budějovic
Marie Taschková a Graf
Emmanuela Taschková a Ritt
Klara Taschková a Stepan
3 zdroj - http://www.staralenora.cz/rodkraliku.htm, časopis Vítaný host (4/2010, článek o Starém hřbitově ve Vimperku), http://www.risy.cz/euroregiony/index.php?pid=202&sid=127&mid=5022,
Václav Taschek, budějovický obchodník železářským zbožím, a Johanna Meyrová
děti Josef (1814)
Johanna Meyerová je z rodu sklářů Meyrů v Lenoře (sestra Lenorského sklářského továrníka Johanna Meyra)
Josef Taschek, (1814 - 1862) a Ferdinande Johanna Kralik von Meyrswalden (1831 - 1888)
svatba 1845
děti Johanna, Josef (1857), dítě, dítě
Johanna Taschek a Brabeck
Taschek a Anna Kralik (1868-1893)
děti Anna, dítě, dítě
Josef Taschek, (1814 - 10.3.1862 Vimperk, ochrnutí plic) a Ferdinanda Kraliková (1831 Leonorenhain 1 - 1888 Mačice)
děti Jan, Josef (1857 - 1920), dítě, dítě
Ferdinanda byla dcerou majitele sklárny Wilhelma, Josef Taschek byl druhým spoludědicem
majitel velkostatku Bukovník , majitel sklárny ve Vimperku, majitel sklárny Lenora a Adolf
Josef Taschek je pohřben ve Vimperku, kříž z jeho rakve je uložen v muzeu ve Vimperku, rod Králíků má rodinnou hrobku v Horní Vltavici
synové neměli zájem o sklářství, dědické podíly převzal Wilhelm Kralik a vytvořil z nich Meyr´s Neffe, potomkům Josefa Taschka vyplácel podíl
příbuzní z rodu Kraliků
Wilhelm Kralik sen. Ritter von Meyrswalden (17.12.1807 ? - 9.5.1877 ?, pohřben ve Vimperku)
Karl Ritter Kralik von Meyrswalden, sklářský továrník, syn Wilhelma (14.4.1837 - 22.11.1898, pohřben ve Vimperku)
Hugo Kralik, sklářský továrník, syn Wilhelma (1849 - 1883, pohřben ve Vimperku)
Josef Taschek, (1857 - 1920), a 1/ Anna Františka Králíková (1868 Eleonorenhain 1 - 1892 Mačice), 2/ Huberta Králíková (1874 - 1937 Mačice)
děti 1/ Anna (1889 - 1950), Josef (1891 - 1915), Huberta (8.1.1892 Mačice 1 - 23.2.1892), 2/ Karel (1894-1918), 2/ Marie (1895)
rodiče Anny Františky a Huberty Králíkové - Vilem Králík, majitel sklárny, Eleonorenhain 1, Anna Jankovská, Maienhorst
majitel velkostatku Mačice
Anna Taschková (1889 - 1950) a Pavel Taschek (1878-1951)
bezdětné manželství, podle www.kalenice.cz zdědil Kladruby a Štěchovice, Anna vlastnila Mačice a Bukovník
Marie Taschková (1895) a August Wollner, geometr v Praze a Příbrami (1895)
poslední majitelka Mačic z rodu Taschků do cca r. 1940 (ale v r. 1946 ještě Odon z kladrubské větve)
r. 1909 Mici, Anna, Marie Taschek - dopisovaly si s Bertholdem Zítkem, majitelem Lčovic https://www.masrozkvet.cz/e_download.php?file=data/editor/111cs_12.pdf&original=josef-zitek-a-malenice.pdf


Berní rula
1652 Jakub Šebelík
Šimon Bech
Mariana Mašková
Jakub Brych
Martin Vácha
Jan Janoušek
Jiřík Škoda
Matěj Daniel
Baroloměj Biskup
Bartoš Vdolek
Matouš Petrášek
Matouš Vejcha
Šimon Mráz
Havel Krancl
Martin Mach
Jan Votava
Jan Prokop
Bartoš Bláha
Jan Tetřev
Prokop Baťka
Matouš Kutička
Matouš Voťa
Viktorin Boček
Jan Troch
Martin Pochučník
Tomáš Votavka
Martin Pavlík
Šimon Severa
Nezařazené Podruhové - pro přehlednost vypsáni zvlášť
Joachim Kohu?/Kohn
děti Paulin (1811), Adam (1817)
bytem r. 1820 Štěchovice 6, Štěchovice 24, r. 1825 Štěchovice 42
Majdalena Nohová
děti Anna (1854)
r. 1860 bytem Štěchovice 11


Anna Sporková
děti Kateřina (1812)
r. 1820 bytem Štěchovice 21, Štěchovice 31
Josefa Opavová
děti Barbora (1838), Václav (1845)
r. 1845 bytem Štěchovice 22, r. 1853 Štěchovice 64
Anton Kartošovský
děti Jan (1814)
r. 1820 bytem Štěchovice 31
Jiří Opava
děti Anna (1825), Mathias (1829)
r. 1835 bytem Štěchovice 31


1/
Jan Kašpar, nádeník, Konopiště u Prachatic (3.1.1881 Nezamyslice - 1.9.1916), a Anna
r. 1927 domovská obec Štěchovice, prohlášen za mrtvého, poslední zpráva od něj v srpnu 1914 z bojiště srbského v Černé Hoře, vojín 11 pěšího pluku v Písku
Anna Kašparová r. 1927 bytem Střítež
Otilie Schustrová ovd. Junová
domovská obec Štěchovice
r. 1898 bytem Vídeň
děti po ovdovění Josefina Kateřina Schustrová (18.8.1898 Vídeň)
1954 1/ Josef Popelík (1926), 2/ Anna Písaříková (1916), 3/ AnnaKomrsková (1914)
1912 František Maleč, knihař?, a Anna Nedvědová
děti František (1912 Březnice u Blatné)
1913 František Skolek (DO Lhota Střelohoštická) a Růžena Šebelíková
děti František (1913)
později Sušice 121
1916 František Bláha
děti Jan (1916)
1921 Vojtěch Sýkora (1869)


Majitelé
František Šviha, svobodný pán, a Karolina
děti Josefa Anna Františka (2.9.1797)
rodiče Karoliny - Karel Jonak z Freyenvaldu, krajský komisař P. Wladiku města Prahy
Hynek Böhm, svobodný pán na Štěchovicích, a Marie Hypolita Kuglová
děti Karel Jan Dominik (2.8.1802)
rodiče Marie Hypolity Kuglové - Jan Dominik Matti Kubl, Nymburk?
Antonín Tašek, měšťan v c.k. osvobozeným horním městě Českých Budějovicích, svobodný pán statku Štěchovice, (1778 - 19.8.1834 Štěchovice 1), a Aloisie (1783 - 15.6.1857 Štěchovice 1)
děti Marie Anna (1810), Antonín Jan (7.4.1818), Aloisie (28.4.1819 - 22.9.1841), Alois (1819 ?)
rodiče Aloisie - František Doudlebský ze Sternecků, měšťan a purkmistr? v c.k. svobodným horním městě Českých Budějovicích 14 na Vídeňském předměstí, E? Brab, c.k. horní město České Budějovice
Antonín Tašek zemřel ve věku 56 let na chřadnutí, Aloisie Doudlebská zemřela ve věku 73 3/4 roku na ochrnutí plic
Alžběta Doudlebská, sestra majitelky, (1793) a Karel Malkovský, měšťan, svobodný, (1777 Horažďovice 84)
svatba 9.2.1819 Volenice
rodiče Karla Malkovského - Karel Malkovský, měšťan, mistr řeznický, Horažďovice, Magdalena Sípová, Horažďovice 5
Alois Tašek, úředník na statku Štěchovice (1819 - 22.9.1841 Štěchovice 1)
zemřel ve věku 22 let na prsní vodnatelnost
Marie Anna Tašková (1810) a Antonín Josef Welner, veškerých práv učený neb doktor, vrcní úředník a spoluprávní panství Tejnického
svatba 12.7.1832 Volenice
děti Kamil (1842 ? - 11.8.1858 Štěchovice 1), Terezie (1849? - 24.8.1867 Štěchovice 1)
rodiče Antonína Josefa Welnera - František Welner, Pán Statku Tejnice, právní a advokát, Klatovy 123, Terezie Šrámová, Hostom?
svědkové svatby - František Weiser, c.k. gymnasialní profesor, Písek, Antonín Kellner hrabě Kolowratský, důchodní panství Břežnice
Kamil Wellner (1842 - 11.8.1858)
zemřel ve věku 15 3/4 roku, žák 6 třídy na c.k. staroměstském gymnáziu v Praze
Terezie Wellnerová (1849 - 24.8.1867)
zemřela ve věku 18 let na zranění mozku následkem náhodné střelné rány, okamžitě mrtvá ostala
1848 Aloisie Tašková
1883 Jan Muzika, Karel Schnabl
1921 rodina Veselých
1925 František Wesselý Dr. (1884) a Zdena (1901)
děti Helena, Karel
po r. 1945 bytem Štěchovice 35
Karel Veselý - odešel do Austrálie, svobodný
Helena Veselá a Dolejš - bytem Praha
2010 Ing. Petr Doleš, Praha


1
číslo parc. 1,2,3,4/1,4/2
1650 Jan Řehoř Kavka, správce statku
od r. 1650 byl varhaníkem v kostele ve Volenicích
Martin Doumel, pasák, a Anna Marková
děti Babora (30.11.1794 - ?)
rodiče Anny Markové - Matěj Marek, sedlák, ? 30, panství Strakonice
Vojtěch Škanda, šafář, panství Nalžovy, a Marie Anna Krotková
děti Vavřinec (14.7.1796)
rodiče Marie Anny Krotkové - Matěj Krotek, sedlák, Čirnice? 12, panství Nalžovy
Jakub Novotný, šafář, panství Milín, a Anna Smitková
děti Josefa (5.1.1798)
rodiče Anny Smitkové - Šimon Smitka, chalupník, Miřetice u Milína 2, panství Milín
Matěj Beran, panství Strakonice, (1771), a Marie Anna Pourová, panství Vlachovo Březí (1776)
svatba 21. 11.1795 Volenice
rodiče Matěje Berana - Pavel Beran, sedlák, Pracovice 5
rodiče Marie Anny Pourové - František Pour, mistr polní, Štěchovice
Jan Huleš, měšťan, mistr tesařský, Horažďovice nad řekou Otavou 71, Předmostí, vdovec, (1736) a Marie Terezie Antonie Přibilová (1767)
svatba 13.5.1798 Štěchovice 1
rodiče Marie Přibilové - Bernard Přibil, kuchař bývalý, ?
ve Štěchovicích byla pouze svatba, děti se zde nenarodily žádné
Jan Hranička, polní mistr, panství Žíkov (Zdíkov?), a Anna Kopačková
děti Jan (8.6.1798)
rodiče Anny Kopačkové - Vojtěch Kopačka, sedlák, Horní Strakov 2, panství Žíkov (Zdíkov?)
Joachim Blahouš, zahradník, svobodný, a Alžběta Nojdlová
děti Hynek (10.1.1798), František (8.?.1800)
rodiče Alžběty - Krištof Nojdl, mlynář, spoluměšťan, Klatovy, svobodný
Jan Frančík, voják, panství Žikov (Zdíkov), a Anna
děti Vojtěch (10.10.1800)
rodiče Anny - Vojtěch ?, sedlák, ?
Václav Blažek, poklasný, panství Votšice?, a Kateřina Kurková
děti Hynek (6.8.1802)
rodiče Kateřiny Kurkové - Josef Kurka, šafář, Galenice , panství Hogidlovské?
Jan Pánek, zahradník, panství Nalžovy, a Josefa Vozková
děti Jan (31.6.1803), Magdalena (21.10.1804)
rodiče Josefy Vozkové - Vojtěch Vozka, měšťan, řezník, Plánice 130
datum u narození syna Jana je špatně čitelný (je v přehybu), vypadá na červen (který ale nemá 31 dnů) - http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8506/144 - posuďte sami
Barbora Weisová,
děti Antonín Weis (19.4.1805)
rodiče Barbory Weisové - z hlavního města Prahy, ostatní sama neví, kdo její rodičové byli a jak se jmenovali
Antonín Heřman, pacholek, panství Horažďovice, (1763) a Magdalena Staňková (1776)
svatba 22.6.1808 Volenice
děti Marie (21.3.1809)
rodiče Antonína Heřmana - Antonín Heřman, chalupník, Malý Bor 14
rodiče Magdaleny Staňkové - Matouš Staněk, chalupník, Sedlo 3, Markéta Ševcová, Sedlo
František Černý, voják, a Magdalena Třeštíková
děti za svobodna František a Marie Anna Třeštík/Černý (11.3.1812) - dvojčata
rodiče Magdaleny Třeštíkové - Matěj Třeštík, chalupník, Nihošovice, panství Volyně
Vojtěch Blatský, polní mistr, a Anna Nováková (Kraselov 15)
děti František (15.8.1807), Františka (26.10.1809 - 4.2.1810), Marie (23.2.1811 - 28.2.1819), Anna (2.7.1813 - 13.2.1819)
rodiče Anny Novákové - Jan Novák, sedlák, Kraselov 15
František Blatský, nádeník, (15.8.1807) a Barbora Sporková ovd. Kokrdová (30.10.1804 Štěchovice 46, bytem Štěchovice 10)
svatba 19.2.1855 Volenice
František Blatský byl v době svatby starý 47 let, 6 měsíců a 4 dny a byl svobodný
František Aksamýt, poklasný, panství Votýnské, a Barbora Plezynyrová
děti Kristýna Marie Hypolita (7.10.1814)
rodiče Barbory Plezynyrové - Adam Plezynyr, cís. král. patentální invalida, Přeclav
Jan Vojta, šafář, a Barbora Podušková
děti Antonín (29.10.1816)
rodiče Barbory Poduškové - František Poduška, chalupník, Kladruby
Josef Kytaur, panský poklasný, panství Čestice, a Anna Houfová ( Radešov 13)
děti Marie (6.3.1818 - 19.7.1818), Aloisie (12.5.1819)
Vojtěch Chaloupek, panský šafář, panství krumlovské, a Anna Hořejší
děti Antonín (8.4.1820 - 2.5.1820), Josef (10.3.1821)
rodiče Anny - František Hořejší, sedlák, Ržejce? 1 , Rozalie Jedličková, Ržejce
Jan Seifert, úředník, svobodný, a Marie Prokopová
děti Aloisie (6.9.1822), Marie (16.2.1824), Jan (14.8.1825)
rodiče Marie Prokopové - Petr Prokop, měšťan, mistr soukenický, Volyně 18, Žofie Gruberová, Vimperk
František Budešínský, úředník, správce panství, svobodný, a Josefa Prokešová
svatba 29.5.1826 Volenice
děti Antonín František Josef (27.8.1826), František de Paula Josef Antonín (8.2.1828)
rodiče Františka Budešínského - Antonín Budešínský, direktor, Praha - Staré Město 436, Josefa Neumannová, Praha 213
rodiče Josefy Prokešové - Václav Prokeš, mistr sladovnický, r. 1826 Hoštice 1, r. 1828 spolupachtýř, Bohumilice 2, Anna Márová, Staré Sedlo 33
Josef Hozman, mistr polní, panství Štěchovice, a Josefa Blatská
svatba 23.11.1819 Volenice
děti Hynek (27.3.1822 - 26.3.1862), Tomáš (19.12.1823), Matěj (9.5.1826), Marie Anna (25.2.1828 Štěchovice 2)
r. 1867 psáni polní mistr v Bílenicích
rodiče Josefa Hozmana - Pavel Hozman, slouha, Hejná 11, Barbora Kořenská, Volenice 9
rodiče Josefy Blatské - Vojtěch Blatský, polní mistr, Štěchovice 2, Anna Mucková, Kraselov
kmotrem byl r. 1828 sedlák Matěj Hozman z Bojanovic
Tomáš Hozman, polní mistr (19.12.1823) a 1/ Kateřina Pavelcová (1822 Sloučín 6), 2/ Marie Klivanová (1844 Tažovice 9)
svatba 1/ 13.2.1849 Volenice, 2/ 26.2.1867 Volenice
bytem r. 1849, 1867 Kladruby 5, pak Tažovice 9, chalupník
Tomáš Vlček, obecní slouha, polní mistr, panství Tažovice, a Anna Kotroušová ( Lhota Tažovická 6)
děti Jakub (17.7.1820 Štěchovice 14 - 25.5.1823), N. dívka (25.6.1822 Štěchovice 14), Josef (30.7.1823 Štěchovice 10), Kateřina (28.7.1826 Štěchovice 14), Josefa (12.3.1829 Štěchovice 14), Jan (20.5.1831)
Václav Štrobl, šafář, a Kateřina Mašková (Lhota nad Rohanovem 8)
děti Barbora (1813 ?)
jako šafář zapsán r. 1833
Barbora Štroblová (1813) a Vojtěch Minichtáler (1809 Novosedly 35)
svatba 12.2.1833 Volenice
Václav Fanda, šafář
děti Anna (1816 ? - 22.10.1835 Štěchovice 1, horká nemoc)
Matěj Petlička, šafář, a Kateřina Houfová ( Novosedly 27)
děti Josef (2.1.1836)
Josef Mayer, polní mistr, panství Štěchovice, a 1/ Anna Šochmanová (Radešov 6 ), 2/ Anna Sosnová
děti 1. manželství Anna (cca 1800)
děti 2. manželství Josef (14.2.1838)
rodiče Anny Sosnové - František Sosna, chalupník, ??? 22, Marie Matějková, ??? 18
Josef Mayer s další manželkou uveden později v Radešově 28, podruh (pravděpodobně se přistěhoval za dcerou Annou)
Anna Mayerová (cca 1800) a Josef Mikeš, sedlák, Radešov 6, statek Čestice ( Radešov 6)
Anna byla r. 1834 podanná k statku Čekanice
bytem Radešov 6
děti * kol 1835
Jan Bílý, úřední správce, (1805 ? - 9.7.1839 Štěchovice 1)
zemřel ve věku 34 let na souchotě
František Antonín Winter, úředník, (1799), a Marie Ježková (1813)
svatba 2.8.1842 Volenice
děti Aloisie Marie (22.10.1842), Františka Marie (8.1.1844)
Marie Ježková byla r. 1842 hospodyně ve Štěchovicích 1
rodiče Františka Wintera - František Winter, měšťan, mistr provaznický, Blovice 57, Josefa Budilovská, Blovice 67
rodiče Marie Ježkové - Vojtěch Ježek, mistr kovářský, měšťan, Horažďovice 101 (r. 1842 také pachtýř hospody ve Vojnicích 4), Josefa Fialková, Strakonice 50
Filip Zyba, pasák, panství Horažďovice, a Veronika Krejčí
děti Antonie (27.5.1847)
rodiče Filipa Zyby - Matěj Zyba, domkář, Velešice 8, Eleonora Chaloušová, Horažďovice
rodiče Veroniky Krejčí - František Krejčí, podruh, Horažďovice 29, Kateřina Zofová, Veřechov
Vít Chruňák, poklasný, a Anna Havlíčková ( Hoslovice 50)
děti vypsány u Hoslovice 50, kde byl později chalupník
Adam Smrha, úřední správce, a Barbora Berková ( Střelské Hoštice 21)
děti Jana Bohumila (8.4.1846 - 24.5.1846), Marie Aloisie Božena (17.6.1847 - 9.7.1847), Aloisie Marie Stanislava (9.7.1848 - 26.9.1848)
rodiče Adama Smrhy - Karel Smrha, seldák, Tejnice 3, Jana Janečková, Tejnice 4
Michael Virth, hospodářský, a Walburga Blažková
děti Alžběta (1846 ? - 18.11.1849 Štěchovice 1), Bartoloměj (7.9.1849)
rodiče Michaela Wirtha - Bartoloměj Wirth, penzionovaný inspektor finanční stráže, Pelhřimov, Kateřina Weiserberger, Maxberg
rodiče Walburgy Blažkové - Leopold Blažek, mistr sladovnický, Němčice, r. 1849 psán z Čestic, Barbora Kulhánková, Tažovice 1
Alžběta Wirthová (1846 - 18.11.1849)
zemřela ve věku 3 roky z následku střelné rány z neopatrnosti
1862 SF Ferdinand Čermák, hospodářský, zahradník, panství Hoštice, (1800 Němčice 28) a Františka Foučková (1811 Hoštice)
děti Karolina (1830), Marie (6.1.1831), Anna (11.7.1833), Magdalena (1840) Františka (14.1.1843 - 14.9.1843), Aloisie a Františka (17.10.1845) - dvojčata, Vincencie (24.12.1847), Vincenc (1.1.1850)
bytem ještě r. 1862
rodiče Františky Foučkové - Václav Fouček, chalupník, Hoštice 19, Anna Komrsková, Strunkovice 9
Marie Čermáková (6.1.1831) a 1/ Jan Ině, šenkýř, (1.4.1831 Štěchovice 35), 2/ Antonín Kotrouš, šenkýř, (17.1.1848 Štěchovice 14)
svatba 1/ 7.2.1853 Volenice, 2/ 10.9.1872 Volenice
bytem Štěchovice 56
děti 1860 - 1875
Anna Čermáková (11.7.1833) a František Lorper recte Lorber, Praha 41 (1835)
svatba 8.2.1859 Volenice
rodiče Františka Lorpera - Bernard Lorper, chalupník, Wilkan? 4, Marie Anna Schindlerová
Magdalena Čermáková (1840) a Josef Jelínek, krejčovský tovaryš, Praha, Nové Město (1832 Rehovice 2, okr. ?, kraj Tábor)
svatba 11.2.1861 Volenice
rodiče Josefa Jelínka - František Jelínek, mistr krejčí, Dubovsko, okr. Neveklov, Josefa Chalupová
Aloisie Čermáková (17.10.1845 - 9.8.1846)
Františka Čermáková (17.10.1845 - 24.7.1862, souchotě)
František Sýkora, zahradník (1.10.1818 Štěchovice 22 ), a Barbora Průšová (Podčapy, okr. Březnice)
děti Anna (12.6.1850)
rodiče Barbory Průšové - Jan Průša, šenkýř, Podčapy u Březnice, Anna Zajčeková, Podčapy 16
Martin Cimburek, pasák, ( Mnichov 1), a Barbora Kopáčková ( Soběšice 6)
děti Josef (30.7.1851)
Jan Krejčí, mistr ovčácký, ( Hodějov 14), a Anna Pavelcová ( Sloučín 6)
děti Marie a Josef (15.3.1852) - dvojčata
Matěj Kvěš, kočí, ( Mnichov 24), a Terezie Pučilová ( Střelské Hoštice 40 )
děti Josef (6.3.1850), František (15.12.1852)
Václav Maleč, služebný, ( Novosedly 26 ), a Marie Cinková ( Damíč 31)
děti František (24.3.1853)
František Česánek, vozka, ( Hodějov 28), a Anna Řahotová ( Kraselov 15)
bytem Němčice 1, vozka
děti * kol 1850 - vypsány u Němčic
Václav Červený, polní mistr, majitel domku Frymburk 41, a Josefa Kováříková (Frymburk )
děti Josefa (1831 ?)
Josefa Červená (1831 - 9.2.1855 Štěchovice 2)
zemřela ve věku 24 let na ochrnutí plic
Josef Čermák, panský zahradník, ( Němčice 28), a Anna Bělohubá (Elčovice 33)
děti Antonín (26.3.1852), Anna (23.9.1855)
rodiče Anny Bělohubé - Josef Bělohubý, mlynář, Elčovice 33, Kateřina Koubová, Čestice 20
Karel Staněk, pasák, (1819 Lhota Tažovická 11), a Jana Vlčková (1821 Lhota Tažovická 7)
svatba 3.2.1852 Volenice
děti Antonie (1846 ?), Josef (1852 ?), Jan (26.6.1858), Karel (20.4.1861 - 23.8.1861), Karel (4.2.1863)
Josef Staněk, nádeník, (1852) a Marie Králová (25.6.1846 Zvotoky 8)
svatba 5.11.1889 Volenice
Antonie Staňková (1846) a Václav Kuncl, obuvník (1846 Kalenice 27)
svatba 14.4.1874 Volenice
bytem Lhota Tažovická 23
1862 byt 3/ Jan Jindřich, hlásný (1831) a Marie (1832)
děti Jan (1853), Leopold (1855), František (1859), Ladislava
1862 byt 4/ František Čejka, šafář (1792) a Kateřina (1797)
děti dívka
asi bratr Josef Čejka (1799) domkář Štěchovice 47
1862 Leopold Hrbek, zahradník (29.4.1828 Tažovice 1 - 13.12.1901) a Josefa Čermáková (8.4.1833 Tažovice 17 - 24.2.1906)
svatba 7.2.1860 Volenice
děti Marie Čermáková/Hrbková (9.11.1858), Leopold (17.10.1860), Evarist (7.12.1862), Anežka (17.8.1865), Alois (3.5.1867 - 13.5.1867),Václav (1.1.1869), Alois (15.1.1871), Božena (12.2.1874)
datum * Leopolda Hrbka a Josefy Čermákové je dle matriky Z
Marie Hrbková (9.11.1858) a Antonín Kalina, pekař, Střelské Hoštice 9 (1860)
svatba 11.8.1884 Volenice
rodiče Antonína Kaliny - Josef Kalina, havíř, Kladno 254, Barbora Fürstová, Telčoves
Leopold Hrbek (17.10.1860) a Barbora Požárková (1862 Kejnice 2)
svatba 25.1.1887 Volenice
od r. 1908 bytem Volenice 100 - děti vypsány tam
Anežka Hrbková (17.8.1865) a František Albrecht, topič v továrně, Plzeň (19.6.1868 Plzeň)
svatba 20.5.1901 Volenice
rodiče Františka Albrechta - František Albrecht, kameník, Plzeň, Marie Štruncová, Chrást u Rokycan 14
Alois Hrbek (15.1.1871) a 1/ Jana Brožová (9.5.1876 Běšetín 2), 2/ Marie Ježková (1878)
svatba 1/ 27.6.1900 Volenice, 2/ 26.8.1924 Volenice
r. 1900 poklasný ve Štěchovicích, r. 1925 bytem Štěchovice 2, šafář
Božena Hrbková, švadlena, (12.2.1874) a Eduard Lasovský, advokátní kancelista, Prostějov (12.1.1877 Prostějov)
svatba 27.5.1901 Volenice
rodiče Eduarda Lasovského - Rudolf Lasovský, tkadlec, Prostějov, Antonie Pospíšilová, Prostějov
Božena Hrbková byla r. 1901 švadlena v Prostějově, stejná adresa jako Eduard Lasovský
Josef Strejc, služebný, (1831 Radochov 9, okr. Nepomuk), a Barbora Papežová (1832 Kalenice 30)
svatba 11.11.1862 Volenice
děti Jan (14.12.1864 - 14.1.1865), Marie (10.2.1866)
rodiče Josefa Strejce - Bartoloměj Strejc, podruh, Radochov 17, Františka Petelíková, Radochov 7
Josef Strejc r. 1862 nádeník v Kalenicích 27
Petr Míčka, služebný, ( Vojnice 29), a Rosalie Cihlářová (Přešťovice)
děti Ludvík (19.8.1867)
rodiče Rosalie Cihlářové - Matěj Cihlář, obecní sluha, Přešťovice, Barbora Mizerová, Brusy
Václav Česánek, polní mistr, a Josefa Kováříková (1804 ? - 9.1.1868 Štěchovice 1)
rodiče Josefy Kováříkové - Antonín Kovářík, hokynář, Frymburk 40, Anna Lucková, Frymburk 40
Josefa Kováříková zemřela ve věku 64 let na dušnost
Vilhelm Frencl, hospodářský správce, a Anna Petermichlová
děti Marie (24.2.1868 - 21.3.1868), Vilhelm Ladislav (19.6.1869), Adolf Bohdan (23.1.1871 - 5.2.1871)
Vilhelm Frencl r. 1871 hospodářský správce Štěchovice 1 a majitel hospodářství Struhadlo 12, okr. Klatovy
rodiče Vilhelma Frencla - Tomáš Frencl, majitel manského statku, Svrkyně, okr. Smíchov, Františka z Montagů z Mezimostí (Innsbruck) v Tyrolách
rodiče Anny Petermichlové - Jan Petermichl, sládek, Malonice, okr. Sušice, Anna Konrádová, Eisenstrass
1873 František Seidl, bývalý šafář, (1798 - 15.5.1873 Štěchovice 1), a ??? († před 1873)
František Seidl zemřel ve věku 75 let na sešlost věkem
1875 Josef Kitzler, hospodářský správce (1837 - 10.3.1875 Štěchovice 1), a ???
rodiče Josefa Jitzlera - Norbert Kitzler, hospodářský direktor, Nový dvůr u Kutné hory
Josef Kitzler zemřel ve věku 38 let na pleuritický exsudat (plicní výpotek)
Josef Papež, hospodářský správce, a Anna Vilemína Hassmannová
děti Josef Eduard (31.8.1875 - 8.9.1875)
rodiče Josefa Papeže - Josef Papež, hospodářský úředník, Vesec, velkostatek Ronov, Josefa Kratochvílová, Smiřice
rodiče Anny Vilemíny Hassmannové - František Hassmann, majitel hospodářství, Kuthschkau, okr. Žatec, Vilemína
Jan Vodička, pasák, a Marie Mašková ( Nezamyslice 10)
děti Josef (1867 ? - 18.4.1877, Štěchovice 1, zánět mozkových blan), Jana (17.1.1874 - 9.2.1874), František (16.11.1877)
rodiče Jana Vodičky - Matěj Vodička, domkář, Tejřovice 1, okr. Horažďovice, Anna Klementová, Oustaleč 16
Josef Rejšek, služebný, (11.3.1848 Štěchovice 48 ), a Anna Hejpetrová ( Kejnice 23)
děti Josefa (23.4.1878)
r. 1862 byl sloužící ve Štěchovicích 5
Václav Chadim, čeledín, nájemník, (1833 Malý Bor - 8.8.1879), a Barbora Plochová (19.9.1837 Štěchovice 49)
svatba 26.7.1864 Volenice
děti Kateřina (4.5.1866 Štěchovice 51), Vincenc (14.4.1874 - 21.7.1874), Vincenc (28.7.1875), Antonín (12.6.1878)
rodiče Václava Chadima - Tomáš Chadim, domkář, Malý Bor 33, Josefa Šafandová, Třebomyslice 2
Kateřina Chadimová (4.5.1866)
vystoupila z církve 17.2.1921 Plzeň
Vincenc Chadim (14.4.1874 - 21.7.1874)
zemřel ve věku 3 měsíců na zánět žláz na krku
Vincenc Chadim (28.7.1875)
vystoupil z církve 22.8.1920 Plzeň
Havel Lavička, čeledín, († před 1892), a Kristina Kmochová (1846 Tažovice 5)
děti Anna (16.5.1876 ?)
Kristina Kmochová se 14.6.1892 vdala za Tomáše Vitěku, domkáře, vdovce ze Štěchovice 53 (1822 Mukárov 11)
Anna Lavičková (16.5.1876) a Karel Křesťan, zedník (11.7.1874 Štěchovice 45 )
svatba 13.11.1899 Volenice
bytem Štěchovice 53
Josef Poustka, zahradník, a Marie Skalická
svatba Čimelice (matrika 7, str. 97)
děti Antonie (28.4.1879)
rodiče Josefa Poustky - Marie Poustková, dcera Matěje Poustky, domkář, Jabloná 21, Anna Pejchová, Kelce 30, okr. Benešov u Tábora
rodiče Marie Skalické - Matěj Skalický, dělník, Ruzín 29, okr. Smíchov, Marie Pojistková, Jabloná
Josef Mázdra, hajný, a Marie Joujová
děti Jan (26.6.1872 Stražíště), František (8.10.1874 Stražíště 9), Marie (25.5.1878 - 15.5.1880, záškrt), Kristina (25.12.1879)
Josef Mázdra uveden r. 1904 jako šafář v Ohrazenicích 2
rodiče Josefa Mázdry - František Mázdra, nádeník, Nerechce 5, Marie Hanzlíková, Nerechce 2
rodiče Marie Joujové - Václav Jouja, nádeník, Stražíště 9 († před 1880), Anna Márová, Myslín 21 (1799 - 12.2.1880 Štěchovice 1)
Jan Mázdra (26.6.1872) a Josefa Bergerová (18.2.1877 Štěchovice 33)
svatba 27.10.1896 Volenice
bytem Štěchovice 2, Štěchovice 7
František Mázdra, hostinský, Škůdra 39 (8.10.1874) a Anna Šoulová (22.9.1878 Škůdra 16)
svatba 28.1.1902 Volenice
bytem u Příbrami
Kristýna Mázdrová (25.12.1879) a Václav Vebr, nádeník (1.10.1881 Ohrazenice 16)
svatba 9.2.1904 Volenice
František Rychtář, čeledín, (1842 Vojnice 34), a 1/ Josefa Brabcová (1842 Škůdra 32), 2/ Kateřina Brabcová (1850 Škůdra 32)
svatba 1/ 28.11.1865 Volenice, 2/ 20.2.1882 Volenice
děti 1. manželství Jan (1867 ?), Kateřina (27.10.1879 - 1.1.1880), Vojtěch (14.12.1880)
děti 2. manželství Josef (18.1.1883 Vojnice 27)
r. 1882 uveden jako nádeník Vojnice 27, r. 1904 uveden jako podruh ve Vojnicích 28
Jan Rychtář (1867), nádeník, a Marie Špindlerová (1860 Krejnice 27)
svatba 2.9.1889 Volenice
bytem Ohrazenice 13, Štěchovice 1, kočí
děti * kol 1890 - vypsány u Ohrazenic
Vojtěch Rychtář (14.12.1880) a Antonie Bláhová (12.7.1882 Volenice 97)
svatba 19.1.1904 Volenice
Josef Rychtář, nádeník, (18.1.1883) a Anna Fišerová (1886 Kladruby 45)
svatba 9.2.1909 Volenice
Karel Schwarz, čeledín, (1856 Volenice 41), a Anna Řežábková (1860 Zahorčice 28, viz Kraselov 1)
svatba 27.1.1880 Volenice
děti Marie (16.9.1880 Kladruby 1), Anna (5.6.1883 - 31.8.1883)
Jan Klásek, panský hajný, ( Horažďovice 32) a Marie Zborníková ( Střelské Hoštice 27 )
bytem r. 1883, později bytem Němčice 1 - děti vypsány tam
1862 Matěj Vojík, kočí, nádeník, (1817 - 23.1.1882 Štěchovice 51) a Anna Marešová (1826 Žichovice 22 )
děti Vojtěch (1849), František (1853), Anna (12.3.1858), Vincencie (18.7.1861)
bytem již r. 1862
rodiče Matěje Vojíka - Josef Vojík, podruh, Svatopole, Majdalena Martinová, Malé Hydčice 3
Matěj Vojík zemřel ve věku 60 let (dle jiných evidencí * 1817, dle matriky Z 1822) na vřed
Vincencie Vojíková (18.7.1861) a Josef Kovářík, nádeník (1857 Svíratice)
svatba 8.5.1883 Volenice
bytem Štěchovice 57
děti * kol 1885
Vojtěch Vojík, (1849) a Anna Plechatá (1850 Kladruby 18)
svatba 3.2.1874 Volenice
bytem Štěchovice 51, domkář
Vojtěch Vojík byl r. 1880 zároveň čeledín ve dvoře v Daměticích
1/ Jan Fürst, kočí, (1845 Linz), 2/ Fišl, (Záluží, Blovice), a Marie Trmatová (9.11.1853 Štěchovice 60)
svatba 1/ 30.7.1872 Volenice
děti 1. manželství Františka (30.12.1872), Marie (15.2.1875), Vincencie (30.9.1877), Anežka (24.3.1880), Kristina (6.10.1882), Růžena (11.12.1884)
rodiče Jana Fürsta - Eva Fürstová, nádenice, Vítkovice
Marie Fürstová (15.2.1875 - 23.7.1942 Stříbro) a Josef Straka, horník, Zemětice
bytem Zbuch 64, Dobřany
Vincencie Fürstová (30.9.1877) a Josef Mudra
svatba 2.8.1909 Těnovice
Anežka Fürstová (24.3.1880) a Josef Bistřický (Lučiště 31 u Blovic)
svatba 5.11.1913 Těnovice
Martin Kába, zahradnický pomocník, a Anna Petrášková
děti Jan Nep. (15.5.1885 - 30.5.1885)
rodiče Martina Káby - Matěj Kába, domkář, Nalžovy 32, Marie Zahrádková, Nalžovy 32
rodiče Anny Petráškové - Prokop Petrášek, podomek, Klementice, Rosálie dcera Václava Hrdého, sedláka, Velenovy 41
Ferdinand Franz, zámecký zahradník, a Marie Rybáčková
děti Jan Ludvík (14.11.1885)
rodiče Ferdinanda Franze - Ferdinand Bedřich Franc, kupec, Waltsch 136, okr. Bochov, Anna Michl, Waltsch 106
rodiče Marie Rybáčkové - Jan Rybáček, papírník, Nýrsko 70, Veronika Schmeiss, Bezděkov
Václav Míka, čeledín, a Anna Kůstková
děti Anežka (1.3.1883 - 10.10.1884), Jan (31.5.1886)
rodiče Václava Míky - Antonín Míka, domkář, Kadešice 33, Marie Němcová, Rohanov 9
rodiče Anny Kůstková - Jakub Kůstka, domkář, Dražovice 37, Kateřina Pinkasová, Dražovice 26
František Brož, čeledín, (1860 Mnichov 28), a Marie Polanová (1860 Horní Poříčí 11)
svatba 29.1.1884 Volenice
děti Jan a Marie (22.6.1884), Petr (29.6.1886 - 12.6.1887 Mnichov)
Jan Brož (22.6.1884) a ???
svatba 23.11.1909 Katovice
Marie Brožová (22.6.1884 - 17.8.1884)
František Rejšek, hajný, a Františka Trnková
děti Tomáš (21.11.1886 Štěchovice 5)
rodiče Františka Rejška - Martin Rejšek, Bukovník, Marie Kojzarová, Ještín? 3
rodiče Františky Trnkové - Tomáš Trnka, nádeník, Rozsedly 12, Františka Sýkorová, Dolany 18
Tomáš Rejšek (21.11.1886) a Ludmila Šedivá (Buchlov?)
svatba 21.11.1919 Praha
vystoupil z církve 6.12.1930 Praha
Jan Machovec, čeledín, a Marie Chvostová ( Milčice 7)
děti Antonie (10.4.1887 - 20.10.1914 Strakonice )
rodiče Jana Machovce - Josef Machovec, podruh, Kado 6, Kateřina Kuchařová, Dobrotice 4
Antonín Pešek, čeledín (10.1.1859 Tažovice 19), a 1/ Marie Kočí ( Kraselov 31)2/ Antonie Pavlíková (9.5.1873 Krejnice 34)
svatba 2/ 26.1.1904 Volenice
děti 1. manželství Marie (21.8.1886), Josefa (27.2.1888)
děti Antonie Pavlíkové za svobodna Václav Pavlík (14.7.1899 Krejnice 34 - 7.8.1899)
r. 1904 bydlel Antonín Pešek v Ohrazenicích 1, čeledín
Josefa Pešková (27.2.1888) a František Kolář
svatba 21.9.1914 Vídeň
František Dlouhý, čeledín, (1851 Kladruby 27), a 1/ Anna Hochová (1844 Sedlo 9), 2/ Anna Neřádová (1853 Novosedly 34)
svatba 1/ 3.11.1875 Volenice, 2/ 8.2.1887 Volenice
děti Anny Hochové - Anna Hochová (před 1868)
děti 1. manželství Marie (12.2.1879 ? - 12.1.1880 Štěchovice 1), Josef (6.3.1881)
děti 2. manželství Marie (10.4.1888 - 4.3.1890)
Anna Hochová byla r. 1868 služebná v Kladrubech 20
Josef Dlouhý (6.3.1881) a Barbora Fischerová (Štěchovice 6)
svatba 16.8.1924 Volenice
Marie Pinkasová, děvečka, domovská obec Dražovice
děti N. chlapec (asi 13.2.1889) - nalezený mrtvý skrytý v kamnech
pohřeb byl 25.2.1889 ve Volenicích
Jan Engl, hospodářský správce, a Barbora Domabilová
děti Jan Julius (12.4.1889 - 30.10.1908 )
rodiče Jana Engla - Václav Engl, hospodářský, I??? 6, Magdalena Friedlová, Lohová
rodiče Barbory Domabilové - Matěj Domabil, hospodářský, Stěnovice 1, okr. Plzeň, Anna Kokošková, Borek 5
Tomáš Kubeš, čeledín, (1865 Veřechov 26 - 9.5.1892), a Františka Zdeňková ( Čimice 29)
děti Václav (5.11.1890 - 21.9.1892 Veřechov)
Tomáš Kubeš zemřel ve věku 27 let na tyfus
Václav Benda, dělník, a Marie Zdeňková ( Frymburk 19)
děti Anna (1870 ?, fara Nezamyslice)
Anna Bendová (1870) a Tomáš Kadlec, zedník (1867 Hodějov 31)
svatba 27.1.1891 Volenice
Matěj Kopa, čeledín, ( Strašín 46), a Josefa Vondrová ( Dražovice 16)
děti Jan (27.2.1893 - 30.3.1894 Damíč)
Tomáš Rejšek, čeledín, ( Soběšice 69), a Marie Šandarová ( Soběšice 15)
děti Tomáš (4.3.1891 Soběšice 14), Antonie (18.6.1893)
Tomáš Rejšek (4.3.1891) a Anna Jupová
svatba 1919 Souš
bytem Most, průvodčí vlaku
potomci severní Čechy
František Rejšek, čeledín ( Frymburk 34), a Marie Petříková ( Hodějov 1)
děti František (18.10.1894)
Leopold Pokorný, hospodářský správce, (Předslavice), a Julie Špindlerová ( Bukovník 52)
děti Božena Emilie (20.5.1892 - 20.11.1893), František de Paula (1.7.1893), Huberta (16.5.1895)
rodiče Leopolda Pokorného - František Pokorný, hospodářský správce, Předslavice 1, Anna Kohlová, Obice 1
František Pokorný (1.7.1893)
vystoupil z církve ???, vrátil se do církve 5.1.1932 Praha Dejvice
Josef Kozlík, čeledín, a Magdalena Lavičková (Velešice)
děti Václav (15.3.1895 Třebomyslice)
Václav Kozlík (15.3.1895 - 4.7.1895) - zemřel na zánět mozkových blan
Tomáš Vrzal, čeledín (Vojnice, viz Mačice 28), a Anna Lohbergrová (Čepice 8)
děti Anna (18.7.1895)
rodiče Anny Lohbergrové - Josef Lohbergr, domkář, Čepice 8, Anna Balatá, Vlkonice 2
Anna Vrzalová (18.7.1895)
vystoupila z církve 8.9.1926 Strakonice
Vavřinec Sklenář, čeledín (1825 - 28.6.1889 Štěchovice 1), a Anna Bendová
Vavřinec Sklenář zemřel ve věku 64 let na mrtvici
František Schwarz, čeledín, ( Kladruby 22), a Josefa Hromádková ( Kladruby 47)
později bytem Kladruby 47, domkář
Terezie Urbanová
děti Václav Urban (10.8.1895 Jiřetice, za vsí na cestě k Čepřovicům - 20.10.1895 na cestě u Štěchovic)
rodiče Terezie Urbanové - Matěj Urban, loutkář, Bukovník, okr. Sušice
Jan Kulčický, hospodářský správce, pojezdný, (1855 domovská obec Buchlovice), a Marie Bártíková (16.11.1867 Štěchovice 40)
svatba 7.2.1887 Volenice
děti Leopoldina Štěpánka (30.12.1887 Kladruby 1), Aloisie Marie (17.6.1889 Kladruby 1), Jan Blažej (1.9.1895 Kladruby 1), František Jiří (31.8.1897)
rodiče Jana Kulčického - Josef Kulčický, kloboučník, Buchlovice, okr. Hradiště, Antonie Zapletalová, Buchlovice
Aloisie Marie Kulčická (17.6.1889) a Antonín Vaňura
svatba 28.6.1920 Moravský svatý Jan
Jan Blažej Kulčický (1.9.1895) a Eliška Šestáková (Sazemice)
svatba 1.2.1926 Myslečovice, ČSR
Lambert Imber, čeledín, ( Nezamyslice 33), a Marie Kašperová ( Kejnice 5)
děti Žofie (24.4.1898)
František Mařík, čeledín, (1869 Koclov 4 ), a Anna Sklenářová (1871 Žichovice 13)
svatba 17.1.1892 Volenice
děti Anna (24.6.1892 Mačice 1), Václav (11.11.1894), Anna (8.5.1898), Marie (27.8.1901 - 26.3.1902), František (8.2.1903 - 9.2.1903)
Václav Mařík (11.11.1894) a Josefa Klivanová
svatba 29.1.1921 Volenice
Anna Maříková (8.5.1898) a Alois Chvál (Cerhonice 16)
svatba 17.9.1949 Volenice
Josef Brabenec, čeledín, (1865 Kladruby 25), a 1/ Anna Bohuslávková (1870 Kalenice 18), 2/ Marie Bohuslávková (17.3.1866 Kalenice 18 - 15.7.1899 )
svatba 1/ 5.2.1889 Volenice, 2/ 7.1.1896 Volenice
děti 1. manželství Matěj (22.12.1889 Kladruby 9)
děti 2. manželství Růžena (19.11.1896 - 4.10.1897), Josef (22.7.1898)
r. 1889 bytem Kladruby, nádeník
Marie Bohuslávková zemřela ve věku 33 let na souchotiny
Anna a Marie byly sestry
Matěj Brabenec (22.12.1889) a Josefa Oplová
svatba 2.6.1914 Volenice
Josef Brabenec (22.7.1898) a Kateřina Kaslová (Dolní Lukavice)
svatba 2.1.1922 Litice
Josef Řežábek, dělník, ( Kraselov 1), a Jana Ladmanová (Dobrotice)
děti Karel (7.11.1898)
rodiče Jany Ladmanové - Josef Ladman, krejčí, Dobrotice 27, Marie Rodinová, Dobrotice 2
Karel Řežábek (7.11.1898) a Františka Rychtářová (Vísky 25)
svatba 27.12.1924 Horažďovice
Josef Šabek, pasák, (Loužná), a Josefa Rodinová (Slatina)
děti Jaroslav (21.11.1898 - 28.7.1899 Osek)
rodiče Josefa Šabka - ???, Josefa Ursová, Loužná
rodiče Josefy Rodinové - Matěj Rodina, podruh, Slatina, okr. Blatná, Barbora Setková?, Nedřev
Václav Hromádka, čeledín, a Marie Polenková (Kalenice 1)
děti N. dívka (7.2.1899)
rodiče Marie Polenkové - František Polenka, šafář, Kalenice 1
Matěj Čapek, čeledín, (Hoštice 12), a Marie Lencová (Přechovice 39)
děti Johanna (3.5.1895 - 15.1.1900), Vojtěch (13.8.1899 - 17.10.1899)
rodiče Matěje Čapka - Vojtěch Čapek, chalupník, Hoštice 12, Marie Krajánková, Milivice (Milejovice) 16
rodiče Marie Lencové - František Lenc, bednář, Přechovice 39, Anna Lišáková, Rohanov
Tomáš Brabec, čeledín, a Kateřina Špindlerová (Mačice 1)
děti Josef (26.1.1899 - 16.8.1899)
Jan Rychtář, kočí, ( Štěchovice 1 ), a Marie Špindlerová ( Krejnice 27)
bytem také Ohrazenice 13 - děti vypsány tam
děti
Antonín Čekan, čeledín, a Terezie Rudlová (Bukovník 18)
děti Antonín (27.5.1900 - 26.3.1901)
Václav Mařík, čeledín, a Kateřina Zábranská (Kalenice 16)
děti Karel (21.3.1901 - 18.6.1901)
1904 František Klivan, čeledín, a Kateřina Bečvářová (Zálesí 9)
děti Růžena (17.10.1901 - 24.12.1902), Emilie (30.9.1904 - 12.12.1904 Štěchovice 1)
1921 maj. Eliška Veselá
1921 byt 1/ Josef Maňhal (1839 Sedlice) a Marie (1843 Chlum u Blatné)
1921 byt 2/ Jan Kopeček (1843 Netolice) a Terezie (1847 Sušice)
děti Boleslav (1886 Strakonice), Jan (voják) (1889), Božena (1872 Střelohoštice), Marie (1878 Střelohoštice)
vnučka Kopečková Marie (1892 Strakonice), vnuk Kopeček Antonín (1906 Vysočany)
1921 byt 3/ Josef Zykán (1887 Řeporyje, Smíchov)
1921 byt 4/ Václav Popp (1872 Mačice) a Julie Žílová (1883 Nezdice)
děti Václav (1910 Strakonice), Františka (1908), Karel (1912-1916)
1921 byt 5/ František Rybáček (1872 Malý Bor) a Albína Krumlová (1876 Mnichov)
děti Václav (1899 Malý Bor), František (1908 Frymburk), Josefa (1897 Michov), Marie (1902 Michov), Karolína (1906 Frymburk)
1989 vráceno v restitucích, maj. Helena Dolejšová (Štěchovice 1)
2006 maj. Helena Dolejšová
2010 Dolejšovi


2 Panské stavení
číslo parc. 4
1848 SF prázdné
1862 SF Václav ? , polní mistr (1810) a Josefa (1807)
děti Václav (1839), František (1846), Marie
1921 byt 1/ Vojtěch Rezek(1878 Neuslužice) a Marie (1878 Nihošovice)
děti Josef (1902 Bohunice), Vojtěch (1904 Bohunice), Marie (1900 Bohunice)
1921 byt 2/ Jan Mázdra (1872 Stražíště) a Josefa Bergerová (1877 Štěchovice 33 )
později Štěchovice 7, osudy dětí vypsány tam
1921 byt 3/ Václav Brož (1868 Krejnice) a Antonie Brožová (1873 Ohrazenice)
děti Václav (1896 Ohrazenice)
otec Václav (1839 Ohrazenice), sestry Terezie Brožová (1872 Krejnice), Anežka (1889 Ohrazenice)
1921 byt 4/ František Opl, (7.4.1875 Krejnice - po 1925, před 1954), a Ludmila Brožová (16.9.1881 Kejnice - po 1954 Štěchovice 54)
děti Petr (1901 Žihobce), František (11.6.1903), Josef (1903 Žihobce), Marie (8.6.1906 Bílenice), František (1910), František (1915)
r. 1925 bytem Štěchovice 28
František Opl, kočí (11.6.1903) a Marie (26.6.1901)
r. 1925 bytem Štěchovice 28
Marie Oplová (8.6.1906) a František Masák (1.12.1903 Štěchovice 14)
svatba 31.10.1925 Strakonice (civilní sňatek)
r. 1925 František Masák tajemník zem. a lesního dělnictva, Pardubice
bytem Volenice 62
František Opl (1915) a Marie Hradská (1916 Koclov)
svatba 1942
bytem Štěchovice 54, Štěchovice 1
1921 byt 6/ František Jelen, čeledín, (1855 Novosedly 25) a Marie Křešničková (1869 Dolní Poříčí)
děti Jan Křt.(1895 Katovice), Marie (13.4.1902 -13.9.1902)
1925 byt 1/ Rudolf Bandl, (19.7.1888 Dörfel/Vesec, okr. Liberec), a Marie Augusta Richter (7.12.1890 Warnsdorf)
svatba 25.11.1911 Varnsdorf
děti Rudolf, Karel (9.11.1916)
r. 1932 přijati do domovské obce Štěchovice
Rudolf Bandl a Antonie Pitrovská (1907 Štěchovice 54)
bytem Štěchovice 54
1925 byt 3/ Josef Kocktein (1905), zahradník, a Anna (1908)
děti Karel (1930)
2006 maj. Helena Dolejšová
2010 Dolejšovi


3 Locháč domek
číslo parc. 7
m1790 Jakub Opava a Alžběta Šimková
děti Jakub (1790)
Matouš Ploch, domkář
děti Anna (cca 1790)
Anna Plochová (cca 1790)
děti za svobodna Matěj Ploch (13.1.1814 - 1.8.1843)
Matouš Ploch, domkář, a Marie Anna Biskupová ( Štěchovice 21)
děti Anna (cca 1810)
Anna Plochová (1788) a 1/ František Dolanský, voják, (1787 Horažďovice - před 1817), 2/ František Sporka, domkář (1792 Štěchovice 46)
svatba 1/ 19.10.1813 Volenice, 2/ 17.5.1820 Volenice
bytem Štěchovice 46
děti * kol 1825
rodiče Františka Dolanského - František Dolanský, mlynář, městský hajný, Horažďovice 53
1848 Jan Ploch, domkář, a Josefa Přesejpalová
děti Josef (1.12.1819), Prokop (4.7.1821), František (1.4.1824), Dominika (1.8.1826), Anna (17.7.1829), Martin (9.11.1831)
rodiče Josefy - Františka pozůstalá vdova po Josefovi Veselým, podruh, Strašice 10, rodiče Františky - Jan Přesejpal, zahradník, Jírno 1
Josef Ploch (1.12.1819) a 1/ ???, 2/ Kateřina Rejšková ovd. Vondrová (20.11.1822 Volenice 37)
svatba 31.8.1875 Volenice
bytem Hoštice 68, domkář, po svatbě bytem Volenice 37
Prokop Ploch, služebný, Volenice 43, (4.7.1821) a Kateřina Krejčí, služebná, Volenice 43 (1830 Lhota pod sv. Annou 9)
svatba 25.11.1862 Volenice
rodiče Kateřiny Krejčí - Josef Krejčí, chalupník, Lhota pod sv. Annou, Kateřina Mašková, Kraselov 4
1820 Vojtěch Šebelík, domkář, a Kateřina Michálková (Lhota Střelohoštická)
děti Marie Anna (1793), Ondřej (23.11.1797), Václav (25.9.1800), Veronika (30.1.1804 Štěchovice 3 - 26.8.1804), Anna (30.12.1806 - 9.1.1807), Kateřina (29.4.1812 Štěchovice 14)
rodiče Kateřiny - r. 1797 je Kateřina dcerou Kateřiny Mojkové, domkářky, Lhota Střelohoštická, do r. 1806 - otec Václav Mojka, domkář, Lhota Střelskohoštická (nutno ověřit příjmení u zápisu r. 1812)
r. 1848 je matka Kateřina zapsána jako Opavová ze Lhoty Střelohoštické
r. 1835 uveden jako domkář ve Štěchovicích 65, r. 1838 uveden jako domkář ve Štěchovicích 55, r. 1843 domkář ve Štěchovicích 6
Marie Anna Šebelíková (1793) a Martin Vácha (12.8.1796 Štěchovice 16)
svatba 12.2.1828 Volenice
bytem Štěchovice 65, domkář
děti * kol 1820
Kateřina Šebelíková (29.4.1812) a Václav Vaněk, vysloužilý voják, podruh (1799 Malý Bor)
svatba 29.2.1848 Volenice
děti za svobodna Marie Šebelíková (24.8.1838 Štěchovice 55 - 4.10.1838), Anna Šebelíková (23.6.1843 Štěchovice 65 - 6.7.1843)
rodiče Václava Vaňka - Vojtěch Vaněk, domkář, Malý Bor 27, Rosalie Šimánková, Slatina
1848 před r. 1848 oddělena polovina budovy na Štěchovice 62 - maj. Mathias Boř (Zelenků domek) a Tomáš Sýkora (Sýkorů domek)
František Opava, podruh, a Marie Jiříková (1789 Frymburk - 10.4.1853)
svatba ??? (cca 1821)
děti Josefa (1814), Josef (1818), František (1826), Rozalie (1833), Václav (1836)
rodiče Marie Jiříkové - Vojtěch Jiří, šenkýř, Frymburk, Alžběta Novotná, Domoraz
r. 1841 bytem Štěchovice 68, r. 1846 bytem Štěchovice 51, pro přehlednost děti vypsány zde
Marie Jiříková zemřela ve věku 64 let na vodnatelnost
m1853 Josefa Opavová (1814) a Martin Kryštof, krejčovský tovaryš, (1812 Droužetice 13)
svatba 14.9.1853
děti Barbora Opavová (1838), Josef Opava (27.11.1841 Štěchovice 68 - 1.6.1843), Václav Opava/Kryštof (8.11.1844 Štěchovice 66), Josef Opava (6.3.1851 Štěchovice 3 - 2.2.1852)
rodiče Martina Kryštofa - Matěj Kryštof, domkář, Droužetice 13, Anna Rysová, Skály
jako svobodná bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost vypsáno zde
m1852 Josef Opava (1818) a Barbora Nohová (1822 Štěchovice 29, rozená Kalenice 15)
svatba 23.2.1852
bytem Štěchovice 48
m1850 František Opava (1826 - 1862), truhlář, a Anna Pašavová (6.7.1826 Štěchovice 11 )
svatba 2.7.1850
bytem Štěchovice 48
m1834 Tomáš Opava, polní mistr, panství Vysoký Hrádek, a Kateřina Bařmová? (František Bařm?)
děti Josef (11.2.1834 - †), Josef (19.3.1835 Štěchovice 2 - 13.4.1835), Václav (29.8.1836)
rodiče Kateřiny Bařmové? - František Bařm, polní mistr, Malá Strana 38, panství Týn nad Vltavou, Kateřina Fryšková, dvůr Jarošovice, panství Týn nad Vltavou 38
1858 Václav Plechatý, domkář, krejčí, (19.4.1819 Štěchovice 38 - 19.11.1859) a Terezie Masopustová (1824 Kraselov 17 - 27.12.1880)
děti Anna (1849 fara Kraselov), Kateřina (8.2.1850 - 2.2.1860), Marie (22.4.1852 - 10.6.1872, neštovice), Jana (16.5.1855), Vincenc (18.5.1857 - 29.1.1863), Barbora (24.11.1859 - 24.12.1859)
r. 1853 podruh Štěchovice 17, r. 1883 majitel Štěchovice 3
František Macholda, krejčí, domkář, (1845 Ohrazenice 4), a Anna Plechatá (1849)
svatba 11.2.1873 Volenice
děti Anna (17.11.1873), František (22.1.1876 - 27.1.1876), Marie (1.12.1876 - 18.1.1881), Jana (7.8.1879), Marie (29.1.1882), Terezie (23.4.1885 - 27.4.1885)
1862 SF Vojtěch Janoušek, podruh, (1825 Štěchovice 59 - 30.8.1891 Štěchovice 8), a Marie Opavová (19.9.1825 Štěchovice 5 - 3.3.1890 Štěchovice 22)
svatba 14.9.1857
r. 1862 bezdětné manželství
Marie Opavová zemřela ve věku 65 let na ochrnutí plic
1862 SF Tomáš Vojta, zedník, a Marie
děti Antonín, Barbora
1883 Václav Plechatý
1921 František Opl, domkář, (7.2.1868 Volenice 21 - po 1848) a Marie Rezková (2.8.1874 Čimice 77 - před 1948)
svatba ??? (ohlášky 10.1899 Nezamyslice)
děti František (1903), Josef (1907), Marie (6.7.1909), Marie (1912)
r. 1921 bytem neteř Marie Jiříková (1893 Čimice), strýc Václav Kratochvíl (1840 Sušice), teta Josefa Kratochvílová (1839 Čimice)
2006 Karel Šimánek
2009 Jiřina Vojíková (Strakonice)


4 Pech dvůr
číslo parc. 18
Ondřej Vojta a Juliána
děti Jakub (1720)
1752 Jakub Vojta (1720) a Anna Jeřábková (1725 Štěchovice 19 )
svatba 1752
děti František (1753)
František Vojta, sedlák, (1753) a Magdalena Hromadková (Kalenice či Kladruby 13 či Koclov 13)
děti Anna (1.3.1784), Vojtěch (8.4.1777), Marie Anna (1791), Magdalena (1784)
Marie Anna Vojtová (1791) a Antonín Skřivan, domkář, vdovec (1766 Milčice 9)
svatba 30.1.1827 Volenice
děti za svobodna Josefa Vojtová (17.1.1822 - 28.1.1822)
Anna Vojtová (1.3.1784) a Tomáš Vácha (13.12.1783 Štěchovice 18 )
bytem Štěchovice 18
Magdalena Vojtová (1784) a Josef Poduška (1786 3)
svatba 14.2.1808 Volenice
Magdalena Vojtová (cca 1790) a Josef Beneš, sedlák
bytem Volenice 13
děti * kol 1820
František Vojta neb Pecha, sedlák, († před 1851), a Anna Turková neb Dolíšková (1772 Volenice 20 - 27.4.1851)
děti Jakub (26.5.1794 - 30.4.1800), Jakub (14.6.1795), Kateřina (24.1.1798), Jan (26.?.1800), Tomáš (6.12.1802 - 26.7.1804), Josefa (16.3.1805 - 2.5.1806), Josefa (25.2.1807 - 5.5.1807), František (28.4.1808 - 10.4.1809)
Anna Dolíšková zemřela ve věku 78 3/4 roku na sešlost věkem
Kateřina Vojtová (24.1.1798) a Josef Benada (17.1.1792 Volenice 43)
svatba 22.8.1815 Volenice
bytem Volenice 43
1832, 1848 SF Vojtěch Vojta neb Pecha, sedlák, (1777 - 22.2.1843), a Anna Krejčí neb Masopustová (1796 Stachy 45 - 25.4.1865)
děti Anna (27.7.1821), Vojtěch (16.4.1825), Josef (26.9.1829 Zvotoky 1), Josefa (25.2.1832 - 19.2.1835)
rodiče Anny Krejčové neb Masopustové - Josef Masopust neb Krejčí, podruh, Stachy 43, Rosalie Kramlová, Stachy 45
Vojtěch Vojta zemřel ve věku 67 let na zlínění mozku, Anna Masopustová zemřela ve věku 65 let na souchotiny
proč se Josef (1829) narodil ve Zvotokách je neznámé, možná byla Anna u příbuzných na pouti a po cca 14 dnech pobytu porodila
Anna Vojtová (27.7.1821) a Václav Češek, sedlák, Hrádek, (1822)
svatba 8.10.1844 Volenice
rodiče Václava Češka - Václav Češek, sedlák, Hrádek 13, Magdalena Ouředníková, Zbince 14
Magdalena Masopustová ovd. Půlkrábková, vdova po Josefu Půlkrábkovi, sedláku ze Zvotok 1 (1778 - 8.8.1871 Štěchovice 4)
1861 Josef Vojta, sedlák, (26.9.1829 - 23.7.1906 Štěchovice 11, mrtvice) a Marie Housková (1832 Novosedly 20 - 1914)
svatba 9.11.1852 Volenice
děti Josef (18.9.1854), Jan (1855), František (14.10.1856), Marie (16.2.1859 - 5.10.1874), Karel (13.8.1862 - 7.4.1865), Barbora (19.10.1867), Anežka (29.12.1872), Marie (23.1.1876 - 16.2.1877, vysílení)
maj. r. 1884, 7.11.1883 zakoupili Štěchovice 11 jako výminek a přestěhovali se tam
Josef Vojta (18.9.1854), profesor c.k.gymn. Praha, a Marie Iňová (20.12.1863 Štěchovice 35 )
svatba 16.9.1889
bytem Štěchovice 35
Marie Vojtová (16.2.1859 - 5.10.1874)
zemřela ve věku 15 let na zánět srdce
Barbora Vojtová (19.10.1867) a Komárek (Horažďovice, Babiny)
r. 1921 žila Barbora s matkou ve Štěchovicích 11, nar. 1856
informace o svatbě je z trestních listů
Anežka Vojtová (29.12.1872) a František Chval, sedlák (1862 Koclov 1)
svatba 12.6.1894 Volenice
bytem Koclov 1
1921 František Vojta, sedlák, (14.10.1856 - po 1925) a Anna Bakulová (1867 Třešovice 22)
svatba 7.2.1888 Jinín
děti Marie (26.11.1888 - 1.6.1931), František (21.2.1891 - 31.8.1952 Hradec Králové), Josef (27.7.1892), Anna (3.9.1893), Emilie (12.12.1894), Emanuel (18.12.1898), Jan (1902)
rodiče Anny Bakulové - Jan Bakule, sedlák, Třešovice 22, Rosalie Maroušková, Třešovice 22
pastevec Josef Chalupný (1893 Maleč), služka Marie Švenková (1891 Třebestovice, Č. Brod)
František Vojta (1856) žil kolem r. 1925 u syna Emanuela ve Štěchovicích 22
Emanuel Vojta (18.12.1898) a Anna Iňová (1915 Štěchovice 35)
bytem Štěchovice 22
Anna Vojtová (3.9.1893) a Matěj Zachata, rolník, (4.2.1893 Volenice 15)
svatba 1921
bytem Volenice 15
1925 Josef Vojta (27.7.1892 - před 1948) a Marie Zachatová (1.2.1895 Volenice 15 )
svatba 1.2.1921 Volenice
děti Josef
2006 Vojtovi5 Boček dvůr
číslo parc. 19, 20 20
1811 Boček
děti Václav Opava, Dorota Bočková, Kateřina Bočková
Václav Boček, sedlák
děti Veronika (cca 1770)
Veronika Bočková (cca 1770)
děti za svobodna Ondřej Boček (14.?.1800 - 11.3.1801)
1836 Matěj Opava neb Boček, sedlák, (1749 - 26.3.1836) a Kateřina Lepová (1762-1832)
děti Vojtěch (1784?), Václav (1786-1847), Anna (1788), Dorota (1791), Vavřinec (10.8.1793 - ?), Kateřina (29.7.1796), Matěj (3.2.1799 - 25.9.1806), Marjanna (9.9.1802 - 23.2.1804)
rodiče Kateřiny - Jakub Lepa, mlynář, Nišovice, panství Volyně
Matěj Boček zemřel ve věku 87 let na sešlost věkem
Vojtěch Opava (1784) a Anna Macholdová (1790 Štěchovice 32 )
svatba 23.11.1806
bytem Štěchovice 32
Anna Opavová (1788) a Vojtěch Hradský (1784 Kladruby 7 )
svatba 30.5.1809 Volenice
bytem Kladruby 7
Dorota Opavová (1791) a Vojtěch Černík (1792 Hodějov 10)
svatba 26.2.1816 Volenice
Kateřina Opavová (29.7.1796) a Josef Blažek, panství Strakonice (1803)
svatba 7.11.1820
rodiče Josefa Blažka - Jan Blažek, sedlák, Podolí 4, Anna Varousová, Doubravice 34
m1819 Václav Opava, sedlák, (1786 - 18.8.1847) a Barbora Plechatá (1790 Volenice 14 - 12.3.1853)
svatba 17.11.1818
děti N. chlapec (4.9.1819), Anna (9.5.1821), Petr (28.6.1823), Marie (19.9.1825), Kateřina (27.10.1828), Josefa (22.2.1832 - 19.2.1832)
Václav Opava zemřel ve věku 61 let na ochrnutí mozku a žil následkem cholery, Barbora Plechatá zemřela ve věku 62 1/2 roku na souchotě
m1852 Kateřina Opavová (27..10.1828) a Matěj Švarc, prostý voják a záložák, syn Martina Schwarze (1823 Kalenice 9, bytem Volenice 21)
svatba 26.4.1853
bytem Volenice 41, domkář
Marie Opavová (19.9.1825 - 1890) a Vojtěch Janoušek (1825) (voják, Štěchovice 59 )
svatba 14.9.1857
bytem Štěchovice 3
Anna Opavová (9.5.1821 - 1877) a Antonín Rejšek (6.11.1817 Štěchovice 13 )
svatba 23.7.1844
bytem Štěchovice 48
1848 SF 1/ Petr Opava, sedlák, (28.6.1823 - 17.9.1876), 2/ Vojtěch Slavíček, (1830 Mladotice 1 ), a Marie Varousová (1830 Dolní Poříčí 11 - 1909 )
svatba 1/ 2.1850, 2/ 12.6.1877 Volenice
Slavíčkovi maj. r. 1883
Petr Opava zemřel ve věku 50 let (správně 53 let) na souchotiny
1862 SF sloužící - Karel Kučera (r. 1853 chodil do školy), Josef Rejšek (11.3.1848 Štěchovice 48), služebný, bytem r. 1862, Magdalena ? (1844), služebná, bytem r. 1862
1921 Josef Kubička, sedlák, (26.3.1870 Mladotice 1 ) a Marie Vošmiková (20.3.1882 Štěchovice 15 - po 1954)
svatba 17.1.1905 Volenice
děti František (1909), Marie (1906), Anna (1908), Božena (1911), Josef, Jan, Václav (1916)
čeleď Viktor Zbyněk (1889 Panské mlýny u Soběšic), Kristina Vitiková (1844 Tažovice)
2007 Ing. Vladimír Pitín a Ing. Ivana, Praha 6
2010 Pitínovi maj. Štěchovice 66
číslo parc. 21,22 21/1
1810 Šebelík
děti Josef, Tomáš
1810 čeleď Vácha
děti hoch
Eurosina Šebelíková (cca 1740) a Bartoloměj Tetřev
bytem Štěchovice 38, domkář
děti * kol 1770
Matouš Šebelík, sedlák
děti Kateřina (cca 1780)
Kateřina Šebelíková (cca 1780)
děti za svobodna Jan Šebelík (12.5.1808)
Matouš Šebelík, sedlák, († před 1836), a Anna Chvostová / Anna Bořová (1751 Střídka 6 / Kladruby 15 - 15.8.1836)
děti Kateřina (15.9.1782), Vojtěch (24.4.1794), František (28.11.1795 - 17.2.1804), Václav (28.9.1798 - 9.11.1804), Anna (6.9.1801)
rodiče Anny Chvostové - Anna Chvostová byla uvedena r. 1845, r. 1801 uvedena matka Anna Bořová z Kladrub 15 (rodiče František Boř neb Hájek, sedlák, Kladruby 15, panství Žichovice)
Anna zemřela ve věku 85 let na sešlost věkem
Kateřina Šebelíková (15.9.1782) a Václav Žáček (24.1.1786 Volenice 11 )
svatba 15.11.1808 Volenice
bytem Volenice 11
Anna Šebelíková (6.9.1801) a Václav Vojta, sedlák, vdovec (1785)
svatba 21.6.1824 Volenice
bytem Štěchovice 12
děti * kol 1840
1820 Matěj Šebelík, sedlák, (1780 - 25.11.1860) a Anna Divišová neb Švecová (1787 Mukárov 6 - 25.11.1845)
děti Kateřina (12.11.1810), Marie Anna (1.8.1814), František (10.10.1817), Anna (15.7.1820), Josef (11.12.1825)
rodiče Anny Divišové neb Švecové - Bartoloměj Diviš, sedlák, Mukárov 6 či Martin Švec, sedlák, Mukárov 6 (r. 1810 uveden Bartoloměj Diviš, r. 1814 a později Martin Švec)
Matěj Šebelík zemřel ve věku téměř 81 let na sešlost věkem, Ana zemřela ve věku 58 let na žilní zapálení plic
Kateřina Šebelíková (12.11.1810) a Jan Ině, sedlák (1804 Štěchovice 35)
svatba 12.2.1828 Volenice
bytem Štěchovice 35
děti * kol 1840
Marie Šebelíková (1.8.1814) a František Pašava neb Bláha (31.7.1811 Štěchovice 26 )
svatba 9.2.1836 Volenice
bytem Štěchovice 26
Anna Šebelíková (15.7.1820) a František Doumal (1818 Kejnice 6)
svatba 24.11.1840 Volenice
Josef Šebelík, sedlák (11.12.1825) a Barbora Masopustová (1831 Štěchovice 9)
svatba 26.11.1850 Volenice
bytem Štěchovice 9
děti * kol 1870
1845, 1848 SF František Šebelík, sedlák, (1817 - 22.6.1885) a Marie Bártíková (21.10.1815 Štěchovice 40 - po 1885)
svatba 24.10.1837 Volenice
děti Václav (22.1.1838 - 24.6.1859), Antonie (31.3.1840), František (23.8.1844), Jan (31.12.1847 - 22.7.1861, tuberkuloza), Petr (15.7.1851), František (1853), Vincenc (26.7.1856)
František Šebelík zemřel ve věku 67 let na zánět měchýře a pobřišnice
Václav Šebelík, truhlářský tovaryš (22.1.1838 - 24.6.1859)
zemřel ve věku 21 1/2 roku na tuberkulozu, svobodný
Antonie Šebelíková (31.3.1840) a Matěj Šoul, mlynář (1825 Soběšice 73)
svatba 11.2.1862 Volenice
bytem Soběšice 73
děti * kol 1860
Eduard Šebelík, obecní hajný (9.12.1876) (zatím nejsou známi rodiče) a Františka Pelešková (3.10.1876)
r. 1908 Hudlice, okr. Rakovník, r. 1930 psán bytem Štěchovice, domovská obec Štěchovice
děti Adolf (16.6.1908 Hudlice)
Adolf Šebelík (16.6.1908) a Emilie Hanzlíková (13.4.1905 Plánice, okr. Klatovy)
svatba 29.11.1930 Praha Libeň
rodiče Emilie Hanzlíkové - Karel Hanzlík, Anna Hudličková
1921 František Šebelík, sedlák, (23.8.1844) a Rozálie Kunclová (1855 Dražejov 5 )
děti Marie (21.5.1876), Josef (10.3.1878 - 11.5.1878), Alois (21.6.1879), František (31.10.1882), Růžena (30.5.1887), Rosálie (25.9.1889 - 1.12.1913), Josef (24.2.1893 - 5.11.1893), Josef (16.6.1897)
Marie Šebelíková (21.5.1876) a Josef Niebauer, malíř, Sušice (15.10.1872 Sušice)
svatba 15.1.1901 Volenice
rodiče Josefa Niebauera - Antonín Niebauer, truhlář, Sušice 121, Anna Soukupová, Sušice 121
František Šebelík (31.10.1882) a Anežka Vošmiková (2.8.1885 Štěchovice 15)
svatba 26.11.1907 Volenice
bytem Štěchovice 15
Růžena Šebelíková (30.5.1887) a František Skolek
svatba 1.2.1913 Volenice
192? Josef Šebelík, sedlák, (16.6.1897) a Anna Janoušová (11.1.1899 Zvotoky 2 - po 1954)
svatba 18.3.1922 Volenice
děti Josef , Marie , Růžena , Jan
2007 Růžena Všední, Jan Šebelík
2009 Pitínovi ( Štěchovice 5)7 Zedník dvůr
číslo parc. 23 23/1
František Boř neb Zedník, sedlák, a Jana Rohánová (Štěchovice 7)
děti Kateřina (1793), Marie (20.8.1796), Václav (14.11.1799), František (?.6.1802), Anna (5.8.1804 - 5.8.1804), Matěj (12.10.1806), Barbora (2.9.1808 - 20.12.1808), Josefa (20.5.1811 - 25.8.1811)
rodiče Jany Rohánové - Jan Rohan, r. 1802 podruh, r. 1811 sloužící u vrchnosti ve Štěchovicích, r. 1832 psán jako domkář
Kateřina Bořová (1793) a Matěj Vávra, domkář, (1791 Kladruby 27)
svatba 13.11.1827 Volenice
Marie Anna Bořová (20.8.1796 - 16.11.1863 Štěchovice 38) a František Vácha (30.5.1800 Štěchovice 28 - 14.5.1847 Štěchovice 48)
svatba 7.2.1832 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, služebný pacholek, panský poklasný, podruh
děti Tomáš (7.12.1832 Štěchovice 42 - 3.6.1833), Petr (19.6.1836 Štěchovice 7)
František Vácha zemřel ve věku 45 let na prsní vodnatelnost
Matěj Boř (12.10.1806) a Marie Anna Langová (1809 Volenice 49)
svatba 23.8.1836 Volenice
bytem Štěchovice 62
1833 Václav Boř neb Zedník, sedlák, (14.11.1799 - 28.4.1875) a 1/ Barbora Štětinová ( Kraselov 20), 2/ Josefa Štětinová ( Kraselov 20 - 21.6.1849)
děti 1. manželství Marie (cca 1840)
děti 2. manželství Josefa (19.3.1826), Václav (24.9.1828 - 6.12.1828), František (9.11.1829), Kateřina (24.2.1832), Anna (8.7.1834), Antonie (16.4.1837), Marie Anna (14.6.1840), Barbora (19.6.1843 - 12.7.1843), Aloisie (9.11.1844), Františka (11.6.1847)
Václav Boř zemřel ve věku 78 let na sešlost věkem, Josefa Štětinová zemřela ve věku 45 let na mrtvici
Josefa Bořová (19.3.1826) a Vojtěch Pavlík, domkář, (1.7.1826 Volenice 29)
svatba 26.11.1850 Volenice
bytem Volenice 29
Anna Bořová (8.7.1834) a Jakub Panuška (1830 Lažany Defurovy)
svatba 11.11.1862 Volenice
rodiče Jakuba Panušky - ? Panuška, domkář, mistr krejčí, Lažany Defurovy, Terezie Vávrová, Hrádek
Anna Bořová byla v době svatby svobodná, 34 let
Anna Bořová (8.7.1834) a Václav Opava (1.9.1829 Kalenice 37)
svatba 4.2.1860
bytem Kalenice 41
Marie Anna Bořová (14.6.1840) a František Jeřábek (1839 Vojnice 23)
svatba 20.11.1866 Volenice
bytem Štěchovice 59
děti * kol 1880
Františka Bořová (11.6.1847) a František Mikeš, obuvník (1846 Kraselov 33)
svatba 3.2.1875 Volenice
1848- 1883 František Boř, sedlák, (9.11.1829) a Marie Anna Váchová (19.11.1833 Štěchovice 18 )
svatba 26.11.1850 Volenice
děti Jan (23.6.1854), Josef (28.2.1857 - 14.7.1860), Petr (15.5.1859), František (10.10.1861), Karel (28.1.1864), Marie (21.8.1866), Františka (28.1.1869), Vincenc (12.9.1871), Josef (7.2.1874), Anežka (21.4.1876)
26.12.1874 majitelé Štěchovice 59, kolem r. 1870 odešla do USA
před 1883 před r. 1883 oddělena část pozemků, vystavěn domek Štěchovice 83
1883 Václav Beneš, chalupník, (26.10.1850 Štěchovice 36 - 1909), a Josefa Cábová (1857 Veřechov 1)
děti Marie (18.9.1877 Štěchovice 36 - 25.1.1878), Josefa (6.3.1879 - 30.1.1880), Marie (20.11.1880 - 6.9.1882), Kateřina (15.11.1882), Marie (14.12.1884), Božena (7.1.1887), Václav (23.8.1889), Anežka (16.6.1892 - 21.11.1893), Josef (28.8.1894 - 11.4.1895), Rudolf (7.2.1896), Emilie (25.3.1898 - 21.9.1898), Emilie (16.9.1899), Josefa (1901), Emilie (1904)
Kateřina Benešová (15.11.1882) a František Štěpánek, chalupník (10.5.1874 Tažovice 23)
svatba 24.11.1903 Volenice
Marie Benešová (14.12.1884) a 1/ Václav Prokop (1.6.1871 Lhota Tažovická 1), 2/ Josef Diviš
svatba 1/ 9.6.1908 Volenice, 2/ 8.2.1921 Volenice
Václav Prokop byl dle matriky oddaných narozen 30.5.1873
Božena Benešová (7.1.1887) a František Hájek (25.6.1887 Šestajovice 43)
svatba 11.9.1909
rodiče Františka Hájka - Tomáš Hájek, domkář, Šestajovice 43, Anna Hodrová, Šestajovice 43, okr. Brandýs nad Labem
Rudolf Beneš (7.2.1896) a Marie Podlesná (Tažovice)
svatba 30.3.1924 Praha
Emilie Benešová (16.9.1899) a František Jelen (6.9.1899 Novosedly 2 )
svatba 25.11.1924 Volenice
1921 František Hromádka, kovář, (1878 Kladruby) a Františka Bergerová (6.1.1882 Štěchovice 33 )
později Štěchovice 53
1911 Josef Vojta, nádeník, (12.5.1851 Štěchovice 12 ), a Marie Pašavová (21.6.1856 Štěchovice 26 )
svatba 26.2.1878 Volenice
děti Anna (1888), Josef a N. chlapec (28.2.1879 Štěchovice 36) - dvojčata, Rosalie (7.5.1880 Štěchovice 36), František (6.11.1882 Štěchovice 75 - 22.1.1914 Bělá, okr. V. Mýto), Terezie (18.10.1884 Kladruby 1), Anna (27.7.1887 Kladruby 1 - 2.4.1954 Strakonice), Marie (29.7.1890), Anežka (29.6.1893 Štěchovice 74 - 7.11.1911), Antonie (30.5.1896 Štěchovice 74 - 10.7.1907 Štěchovice 62, zánět plic), Růžena (7.9.1898)
r. 1887 kočí na zámku, Kladruby 1, r. 1921 bytem Štěchovice 62
Josef Vojta (28.2.1879 - 4.3.1879)
Rosalie Vojtová (7.5.1880) a Josef Jirsa, kočí (16.2.1881 Hradec 3)
svatba 20.2.1906 Volenice
Terezie Vojtová (18.10.1884) a Gustav Suttner (25.12.1876 Strojetice)
svatba 26.6.1909 Volenice
17.5.1920 Stěnovice vystoupila z církve
rodiče Gustava Suttnera - Matěj Suttner, dělník, Štěnovice 34, okr. Plzeň, Hermina Kurzová, Malé Holletice 19, okr. Laaz
Marie Vojtová (29.7.1890) a Alois Vališ
svatba 28.4.1912 Strakonice
vystoupila z církve 8.6.1921 Strakonice
Jan Mázdra, (26.6.1872 Stražíště, viz Štěchovice 1 ) a Josefa Bergerová (18.2.1877 Štěchovice 33 )
svatba 27.10.1896
děti František (18.11.1897 Štěchovice 33), Jan (29.3.1899 Kladruby 1 - 23.2.1910), Josefa (1901 Čkyně), Václav (5.7.1903 - 15.7.1903), Petr (1904), Josef (1907), Jan (1913)
r. 1919 přijat do domovské obce Štěchovice (předtím Horní Nerechce), r. 1921 bytem Štěchovice 2
Jan Mázdra (1913) a Růžena Slavíčková (1920 Štěchovice 86 - 1966)
bytem Štěchovice 45, Štěchovice 70
1948 Petr Mázdra (1904) a Marie (1903)
děti Josef
2009 Novákovi


8 Kutička chalupa
číslo parc. 28
1820 Martin Kolda, podruh, švec, a Lidmila Váchová ( Štěchovice 28)
děti František (9.4.1794 Štěchovice 32), Martin (6.11.1797 Štěchovice 19 - 22.2.1798), Jan (10.?.1801 Štěchovice 20), Kateřina (11.11.1804 Štěchovice 19), Tomáš (21.12.1807 - 24.8.1855), Anna (12.6.1812 Štěchovice 43), Kateřina (cca 1815)
František Kolda (9.4.1794) a 1/ Kateřina Kutičková (1794 Štěchovice 8), 2/ Marie Bártová (17.8.1816 Strašice 24)
svatba 1/ 13.2.1819 Volenice, 2/ 26.11.1850 Volenice
bytem Štěchovice 66, domkář
Tomáš Kolda (21.12.1807 - 24.8.1855)
r. 1848 žil u bratra Františka ve Štěchovicích 66, zemřel ve věku 47 let na vodnatelnost
Anna Koldová (12.6.1812) a Jan Trmata, domkář, zedník, vdovec (1802 Němčice 10 )
svatba 8.11.1842 Volenice
bytem Štěchovice 60
děti * kol 1840
Kateřina Koldová (11.11.1804) a Martin Švec, podruh, Čkyně 47 (1801)
svatba 9.11.1841 Volenice
děti za svobodna Anna Koldová (28.4.1838 Štěchovice 66)
rodiče Martina Švece - Vojtěch Švec, mistr švec, podruh, Čkyně, Marie Anna Suchotová, Čkyně
1820 Šimon Kutička, chalupník, (1768 - 2.8.1852) a Eva Jeřábková ( Štěchovice 19)
děti Kateřina (1794), Anna (1791), František (7.11.1795), Terezie (21.9.1797 - 27.11.1800), Marie Anna (9.10.1800 - 17.11.180?), Josefa (24.9.1801), Matěj (17.10.1803 - 1.3.1804), Tereza (13.4.1805 - 3.4.1806), Jana (5.2.1807 - 13.9.1810), Magdalena (29.4.1810), Barbora (14.11.1811), Václav (20.7.1815 - 11.3.1816)
Šimon Kutička zemřel ve věku 83 3/4 roku na sešlost věkem
1823 Anna Kutičková, podruhyně (1791 - 7.8.1865 Štěchovice 68)
r. 1847 podanná k městu Sušice, zemřela ve věku 65 let na sešlost věkem, svobodná
děti František Kutička (24.10.1816 Sušice)
František Kutička, (24.10.1816), a 1/ Anna Marie Pátková (19.7.1820 Volenice 42), 2/ Marie Benešová (10.3.1826 Volenice 4)
svatba 2/ 25.9.1860 Volenice
bytem Volenice 42
František Kutička (1818) a Anna Pátková (18.6.1820 Štěchovice 62)
svatba 23.6.1844 Volenice
bytem Štěchovice 62, domkář
děti * kol 1845
Kateřina Kutičková (1794) a František Kolda (9.4.1794 Štěchovice 8)
svatba 13.2.1819 Volenice
bytem Štěchovice 66, domkář
Josefa Kutičková (24.9.1801 - 4.4.1856)
zemřela ve věku 54 1/2 roku na tuberkulozu
1834, 1848 SF František Kutička, chalupník, (7.11.1795 - 26.1.1878) a 1/ Kateřina Sýkorová (11.6.1795 Štěchovice 22 - 10.3.1841), 2/ Majdalena Káchová (1807 - 6.1.1858)
svatba 1/ 31.1.1826 Volenice, 2/ 4.2.1842 Volenice
děti Kateřiny Sýkorové za svobodna - Kateřina Sýkorová (16.11.1825 Štěchovice 58)
děti 1. manželství František (14.10.1827), Vojtěch (10.4.1830 - 27.8.1852, vodnatelnost), Josefa (4.2.1832), Jan (18.5.1834 - 18.8.1853, mozkové dutiny vodnatelnost), Antonín (9.7.1836 - 21.10.1839) , Ondřej (1.12.1838 - 1.12.1838), Josef (18.3.1840 - 12.1.1856, zápal mozku)
děti 2. manželství Tomáš (20.12.1843), Petr (14.6.1846)
rodiče Magdaleny Káchové - Jakub Kácha lege Lácha, chalupník, Bušanovice 3, Magdalena Předotová, Bušanovice 27
Kateřina Sýkorová zemřela ve věku 46 let na zapálení mozku, Magdalena Káchová byla r. 1842 bytem Štěchovice 19, podruhyně, zemřela ve věku 50 3/4 roku na tuberkulozu
Josefa Kutičková (4.2.1832) a Matěj Kříž, služebný, Vojnice 1 (1830 Veřechov 28 )
svatba 10.11.1863 Volenice
děti za svobodna František Kutička (1.4.1862 - 1.7.1862)
1862 SF František Kutička, chalupník, (14.10.1827) a Klára Hrdličková (8.7.1831 Štěchovice 41 )
svatba 12.2.1855 Volenice
děti Petr (28.6.1855 Štěchovice 41 - 26.7.1855), Václav (18.10.1856), František (20.8.1858 - 1.9.1858), Marie (15.12.1859 - 9.2.1860), Vincenc (18.1.1861), Marie (22.3.1863 Štěchovice 37 - 31.3.1863), Jan (1.5.1864 - 7.5.1864), Marie Anna (3.8.1865 Štěchovice 41 - 8.8.1865), Jan (3.6.1867 - 2.8.1867), František (11.8.1868 - 18.8.1868), Marie (24.8.1870 - 16.11.1874, vodnatelnost), Petronilla (25.6.1874 - 6.7.1874), Klára (14.4.1878 - 2.5.1878)
Kutičkovi byli stále bytem Štěchovice 8 (ačkoli se Marie narodila ve Štěchovicích 37)
Karel Hrdlička, tesař (28.10.1840 Štěchovice 41 ), a 1/ Barbora Pašavová (1.1.1849 Štěchovice 11 - 13.4.1872 Štěchovice 11), 2/ Josefa Holečková ( Frymburk 45)
svatba 1/ 8.2.1870 Volenice
děti 1. manželství Karel (9.8.1871 Štěchovice 11 - 17.1.1872 Štěchovice 11)
děti 2. manželství František (8.9.1873 - 10.9.1873), Karel (12.7.1875 Štěchovice 16), Marie (27.11.1877)
Barbora Pašavová zemřela ve věku 23 let na souchotiny
1880 František Volek, chalupník, a Magdalena Sobotová
děti Matěj (26.1.1880)
rodiče Františka Volka - Vojtěch Volek, rolník, Volešice 19, okr. Horažďovice, Barbora Nohová, Bílenice 10
rodiče Magdaleny Sobotové - Jan/Karel Sobota, pololáník, Čížkov 68 († před 1880), Marie Levá, Domyslice 10 (1816 - 27.7.1880 Štěchovice 8)
1883 rytíř Karel Taschek a Františka
Václav Čejka, nádeník, (1856 Štěchovice 47 - 14.7.1889 Štěchovice 49), a Marie Kučerová (Pohorsko? 13 - po 1889)
svatba 9.7.1878 Strašín
děti Anna Kučerová/Čejková (18.6.1878 Štěchovice 47), Marie (22.4.1884 - 7.2.1885 Sloučín 1), Aloisie (21.6.1888)
rodiče Marie Kučerové - Václav Kučera, podruh, Pohorsko (psáno jako Podhorsko) 13, Františka Janoutová, Nezdice 8
Václav Čejka zemřel ve věku 33 let na souchotiny
Aloisie Čejková (21.6.1888) a Anton Kozlowski
svatba 16.5.1911 Huckarde, Německo
1/ Tomáš Klaubauf, zedník, (1841 Trhové Sviny 221), 2/ Ludvík Blažek, zedník, švec, cestář, (1833 Lhota Tažovická 14 - po 1910), a Anna Vojtová (7.8.1838 Štěchovice 27 - 9.3.1907 Štěchovice 42, zánět průdušnic)
svatba 1/ 18.2.1862 Volenice, 2/ 10.1.1865 Volenice
děti 1. manželství Jan (26.8.1862)
děti 2. manželství Josef (7.2.1865), Vojtěch (20.4.1867 Štěchovice 42), Marie (10.8.1869 Štěchovice 42), Vincenc (15.1.1872 Štěchovice 42), Anna (8.7.1874 Štěchovice 72), František (20.2.1877 Štěchovice 72), N. chlapec (15.4.1880 Štěchovice 72), N. dívka (24.2.1882), Anežka (20.4.1883 Štěchovice 74), Anna (cca 1860)
rodiče Tomáše Klaubaufa - František Klaubauf, soused, Trhové Sviny 221, Marie Čerglová, Besednice
Ludvík Blažek r. 1877 - 1883 okresní cestář, r. 1891 psán jako cestář ve Volenicích 90
vnučka Emilie Blažková (1910)
Anežka Blažková (20.4.1883)
děti za svobodna Anežka Blažková (7.1.1906 - 15.1.1906)
Marie Blažková (cca 1860)
děti František Blažek (10.6.1891 - 15.10.1891)
František Blažek, pekař, (20.2.1877) a Marie Nohová (2.1.1885 Štěchovice 29)
svatba 30.4.1901 Volenice
bytem Štěchovice 81, Štěchovice 74
1921 Josef Záhorský, tesař, (1842 Krušlov 15) a Františka Trmatová (14.3.1849 Štěchovice 60 )
svatba 10.2.1874 Volenice
děti Marie (25.3.1877 - 3.4.1877 Štěchovice 60), František (27.11.1879), Marie (7.8.1882 - 2.6.1884), Marie (30.6.1884 - 27.6.1886)
děti se narodily ve Štěchovicích 60
r. 1883 maj. Štěchovice 72 (později prodáno Vojtovým)
sestra Anna Pouchová (1850 Krušlov)
1925 Jan Brož (1895) a Marie (1897)
1930 maj. Štěpán Trmata (1887 Štěchovice 60 )
majitelem zůstává rodina dodnes
2006 Trmata
2010 Jaroslav Trmata


9 Mašek dvůr
číslo parc. 24
František Pavelec neb Mašek, sedlák, a Anna Korbelová ( Volenice 16)
děti Terezie (12.3.1794), Kateřina (28.10.1796), Václav (27.9.1800 - 21.1.1801), Marie Anna (13.3.1803 - 9.3.1806), Františka (4.10.1805), Josef (19.3.1809 - 19.3.1809)
možné děti František (cca 1790)
r. 1819 psán jako sedlák ve Štěchovicích 6 (asi záměna čísel)
Terezie Pavelcová (12.3.1794) a František Bláha, sedlák (1795)
svatba 2.8.1825 Volenice
bytem Štěchovice 24
děti * kol 1830
Kateřina Pavelcová (28.10.1796 - 11.2.1868 Štěchovice 3) a František Sailer, šafář, poklasný (1796 - po 1868)
svatba 12.2.1822 Volenice
děti František (27.10.1823 Štěchovice 1), Františka (12.5.1825 Štěchovice 1), Antonie (20.10.1827), Alois (15.10.1838 Štěchovice 1)
rodiče Františka Sailera - Šebestián Sailer, sedlák, Haklovy Dvory 4, okr. Budějovice, Terezie ?ipánová, Mokré 1
r. 1827 poklasný Štěchovice 1, r. 1868 uveden jako bývalý poklasný, na odpočinku bydlící ve Štěchovicích 3, r. 1879 uveden jako bývalý šafář v Kátovsku
děti * kol 1840 (dcera Antonie provd. Dubová, Štěchovice 16)
Kateřina Pavelcová zemřela ve věku 71 let na žloutenku, úmrtí Františka Sailera ve farnosti Volenice nenalezeno
Františka Pavelcová (4.10.1805) a Jan Vácha (16.2.1802 Štěchovice 16)
svatba 13.2.1827 Volenice
bytem Štěchovice 39, domkář
děti * kol 1835
František Pavelec neb Mašek, (cca 1790) a Anna Kubičková ( Drachkov 12)
bytem r. 1829 Štěchovice 9, sedlák, později Štěchovice 48, podruh
děti * kol 1820
1848 SF Josef Masopust, sedlák, (1802 - 26.5.1877) a Anna Masopustová (1809 Kraselov 13? - 12.2.1881)
děti Barbora (1831 Kraselov 10)
Kateřina Masopustová (1791 Kraselov - 20.2.1847 Štěchovice 9)
zemřela ve věku 56 let na hlavničku (=tyfus)
rodiče Kateřiny Masopustové - Matěj Masopust, chalupník, Kraselov, Anna Boubalová, Kraselov
1831 Tomáš Daněk neb Mašek, sedlák, a Josefa Emlerová ( Soběšice 73)
děti Marie Anna (28.1.1815 ?), Jan (1819), Václav (1823), Augustin (1827), Anna (1828), František (30.8.1832), Kateřina a Barbora (16.10.1835) - dvojčata
Marie Anna Daňková neb Mašková (28.1.1815) a Jan Brož, obecní slouha (7.7.1813 Volenice 21)
svatba 10.2.1835 Volenice
bytem Volenice 21
Jakub Němeček, sedlák, a Marie Jelenová
viz Němčice 1 - zde bytem v letech 1839 - 1841
Matěj Pícha, sedlák, Štěchovice 9 (1772 - 21.7.1844 Štěchovice 9)
zemřel ve věku 72 let
Matěj Pícha, podruh, (1818 Sedlo 26 ), a Josefa Benešová (1825 Volenice 13)
svatba 6.2.1844 Volenice
děti Kateřina (13.1.1845), Josef (8.4.1847)
1848 SF Josef Šebelík, sedlák, (11.12.1825 Štěchovice 6 ) a Barbora Masopustová (1831 Štěchovice 9)
svatba 26.11.1850 Volenice
děti Václav (29.9.1851 - 27.12.1851) - prvorozený, František (4.9.1853), Jan (5.5.1856 - 2.1.1857), Kateřina (14.11.1857 - 18.1.1858), Marie (25.2.1859 - 20.10.1860), Marie (12.8.1861), Kateřina (24.4.1864), Vincenc (19.7.1866), Jan (3.6.1868 - 11.9.1868), Josef (14.12.1870 - 15.12.1870), Josef (5.3.1872 - 4.1.1873, žlázy na krku), Františka (3.10.1874 - 29.11.1874)
Kateřina Šebelíková (24.4.1864) a František Hlaváč, rolník, Defurovy Lažany
svatba 6.11.1888 Volenice
děti Anežka Šebelíková/Hlaváčová (28.6.1886)
rodiče Františka Hlaváče - rodiče Václava Hlaváče - František Hlaváč, sedlák, Defurovy Lažany 18, Marie Vitanová, Újezd u Chanovic
1893 Václav Hlaváč, sedlák, a Marie Šebelíková (12.8.1861)
svatba 10.2.1885 Volenice
děti Marie (9.11.1885), Františka (14.12.1887), František (6.4.1890), Václav (18.7.1893)
rodiče Václava Hlaváče - František Hlaváč, sedlák, Defurovy Lažany 18, Marie Vitanová, Újezd u Chanovic 10
sestra Václava Hlaváče provdaná Štěrbová ( Štěchovice 41 )
Marie Hlaváčová (9.11.1885) a Josef Jílek (Výheň)
svatba 27.1.1909 Chelčice
Františka Hlaváčová (14.12.1887) a František Ročně
svatba 16.2.1909 Chelčice
František Hlaváč (6.4.1890) a Johana Konrádová (Vídeň)
svatba 15.7.1918 Jedovnice
Václav Hlaváč (18.7.1893) a Růžena Saitlová
svatba 17.5.1920 Lomec
1873 Jan Opava, domkář, (21.7.1841 Zvotoky 7 - 9.2.1887), a Marie Mikešová (7.7.1843 Zvotoky 3 )
později Zvotoky 47 (osudy dětí vypsány u Zvotok)
1883 Josef Šebelík a Barbora
1883 Josef Vojta a Marie
1921 Václav Kašpírek, sedlák (29.9.1852 Štěchovice 21) a Barbora Kožlová (1851 Kozlov 39 )
děti Marie (25.4.1875 Štěchovice 21), Anežka (7.11.1876), Františka (5.9.1878), Josefa (8.2.1881), Anna (10.1.1883 Štěchovice 21), N. dívka (30.5.1886 Štěchovice 21), Václav (20.7.1887), Barbora (23.12.1890)
r. 1883 stále maj. Štěchovice 21
r. 1921 čeleď Marie Kopáčová (1884 Taž. Lhota), Bedřich Vdolek (14.11.1862 Štěchovice 25 )
Marie Kašpírková (25.4.1875) a 1/ Jan Zdichynec (1862 Zvotoky 31 ), 2/ Václav Hromádka (1878 - 24.4.1951 Volenice)
svatba 1/ 5.6.1894, 2/ 12.6.1906
bytem Zvotoky 31, po r. 1896 Volenice 70
Františka Kašpírková (5.9.1878) a Tomáš Beneš (30.11.1870 rolník, Volenice 13 )
svatba 25.1.1898
bytem Štěchovice 41
Josefa Kašpírková (8.2.1881) a Jan Prokop, chalupník, (30.7.1874 Kladruby 11)
svatba 7.11.1899 Volenice
Anna Kašpírková (10.1.1883) a Antonín Polák (1878 Mačice, Štěchovice 13 - před 1924)
svatba 6.10.1903 Volenice
bytem Štěchovice 13
Barbora Kašpírková (23.12.1890) a Štěpán Pivnička, chalupník (26.12.1885 Kladruby 13)
svatba 19.1.1910 Volenice
1948 Václav Kašpírek, sedlák, (20.7.1887) a Marie Jánská (1.12.1890 Volenice 99 - 2.5.1965 Praha 5)
svatba 31.1.1911 Volenice
děti Karel (1916), Václav (1912), Marie, Josef (1915)
Marie Kašpírková zemřela v Praze 5, Smíchov
2006 Kašpírkovi


10 Pivovar
číslo parc. ……………………………………….102
Tomáš Menšík, sladovnický pan mistr, svobodný, a Josefa Koršríbrová
děti Dominika (4.7.1795 - 26.4.1798), Alžběta (16.9.1796)
rodiče Josefy Koršríbrové - Leopold Koršríbr, měšťan, cukrář, Plánice
Josef Vlček, sládek, svobodný, a Marie Anna Rambousková
děti Marie Anna (23.3.1800)
rodiče Marie Anny Rambouskové - Tomáš Rambousek, měšťan, Písek, svobodný
Václav Petráš, bednář, panství Štěchovice
děti Marie Anna (cca 1770), Magdalena (cca 1770)
Marie Anna Petrášová (cca 1770)
děti za svobodna František Petráš (4.?.1800)
Magdalena Petrášová (cca 1770)
děti za svobodna Tomáš Petráš (3.8.1808 ? - 24.1.1869 Štěchovice 62)
Tomáš Petráš, podruh, zemřel ve věku 60 na vodní otok plic, svobodný
Josef Wlink?, sládek, svobodný, a Anna Drábková ( Volenice 60)
děti Anna Marie (10.5.1804)
Josef Šerl, sládek, svobodný, a Kateřina Krenerová
děti Anna (6.1.1806)
rodiče Kateřiny Krenerové - František Krener, služící u hraběte Klabors?, hlavní město Praha
Jakub Švec, bednář, panství Horažďovice, a Marie Anna Šmrhová
děti Matěj (13.4.1806)
rodiče Marie Anny Šmrhové - Matěj Šmrha, měšťan, Stříbrné Hory nad Nalžovy
Antonín Kytsýr, mistr sladovnický, pachtýř pivovaru, svobodný, a Anna Turková
děti Marie Hypolita (18.9.1811 - 25.9.1811)
rodiče Anny Turkové - Josef Turek, šafář, Bzí 13, panství Stram?
Václav Opolský, mistr sladovnický, pachtýř pivovaru, a Vojtěška Macnerová
děti Antonín Matěj (2.6.1814), František (5.4.1816), Aloisie (9.6.1818)
rodiče Vojtěšky Macnerové - Jan Macner, měšťan, mistr řeznický, Horažďovice 80
František Mráz, mistr sladovnický, svobodný, a Marie Pacourková
děti Anna (21.7.1821)
rodiče Marie Pacourkové - Valentin Pacourek, sedlák, Droužetice 16, Anna Kubelová, Droužetice 16
Hynek Jílek, mistr sladovnický, svobodný, a Anna
děti Anna (8.2.1823)
rodiče Anny - Ondřej, obroční, panství Kautské?, ves Kaut 1, Ludovika Slavíková, Trhanov 1
1828 Martin Marášek, mistr sladovnický, pachtýř pivovaru, svobodný, a Barbora Prokopová
děti Josef (1821), Klára (1.8.1825 - 23.11.1825), Antonie (19.12.1828)
rodiče Barbory Prokopové - Karel Prokop, měšťan, mistr soukenický, Volyně 18, Žofie Gruberová, Vimperk
sestra byla provd. Seifertová, Štěchovice 1
1831 Josef Haller, mistr sladovnický, a Barbora Skálová (Žichovice )
děti Barbara (1822), Marie (1824), Františka (26.6.1831)
rodiče Barbory Skálové - Šimon Skála, mlynář, Žichovice, Barbora Stejskalová, Žichovice
1832 Matěj Chval
děti Anna (1824), Marie (1826), Josefa (1830)
bytem r. 1832 (posílal děti do školy)
1/ Josef Kokrda, bednář, panství Střelské Hoštice, (1802 Katovice 46), 2/ František Blatský, nádeník, (15.8.1807 Štěchovice 1), Barbora Sporková (30.10.1804 Štěchovice 46)
svatba 1/ 23.11.1830 Volenice, 2/ 19.2.1855 Volenice
děti 1. manželství Juliana (12.2.1833)
František Blatský byl v době svatby starý 47 let, 6 měsíců a 4 dny a byl svobodný
1840 Jan Kořán, mistr sladovnický, pachtýř pivovaru, (Slaník 8), a Anna Šmukařová (1809 Kasejovice 98 - 20.9.1842 Štěchovice 10)
děti Josef (1834), Jan (1837), Wilhelm August (17.10.1840 - 10.11.1840), Antonín Augustin (4.6.1842 - 25.8.1842), Vincenc (2.9.1844), Kateřina Anna (29.4.1846), Emanuel (4.1.1851)
Jan Kořán byl r. 1842 poddaný statku Enisovy Lažany
rodiče Jana Kořána - Tomáš Kořán, sedlák, Slaník 8, Marie Hajská, Hajská ves 9
rodiče Anny Šmukařové - Josef Šmukař, mistr řeznický, Kasejovice 98, Terezie Kotišovská, Nepomuk 165
Anna zemřela ve věku 33 let na souchotě
1848 SF prázdný
1848 přísl. Václav Benedikt, bednář, panství Horažďovice, (1778 - 25.4.1862), a Anna Zimandlová (1789 Zářečí - 22.6.1856 Štěchovice 2)
děti Václav (30.1.1816 Štěchovice 2), František (28.11.1817 Štěchovice 2), Marie (19.8.1822)
ve Štěchovicích bytem ještě r. 1848
rodiče Anny Zimandlové - Jan Zimandl (r. 1817 psán Simandl), domkář, tesařský mistr, Horažďovice - Zářečí, Jana Košánová, Volenice 10
Anna Zimandlová zemřela ve věku 67 let na mrtvici
František Holeš, nájemník panského pivovaru, ( Střelské Hoštice 8), a Marie Tichá ( Horažďovice 65)
děti Anna Marie (29.12.1858 - 1.1.1859)
bydleli ve Štěchovicích 2
1862 SF František Benedikt, bednář, (28.11.1817 - 25.6.1884), a 1/ Josefa Vaňková (1835 - 2.6.1862 Štěchovice 10), 2/ Anna Malečová (4.6.1837 Zvotoky 16 - po 1884)
svatba 1/ 7.11.1854 Volenice, 2/ 26.1.1864 Volenice
děti 1. manželství Anna (14.4.1855 - 4.10.1855), Vít (22.6.1856 - 22.6.1856), Marie (1.11.1857 - 23.11.1857), František (2.1.1859), Josef (5.8.1861)
děti 2. manželství Karel (31.10.1865 - 18.12.1865), Marie (16.3.1868), Antonie (14.12.1872), N. chlapec (7.10.1882)
rodiče Josefy Vaňkové - Václav Vaněk, sedlák, Malý Bor 41, Josefa Maroušková, Bukovník 7
Josefa Vaňková byla v době svatby služebná děvečka v pivovaru ve Štěchovicích, zemřela ve věku 30 3/4 roku na tyfus
Marie Benediktová (16.3.1868) a Karel Kovářík, domkář, vdovec, (11.8.1858 Němčice 40)
svatba 13.6.1893 Volenice
bytem Němčice 40
děti * kol 1895
Leopold Jakeš, mistr sladovnický, nájemník pivovaru, (1821 domovská obec Veselí), a Anna Holešová ( Střelské Hoštice 8)
děti Jaroslav (Hyeronimus) František (19.4.1852), Ladislav František (1.4.1854), František Xavier (26.11.1855 - 27.2.1856), Bohumil (Theobald) Josef (14.3.1857 Štěchovice 10), Anna (7.8.1860 Štěchovice 10), Václav (14.4.1862 - 14.7.1862), Cyril (Cirillus) (13.5.1863 - 15.9.1865), Marie (14.2.1866 Štěchovice 2), Růžena
Leopold Jakeš byl r. 1863 zapsán jako nájemce pivovaru, bydleli ve Štěchovicích 2, r. 1864 bytem Štěchovice 69 (sladovna, vinopalna, místo neznámé)
rodiče Leopolda Jakeše - Josef Jakeš, mistr sladovnický, Veselí, kraj Budějovický, Anna Špačková, Mělník
Jan Schrottenbaum, sládek, a Marie Vaňková ( Rozsedly 14 )
děti Jan (8.10.1875)
rodiče Jana Shcrottenbauma - Josef Schrottenbaum, sládek, Bohumilice 2 (1800 Kuphvanda? - 29.8.1872 Štěchovice 16, mrtvice), Jana Milleger, Leimgrub († před 1872)
František Špimrvimr, nádeník, a Anna Trmatová (19.8.1846 Štěchovice 60)
svatba 14.11.1870 Volenice
děti za svobodna Anna Tmatová (24.6.1869 Štěchovice 60 - 15.8.1869 Štěchovice 60, záškrt)
děti František (28.4.1871 Štěchovice 60), Petr (26.6.1873 Štěchovice 1), Vincenc (1.8.1875 Štěchovice 60), Marie (16.3.1879 Štěchovice 66)
Anna Trmatová byla r. 1869 služebná v Račovicích, rodila u rodičů
rodiče Františka Špimrvimra - Vincenc Špimrvimr, sedlář, Bratronice 5, Anna Pyšková, Bratronice 10
1883 František Spimmervimer a Anna
pivovar ukončil činnost cca 1876, zbourán, stál v místě dnešních zahrádek pod zámkem
1925 není obydlen
číslo použito pro novou stavbu na Štěchovce, za Kotlíků ( Štěchovice 44)
2006 Marie Šorejsová (Mar. Lázně)
2010 Marie Šorejsová, Libor Šorejs


11 Pavlík chalupa
číslo parc. 54
1776 Matěj Brich, podruh, a Kateřina
děti Veronika (15.10.1776)
Řehoř Pašava neb Pavlík, chalupník
děti Josef (1789), Marie Anna (1785)
Marie Anna Pašavová neb Pavlíková (1785) a Martin Rejšek neb Petrášek, sedlák, vdovec (1770)
svatba 14.11.1814
bytem Štěchovice 13
1820 Josef Pašava neb Pavlík, chalupník, (1789 - 17.8.1855), a Kateřina Rejšková neb Zemanová neb Petrášková (1790 Štěchovice 13 - 2.5.1864)
svatba 15.11.1814 Volenice
děti Josef (1811), Marie Anna (21.1.1816), Anna (28.10.1817 - 14.6.1819), Jan (4.7.1820), Josef (17.10.1822), Josefa (30.12.1824 - 27.2.1825), Anna (6.7.1826), Katharina (13.7.1828), Antonín (22.12.1830 - 28.5.1833)
Josef Pašava zemřel ve věku 66 let na mozkovou mrtvici
Josef Pašava, krejčí, (17.10.1822) a Františka Procházková (1826 Zruč)
svatba 3.3.1862 Volenice
bytem Štěchovice 17
děti * kol 1865
m1850 Anna Pašavová (6.7.1826) a František Opava, truhlář (1826 Štěchovice 3)
svatba 2.7.1850
bytem Štěchovice 48
u potomků Anny je matka Kateřina označena jako Zemenová ze Štěchovic 13
Kateřina Pašavová (13.7.1828) a Vojtěch Ploch, chalupník, vdovec (1813 Štěchovice 23)
svatba 23.11.1858 Volenice
bytem Štěchovice 23
děti * kol 1870
1831 Matěj Vácha a Josefa
děti Katharina (1825)
1848 SF,1856 Jan Pašava, chalupník, (4.7.1820 - 6.9.1882 Štěchovice 55), a Marie Bláhová (23.1.1829 Štěchovice 24 - 29.8.1900 Štěchovice 54)
svatba 29.2.1848 Volenice
děti Barbora (1.1.1849), Marie Anna (26.6.1850 - 19.5.1851), Josefa (25.5.1852), Antonie (3.11.1854), Josef (29.1.1857), Jan (22.8.1859), Terezie (5.4.1862 - 6.6.1862), Terezie (27.9.1863), Anna (12.7.1868 - 1.8.1868), František (10.10.1869)
prodáno 14.12.1881, přestěhovali se do Štěchovic 54
Barbara Pašavová (1.1.1849) a Karel Hrdlička, tesař (28.10.1840 Štěchovice 41)
svatba 8.2.1870 Volenice
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1860
Josefa Pašavová (25.5.1852) a Jan Bečvář, tesař (1845 Krušlov 11)
svatba 1.2.1875 Volenice
bytem Štěchovice 84
Antonie Pašavová (3.11.1854) a Jan Dlohoš (14.6.1852 Štěchovice 37)
svatba 13.11.1883 Volenice
bytem Štěchovice 54
Jan Pašava (22.8.1859)
zmíněn mezi věřiteli r. 1883 pro rodičovský podíl
Terezie Pašavová (27.9.1863)
zmíněna mezi věřiteli r. 1883 pro rodičovský podíl
František Pašava, krejčí, (10.10.1869) a Barbora Bláhová (18.9.1872 Štěchovice 45 )
svatba 28.8.1902 Volenice
bytem Štěchovice 61
1862 SF Antonín Bláha, podruh, (1815 Štěchovice 29 - před 1898), a Marie Mikešová (1822 Mladotice 10 - 14.11.1898 Štěchovice 62)
děti Marie (22.6.1855 Štěchovice 62), N. hoch (18.3.1858 Štěchovice 48), Václav (22.9.1859), Petr (8.4.1862 - 29.12.1865, souchotě), Antonie (9.5.1866 - 7.12.1868 Štěchovice 62)
od 10.10.1875 maj. Štěchovice 29 Štěchovice 62
rodiče Marie Mikešové - Vojtěch Mikeš, chalupník, Mladotice 13, Anna Rybáková, Mladotice 3
Václav Bláha (1859) a Marie Rodová (Frymburk 1, viz Němčice 1 )
bytem Štěchovice 62
děti * kol 1900
Jan Soukup, zedník, chalupník, (1846 Novosedly 30), a Terezie Vojtová (1850 Štěchovice 54)
svatba 5.2.1872 Volenice
děti Marie (2.5.1876 Štěchovice 54 - 22.5.1876 Štěchovice 54), František (4.12.1878 Štěchovice 54), Františka (11.9.1880 Štěchovice 54), Marie (26.4.1882), Jan (23.1.1884)
majitelé od 14.12.1881
1883 Jan Soukup a Terezie
1884 Jan Pašava
1883 Josef a Marie Vojtovi ( Štěchovice 4)
majitelé od 7.11.1883
1921 maj. Marie Vojtová, výměnkářka ze Štěchovic 4
1921 byt 2/ Karel Bláha, sedlář, (5.11.1850 Štěchovice 24 - 1914) a Rosalie Kučerová (9.9.1846 Dolní Poříčí 11)
svatba 24.6.1879 Volenice
děti Marie Kučerová/Bláhová (13.4.1879 Štěchovice 5), Vojtěch Václav (22.9.1880 - 25.1.1881), Vojtěch (30.11.1881 Štěchovice 24 - 25.1.1881), Karel (13.2.1884 Štěchovice 24 - 9.6.1884), Karel (16.8.1885 Štěchovice 35 - 28.7.1929 Dobřany)
Rozarie Kučerová žila r. 1879 u své sestry Marie Varousové provd. Opavové, Slavíčkové ve Štěchovicích 5
Marie Bláhová (13.4.1879) a Rudolf Svoboda, mistr obuvnický
svatba 24.11.1919 Horažďovice
děti Josef (1910)
bytem Písek
František Bláha, truhlář, (6.12.1873 Štěchovice 57 ), a Josefa Máchová (28.10.1879 Volenice 63)
přistěhovali se ze Štěchovic 57, tam prodáno rodině Harantů
děti Anna (1900), Marie (1902) , František (1910), Jan
byt 2/ Josefa Bláhová (1879)
děti Anna (1902)
1964 Josef Pay (1903 Zdíkov 7) a Marie Bláhová (1903 Štěchovic 57)
svatba 6.2.1932
děti Josef
v době svatby Josef Pay kočí v Novosedlech 7, později dělník
kol 1970 budovy zbourány, na jejich místě postavená nová prodejna Jednoty
2009 Jednota SD Volyně


12 Vojta dvůr
číslo parc. 55
Jakub Vojta, sedlák, († před 1827), a Magdalena Hromádková (1765 Sloučín 5 - 1.4.1841)
děti Kateřina (1787), Jakub (1793), František (30.11.1794), Vavřinec (29.7.1797 - 10.1.1800), Marie Anna (9.3.1800 - 30.10.1802), Anna (9.1.1803), Josef (21.6.1805), Petr (23.6.1808), ? (1810)
Magdalena Hromádková zemřela ve věku 76 let na sešlost věkem
Kateřina Vojtová (1787) a Josef Pašava neb Bláha, sedlák (1787 Štěchovice 26 )
svatba 14.2.1807 Volenice
bytem Štěchovice 26
děti * kol 1810
Jakub Vojta (1793) a Kateřina Šmídová (1798 Stadl)
svatba 9.11.1819 Volenice
bytem Štěchovice 65
Anna Vojtová (9.1.1803) a Antonín Vondrášek, mlynář, vdovec, Štěchovice 30 (1792 Chvalšovice 18)
svatba 25.10.1825 Volenice
1820 Jakub Vojta, sedlák, († 29.10.1844), a Magdalena Setecká (Štěchovice 31)
děti Václav (1785), Josef (1806)
stejná manželka uvedena u Štěchovic 27 u sedláka Matěje Vojty
od 2.9.1819 měli doživotní výminek, úmrtní list po Magdaleně Vojtové vydán 15.2.1867
Josef Vojta, cihlář, (1806) a Marie Macková? (1811 Kamenice)
bytem Štěchovice 17, Němčicích 1 - děti vypsány u Němčic
děti * kol 1850
Magdalena Vojtová (???) a Jan Jině
děti Josef Vojta
zmínka v pozemkové knize (Magdalena dostala 20.4.1849 podíl, část 6,40 str. připadla Josefovi, Jan Jině dával na tento podíl 24.3.1868 kvitanci), další kvitanci dal Jan Jině 10.3.1867 na dluhopis z 29.3.1864
1826 Václav Vojta, sedlák, (1785 - 30.12.1854) a 1/ Kateřina Žá(č)ková (1801 Volenice 11), 2/ Anna Šebelíková (6.9.1801 Štěchovice 6 - 27.4.1866)
svatba 2/ 21.6.1824 Volenice
děti 1. manželství Marie Anna (21.5.1819), Václav (22.1.1822), N. dívka (29.3.1824)
děti 2. manželství Josef (2.3.1825 - 6.3.1840, zápal mozku), František (21.10.1826), Jan (6.1.1829 - 6.4.1831), Jan (7.8.1831), Kateřina (20.12.1833), Karel (19.8.1836 - 30.8.1838), Karel (14.1.1839 - před 1867), Josef (25.9.1841 - 28.5.1846)
Václav Vojta zemřel ve věku 69 let na sešlost věkem, Anna Šebelíková zemřela ve věku 63 let na ochrnutí plic
Václav Vojta dával 15.3.1850 kvitanci na podíl pro Karla Vojtu ve výši 120 s.str.
Marie Vojtová (21.5.1819) a Tomáš Sýkora (26.11.1815 Štěchovice 22)
svatba 22.11.1842 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost zapsáni ve Štěchovicích 62
děti * kol 1850
Marie Anna Vojtová dala 28.2.1848 kvitanci na 80 s.str.
Jan Vojta (7.8.1831 - 10.6.1859 Štěchovice 17) a Kateřina Holečková, podruhyně, Štěchovice 64 (1826 Zamlekov 2)
svatba 4.5.1858 Volenice
děti Jan Holeček
rodiče Kateřiny Holečkové - Václav Holeček, chalupník, Vlčnov 11, Anna Kočí, Lhota u Budětic
Jan Vojta zemřel ve věku 27 3/4 roku na tuberkulozu, podruh ve Štěchovicích 17
Jan Holeček, syn, zmíněn v pozemkové knize r. 1867, jeho podíl byl r. 1884 převeden na Johanu Štěpánovou (na základě postupní smlouvy)
Kateřina Vojtová (20.12.1833) a Jan Zemen, chalupník, (1832 Katovice 74)
svatba 28.7.1853 Volenice
rodiče Jana Zemena - František Zemen, chalupník, Katovice 74, Anna Masatová, Hluboč (Liboc) 7
Kateřina Vojtová 6.1.1856 dávala kvitanci na 200 s.str., 2 krávy, 1/2 vozu a vypravení svatby
Anna Vojtová (???) a Jankovec
zmínka je v pozemkové knize r. 1867 (dědila dle odevzdací listiny z 20.4.1849, kvitance na vyplacení podílu k 15.2.1867, v Sušici)
Anna Vojtová, výminkářka (???)
zmínka je v pozemkové knize 6.1.1858 dávala kvitanci na 120 s.str.
1856, 1864 Václav Vojta, sedlák, (22.1.1822 - 2.12.1877) a Marie Anna Doubková (1836 Krejnice 12 - 20.6.1883)
svatba 22.2.1848 Volenice
děti Jan (8.4.1849), Josef (12.5.1851)
dle svatebního zápisu u Josefa byl Václav sedlák ve Štěchovicích 24 (asi jen chyba č.p.)
Václav Vojta zemřel ve věku 55 let, utopil se opilý ve studni, Marie Doubková zemřela ve věku 53 let na krvotok
Marie Vojtová měla doživotní výminek a následující dávky - 1/2 str. pšenice, 4 str. žita, 1 str. ječmene, 1/4 str. hrachu, 9 str. brambor, 25 ? soli, 10 zl. hotových peněz, 2 kopy zelných hlaviček, 2 kopy hořtu?, 1 1/2 kopy vajec, ze zasetého čtvrt strychu síměte vždy třetího sklízeného svazku, tento nárok r. 1881 odprodala jiným věřitelům
Josef Vojta (12.5.1851) a Marie Pašavová (21.6.1856 Štěchovice 26)
svatba 26.2.1878 Volenice
bytem Štěchovice 62 , Štěchovice 7
děti * kol 1890
Jan Vojta, sedlák, (8.4.1849), a Kateřina Kořánová ( Mnichov 25)
děti Jan (22.11.1872 - 22.11.1872, následkem těžkého porodu), František (25.2.1875)
majitelé od 30.1.1872
1883 Jan Vojta a Kateřina
1921 maj. Antonín Polák
budovy slouží jako výminek pro Štěchovice 13
2008 Polákovi


13 Petrášek dvůr
číslo parc. 57
Marie Anna Petrášková
děti za svobodna Anna Petrášková (13.1.1794 Štěchovice 3)
Matěj Plechatý neb Petrášek, sedlák
děti Barbora (cca 1760), František (1775)
Barbora Plechatá (cca 1760) a Vojtěch Podskalský neb Votavka
bytem Štěchovice 15, chalupník
děti * kol 1790
František Plechatý (1775) a Barbora Tetřevová (1781 Štěchovice 38)
svatba 5.2.1804 Volenice
bytem Štěchovice 38
1811 Petrášek
děti Kateřina Petrašková
Josef Zeman neb Petrášek neb Rejšek, sedlák, († před 1804), a Kateřina Plechatá (Štěchovice 13)
děti Kateřina (1790), Magdalena (cca 1780), Anna (1784)
Magdalena Zemanová (cca 1780)
děti za svobodna František Zeman (8.4.1811 - 5.9.1811)
Kateřina Rejšková (1790) a Josef Pašava neb Pavlík (1789 Štěchovice 11 )
svatba 15.11.1814 Volenice
bytem Štěchovice 11, chalupník
děti * kol 1830
Vojtěch Rejšek, sedlák, (1780 Volenice 12 ) a Anna Zemanová (1784)
svatba 8.7.1804 Volenice
děti Václav (16.8.1805 - 12.6.1809)
1820 Martin Rejšek neb Petrášek, sedlák, (1770 - 4.9.1855) a 1/ Marie Anna Hromádková/Hradská ( Kladruby 7), 2/ Marie Anna Pašavová (1785 Štěchovice 11 - 14.1.1841)
svatba 2/ 14.11.1814 Volenice
děti 1. manželství Jan (24.3.1810), Magdalena (10.1.1812 - 24.1.1812), Matěj (7.2.1813 - 28.5.1815)
děti 2. manželství Martin a Antonín (6.11.1817) - dvojčata, Vojtěch (14.4.1820), Kateřina (13.2.1823), Anna (14.11.1825 - 1.5.1826), Václav (22.3.1829)
Martin Rejšek zemřel ve věku 84 3/4 roku na choleru, Marie Pašavová zemřela ve věku 57 let na souchotě
Martin Rejšek (6.11.1817 - 17.2.1819)
Antonín Rejšek (6.11.1817) a Anna Opavová (9.5.1821 Štěchovice 5 )
svatba 23.7.1844
bytem Štěchovice 48
Kateřina Rejšková (13.2.1823) a Jan Pašava, domkář (18.7.1825 Štěchovice 26 )
svatba 13.2.1849 Volenice
bytem Štěchovice 51
děti * kol 1850
1843 Jan Rejšek neb Petrášek, sedlák, (24.3.1810 - 22.1.1894), a 1/ Marie Váchová (5.12.1812 Štěchovice 18 - 9.12.1842), 2/ Kateřina Soukupová (1819 Volenice 51 - 14.7.1875 Štěchovice 17)
svatba 1/ 9.2.1836 Volenice, 2/ 20.2.1843 Volenice
děti 1. manželství Jan Vácha/Rejšek (11.9.1835), František (25.11.1837 - 10.11.1838)
děti 2. manželství Vojtěch (6.4.1844 - 17.5.1844), František (6.10.1845 - 11.11.1859), Marie (4.2.1848 - 12.2.1849), Marie (23.4.1850 - 16.1.1852), Antonie (23.8.1852), Anna (26.7.1855 - 13.9.1855), Anna (29.12.1856), František (12.10.1863 - 1.1.1864)
Marie Váchová zemřela ve věku 30 let na ochrnutí plic
Antonie Rejšková (23.8.1852) a Tomáš Hradský, chalupník (1846 Mukárov 14)
svatba 10.2.1874 Volenice
dědila rodičovský podíl 400 zl. k r. 1876
Anna Rejšková (29.12.1856) a Matěj Mašek (1851 Kladruby 4)
svatba 4.3.1878 Volenice
bytem Kladruby 4, chalupník
děti * kol 1880
rodičovský podíl k r. 1878 činil 400 zl. + úroky od r. 1866, střiž ze 4 ovcí, jednu krávu a 4 ovce
Jan Rejšek, sedlák, (11.9.1835), a 1/ Josefa Iňová (19.2.1838 Štěchovice 35 - 3.10.1868), 2/ Kateřina Iňová (20.7.1847 Štěchovice 35)
svatba 1/ 6.2.1866 Volenice, 2/ 8.2.1869 Volenice
děti 1. manželství František (2.11.1866)
děti 2. manželství Karel (3.11.1869 - 3.5.1871), Marie (24.6.1872)
Josefa Iňová zemřela ve věku 30 let na zánět matky následkem těžkého porodu
farář při zápisu r. 1856 (výše) spletl příjmení Iňová a Soukupová
prodáno r. 1879
Jan Rejšek (11.9.1835)
převedl svůj podíl na hypotéce r. 1870 na Tobiáše Freye
František Rejšek (2.11.1866)
r. 1868 dědil po matece podíl 900 zl.
1883 Jan Polák
1884 Jan Rejšek
Jan Polák, sedlák, (25.5.1851 Volenice 7 - 24.12.1904, zánět ledvin) a Marie Petříková (1852 Mačice 6 - po 1921)
děti Antonín (13.1.1878 Mačice)
bytem Mačice, Štěchovice
Jan Polák se stal majitelem 19.7.1879
Marie Poláková žila r. 1921 na výminku ve Štěchovicích 12
1921 Antonín Polák, sedlák, (13.1.1878 - před 1924) a Anna Kašpírková (10.1.1883 Štěchovice 9 )
svatba 6.10.1903 Volenice
děti Antonín (11.8.1904 - 21.4.1905), Jan (1906), Růžena (1907)
čeleď Jech Karel (1875 Hrádek)
r. 1921 vlastní také Štěchovice 12, který slouží jako výminek
Růžena Poláková (1907) a Blahovec (Ždár)
děti hoch (kněz Volenice)
asi chyba, děkan Blahovec byl starší (1864)
Jan Polák, sedlák, (14.4.1906) a Růžena Havelková (2.11.1906 Katovice 110 )
svatba 22.11.1930 Katovice
děti Jan , Antonín
kočí Jan Petřík (1909)
1964 Jan Polák
2006 Jiří Polák


14 Pastuška
číslo parc. 67 21/2
Jan Staněk, slouha, panství Tažovice, a Marie Anna Havlánová neb S? (Škůdra 28)
děti Tomáš (19.11.1801), Jakub (8.7.1804 - 1.9.1804)
rodiče Marie Anny Havlánové - Matěj Havlán neb S?, domkář, Škůdra 28, panství Tažovice
1810 pastuška Ploch
děti František
1811 pastuška Šebelík
děti Marjána
Martin Kraus, slouha, panství Sušice, a Marie Prosrová
děti Barbora (25.10.1813)
rodiče Marie Prosrové - František Prosr, slouha, Radešice
Vavřinec Blažek neb Ptáček, podruh, (1774 - 9.4.1850 Štěchovice 36), a Anna Mašková (1786 Štěchovice 29 - 29.8.1861)
svatba 27.10.1818 Volenice
děti za svobodna Marie Mašková (27.9.1811 Štěhcovice 29)
děti Vojtěch (6.4.1820 - 13.4.1820), Kateřina (5.5.1821 Štěchovice 11), Barbora (23.8.1823), Josef (30.3.1825), Anna (10.6.1827 Štěchovice 11), Marie Anna (23.11.1829)
r. 1826 bytem Štěchovice 4, Štěchovice 21, Štěchovice 36, r. 1862 bytem Štěchovice 3
Vavřinec Blažek zemřel ve věku 72 let na sešlost věkem, Anna Mašková zemřela ve věku 75 let na vodnatelnost
Josef Blažek, vysloužilý c.k. patentální invalida (30.3.1825 - 10.8.1856 Štěchovice 48)
zemřel ve věku 31 let na souchotiny
1838 maj. OBEC, byt Matěj Kotrouš, ob. slouha, (1805 Lhota Tažovická 6 - 2.11.1885) a Anna Vojtová (17.8.1806 Štěchovice 27 - 18.12.1883)
svatba 4.8.1830 Volenice
děti Anna (17.6.1830), Barbora (14.9.1831), Jan (25.6.1834-1910), Andreas (27.10.1836), Marie (18.2.1839), František (16.7.1841), Petr (30.6.1845), Antonín (17.1.1848), Františka (4.10.1850), Anna (19.8.1854)
Matěj Kotrouš zemřel ve věku 82 let na dušnost, Anna Vojtová ve věku 77 let na sešlost věkem
Barbora Kotroušová (14.9.1832) a Antonín Kurz, nádeník, Běšiny (domovská obec Běšiny)
děti Františka (19.7.1867 - 1.4.1869)
rodiče Antonína Kurze - ??? - prokázal se pouze domovským listem
Andreas/Ondřej Kotrouš (27.10.1836) a Kateřina Kašperová (11.9.1839 Štěchovice 16)
svatba 25.5.1857 Volenice
bytem Štěchovice 16, hospodář, r. 1876 bytem Volenice 21, obecní pastýř
Marie Kotroušová (18.2.1839) a František Katzl, obecní slouha, Třešovice 14 (1845 Paračov 20)
svatba 13.4.1869 Volenice
děti za svobodna Antonín Kotrouš (14.6.1864 - 25.4.1865)
rodiče Františka Katzla - František Katzl, obecní slouha, Paračov 20, Kateřina Šleisová, Radějovice 3
Antonín Kotrouš, šenkýř (17.1.1848) a Marie Čermáková (6.1.1831 Štěchovice 1)
svatba 10.9.1872 Volenice
bytem Štěchovice 56
děti * kol 1875
Václav Klečka, nádeník, (1851), a Františka Kotroušová (4.10.1850)
svatba 8.2.1875 Volenice
děti Marie (2.11.1875)
rodiče Václava Klečky - Kateřina Klečková, dcera Václava Klečky, domkář, Mečíchov 60, Anna Panušková
Václav Klečka byl r. 1875 domkář na Střele 8
1848 SF prázdný
1864 František Kotrouš, obecní sluha, nádeník (16.7.1841 - 4.3.1876 Štěchovice 16) a Luisa (Aloisie) Vrbová (1845 Štěchovice 31)
svatba 6.10.1863 Volenice
děti František (před 1868), Bedřich (8.1.1870 Štěchovice 64)
r. 1864 bytem Štěchovice 14, r. 1868 bytem Kladruby 19, pastuška
František Kotrouš zemřel ve věku 30 let (správně 35 let) na vodnatelnost
1883 Obec
Josef Pecka, obecní sluha, a Marie Nováková (1837 Kraselov 3 - 27.1.1893)
děti Jana (1866)
Jana Pecková (1866) a František Klivan, čeledín (1844 Strašice 11
svatba 10.4.1893 Volenice
děti Jan Pecka (6.6.1892 Štěchovice 13 - 9.7.1892)
1921 maj. OBEC, Josef Tauchen, kovářský pomocník, (16.3.1853 Štěchovice 68 ) a Marie Sádlíková (1848 Lhota Tažovická 18)
svatba 14.1.1879 Volenice
děti za svobodna Josef Sádlík (30.10.1877 Štěchovice 1 - 1.2.1878)
děti Josef (22.10.1879 Ostružno 13), Marie Anna (1.9.1882 Štěchovice 8), Jan a Antonie (25.4.1885) - dvojčata, Jan (4.5.1888), Leopoldina (15.11.1891)
Jan Tauchen (25.4.1885 - 21.5.1885)
Antonie Tauchenová (25.4.1885) a ???
svatba 18.4.1911 Vídeň
Jan Tauchen, zahradník v zámku (4.5.1888) a Marie (1893)
svatba 13.10.1912 Vídeň
bytem Štěchovice 59
děti * kol 1910
Leopoldina Tauchenová (15.11.1891) a Samuel († před r. 1923)
svatba 21.5.1911 Vídeň
od r. 1923 bytem Volenice 116 , od r. 1959 bytem České Budějovice
Josef Mašek, ovčák, (1823 - 24.10.1878) a ??? († po 1878)
Josef Mašek zemřel ve věku 55 let na ochrnutí srdce
Martin Hůrský, žebrák, vdovec (1812 - 10.8.1882 Štěchovice 32)
zemřel ve věku 70 let na dušnost
Tomáš Vojta neb Bradička, žebrák, vdovec (1812 - 26.12.1882 Štěchovice 32)
zemřel ve věku 70 let na sešlost věkem
Antonín Sailer, žebrák, svobodný (1827 - 27.12.1883 Štěchovice 14)
zemřel ve věku 56 let na tálovitost krve
Magdalena N. ovd. Hodánková, žebračka, vdova (1821 - 22.3.1891 Štěchovice 3)
zemřela ve věku 70 let na dušnost, vdova po Antonínu Hodánkovi, nádeníku z Čepic
Kateřina Nováková, žebračka, svobodná (1808 - 17.8.1892 Štěchovice 14)
zemřela na sešlost věkem ve věku 84 let
Vojtěch Sýkora, nádeník, žebrák, (2.8.1834 Štěchovice 22 - 12.6.1898), a Johanna Budešínská (13.5.1826 Vodňany - 30.11.1904 Štěchovice 14)
1925 Václav Masák (1853? Novosedly 51 ) a Terezie Kochtová (18.9.1873 Štěchovice 70 - 21.1.1953 Volenice)
svatba 15.2.1892 Volenice
r. 1921 Štěchovice 44
děti Václav (31.8.1892), Antonín (21.3.1895 Štěchovice 44), Marie (10.9.1897), Vojtěch (8.12.1899), Karel (5.11.1901 - 26.1.1906, spála), František (1.12.1903), Terezie (13.7.1906 Štěchovice 44 - 14.7.1906 Štěchovice 44), Marie (1906), Anna (1907), Terezie (1910), Božena (29.7.1912), Karel (1916)
Ferdinand Sýkora, čeledín (1889)
Václav Masák (31.8.1892) a Marie Ševcová
svatba 2.1.1922 Radomyšl
bytem Strakonice 112/1, kočí
1948, 1954 prázdný, zbouráno
číslo použito pro novou stavbu u Šebelíků, Štěchovice 6
1964 Josef Šebelík
2006 Jan Šebelík
2009 Pitínovi, Štěchovice 5


15 Votavka chalupa
číslo parc. 68
Matěj Podskalský neb Votavka, chalupník
děti František (1769)
František Podskalský, vysloužilý voják (1769) a Veronika Brychová (1776 Štěchovice )
svatba 23.11.1813 Volenice
František i Veronika byli v době svatby svobodní, i když jim už bylo 44/37 let
bytem Štěchovice 50
Vojtěch Podskalský neb Votavka, chalupník, (1771 - 5.11.1834) a Barbora Plechatá ( Štěchovice 13)
děti Marie Anna (22.3.1794), František (24.2.1796 - 8.6.1800), Kateřina (18.9.1798)
Vojtěch Podskalský zemřel ve věku 63 let na souchotě
Kateřina Podskalská (18.9.1798)
děti za svobodna N. chlapec (10.4.1825)
1820 Vojtěch Podskalský neb Votavka, chalupník, († před 1850) a Magdalena Bořová (1780 Kladruby 3 - 13.12.1850)
děti Vojtěch (22.10.1804 - 9.12.1809), Marie Anna (10.9.1807), Josefa (3.3.1809), Jan (24.6.1811 - 1.8.1811), Matěj (10.1.1813), František (12.4.1815 - 8.6.1819), Tomáš (12.11.1817), Anna (9.7.1820)
rodiče Magdaleny Bořové - Josef Boř, chalupník, Kladruby 3, Lidmila Malíková, Katovice 34
Magdalena Bořová zemřela ve věku 70 let na sešlost věkem
Anna Podskalská (9.7.1820) a Jakub Bělohlav, domkář, Lhota Tažovická 14 (1821 Škůdra 24)
svatba 6.2.1844 Volenice
Josefa Podskalská (3.3.1809) a Ondřej Pitrovský, vdovec (1803)
svatba 8.5.1837 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, podruh, naposledy Štěchovice 44
Josef Kovář, podruh, (1773 - 1.5.1838 Štěchovice 15), a Josefa (1776 - 21.11.1836 Štěchovice 51)
Josef Kovář zemřel ve věku 65 let na zimu, Josefa zemřela ve věku 60 let na sešlost věkem
1847 Matěj Podskalský neb Votavka, chalupník, (10.1.1813 - 26.8.1855) a Kateřina Píchová (1817 Sedlo 26 - 8.5.1881)
děti Josef (10.6.1840), Matěj (12.2.1842 - 7.3.1842), Anna (5.5.1843 - 27.5.1843), Tomáš (10.12.1844), Petronela (23.5.1847), Petr (4.6.1850 - 15.8.1850), Anna (9.6.1851), Barbora (9.1.1854 - 25.8.1855)
Tomáš Podskalský (10.12.1844) a Marie Buzínová (1842 Kalenice 3)
svatba 13.8.1867 Volenice
Petronilla Podskalská (23.5.1847) a František Řízský, čeledín, Záboří 11 (1843)
svatba 3.11.1869 Volenice
rodiče Františka Řízského - František Řízský, domkář, Milčice 18, Marie Šišpelová, Milčice 18
1869 Josef Podskalský, chalupník, (10.6.1840 - po 1890) a Josefa Michálková (15.1.1839 Novosedly 2, viz Štěchovice 19 - 11.12.1890 Štěchovice 59)
děti František (4.10.1862), Vincenc (9.6.1864), Marie (26.3.1866), Kateřina (3.10.1868), Josef (17.1.1871), Tomáš (1.12.1872), Josefa (15.2.1874), Vojtěch (11.3.1876), Václav (26.2.1881 - 17.4.1881)
Josef Podskalský je r. 1890 zapsán jako bývalý chalupník, rodina bytem Štěchovice 59
Kateřina Podskalská (3.10.1868) a František Šavel (Hlupín )
svatba ??? (ve Volenicích nenalezena)
bytem Kladruby 1, čeledín
děti * kol 1893
1883 Josef Podskalský
1921 Václav Vošmik, zedník (30.8.1856 Štěchovice 18 - po 1926) a Anna Stěrbová (1856 Frymburk 30 )
děti Marie (20.3.1882 Štěchovice 71), Anežka (2.8.1885 Štěchovice 71)
rodiče Václava Vošmika byli podruhy ve Štěchovicích 18, později domkáři ve Štěchovicích 71
Marie Vošmiková (20.3.1882) a Josef Kubička, sedlák (26.3.1870 Mladotice 1 )
svatba 17.1.1905 Volenice
bytem Štěchovice 5
František Šebelík, dělník, (31.10.1882 Štěchovice 6 - prohlášen za mrtvého r. 1923), a Anežka Vošmiková (2.8.1885 Štěchovice 15)
svatba 26.11.1907 Volenice
děti Růžena , František
r. 1921 bytem Štěchovice 80
2006 Marie Haramulová


16 Potužník dvůr
číslo parc. 65
Jan Kašák, sedlák, a Kateřina Buryanová ( Novosedly 24 )
děti Ludmila (cca 1750)
Ludmila Kašáková (cca 1750) a Matěj Vácha (19.1.1747 Štěchovice 28)
svatba 16.4.1774 Volenice
bytem Štěchovice 18, sedlák, neb Vdolek
1776 Bartoloměj Bily, podruh, a Magdalena
děti Veronika (11.4.1776)
1810 Potužník
Šimon Vácha, domkář, a Kateřina Mašlová (Štěchovice 17)
děti Vojtěch (5.9.1793), Martin (12.8.1796), Marie (7.5.1799 Štěchovice 37), Jan (16.8.1802 Štěchovice 44), Marie Anna (cca 1800)
pravděpodobné děti Jan (16.2.1802)
Šimon Vácha uveden r. 1834 jako domkář ve Štěchovicích 39, r. 1855 domkář ve Štěchovicích 65
Martin Vácha, domkář, (12.8.1796) a 1/ Marie Anna Šebelíková ( Štěchovice 3), 2/ Marie Marešová (2.3.1807 Zvotoky 20 - po 1862 )
svatba 1/ 12.2.1828 Volenice, 2/ 25.10.1842 Volenice
bytem Štěchovice 65
děti * kol 1840
Martin Vácha se r. 1845 podepsal do matriky jako Martin Bláha
Marie Váchová (7.5.1799 - 14.9.1855 Štěchovice 65)
zemřela ve věku 56 let na choleru, svobodná
Marie Anna Váchová (cca 1800)
děti za svobodna Anna Váchová (2.6.1834 Štěchovice 39 - 10.9.1855 Štěchovice 65, cholera)
Jan Vácha (16.2.1802) a Františka Pavelcová neb Mašková (4.10.1805 Štěchovice 9 )
svatba 13.2.1827 Volenice
bytem Štěchovice 39, domkář
děti * kol 1835
Jakub Vítek, domkář
děti Kateřina (1785)
Kateřina Vítková (1785) a Jan Janoušek, zednický tovaryš (1777)
svatba 19.11.1801 Volenice
rodiče Jana Janouška - Vojtěch Janoušek, sedlák, Kolinšov?, panství Velhartice
Jakub Vítek, sedlák
děti Marie (1780)
Marie Vítková (1780) a František Blažek (1777 Hoslovice 52 )
svatba 14.11.1801 Volenice
bytem Štěchovice 29, domkář
děti * kol 1815
Matěj Vítek, zedník, a Marie Anna Bořová
děti Magdalena (17.9.1793)
František Vítek neb Potužník, sedlák, († před 1845) a Dorota Křížová (1771 Nišovice - 28.1.1845 Štěchovice 43)
děti Matěj (1789), Marie Anna (8.9.1794), Tomáš (1.12.1796 - 19.2.1797), Anna (10.7.1798), Josef (1.2.1801), František (22.2.1804)
rodiče Doroty Křížové - Jakub Kříž, podruh, r. 1804 Sousedovice 11, kol r. 1830 Nišovice
Dorota Křížová zemřela ve věku 74 let
Marie Anna Vítková (8.9.1794) a Josef Morava, podruh (1802 Bělčice 40)
svatba 20.2.1827 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost zapsáni Štěchovice 76
děti * kol 1830
Anna Vítková (10.7.1798) a Václav Kalous, domkář, vdovec, Lhota Tažovická 13 (1788 Lčovice 16)
svatba 24.11.1840 Volenice
děti za svobodna Jan Vítek (11.5.1834 Štěchovice 40 - 11.3.1837 Štěchovice 43)
Matěj Vítek, sedlák, podruh (1789), a 1/ Marie Doubková ( Krejnice 32) 2/ Anna Kouřimová (1783 Volenice 34 )
svatba 2/ 12.10.1830 Volenice
po r. 1827 bytem Štěchovice 43 - děti vypsány tam
Pavel Ježek, podruh, panství Žichovice, a Magdalena Kolářová
děti František (29.3.1819)
rodiče Magdaleny Kolářové - Matěj Kolář, domkář, Frymburk 15, Dorota Pašavová, Volenice 10
Tomáš Šissgel, podruh, panství Bratronice, a Veronika Rotová
děti Marie Anna (20.6.1827)
rodiče Veroniky Rotové - Ondřej Rot, kovář, Třebohostice 15, Anna V?, Klímovice 32
Anna Kašperová, podruhyně (1769 ? - 7.4.1851 Štěchovice 16)
zemřela ve věku 82 let na sešlost věkem, svobodná
Marie Kašperová, podruhyně (1792 ? - 24.3.1852 Štěchovice 16)
zemřela ve věku 60 let na souchotě, svobodná
1831 Vojtěch Kašper, sedlák, (1777 ? - 15.5.1852), a Anna Chvostová (1784 Střítež/Střídka 3 - 13.5.1865)
děti Kateřina (1812), Václav (1817), Thomas (1825), Martin (13.12.1832 - 29.8.1838), Marie (1848)
rodiče Anny Chvostové - Tomáš Chvosta, podruh, r. 1832 Čestice 6, r. 1865 sedlák ve Stříteži 6, Magdalena Nejedlá, Střítež 4
Vojtěch Kašper zemřel ve věku 75 let na vodnatelnost, Anna Chvostová zemřela ve věku 55 let na sešlost věkem
Kateřina Kašperová (1812) a 1/ Vojtěch Bláha, domkář, (22.3.1811 Štěchovice 24), 2/ František Bláha, domkář, bratr předchozího manžela ( Štěchovice 24)
svatba 1/ 6.10.1835 Volenice
bytem Štěchovice 45
děti * kol 1840
Tomáš Kašper (1824) a Terezie Klímová ( 1827 Lhota Švejcarova 7)
bytem Štěchovice 44, domkář
děti * kol 1860
1848 Václav Kašper, sedlák, (1817) a Anna Pešková (7.5.1818 Štěchovice 44 - 12.10.1860)
svatba 31.1.1837 Volenice
děti Marie (5.2.1838 - †), Katharina (11.9.1839), Vojtěch (24.3.1842 - 14.4.1842), Barbora (24.6.1843 - 13.2.1845), Marie (28.4.1847), Anna (11.11.1849 - 5.3.1851), Václav (28.3.1852), N. dívka (7.11.1856), Josef (11.5.1859 - ?), Barbora (21.9.1860 - 8.10.1860)
1862 SF František ? (1786) a Anna (1809)
1864, 1867 Ondřej Kotrouš, sedlák, (27.10.1836 Štěchovice 14 ), a Kateřina Kašperová (11.9.1839)
svatba 25.5.1857 Volenice
děti Josef (1856), Jan (5.5.1859 Štěchovice 44 - 10.5.1859), Jan (8.9.1860 Štěchovice 44), Anna (30.5.1863 - 12.6.1863), Marie (22.7.1864 - 20.5.1865), Josef (17.2.1866), Anna (29.7.1868), Marie (18.8.1870), František (27.7.1872 - 2.8.1872), Františka (13.12.1873), Antonie (7.4.1876 Volenice 21 - 3.6.1876), Antonie (14.9.1877 Volenice 21)
r. 1860 podruh ve Štěchovicích 44, od r. 1863 sedlák ve Štěchovicích 16, r. 1876 bytem Volenice 21
Jan Dub, podruh, čeledín, (domovská obec Čížkov, viz Novosedly ), a Antonie Sailerová (20.10.1827 Štěchovice 9 - 1883)
svatba 2.5.1871 Volenice
děti Anna Sailerová/Dubová (14.11.1867 Štěchovice 3), Marie (12.10.1871 Štěchovice 1), Barbora Marie (17.11.1874 - 3.12.1874 Štěchovice 1), Antonie (10.1.1877 Štěchovice 1), Barbora (30.6.1879)
rodiče Antonie Sailerové - František Sailer, bývalý šafář, Kátovsko 5, Kateřina Pavelcová, Štěchovice 9
1883, 1921 Vincenc Dub, tesař, (1848 Koclov 12 ) a Marie Kropáčková (1850 Katovice 16)
děti František (31.10.1882), Alois a Vincenc (23.4.1885) - dvojčata, Jan (10.5.1887), Alois (20.7.1888), Anna (6.9.1890), Josef (1.10.1892), Marie (cca 1870)
prodáno Vácha
Alois Dub (23.4.1885 - 28.7.1885)
Vincenc Dub (23.4.1885) a Františka Tichá
svatba 12.11.1912 Týn nad Vltavou
Marie Dubová (cca 1870) a Jan Ježek, zedník (Velešín)
děti Marie (21.7.1899), Anastázie (1901 Velešín)
rodiče Jana Ježka - Josef Ježek, krejčovský mistr, Velešín, Marie Vosypková, Dubné 33
František Dub, topič, (31.10.1882 - nepřežil r. 1914, prohlášen za mrtvého k 1.1.1917) a Františka Kopáčková
svatba 15.4.1913 Volenice
Františka Dubová r. 1924 bytem Kněžice, r. 1924 dostala povolení k novému církevnímu sňatku
Jan Dub (10.5.1887) a 1/ ???, 2/ Antonie Kalašová (30.5.1895 Štěchovice 38 )
svatba 1/ 19.1.1915 Vídeň, 2/ 2.9.1918 Volenice
bytem Štěchovice 78
1925 Alois Dub (20.7.1888) a Bedřiška Rychtářová (1900 Vísky)
svatba 28.2.1924 Dobrš
1948 prázdný
2006 Václav Vácha
2010 Marie Křížová


17 Kadlec chalupa
číslo parc. 62
Václav Mašl, chalupník
děti Kateřina (cca 1760)
Kateřina Mašlová (cca 1760) a Šimon Vácha
bytem různě po Štěchovicích, zapsáni ve Štěchovicích 16, měli být Štěchovice 39
1811 Mašl
Martin Brůha, podruh, domovská obec Březí, okr. Týn nad Vltavou, (1801 - 15.12.1852 Štěchovice 17), a ???
děti František Šťastný (1838), Václav (1845)
bytem r. 1850 Štěchovice 20, r. 1853 Štěchovice 17
Martin Brůha zemřel ve věku 51 let na souchotě
Tomáš Šťastný, podruh, mistr řeznický, domovská obec Volenice (1781 - 15.3.1853 Štěchovice 17), a Anna Macholdová (Volenice 27)
děti Marie (1808 Dobrš 9), Josefa/Anna (1830)
Tomáš Šťastný zemřel ve věku 71 let na vodnatelnost
Marie Šťastná (1808) a 1/ Václav Brůha, 2/ Vavřinec Cába, nájemník domku, Zvotoky 29, vdovec (1796 Lhota Střelskohoštická 25)
svatba 2/ 22.6.1853 Volenice
rodiče Vavřince Cáby - Jiří Cába, zedník, Lhota Střelskohoštická 25, Marie Skolková, Lhota Střelskohoštická 25, první manželka Vavřince Cáby zemřela ve farnosti Čestice
Josefa/Anna Šťastná (1830) a Václav Cába, podruh (1816)
bytem Zvotoky 25 (různě po Zvotokách, pro přehlednost vypsáni tam)
děti * kol 1850
rodiče Václav Cáby - Jan Cába, podruh, Škůdra 8, Magdalena Švehlová, Horní Poříčí
Vojtěch Mašl, chalupník, tkadlec, a Anna Vordová ( Volenice 18)
děti Marie Anna (1787), Kateřina (1790), Magdalena (28.5.1795), Barbora (22.11.1797 - 16.1.1814), Josefa (9.11.1800 - 5.6.1809)
Marie Anna Mašlová (1787) a Tomáš Bláha neb Doumel, sedlák, vdovec (1755)
svatba 4.10.1808 Volenice
bytem Štěchovice 24
děti * kol 1815
Magdalena Mašlová (cca 1795) a Tomáš Turek
bytem Volenice 20, chalupník
děti * kol 1825
1820 Vojtěch Kašpírek neb Kolda, chalupník, a 1/ Kateřina Mašlová, (1790 Štěchovice 17), 2/ Anna Mikešová (Krušlov 29)
svatba 1/ 23.2.1813 Volenice
děti 2. manželství Kateřina (5.4.1815), Josef (1819)
rodiče Vojtěcha Koldy neb Kašpírka - Vavřinec Kolda neb Kašpírek, sedlák, Krušlov 8
rodiče Anny Mikešové - Josef Mikeš, sedlák, Krušlov 29
r. 1860 zapsán jako sedlák výminkář ze Štěchovic 21
Kateřina Kašpírková (5.4.1815 - 30.7.1860) a Josef Masopust neb Půlkrabek, sedlák (28.7.1810 Štěchovice 21)
svatba 25.2.1835 Volenice
bytem Zvotoky 1
děti * kol 1840
1839 Matěj Dub, chalupník, (1801 Kozlov 3 - 4.3.1881) a Anna Štěpánková (1804 Volenice 52 - 31.10.1869)
děti Josef (1832), František (2.2.1837 - 22.6.1852, zánět střev), Jan (19.1.1840), Jana (1841), Vojtěch (21.11.1842 - 5.2.1843), Václav (13.8.1844 - 1.4.1866, ochrnutí plic), Marie (23.3.1849)
Anna Štěpánková zemřela ve věku 66 let na sešlost věkem
Josef Pašava, krejčí, (17.10.1822 Štěchovice 11 - 17.3.1881), a Františka Procházková (1826 Zruč 23 - 11.1.1894)
svatba 3.3.1862 Volenice
děti Barbora (28.11.1862), Josef (23.9.1865 - 2.8.1885), Marie (1.12.1868)
rodiče Františky Procházkové - František Procházka, soused, Zruč 23, Anna Toušková, Zruč 23
r. 1871 bytem Štěchovice 64, Josef Pašava zemřel ve věku 55 let na zánět plic, Barbora Pašavová zemřela na souchotiny
Barbora Pašavová (28.11.1862 - 26.4.1892 Štěchovice 81) a Vincenc Rejšek, kotlářský pomocník, Wels (3.1.1862 Štěchovice 48)
svatba 28.7.1891 Volenice
Vincenc Rejšek byl r. 1892 stále kotlářský pomocník ve Welsu, Horní Rakousy
Marie Pašavová (1.12.1868) a 1/ František Bohrn, řezník ve Vídni, domovská obec Rabenburg, Dolní Rakousy, 2/ Antonín Wallnbörk
svatba 2/ 16.2.1909 Vídeň
děti 1. manželství František (26.10.1893 Štěchovice 81 - 22.4.1894 Steyr)
rodiče Františka Bohrna - František Borhn, půlláník, Anna Turečzek
1883 Jan Dub, chalupník, (19.1.1840 - 6.9.1883), a Anna Nová (1838 Horní Pořící 28 - 8.2.1895 )
děti Josef (2.3.1863), Anna (3.6.1865 - 31.1.1870, souchotiny), Jan (19.2.1868 - 16.11.1891), Václav (25.4.1871 - 10.1.1872), Tomáš (13.12.1872 - 19.1.1873), Vincenc (27.1.1874), Marie (21.6.1876 - 27.1.1877), Anežka (12.9.1878 - 21.4.1884), Marie a Petr (25.6.1881) - dvojčata
Jan Dub zemřel ve věku 43 let na souchotiny
Marie Dubová (25.6.1881 - 8.7.1881)
Petr Dub (25.6.1881 - 8.8.1881)
1853 Josef Vojta, podruh
děti Anna (1844), Marie (1849)
Josef Vojta, cihlář, ( Štěchovice 12), a Marie Medková (Kamenice)
r. 1886 cihlářem v Němčicích 1
děti * kol 1855 - vypsány u Němčic
1921 1/ Josef Dub, (2.3.1863 - 13.6.1899), 2/ Vincenc Dub, chalupník, kovářský pomocník, (27.1.1874) a Anna Peterková (1850 Lhota Střel.)
svatba 2/ 26.2.1900 Volenice
děti 1. manželství Josef (11.10.1893), Marie (8.2.1896)
děti Anna (1900), Růžena (9.10.1902 - 22.12.1902)
rodiče Anny Peterkové - Václav Peterka, sedlák, Lhota Hoštická 2, Kateřina Dubová, Koclov 12
Josef Dub zemřel na souchotiny ve věku 36 let
Josef Dub (11.10.1893 - 9.5.1952 Strakonice)
svobodný, bytem Štěchovice 17
Marie Dubová (8.2.1896) a Václav Krejzlík (Babín 14)
svatba 31.5.1924 Volenice
bytem Babiny
Anna Dubová (1900)
svobodná, bytem Štěchovice 17
1964 STÁT - prodáno Jakub Matěják
2006 Jakub Matěják (Písek)18 Vdolek dvůr
číslo parc. 59
1650 Vdolek
Ludmila Vdolková (cca 1750) a Tomáš Kolda
bytem Kozlov, podruh
děti * kol 1780 (dcera Magdalena bytem Štěchovice 41)
1786 Matěj Vácha neb Vdolek, sedlák (19.1.1747 Štěchovice 28) a Lidmila Košáková ( Štěchovice 16 )
svatba 16.4.1774
děti Kateřina (22.9.1775 Štěchovice 28 - 12.11.1836), Tomáš (13.12.1783), František (22.8.1786 Štěchovice 18), Matěj (6.10.1789 Štěchovice 18), Magdalena (20.7.1793 - ?), Petr
Kateřina Váchová (22.9.1775 - 12.11.1836)
svobodná, bytem Štěchovice 18, zemřela ve věku 60 let na sešlost věkem
Matěj Vácha (6.10.1789) a Josefa Kranclová neb Doubková (31.3.1800 Štěchovice 25)
svatba 25.10.1825 Volenice
1805 Tomáš Vácha, sedlák, (13.12.1783 - 8.3.1853) a Anna Vojtová (1.3.1784 Štěchovice 4 - 11.6.1843)
svatba 10.11.1805 (svědkové Vojtěch Pacourek neb Škoda, sedlák, Štěchovice, Martin Bártík, sedlák, Štěchovice)
děti Marie Anna (24.4.1807), Jan (20.5.1808), Václav (11.9.1810 - 9.2.1817), Marie Anna (5.12.1812), František (5.5.1815 - 30.5.1815), Vojtěch (17.4.1817), Václav (21.9.1819 - 13.6.1823), Václav (1821), František (11.5.1822 - 27.5.1822), Matěj (1.2.1824), Matěj (3.1.1827 - 5.1.1845)
Tomáš Vácha zemřel ve věku 62 1/2 roku na souchotě následkem raka
Marie Váchová (5.12.1812) a Jan Rejšek (24.3.1810 Štěchovice 13
svatba 9.2.1836 Volenice
bytem Štěchovice 13
děti * kol 1835
Matěj Vácha, truhlářský učedník (3.1.1827 - 5.1.1845)
zemřel ve věku 18 let na souchotě, svobodný
1833 Jan Vácha neb Vdolek, sedlák, (20.5.1808 - 24.1.1882) a Marie Vošmiková (5.1.1807 Štěchovice 30 - 27.12.1876)
svatba 21.7.1833 Volenice
děti Marie (19.11.1833), Jan (28.1.1836), Karel (27.11.1837), Veronika (13.2.1840), Václav (5.10.1841 - †), Antonie (11.6.1844), Josef (7.1.1847 - 26.3.1848), Josef (21.3.1849 - 18.5.1854), Anna (14.4.1852)
Jan Vácha zemřel ve věku 72 let (správně 74 let) na vodnatelnost
Marie Anna Váchová (19.11.1833) a František Boř (9.11.1829 Štěchovice 7)
svatba 26.11.1850 Volenice
bytem Štěchovice 7, později USA
Marie Váchová měla v době svatby 17 let a 7 dnů
Veronika Váchová (13.2.1840) a Josef Vorda (2.3.1838 Volenice 18 )
svatba 17.6.1862 Volenice (svědci Josef Vošmik, mlynář, Štěchovice, František Vojta, sedlák, Štěchovice 27)
bytem Volenice 18, USA
Antonie Váchová (11.6.1844) a Jan Hlava, služebník při dráze Františka Josefa, Plzeň (1838 Novosedly )
svatba 18.4.1871 Volenice
bytem Gmünd, Rakousko
děti za svobodna Kateřina Váchová (3.11.1868 - 24.3.1869)
Anna Váchová (14.4.1852 - 1904) a Vincenc Ploch (1841 Štěchovice 49 - 1911)
svatba 19.11.1872
bytem Štěchovice 72
1854 Josef Vošmik, podruh, (1810 Štěchovice 30 - 31.12.1875 Štěchovice 71) a Marie Denková/Turková (1816 Mutěnice mlýn, viz Štěchovice 30 - 4.4.1894 Štěchovice 15)
děti Karel (22.5.1834 Štěchovice 30 - 31.3.1846), Josef (15.6.1836), Antonie (1.11.1838), Marie (2.10.1847 Štěchovice 30), Karel (8.5.1852 Štěchovice 18 - 20.5.1852), Václav (30.8.1856 Štěchovice 18)
r. 1842 bytem Štěchovice 24, podruh, r. 1845 Štěchovice 31, r. 1881 a později domkář Štěchovice 71
rodiče Marie Denkové - Krištof Denk (do r. 1838 psán Trnka), mlynář, Mutěnice 17, Anna Koubová, Čestice 13 - předtím také mlynář Štěchovice 30
Marie Vošmiková (2.10.1847) a Petr Krejčí, zedník, (1847 Částkov 6)
svatba 25.11.1873 Volenice
bytem Štěchovice 71
děti * kol 1880
Václav Vošmik, zedník (30.8.1856) a Anna Stěrbová (1856 Frymburk 30 )
bytem Štěchovice 15
Josef Vošmik, soustružník (15.6.1836) a Marie Vojtová (29.6.1847 Štěchovice 27)
svatba 26.11.1867 Volenice
bytem Štěchovice 71
děti * kol 1865
1864 2/ Petr Vácha (1837), služebný
r. 1848 bytem s matkou ve Štěchovicích 48
1864 3/ Anna Vojtová (1845), služebná
1869 Jan Vácha, sedlák, (28.1.1836 - 1918) a Marie Matulková (1848 Strašín 5)
svatba 16.11.1869 Kašperské Hory
děti Václav (6.9.1870 - 13.1.1871), Marie (28.12.1871), Václav (13.9.1873 - 5.11.1880 Strašín), Jan (28.3.1875), František (11.7.1876 - 2.11.1876, psotník), František (26.10.1877), Rosálie (4.9.1879 - 1.3.1883), Karel (16.4.1881-1961), Josef a N. chlapec (16.3.1883), Anna (24.8.1884), Antonie (29.10.1886 - 29.10.1886), Terezie (7.10.1891 - 1984)
Marie Váchová (28.12.1871) a František Pešek, mistr truhlářský, (3.10.1865 Nové Strakonice)
svatba 7.2.1899 Volenice
rodiče Františka Peška - Josef Pešek, mistr krejčovský, Nové Strakonice 123, Anna Rokosová, Litochovice
bytem Strakonice, Přední Ptákovice
František Vácha (26.10.1877) a Marie Malinová
r. 1907 odešli do USA
Karel Vácha (16.4.1881 - 1961) a ???
svatba 24.10.1909 Vídeň (kostel sv. Bartoloměje)
bytem Vídeň, řezník
Josef Vácha (16.3.1883 - 29.3.1883)
Anna Váchová (24.8.1884) a Bouška
bytem Beroun
Terezie Váchová (7.10.1891 - 1984)
svobodná, bytem Strakonice
r. 1926 přijata do domovské obce Strakonice
Jan Novotný, advokátní kancelista, ( Vacov 4 ) a Barbora Tauchenová (4.12.1850 Štěchovice 68)
děti Jaroslav (4.3.1881)
r. 1881 toho času bez zaměstnání
Jaroslav Novotný (4.3.1881 - 20.1.1953 Praha 8, Braunerova 512/28)
vystoupil z církve 14.6.1924 v Praze
datum narození je 4.3.1881 či 4.4.1881 - v matrice je obojí, není poznat, které neplatí
1913 Jan Vácha, sedlák, (28.3.1875 - 1929) a Terezie Dlohošová (2.10.1886 Štěchovice 54 - 1950)
svatba 21.1.1913 Volenice
děti Terezie, Růžena , Jan , Otakar , Marie
1925 František Pašava (1902), kočí, Marie Řáhová (1910), služka
Václav Brabec kočí, čeledín (1905 Mačice)
2009 Rabovi


19 Jeřábek chalupa
číslo parc. 60
Anna Jeřábková (1725) a Jakub Vojta neb Pecha, sedlák (1720 Štěchovice 4)
svatba 1752
bytem Štěchovice 4
1775 Josef Řežábek, myslivec, chalupník, († před 1837), a 1/ Magdalena , 2/ Anna Mašková (1765 Štěchovice 29 - 13.4.1837)
děti 1. manželství Jana (17.5.1775), František (24.3.1777), Eva (cca 1770)
děti 2. manželství Anna (31.12.1793), František (7.8.1795)
Anna Mašková zemřela ve věku 72 let na sešlost věkem
Eva Jeřábková (cca 1770) a Šimon Kutička, chalupník (1768)
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1800
do r. 1803 psána Řežábková (Ržežábková), pak Jeřábková
Tomáš Jeřábek recte Řežábek, chalupník, (1787 - 23.8.1851), a Kateřina Kantůrková neb Beranová ( 1785 Novosedly 37 - 25.8.1846)
děti Anna (16.12.1807), Jan (6.6.1810), Tomáš (19.11.1812), František (16.2.1815), Jakub (19.7.1817), Josef (16.2.1819 - 5.4.1850, vodnatelnost prsní), Marie Anna (7.3.1822), Kateřina (27.6.1825), Václav (19.12.1828 - 3.5.1830)
Tomáš Jeřábek zemřel ve věku 64 let na vodnatelnost, Kateřina Beranová zemřela ve věku 61 let na ochrnutí mozku
1/ Tomáš Jeřábek neb Řežábek, chalupník, (19.12.1812 - 12.7.1837), 2/ Jan Michálek, chalupník, (1820 Hodějov 2 - po 1862) a Kateřina Štěpánková (1809 Volenice 52 )
svatba 1/ 4.2.1834 Volenice, 2/ 26.2.1838 Volenice
děti 1. manželství Barbora (1834)
děti 2. manželství Josefa (15.1.1839), Josef (9.11.1840), Václav (27.9.1843), Josef (1846), Anna (25.5.1848), Marie (29.8.1851 - 6.5.1853), František (7.11.1853)
Tomáš Jeřábek zemřel ve věku 26 let na zápal plic, r. 1834 uveden Řežábek správně Jeřábek
Michálkovi bydleli také v Novosedlech 2, vdávala se odtud dcera Anna (provd. Šímová)
Anna Jeřábková (16.12.1807) a Josef Čejka, domkář, vdovec, (1800 Vlkonice 8)
svatba 4.5.1847 Volenice
děti Anna Řežábková (12.12.1838)
bytem Štěchovice 47
Anna Jeřábková (12.12.1838) a 1/ Tomáš Vojta, krejčí (7.7.1829 Štěchovice 27), 2/ Josef Hlavsa, mlynářský pomocník, vdovec (1824 Žichovice 33
svatba 1/ 17.11.1863 Volenice, 2/ 27.10.1885 Volenice
bytem 1/ Štěchovice 42, 2/ Žichovice
děti * kol 1860
Anna Jeřábková zapsána r. 1863 jako Marie
František Jeřábek, mistr obuvnický, (16.2.1815) a Josefa Staňková (1820 Lhota Tažovická 5)
svatba 3.2.1857 Volenice
bytem Štěchovice 65
děti * kol 1860
Jakub Jeřábek (1817) a Barbora Bohuslavová ( Zahorčice 21)
svatba ???
bytem r. 1863 Hoslovice 1, volák, r. 1873 bytem Štěchovice 70, r. 1878 vdova bytem Štěchovice 51
děti * kol 1860
Kateřina Jeřábková (27.6.1825 - 27.12.1889 Štěchovice 19)
r. 1856 služebná ve Smíraticích 5, r. 1862 bytem Štěchovice 19, zemřela svobodná na sešlost věkem
děti za svobodna Václav Jeřábek (30.9.1856)
Josefa Michálková (15.1.1839) a Josef Podskalský, chalupník, (10.6.1840 Štěchovice 15)
svatba 9.7.1861 Volenice
bytem Štěchovice 15
Josef Michálek (9.11.1840) a Anna Řehořová (1843 Kalenice 24)
svatba 21.11.1865 Volenice
bytem Novosedly 2, sedlák
děti * kol 1880
Anna Michálková (1848) a Jakub Šíma, chalupník (1845 Sloučín 6 )
bytem Štěchovice 32
svatba 9.5.1871
děti * kol 1890
Vincenc Jeřábek, švec (cca 1850, zatím nejsou známi rodiče) a Terezie Malfent?
r. 1894 bytem Wels
děti Marie (1.1.1894 Wels)
Marie Jeřábek (1.1.1894) a Josef Einvalter, obchodník, Schwarzstadt (28.6.1891 Schwarzstadt)
svatba 28.4.1930 Schwarzenstadt, Rakousko
rodiče Josefa Einwaltera - Karel Einwalter, hodinář, Schwarzenstadt, Bahnhofstrase 2, Aloisia Gross
1862 SF Vincenc Machník, chalupník, (1836 Novosedly 19 - 11.10.1900) a 1/ Barbora Jeřábková (1834 - 11.9.1859), 2/ Kateřina Požárková (1843 Novosedly 24 - po 1907)
svatba 1/ 20.11.1855 Volenice, 2/ 25.2.1862 Volenice
děti 1. manželství Marie (6.9.1857 - 24.9.1862), František (31.1.1859 - 1.2.1859), N. chlapec (6.9.1859)
děti 2. manželství Marie (31.1.1863), Josef (18.5.1865 - 9.3.1869, vodnatelnost), Vincenc (23.5.1867), Kateřina (27.9.1869), Josefa (12.3.1872 - 22.4.1882), František (30.7.1874 - 9.3.1894), Josef (6.4.1877), Anežka (10.2.1881), Václav (11.8.1883), Alois (6.9.1885)
maj. r. 1883
Vincenc Machník zemřel ve věku 66 na souchotiny, Barbora Jeřábková zemřela ve věku 24 3/4 roku na tyfus
Marie Machníková (31.1.1863) a Josef Hradský, hostinský, Kladruby 12 (1862 Kladruby 7)
svatba 16.11.1886 Volenice
Josef Machník (6.4.1877) a Marie Kručíková
svatba 22.2.1909 Vídeň
Václav Machník (11.8.1883) a ???
svatba 31.1.1911 Kraselov
Alois Machník (6.9.1885) a Albína Mikešová
svatba 13.1.1923 Zlatá Koruna
1921 Vincenc Machník, chalupník, (23.5.1867 - před 1948) a 1/ Anna Nováková (2.4.1872 Milčice 6 - 21.6.1901), 2/ Anna Štěpánková (1882 Milčice 9 - po 1954)
děti 2. manželství Anežka (1902), Josef (1904), Vincenc (26.5.1906 - 18.12.1906), Marie (1907), Anna (1909), Alžběta (1910), Františka (1916)
Anna Nováková zemřela ve věku 29 na zánět pobřišnice
Anežka Machníková (1902) - bytem Strakonice
Marie Machníková (1907)
bytem Štěchovice 8 , svobodná
Anna Machníková (1909) - bytem Karlovy Vary
Alžběta Machníková (1910) - bytem Strakonice
Františka Machníková (1916) - bytem Milčice
1948 Josef Machník (1904) a Marie Mašková (1903 Jetětice)
děti Josef
Bergerovi


20 Sýkora chalupa
číslo parc. 61 98/1
1810 Sýkora
Josef Šebelík neb Sýkora, chalupník
děti Marie Anna (1777)
Marie Anna Šebelíková (1777) a Matěj Pavelec, tesařský tovaryš (1771 Sloučín 6)
svatba 22.11.1801 Volenice
bytem Sloučín 6
Jan Šebelík neb Sýkora, chalupník, a Kateřina Buršová ( Volenice 32)
děti František (6.1.1811)
1820 Jan Chval neb Sýkora, chalupník, (1762 - 22.2.1837) a Anna Stulíková (Svatopole)
děti Kateřina (1800), Marie (1811), Josef (1817), Matěj (1818)
Jan Chval zemřel ve věku 75 let na sešlost věkem
Kateřina Chvalová (1800) a Josef Pešek, podruh (1794 Štěchovice 44
svatba 29.5.1827 Volenice
bytem Štěchovice 45
děti * kol 1835
Marie Chvalová, podruhyně (1811 - 15.7.1862)
děti za svobodna Hynek Chval (1.1.1836 - 3.3.1837)
Marie Chvalová zemřela ve věku 45 let na souchotě svobodná
Matěj Chval (1818) a Kateřina Plochová (15.11.1813 Štěchovice 55)
svatba 4.2.1842 Volenice
bytem Štěchovice 55, domkář
1843 Josef Chval, chalupník, (1817 - 18.8.1862) a Jana Plechatá (21.9.1810 Štěchovice 38 - 30.10.1866)
svatba 12.10.1830 Volenice
děti Tomáš (21.10.1831 - 8.1.1832), Marie (15.11.1832 - 5.9.1838), Kateřina (2.1.1835 - 22.1.1835), Josefa (15.3.1836 - 17.4.1890), Kateřina (25.8.1838), Marie Anna (3.4.1841 - 29.4.1841), Marie Anna (28.3.1843), Anna (22.2.1846), Anna (24.12.1848 - 24.12.1848), Antonie (20.3.1850 - 28.3.1850), Tomáš (13.2.1852 - 29.2.1852)
Josef Chval zemřel ve věku 56 let na choleru, Johanna Plechatá zemřela ve věku 56 let na tyfus
Anna Chvalová (22.2.1846) a Václav Pitrovský, domkář, zedník (1841 Štěchovice 44 )
svatba 12.2.1867 Volenice
bytem Štěchovice 78
děti * kol 1885
Marie Chvalová (28.3.1843) a 1/ Jan Šťastný, nádeník, Nalžovy 10 († před 1882), 2/ Jan Flaška, nádeník, vdovec, r. 1872 Střelské Hoštice, r. 1889 Zářečí v Horažďovicích 16 (1831 fara Horažďovice), 3/ Josef Hlavsa, mlynářský pomocník, vdovec (1824 Žichovice 33, vdovec po Anně Jeřábkové ovd. Vojtové, viz Štěchovice 19 a Štěchovice 42)
svatba 2/ 23.1.1872 Volenice, 3/ 26.2.1889 Volenice
děti po 1. ovdovění Josefa Chvalová (14.3.1882 Štěchovice 78 - 26.11.1882)
Marie Chvalová je r. 1872 zapsána jako svobodná, u zápisu r. 1882 je pravděpodobně chyba - záměna Šťastný a Flaška (jedná se o stejnou osobu)
rodiče Jana Flašky - František Flaška, sedlák, Nalžovy 10, Johana Petrášková, Buršice 2
rodiče Josefa Hlavsy - František Hlavsa, domkář, Žichovice 33, Magdalena Heplíková, Bohumilice 1
1863 Jakub Kuneš, chalupník, (1829 - 14.7.1884) a Kateřina Chvalová (25.8.1838 Štěchovice 20 - 14.12.1902 Štěchovice 55)
svatba 3.7.1855 Volenice
děti Marie (30.10.1856), Barbora (22.3.1859), Jan (18.5.1861), František (21.6.1863), Václav (30.9.1867), Josef (11.10.1869), Kateřina (17.9.1875 - 2.5.1880)
maj. r. 1883
rodiče Jakuba Kuneše - Jan Kuneš, chalupník, Beneda 8 (dnes část obce Bušanovice, www.mapy.cz, Kateřina Kotálová, Dvorec u sv. Vojtěcha 17 (dnes část obce Radhostice, www.mapy.cz )
Kateřině Chvalové bylo v době svatby 16 let, 10 měsíců a 9 dnů
Jakub Kuneš zemřel ve věku 55 let, raněn mrtvicí při práci v lese
Barbora Kunešová (22.3.1859) a Vincenc Maleč, domkář (24.7.1860 Štěchovice 52)
svatba 3.2.1885 Volenice
bytem Štěchovice 52, Štěchovice 27, Štěchovice 78
děti * kol 1890
1892 Jan Kuneš (18.5.1861) a Josefa Kalčíková (1870 Krejnice 20 )
svatba 16.11.1892
bytem Štěchovice 81, nádeník
1894 Jan Kuneš (1861) a Marie Kozáková (Vojtěch Kozák, chalupník, Příborovice, a Anna Šejdová, Koclov)
ohlášky 11.1894
bytem Koclov 10, domkář
František Kuneš (21.6.1863) a Josefa Vichrová (1866 Vojnice 5 )
svatba 11.5.1894 Bukovník
bytem Štěchovice 50
1895 Josef Kuneš, dělník, (11.10.1869), a Antonie Lavičková (9.8.1867 Štěchovice 75 )
svatba 25.2.1895
bytem Štěchovice 75
1897 Václav Kuneš, chalupník, (30.9.1867) a 1/ Anna Nováková ( Kraselov 11 - 1911), 2/ Terezie Jírovcová
svatba 1/ ??? (ohlášky 9.1897), 2/ 15.7.1913 Volenice
děti 1. manželství - všechny děti se narodily mrtvé či zemřely do 1 dne
po r. 1913 bytem Štěchovice 40, sedlák
1921 Jan Bláha, hudebník, (28.5.1852 Štěchovice 45 ) a Marie Kunešová (30.10.1856 Štěchovice 20)
svatba 30.1.1883 Volenice
děti Jan (1.12.1883), Albína (13.11.1885), František (14.9.1887 Štěchovice 45), Marie (22.3.1891 Štěchovice 45 - 18.9.1891), Anežka (17.12.1892 Štěchovice 3), N. chlapec (8.10.1894 Štěchovice 3), N. chlapec (27.11.1895 Štěchovice 3), Kateřina (25.11.1896 Štěchovice 3 - 16.4.1898)
r. 1883 maj. Štěchovice 45
Jan Bláha, zednický pomocník (1.12.1883) a Marie Maříková (19.2.1885 Makarov 26)
svatba 18.1.1910 Kraselov (ohlášky 1.1910)
bytem Štěchovice 45
František Bláha (14.9.1887) a Barbora Hlavničková (Sousedovice)
svatba 17.9.1921 Strakonice
Anežka Bláhová (17.12.1892) a František Kotiš
svatba 20.8.1912 Volenice
Václav Švec, zedník, (28.11.1885 Lhota Tažovická 13) a 1/ Albína Bláhová (13.11.1885 Štěchovice 20), 2/ Božena Tučková (1899)
svatba 1/ 26.11.1918 Volenice, 2/ 19.3.1932 Radomyšl
děti Albína, Václav , Božena
2006 Petrželkovi


21 Biskupů dvůr
číslo parc. 42
Marie Anna Biskupová (cca 1770) a Matouš Ploch, domkář
bytem Štěchovice 3
děti * kol 1800
1776 Jakub Biskup, sedlák, a Kateřina
děti Anna (2.8.1776)
asi omylem zapsáno do Štěchovic 27
Jakub Biskup, sedlák, a Anna Kořenská ( Volenice 38)
děti Dorota (1782), Anna (1787), Kateřina (1790), Marie (5.7.1796)
Anna Biskupová (1787) a Tomáš Turek (1778 Volenice 20)
svatba 31.6.1805 Volenice
Kateřina Biskupová (1790) a Jan Levý, domkář, vdovec, panství Tažovice (1779)
svatba 19.11.1816 Volenice
bytem Volenice 64
1821 Vojtěch Masopust neb Biskup, sedlák, (1782 Hodějov 8 - před 1856), a Dorotka Biskupová (1782 - 17.1.1856 Zvotoky 1)
svatba 28.5.1804 Volenice
děti Josefa (11.3.1805 - 13.8.180?), Magdalena (13.9.1806), Anna (15.4.1809 - 9.6.1809), Josef (28.7.1810), František (7.1.1813), Matěj (17.2.1816), Vojtěch (18.7.1819 - 11.8.1819), Anna (13.7.1821)
Magdalena (později psaná Marie) Masopustová neb Biskupová (13.9.1806) a Matěj Hrbek neb Havlas, sedlák (Třešovice 21)
bytem Třešovice 21
rodiče Matěje Hrbka - Václav Hrbek, Třešovice, Anna Soukupová, Ptakovice
děti Rosalie (cca 1830), Matěj (21.2.1850 Třešovice 21 - 28.1.1942)
Josef Masopust (28.7.1810) a 1/ Kateřina Kašpírková (5.4.1815 Štěchovice 17) 2/ Kateřina Janoutová ovd. Rejšková (1815 Soběšice 9, bytem Strašice 13)
svatba 1/ 25.2.1835 Volenice, 2/ 29.4.1861 Volenice
bytem Zvotoky 1, sedlák, neb Půlkrabek
Anna Masopustová (1820) a Václav Švec (1816 Škůdra 7)
bytem Škůdra 7, chalupník
děti * kol 1850
1848 SF Josef Kašpírek, sedlák, (1793 - 5.11.1876) a Marie Mikešová (1803 Krušlov 19 - 12.1.1872)
děti Josef (1819)
r. 1848 - 1852 uvedeni jako Vojtěch K. a Anna M., jinak stejné, při úmrtí uveden jako Vojtěch a Anna
1848 SF Josef Kašpírek neb Biskup, sedlák, (1819 - 16.6.1872) a 1/ Anna Rundová (1821 Hodějov 3 - 4.7.1846), 2/ Anna Hanzalová (1828 Úlehle 20 - 7.3.1877)
děti 1. manželství Václav (7.9.1840 - 29.5.1846), Marie (26.11.1841 - 20.4.1846), Jan (20.5.1844 - 27.5.1846), Josefa (22.1.1846)
děti 2. manželství Josef (4.11.1848 - 9.1.1849), Františka (30.9.1850 - 30.12.1850), Václav (29.9.1852), Marie (5.8.1855 - 3.12.1868, popáleniny), František (25.9.1857 - 23.8.1859), Josef (3.3.1860), Antonie (9.8.1861 - 31.3.1862), František (31.12.1862), Jan a Antonie (2.5.1865) - dvojčata, Jan (2.6.1870 - 18.4.1871, záškrt)
Josef Kašpírek zemřel ve věku 56 let na rakovinu žaludku, Anna Rundová zemřela ve věku 25 let na souchotě
Josefa Kašpírková (22.1.1846) a Petr Berger, chalupník (16.6.1841 Štěchovice 33)
svatba 17.11.1863 Volenice
bytem Štěchovice 33
děti * kol 1860
Václav Kašpírek (29.9.1852) a Barbora Kožlová (1851 Kozlov 39)
bytem Štěchovice 9, sedlák
děti * kol 1880
r. 1883 maj. Štěchovice 21
1891 František Kašpírek (31.12.1862), chalupník, a Josefa Bulková (1860 Volenice 6 ) (František Bulka, šenkýř, Volenice, a Antonie Benada, Volenice)
svatba 17.11.1891 Volenice
bytem Kladruby, Štěchovice 83
Jan Kašpírek (2.5.1865 - 22.8.1865)
Antonie Kašpírková (2.5.1865 - 21.12.1865)
Barbora Vojtová (cca 1850) a Antonín Kopáč, zedník
bytem Milčice 3
děti * kol 1885
1921 Josef Munz ( Štěchovice 22 )
neobydlený
1954 prázdný
číslo omylem použito pro novou stavbu Karla Bergera, zjištěno kol r. 2006, budově přiřazeno nové číslo Štěchovice 100
2006 Emanuel Vojta


22 Tetřev dvůr
číslo parc. 43
Josef Tetřev, sedlák, a Anna
děti Josefa (cca 1750)
Josefa Tetřevová (cca 1750)
děti Anna Tetřevová (1789)
Anna Tetřevová (1789 - 27.2.1860 Štěchovice 38) a Vavřinec Macner, měšťan, mistr punčochář, Strakonice 132 († před 1860)
Kateřina Šebelíková neb Sýkorová (cca 1750) a Jakub Motlík, chalupník
bytem Ohrazenice 10
děti * kol 1780 (dcera provd. Tejčková, Štěchovice 37)
1810 Sýkora
Vojtěch Sýkora neb Tetřev, sedlák, a Barbora Tejčková ( Štěchovice 37)
děti Vojtěch (1787), Kateřina (11.6.1795), Anna (18.8.1798), František (4.11.1801 - 18.2.1804)
Anna Sýkorová (18.8.1798) a Vojtěch Vrčan, domkář (1803)
svatba 4.2.1825 Volenice
bytem Štěchovice 58
děti * kol 1830
Kateřina Sýkorová (11.6.1795) a František Kutička, chalupník (7.11.1795 Štěchovice 8)
svatba 31.1.1826 Volenice
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1840
1820 Vojtěch Sýkora neb Tetřev, sedlák, (1787 - 18.3.1854), a Jana Bláhová (1794 Štěchovice 24 - 1.10.1852)
svatba 23.2.1813 Volenice
děti Kateřina (23.11.1813), Tomáš (26.11.1815), František (1.10.1818), Vojtěch (27.8.1821 - 11.5.1823), Anna (12.10.1824), Josef (17.3.1828 - 11.9.1839), Marie (13.8.1831 - 28.4.1837, chřadnutí), Vojtěch (2.8.1834)
Vojtěch Sýkora zemřel ve věku 68 let, Johanna Bláhová zemřela ve věku 59 let na souchotě
Kateřina Sýkorová (23.11.1813) a Josef Vazač, domkář (1810 Kalenice 16)
svatba 16.9.1834 Volenice
bytem Štěchovice 61
děti * kol 1840
Tomáš Sýkora (26.11.1815) a Marie Vojtová (21.5.1819 Štěchovice 12 )
svatba 22.11.1842 Volenice
bytem r. 1848 Štěchovice 62, domkář, r. 1860 Štěchovice 11, podruh, r. 1862 Štěchovice 48, podruh
František Sýkora, zahradník (1.10.1818), a Barbora Průšová (Podčapy, okr. Březnice)
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1850
Anna Sýkorová (12.10.1824 - 12.2.1894 Štěchovice 61) - svobodná, nájemnice Štěchovice 61, zemřela na sešlost věkem ve věku 70 let
Vojtěch Sýkora, nádeník (2.8.1834) a Johanna Budešínská (Vodňany)
bytem Štěchovice 14
Václav Randa, podruh, panství Štěchovice, a Marie
děti Marie (1828 ? - 2.2.1836 Štěchovice 22, zapálení zimou), Anna (24.4.1838)
rodiče Marie - Jakub Keřek, šafář, Šamonicích? 22, panství Drhovelské, Lidmila ?, Češkovice? 9
1848 Jan Šobr, sedlák, (19.6.1817 Krejnice 29 - 9.9.1879 Sousedovice 33), a Anna Česánková ( Škůdra 21)
děti Katharina (1840), Jan (1842), Josef (1845), Marie (22.2.1847), František (15.5.1850), Barbora (7.11.1856)
r. 1876 bytem Sousedovice 33, drnomistr, chalupník, r. 1887 psán jako drnomistr v Holi u Sousedovic
Barbora Šobrová (7.11.1856) a Josef Šobr (18.3.1850 Krejnice 29, bratranec)
svatba 28.2.1876 Strakonice
bytem Krejnice 29
děti * kol 1880
1848 SF bez křesťanských obyvatel
1862 SF Josef ?, služebný, (1807); Josefa ?, služebná (1831); Marie ?, služebná, (1844)
Magdalena ?, podruhyně (1831)
děti Anna (1854)
1883 Eliáš Münz
majitel od r. 1871
Josef Hokr, šafář, (Komšín), a Anna Turková (Svíratice 59)
děti Josefa (16.2.1892)
rodiče Josefa Hokra - František Hokr, sedlák, Komšín 32, Marie Cvrčková, Černěkov
rodiče Anny Turkové - Václav Turek, bednář, Svíratice 59, Anna Smítková, Svíratice 59
Josefa Hokrová (16.2.1892) a Karel Stoklasa
svatba 14.6.1913 Praha
1921 Josef Munz (1875 ?) a Adéla (1886 Uh. Brod)
děti Viktor (1907), Karel (1911)
rodina se odstěhovala do Horažďovic a později do Malšic u Tábora, zde připadlo státu, od kterého to koupili Vojtovi (před r. 1925)
Emanuel Vojta (18.12.1898 Štěchovice 4 ) a Anna Iňová (1915 Štěchovice 35 - 1997)
děti Emanuel , Jitka
kol r. 1925 zde žil otec Emuela Vojty - František Vojta (1856), výměnkář ze Štěchovic 4 ; kol r. 1950 zde žila matka Anny Iňové - Anna Iňová roz. Benadová (1882), výměnkářka ze Štěchovic 35
ve Štěchovicích 35 zatím žili Veselých ze Štěchovic 1
2006 Emanuel Vojta, Strakonice


23 Brych chalupa
číslo parc. 41
1777 Antonín Ploch, chalupník, a Magdalena
děti Jan (20.1.1777), František (1774)
František Ploch (1774) a Veronika Vdolková (1784 Štěchovice 25)
svatba 16.2.1813 Volenice
bytem Štěchovice 55
1820 Jan Ploch neb Brych, chalupník, (1777 - 22.11.1842) a Marie Anna Opavová (1776 Zadní Hoštice 8 - 12.1.1848)
děti Majdalena (1792), František (13.10.1800 - 6.11.1800), Vojtěch (15.1.1802 - 11.7.1804), Magdalena (21.7.1804 - 24.8.1860), Alžběta (31.3.1808 - 9.2.1835, horká nemoc), Tomáš (17.12.1809), Vojtěch (19.8.1813), František a Marie Anna (6.12.1815) - dvojčata, Matěj (9.2.1819)
rodiče Marie Opavové - Jan Opava, domkář, Zadní Hoštice 66, Kateřina Hrbková, Zadní Hoštice
Jan Ploch zemřel ve věku 68 let, Marie Opavová zemřela ve věku 72 let na souchotě
Magdalena Plochová (21.7.1804 - 24.8.1860)
zemřela ve věku 56 let na tuberkulozu, svobodná
František Ploch (6.12.1815 - 23.1.1816)
Marie Anna Plochová (6.12.1815) a Josef Kučera, tesařský tovaryš (1810 Nalžovy 41)
svatba 13.9.1842 Volenice
bytem Štěchovice 44
děti * kol 1845
m1821 Jan Opava, podruh, (1746 Zadní Hoštice - 1821 Štěchovice 23), syn domkáře Zadní Hoštice, bratr hospodyně
Josef Bílek, revírník, a Kristina Petrášková (Hartmanice)
děti Anna (?.6.1802 Štěchovice 1), Vojtěch (7.4.1804 Štěchovice 45 - 14.4.1804), Eva (27.10.1805 Štěchovice 45 - 3.9.1806), Magdalena (15.7.1807 Štěchovice 45 - 6.4.1809), Barbora (11.8.1809 Štěchovice 45), Marie Hypolita (30.7.1811 Štěchovice 45), Jan Karel Dominik (19.4.1813 Štěchovice 45), Jan Hynek (28.3.1815 Štěchovice 45)
rodiče Kristiny Petráškové - Josef Petrášek, měšťan, Hartmanice
Hynek Bílek, truhlář, (28.3.1815) a 1/ ???, 2/ Marie Peštáková (22.7.1833 Hoslovice 13 )
svatba 2/ 17.11.1868 Čestice
r. 1868 bytem Přechovice 17, domkář
1849 Vojtěch Ploch, chalupník, (1813 - 23.4.1880) a 1/ Josefa Koldová ( Milčice 12 - 25.3.1858), 2/ Kateřina Pašavová (13.7.1828 Štěchovice 11 - 24.10.1881 Štěchovice 32)
svatba 1/ ??? (cca 1838), 2/ 23.11.1858 Volenice
děti 1. manželství Josefa (24.9.1839), Jan (17.5.1842), Petr (14.6.1844 - 25.3.1845), Tomáš (6.5.1846), Anna (27.7.1848 - 6.9.1848), Kateřina (3.11.1849), Vojtěch (23.4.1852 - 14.5.1852), František (19.8.1853 - 21.5.1854), Petronila (16.5.1855)
děti 2. manželství Františka (26.4.1860 - 9.11.1861), Antonie (23.11.1862 - 11.2.1865), Marie (17.7.1865), Anna (24.4.1868), František (1.9.1870 - 2.9.1870)
Josefa Plochová zemřela ve věku 44 let, Kateřina Pašavová zemřela ve věku 50 let (správně 53 let) na tuberkulozu
Anna Plochová (24.4.1868)
vystoupila z církve 17.8.1925 Strakonice
děti Anna Plochová (31.12.1896)
Anna Plochová (31.12.1896) a Petr Holfeld
svatba 9.5.1921 Podsrp u Strakonic
vystoupila z církve 17.7.1925 ve Strakonicích, bydlí v Katovicích
1864 2/ Opavová, podruhyně
děti Jan, Karel, Marie, Antonie
1921 1/ Tomáš Ploch, (6.5.1846 - 15.12.1880), 2/ Jan Suk, chalupník, (1847 Doubravice, viz Škůdra 3 - 1913) a Antonie Masopustová (4.6.1853 Zvotoky 1 - po 1880)
svatba 1/ 24.2.1873 Volenice, 2/ 27.6.1881 Volenice
děti 1. manželství Josef (11.2.1874), Marie (4.12.1875), Václav (3.9.1878), Františka (30.9.1880 - 7.1.1881)
děti 2. manželství Vojtěch (14.4.1882), Anežka (23.1.1885), František (5.8.1887)
Josef Ploch (11.2.1874) a Anna Marková rodem Raba (Dražejov)
svatba 5.7.1922 Katovice
Anežka Suková (23.1.1885) a 1/ Jan Matějček, nádeník (16.1.1882 Frymburk 37 ), 2/ Josef Kotiš
svatba 1/ 18.1.1910 Volenice, 2/ 18.10.1929 Nezamyslice
František Suk (5.8.1887) a Josefa Bečvářová (18.3.1889 Štěchovice 84)
svatba 27.1.1914 Volenice
bytem Štěchovice 84
1925 Vojtěch Suk, chalupník, (14.4.1882) a Anna Hlavová (21.6.1886 Novosedly 67)
svatba 22.2.1911 Volenice
děti Vojtěch (1911)
2006 Sukovi


24 Daumel dvůr
číslo parc. 38
1776 Martin Bláha, sedlák, a Magdalena
děti Anna (23.2.1776)
Martin Bláha, sedlák
děti Václav (1771), František (1773)
u svatby Václava psán jako domkář Štěchovice 29, u svatby Františka sedlák Štěchovice 29
Václav Bláha (1771) a Anna Koubová (1778 Hněvkov)
svatba 17.6.1806 Volenice
bytem Štěchovice 29, domkář
František Bláha (1773) a Kateřina Mašková (1778 Štěchovice 29 )
svatba 26.11.1806 Volenice
bytem Štěchovice 29, domkář
1810 Doumal
Tomáš Bláha, sedlák, a Kateřina Dubová neb Kovárnová (Květov 8)
děti Magdalena (1788), Jana (1790), František (28.12.1795), Václav (25.8.1798)
rodiče Kateřiny Kovárnové - Jan Kovárník, chalupník, Koclov, panství Strakonice
Magdalena Bláhová neb Doumelová (1788) a Bartoloměj Šíma (1791 Milčice 8)
svatba 20.11.1810 Volenice
Jana Bláhová (1794) a Vojtěch Sýkora neb Tetřev, sedlák
bytem Štěchovice 22
děti * kol 1820
1841 Václav Bláha, domkář, (25.8.1798), a Jana Váchová (1793 Štěchovice 42 )
svatba 11.2.1828 Volenice
bytem Štěchovice 42
1820 Tomáš Bláha neb Doumel, sedlák, (1755) a 1/ ???, 2/ Marie Anna Mašlová (1787 Štěchovice 17 )
svatba 2/ 4.10.1808 Volenice
děti František (cca 1820)
děti 2. manželství Vojtěch (22.3.1811), Jan (15.5.1813), Jakub (24.7.1815 - 5.8.181?), Jakub (1.5.1817 - 30.1.1819), Marie Anna (2.9.1819 - 13.10.1819)
Vojtěch Bláha, domkář, (22.3.1811) a Kateřina Kašperová (1812 Štěchovice 16)
svatba 8.10.1835 Volenice
bytem Štěchovice 45
děti * kol 1850
František Bláha, domkář, (cca 1820) a Kateřina Kašperová ovd. Bláhová (1812 Štěchovice 16)
bytem Štěchovice 45
děti * kol 1850
1834 František Bláha, sedlák,
(1795 - 26.1.1880) a Terezie Pavelcová (12.3.1794 Štěchovice 9 - 20.9.1854)
svatba 2.8.1825 Volenice
děti za svobodna Lidmila Pavelcová (7.11.1819 - 8.5.1824)
děti z manželství Josef (7.6.1827), Marie (23.1.1829)
Marie Bláhová (23.1.1829) a Jan Pašava (4.7.1820 Štěchovice 11)
svatba 29.2.1848 Volenice
bytem Štěchovice 11
kolem r. 1840 oddělena část budovy, dostala číslo Štěchovice 61, maj. Josef Vazač, domkář, tato část byla připojena zpět po r. 1945
1857, 1864 Josef Bláha, sedlák, (7.6.1827 - 27.12.1874) a Barbora Pavelcová (1826 Sloučín 1 - po 1883)
svatba 30.10.1848 Volenice
děti Karel (5.11.1850) - prvorozený, František (19.5.1853), Josef (30.7.1856 - 22.5.1857), Jan (25.6.1858 - 12.7.1858), Jan (25.12.1860), Marie (28.3.1863), Vincenc (16.5.1867)
Barbora Bláhová r. 1883 uvedena jako majitelka
Josef Bláha zemřel ve věku 45 let na mrtvici
Karel Bláha (5.11.1850) a Rozarie Kučerová (9.9.1846 Dolní Poříčí 11)
svatba 24.6.1879 Volenice
r. 1921 bytem Štěchovice 11
děti * kol 1885
František Bláha, pasák, (19.5.1853)a Marie Pavlovcová (1853 Škůdra 26)
svatba 13.8.1878 Volenice
bytem Němčice 1
děti * kol 1890
1883 Barbora Bláha
Josef Schönberger, majitel dvora, (1862 Mladá Boleslav) a Anna Rejšková (27.10.1866 Štěchovice 31 )
svatba 11.2.1890 Volenice
děti Karel Josef (20.11.1890 - 26.12.1890), Karel (5.3.1892)
rodiče Josefa Schönbergera - Antonín Schönberger, mistr kloboučnický, Mladá Boleslav, Viktorie Sasková, Březná
Karel Schönberger (5.3.1892) a Karolína Komínková
svatba 29.2.1916 Jindřichův Hradec
Florián Řáha, čeledín, (1864 Vojnice 5), a Rosalie Kaftanová (1861 Strašice 48)
svatba 19.1.1891 Volenice
děti Marie (20.9.1891 Strašice 48 - 20.9.1891), Marie (1893), Anna (17.12.1896)
r. 1891 Štěchovice 1, r. 1921 bytem Štěchovice 83
matka r. 1925 ve volebním seznamu uvedena jako Marie (19.5.1861)
1921 Jan Dub, domkář, hudebník, (5.7.1853 Štěchovice 43 ) a Filipina Pavlovcová (1857 Škůdra 29 )
svatba 7.11.1876 Volenice
děti Anna a Marie (18.7.1877 Štěchovice 43) - dvojčata, Václav (3.9.1878 Štěchovice 43 - 30.5.1880, záškrt), Anastázie (5.9.1880 Štěchovice 43), Marie (21.12.1882 Štěchovice 43), Jan (10.9.1886 - 22.1.1894), Františka (29.11.1889), Anežka (15.9.1891 - 13.2.1894), Božena (26.12.1894), Anežka (22.10.1897), Filipa a Jan (18.8.1901 - 2a4.9.1901) - dvojčata
mezi lety 1894 - 1910 se přistěhovali ze Štěchovic 43
Anna Dubová (18.7.1877 - 9.12.1877)
Marie Dubová (18.7.1877 - 19.7.1877)
Anastázie Dubová (5.9.1880) a František Pašava, sedlák, (4.1.1875 Štěchovice 26)
svatba 27.11.1900 Volenice
bytem Štěchovice 26
děti * kol 1905
Marie Dubová (21.12.1882) a Václav Kadaně, domkář (6.5.1873 Sedlo 27)
svatba 5.2.1901 Volenice
rodiče Václava Kadaně - Václav Kadaně, domkář, Sedlo 27, Antonie Košánová, Sedlo 27
Františka Dubová (29.11.1889) a František Dub (21.4.1883 Novosedly 6 )
svatba 18.1.1910 Volenice
Anežka Dubová (22.10.1897 - 1.5.1954 Strakonice) a Josef Šobr
svatba 15.11.1920 Volenice
Václav Slavíček (1887 Mukárov 5), a Božena Dubová (26.12.1894)
svatba 2.7.1914 Volenice
2006 Viktorovi
2010 Josef Viktora


25 Doubek chalupa
číslo parc. 36
1776 Jan Hlavatý, švec, a Alžběta
děti Kateřina (14.7.1776)
1810 Doubek
Josef Doubek, chalupník, († před 1837)
děti Marie (1789)
Marie Doubková, podruhyně (1789 - 15.11.1837 Štěchovice 55)
zemřela ve věku 48 let na chřadnutí
1828 Doubek
děti Katharina (1820)
Josef Krangl neb Doubek neb Vdolek, chalupník, († před 1850), a Magdalena Pitlíková neb Vaňková (1790 Stalice 24 - 10.11.1850)
děti Anna (5.8.1793), Kateřina (14.7.1795), Josefa (31.3.1800), Barbora (30.10.1802), Barbora (cca 1810), Veronika (cca 1790), Anna (cca 1790)
rodiče Magdaleny Pitlíkové - Josef Pitlík neb Vaněk, chalupník, Skalice 24
Magdalena ze Stálce zemřela ve věku 60 let na chřadnutí
Anna Vdolková neb Doubková (cca 1790)
děti za svobodna Jan Vdolek (24.8.1820 - 21.9.1820)
Veronika Vdolková neb Doubková (1784) a František Ploch (1774 Štěchovice 23)
svatba 16.2.1813 Volenice
bytem Štěchovice 55, domkář
děti * kol 1820
Kateřina Vdolková neb Doubková (14.7.1795 - 8.1.1837)
děti za svobodna Marie Vdolková (10.7.1821 - 7.9.1821)
Kateřina Vdolková zemřela ve věku 38 let na souchotě
Josefa Vdolková neb Doubková (31.3.1800) a Matěj Vácha (6.10.1789 Štěchovice 18)
svatba 25.10.1825 Volenice
děti za svobodna Kateřina Vdolková (6.11.1823)
Kateřina Vdolková (6.11.1823) a Jakub Jelen, domkář (1830 Novosedly 25)
svatba 21.11.1854 Volenice
bytem Novosedly 55
děti * kol 1860
Barbora Vdolková neb Doubková (30.10.1802 - 11.4.1877 Štěchovice 55) a Jan Slavíček (1807 Mukárov 12 - 8.4.1877)
svatba 21.11.1848 Volenice
děti Václav Vdolek/Slavíček (28.8.1838)
r. 1846 bytem Štěchovice 55
datum narození Jana Slavíčka je dle věku při úmrtí (při svatbě se shoduje), oba zemřeli na sešlost věkem, Barbora zemřela v den pohřbu Jana
Marie Anna Melanová, podruhyně
děti Barbora Melanová (27.9.1829)
rodiče Marie Anny Melanové - M? Melanová, podruhyně, Písek 70
1848 SF Matěj Vdolek neb Doubek, chalupník, (1791 - 27.10.1854) a Marie Havelková ( Vojnice 2 )
svatba ??? (cca 1824)
děti N. chlapec (28.12.1824), Eva (19.12.1825), Marie Anna (27.1.1827), Magdalena (23.6.1829), Jan (22.4.1832)
Matěj Vdolek zemřel ve věku 63 3/4 roku na ochrnutí plic
Eva Vdolková (19.12.1825) a František Bělohlávek, podruh, (1817 Malenice 63)
svatba 9.2.1847 Volenice
děti Václav (2.11.1847), Josef (12.7.1853)
rodiče Františka Bělohlávka - Rosalie Bělohlávková, podruhyně, Malenice 63, dcera Bartoloměje Bělohlávka, podruh, Bohumilice (dříve Skalice)
Magdalena Vdolková (23.6.1829)
děti za svobodna Matěj Vdolek (10.2.1857 - 11.2.1857)
Marie Anna Vdolková
děti za svobodna Josefa Vdolková (18.8.1855 - 30.5.1857)
1848 SF Jan Vdolek, pasák (22.4.1832) a 1/ Rosalie Gabrielová (1827 Malenice 58 - 16.6.1869), 2/ Kateřina Hejlková (1841 Škrobočov)
svatba 2/ 9.11.1869 Volenice
děti 1. manželství Josef (1853), Jan (4.1858 Malenice - 30.11.1858 Štěchovice 25), N. (18.1.1860), N. (22.3.1861), Bedřich (14.11.1862 Štěchovice 50), Jan (6.5.1865 Štěchovice 1 - 23.9.1866), Petr (30.6.1867 Štěchovice 1 - 30.6.1867), Jan (12.5.1869 Štěchovice 1 - 2.1.1870)
rodiče Rosalie Gabrielové - Jakub Gabriel, sedlák, Malenice 58 († po 1860, před 1869), Kateřina Hořejší, Litochovice (rodiče Matěj Hořejší, sedlák, Litochovice, Anna Navarová, Neuslužice 12)(1789 - 16.2.1860 Štěchovice 25, tuberkuloza)
rodiče Kateřiny Hejlkové - František Hejlek, domkář, Škrobočov, Kateřina Boudová, Zahorčice
Jan Vdolek byl r. 1862 zedník ve Štěchovicích 16, r. 1869 pasák ve Štěchovicích 1
Rosalie Gabrielová zemřela ve věku 40 let na horečku omladnic
prodáno 14.2.1869
Bedřich Vdolek (14.11.1862) - r. 1921 čeledín ve Štěchovicích 9
Jan Vdolek (12.5.1869 - 2.1.1870)
zemřel ve věku 7 měsíců a 27 dnů na udušení, vyšetřováno okr. soudem Strakonice
Marie Vdolková, podruh
děti Magdalena (před 1862)
1835 Josefa Váchová
děti Katharina (1825)
Mrie Anna Doubková ovd. Vdolková (???)
na základě svatbení smlouvy z 12.2.1824 měla zjištěné věno 180zl., 1 pár volů, 1 krávu, 3 ovce - výmaz tohoto nároku 16.4.1868
1862 František Hradecký, chalupník, (1804) a Marie Vitěková (1818 Katovice 25)
děti Jan, Anna (1847), Kateřina (cca 1850), Jana (1842), Josef (18.2.1864 - 18.2.1864)
maj. od 14.2.1869
rodiče Františka Hradeckého - Josef Hradecký, sedlák, Úlehle 17, Anna Kovářová, Čestice 7
rodiče Marie Vitěkové - Jan Vitěka, domkář, Katovice 26, Barbora
Kateřina Hradecká (cca 1850)
děti Josef Hradecký (20.2.1869 Štěchovice 25 - 30.5.1886 Bukovník)
r. 1869 mezi věřiteli zmíněna tato jména - Jan a Rosalie Vdolek (nedoplatek kupní ceny), Václav Ulian, Alois Krása, Marie a Vdolková (otcovský a mateřský podíl, Barbora doživotní výminek), Dominik Arnold, Václav Rejšek, Karel a Josefa Řehořovi, František a Marie Hradeckých (nedoplatek kupní ceny)
František Melka a Anna
majitelé od 30.9.1869 za 1695,95 Kč
1883 Josefa Münzová
majitelka od 20.12.1869, r. 1884 výminek pro Josefu Münzovou a Lottu Steinerovou
1884 Emanuel Fröhlich a Rozalie
majitelé od 18.6.1884, k domku patří pozemek č.p. 1410
1921, 1948 Vincenc Chvosta (8.8.1883 Koclov 6), zedník, a Antonie Bečvářová (14.12.1882 Štěchovice 84 )
svatba 18.9.1906 Volenice
děti za svobodna Marie Bečvářová (5.5.1904 - 31.12.1904 Štěchovice 8)
děti Marie (1906), Anežka (1909), Emilie (1910), Vincenc (1912), Josef (1915)
2006 Chvostovi


26 Bláha dvůr
číslo parc. 35
1776 Vavřinec Bláha, sedlák, a Magdalena
děti Kateřina (18.11.1776)
1811 Bláha
Jan Pašava neb Bláha, sedlák († před 1807)
děti Josef (1787)
Jan Pašava neb Bláha, sedlák, a Marie Anna Kořenská ( Volenice 2)
děti Marie (25.9.1795 - 1.4.1806), František (2.4.1798 - 18.4.1806), Tomáš (16.12.1800 - 2.1.1801), Jakub (6.7.1802 - 1.2.1803)
1824 Josef Pašava neb Bláha, sedlák, (1787 - 15.5.1863) a Kateřina Vojtová (1788 Štěchovice 12 - 18.12.1840)
svatba 14.2.1807 Volenice
děti Anna (3.4.1809), František (31.7.1811), Matěj (6.2.1814 - 22.2.1814), Vojtěch (16.10.1815), Matěj (20.2.1819), Kateřina (18.11.1821 - 10.3.1824),. Jan (18.7.1825), Kateřina (3.11.1827 - 16.12.1831)
Kateřina Vojtová zemřela ve věku 55 let na zápal plic
Anna Pašavová (3.4.1809) a Jan Rychtář, kovář (1802 Strašice 18)
svatba 21.2.1832 Volenice
bytem Vojnice 34
děti * kol 1840
Matěj Pašava, kovářský tovaryš, (20.2.1819) a Anna Vošmiková (3.3.1814 Štěchovice 30)
svatba 16.2.1841 Volenice
bytem Zvotoky 41
Jan Pašava (18.7.1825 - 20.2.1860) a Kateřina Rejšková (13.2.1823 Štěchovice 13)
svatba 13.2.1849 Volenice
bytem Štěchovice 51, domkář
děti * kol 1850
1844, 1864 František Pašava neb Bláha, sedlák, (31.7.1811 - 22.1.1887) a Marie Šebelíková (1.8.1814 Štěchovice 6 - 5.1.1866)
svatba 9.2.1836 Volenice
děti Antonie (23.9.1837), Anna (12.1.1840), Matěj (19.2.1842 - 18.6.1842), Jan (30.5.1843 - 29.9.1846), Karel (29.3.1845 - 7.5.1846), Marie (3.5.1847 - 11.12.1852, souchotě), František (9.9.1849), Jan (3.12.1852), Marie (21.6.1856)
František Pašava zemřel ve věku 78 let na sešlost věkem
Antonie Pašavová (23.9.1837) a Antonín Pašava, sedlák (23.5.1830 Volenice 33)
svatba 26.6.1855 Volenice
bytem Volenice 33
děti * kol 1875
Antonii Pašavové bylo v době svatba 17 let, 9 měsíců a 3 dny
Anna Pašavová (12.1.1840) a František Černík, sedlák, (1841 Zahorčice)
svatba 28.11.1865 Volenice
rodiče Františka Černíka - Václav Černík, sedlák, Zahorčice 23, Kateřina Čížková, Němčice 22
Marie Pašavová (21.6.1858) a Josef Vojta, nádeník (12.5.1851 Štěchovice 12 )
svatba 26.2.1878 Volenice
bytem r. 1921 Štěchovice 62 , Štěchovice 7
děti * kol 1890
1883 Pašava Anna
1884 Beneš Marie
1921 František Pašava, sedlák, (9.9.1849 - 1914) a 1/ Terezie Zachatová (22.10.1853 Volenice 15 - 25.12.1873), 2/ Anna Hradská (1853 Kladruby 7 )
svatba 1/ 4.2.1873 Volenice, 2/ 16.2.1874 Volenice
děti 1. manželství Marie (20.12.1873)
děti 2. manželství František (4.1.1875), Jan (2.7.1876), Vincenc (25.1.1879), Josef (19.7.1881 - 19.7.1881), Vít (15.6.1882 - 28.7.1883), Kateřina (31.8.1884), Antonie (11.5.1887), Anežka (27.9.1890), Leopold (10.11.1893)
Terezie Zachatová zemřela ve věku 20 let na horečku omladnic, 5 dnů po porodu
Marie Pašavová (20.12.1873) a Jan Koutenský, domkář (1867)
svatba 9.2.1892 Volenice
rodiče Jana Koutenského - Matěj Koutenský, domkář, Újezd 16, Anna Rašková, Maňovice 3
Antonie Pašavová (11.5.1887) a Václav Kůr?
bytem Vídeň
svatba 20.2.1912 Vídeň
Kateřina Pašavová (31.8.1884) a Jan Lapka, nádeník (21.3.1882 Slatina 9)
svatba 14.8.1906 Volenice
rodiče Jana Lapky - Matěj Lapka, čeledín, panský dvůr Slatina 1, Josefa Pavlínová, Újezd 18, okr. Horažďovice
Jan Lapka byl v době svatby nádeník v Újezdě 14
Leopold Pašava (10.11.1893) a Františka Straubová (11.6.1897 Nově Městečko, Sušice)
svatba 30.7.1924 Strakonice (civilní sňatek)
r. 1924 čeledín v Kozlově, r. 1931 žebrotou, (dělník bez zaměstnání, krmič dobytka), bydliště nestálé
rodiče Františky Straubové - František Straub, dělník, Nové Městečko, Marie Saborová
1921 František Pašava (4.1.1875 - před 1925) a Anastázie Dubová (5.9.1880 Štěchovice 43, viz Štěchovice 24 - po 1954)
svatba 27.11.1900 Volenice
děti Václav (1901), František (1902), Jan (22.1.1905 - 31.1.1905), Marie (1906), Štěpán (1908), Božena (1910), Josef (1912), Jan (1914), Jaroslav (1918)
Jaroslav Pašava (1918) - r. 1944 v Mnichově (Německo), svobodný
1964 Václav Pašava (1901) a Růžena Kartová (1907)
2006 Pašavovi


27 Janoušek dvůr
číslo parc. 45
Jakub Vojta, sedlák, († před 1843), a Magdalena (1763 - 11.6.1843)
Magdalena zemřela ve věku 80 let na sešlost věkem
Matěj Vojta neb Janoušek, sedlák, a Magdalena Setecká ( Štěchovice 31 )
děti Ondřej (1789), František (9.10.1794 - 31.1.1796), František (3.1.1797 - 20.7.1869), Marie Anna (6.7.1799), Kateřina (20.8.1801), Josef (13.2.1804), Anna (17.8.1806), Tomáš (26.11.1809)
František Vojta (3.1.1797 - 20.7.1869)
zemřel ve věku 70 let na sešlost věkem, svobodný
Marie Anna Vojtová neb Janoušková (6.7.1799) a František Benedikt, polní mistr, panství Nalžovy (1787 Neznašov 2)
svatba 29.1.1822 Volenice
děti Antonín (1823 Neprachov 2)
rodiče Františka Benedikta - Václav Benedikt, mistr polní, Neznašov 2, Anna Fousová, Zavlekov
Antonín Benedikt (1823) a Anna Vrhelová (1835 Chlístov 35)
svatba 15.5.1854 Volenice
bytem Tažovice 1, pasák
Kateřina Vojtová (20.8.1801) a Jan Baroch, sedlák, Neznašov, panství Nalžovy (1800 Smrkovec)
svatba 28.8.1826 Volenice
rodiče Jana Barocha - František Baroch, mlynář, Smrkovec 12, Magdalena Kotěšovská, Mamovice 9
1851, 1864 Josef Vojta, domkář, (13.2.1804), a Marie Kameníková (1810 Cehnice 51)
bytem Štěchovice 54
rodiče Marie Kameníkové - Jan Kameník, domkář, Cehnice 51, Terezie Stöhrová, Cehnice 24
Anna Vojtová (17.8.1806) a Matěj Kotrouš, obecní sluha (1805 Lhota Tažovická 6)
svatba 4.8.1829 volenice
bytem Štěchovice 14, obecní pastuška
Tomáš Vojta (26.11.1809) a Marie Skřivanová (Milčice 5)
bytem Štěchovice 54
děti * kol 1850
1830 Andreas Vojta neb Janoušek, sedlák, (1789 - 24.10.1860) a Barbora Masopustová (1804 Kraselov 13 - 24.11.1871)
děti Marie Anna (13.2.1822 - 1.5.1824), František (7.9.1823), Magdalena (27.9.1825 - 10.10.1825), Marie Anna (23.3.1827 - 1.5.1847, hlavnička=tyfus), Tomáš (7.7.1829), Josef (2.4.1831), Kateřina (31.7.1833), Josef (18.11.1835), Jan a Anna (7.8.1838) - dvojčata, Vincenc (12.2.1842), Matěj (22.1.1845)
rodiče Barbory Masopustové - Matěj Masopust, chalupník, Kraselov 13, Anna ?, Kraselov 19
Tomáš Vojta, krejčovský tovaryš, (7.7.1829) a Marie/Anna Jeřábková (12.12.1838 Štěchovice 19)
svatba 17.11.1863 Volenice
bytem Štěchovice 42
děti * kol 1860
Kateřina Vojtová (31.7.1833 - 6.12.1887 Štěchovice 63) a Vojtěch Diviš, zednický tovaryš (14.4.1831 Štěchovice 34 - 27.4.1870 Štěchovice 34)
svatba 18.5.1858 Volenice
Vojtěch Diviš zemřel ve věku 40 let na souchotiny, zapsán jako domkář a zedník ve Štěchovicích 34, Kateřina Vojtová zemřela ve věku 50 let na dušnost
Josef Vojta, obuvník, (18.11.1835) a Marie Bláhová (1.2.1832 Štěchovice 42)
svatba 9.2.1857 Volenice
bytem Štěchovice 42
děti * kol 1860
Jan Vojta (7.8.1838 - 24.8.1838)
Anna Vojtová (7.8.1838 - před 1910) a 1/ Tomáš Klaubauf, zedník, (1841 Trhové Sviny), 2/ Ludvík Blažek, zedník (1833 Lhota Tažovická - po 1910)
svatba 1/ 18.2.1862 Volenice, 2/ 10.1.1865 Volenice
bytem Štěchovice 8
Vincenc Vojta, truhlář, (12.2.1842) a Marie Holoubková ( Kejnice 3)
bytem Štěchovice 72
děti * kol 1880
Matěj Vojta, obuvník (22.1.1845) a Františka Kopáčková (1848 Soběšice 86)
svatba 3.2.1869 Volenice
bytem Štěchovice 80
děti * kol 1890
1852 František Vojta, sedlák, (7.9.1823 - 4.3.1907 Štěchovice 63), a Anna Vordová (1822 Volenice 18 - 17.10.1902 Štěchovice 63)
svatba 12.11.1844 Volenice
děti Josef (19.2.1845), Marie (29.6.1847), Kateřina (16.11.1849), Antonie (30.11.1852), Jan (29.4.1855), Anna (14.6.1857), Barbora (30.8.1859), Terezie (26.1.1862 - 10.1.1863), Vincenc (25.4.1864 - 11.?.1865), František (21.7.1866)
na výměnku bydleli ve Štěchovicích 63
Josef Vojta, nádeník (19.2.1845) a Marie Zachatová (1.5.1855 Štěchovice 31)
svatba 27.11.1871 Volenice
Marie Vojtová (29.6.1847) a 1/ Josef Vošmik, soustružník (15.6.1836 Štěchovice 18), 2/ František Číhák, tesař, domkář, Hájek 13
svatba 1/ 26.11.1867 Volenice, 2/ 11.11.1873 Volenice
bytem Štěchovice 71
děti * kol 1865
Kateřina Vojtová (16.11.1849) a Jan Kutička, domkář (24.6.1853 Volenice 42)
svatba 21.11.1876
bytem Volenice 42
děti * kol 1885
Antonie Vojtová (30.11.1852)
děti za svobodna Ignác Vojta (19.4.1882 Štěchovice 27)
Anna Vojtová (14.6.1857) a Václav Komrska, rolník (1856 Jetišov)
svatba 16.6.1885 Volenice
rodiče Václava Komrsky - František Komrska, sedlák, Jetišov 13, Antonie Břečková, Krejnice 4
1884 František Vojta
František Houf, sedlák, (1867 Novosedly 27), a Anežka Staňková (1870 Lhota Tažovická 5)
svatba 4.10.1892 Volenice
děti Štěpán (16.12.1892 - 25.2.1893), Anna (24.10.1894), Marie (29.12.1895), Anežka (26.10.1897 Štěchovice 27), Františka (10.9.1899 Štěchovice 27) - všechny děti vypsány zde
Marie Houfová (29.12.1895)
vystoupila z církve 11.3.1926 v Plzni
Anežka Houfová (26.10.1897) a Ludvík Polívka
svatba 10.2.1920 Nezamyslice
Františka Houfová (10.9.1899) a Bedřich Klopš (Žichovice)
svatba 4.8.1923 Nezamyslice
Vincenc Maleč, (24.7.1860 Štěchovice 52 ), a 1/ Barbora Kunešová, (22.3.1859 Štěchovice 20 - 18.12.1889 Štěchovice 52), 2/ Anna Velichová ovd. Drhová, (1859 Drachkov 11 ), 3/ Marie Malá (1868 Nezamyslice)
svatba 1/ 3.2.1885 Volenice, 2/ 11.6.1890 Volenice
děti 1. manželství Vincenc (12.12.1885 - 3.1.1886), Marie (24.12.1886), Anežka (6.7.1889)
děti 2. manželství Viktorin (22.12.1890), Vincenc (22.7.1893 - 23.8.1893), Karel (11.11.1894 Štěchovice 52), Vincenc (20.12.1898), Eduard (1904), Vojtěch (1905), Julie (1907)
děti Marie Malé František Malý (1895 Nezamyslice), Alois Malý (1901 Nezamyslice)
minimálně do r. 1894 bytem Štěchovice 52, r. 1921 bytem Štěchovice 78
Marie Malečová (24.12.1886) a Václav Kopáč, vdovec, (7.9.1876 Milčice 3 )
svatba 7.2.1911 Volenice
bytem Štěchovice 51
Anežka Malečová (6.7.1889) a ???
svatba 17.8.1909 Katovice
vystoupila z církve 24.11.1930 Strakonice
Viktor Maleč (22.12.1890) a Františka Veselá (1896 Mnichov 73 )
svatba 12.1.1915 Katovice
bytem Štěchovice 71
Vincenc Maleč (20.11.1898) a Barbora Lískovcová
svatba 5.7.1926 Volenice
Eduard Maleč (1904) a Marie Trojanová (1908 Onšovice)
r. 1925 Štěchovice 90, r. 1929 Střídka 16
Vojtěch Maleč (1905) a Anna (1906)
bytem Štěchovice 88
Cyril Malý, kočí, rodiče zatím neznám (20.6.1900) a Marie, dělnice (14.5.1898)
r. 1925 bytem Štěchovice 25
1925 Alois Malý (3.6.1901 - po 1948) a Marie (25.6.1900)
2006 Malých


28 Vácha dvůr
číslo parc. 46 46/6
Havel Vácha, sedlák, (1635), a Kateřina Makovcová (Volenice)
svatba 11.2.1669 Volenice
děti Tomáš (1669), Dorota (1672), Matěj (1673), Barbora (1676), Jiřík (1678)
Tomáš Vácha, sedlák, (8.12.1669 - před 1745), a Kateřina
děti Vavřinec/Lorenz (9.8.1718)
Vavřinec Vácha, sedlák, (9.8.1718), a Dorota Rejšková (1720 Volenice)
svatba 14.11.1745
děti Vojtěch, Matěj (1747)
Matěj Vácha (19.1.1747) a Ludmila Košáková ( Štěchovice 16)
svatba 16.4.1774
bytem Štěchovice 28, od cca r. 1786 Štěchovice 18
Magdalena Váchová (cca 1750) a Jan Mašek, domkář
bytem Štěchovice 29
děti * kol 1785
Lidmila Váchová (cca 1780) a Martin Kolda, podruh
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1810
Vojtěch Vácha, sedlák, († před 1839), a Kateřina Kubovcová (1771 Zadní Zborovice 3 - 11.12.1839)
děti Magdalena (1786), Marie Anna (6.12.1793), Jan (6.8.1795), Kateřina (17.11.1797), František (30.5.1800 - ?), Josefa (2.1.1803 - 22.6.1804), Josefa (3.5.1805), Barbora (6.6.1808 - 18.6.1809), Tomáš (24.5.1810), Josef (19.8.1813), Jan
rodiče Kateřiny Kubovcové - Jakub Kubovec, sedlák, Zborovice, panství Strakonice (r. 1803 psány Přední Zborovice, později jen Zborovice, později Zadní Zborovice)
Kateřina Kubovcová zemřela ve věku 68 let
Magdalena Váchová (1786 - 23.9.1860)
zemřela ve věku 73 3/4 roku na sešlost věkem, svobodná
Kateřina Váchová, podruhyně ve Štěchovicích (17.11.1797 - 3.10.1876 Štěchovice, bez uvedení č.p.)
zemřela ve věku 77 let (správně 79 let) na sešlost věkem, svobodná
František Vácha (30.5.1800) a Marie Anna Bořová (20.8.1796 Štěchovice 7)
svatba 7.2.1832 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, služebný pacholek, panský poklasný, děti vypsány ve Štěchovicích 7
Josefa Váchová (3.5.1805) a Jakub Kučera (1807 Kanice 26)
svatba 22.2.1841 Volenice
bytem Štěchovice 64, podruh
děti * kol 1845
matrika 1810 Jan Vácha, sedlák, († před 1835), a 1/ Antonie Hanzalová, 2/ Kateřina Hanzalová (1804 Úlehle 20)
děti 2. manželství Barbara (1825 Úlehle 20), Matěj (11.1.1826), Kateřina (18.11.1828 - 11.12.1828), Marie Anna (10.2.1830 - 18.2.1830), Josef (10.3.1831 - 17.4.1835)
Barbora Váchová (1825) a Jan Neřád, domkář, (1819 Novosedly 34)
svatba 18.11.1850 Volenice
bytem Novosedly 34
1836 Jan Mikeš, sedlák, (1813 Hoslovice 41 -9.4.1897), a 1/ Kateřina Hanzalová (1804 Úlehle 20 - 10.7.1868), 2/ Josefa (1803 - před 1897)
svatba 1/ 16.7.1835 Volenice, 2/ mezi r. 1843 a 1862, kdy byla uvedena prvně v soupise farníků
děti 1. manželství Václav (12.9.1838 - 19.6.1839), Petr (29.6.1843)
Kateřina Hanzalová zemřela ve věku 65 let na souchotiny
1865 Vácha
děti Prokop
Matěj Vácha, mistr krejčí, (11.1.1826), a Majdalena Denková (1837 Nová Víska 5, domovská obec Hrádek)
svatba 23.11.1858 Volenice
děti Václav (29.7.1864 - 30.7.1864), Marie (15.7.1867 - 21.7.1867 Štěchovice 25)
rodiče Majdaleny Denkové - Marie Denková, dcera Víta Denka, domkář, Velhartice, Majdalena Kuthan, Částkov
1893 Petr Mikeš, sedlák (29.6.1843 - 1910-1921), a Kateřina Košánová (6.9.1849 Volenice 10 - po 1921)
svatba 4.5.1869 Volenice
děti Anna (28.4.1871), Petr (1.8.1873 - 26.5.1876, záškrt), Julie a Marie (26.6.1884) - dvojčata
r. 1911 Petr Mikeš a Kateřina bytem Volenice 24, soukromník
1893 Anna Mikešová (28.4.1871) a Josef Vokroj (1860)
rodiče Josefa Vokroje - Josef Vokroj, rolník, Velká Turná, a Kateřina Pletková, Kestřany
svatba 13.11.1893 Volenice
bytem Volenice 24, mlynář
Julie Mikešová (26.6.1884 - 11.8.1884)
Marie Mikešová (26.6.1884) a Václav Hrbek (23.12.1883 Volenice 50, u Pešků)
svatba 25.2.1911 Volenice
bytem Volenice 50
děti * kol 1915
1921 maj. Eliška Veselá,
byt 1/ Tomáš Vališ
(1854 Kadešice) a Barbora Jiříková (1862 Domorazy)
děti Alois (vojín), Václav (1888 Domorazy), Bedřich (1900 Běšetín u Sušice), Jan (1903 Čkyně), Ladislav (1906 Domorazy), Marie (1893 Domorazy), Josefa (1898 Kvešetín?)
1921 byt 2/ Matěj Brabenec, zemědělský dělník (28.1.1868 Kladruby 59 ) a Františka Masopustová (8.3.1875 Tažovice 3 )
svatba 8.1.1901 Volenice
děti Antonín (1902), Václav (1905 Mutěnice), František (1910), Josef (1907), Marie (1906)
r. 1901 Matěj Brabenec čeledín ve Veřechově 5
Antonín Brabenec (8.4.1902) a Františka Uliánová (30.5.1905 Kladruby 14)
svatba 24.5.1930 Volenice
bytem r. 1930 Kladruby 59, zemědělský dělník
1921 byt 3/ Josef Šlechta, (1855 Červené Dvorce, Sušice) a Josefa Tršová (1863 Podmokly)
děti Josef (18.5.1883 Č. Dvorce), Vojtěch (1894 Č. Dvorce)
r. 1911 chalupník, Červené Dvorce 4, r. 1921 bytem zde
Josef Šlechta (18.5.1883) a Anna Králová (24.9.1880 Štěchovice 65 )
svatba 31.1.1911 Volenice, svědci František Oppl, domkář, (Štěchovice 3), Tomáš Vališ, nádeník, Štěchovice 1 (bytem Štěchovice 28)
bytem Štěchovice 65
1925 Marie ??? (1861?), ?????
1970 budovy využity pro budovu hostince, prodejnu Jednoty (ta později přesunuta do adaptované budovy Štěchovice 11) a byty
cca 2000 úředně odděleny byty - maj. Václav Kuneš (1965 Štěchovice 55) - nové č. Štěchovice 97
2006 Obec Štěchovice


29 Noha domek
číslo parc. 48 133
1775 Vavřinec Potužník, podruh, a Anna
děti Šimon (23.10.1775)
Jan Šebelík neb Pavlačka, domkář, a Anna Vachovny? (Štěchovice 20)
děti Josefa (cca 1770), Alžběta (cca 1780)
Alžběta Šebelíková (cca 1780)
děti František Šebelík (2.6.1808 - 5.6.1809)
Josefa Šebelíková neb Pavlačka (cca 1770) a 1/ Jan Příchovský, 2/ Vojtěch Příchovský, chalupník
bytem Štěchovice 51, domkář
děti * kol 1800
Jan Mašek, domkář
děti Anna (cca 1755)
Anna Mašková (cca 1755) a Josef Jeřábek neb Řežábek, chalupník
bytem Štěchovice 19
děti * kol 1790
Jan Mašek, domkář, švec, a Magdalena Váchová ( Štěchovice 28)
děti Anna (1786), Marie (27.8.1795), Kateřina (1778)
Marie Mašková (27.8.1795) a Antonín Pátek, podruh (1799 Jemnice)
svatba 14.2.1820 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost vypsáni u Štěchovice 62
děti * kol 1820
Anna Mašková (1786) a Vavřinec Blažek neb Ptáček, podruh (1774)
svatba 27.10.1818 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost vypsáni u Štěchovice 14
děti * kol 1825
Matěj Benada, domkář, tkadlec, a Ludmila Balatová
děti František (16.1.1799), Kateřina (8.?.1801)
rodiče Ludmily Balatové - Matěj Balata, Dobrotice 12, panství Horažďovice
1820 František Bláha, domkář, (1773 Štěchovice 24 - 12.9.1836 Štěchovice 56), a Kateřina Mašková (1778)
svatba 26.11.1806 Volenice
děti František (14.10.1807), Barbora (6.9.1809), Kateřina (3.7.1812 - 3.8.1812), Jan (7.6.1813 - 13.8.1813), Josef (11.3.1815), Anton (1817), Marie (1820), František (1835)
František Bláha zemřel v 55 letech na sešlost věkem
r. 1820 psán ve Štěchovicích 56
František Bláha (14.10.1807) a 1/ Anna Buzínová (1813 Kalenice 25 ), 2/ Kateřina (1803)
svatba 1/ 5.2.1833 Volenice
bytem Štěchovice 56
Josef Bláha (11.3.1815)
r. 1867 zmíněn v pozemkové knize mezi věřiteli pro rodičovský podíl
Antonín Bláha, švec (1817)
r. 1867 zmíněn v pozemkové knize mezi věřiteli pro rodičovský podíl
1820 Václav Bláha, domkář, (1771 Štěchovice 24), a Anna Koubová (1778 Hněvkov, okr. Blatná)
svatba 17.6.1806 Volenice
děti Vojtěch (12.6.1808 - 9.5.1812), František (23.8.1810 - 10.4.1812), František (16.8.1813 ), Jakub (30.6.1815 - 31.8.1815), Matěj (14.7.1816 - 22.7.1817), Marie (20.6.1818 - 5.12.1819)
rodiče Anny Koubové - Vojtěch Kouba, domkář, Hněvkov 13
1842, 1864 František Bláha, domkař, (16.8.1813 - 24.3.1867), a Kateřina Kmochová (1808 Tažovice 5 )
svatba 27.11.1832 Volenice
bytem Štěchovice 57
děti * kol 1840
1820 František Blažek, domkář, (1777 Hoslovice 52 ), a Marie Anna Vítková (1780 Štěchovice 16)
svatba 14.11.1801 Volenice
děti Kateřina (31.1.1803 Štěchovice 16), Marie Anna (2.8.1805), Eva (15.12.1807 Štěchovice 44 - 31.5.1809), František (31.10.1810), Josefa (31.12.1812), Antonín a Josef (13.7.1816) - dvojčata, Martin (23.1.1818)
Antonín Blažek (13.7.1816 - 6.1.1817)
Josef Blažek (13.7.1816 - 27.10.1816)
1829 František Noha, domkář, (1793 - 26.4.1838), a Anna Švecová neb Nováková neb Hoplová (1796 Kalenice 15 - 15.12.1881)
děti Barbara (1822), Josef (13.12.1824), Anna (5.4.1827), Magdalena (22.7.1829), Marie
rodiče Anny Švecové neb Novákové neb Hoplové - Jan Švec neb Novák neb Hopl, domkář, Kalenice 15, Kateřina Cílová, Žichovice 18
František Noha zemřel ve věku 45 let na šlak, Anna Švecová zemřela ve věku 90 let (dle jiných evidencí 85 let) na sešlost věkem
m1852 Barbora Nohová (1822) a Josef Opava (1818 Štěchovice 3)
svatba 23.2.1852
bytem Štěchovice 48
Magdalena Nohová (1829)
děti za svobodna Anna Nohová (8.10.1853), Barbora a Marie Nohová (6.1.1859) - dvojčata
Barbora Nohová (6.1.1859 - 12.1.1859)
Marie Nohová (6.1.1859 - 27.2.1861)
František Bláha, domkář, a Kateřina Mašková (Štěchovice 29?)
děti Antonín (1815)
nějaký vhodný František Bláha byl bytem Štěchovice 56, nutno ověřit dle matrik
Antonín Bláha (1815) a Marie Mikešová (1827 Mladotice)
bytem Štěchovice 11
děti * kol 1860
1861 Josef Noha, domkář, (13.12.1824 - 16.10.1874) a Anna Marie Krejčí (1831 Pačív 9 - 13.10.1890)
svatba 9.11.1852 Volenice
děti Anna nemanž. (1853), Marie (22.2.1854), Josefa (1.8.1856), Josef (30.5.1858), Antonie (25.5.1860 - 1913), Václav (25.9.1865 - 8.12.1865), Terezie (11.6.1865), Terezie (14.10.1867)
maj. r. 1883
rodiče Anny Krejčí - Martin Krejčí, domkář, Pačív 9, Kateřina Kostálková, Pačív 9
Anna Krejčí zemřela ve věku 71 let na sešlost věkem
Marie Nohová (22.2.1854) a Antonín Kalaš (1861) hajný, vdovec po sestře Josefě
rodiče Antonína Kalaše - Petr Kalaš recte Štěrba, mistr krejčí, Horažďovice, a Eleonora Allmannová, Horažďovice
svatba 30.10.1894 Volenice
bytem Štěchovice 38
Josefa Nohová (1.8.1856) a Antonín Kalaš, hajný (1861 Horažďovice)
svatba 30.6.1885 Volenice
bytem Štěchovice 38
Antonie Nohová (25.5.1860 - 1913)
svobodná, r. 1921 žije u sestry Marie provd. Kalašové ( Štěchovice 38)
Terezie Nohová (11.6.1865) - r. 1921 služebná ve Volenicích 15, svobodná
1921 Josef Noha, čeledín, (1858 - před 1848) a Josefa Kaincová (1862 Kozlov)
děti Marie (1885), František (1.5.1888 - 27.3.1889), Anna (1890 ? - 28.5.1891 Sloučín 1), Josef (9.9.1892 Sloučín 1)
rodiče Josefy Kaincové - Jan Kainc, mlynář, Horažďovice 122 († před 1900), Marie Chválová, Kozlov 36 (1829 - 21.5.1900 Štěchovice 29)
Marie Nohová (2.1.1885) a František Blažek, pekař (20.2.1877 Lhota Tažovická, viz Štěchovice 8 )
svatba 30.4.1901 Volenice
r. 1921 bytem Štěchovice 81, r. 1925 Štěchovice 74
1954 Josef Noha (9.9.1892 - před 1948) a Marie Řáhová (11.3.1893 - po 1954)
svatba 1.3.1919 Volenice
děti Marie , Anna , Josef
1964 Nohovi
zbouráno
2010 Věra Červená, Antonín Lukeš


30 mlýn
číslo parc. 52
1/ Antonín Matějka, mlynář, 2/ František Kučera, mlynář, panství Štěchovice, (1758), a Anna Němcová (1758)
svatba 2/ 22.5.1798 Volenice
děti 2. manželství Kateřina (20.11.1800 - 25.11.1800)
rodiče Františka Kučery - Josef Kučera, mlynář, Střelské Hoštice 27
rodiče Anny Němcové - Jan Němec, sedlák, Volešice 3, panství Šťáhlavy
Jan Matějka, mlynář, panství Štěchovice, a Lidmila Bystřická
děti N. chlapec (14.8.1807), Marie Anna (12.3.1809)
rodiče Lidmily Bystřické - Vojtěch Bystřický, sedlák, Nezvěstice 14
Kryštof Denk, mlynář, svobodný, a Anna Koubová
děti Juliana (6.10.1809 - 16.10.1809), Marie (1816)
pravděpodobně dítě s další manželkou Marií Vršickou (České Strunkovice) - Jan (1828 ?)
rodiče Anny Koubové - Jakub Kouba, sedlák, Čestice
později mlynář v Mutěnicích
Marie Denková (1816) a Josef Vošmik (1810 Štěchovice 30, viz Štěchovice 18)
bytem Štěchovice 18, Štěchovice 71
Jan Denk (1828) a 1/ Anna Denková (Volyně 74), 2/ Jana Panochová (1841 Trnový Újezd)
bytem od r. 1869 Štěchovice 30, mlýn
1820 1/ Jan Vošmik, mlynář, 2/ Antonín Vondrášek, mlynář, (1792 Chvalšovice 18), a Marie Pavelcová/Soukupová (1789 Horní Poříčí 17)
svatba 2/ 28.11.1815 Volenice
děti 1. manželství Marie (5.1.1807), Josef (1810),Vojtěch (21.4.1812 - 2.8.1813), Anna (3.3.1814)
děti 2. manželství Antonie (26.5.1818 - 8.4.1827), Jan (22.4.1821), Aloisie (28.5.1823 - 2.8.1823)
rodiče Marie Pavelcové - Jan Pavelec, sedlák, Horní Poříčí 10, Kateřina Benediktová, Chrastu? blíž Horažďovic/Třebomyslice
Antonín Vondrášek, mlynář, (1792 Chvalšovice 18), a 1/ Marie Pavelcová/Soukupová (1789 Horní Poříčí 17), 2/ Anna Vojtová (9.1.1803 Štěchovice 12)
svatba 1/ 28.11.1815 Volenice, 2/ 25.10.1825 Volenice
rodiče Antonína Vondráška - Vavřinec Vondrášek, mlynář, Chvalšovice 18, Anna Pelůhová?, Chvalšovice 18
rodiče Marie Pavelcové - Jan Pavelec, sedlák, Horní Poříčí 10, Kateřina Benediktová, Chrastu? blíž Horažďovic/Třebomyslice
Marie Vošmiková (5.1.1807 - 27.12.1876) a Jan Vácha, sedlák, (20.5.1808 Štěchovice 18 - 24.5.1882)
svatba 21.7.1833
bytem Štěchovice 18
Anna Vošmiková (3.3.1814) a Matěj Pašava, kovářský tovaryš (20.2.1819 Štěchovice 26)
svatba 16.2.1841 Volenice
bytem Zvotoky 41
1834 Josef Vošmik, mlynář, (1810) a Marie Denková/Turková (1816 Mutěnice, viz Štěchovice 30)
později bytem Štěchovice 18, podruh, později Štěchovice 71, domkář
děti vypsány u Štěchovic 18
1837 Václav Čulík, pachtýř mlýna, a Anna Hartlová
děti Jan (1832), Anna (1834), Václav (11.9.1836 - 21.9.1836), Barbora (27.1.1838), Vincenc (15.12.1839)
rodiče Anny Hartlové - Jan Hartl, mistr tesařský, domkář, Tejnice 40, kraj Klatovy, Magdalena Piksortová, Tejnice 40
1841 František Havlík, mistr mlynářský, domkář, panství Štěchovice, a Anna
děti Barbora (16.7.1841 Štěchovice 37 - †)
rodiče Anny - Matěj Spenava?, chalupník, Slaník 5, Anna Důbová, Rovná 7
1840 Václav Kalous, mlynář, panství Štěchovice, a Anna Lehečková
děti Anna (1836 ? - 15.7.1839 Štěchovice 30), Anna (14.2.1840 - 9.3.1841), Jan (26.1.1842)
rodiče Anny Lehečkové - Tomáš Lehečka, sedlák, Závišín 14, Marie Antonová, Blatná 16
1846 František Kolanda, mlynář, (Plasy), a Veronika Zýková
děti Anna (1839), Josefa (21.8.1844), Františka (12.3.1847 - 30.5.1847)
rodiče Františka Kolandy - František Kolanda, mlynář, Plasy, Anna Marie Zaloudková, Plasy, okr. Plzeň
rodiče Veroniky Zýkové - Václav Zýka, provazník, měšťan, Dobřany 56, okr. Plzeň, Markyta Bandhauerová, Dobřany 44
r. 1844 bylo jméno otce opraveno na Jan Kolanda dle oddacího listu z Dobřan
1849 František Trnka
děti Marie (1838)
1851 Karel Liška, mlynář, a Antonie Krátká
děti Marie (1841), Barbora (1844), Karel, Karolina (1837 ¨Cheznovice ), Božena (24.1.1853)
rodiče Karla Lišky - Václav Liška, mlynář, Těnovice 29, okr. Rokycany, Anna Karlová, Újezd, okr. Rokycany
rodiče Antonie Krátké - Václav Krátký, mlynář, Cheznovice 50, okr. Hořovice, Magdalena Cafourková, Karesa 38, okr. Hořovice
Karolina Lišková (1837) a Karel Malkovský, mistr řeznický, Horažďovice 66 (1827 Horažďovice 72)
svatba 8.11.1853 Volenice
rodiče Karla Malkovského - Karel Malkovský, mistr řeznický, Horažďovice 72, Františka Šímová, Horažďovice 46
Karolina Lišková byla v době svatby 16 let stará
1856 Alois Šrámek, mlynář, majitel mlýna, a Anna Mouchová (Unhošť)
děti Tekla (1845), Josef (1848), Kateřina (9.4.1857)
r. 1866 psán jako mlynář v Kozolupech, okr. Plzeň
rodiče Aloise Šrámka - Josef Šrámek, mlynář, Dolany 27, okr. Plzeň, Josefa Tucková, Voračovo, okr. Rakovník
rodiče Anny Mouchové - Jan Moucha, hospodský, Duškonce, okr. Unhošť, Kateřina Hokůsová, Unhošť 35
1862 SF František Štěrba, mlynář, (1801- po 1864), a Františka Sýkorová (1811 Brom, okr. Žebrák - po 1864)
děti Václav (1834), Antonín (1845), Josef (1848), Marie (1851), Alois (1854)
r. 1866 psán jako mlynář výminkář
1862 SF Václav Štěrba, mlynář, (1834), a Thekla Šrámková (1845 Štěchovice 30)
děti Alois, Anna (16.5.1864), Václav (15.6.1866)
Jan Denk, mlynář, (1828 Mutěnice - po 1879, před 1881), a 1/ Anna Denková (Volyně 74), 2/ Jana Panochová (1841 Trnový Újezd)
děti 1. manželství Anna (1858), Marie (1859 fara Volyně)
1868 1/ Jan Denk, mlynář, (1828 Mutěnice - 19.1.1880), 2/ Petr Moos a Jana Panochová (1841 Trnový Újezd - 9.6.1896)
děti 1. manželství Josef František (23.12.1869), Jana Anjela (30.8.1872 - 31.10.1872 neštovice), Jan František (26.3.1874), František Gustav (25.7.1875)
informace o druhém manželství viz níže
rodiče Jana Denka - Kristof Denk, mlynář, Mutěnice, Marie Vršická, České Strunkovice - asi byl také mlynářem ve Štěchovicích 30
rodiče Jany Panochové - Jan Panoch, mlynář, gruntovník, Trnový Újezd 19 († před 1872), Aloisie Wisheitová, Unhošť (1808 - 30.10.1872 Štěchovice 30)
Johanna Panochová zemřela ve věku 54 let na souchotiny
Vladimír Panocha, mosazník v Bystřici u Benešova, bratr hospodyně (1849 ? - 5.2.1875 Štěchovice 30)
zemřel ve věku 26 let na souchotiny, svobodný
Marie Denková (1859) a Bohumil Čáp, majitel domu, Maršovice, kupecký pomocník, Volenice 50 (1856 Maršovice)
svatba 19.8.1879 Volenice
bytem Volenice 50
Josef Denk (23.12.1869)
r. 1925 bytem Bruz
Cyril Pravda, nájemce mlýna, ( Přečín 45 ) a Josefa Mráčková (12.5.1863 Němčice 37 )
děti Albína (11.5.1896), Josefa (30.6.1898)
Albína Pravdová (11.5.1896) a Adolf Hofbauer (Přečín)
svatba 5.7.1930 Horažďovice
Josefa Pravdová (30.6.1898) a Jan Pejša (Č. Řečice)
svatba 28.3.1921 Štěkeň
Petr Moos, mlynář, (1850 Domažlice), a 1/ Jana Panochová, (1841 Trnový Újezd - 9.6.1896), 2/ Kateřina Michalová (1875)
svatba 1/ 13.9.1881 Volenice
děti 1. manželství Marie Aloisie (4.5.1882)
rodiče Jany Panochové - Jan Panoch, gruntovník, Trněný Újezd 19, Aloisie Weiheit, Ounošť
Johanna Panochová zemřela ve věku 54 let na souchotiny
Marie Moosová (4.5.1882) a Josef Brůžek, chalupník, (12.9.1880 Kladruby 10)
svatba 20.2.1906 Volenice
1/ Petr Moos, mlynář, (1850 Domažlice - 23.10.1910), 2/ Emanuel Trojan, mlynář, (11.2.1879 Zvotoky 24 - 31.8.1950 Strakonice), a Kateřina Michalová (22.10.1875 Pištín - po 1954)
svatba 1/ ??? (ohlášky 6.1897), 2/ 25.7.1911 Volenice
děti 1. manželství Božena (8.7.1898), Aloisie (20.10.1899), Emilie (1902), Petr (1904 - 14.8.1935), Anna (25.1.1907)
děti 2. manželství Marie (1914)
rodiče Petra Moose - Petr Moos, měšťan, koželuh, Domažlice 79, Kateřina Holá, Domažlice 154
rodiče Kateřiny Michalové - Matěj Michal, rolník, Pištín 4, Kateřina Kračmerová, Heřmaň 82
Božena Moosová (8.7.1898) a Josef Novotný (Strakonice)
svatba 26.6.1922 Volenice
Aloisie Moosová (20.10.1899) a Tomáš Nový (Soběšice 83)
svatba 11.11.1922 Volenice
Emilie Trojanová (31.8.1902) a Vincenc Šebelík, sedlák (6.3.1897 Volenice 11 - 14.10.1966)
svatba 1932
bytem Volenice 11
Anna Moosová (25.1.1907) a Karel Dejmek, obchodník ve Strakonicích (15.8.1902 Strakonice 30)
ohlášky 2.1930
1948 Jan Berger (1908 Štěchovice 33 ) a Marie Trojanová (1914)
2009 Bergerovi
2010 Alena Bergerová


31 hospoda
číslo parc. 27
1811 Ploch
děti František, Jana
Antonín Krutenský, revírník, panství Chanovice, a Anna Lomická
děti František Sales. Jan (3.2.1797)
rodiče Anny Lomické - Matěj Lomický, chalupník, krejčí, Chanovice 4, panství Chanovice
Jakub Setecký, šenkýř, svobodný
děti Kateřina (cca 1780), Magdalena (cca 1770), Josefa (cca 1770), Veronika (cca 1745)
Veronika Setecká (cca 1745) a Josef Bláhovec, sedlák, panství Strakonice ( Zvotoky 34)
bytem Zvotoky 34
děti * kol 1780
Magdalena Setecká (cca 1770) a Matěj Vojta, sedlák
bytem Štěchovice 27
děti * kol 1805
Josefa Setecká (1774) a Šimon Červený, hamelknecht (ovčák) (1782)
svatba 16.2.1802 Volenice
bytem Štěchovice 42
děti * kol 1800
Barbora Setecká (cca 1780) a Jakub Kašper
bytem Tažovice 11, šenkýř
děti * kol 1815
František Havelka, šenkýř, svobodný, a Kateřina Setecká (cca 1780)
děti Kateřina (1790), Martin? (24.9.1793 - 5.3.1795), Marie (14.2.1796 - 22.2.1800), Václav (26.8.1798), Anna (3.?.1801), Matěj (28.1.1805 - 22.4.1809), Anna (15.10.1807 - 28.4.1809)
Kateřina Havelková (1790) a Michal Ladman, měšťan, mistr mydlářský (1773 Rabí 75)
svatba 3.2.1806 Volenice
Antonín Karšovský, nájemní šenkýř, svobodný, a Josefa Červená
děti Matěj (17.2.1823)
rodiče Josefy Červené - Antonín Červený, sedlák, Marčovice, Marie Badmanová, Dobrotice
1820 Tomáš Soukup, šenkýř, a Anna Mayerová (Kozlov 4)
děti Marie (31.5.1808 Štěchovice 35), Anna (3.7.1810 Štěchovice 35), František (11.4.1813 Štěchovice 35), Jan (19.5.1815 Štěchovice 35), Františka a Petronilla (12.6.1817 Štěchovice 35) - dvojčata, Václav (11.12.1819), Antonín (13.2.1822), Matěj (15.2.1825), Barbora (11.10.1827)
r. 1817 uveden jako sedlák ve Štěchovicích 35
rodiče Anny Mayerové - Josef Mayer, sedlák, Kozlov 4, Anna Potužníková, Kozlov
Petronila Soukupová (12.6.1817 - 21.2.1819)
Antonín Žíla, šenkýř, panství Štěchovice, a Marie Anna Šimáková (Domanice 10)
děti Josef (26.2.1833)
rodiče Marie Anny Šimákové - Ondřej Šimák, šenkýř, Domanice 10, ? Sokolová, R? 1
Tomáš Prokop, pachtýř hospody, panství Štěchovice, (1808 - po 1868 Kladruby 11), a Josefa Průchová (1812 Kladruby 11 - po 1868 Kladruby 11)
děti Antonie (17.10.1833 - 22.3.1834), František (21.1.1835), Josef (1844 ???), Anna (1848 ???)
později domkář Kladruby 11
František Prokop, mistr kolářský (21.1.1835) a Josefa Hlavová (1840 Novosedly 23)
svatba 25.2.1862 Volenice
bytem Kladruby 11, chalupník
Josef Prokop, kolář, (1844) a Karolina Zemenová (1844 Sedlo 11 )
svatba 8.11.1870 Volenice
bytem Kladruby 43, domkář
Anna Prokopová (1848) a František Brůžek, zedník (1847 Kladruby 20)
svatba 24.1.1871 Volenice
bytem Kladruby 39, domkář
děti * kol 1875
František Urban, kejklíř, panství Mačice, a Josefa Kludská< /b>
svatba 9.11.1835 Bukovník
děti Josefa (18.5.1836)
rodiče Josefy Kludské - Josef Kludský, kejklíř, Cukrajev? 2, Terezie
Josef Novák, nájemník hospody, panství Čestice, (1796 Jetišov 2), a Marie Pobudová (1811 Závišín 8)
svatba 8.5.1837 Volenice
rodiče Josefa Nováka - Martin Novák, šenkýř, Jetišov 2, Anna Lepová, Nišovice 5
rodiče Marie Pobudové - Antonín Pobuda, domkář, mistr ? (zápis je v přehybu knihy), Závišín 8, Marie Tesařová, Bělčice 12
Josef Vojta, pachtýř hospody, panství Štěchovice, a Marie Medeková? (Kamenice)
svatba 23.4.1845 Libeň
děti Vincenc Medek?/Vojta (19.6.1839 - 20.9.1839)
Josef Vojta byl r. 1839 zapsán jako prostý voják c.k. regimentu Baron Trapp č. 25 batalion 34 kompanie
rodiče Marie Medekové? - Antonín Medek, měšťan a mistr soukenický, Kamenice, kraj Tábor, Marie Pokorná, Kamenice
Vojtěch Vavřinec, podruh, panství Štěchovice, a Terezie Červenková
děti Vojtěch (12.7.1846)
rodiče Vojtěcha Vavřince - Jakub Vavřinec, sedlák, Holkovice 25, Marie Janečková, Holkovice 16
rodiče Terezie Červenkové - Tomáš Červenka, chalupník, Přední Zborovice 10, Anna Drastíková, Strunkovice 33
Martin Hurský, šenkýř, panství Štěchovice, a Dorota Kohoutová
děti Marie Anna ? ? (26.4.1841), Josef Martin (26.2.1843), Františka Vincencie (17.9.1844), Vincencie Karolina (14.2.1847)
rodiče Martina Hurského - Martin Hurský, šafář, Slaník 7 (1774 ? - 4.2.1849 Štěchovice 31, sešlost věkem), Marie Krištofová, Droužetice
rodiče Doroty Kohoutové - Antonín Kohout, bývalý úředník, bydlící nyní ve Vídni, Anna Rudlofová, Zalší, okr. Budějovice
1848 Josef Mašl
děti Alois (1837)
1849 Jan Švehla, pachtýř hospody, ( Dolní Poříčí 4 ) a Barbora Marvanová (Modlešovice 15)
děti František (1842), Karel (9.4.1849)
rodiče Barbory Marvanové - Bartoloměj Marvan, sedlák, Modlešovice 15, Dorota Hurská, Modlešovice 2
Josef Stieba, ?, Bezděkov, a Rosalie Bambásková
děti Anna (23.3.1861)
rodiče Rosalie Bambáskové - Jakub Bambásek, ?, Bezdědovice, okr. Blatná, Kateřina Bratek?, Bernartice, okr. Klatovy?
"Alžběta Urbanová
děti Terezie Urbanová (8.1.1867)
rodiče Alžběty Urbanové - František Urban, loutkař, Bukovník, Anna manželská dcerá Antonína Stíblo, podruha ze vsi Vysokého Hradku u Moldavotýna (Týna nad Vltavou) a jeho manželky Karoliny,do obce Bukovníka příslušící "
1862 SF Jan Vrba, (1805 - 23.10.1862 Štěchovice 31), krčmář, a Kateřina Šoulová (1813 Přečín - 1.8.1861 Štěchovice 31)
děti Bedřich (1839), Josefa (1841), Karolína (1843), Aloisie (1845 Budětice 7), Anna (1847), Marie (1839), Antonie
r. 1862 zapsán Jan Vrba jako šenkýř, bývalý myslivec na Žichovsku, zemřel ve věku 67 let na mrtvici, Kateřina Šoulová zemřela ve věku 48 let na tuberkulozu
1862 SF Marie Vrbová (1839) a Jan Vondrák (1837)
svatba 12.2.1866 Volenice
děti za svobodna František Vrba (15.2.1861)
rodiče Jana Vondráka - Tomáš Vondrák, nádeník, Dub 29, okr. Volyně, Marie Čermáková, Drahonice, okr. Vodňany
Marie Vrbová byla r. 1866 podruhyně v Kladrubech 19, Jan Vondrák také bytem Kladruby 19, vojín v záloze
1862 SF Bedřich Vrba (1839) a 1/ Josefa (1840), 2/ Františka Slavíková
bytem Štěchovice 64
Aloisie Vrbová (1845) a František Kotrouš, obecní sluha, Kladruby 19 (16.7.1841 Štěchovice 14)
svatba 6.10.1863 Volenice
bytem Štěchovice 14
děti * kol 1870
Anna Vrbová (???) a Hadraba
bytem Čábuze
zmíněni v pozemkové knize r. 1871 (dědický podíl na usedlosti)
František a Františka Lenkovi a Anna Majerová, všichni Vimperk - zmíněni r. 1870 mezi věřiteli, pro rodičovský podíl
Josef Zachata, šenkýř, (8.2.1830 Volenice 51), a Marie Hanzalová (1834 Úlehle 20 - 1909)
děti Josefa (1849), Marie (1.5.1855), Kateřina (1857), Josef (1859), Antonie (1862), Josefa (4.9.1871 Štěchovice 31)
r. 1862 bytem Volenice 51, r. 1894 psán jako nájemník Štěchovice 17, r. 1870 Štěchovice 31, r. 1921 bytem Štěchovice 14 (pastuška)
Josefa Zachatová (1849)
děti Marie Zachatová (24.8.1894 Štěchovice 17)
Marie Zachatová (1.5.1855) a Josef Vojta, nádeník (19.2.1845 Štěchovice 27)
svatba 27.11.1871 Volenice
děti za svobodna Antonie Zachatová (1.6.1871 - 2.2.1871)
Václav Hlava, šenkýř, ( Mukárov 17), a Barbora Šimáková (Račovice 21)
děti Jana (26.5.1876 - 18.2.1950 Strakonice)
rodiče Barbory Šimákové - Antonín Šimák, mlynář, Račovice 21, Marie Harantová, Libětice 9
Matěj Chmelík, pachtýř hostince, a Marie Konderhelová
děti Josef (19.2.1880)
rodiče Matěje Chmelíka - Václav Chmelík, domkář, Vlkonice 25, okr. Sušice, Josefa Zahrádková, Nalžovy 67
rodiče Marie Konderhelové - Matěj Konderhel, domkář, Loučová 14, Kateřina Waldmannová, Dolní Kochánov
Josef Ráž, pachtýř hostince, a Josefa Holkupová ( Veřechov 6)
děti Josef Jan (21.11.1882 - 17.9.1884 Horažďovice)
rodiče Josefa Ráže - František Ráž, domkář, Skalčany, okr. Blatná, Anna Prošková, Skalčany 4
1874 Václav Rejšek, šenkýř, (1822 Volenice 12 - 23.7.1905), a Josefa Votavová neb Rychtářová (14.8.1824 Strašice 18 - 27.3.1906)
svatba 29.10.1850 Volenice
děti Václav (1.10.1852), Terezie (15.10.1854), Josefa (22.2.1856), Antonie (1857), Josef (1860), Marie (17.2.1865 ?), Anna (27.10.1866)
maj. r. 1883, předtím bytem Volenice 5
datum * Josefy Votavové je dle Z matriky
Václav Rejšek, pekařský tovaryš, (1.10.1852) a Alžběta Fladrová (1852)
svatba 27.6.1882 Volenice
rodiče Alžběty Fladrové - Matěj Fladr, obuvník, Hrušovany na Moravě, Apolonie Zettlová, Hrušovany
Josefa Rejšková (1856 - po 1925)
žila u Vlkových
Antonie Rejšková (1857) a Tomáš Soukup, šenkýř, Štěchovice 31 (1856 Novosedly 21)
svatba 14.2.1882 Volenice
bytem r. 1882 Novosedly 66, r. 1885 Štěchovice 31
Marie Rejšková (17.2.1865) a Karel Hajský, podučitel (10.9.1864)
svatba 11.2.1890 Volenice
bytem Volenice 3
rodiče Karla Hajského - Karel Hajský, řídící učitel, Radomyšl, Josefa Wagnerová, Plzeň
Anna Rejšková (27.10.1866) a Josef Jáchym Schönberger (1862 Mladá Boleslav)
svatba 11.2.1890 Volenice
bytem Štěchovice 24
1874 František Sluka, pachtýř
děti Františka (1863), Josefa (1868)
1921 František Patlejch, nájemnce hostince, (23.6.1865 - 4.11.1903), a Vincencie Soukupová (1871 Sušice 31)
děti František (1894 Sušice), Jiří (1899 Sušice), Marie (1893 Dobořn?), Josefa (1897 Sušice), Růžena (1902 Sušice)
otec Václav Soukup (1843 Sušice)
rodina zde žila ještě r. 1921
František Patlejch zemřel na alkoholismus (delirium tremens)
1921 maj. Vojtěch Vlk, byt 1/ Vojtěch Vlk, šenkýř, (1860 Nezamyslice 24) a Terezie Rejšková (15.10.1854 - po 1925)
svatba 16.6.1885 Volenice
děti za svobodna František Rejšek (1.10.1877 - 16.12.1884)
děti Terezie (7.2.1886), Anežka (15.12.1887), František (11.6.1890), Jan (14.6.1892 - 26.8.1892), Marie (23.8.1893), Aloisie (4.6.1896), Božena (2.2.1899)
Terezie Vlková (7.2.1886) a Josef Brož
svatba 9.11.1912 Volenice
Anežka Vlková (15.12.1887) a Josef Hubač, dělník
svatba 9.11.1912 Volenice
později Kladruby
děti František (1918-1918)
Marie Vlková (23.8.1893) a Jan Zachata (4.2.1886 Volenice 31)
svatba 29.1.1921 Volenice
bytem Volenice 31
Božena Vlková (2.2.1899) a Karel Kuneš (27.6.1897 Koclov 10 (
svatba 17.11.1923 Volenice
bytem Koclov 10
František Vlk, hostinský, (11.6.1890) a Josefa (1890)
děti František (1920), Miroslav (1921), Jarmila (1923?)
1964 Miloslav Vlk (1921) a Marie Janusová (1930 Nový Dražejov)
2006 Šídlová, Batysta


32 Pavel chalupa Nové dvory
číslo parc. 76
Pavel Macholda, chalupník
děti Marie Anna (1787)
Marie Anna Macholdová (1787) a Matěj Kubička (1784 Škrobočov 4)
svatba 24.11.1803 Volenice
Karel Macholda, chalupník, a Magdalena Zíková ( Volenice 9 )
děti Anna (1790)
1820 Vojtěch Kouřim, (spolu)chalupník, tkadlec, († před 1836), a Barbora Kubičková (1773 - 3.11.1835)
děti Tomáš (27.11.1801 - 10.12.1801), Josef (29.1.1804), Kateřina (25.10.1806), Barbora (23.9.1810)
rodiče Barbory Kubičkové - Václav Kubička, šenkýř, Škrobočov 13
Kateřina Kouřimová
děti za svobodna Tomáš Kouřim (15.11.1797)
rodiče Kateřiny Kouřimové - Josef Kouřim, myslivec revírník, Tažovice 2, panství Tažovice
Tomáš Kouřim (15.11.1797) a Marie Opavová (1793 Krejnice 22)
svatba 9.2.1830 Volenice
m1808 Vojtěch Opava, chalupník, (1784 Štěchovice 5 ) a Anna Macholdová (1790)
svatba 23.11.1806
děti Josef (3.3.1808), František (20.7.1810 - 20.4.1811), Vojtěch (3.4.1812 - 14.3.1819), Anna (20.7.1814), Marie Anna (4.1.1817), Dorota (22.4.1819), František (22.1.1822), Jan (22.6.1824), Kateřina (13.6.1828)
Jan Opava (22.6.1824) a Vincencie Kunešová (4.7.1815 Němčice 12)
svatba 30.1.1861 Čestice
Jan Opava v době svatby zahradník v zámku Němčice, děti nenalezeny
Tomáš Mašek, chalupník, (1782 ? - 2.3.1837 Štěchovice 32), a Josefa Kalná ( Zvotoky 2)
děti Jan (1816)
Tomáš Mašek zemřel ve věku 55 let na souchotě, r. 1837 výminkář
Jan Mašek, chalupník, (1816) a Marie Vitěková (1817 Kladruby 16)
svatba 24.2.1835 Volenice
děti Anna (27.4.1838 - 20.3.1839), Františka (4.10.1839), Anna (30.9.1841 - †)
děti nechodily do Volenic do školy
1846 Jan Šejda, chalupník, ( Koclov 18), a Kateřina Kalová ( Škůdra 9)
děti Jan (1839), Anna (1842), František (22.10.1844), Václav (9.2.1848)
1848 SF Jakub Kropáček, chalupník, (1792 - 7.2.1866), a Anna Dubová (1798 Kladruby 14 - 9.4.1866)
děti Václav (1830), Jakub (1.7.1833 Štěchovice 44 - 23.4.1835 Štěchovice 45)
r. 1833 zapsán jako chalupník ve Štěchovicích 45
1860 Václav Kropáček, chalupník, (1830) a Rosalie Havlíčková (1833 Kozlov 37 )
děti Marie (27.3.1853 - 1872, souchotiny), Václav (14.8.1855), Barbora (4.1.1858), Antonie (11.2.1860 - 6.5.1860), Antonie (30.4.1861), František (30.5.1863 - 13.11.1865), Anna (9.3.1865 - 2.12.1865), František (19.1.1867 - 25.1.1867), Veronika (4.2.1868), Karel (13.8.1871)
1921 Jakub Šíma, chalupník, (1845 Sloučín 6 - 1914) a Anna Michálková (1848 Novosedly 2, viz Štěchovice 19 )
svatba 9.5.1871
děti Anna (3.7.1867 ? - 24.12.1872 Štěchovice), Václav (8.8.1873 - 20.11.1873), Josef (7.1.1875 - 7.12.1951 Praha), Terezie (30.9.1876), Vincenc (28.7.1878), Anna (30.5.1880), Marie (15.11.1882), N. chlapec (7.7.1884), Františka (3.7.1885), Anežka (4.4.1888), František (8.7.1891)
maj. r. 1883
Vincenc Šíma (28.7.1878) a Anna Křížová (Milčice 4)
svatba 8.1.1920 Kraselov
Marie Šímová (15.11.1882) a František Poláček
svatba 15.11.1908 Vídeň
děti František Poláček (1906 Vídeň)
František Poláček (1906) žil r. 1921 u prarodičů
Terezie Šímová (30.9.1876) a František Krause, tovární dělník (10.12.1879 Strakonice 132)
svatba 28.10.1911 Volenice
r. 1954 žila Terezie zde
Františka Šímová (3.7.1885) a 1/ Karel Podskalský, chalupník (25.10.1887 Kalenice 3 - před 1918), 2/ Jan Ploch, dělník ve Škodových závodech v Plzni (1890 Štěchovice 72)
svatba 1/ 23.9.1913 Volenice, 2/ 5.2.1918 Volenice
Anežka Šímová (4.4.1888) a ???
svatba 27.1.1912 Volenice
1925 František Šíma, (8.7.1891 - po 1954) a Anna Hradská (27.12.1896 Kladruby 7 )
svatba 12.2.1931
2009 Kroupovi


33 Drnomistr, Linhart Nové Dvory
číslo parc. 80
1810 Linhart Perger správně Berger, (Samotář) pohodný, r. 1801 panství Štěchovice, r. 1795, 1798, 1804 svobodný, († 25.12.1848), a Markéta Holá
děti Terezie (1784), Petr, Ondřej (27.11.1795), Marjána, Anna (2.6.1798), Josef (11.?.1801), František (12.5.1804)
rodiče Markéty Holé - Václav Holý, pohodný, Kolinec, svobodný
Linhart Berger zemřel ve věku 107 let
Terezie Bergerová (1784) a Jan Wizynýr, panství Plánice (1783 Štipoklasy)
svatba 22.11.1807 Volenice
rodiče Jana Wizynýra - Jan Wizynýr, drnomistr, Štipoklasy 26
Magdalena Bergerová (cca )
bytem Ohrazenice
děti Anna Bergerová (cca 1820)
Anna Bergerová (cca 1820)
bytem Ohrazenice, podruhyně
děti Klára Bergerová (1849 fara Kraselov)
Klára Bergerová (1849) a Karel Hlavsa, čeledín (1846 Veřechov 36) - svatba 8.1.1872 Volenice

není jisté, že Magdalena Bergerová byla z této větve Bergerů, nutno prohlédnout další matriky (fara Kraselov)
1830, 1864 Josef Berger, drnomistr, chalupník, (11.?.1801 - 18.2.1867), a Marie Eichlerová neb Žaludová (1803 Hoslovice 33 - 25.12.1873)
děti Jan (1822), Anna (13.7.1820 - 18.7.1820), Anna (22.8.1827), Josef (31.12.1829), Václav (4.9.1832), Barbora (29.8.1835), Marie (4.6.1838), Petr (16.6.1841), Kateřina (1.11.1844)
jako otec psán drnomistr, jako dědeček psán jako chalupník
Josef Berger zemřel ve věku 66 let na mrť, Marie Eichlerová zemřela ve věku 80 let (dle jiných soupisů 70 let) na sešlost věkem
Anna Bergerová (22.8.1827) a Bartoloměj Král (1825)
svatba 28.10.1845 Volenice
rodiče Bartoloměje Krále - Jan Král, drnomistr, Podhůří 10, ? Wisnirová?, Štipoklasy 12, panství Podhoří
Josef Berger (31.12.1829) a Anna Šobrová (17.4.1829 Krejnice 29)
svatba 5.2.1850 Volenice
bytem Kladruby 31, chalupník
Barbora Bergerová (29.8.1835) a Petr Vogl, (1822 Malý Bor 46)
svatba 16.11.1852 Volenice
rodiče Petra Vogla - Vavřinec Vogl, chalupník, Malý Bor 46, Valburga Altschmied, Dešenice
Barboře Bergerové bylo v době svatby 17 let, 2 měsíce, 18 dnů
Marie Bergerová (4.6.1838) a Jan Fischer, Zálesí 25, (1827 Mitterberg, okr. Vimperk)
svatba 3.8.1858 Volenice
rodiče Jana Fischera - František Fischer, chalupník, Zálesí 25, Rosalie Hemmerová, Brloh, okr. Krumov
Kateřina Bergerová (1.11.1844) a Matěj Fischer, chalupník, (1842 Mitterberg)
svatba 15.9.1868 Volenice
rodiče Matěje Fischera - Jan Fischer, domkář, drnomistr, Mitterberg 9, Marie Anna Wohlmuthová, Pruchtice
1870 Petr Berger, chalupník, (16.6.1841 - po 1910) a 1/ Josefa Kašpírková (22.1.1846 Štěchovice 21 - 17.9.1875), 2/ Petronila Sluková (1847 Kladruby 33 - po 1910)
svatba 1/ 17.11.1863 Volenice, 2/ 3.11.1875 Volenice
děti 1. manželství Jan (5.9.1864), Václav (15.10.1866 - 15.6.1867), Josef (24.3.1868), Petr (31.5.1870), Marie (26.12.1872), Josefa (1875 - 29.9.1875)
děti 2. manželství Josefa (18.2.1877), Alois (18.1.1879 - 6.2.1879), Františka (6.1.1882), Tomáš (27.6.1884), Václav (19.8.1888)
Petr Berger maj. r. 1883
Josefa Kašpírková zemřela ve věku 30 let na mrtvici (bylo to půl roku po porodu šestého dítěte)
Jan Berger (5.9.1864), čeledín, a Kateřina Kadlecová ( Soběšice 41)
Jan Berger vystoupil z církve 5.8.1921 České Budějovice
děti Václav (16.8.1886 Štěchovice 33 - 28.4.1887), Josef (27.2.1892 Kalenice 1)
Josef Berger (27.2.1892) a Marie Landrová
svatba 11.11.1916 Dobrá Voda
Petr Berger (31.5.1870) a Marie Misař (Hertl)
svatba 28.9.1914 Hamborn
1893 Marie Bergerová (26.12.1872 - 2.7.1954 Svučice u Písku) a Karel Sýkora, lukař, dvůr Kladruby, domovská obec Vlčkovice, okr. Plánice (1863)
svatba 15.5.1893 Volenice
rodiče Karla Sýkory - Jan Sýkora, sedlák, Vlčkovice 7, okr. Plánice, Marie Honzíková, Vlčkovice 10
1896 Josefa Bergerová (18.2.1877) a Jan Mázdra (26.6.1872 kočí, Kladruby, viz Štěchovice 1)
svatba 27.10.1896 Volenice
bytem Štěchovice 2 , Štěchovice 7
Františka Bergerová (6.1.1882) a František Hromádka (29.7.1878 Kladruby 47 )
svatba 20.1.1903 Volenice
bytem r. 1921 Štěchovice 7, Štěchovice 53, kovář
děti * kol 1910
Václav Berger (19.8.1888) a Jana Dubová
svatba 23.1.1913 Kraselov
r. 1921 žije u bratra Tomáše, po svatbě bytem Kraselov
potomkem tohoto rodu je Michal Berger (1978), bytem Štěchovice 57, Štěchovice 19
1921 Tomáš Berger (27.6.1884 - po 1954) a Marie (1886 Milčice - po 1954)
2010 Dřevovi


34 Liška domek Dřetíny
číslo parc. 75
Vít Liška, domkář
děti Dorota (1753)
r. 1847 psána Dorota jako rozená Lišková z Kalenic
Matěj Beran neb Liška, mistr zednický, domkář, (1762 - 25.2.1837) a Dorota Lišková (1753 - 22.7.1847)
r. 1805 dům zvaný Ježov
děti Marie Anna (1789), František (28.7.1794 - 14.12.1795), Anna (14.2.1797), Magdalena (24.7.1799 - 29.9.1799), Matěj (2.?.1801 - 3.3.1801), Marie Anna (30.6.1802 - ?), Magdalena (21.4.1805), Kateřina (14.1.1809 - 14.2.1809)
Matěj Beran zemřel ve věku 75 let na sešlost věkem, Dorota Lišková zemřela ve věku 94 let na sešlost věkem
Marie Anna Beranová (1789) a Matěj Masopust, panství Němčice (1777 Kraselov 28)
svatba 17.11.1805 Volenice
Magdalena Beranová (21.4.1805) a Matěj Kub, panství Lnáře (1803 Kocelovice 14)
svatba 10.2.1823 Volenice
rodiče Matěje Kuba - Josef Kub, chalupník, Kocelovice 14, Eva Šolová, Metly 33
Matěj Diviš, domkář, (1792 Mukárov 14 - před 1841 ), a Anna Beranová (14.2.1797 - 9.7.1841)
svatba 14.10.1817 Volenice
děti Jakub (8.7.1818 - 2.8.1818), Václav (30.8.1819), Marie Anna (31.1.1822), Kateřina (27.10.1824), Antonín (7.6.1827), Vojtěch (14.4.1831)
Anna Beranová zemřela ve věku 48 let na zapálení plic
r. 1817 a. 1827 uveden také jako salytrník = sanytrník
sanytrník
sanytrníci dodávali základní surovinu pro výrobu střelného prachu: sanytr neboli ledek draselný. Na výrobu jednoho kilogramu střelného prachu je potřeba tři čtvrtě kilogramu sanytru, takže bez sanytrníků by si od čtrnáctého až do konce devatenáctého století nikdo nevystřelil. Sanytrníkům zpočátku stačilo seškrabávat sanytr ze zdí stájí, chlévů a sklepů. Ledek draselný totiž vzniká přirozeným tlením organické hmoty. Později museli sanytrníci vymyslet lepší způsob výroby sanytru. Ke slovu přišly takzvané sanytrové jámy. Byly asi metr hluboké a házelo se do nich všechno, co mohlo jednoduše a rychle zetlít. Využily se zbytky z kuchyně, zmoklé seno i mršiny. Vše se prokládalo hlínou a pak stačilo čekat, až se v jámě vytvoří sanytr. Sanytrník to poznal jednoduše. Stačilo surovinu ochutnat, protože sanytr má výrazně chladivou chuť. Později se přišlo ještě na to, že suroviny lépe zrají, pokud se vrší na sebe v takzvaných zdech. Získanou hmotu musel sanytrník vždy ještě rozpustit ve vodě, vyčistit od špíny a nechat vykrystalizovat. Pak už mohl sanytr putovat do mlýnů na střelný prach, kde se dále zpracovával. Přidalo se k němu dřevěné uhlí a síra a černý střelný prach byl na světě.
Václav Diviš (30.8.1819) a Anna Kopecká ( Němčice 16)
svatba ???
bytem Němčice 34
děti * kol 1850
Kateřina Divišová (1826 - 2.12.1841)
zemřela ve věku 15 let, otcem uveden zemřelý Josef Diviš, domkář
Antonín Diviš (7.6.1827) a 1/ Anna Váchová (14.12.1827 Štěchovice 39), 2/ Veronika Masáková ovd. Kouřimová (1835 Střela 5, bytem Novosedly 46)
svatba 1/ 9.2.1847 Volenice, 2/ 18.10.1880 Volenice
bytem Štěchovice 39
Vojtěch Diviš, zednický tovaryš, (14.4.1831) a Kateřina Vojtová (31.7.1833 Štěchovice 27)
svatba 18.5.1858 Volenice
1830 Jakub Kobliha, domkář, svobodný (r. 1822 panství Štěchovice), (1798 Tažovice 24), a Magdalena Vítková (1794 Štěchovice 54 )
svatba 29.1.1822 Volenice
děti Anna (1827), Marie Anna Vítková/Koblihová (15.2.1820 Štěchovice 16), František (25.3.1822 - 9.5.1823), Tomáš (7.4.1824 - 20.2.1850), Kateřina (18.10.1825 Štěchovice 54 - 30.3.1826), Vojtěch (16.4.1830 Štěchovice 54), František (20.2.1832 Štěchovice 54), Antonín (26.2.1834)
kolem r. 1830 se stěhovali různě po Štěchovicích
1848 SF Tomáš Buchta, domkář, (4.8.1818 Milčice 2 - 16.8.1899) a Marie Divišová (31.1.1822 - 18.9.1902)
svatba 4.2.1842 Volenice
děti Václav (29.9.1843), Kateřina (15.11.1849)
Tomáš Buchta zemřel na sešlost věkem ve věku 81 let
Šimon Hejlek, podruh, vozka, a Rosalie Vintrová (Štěchovice)
děti Antonie Františka (29.8.1855 Štěchovice 1), František (5.10.1856)
rodiče Šimona Hejlka - Vojtěch Hejlek, chalupník, Mladotice 8, Marie Nártová, Mladotice 12
rodiče Rosalie Vintrové - Josef Wintr, nádeník, Štěchovice, Rosalie Kovářová, Bolíkovice 1
Václav Buchta, domkář, zedník, (29.9.1843 - 9.2.1889), a Anna Bejčková (Sudoměř 37)
svatba 24.1.1871 Volenice
děti Josef (25.4.1871 - 3.12.1876 Vídeň)
rodiče Anny Bejčkové - Jan Bejček, nájemník, Sudoměř 37, Kateřina Bezecná, Sudoměř
Václav Buchta zemřel ve věku 45 let na rakovinu, zapsán jako manžel Rosálie N. recte Rosiny
1883 Josef Černík a Kateřina
1921 Jan Černík, domkář, (1838 Kraselov 15) a Kateřina Buchtová (1848 Štěchovice 34)
děti Marie (24.5.1869), Karolína (24.1.1872 - 5.3.1877, záškrt), Jan (30.1.1876), Anna (6.9.1878), Antonie (13.5.1881), Josef (23.5.1883), Petr (29.6.1885), František (28.9.1888), N. chlapec (23.6.1892)
vnoučata Anežka (1904), Vincenc (1908), František (1909)
Marie Černíková (24.5.1869) a Ferdinand Košán, domkář, hudebník ( Frymburk 13)
bytem Ohrazenice 5
děti * kol 1905
1927 Jan Černík (30.1.1876 - 1919) a Terezie Mikasová (1878 Zahorčice) (Václav Mikas a Marie Krajánková)
domkář, Drachkov 9, padl na vojně (- viz DSCN2579)
děti Marie (1905) provd. Švecová (Řepice 39)
Anna Černíková (6.9.1878) a Jan Vastl, domkář, kolář (15.8.1863 Němčice 24)
svatba 13.2.1899 Volenice
1925, 1954 František Černík (28.9.1888) a Anežka Štěpánková (1889)
svatba 22.4.1913 Volenice
děti Petr , Anežka
1964 Anežka Černíková
2006 Bartíkovi


35 Škoda dvůr
číslo parc. 32
1810 Škoda
1/ Václav Soukup neb Škoda, sedlák, 2/ Šimon Kubovec, (1759) a MarieAnna Pacourková (1767)
svatba 2/ 29.4.1800 Volenice
děti 1. manželství Kateřina (17.4.1796)
Šimon Kubovec byl r. 1800 sedlák ze Zadních Zborovic 3, panství Strakonice
rodiče MarieAnny Pacourkové - Jan Pacourek, sedlák, Horní Poříčí 3, panství Strakonice
1820 Tomáš Soukup, šenkýř, a Anna Mayerová (Kozlov 4)
r. 1817 uveden jako sedlák ve Štěchovicích 35, od r. 1819 šenkýř ve Štěchovicích 31 - děti vypsány u 31
rodiče Anny Mayerové - Josef Mayer, sedlák, Kozlov 4, Anna Potužníková, Kozlov
1820 Jan Cymburek, sedlák, a Barbora Vokáčová ( Mnichov 12)
děti Tomáš (1810), Tomáš (1812), Marie (1815), Václav (26.9.1819)
Tomáš Cimburek, žebrák (7.10.1809 - 7.10.1896 Štěchovice 14) a ??? († před 1896)
1823 Jan Ině, sedlák, a 1/ Marie Machníková neb Kubatová (Novosedly 19), 2/ Veronika Cimburová ( Mnichov 1)
děti Tomáš (1812 - 8.1.1837, souchotě), Josef (1814), Václav (1817)
děti 1. manželství Jan (1804)
děti 2. manželství František (31.8.1823), Filip (25.4.1826)
František Ině (31.8.1823) a Františka Rejšková (1829 Štěchovice 50 )
svatba 8.10.1850 Volenice
bytem Štěchovice 50
1848 SF Jan Ině neb Škoda, sedlák, (1804 - 8.3.1860) a Kateřina Šebelíková (12.11.1810 Štěchovice 6 - 11.11.1884)
svatba 12.2.1828 Volenice
děti Tomáš a Josef (25.11.1828 - oba 27.11.1828) - dvojčata, Josefa (9.1.1830 - 16.1.1830), Jan (1.4.1831), Marie Anna (13.6.1833), Anna (18.7.1835), Josefa (19.2.1838), František (16.8.1840), Václav (10.8.1844), Kateřina (20.7.1847), Terezie (9.7.1852 - 1?.7.1852), Barbora (22.0.1853 - 22.10.1853)
Jan Ině zemřel ve věku 55 3/4 roku na tuberkulozu
Jan Ině (1.4.1831) a Marie Čermáková (6.1.1831 Štěchovice 1)
svatba 7.2.1853 Volenice
bytem Štěchovice 56, šenkýř
děti * kol 1860
Marie Iňová (13.6.1833 - 24.2.1876 Štěchovice 35)
zemřela ve věku 42 let na padoucnici, svobodná
Anna Ině (18.7.1835 - 17.1.1890) a Václav Opava (27.7.1829 Katovice 5 - 31.5.1918), domkář
svatba 28.11.1854 Volenice
bytem Katovice 5, Liboč
Josefa Iňová (19.2.1838) a Jan Rejšek, sedlák (11.9.1835 Štěchovice 13)
svatba 6.2.1866 Volenice
bytem Štěchovice 13
děti * kol 1865
Kateřina Iňová (20.7.1847) a Jan Rejšek, sedlák, vdovec po Josefě (11.9.1835 Štěchovice 13)
svatba 8.2.1869 Volenice
bytem Štěchovice 13
děti * kol 1870
1870, 1864 František Ině, sedlák, (16.8.1840), a Marie Hostková (1844 Boubín 4)
děti Marie (20.12.1863), František Sales. (7.1.1866 - 30.6.1872), Jan Nep. (8.5.1868 - 1.3.1869), Vincenc (10.1.1870), Anna (1.11.1872), František (3.7.1875), Anežka Přemyslovna (7.4.1878 - 3.3.1879), Anežka Přemyslovna (30.1.1880), Emanuel (16.12.1882 - 2.4.1883), Božena (21.6.1884 - 3.7.1884), Božena (26.7.1885)
rodiče Marie Hostkové - Josef Hostek, sedlák, Boubín 4, Anna Straková, Veřechov 35
Anna Iňová (1.11.1872) a Václav Wehrle, majitel realit, Strakonice (26.7.1869 Strakonice)
svatba 9.10.1900 Volenice
rodiče Václav Wehrle - Karel Wehrle, hodinář, Strakonice 22, Marie Vránová, Mečichov 25
Anežka Iňová (30.1.1880) a Viktorín Pádecký, učitel, Jistebnice 3 u Tábora (1871)
svatba 14.11.1905 Soběslav
rodiče Viktorína Pádeckého - Tomáš Pádecký, hostinský, Čejkovy 65, Anna Frána, Čejkovy 26
Marie Iňová (20.12.1863) a Josef Vojta (18.9.1854 Štěchovice 4 ), profesor c.k gymn. Praha, r. 1892 profesor na gymnáziu Pardubice
svatba 16.9.1889 Volenice
děti Václav František (24.9.1890 Štěchovice 35 - 28.7.1892), František Josef (24.8.1892 Štěchovice 35 - 8.3.1929 Praha Bohnice)
Božena Iňová (26.7.1885 - 30.1.1952 Žihobce) a František Kojzar (3.12.1884 Žihobce 1 )
svatba 21.2.1911 Volenice
1925 František Ině, (3.7.1875) a Anna Benadová (19.11.1882 Lhota Střelohoštická 5 - po 1954)
svatba 8.11.1910 Střelské Hoštice
děti František , Anna
r. 1921 služebná Barbora Boudová (1879 Hora u Vacova)
2006 maj. Jitka Havelková (Katovice)


36 Krancl chalupa
číslo parc. 50
1811 Krančl
děti Kateřina, Anna
m1788 František Opava neb Krancl, ovčák, chalupník, a Kateřina Pavlíková neb Chaloupková (1762-1812)
děti Majdalena (1784), Anna, Kateřina (1786), Pavel (1788), Kateřina (1791), Jiří (25.4.1793), Johana (23.8.1798 - 28.2.1804)
rodiče Kateřiny Pavlíkové - Vít Pavlík, domkář, Nišovice, panství Volyně
zapisován jako ovčák, chalupník, r. 1810 a 1816 sedlák
Majdalena Opavová (1784) a Josef Opava, polní mistr, (1787 Kladruby 5)
svatba 13.2.1810
děti Josef (7.3.1810 Štěchovice 36 - 21.3.1810)
rodiče Josefa Opavy - Martin Opava, polní mistr, ?
Kateřina Opavová (1791) a František Staněk, domkář, vdovec (1790)
svatba 25.6.1816 Volenice
bytem Lhota Tažovická 11
Anna Opavová
děti Tomáš Opava (20.11.1816 - 4.3.1819)
Jiří Opava (25.4.1793), ovčák, a Josefa Šťastná (1796 Volenice 34)
sv. 12.2.1811
bytem Volenice 13, řezník
Marie Opavová (cca 1810) a Martin Pacák, domkář
svatba ???
bytem Prkošín 41
děti * kol 1845
1820 Pavel Opava, chalupník, (1788) a Marie Šťastná (1791 Volenice 34)
svatba 12.2.1811
děti Josef (23.11.1811), Marie Anna (14.2.1814), Kateřina (2.6.1816), Terezie (15.11.1819)
Josef Vilánek, chalupník, a Anna Poberová
děti Františka (1812), František (3.12.1820), Josef (7.11.1823)
rodiče Anny Poberové - Jan Pobera, domkář, Anna Metelová, město ?yvčice
Josefa Sýkorová, podruhyně
děti Marie Anna Sýkorová (cca 1810)
Marie Anna Sýkorová, panství Němčice (cca 1810)
děti Josefa Sýkorová (6.3.1833 Štěchovice 7)
1853 Antonín Beneš, chalupník, (1816 Volenice 4 - 25.11.1875) a Anna Šišková (1829 Volenice 46 - po 1910)
svatba 10.2.1846 Volenice
děti Terezie (1846), František (2.4.1848 - 1913), Marie (30.5.1849 - 10.1.1850), Václav (26.10.1850), Marie (22.9.1852), Vincenc (5.9.1854), Josefa (7.8.1856 - 12.3.1857), Jan (2.6.1858 - 31.2.1862), Josefa (12.1.1861), Jan (30.1.1863), Karel (27.10.1865 - 28.2.1866), Antonín (14.6.1867 - 9.3.1875)
Antonín Beneš byl majitelem již r. 1846, usedlost v matrice oddaných označena jako selská
Antonín Beneš zemřel ve věku 60 let na ileus (střevní neprůchodnost)
Terezie Benešová (1846) a Václav Paroubek, zedník (1847 Kladruby 30)
svatba 20.2.1871 Volenice
František Beneš (2.4.1848 - 1913)
svobodný, žije u sestry Marie
Václav Beneš (26.10.1850) a Josefa Cábová ( Veřechov 1)
bytem Štěchovice 7
Josefa Benešová (12.1.1861) a František Vohradský, domkář, (1858 Krejnice 32)
svatba 26.11.1889 Volenice
Antonín Beneš (14.6.1867 - 9.3.1875)
zemřel ve věku 7 let, náhodně spadl do vody a utopil se
1883 Marie Benešová (22.9.1852 - před 1948)
svobodná
1948, 1954 prázdný
1964 maj. Vladimír Ině ( Štěchovice 56 )
2006 Miroslav Ině
prodáno r. 2006
2007 Brejaartovi ( Štěchovice 56 )


37 Tejčka chalupa
číslo parc. 40
Matěj Tejčka, chalupník
děti Barbora (cca 1770)
Barbora Tejčková (cca 1770) a Vojtěch Sýkora neb Tetřev, sedlák
bytem Štěchovice 22
děti * kol 1800
František Tejčka, krejčí, chalupník, a Alžběta Kovářová neb Boudová (Nespice 10)
děti František (4.7.1796)
rodiče Alžběty Kovářové - Jan Kovář neb Bouda, sedlák, Nespice, panství Volyně
1830 František Tejčka, chalupník, (4.7.1796), a 1/ Anna Králíčková (29.5.1795 Hoslovice 4), 2/ Barbora Motlíková (1812 Ohrazenice 10)
svatba 2/ 26.7.1831 Volenice
děti 1. manželství František (4.8.1820 - 5.8.1820), František (24.8.1821 - 18.10.1821), Barbora (4.12.1822), František (2.11.1824), Martin (21.10.1826 - 30.5.1835, chřadnutí), Marie Anna (5.7.1829)
děti 2. manželství Vojtěch (23.4.1831 - †), Václav (2.9.1832), Josef (5.2.1835), Karel (13.3.1837 - 19.11.1838)
1853, 1864 Václav Dlohoš, chalupník, (1818 Koclov 13 - 21.2.1860) a Klotilda Hrdličková (2.6.1822 Štěchovice 41 - 26.12.1884)
svatba 22.11.1842 Volenice
děti Kateřina (21.10.1843 - 16.12.1843), Marie Anna (13.11.1844 - 3.1.1845), Marie (12.4.1846), Antonie (7.2.1848), František (1.2.1850), Jan (14.6.1852), Vincenc (3.12.1853), Františka (3.10.1856), Kateřina (28.4.1858 - 17.5.1858), N. dívka (16.7.1859)
Václav Dlohoš byl chalupníkem ve Štěchovicích již r. 1842
Václav Dlohoš zemřel ve věku 41 let na Klotilda Hrdličková zemřela ve věku 60 let na sešlost věkem
Marie Dlohošová (12.4.1846) a Josef Kloud, tesařský tovaryš (1842 Hlupín)
svatba 22.8.1865 Volenice
děti Kateřina (13.12.1865 - 22.12.1881), Petronila (8.5.1867)
rodiče Josefa Klouda - František Kloud, mistr tesařský, Hlupín 20, Anna Táborová, Hlupín 20
Kateřina Kloudová zemřela ve věku 16 let na tyfus
Antonie Dlohošová (7.2.1848) a Josef Potužník, zedník, (domovská obec Hlupín, Horažďovice)
děti Marie (9.2.1877 Štěchovice 8)
rodiče Josefa Potužníka - František Potužník, krejčí, Střelské Hoštice, Anna Mořenská, Hlupín
Jan Dlohoš (14.6.1852) a Antonie Pašavová (3.11.1854 Štěchovice 11)
svatba 13.11.1883 Volenice
bytem Štěchovice 54
Vincenc Dlohoš (3.12.1853) a Majdalena Bečvářová (1856 Krušlov 11 )
bytem Štěchovice 76
1921 František Dlohoš, chalupník, (1.2.1850) a Marie Štěrbová (1855 Frymburk, viz Štěchovice 41 - 1913)
svatba 28.10.1873
děti František (28.7.1874), Marie (19.9.1876), Anežka (19.8.1878 - 17.10.1878), Anežka (7.4.1880), Jan (19.10.1882 - 15.5.1884), Karel (8.4.1885 - 1.6.1885), Alois (7.8.1886), Růžena (29.3.1889 - 4.6.1889), Vojtěch (22.4.1891), Anna (25.5.1896)
1894 Marie Dlohošová (19.9.1876) a Jan Rejšek, chalupník, (23.12.1869 Volenice 86 )
svatba 30.1.1894 Volenice
bytem Volenice 86
děti František (1905)
Anežka Dlohošová (7.4.1880) a Jan Beneš (6.5.1863 Volenice 4)
svatba 9.9.1902 Volenice
bytem Liběž 4, okr. Benešov, rolník
1925 Alois Dlohoš (7.8.1886 - 1945) a Blažena Košánová (18.9.1889 Volenice 10 - 1942)
svatba 14.5.1914 Volenice
2006 Dlohošovi


38 Tetřívek domek
číslo parc. 66 130
Bartoloměj Tetřev, domkář, a Eurosina Šebelíková ( Štěchovice 6)
děti Barbora (1781)
děti Martin (12.10.1777) - rodina zapsána jako sedlák ve Štěchovicích 9
1820 František Plechatý, domkář, (1775 - před 1851), a Barbara Tetřevová (1781 - 11.6.1851)
svatba 5.2.1804 Volenice
děti Ondřej (30.11.1804), Matěj (10.2.1808), Jana (21.9.1810), Martin (1.10.1813 - 3.11.1814), Tomáš (27.11.1815), Václav (19.4.1819 - 19.11.1859), František (21.10.1821 - 4.11.1821)
Barbora Tetřevová zemřela ve věku 75 let na sešlost věkem
Jana Plechatá (21.9.1810) a Josef Chval, chalupník, (1817 Štěchovice 20)
svatba 12.10.1830 Volenice
bytem Štěchovice 20
děti * kol 1840
Václav Plechatý, krejčí, (19.4.1819 - 19.11.1859) a Terezie Masopustová (1824 Kraselov 17 )
bytem Štěchovice 17 (podruh), Štěchovice 3, domkář
1859 Tomáš Plechatý, chalupník, (27.11.1815 - 18.6.1859), 2/ Josef Babka, nádeník, vdovec, (1831 Brod - 8.12.1860 Štěchovice 38), 3/ Václav Hlinka, domkář, vdovec, Lhota Tažovická 16 (1814 Tažovice 14) a Barbora Roučková (28.11.1816 fara Žihobce - 9.6.1897)
svatba 1/ ??? (cca 1846), 2/ 17.7.1860 Volenice, 3/ 6.10.1863 Volenice
děti 1. manželství Jan (8.3.1851 - 24.3.1851), František (19.8.1852), Jan (11.3.1856 - 22.8.1856)
rodiče Barbory Roučkové - Marie Roučková, podruhyně, Rozsedly 19, dcera Matěje Roučky, domkář, Rozsedly 10, Kateřina Netáhlová, Rozsedly 5
rodiče Josefa Babky - Kašpar Babka, nádeník, Vídeň, Lidmila Zelená, Drachkov 4
Tomáš Plechatý zemřel ve věku 43 1/2 roku, Josef Babka zemřel ve věku 30 let na tuberkulozu, Barbora Plechatá maj. r. 1883, zemřela ve věku 80 let
František Plechatý, chalupník, (19.8.1852) a Veronika Koubová (1854 Koclov 2)
svatba 23.5.1876 Volenice
1862 SF, 1864 Marie Váchová?, (1826), podruhyně
Marie ?, podruhyně
Jan Dub, a Marie Kouřimová neb Košánová
předtím bytem Štěchovice 43, jako bývalý domkář zde zapsán r. 1876, při úmrtí jednoho z dětí
r. 1876 stál domek na Lipici
Antonín Kalaš, hajný, (1861 Horažďovice - 23.3.1895), a 1/ Josefa Nohová, (1.8.1856 Štěchovice 29 - 2.5.1894) 2/ Marie Nohová (22.2.1854 Štěchovice 29 - po 1910 )
svatba 1/ 30.6.1885 Volenice, 2/ 30.10.1894 Volenice
děti Marie Nohové - Josefa Nohová (2.1878 ? - 27.6.1878 Štěchovice 29), Marie a Vojtěch Noha (5.4.1883) - dvojčata
děti 1. manželství Josef (30.9.1885 - 1914-1918), František (11.8.1889 - 9.2.1908 Křešín), Anna (17.12.1892 - 25.9.1917)
děti 2. manželství Antonie pohrobek (30.5.1895)
rodiče Antonína Kalaše - Petr Kalaš recte Stěrba, mistr krejčí, Horažďovice 8, Eleonora Allmannová, Horažďovice 7
Antonín Kalaš r. 1885 jako svobodný pracoval jako pekařský pomocník ve Střelských Hošticích 9
Josefa Nohová zemřela ve věku 36 let na souchotiny
Josef Kalaš (30.9.1885 - 1914-1918) a Josefa Rychtářová
svtba 24.1.1911 Bukovník
Antonie Kalašová (30.5.1895) a Jan Dub, vdovec (10.5.1887 Štěchovice 16 )
svatba 2.9.1918 Volenice
1925 Josef Diviš (1884) a Anna Pšeničková (1886 Přečín - po 1954)
děti Josef (1914 Vídeň)
r. 1923 bytem Štěchovice 81, po r. 1954 odešli do pohraničí, prodáno
1964 maj. Anna Skřivanová ( Štěchovice 65 )
zbouráno
2006 Rebanovi


39 Šimon domek
číslo parc. 58 136
Šimon Vácha, domkář, a Kateřina Mašlová ( Štěchovice 17)
různě po Štěchovicích, pro přehlednost zapsáni ve Štěchovicích 16 (později zjištěno, že byli nejspíše domkáři zde, Štěchovice 16 byl v té době selský statek)
1835 Jan Vácha, domkář, krejčí, (16.2.1802 Štěchovice 16, syn Šimona - 3.6.1845), a Františka Pavelcová neb Mašková (4.10.1805 Štěchovice 9 - 18.12.1871)
svatba 13.2.1827 Volenice
děti Anna (14.12.1827), Terezie (18.2.1832 - 21.11.1862), Barbara a Marie (27.7.1834) - dvojčata, František a Jan (22.1.1838) - dvojčata, František (21.2.1840 - 24.1.1843)
Jan Vácha zemřel ve věku 44 let na mořivou zimnici
Terezie Váchová (18.2.1832 - 21.11.1862)
zemřela ve věku 30 3/4 roku na vodnatelnost, svobodná
Marie Váchová (27.7.1834 - 13.5.1835)
Barbora Váchová (27.7.1834) a Ondřej Dušek, podruh (1834 Bohov)
svatba 4.2.1862 Volenice
bytem Štěchovice 48
děti * kol 1870
František Vácha (22.1.1838 - 17.11.1838)
Jan Vácha (22.1.1838 - 12.10.1838)
1847 Antonín Diviš, domkář, zedník, (7.6.1827 Štěchovice 34 - 29.5.1883 Štěchovice 70) a 1/ Anna Váchová (14.12.1827 - 10.1.1880), 2/ Veronika Masáková ovd. Kouřimová (1835 Střela 5, bytem Novosedly 46 - po 1883)
svatba 1/ 9.2.1847 Volenice, 2/ 18.10.1880 Volenice
děti 1. manželství Marie (24.9.1847), Barbora (18.6.1852), Josef a Josefa (2.8.1856) - dvojčata, Vincenc (14.1.1859), Antonie (24.4.1861), Cyril (13.9.1864), Kateřina (24.10.1868)
u potomků od Vincence je Anna Váchová zapsána jako Bláhová ze Štěchovic 39, u potomků od Josefa je Anna Váchová - dle matriky narozených je to Váchová, asi pan farář špatně četl zápis
Antonín Diviš zemřel ve věku 60 let na souchotiny
Marie Divišová (24.9.1847) a František Velich, krejčí (1839 Novosedly 17)
svatba 25.11.1867 Volenice
bytem Štěchovice 79
děti * kol 1875
Josefa Divišová (2.8.1856)
vystoupila z církve 21.9.1919 Vídeň
Vincenc Diviš (14.1.1859) a Barbora Turková (1863 Kraselov 16 )
bytem Štěchovice 77
Cyril Diviš (13.9.1864) a Marie Kokrdová (Sedlo)
bytem Štěchovice 48
děti * kol 1890
1883 Anton Diviš a Anna
1884 Anna Váchová
1921 Josef Diviš, zedník, (2.8.1856 - 5.7.1901) a Kateřina Houfová (1858 Novosedly 13 - 1911)
svatba 4.2.1879 Volenice
děti Kateřina (1887), Josef (9.2.1884 Novosedly 13), Marie (6.9.1887 Novosedly 13), Terezie (30.9.1881 Štěchovice 79 - 2.8.1884), Štěpán (27.12.1889 - 16.2.1890), František (3.2.1891 - 18.8.1891), Antonie (31.7.1892 - 21.8.1892), Václav (23.9.1893), Kateřina (28.10.1897 - 6.11.1897), Kateřina (21.8.1899)
Josef Diviš zemřel ve věku 44 let na souchotiny
Ferdinand Sýkora, podnájemník (1863)
Josef Diviš (9.2.1887) a ?
svatba 15.5.1910 Vídeň
Václav Diviš (23.9.1893)
vystoupil z církve 15.2.1921 Blatná
1925 Antonín Zíka (7.6.1885 Štěchovice 48 - po 1954 ) a Marie Divišová (6.9.1887 - po 1954)
svatba 11.11.1920 Strakonice (civilní sňatek)
děti za svobodna Marie Divišová (1909)
děti Antonín (1915), Jaroslav (1921), Božena (1922)
v letech 1954 - 1964 zbouráno
1964 - nové místo postaveno na novém místě
2006 Marešovi


40 Brych dvůr
číslo parc. 25
Magdalena Bártíková ovd. Vítková, vdova po Josefu Vítkovi, sedláku ze Zahorčic (1788 Štěchovice - 30.9.1848 Štěchovice 40)
zemřela ve věku 60 let na souchotě
Martin Bártík neb Brych, sedlák, a Kateřina Michálková (Rovná)
děti Magdalena (1790)
Magdalena Bártíková neb Brychová (1790) a Josef Skřivan, panství Němčice (1784 Zahorčice 9)
svatba 23.2.1808 Volenice
Martin Bártík neb Brych, sedlák, († před 1819), a Kateřina Koldová ( Strašice 1 )
děti Kateřina (1.10.1812), Martin (10.11.1813)
děti po ovdovění Anna Bártíková (13.7.1819 Štěchovice 44 - 6.11.1819)
Kateřina Bártíková (1.10.1812) a František Witarovský, domkář (1813 Oslov )
svatba 11.2.1840 Volenice
bytem Štěchovice 48
děti * kol 1840
1820 Jiří Bártík neb Brych, sedlák, (1781 - 20.5.1846), a Anna Rejšková (1783 Volenice 12 - 13.2.1851)
děti Jan (14.2.1806 - 7.5.1806), František (13.7.1807 - 29.7.1807), Marie (17.8.1809), Marie (4.8.1810 - 5.8.1810), Josefa (2.1.1812 - 28.2.1812), Kateřina (28.1.1813 - 28.1.1813), Jan (20.5.1814 - 28.9.1814), Marie (21.10.1815), Anna (15.2.1818 - 3.10.1818), František (13.8.1819), Barbora (17.10.1821 - 20.5.1824), Tomáš (1.8.1824 - 9.3.1825), Kateřina (23.4.1826), Václav (13.8.1828 - 28.9.1834, souchotě), Jan (12.10.1831)
Jiří Bártík zemřel ve věku 65 let, Anna Rejšková zemřela ve věku 68 let na souchotě
Marie Bártíková (21.10.1815) a František Šebelík, sedlák (1817 Štěchovice 6)
svatba 24.10.1837 Volenice
bytem Štěchovice 6
děti * kol 1850
Kateřina Bártíková (23.4.1826) a Karel Hlavnička (1834 Hodějov 29)
svatba 14.2.1855 Volenice
Jan Bártík, krejčí (12.10.1831) a Marie Vrčánová (21.8.1835 Štěchovice 58)
svatba 4.10.1859 Volenice
bytem Štěchovice 48, Štěchovice 58
děti * kol 1865
1849 František Bártík neb Brych, sedlák, (13.8.1819 - 21.5.1865) a Josefa Pašavová (28.3.1819 Volenice 56 - 16.9.1866)
svatba 12.11.1839 Volenice
děti Antonie (5.11.1840 - 25.3.1841), František (10.3.1842), Václav (23.8.1844), Josef (22.1.1847 - 4.6.1847), Marie (10.9.1848), Jan (31.12.1850), Anna (12.6.1853 - 16.5.1854), Petr (22.5.1855 - 2.12.1856), Vincenc (9.11.1857), Anna (25.7.1861), Jakub (25.7.1864 -5.4.1865)
František Bártík zemřel ve věku 45 let, Josefa Pašavová zemřela ve věku 47 let na tuberkulozu
Marie Bártíková (10.9.1848) a Václav Houf, chalupník, (1842 Drachkov 23)
svatba 25.7.1871 Volenice
Anna Bártíková (25.7.1861) a František Ině, obuvník (1859 Štěchovice 56)
svatba 1.8.1882 Volenice
bytem Štěchovice 49
Václav Bártík, sedlák, (23.8.1844) a Aloisie Kochtová ( Čestice 12)
děti Václav (6.8.1866 - 22.11.1866), Marie (16.11.1867), Aloisie (17.11.1869 - 23.12.1872, spála), Antonín (10.1.1872), Josef (20.2.1874 - 24.6.1880, zánět ledvin), Vincenc (23.4.1876), Aloisie (5.7.1878), Anna (11.7.1880 - 30.9.1953 Malovice u Vodňan), N. chlapec (12.2.1884), Josefa (2.2.1885), Jan (12.5.1887)
Marie Bártíková (16.11.1867) a Jan Kulčický, hospodářský správce (1855 domovská obec Buchlovice)
svatba 7.2.1887 Volenice
bytem Štěchovice 1
Antonín Bártík (10.1.1872) a 1/ Josefa Motlíková (19.10.1875 Volenice 17), 2/ Terezie Troblová
svatba 1/ 25.9.1900 Volenice, 2/ 21.4.1927 Praha Žižkov
Antonín Bártík byl r. 1900 strojvedoucí při c.k. státní dráze, bytem Strakonice
Aloisie Bártíková (5.7.1878) a Vojtěch Hejpetr, rolník (1869)
bytem Štěchovice 67
děti * kol 1900
Josefa Bártíková (2.2.1885) a František Soukup
svatba 25.8.1908 Lomec
1921 Václav Kuneš (30.9.1867 Štěchovice 20 - před 1948) a 1/ Anna Nováková (1875 Kraselov 11 - 1911), 2/ Terezie Jirovcová (1881 - po 1954)
svatba 1/19.10.1897, 2/ 15.7.1913 Volenice
po r. 1913 u Sýkorů (jméno si přinesli ze Štěchovic 20, kde bylo jméno po chalupě Sýkora již r. 1800)
děti 1. manželství N. chlapec (3.10.1898), N. chlapec (28.11.1899), N. chlapec (30.1.1901), N. dívka (6.9.1902), Anna (24.4.1904 - 25.4.1904), N. chlapec (7.9.1905), N. chlapec (1.1.1907), N. dívka (1911-1911)
děti 2. manželství Václav (1914), František (1915), Jaroslav (1917), Anna (1926)
Anna Nováková (1875 -1911) zemřela při porodu, stejně tak dítě
František Kuneš (1915) a Marie Slavíčková (1919 Štěchovice 86)

bytem r. 1954 Štěchovice 90, Štěchovice 55
1954 Jaroslav Kuneš (1917)
r. 1948 bytem Štěchovice 40, r. 1954 zde již není uveden
1964 Václav Kuneš (1914 - 1994) a Anna Kašpírková (1926 Štěchovice 83 - 1973)
prodáno
2006 Hiklovi
2007 Egerovi


41 Kovář dvůr
číslo parc. 33
1810 Prokopů, Hrdlička
Vojtěch Hrdlička neb Prokop, sedlák, spolukovář, a Marie Anna Koldová ( Volenice 31)
děti Václav (30.8.1794), Anna (15.2.1797 - 13.6.1797), Marie Anna (28.8.1798 - 2.1.1801), František (21.8.1801)
Magdalena Koldová, ( 1788 ?Kozlov - 14.2.1854 Štěchovice 41)
děti za svobodna František Kolda (27.7.1818)
rodiče Magdaleny Koldové - Tomáš Kolda, podruh, Kozlov, panství Strakonice, r. 1854 psán jako podruh ve Štěchovicích 28 († před 1854), Lidmila Vdolková, Štěchovice 18 († před 1854)
r. 1829 bytem Štěchovice 45, zemřela ve věku 66 let na sešlost věkem, svobodná
1829 František Hrdlička, sedlák, (21.8.1801 - 12.2.1874) a Josefa Marešová (1802 Zvotoky 20 - 20.1.1867)
děti Klotilda (2.6.1822), Marie (1825), Václav (17.9.1824 - 15.2.1825), Eleonora (11.2.1826 - 19.2.1826), Marie (21.3.1827), Jana (22.6.1829), Klára (8.7.1831), František (27.7.1833), Jiří (3.1.1836 - 17.1.1836), Vojtěch (5.4.1837 - 12.4.1837), Antonie (6.6.1839), Karl (28.10.1840)
František Hrdlička zemřel ve věku 74 let na zánět plic, byl v té době výminkář, Josefa Marešová zemřela ve věku 64 let na tuberkulozu
Klodilda Hrdličková (2.6.1822) a Václav Dlohoš (1818 Koclov 13)
svatba 22.11.1842 Volenice
bytem Štěchovice 37, chalupník
Jana Hrdličková (22.6.1829) a Matěj Chval, domkář, vdovec (1809 Koclov 1, bytem Novosedly 11)
svatba 1.10.1850 Volenice
bytem Novosedly 11
Klára Hrdličková (8.7.1831) a František Kutička, chalupník (14.10.1827 Štěchovice 8)
svatba 12.2.1855 Volenice
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1875
Karel Hrdlička, tesař (28.10.1840) a 1/ Barbara Pašavová (1.1.1849 Štěchovice 11), 2/ Josefa Holečková ( Frymburk 45)
svatba 1/ 8.2.1870 Volenice
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1875
1862 SF, 1864 František Hrdlička, sedlák, (27.7.1833 - po 1872), a 1/ Františka Polenková (1838 Krejnice 8 - 11.8.1872), 2/ Marie Kolářová ( Frymburk 25)
svatba 1/ 24.11.1857 Volenice
děti 1. manželství Františka (30.9.1858 - 23.10.1858), Antonie (16.1.1860), Marie (7.9.1861 - 7.9.1861), Marie (6.8.1862), Václav (24.8.1864), Anna (26.5.1867 - 26.5.1867), Barbora (11.4.1869), N. chlapec (9.8.1872)
děti 2. manželství Anna (3.11.1873), František (12.12.1874), Jan (15.5.1876 - 11.6.1876, záškrt), Jan (18.5.1877 - 5.6.1877), Anežka (27.4.1878), Božena (10.4.1880)
Františka Polenková zemřela ve věku 38 let na zánět mateřníka následkem těžkého porodu mrtvého syna
1883 Matěj Štěrba, sedlák, a Josefa Zdeňková ( Frymburk 32)
děti Matěj (cca 1850), Marie (cca 1860), Anna (20.7.1865)
předtím chalupník ve Frymburce (Josefa Zdeňková je asi sestřenice Marie Kolářové provd. Hrdličkové)
Josef Zdeněk, výminkář z Frymburka (1807 - 3.2.1882)
Anna Štěrbová (20.7.1865) a Jan Benada, sedlák (12.5.1863 Volenice 2)
svatba 4.3.1889 Volenice
bytem Volenice 2
děti * kol 1895
Matěj Štěrba, (cca 1850) sedlák, a Františka Hlaváčová
děti Marie (10.11.1888 - 28.2.1889), Anežka (17.1.1890), Marie (3.8.1891), Anna (24.2.1893), Emilie (22.4.1895 Štěchovice 41), Matěj (16.2.1899 Štěchovice 9)
r. 1895 psán jako sedlák ve Štěchovicích, r. 1899 sedlák ve Svatopoli
rodiče Františky Hlaváčové - František Hlaváč, sedlák, Defurovy Lažany 8, Marie Viten?, Újezd 10 - její bratr sedlákem ve Štěchovicích 9
Matěj Štěrba (16.2.1899) a Marie Žilníková - svatba 10.11.1924 Břežany
Marie Štěrbová (1855) a František Dlohoš, chalupník (1.2.1850 Štěchovice 37)
svatba 28.10.1873
bytem Štěchovice 37
děti * po 1880
1884 Hrdlička
1921 Tomáš Beneš, rolník, nájemník, (30.11.1870 Volenice 13 - po 1948), a Františka Kašpírková (5.9.1878 Štěchovice 9 - po 1948)
svatba 25.1.1898 Volenice
děti Marie (3.5.1898), Josef (1900), Karel (1902), N. dívka (14.4.1906)
Karel Beneš (1902)
r. 1948 bytem Štěchovice 41
1928 Josef Beneš (1900) a Barbora (1908)
2006 Benešovi


42 Filaus domek
číslo parc. 34
Jan Němeček, hamelknecht (ovčák), a Anna Motlíková
děti Josef (7.2.1794), František (24.10.1795)
rodiče Anny Motlíkové - František Motlík, chalupník, Ohrazenice 10, panství Tažovice
Šimon Červený, hamelknecht (ovčák), (1782) a Josefa Setelová (1774 Štěchovice 31)
svatba 16.2.1802 Volenice
děti Marie Anna (11.5.1803)
rodiče Šimona Červeného - Řehoř Červený, slouha, Kadešice 16
1/ Martin Vácha, domkář, 2/ Antonín Ploch neb Brych, domkář, (1742) a Lidmila Pivničková (1770 Strunkovice 13)
děti 1. manželství Jana (1793)
děti 2. manželství Kateřina (6.11.1803 Štěchovice 1 - 6.11.1803), Tomáš (19.12.1804 Štěchovice 1), Martin (21.12.1807 Štěchovice 1 - 5.1.1808), Marie Anna (13.8.1809 Štěchovice 1 - 30.8.1809), Jakub (5.12.1810 - 15.12.1810)
Antonín Ploch byl r. 1800 vdovec ze Štěchovic
rodiče Lidmily Pivničkové - Tomáš Pivnička neb Filous (jméno Filous je zapsáno r. 1804), domkář, Strunkovice (r. 1803 je prý ze Štěchovic 29)
Antonín Ploch do r. 1808 šafář, r. 1809 poklasný ve Štěchovicích 1
Tomáš Ploch, mistr truhlářský (19.12.1804 ) a Kateřina Kouřimová (1806 Štěchovice 60 )
svatba 5.3.1832 Volenice
bytem Štěchovice 49
Vavřinec Košák, domkář, a Anna Šejdová (Koclov)
děti Anna (cca 1780)
Anna Košáková (cca 1780)
děti za svobodna Jan Košák (19.10.1806 - 22.10.1806), Jan Košák (29.9.1813), Václav Košák (7.9.1818 - 1.5.1819)
1825 Josef Tauber, podruh
děti Jonas (1815)
1841 Václav Bláha, domkář, (25.8.1798 Štěchovice 24 - 15.3.1873), a Jana Váchová (1793 Štěchovice 42 - 24.2.1853)
svatba 11.2.1828 Volenice
děti Jan (28.2.1830 - 6.8.1840), Marie (1.2.1832), Martin (19.1.1835 - 7.3.1835), Matěj a Josef (13.1.1837) - dvojčata
r. 1837 bytem Štěchovice 59, r. 1873 podruh ve Štěchovicích 42
Johanna Váchová zemřela ve věku 59 let na vodnatelnost
Matěj Bláha (13.1.1837 - 26.1.1837)
Josef Bláha (13.1.1837 - 14.1.1837)
Vojtěch Probst, podruh (1827 Bukovník 2), a Anna Šebelíková (13.2.1828 Štěchovice 53)
svatba 18.5.1858 Volenice
děti Václav (8.9.1858 Štěchovice 53), Vincenc (17.1.1861)
1/ Tomáš Vojta, krejčovský tovaryš, (7.7.1829 Štěchovice 27 - 24.1.1885 Štěchovice 16), 2/ Josef Hlavsa, mlynářský pomocník, Žichovice (1824 Žichovice 33) a Anna Jeřábková (12.12.1838 Štěchovice 19 - před 1889)
svatba 1/ 17.11.1863 Volenice, 2/ 27.10.1885 Volenice
děti 1. manželství František (12.8.1864)
Anna Jeřábková zapsána r. 1863 jako Marie
Josef Hlavsa byl r. 1885 vdovec, Tomáš Vojta byl r. 1885 označen jako žebrák ze Štěchovic 14, zemřel ve věku 55 let na sešlost věkem
Josef Hlavsa, mlynářský pomocník ze Žichovic, se 26.2.1889 oženil s Marií Chvalovou ovd. Šťastnou, ovd. Flaškovou (28.3.1843 Štěchovice 20)
1867 Josef Vojta, domkář, obuvník, (18.11.1835 Štěchovice 27 - 8.5.1882), a Marie Bláhová (1.2.1832 - 1910)
svatba 9.2.1857
děti Anna (19.7.1857 - 21.11.186?), Marie (1.3.1859 - 22.3.1860), Barbara (20.4.1861), Jan (16.5.1863 - 16.5.1863), N. chlapec (5.8.1864), František (5.8.1865), Jan (21.6.1868), Kateřina (1.12.1870)
Josef Vojta zemřel ve věku 47 let na mrtvici
František Vojta (5.8.1865) a Anna Pšeničková
svatba 27.2.1922 Volenice
Jan Vojta, nádeník, (21.6.1868), a Barbora Hromádková (2.12.1867 Kalenice 9)
svatba 12.10.1897 Volenice
děti Marie (25.5.1898), František (1900), Anna (1889), Božena (1902), Jan/Josef (14.1.1907 - 16.1.1907), Emilie (1908), Františka (1910)
r. 1921 bytem Štěchovice 2
Marie Vojtová (25.5.1898) a Petr Bočkovar (Permeková, Rusko)
svatba 15.11.1925 Kopidlno
1883 Marie Bláhová
1884 Josef Vojta a Marie
1921 Václav Rod, chalupník, obuvník, (1872 Lhota u sv. Anny) a Kateřina Vojtová (1.12.1870 Štěchovice 42 - před 1925)
děti Žofie (1901), Jaroslav (4.4.1902), Václav (23.8.1903 - 6.9.1903)
2009 Rodovi


43 Vitěk domek
číslo parc. 70 (na Lipici u č. 67 a 52) 137
1810 Kolda
Jan Turek, panský revírník, panství Tažovice, a Josefa Mayerová ( Tažovice 10)
děti Karel (1812), Anton (1816), František (12.5.1817 - 17.10.1822), Kateřina a Alosie (25.11.1819) - dvojčata
r. 1820 bytem Štěchovice 21, Štěchovice 43, r. 1824 Štěchovice 45
Kateřina Turková (25.11.1819 - 6.12.1819)
Aloisie Turková (25.11.1819 - 5.12.1819)
Josef Hais, panský hamerník, panství Štěchovice, a Lidmila Vitvamová
děti Josef (21.5.1825)
rodiče Lidmily Vitvamové - Vojtěch Vitvam, mistr hrnčířský, Rábí, Marie Anna Bohuslavová, Lhota Švejcarova
hamr
Hamr je kovářská dílna, která je vybavena stroji poháněnými vodním kolem. Vybavení hamru bylo stejné jako u kovárny – výheň, měchy, kovadliny, svěráky, kladiva, sekáče, útinky, zápustky, kleště, ale navíc zejména vodou poháněné buchary. Hamr je výraz používaný jak pro budovu, tak i kovací stroj, který dnes označujeme jako kruhoběžný padací buchar. Hlavní součástí hamru je buchar. Je to vlastně obrovské kladivo, někdy též nazývané kobyla, které je nadzdvihováno palci umístěnými na obvodu hřídele vodního kola. Tento mechanismus výrazně ulehčuje a urychluje namáhavou kovářskou práci a proti ručnímu kování umožňuje zpracovat i větší kusy železa. Kování na hamru bylo dříve jediný možný způsob, jak získat kujnou ocel ze surového železa. Produktem hamrů tak často byly polotovary, tzv svárkové oceli, které sloužily jako materiál pro další zpracování. Dalšími samostatnými vodními koly byly obvykle v hamru poháněny měchy, rozdmýchávající kovářskou výheň a brus pro zabrušování a ostření železných výrobků. Hamry v Česku fungovaly až do poloviny 20. století. V hamrech pracovali hamerníci. O údržbu dřevěné části vlastního pohonu hamru vodními koly se starali sekerníci.
zdroj - wikipedia
Hamerník
je pracovník pracující na hamru. Původně se jim říkávalo lesní kováři. Kočovali po kraji a celé zařízení sebou vozívali na vozíku. Když se trochu vzmohli, koupili si koně, aby náklad nemuseli tlačit sami. Všude tam, kde našli větší zásobu starého železa, se načas usadili. Daleko od obydlených sídel (aby se vesničané nemuseli obávat požáru) založili milíře, vyrobili si dřevěné uhlí. Pak postavili primitivní výheň tak, že vyhloubili v zemi jámu a postavili k ní kožený měch. Při práci museli klečet. Když šly jejich výrobky na odbyt, přesunuli se k potoku a postavili vodní kolo na pohon bucharů a měchů. Velmi úspěšným artiklem byly řetízky na uvazování dobytka, které se daly vyrábět z úplného šrotu a byly pro vesničany obrovským pokrokem. Teprve v pozdější době, když kočovné hamernictví zastavil Karel IV. svým restriktem, začali se hamerníci u vodních toků usazovat natrvalo. Vznikaly tak první kamenné dílny vyrábějící ve velkém polotovary pro vesnické (ručně pracující) kováře. Na malých hamrech pracoval hamernický mistr (někdy současně i majitel hamru) s najímanými dělníky. Hamernický učeň se najímal na tři roky. Tovaryšské zkoušky se však nedělaly. Po vyučení se dělník nenazýval tovaryš, ale pomocník. Skutečným tovaryšem, který vykonával nejodpovědnější práci, se stával jen mimořádně zručný dělník. Ostatní zůstávali pomocníky třeba až do smrti nebo přešli do vesnických kováren či později do prvních továren.
zdroj: http://mve.energetika.cz/uvod/hamernik.htm
1832 Matěj Vítek, domkář, (1789 Štěchovice 16 - 9.3.1868) a 1/ Marie Doubková ( Krejnice 32), 2/ Anna Kouřimová (1783 Volenice 34 - 27.1.1857)
svatba 2/ 12.10.1830 Volenice
děti 1. manželství Josef (19.3.1816 Štěchovice 16), Tomáš (1.7.1819 Štěchovice 16), Anna (26.4.1821 Štěchovice 16), František (18.7.1823 Štěchovice 16), Jan (21.11.1825 Štěchovice 16 - 3.4.1826), Václav (1.9.1827 Štěchovice 16)
r. 1823 bytem Štěchovice 16 (podruh, r. 1825 sedlák), r. 1830 bytem Štěchovice 31
Matěj Vítek zemřel ve věku 78 let na sešlost věkem, Anna Kouřimová zemřela ve věku 73 let na dušnost, tuberkulozu
Josef Vítek (19.3.1816 - 24.12.1850) a Kateřina Kopáčová (27.3.1812 Volenice 67 )
svatba 9.2.1841 Volenice
bytem Volenice 55
Anna Vítková (26.4.1821)
děti za svobodna Anna Vítková (31.10.1845)
1862 SF Jan Dub, domkář, (1826 Koclov 16 - 20.6.1873 Štěchovice 43), a Marie Kouřimová neb Košánová (1830 Volenice 42 - 2.9.1873 Štěchovice 43)
svatba 14.2.1854 Volenice
děti Jan Kouřim/Dub (5.7.1853), Vincenc (14.9.1855), František (3.7.1857 - 23.10.1876 Novosedly), Václav (29.8.1859), Karel (26.6.1863 - 20.4.1865), Josef (3.12.1866 - 26.6.1867)
Marie Kouřimová byla r. 1854 schovanka ve Štěchovicích 43
r. 1876 zapsáno, že byl domkářem ve Štěchovicích 38
Vincenc Dub (14.9.1855) a Anna Masáková (1858 Novosedly 51)
svatba 26.4.1881 Volenice
1883 Jan Dub, (5.7.1853), a Filipina Pavlovcová (1857 Škůdra 29 )
svatba 7.11.1876 Volenice
maj. r. 1883, před r. 1921 se odstěhovali do Štěchovic 24 (vypsány děti)
1921, 1925 Václav Staněk, obuvník, (1868 Vojnice 1 - před 1948) a Františka Vinická (1869 Nezamyslice 17 - po 1948)
ohlášky 5.1893
děti Marie (20.12.1894), Václav (15.7.1897), František (1900), Josef (14.2.1903 - 1.5.1903), Josef (12.7.1906 - 10.12.1906), Božena (1907)
Marie Staňková (20.12.1894) a Tomáš Kubovec (30.11.1888 Škůdra 26)
svatba 7.2.1925 Volenice
bytem Škůdra 26
Václav Staněk (15.7.1897) a Růžena Šebová
svatba 15.10.1920 Břevnov
Božena Staňková (1907) a Václav Kořenský (1899 Mačice 22, bratr Anny Kořenské)
svatba 22.2.1930
bytem Mačice 22
1925, 1954 František Staněk, domkář, (19.7.1900) a Anna Kořenská (26.11.1897 Mačice 22 )
svatba 22.2.1930
děti František a Václav (1932) - dvojčata
zbouráno
1964 František Staněk (1932 - 1976) - zemřel bezdětný v Novém Dražejově
Václav Staněk (1932 - 2002) - zemřel bezdětný v Novém Dražejově
pozemky po zbourané budově vlastní r. 2010 Staňkovi z Prahy
Josef Kojzar (24.2.1908 - 1995) a Marie Chvostová (16.8.1906 Štěchovice 25 - 1995 2 měsíce před manželem)
svatba 1929
děti Marie
r. 1925 ve volebních seznamech uvedeni bytem Štěchovice 28
po r. 1964 postaveno na novém místě, bydleli také Štěchovice 44, r. 1948 bytem Štěchovice 45
2009 Kotlíkovi
2010 Václav Kotlík, Olga Kotlíková (Štěkeň)


44 Peseček domek
číslo parc. 73 106
Josef Pešek, domkář,(1753 ? - 14.1.1843 Štěchovice 16), a Magdalena Turková (1778 Volenice 15 - 6.3.1838)
děti Josef (1794)
děti dle Zvotocké evidence, panství Tažovice, domkář - Kateřina (30.11.1801 Zvotoky 22), Jan (14.5.1803 Zvotoky 22), Jan (7.7.1805 Zvotoky 22)
Josef Pešek zemřel ve věku 90 let, podruh, Magdalena Turková zemřela ve věku 60 let na psotník
Josef Pešek (1794) a Kateřina Chvalová (1800 Štěchovice 20)
svatba 29.5.1827 Volenice
bytem Štěchovice 45
1826 Josef Pešek, domkář, a Magdalena Černíková (Zahorčice 23)
děti Kateřina (23.12.1808 - 26.4.1809), Marie Anna (4.3.1810 - 29.4.1815), Tomáš (13.12.1812 - 23.8.1813), Anna (7.5.1818), Kateřina (5.4.1821 - 13.12.1821), Josef (1832)
rodiče Magdaleny Černíkové - Jakub Černík, sedlák, Zahorčice, Anna Bohuslavová, Zahorčice
Anna Pešková (7.5.1818 - 12.10.1860) a Václav Kašper, sedlák (1817 Štěchovice 16)
svatba 31.1.1837 Volenice
bytem Štěchovice 16
děti * kol 1850
Josef Kučera, tesařský tovaryš, podruh, panství Štěchovice, (1810), a Marie Anna Plochová (6.12.1815 Štěchovice 23)
svatba 13.9.1842 Volenice
děti Matěj (23.2.1843 Štěchovice 23), Josefa (9.2.1845)
rodiče Josefa Kučery - Jan Kučera, domkář, Nalžovy 41, Josefa Lukšová, Nalžovy 22
Josef Kučera r. 1842 bytem Nalžovy, ale poddaný panství Štěchovice
Josef Kořán, vrchnostenský revírník
děti Jan (1823 ?)
Jan Kořán, sprostý voják slavného c.k. myslivců batalionu i companie (1823 - 21.6.1842)
zemřel ve věku 19 let na zakrvácení z následků prostřelení srdce a levých plic vlastnoručního v pomatenosti
Václav Kašper, nádeník, vdovec (1805 Krušlov - 8.12.1891 Štěchovice 44)
zemřel ve věku 86 let na dušnost
1862 SF Tomáš Kašper, domkář, (1824 Štěchovice 16 - 29.2.1872), a Terezie Klímová (1827 Lhota Švejcarova 7)
děti Marie (30.12.1849 - 27.5.1850), Šimon (16.3.1851), Marie Anna (29.10.1853 - 7.3.1856), Vincenc (19.5.1857 - 19.11.1859), Terezie a Marie (31.8.1860), Antonie (6.6.1863 - 28.6.1863), Josefa (15.10.1864 - 20.1.1866), Anna (11.4.1866), Marie (30.6.1868)
r. 1860 podruh ve Štěchovicích 16
Terezie Klímová se 7.10.1872 znovu provdala za Karla Kochtu, lesního, vdovce (1815 Žár, bytem Štěchovice 70)
Terezie Kašperová maj. r. 1883
r. 1869 zde rodila sestra Anna Klímová provd. Kočí (později Hoslovice 20 ), do r. 1883 zde žila neteř Josefa Votíková (6.2.1851 Hoslovice) (později provd. Racochová Škůdra 24)
Terezie Kašperová (31.8.1860 - 1865)
Marie Kašperová (31.8.1860 - 26.1.1862)
Antonín Morava, hudebník (1864 Lhota Tažovická 17), a Marie Kašperová (30.6.1868)
svatba 26.2.1889 Volenice
děti Františka (28.11.1889 Lhota 17), Karel (10.2.1891 Štěchovice ), Antonín (18.4.1893 Lhota 17 - 17.11.1898), Anna (12.7.1895 Lhota 17), Václav (21.11.1896 Lhota 17), Marie (15.5.1898 Lhota 17)
Františka Moravová (28.11.1889) a František Hejplík
svatba 19.11.1912 Volenice
Karel Morava (10.2.1891) a Marie Švarcová (Zuklín)
svatba 17.7.1916 Strakonice
Anna Moravová (12.7.1895) a František Šimeček
svatba 23.10.1920 Netolice
Marie Moravová (15.5.1898) a Václav Lang (Sedlo 31)
svatba 20.4.1915 Volenice
1850 Ondřej Pitrovský, podruh (1803 - 16.11.1871 Štěchovice 67) a 1/ Marie Kalousová (1812 Lhota 13 - 1.3.1837 Štěchovice 1), 2/ Josefa Podskalská neb Votavka (3.3.1809 Štěchovice 15 - 2.11.1865 Štěchovice 17)
svatba 2/ 8.5.1837 Volenice
děti 1. manželství Josefa (1836)
děti Josefy Podskalské - Václav Podskalský (11.10.1835 Štěchovice 15 - 16.1.1836)
děti 2. manželství Kateřina (21.12.1837 Štěchovice 1), Václav (23.11.1839 Štěchovice 3 ), Marie (23.1.1842 Štěchovice 3 - 22.10.1872 Štěchovice 67, padoucnice), František (29.3.1846 Štěchovice 48), Josef (26.1.1849 Štěchovice 63 - 2.8.1849)
r. 1842 Štěchovice 63, r. 1847 bytem Štěchovice 17, r. 1849 Štěchovice 48, r. 1850 Štěchovice 20, r. 1856 Štěchovice 44
rodiče Ondřeje Pitrovského - Kazimír Pitrovský, praporečník u slavného c.k. pěšího pluku č. 10, Marie Králová, Zvířetice u Netolic
Marie Kalousová zemřela ve věku 25 let na souchotě, Josefa Podskalská zemřela ve věku 56 let na vodnatelnost
Josefa Pitrovská (1836) a František Mylota, služebný, panský dvůr Strakonice na Blátě 14 (1831 Strakonice)
svatba 28.2.1859 Volenice
děti za svobodna Anna Pitrovská (23.11.1856 Štěchovice 44 - 23.11.1856)
rodiče Františka Myloty - Václav Mylota, měšťan, mistr švec, Strakonice 256, Terezie Svatošová, dcera hrobníka, Strakonice 256
Kateřina Pitrovská (1839) a Ondřej Dušek, nádeník (Bohov)
svatba 30.1.1877 Volenice
bytem Štěchovice 48
děti * kol 1875
Václav Pitrovský (1841) a Anna Chvalová (22.2.1846 Štěchovice 20)
svatba 12.2.1867 Volenice
bytem Štěchovice 78
Marie Pitrovská (1843)
děti za svobodna Anna Pitrovská (10.7.1865 Štěchovice 17 )
František Pitrovský, krejčí, (29.3.1846 - 9.3.1887) a Anna Košánová (1846 Katovice 26 - po 1887)
svatba 8.2.1869 Volenice
děti Antonie Košánová/Pitrovská (9.2.1866), Vojtěch (14.10.1869 Štěchovice 45 - 16.10.1869 Štěchovice 45), František (31.8.1870 Štěchovice 26 - 20.10.1870), Marie (12.8.1871 Štěchovice 26), Petronilla (25.6.1874 Štěchovice - 5.9.1874 Štěchovice 64), Leopold (11.11.1876 Štěchovice 24), Josef (13.3.1879 Štěchovice 18), Anežka (19.5.1882 Štěchovice 39), Filipa (2.5.1885 Štěchovice 39)
rodiče Anny Košánové - Tomáš Košán, chalupník, Katovice 26, a Marie Vitěková, Katovice 26
František Pitrovský zemřel ve věku 41 let na souchotiny
Antonie Pitrovská (9.2.1866) a Josef Němec, kočí
svatba ??? (ve Volenicích nenalezena)
bytem Kladruby 1, kočí
děti * kol 1895
r. 1895 chybně uvedena matka Antonie - správně Anna Košánová, v matrice N u vnučky Růženy uvedena Josefa Podskalská (což byla babička)
Marie Pitrovská (12.8.8.1871) a Václav Kališ
svatba 10.?.1937 Strakonice
děti Terezie Pitrovská (9.10.1893)
Terezie Pitrovská (9.10.1893) a Jan Bártík
svatba 13.3.1917 Vídeň
vystoupila z církve 28.11.1947 Moravské Budějovice
Josef Pitrovský (13.3.1879)
vystoupil z církve 11.4.1921 v Českých Budějovicích
Josefa Vodíková
děti Josef Vodík (27.2.1880 - 3.3.1880 Štěchovice 44)
rodiče Josefy Vodíkové - Matěj Vodík, domkář neb chalupník, Hoslovice
1921 Václav Masák, (1863 Novosedly 51 ) a Terezie Kochtová (18.9.1873 Štěchovice 70 )
později bytem Štěchovice 14
2006 Kotlíkovi
2010 Pavel Kotlík


45 Bláha domek
číslo parc. 72 103
1811 Kolda
děti František, Martin
Václav Jelínek, krejčí, podruh, svobodný, a Anna Trkalovská
děti Barbora (16.12.1821)
rodiče Anny Trkalovské - Jakub Trkalovský, mistr hrnčířský, Dobříš, Anna Jabůrková, Rosovice
Josef Pešek, podruh, (1794 Štěchovice 44 - po 1848), a Kateřina Chvalová (1800 Štěchovice 20 - 24.4.1848 Štěchovice 17)
svatba 29.5.1827 Volenice
děti N. chlapec (11.4.1828), Josef (18.3.1830 Štěchovice 20), Kateřina (20.11.1833 - 30.1.1834), Marie (27.5.1836), Marie (13.4.1839 - 15.3.1846)
Kateřina Chvalová zemřela ve věku 50 let na hlavničku (= tyfus)
1838 Jakub Česánek, domkář, (1800 Škůdra 21) a 1/ Marie (1796 - 4.3.1837 Štěchovice 45), , 2/ Marie Šturmová (1810 Škůdra 8)
svatba 2/ 8.5.1837 Volenice
děti Barbora (1831), Katharina (1837)
děti 2. manželství Josefa (8.3.1841), Jan (15.6.1842)
Marie zemřela ve věku 41 let na zápal plic
Josefa Česánková (8.3.1841) a Václav Žilák, chalupník (1841 Nová Ves 23)
svatba 3.2.1864 Volenice
Jan Česánek, nádeník, (15.6.1842) a Marie Šebelíková (1843 Ohrazenice 8 )
svatba 7.2.1865 Volenice
bytem Ohrazenice 5
r. 1883 zapsán jako majitel chalupy Ohrazenice 5 a čeledín ve Štěchovicích 1
1848, 1862 SF, 1864 1/ Vojtěch Bláha, domkář, (22.3.1811 Štěchovice 24), 2/ František Bláha, domkář, ( Štěchovice 24) a Kateřina Kašperová (1812 Štěchovice 16 - 19.6.1868)
svatba 1/ 8.10.1835 Volenice
děti 1. manželství Kateřina (28.9.1836), Anna (8.1.1839 Štěchovice 61 - †), Vojtěch (1.3.1840 Štěchovice 61 - 4.3.1840), Anna (3.4.1841 Štěchovice 16), Marie (30.12.1843 - 1.4.1845), Marie (3.1.1847), Vojtěch (7.5.1849), Jan (28.5.1852)
děti 2. manželství František (2.4.1855)
bytem r. 1842 Štěchovice 16, r. 1846 Štěchovice 43
Vojtěch Bláha, domkář, vdovec, zemřel 30.9.1871 na nemoc jaterní, Kateřina Kašperová zemřela ve věku 55 let na zápal plic
Kateřina (28.9.1836) a Křesťanová
je zmíněna mezi věřiteli r. 1871 pro rodičovský podíl
Anna Bláhová (3.4.1841) a Josef Morava, domkář, vdovec, (1827 Štěchovice 76
svatba 25.4.1882 Volenice
Jan Bláha, hudebník, (28.5.1852) a Marie Kunešová (30.10.1856 Štěchovice 20)
svatba 30.1.1883 Volenice
bytem různě po Štěchovicích, pro přehlednost vypsáni na Štěchovice 20
děti * kol 1885
od 22.3.1880 maj. Štěchovice 45
Josef Martan, domkář, (1849 Lhota Tažovická 13), a Marie Bláhová (3.1.1847)
svatba 8.1.1872 Volenice
děti Josef (6.3.1873), Marie (26.9.1875), Anna (16.7.1887 Lhota 6 - 16.7.1888), Kateřina (1.11.1889 Lhota 6 - 21.5.1890)
Marie Bláhová majitelka od 31.12.1871, od r. 1887 psán jako nájemník ve Lhotě 6
Anna N. ovd. Bártová, vdova (1806 - 20.5.1892 Štěchovice 45)
vdova po Matěji Bártovi, sedláku z Kváskovic 12, zemřela na sešlost věkem ve věku 86 let
Jan Křesťan, podruh, (1839 Dolní Poříčí 13 - před 1907), a Kateřina Bláhová (28.9.1836 - 18.1.1907 Štěchovice 53)
svatba 4.11.1862 Volenice
děti Jan Bláha/Křesťan (26.8.1862 - 30.4.1864), Petr (16.6.1864 - 15.3.1867, tuberkuloza), František (9.8.1866), Karel (11.7.1874 Štěchovice 43), Marie (2.2.1877 Štěchovice 52 - 1.3.1878), Václav (22.9.1879 - 25.11.1880)
chalupa 45 stála na Lipici
Karel Křesťan, zedník, (11.7.1874), a Anna Lavičková (16.5.1876 Štěchovice 1)
svatba 13.11.1899 Volenice
Karel Křesťan r. 1899 bytem Novosedly 72
bytem Štěchovice 53
1921 Jan Bláha, zednický pomocník (1.12.1883 Štěchovice 20, syn Jana Bláhy a Marie Kunešové) a Marie Maříková (19.2.1885 Makarov 26)
svatba 18.1.1910 Kraselov (ohlášky 1.1910)
bytem r. 1921
2009 maj. Stanislav Talián


46 Sporka domek
číslo parc. 78
1810 Sporka
Jan Sporka, domkář, mistr zednický, (1752 - 19.12.1840), 1/ ???, 2/ Magdalena Rudlová (Kalenice 14)
děti Anna (cca 1780)
děti 2. manželství Magdalena (1789), František (1792)
Jan Sporka zemřel ve věku 88 let na sešlost věkem
Magdalena Sporková (1789)
bytem Štěchovice 47, podruhyně, svobodná (neprovdaná)
Anna Sporková (cca 1780)
děti za svobodna Tomáš Sporka (29.1.1817 Štěchovice 19)
Anna provd. Sporková, manželka Jana Sporky, podruha vyminkáře (1778 - 9.1.1838)
zemřela ve věku 60 let na dušnost
1820 Jan Sporka, domkář, mistr zednický, a Anna Pasáková
děti Marie (10.4.1808), Mathias (1814), František (1818), Marie (1821), Josef (1822), Jakob (1825), Václav (1828)
děti manželství Veronika (4.8.1811)
rodiče Anny Pasákové - Anna Pasáková, domkářka, Dolní Poříčí 33
Matěj Sporka, truhlářský tovaryš, (1814 - 31.7.1843)
zemřel ve věku 29 let na mořivou zimnici
v úmrtním zápisu je synem Františka Sporky, domkáře ze Štěchovic
František Sporka (1808 - 29.12.1884)
zemřel ve věku 76 let na sešlost věkem, svobodný, žebrák
Jan Sporka, podruh, mistr zednický, a Anna Tučková (Dolní Poříčí 24)
děti Kateřina (1803), Barbora (30.10.1804), Josefa (28.11.1814), Marie Anna (25.9.1817)
rodiče Anny Tučkové - Matěj Tuček, domkář, Dolní Poříčí
Kateřina Sporková (1803) a Václav Fryš, nádeník, Protivín 17, panství Štěchovice (1789)
svatba 7.2.1825 Volenice rodiče Václava Fryše - Tomáš Fryš, slouha, Chalupy 23, Anna Kursová, Chvaletice 32
Barbora Sporková (30.10.1804) a 1/ Josef Kokrda, bednář, panství Střelské Hoštice, (1802 Katovice 46), 2/ František Blatský, nádeník, (15.8.1807 Štěchovice 1)
svatba 1/ 23.11.1830 Volenice, 2/ 19.2.1855 Volenice
bytem Štěchovice 10
děti * kol 1830
Josefa Sporková (28.11.1814) a Jan Motl, soustružník, panství Hoštice (1814 Zuklín)
svatba 11.2.1839 Volenice
rodiče Jana Motla - Jan Motl, domkář, Zuklín 19, Rosalie Křišťanová, Žichovice 1
Marie Sporková (25.9.1817 - 4.6.1883 Štěchovice 14), žebračka, svobodná, zemřela ve věku 65 let na vodnatelnost
František Sporka, domkář, (1792 - 31.7.1855) a Anna Plochová ovd. Dolanská (1788 Štěchovice 3 - 3.8.1855)
svatba 17.5.1820 Volenice
děti po ovdovění František Dolanský (6.10.1817 Štěchovice 3)
děti Matěj (1814), Tomáš (1818), František (1817)
děti Josef (5.2.1821), Jakub (3.7.1824), Václav (30.10.1826), Tomáš (9.1.1830 - 9.12.1830), Tomáš a Jan (21.9.1831) - dvojčata
Anna Plochová byla 19.10.1813 provd. za Františka Dolanského (1787 - před 1817), syna mlynáře a městského hajného z Horažďovic
1852 Josef Sporka, domkář, (5.2.1821 - 12.2.1904), a 2/ Marie (Anna) Pavlíková (1825 Krejnice 27 - 2.12.1894)
svatba 2/ 14.9.1852 Volenice
děti 2. manželství Josef (1845), Anna (20.1.1854), Jan (20.7.1855), Kateřina (21.11.1857), Marie (25.8.1859 - 6.11.1873), Antonie (22.12.1861 - 18.5.1863), Antonie (4.7.1863 - 14.8.1863), Antonie (30.5.1867), Antonín (1.6.1869)
maj. r. 1883
Josef Sporka zemřel ve věku 83 let na dušnost, Marie Pavlíková zemřela ve věku 64 let také na dušnost
Anna Sporková (20.1.1854) a Jan Kavale, tesař ( Soběšice 36)
svatba 14.1.1879 Volenice
bytem Soběšice 102
děti * kol 1880
Marie Sporková (25.8.1859 - 6.11.1873)
zemřela ve věku 14 let na zánět střev
1892 Antonie Sporková (30.5.1867) a Isidor Voldřich, zedník, osada Nicov (1868)
svatba 23.2.1892 Volenice
rodiče Isidora Voldřicha - František Voldřich, nájemník, Nicov/Rekerberg 161, Františka Voldřichová, Stachy 11
1921 Jan Sporka, domkář, (20.7.1855) a Antonie Zábranská (1856 Kalenice 40 )
svatba 26.2.1884 Volenice
děti Karel (5.12.1884), Marie (12.1.1887 - 15.1.1887), Jan (2.5.1888), Marie (22.3.1891), Václav (13.10.1894), Vojtěch (14.4.1897 - 26.5.1897), N. dívka (22.3.1899)
Marie Sporka (22.3.1891) a Václav Marek, zedník (Kozlov)
svatba 15.6.1915 Volenice
děti Václav (1918)
později Kozlov
1925 Jan Sporka (2.5.1888) a 1/ Anežka Staňková ( Domoraz 12) , 2/ Marie Nováková (1891 Frymburk 13 - po 1948)
svatba 1/ 27.9.1919 Nezamyslice, 2/ 4.2.1928 Nezamyslice
2010 Jan Sporka


47 Dražných domek, Čejka
číslo parc. 16
1830 Josef Čejka, domkář, (1799 Vlkonice 8 - 12.10.1856) a 1/ Marie Šoulová (1795 Rohanov 16 - 19.11.1846), 2/ Anna Jeřábková (16.12.1807 Štěchovice 19 - 25.6.1865)
svatba 2/ 4.5.1847 Volenice
děti Andreas (1831)
děti 1. manželství Anna (1822), František (1828 - 17.4.1862, tyfus), Ondřej (4.3.1831), Josef (3.11.1833 - 21.4.1862, vodnatelnost), Václav (10.10.1837)
děti Anny Jeřábkové za svobodna Anna Řežábková (12.12.1838 Štěchovice 19)
asi bratr František Čejka (1792) šafářem ve Štěchovicích 1
rodiče Josefa Čejky - Vojtěch Čejka, domkář, Vlkonice 8, Kateřina Jelínková, Javorník
rodiče Marie Šoulové - Martin Šoul, domkář, Rohanov 16, Kateřina Švecová/Němcová, Lhůta 40
Josef Čejka zemřel ve věku 57 let na vodnatelnost, Marie Šoulová zemřela ve věku 51 let na souchotě
Anna Čejková (1822) a Matěj Brož, zedník, vdovec, Tažovice 16 (1807 Lhota Tažovická 9 )
svatba 28.2.1859 Volenice
bytem Tažovice 16
děti Anna Jeřábková (1838)
nutno ověřit
Anna Řežábková (12.12.1838) - osud vypsaný u Štěchovic 19
Václav Čejka (10.10.1837) a Marie († 13.5.1911 Vodňany)
r. 1914 bytem Vodňany, ve Vodňanech již bytem min. od r. 1901
děti - bezdětné manželství
1839 Magdalena Sporková, podruhyně (1789 Štěchovice 46 - 24.10.1851 Štěchovice 66)
děti Anna (3.11.1811 Štěchovice 47), Jan (1828)
r. 1820 Štěchovice 3, r. 1835 bytem Štěchovice 62, zemřela ve věku 62 let na prsní vodnatelnost
Anna Sporková (3.11.1811 Štěchovice 47)
děti za svobodna Jan Sporka (27.4.1842 Štěchovice 48 - 4.5.1842)
Jan Sporka, služebný obecního sluhy ve Volenicích 21 (1828 - 2.6.1840 Volenice 21)
zemřel ve věku 13 let, utonul
1858, 1864 František Čejka, domkář, (1828 - 1864) a Františka Velichová (1828 Drachkov 9 - 18.5.1887)
děti Anna (28.2.1851 - 18.12.1879), František (15.1.1854), Václav (25.9.1856), Eufrosina (11.2.1862 - 11.7.1875)
Františka Čejková maj. r. 1883
Františka Velichová zemřela ve věku 67 let na sešlost věkem
Anna Čejková (1851 - 18.12.1879)
děti za svobodna Anna Čejková (15.6.1878 - 10.4.1880)
Václav Čejka, nádeník, (1856) a Marie Kučerová (Pohorsko? 13)
svatba 9.7.1878 Strašín
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1885
Eurosina Čejková (11.2.1862 - 11.7.1875)
zemřela ve věku 14 let na karies (dlouhodobý zánět) kosti hlavy, byla hluchá
1883 František Vojta
Jan Mašek, svobodný, (1864 - 1.10.1889 Štěchovice 47)
zemřel na chrlení krve ve věku 25 let, syn Josefa Maška, nádeník, Čejkovy, Marie Mužíková
1921 František Čejka, domkář, (15.1.1854) a Barbora Šobrová (1859 Krejnice 29)
svatba 13.5.1879 Volenice
děti Josefa Šobrová/Čejková (10.1.1879), Jan (1884 Krty), Rosálie (1.8.1888), Marie (16.1.1893), František (1.5.1895 - 27.2.1896), Josef (5.3.1897), Jaroslav (1901), František (1903), Filip (1908)
František Čejka r. 1879 čeledín v Kladrubech
Rosalie Čejková (1.8.1888) a František Hejl, krejčí
svatba 28.8.1910 Vídeň
děti František (1910)
později Svět u Ledče n/Sázavou
Marie Čejková (16.1.1893) a Daniel Sokur
svatba 29.7.1944 Nezamyslice
Jaroslav Čejka (1901) (matka uvedena jako Žeborová)
ženat, Klínovice na Strakonicku
František Čejka (1903) a Marie (1902)
bytem Štěchovice 8
děti * kol 1930
1925, 1954 Jan Čejka (1884 - před 1948) a Marie (1891 Polsko)
děti Božena (1923), Růžena (1920)
1964 František Tábor (1913 - 4.5.1954) a Božena Čejková (1923)
2010 Petra Hrabáková, Ondřej Vostál


48 Petrášek domek / Košerák domek
číslo parc. 14
1820 Tomáš Suk, podruh, (1778 Kraselov - 24.6.1847 Štěchovice 62), a 1/ Marie (1776 - 29.1.1841 Štěchovice 62), 2/ Marie Anna Rejšková (1787 Volenice 12)
svatba 2/ 8.11.1842 Volenice
děti Pavel (1813 ?)
Tomáš Suk zemřel ve věku 69 let na všeobecnou vodnatelnost (dle svatebního zápisu narozen r. 1785), Marie zemřela ve věku 65 let na dušnost
rodiče Tomáše Suka - Martin Suk, chalupník, Kraselov 27, Kateřina Šobrová, Hodějov 1
1848 Marie Váchová
děti Petr (1837)
Petr Vácha byl r. 1864 bytem Štěchovice 18
Marie Anna Bělohlavová
děti za svobodna Kateřina (1817), Vojtěch Bělohlav (22.4.1820)
rodiče Marie Anny Bělohlavové - Václav Bělohlav, domkář, Švýcarova Lhota 9, Anna Paseková, Švýcarova Lhota 13
r. 1820 bytem Štěchovice 52
František Pavelec, podruh, panství Štěchovice, (1789 Štěchovice 9 - 29.12.1862 Štěchovice 38), a Anna Kubičková ( Drachkov 12)
děti Anna (1816), Jan (20.6.1824), Jan (19.11.1825), Josef (3.7.1827 Štěchovice 9 - 19.8.1829), Anna (21.6.1829 Štěchovice 9 - †), Matěj (9.1.1831 Štěchovice 9), Anna (23.7.1833 Štěchovice 22), Marie (14.2.1835 Štěchovice 61 - 22.3.1838), František (12.2.1837 Štěchovice 1 - 20.5.1853, tyfus), Karel (5.11.1839 Štěchovice 1), Kateřina (7.1.1843 Štěchovice 1), František (1844)
bytem r. 1820 Štěchovice 9 (sedlák), Štěchovice 61, Štěchovice 31, Štěchovice 36, r. 1847 Štěchovice 44, r. 1850 Štěchovice 20, r. 1853 Štěchovice 62
Karel Pavelec, nádeník, (5.11.1839) a Josefa Voráčková (1834 Mačice 34)
svatba 13.11.1865 Volenice
rodiče Josefy Voráčkové - Josef Voráčka, domkář, Mačice 34, Anna Žejdlová, Soběšice 55
1849 František Witarowský, domkař, (1813 - 10.11.1884), a 1/ Kateřina Bártíková (1.10.1812 Štěchovice 40 - 18.10.1868), 2/ Barbora Zíková (1827 Novosedly - po 1884)
svatba 1/ 11.2.1840 Volenice, 2/ 2.8.1870 Volenice
děti 1. manželství František Bártík/Witarovský (8.7.1839 Štěchovice 40), Václav (22.8.1844), Anna (27.12.1847 - 16.4.1848)
děti Barbory Zíkové za svobodna František Zíka (1857 Katovice)
děti 2. manželství Karel (9.12.1872 - 9.12.1872)
maj. r. 1883
rodiče Františka Vitarowského - František Vitarovský, podruh, Oslov 5, okr. Písek († před 1840), Kateřina Halouníková/Bučková, Oslov 5, okr. Písek († před 1840)
rodiče Barbory Zíkové - Jakub Zíka, podruh, Novosedly, Veronika Malečová, Novosedly 26
Kateina Bártíková zemřela ve věku 55 let na vodnatelnost
Václav Vitarovský, truhlář, (22.8.1844), a Marie Klásková (Volenice)
svatba 14.6.1870 Volenice
děti František Klásek/Vitarovský (3.1.1870)
rodiče Marie Kláskové - Marie Anna Klásková, dcera Matěje Kláska, chalupník, Volenice, Ludmila Dubová
1842, 1862 SF, 1864 Petrášků domek, Antonín Rejšek, domkář, (6.11.1817 Štěchovice 13 - 22.12.1883) a Anna Opavová (9.5.1821 Štěchovice 5 - 6.4.1877)
svatba 23.7.1844
děti Antonín Opava/Rejšek (9.12.1842), Jan (13.5.1845 Štěchovice 5), Josef (11.3.1848), Antonín (1848), Marie (8.9.1850 - 21.1.1852), Anna (25.4.1853), Antonie (1858), Anežka (20.1.1858 - 14.10.1862), Vincenc (3.1.1862), František (31.3.1864 - 31.8.1867, souchotě)
Antonín Rejšek zemřel ve věku 58 let (chybně, bylo mu 66 let) na ochrnutí plic
Antonín Rejšek (9.12.1842) a Marie Macholdová ( Mladotice 7)
bytem Štěchovice 50
děti * kol 1875
Josef Rejšek (11.3.1848) a Anna Hejpetrová ( Kejnice 23)
bytem Štěchovice 1, služebný
děti * kol 1875
1891 Vincenc Rejšek (3.1.1862), kotlářský pomocník, Wels a Barbora Pašavová (28.11.1862 Štěchovice 17 )
svatba 28.7.1891 Volenice
viz Štěchovice 17
Ondřej Dušek, nádeník, (1835), a 1/ Barbora Váchová (27.7.1834 Štěchovice 39 - 16.10.1875) , 2/ Kateřina Pitrovská (1839 Štěchovice 44)
svatba 1/ 4.2.1862 Volenice, 2/ 30.1.1877 Volenice
děti 1. manželství Josef a Barbora Vácha/Dušek (15.11.1861 Štěchovice 39), František (25.7.1864 Štěchovice 39 - 31.7.1864), František (2.7.1865 Štěchovice 20), Barbora (20.5.1868 Štěchovice 3 - 17.9.1868), Václav (26.8.1869 Štěchovice 3 - 1.1.1873 Štěchovice 3, spála), Antonín (10.6.1872 - 11.5.1881 Štěchovice 20)
děti Kateřiny Pitrovské za svobodna Karel Pitrovský (27.1.1866 Štěchovice 52 - 12.4.1867 Štěchovice 52), Josef Pitrovský (4.12.1868 Štěchovice 55 - 5.3.1872 Štěchovice 55, úbytě), Anna (23.9.1875 - 21.12.1875 Štěchovice 38, úbytě)
děti 2. manželství Anna (28.8.1877)
rodiče Ondřeje Duška - Václav Dušek, šafář, Bohov, Majdalena Hlavsová, Boubín 11
Ondřej Dušek byl r. 1862 podruh ve Štěchovicích 15
Barbora Váchová zemřela ve věku 42 let na zánět matky porodní
Anna Dušková, podruhyně, Kraselov (1765 - 23.2.1835 Štěchovice 52)
rodiče Anny Duškové - Václav Dušek, vrchnostenský šafář, kostelník při chrámu Páně sv. Anny nad Kraselovem ve Lhotě Svatoannský
zemřela ve věku 70 1/2 roku na sešlost věkem
Barbora Dušková (15.11.1861 - 20.1.1862)
Jan Rejšek, domkář, (13.5.1845) a Kateřina Slavíčková ( Mukárov 25)
děti Jan (?.7.1875 - 29.4.1880, spála, záškrt), Marie (28.9.1877), Vojtěch (8.11.1880), Jan (24.6.1884)
Marie Rejšková (28.9.1877) a Josef Matulka (4.12.1878 Novosedly 52)
svatba 16.2.1909 Volenice
Jan Rejšek (24.6.1884) a Barbora Houfová (2.12.1887 Novosedly 13)
svatba 19.4.1910 Volenice
bytem Štěchovice 81
František Blatský?, podruh (nebo zedník), (1816), a Barbora (1815)
děti Karel (1848)
m1853 František Opava, truhlář, (1826 Štěchovice 3 - 1862 ), a Anna Pašavová (6.7.1826 Štěchovice 11 )
svatba 2.7.1850
děti Jan (16.12.1850) - prvorozený, Karel (9.5.1853), Marie (22.9.1855), Antonie (24.5.1859), Josef (1860)
1857 - 1866 podruzi
Vojta
a Barbora
Petrášků domek
děti Barbora, Anton
m1858 Josef Opava, podruh, (1818 Štěchovice 3 ) a Barbora Nohová (1823 Štěchovice 29 )
svatba 23.2.1852
děti za svobodna Josef Noha (19.2.1850 Štěchovice 29 - 19.2.1850)
děti Marie (26.5.1852 Štěchovice 62 - 29.9.1852), Marie (7.6.1855 Štěchovice 68), Václav (1.11.1858), Josef (25.10.1860)
stěhovali se různě po vsi, pro přehlednost všechny děti vypsány zde
1883 Jan Rejšek a Kateřina
Cyril Diviš, zedník, (13.9.1864 Štěchovice 39), a Marie Kokrdová (Sedlo)
děti Jan (13.1.1890)
Cyril Diviš vystoupil z církve 16.9.1920 Vídeň
rodiče Marie Kokrdové - Matěj Kokrda, sedlák, Sedlo, Marie Soběslavská
1921 František Zíka, čeledín, (1857 Katovice, viz výše ) a Marie Brožová (1859 Bukovník 21 )
svatba 24.7.1883 Volenice
děti Antonín (7.6.1885 Kladruby 1), Antonie (4.5.1884 Štěchovice 1 - 31.5.1884), František (1887), Antonie (27.9.1891 Sloučín 2 - 30.8.1894), Marie (1.5.1894 - 20.9.1912), Karel (23.10.1902 - 30.10.1902)
rodiče Františka Zíky - Barbora Zíková později provd. Witarowská (viz výše), dcera Jakuba Zíky, podruh, Novosedly, Veronika Malečová, Novosedly 26
rodiče Marie Brožové - Matěj Brož, chalupník, Bukovník 21, Josefa Prušková?, Damíč 15
Antonín Zíka (7.6.1885) a Marie Divišová (6.9.1887 Štěchovice 39)
svatba 11.11.1920 Strakonice (civilní sňatek)
bytem Štěchovice 39
František Zíka (1887) a Marie (1893)
bytem Štěchovice 85, obecní zvoník
1964 Jaroslav Zíka (1921 Štěchovice 39, syn Antonína Zíky ) a Anna Jiříková (1923 Krejnice)
2007 Zíkovi


49 Truhlář domek, Frantíků
číslo parc. 17
1826 Jakub Marášek, domkář, truhlář, a Babora Kolářová
děti František (19.6.1804 Štěchovice 29 - 11.7.1804), Josefa (3.3.1807 Štěchovice 29), Josef (14.8.1819)
rodiče Barbory Kolářové - Martin Kolář, chalupník, Lhůta Kůstrá 9, Magdalena Hofmanová, ?
Josefa Marášková (3.3.1807) a František Dub (1800 Kladruby 14)
svatba 17.2.1824 Volenice
Tomáš Rus, domkář, panství Tažovice, a Kateřina Šantová (Nezamyslice 30)
děti Ondřej (13.11.1830)
rodiče Kateřiny - Jan Šanta, domkář, mistr kovářský, Nezamyslice 30, Anna Kalová, Nezamyslice
1840 Tomáš Ploch, mistr truhlářský (19.12.1804 Štěchovice 42 - 3.11.1870) a Kateřina Kouřimová (1806 Štěchovice 60 - 11.10.1877)
svatba 5.3.1832 Volenice
děti Katharina (2.12.1832), Marie (6.12.1834), Barbara (19.9.1837), Vincenc (3.4.1841), Jan (24.12.1844 - 12.1.1845), Františka (2.12.1848)
Tomáš Ploch zemřel ve věku 65 let na apoplexii (mrtvici)
Kateřina Plochová, nádenice (2.12.1832 - 31.7.1901 Štěchovice 72)
svobodná, zemřela ve věku 68 let na vodnatelnost
Marie Plochová (6.12.1834)
děti za svobodna František Xaver Ploch (3.12.1868 - 14.1.1869)
Marie Plochová r. 1868 služebná v městě Písku
Barbora Plochová (19.9.1837) a Václav Chadim, čeledín (1835 Malý Bor)
svatba 26.7.1864 Volenice
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1875
1883 Vincenc Ploch, mistr truhlářský (1841) a Anna Váchová (14.4.1852 Štěchovice 18)
svatba 19.11.1872
bytem Štěchovice 72
děti * kol 1880
Františka Plochová (2.12.1848) a Jan Zíka, strážce na c.k. dráze Františka Josefa I. číslo domku 53, Dolní Poříčí (1840 Řesanice)
svatba 4.5.1869 Volenice
rodiče Jana Zíky - Jan Zíka, domkář, Řesanice 39, Kateřina Krejčí, Hradiště 32
Aloisie Prchalová, dělnice ve Vilímově u Čáslavi
děti Vilhelm Prchal (1886 Vídeň - 1.12.1886 Štěchovice 49, zemřel v 7 týdnech na psotník)
1921 František Ině, obuvník, hajný, domkář, (25.2.1859 Štěchovice 56 - před 1925) a Anna Bártíková (25.7.1861 Štěchovice 40 )
svatba 1.8.1882 Volenice
Frantíků domek
děti František Petr (25.9.1882 Štěchovice 56 - 2.10.1882), Petr (25.9.1883 Štěchovice 56), Cyrill Leopold (10.11.1885 - 18.3.1886), Marie Jana (22.1.1887), Anna (3.6.1889), Barbora (13.12.1891), Božena (10.7.1893), Leopold (16.12.1895), Helena (10.7.1897), Františka (1900), František (1902), Jan (1907)
Anna vnučka (1909 Chemnitz)
Petr Ině, hudebník, (25.9.1883) a 1/ Marie Reissig, (27.12.1883 Neufang, Bavorsko - před 1914), 2/ Terezie Nártová († před 1921)
svatba 1/ 22.2.1910 Volenice, 2/ 23.5.1914 Kraselov
rodiče Marie Reissig - Jan Reissig, rolník, Neufang 42, Bavorsko, Kateřina Baetz, Berlasdorf
Barbora Iňová (13.12.1891) a Ludvík Kaňka
svatba 9.11.1912 Volenice
Božena Iňová (10.7.1893) a František Homolka
svatba 8.6.1926 Křeč
1925 Jan Ině (1907 - 1983) a Marie (1912 - 15.6.1995)
2005 Horváthovi


50 Verunák domek
číslo parc. 31
Magdalena Petrášková, podruhyně (1769 - 16.2.1839 Štěchovice 50)
zemřela ve věku 70 let na sešlost věkem, vdaná či vdova či svobodná (není v matrice rozlišeno)
1/ František Podskalský neb Votavka, domkář, (1769 Štěchovice 15 - 13.2.1841), 2/ Matěj Rejšek, domkář, (12.1.1789 - před 1859), a Veronika Brychová (1776 - 21.4.1859)
svatba 1/ 23.11.1813 Volenice, 2/ 9.11.1841 Volenice
František Podskalský zemřel ve věku 71 let na sešlost věkem, Matěj Rejšek byl r. 1841 vdovec, domkář z Volenic 37
rodiče Veroniky - Matouš Brych, podruh, Štěchovice 11, Kateřina Stupková, Neustad pod Mouřenínem
Matěj Rejšek, domkář, (12.1.1789 Volenice 12 - 30.9.1852), a 1/ Kateřina Plechatá ( Volenice 43 ), 2/ Veronika Brychová ovd. Podskalská (1776 - 21.4.1859)
svatba 2/ 9.11.1841 Volenice
děti 1. manželství Kateřina (20.11.1822), Františka (1829)
r. 1848 bytem Volenice 37
Matěj Rejšek zemřel ve věku 63 3/4 roku, Veronika Brychová zemřela ve věku 82 1/2 roku
Kateřina Rejšková (20.11.1822) a 1/ Josef Zachata, vysloužilý voják, panství Tažovice (14.3.1806), 2/ Vavřinec Veselý (1809), 3/ Matěj Vondra (Krty 2), 4/ Josef Ploch (1.12.1819 Štěchovice 3)
Volenice 37
1862 SF, 1864, 1883 František Ině, (31.8.1823 Štěchovice 35 ) a Františka Rejšková (1829 - 29.11.1901)
svatba 8.10.1850 Volenice
Josefa Zachatová (28.7.1848 Volenice 37), služebná, neteř
Františka Rejšková zemřela ve věku 72 let na dušnost
Antonín Rejšek, nádeník, (9.12.1842 Štěchovice 48), a Marie Macholdová ( Mladotice 7)
děti Vincenc (4.7.1879 - 23.3.1881 Žíkov, farnost Petrovice)
1921 František Kuneš, obuvník, (21.6.1863 Štěchovice 20 - před 1925) a Josefa Vichrová (1866 Vojnice 5 )
svatba 11.5.1894 Bukovník
děti Emilie (18.11.1885), Anežka (5.1.1889), Marie (3.7.1892 Štěchovice 55), František (24.3.1895 Štěchovice 55), Anna (1901)
Emilie Kunešová (18.11.1885) a Vincenc Český, pokrývač (19.12.1880 Dražejov 42 )
svatba 1910 Strakonice
Anežka Kunešová (5.1.1889) a 1/ Matěj Jarolím (Suchá - 30.4.1914), 2/ Štěpán Neřád
svatba 1/ 12.8.1913 Volenice, 2/ 18.6.1913 Volenice
datumy svateb jsou dle matriky narozených, pravděpodobně chybně zapsané datum druhé svatby
1925, 1954 Emauel Rod (1897 - po 1948) a Anna Kunešová (1901 - po 1948)
Kanonýrů domek
děti Emanuel (1928), dívka
1964 Emanuel Rod (1928 - 2004) a Marie Faktorová (1933 - 2002)
2006 Hladovi


51 Budka domek
číslo parc. 30
1/ Jan Příchovský, domkář, 2/ Vojtěch Příchovský, chalupník, († před 1846), a Josefa Šebelíková (1767 Štěchovice 29 - 26.6.1846)
děti za svobodna Anna Šebelíková (19.5.1800 Štěchovice 29)
děti 1. manželství Kateřina (1809)
děti 2. manželství Barbora (1813), Veronika (1817), Marie Anna (21.6.1822)
r. 1845 uveden jako otec Kateřiny Vojtěch Příchovský, pasák, panský dvůr Karlovec, u předchozích zápisů otec Jan
Josefa Šebelíková zemřela ve věku 79 let na vodnatelnost
Marie Příchovská (21.6.1822)
děti za svobodna Kateřina Příchovská (7.8.1849 - 25.11.1851) - prvorozená
1842 - 1846 Jan Hanzlík, podruh, kolář, (1775 - 3.10.1841 Štěchovice 51), a 1/ Marie, 2/ Lidmila Franková (Staré Hutě 16)
děti František (1835 ?)
děti 2. manželství Marie Anna (1809)
Jan Hanzlík zemřel ve věku 66 let na dušnost
Marie Anna Hanzlíková (1809) a František Dlohoš (1809 Volenice 9)
svatba 27.11.1841 Volenice
1848 Jan Brandiš
děti Příchovská Anna (1841)
1/ František Eliáš, poklasný, 2/ Adam Brandis, podruh, panství Štěchovice, (1803), a Kateřina Příchovská (1809)
svatba 1/ nebyla, 2/ 27.1.1845 Volenice
děti za svobodna Vincenc Příchovský/Eliáš (2.6.1832), Jan Příchovský/Brandis (23.10.1843)
děti 2. manželství Marie (26.11.1846)
sňatek s Františkem Eliášem není uveden v matrice narozených ani oddaných, Kateřina Příchovská byla r. 1845 svobodná
rodiče Adama Brandise - Regina Brandis, služebná děvečka, Jablunkov na Moravě, dcera Jakuba Brandise, chalupník, Reiselk 16, Anna Ploskonková, Reiselk
1854, 1862 SF Jan Pašava, domkář, (18.7.1825 Štěchovice 26 - 20.2.1860) a Kateřina Rejšková (13.2.1823 Štěchovice 13 - po 1864)
svatba 13.2.1849 Volenice
děti za svobodna Marie Rejšková (1848)
děti Kateřina (21.4.1851) - prvorozená, František (17.6.1853 - 15.2.1854), František (3.4.1855), Marie (28.9.1857 - 13.4.1858), Jan (13.7.1859 - 30.4.1860)
Jan Pašava zemřel ve věku 34 let na souchotě
1864 byt 2/ Václav Bláha (1799), podruh
Josef Masopust, zedník, domkář, (1851 Kraselov 46 ), a Kateřina Pašavová (21.4.1851)
svatba 24.11.1874 Volenice
děti Marie (21.9.1875), Václav (2.9.1877)
1883 Vojtěch Vojík, domkář, (1849 Štěchovice 1), a Anna Plechatá ( Kladruby 18)
svatba 3.2.1874 Volenice
děti Jan (16.5.1880 - 5.3.1882), Marie (5.11.1882 ?), Josef (29.3.1892 Vojnice 1)
Vojtěch Vojík byl r. 1874 obuvník, r. 1880 zároveň čeledín ve dvoře v Daměticích, r. 1910 šafář Vojnice 1
Marie Vojíková (5.11.1882) a Josef Pavlík, rolník (12.3.1882 Strašice 26)
svatba ??? (ohlášky 1.1910)
1921 Václav Kopáč, domkář, (7.9.1876 Milčice 3 ) a 1/ Josefa Dubová (1880 Novosedly 38 - 1911) , 2/ Marie Malečová (24.12.1886 Štěchovice 27 - po 1954 )
svatba 1/ 7.11.1905 Volenice, 2/ 7.2.1911 Volenice
děti 1. manželství Václav (1906), František (1908), Josef (1910)
děti 2. manželství Marie (1915), Vincenc (1917)
matka Barbora Kopáčová (1850)
Václav Kopáč (1907) a Anna Hubačová (1909či1910)
bytem Štěchovice 89
1925 František Kopáč (1909) a Božena Hospodářská (1912 Střídka 7)
bytem Štěchovice 92
1948 Vincenc Kopáč (1917) a Marie (1928)
1964 František Zdichynec (1910 Kladruby - 1985) a Marie Kopáčová (1915 - 1977)
2006 Zdichyncovi


52 Halama domek
číslo parc. 74
1831, 1862 SF Tomáš Halama, domkář, (1787 - 4.3.1857), a Magdalena Sluková/Dušková (1799 ?Kalenice 29 - 22.2.1853)
svatba ??? (cca 1817)
děti Marie (1820), Magdalena (1823), Anna (1826), N. chlapec (8.4.1828), Václav (8.8.1829 - 5.3.1830), Josefa (14.3.1831), Katharina (1833), Marie (1837)
r. 1830 bytem Štěchovice 32
rodiče Magdaleny Slukové - Václav Sluka/Dušek, domkář, Lhota pod sv. Annou 2, Kateřina Králová, Zvotoky 2
Tomáš Halama zemřel ve věku 70 let, Magdalena Dušková zemřela ve věku 54 let na vodnatelnost
Magdalena Halamová (1823 - 16.9.1864)
zemřela ve věku 42 let na ochrnutí plic, svobodná
Anna Halamová, podruhyně (1826 - 30.11872 Štěchovice 52)
zemřela ve věku 48 let na vodnatelnost, svobodná
Josefa Halamová (14.3.1831) a Jakub Ševčík, domkář, Řepice 42
svatba 16.11.1858 Volenice
děti Tomáš (21.12.1859)
rodiče Jakuba Ševčíka - Václav Ševčík, domkář, Řepice 42, Anna Mikešová, Lhota Švejcarova 6
1863, 1864 Josef Maleč, domkář, (1824 Lhota Švejcarova 6 - 27.5.1884) a Marie Halamová (1820 - 29.10.1885)
svatba 25.5.1852 Volenice
děti Marie (30.3.1853 - 28.4.1853), Dominica (31.7.1854 - 22.10.1854), František (31.7.1856), Vincenc (24.7.1860), Marie (5.11.1864)
maj. r. 1883
rodiče Josefa Maleče - Jan Maleč, sedlák, Lhota Š. 6, Anna Pašáková, Lhota Š. 13
Josef Maleč zemřel ve věku 57 let na dušnost, Marie Halamová zemřela ve věku 65 let na úbytě
1890 Vincenc Maleč (24.7.1860 Štěchovice 52 ), a 1/ Barbora Kunešová, (22.3.1859 Štěchovice 20 ), 2/ Anna Velichová ovd. Drhová, (1859 Drachkov 11 ), 3/ Marie Malá (1868 Nezamyslice)
svatba 2/ 11.6.1890 Volenice
bytem Štěchovice 27
František Maleč, nádeník, (31.7.1856), a 1/ Josefa Šobrová, (1862 Krejnice 29), 2/ Anna Prettlová (1863 Šimanov)
svatba 1/ 13.5.1879 Volenice, 2/ 21.11.1887 Volenice
děti 1. manželství František (8.7.1884 Drahenický Málkov 52)
děti 2. manželství Vincenc (22.7.1890 Štěchovice 1), Anežka (17.12.1891 Štěchovice 52)
rodiče Anny Prettlové - Ondřej Prettl, obecní pastýř, Šimanov, Josefa Marešová, Strašín
Anna Malečová, vdova, cukrovarní dělnice byla r. 1916 bytem Březnice (vydána pracovní knížka)
František Maleč (8.7.1884) a Anna Nedvědová
svatba 17.8.1909
1921 maj. Eliška Veselá
byt Josef Rittich,
lesní, (1868 Něm. Brod) a Anna Vašíčková (1867 Kosov 5)
děti Jiljí (1901 Humpolec), Ludvika (7.4.1896 Kamenice u Humpolce), Marie (1898 Humpolec), Emilie (1904 Něm. Brod)
r. 1930 zapsán jako lesní v Heralci 7
Emilie Rittichová, učitelka (20.3.1904 Heralec 7, okr. Humpolec) a Josef Soušek, učitel (25.1.1907 Víteň 9, okr. Klatovy)
svatba 12.7.1930 Šeneš?, Slovensko
bytem Volenice 105
rodiče Josefa Souška - Vincenc Soušek, rolník, Víteň 9, Barbora Jandová, Víteň 4
Ludvika Rittichová (7.4.1896 Kamenice, okr. Humpolec - 3.8.1967) a Zabilka
Ludvika žije 1953-1967 ve Volenicích u sestry Emilie
1925 Bohumil? Srch (190?) a Anežka (1907)
1948 prázdný
1964 Československé Lesy
2006 Martin, Michal, Kateřina Štefaňák (Praha)


53 Šebelík domek Nové dvory
číslo parc. 79
1820 Tomáš Šebelík, domkář, (1787), a Magdalena Bořová (1795 Kladruby 6 - 10.4.1844)
děti Jan (1810), Josef (1815), Vojtěch (6.4.1817), František (3.6.1819 Štěchovice 50 - 12.1.1820), František (3.12.1820 Štěchovice 52), Václav (31.5.1823), Karl (7.10.1825), Anna (13.2.1828), Marie (9.9.1830 - †), Katharina (27.1.1832), Vincenc (18.8.1835)
rodiče Magdaleny Bořové - Josef Boř, domkář, Kladruby 6 († před 1820), Dorota Rudlová, Kalenice 14
Magdalena Bořová zemřela ve věku 49 let na zapálení plic
Vojtěch Šebelík, krejčí (6.4.1817) a Antonie Hodková (1820 Volenice 72)
svatba 13.2.1838 Volenice
bytem Štěchovice 62
děti * kol 1850
Václav Šebelík (31.5.1823) a 1/ Barbora Žáčková (1837 Volenice 11), 2/ Barbora Voštová (1831 Ohrazenice 11)
svatba 2/ 6.11.1855 Volenice
bytem Volenice 11, sedlák
děti * kol 1860
Anna Šebelíková (13.2.1828) a Vojtěch Probst (1827 Bukovník 2)
svatba 18.5.1858 Volenice
bytem Štěchovice 42, podruh
děti * kol 1860
1852 1/ Josef Šebelík, mistr truhlářský, (1815 - 28.12.1854), 2/ Tomáš Vitěka, (1822 Mukárov 11), a Anna Vitěková (1819 Kladruby 16 - 23.1.1892)
svatba 1/ 23.11.1846 Volenice, 2/ 27.11.1855 Volenice
děti 1. manželství František (28.10.1847 - 4.1.1848), Josef (31.10.1849 - 18.10.1874)
děti do školy Kubeš Jan (1841)
Josef Šebelík zemřel ve věku 39 3/4 roku na souchotě střev
Josef Šebelík (31.10.1849 - 18.10.1874)
zemřel ve věku téměř 25 let na souchotiny, v době smrti byl dovolenec od c.k. 11. pluku pěšího, svobodný
Tomáš Vitěka, domkář, (1822 Mukárov 11 - 13.11.1901), a 1/ Anna Vitěková ovd. Šebelíková (1819 Kladruby 16 - 23.1.1892), 2/ Kristina Kmochová ovd. Lavičková (1846 Tažovice 5, bytem Štěchovice 1 - po 1907)
svatba 1/ 27.11.1855 Volenice, 2/ 14.6.1892 Volenice
Anna Vitěková zemřela ve věku 72 let na vodnatelnost
Tomáš Vitěka i Kristina Kmochová byli v době svatby ovdovělí
1883 Tomáš Vitěka a Anna
1921 Karel Křesťan, domkář, zedník, (11.7.1874 Štěchovice 45 ) a Anna Lavičková (16.5.1876 Štěchovice 1)
svatba 13.11.1899 Volenice
děti Marie (11.9.1900 - 17.9.1900), Karel (1902), Jan (1903), Petr (7.6.1905 - 2.9.1906), Josef (1906)
1925 František Hromádka, kovář, nádeník, (1878 Kladruby 47 - po 1948) a Františka Bergerová (6.1.1882 Štěchovice 33 - 1.8.1951 Strakonice )
svatba 20.1.1903 Volenice
děti František (25.7.1903 - 1.8.1903), Václav (1904), Marie (1907), Františka (22.10.1912), František (1916)
r. 1921 bytem Štěchovice 7
Františka Hromádková (22.10.1912) a Karel Růžička, truhlář (12.12.1908 Katovice 103)
svatba 22.11.1930 Volenice
1954 Václav Hromádka (1904) a Marie (1907)
1964 Václav Hromádka a Kovárnová (Drachkov)
bezdětní
prodáno
2006 Lubomír Vaško a MUDr. Božena Vašková (Praha)
Nové Dvory


54 Potužník domek
číslo parc. 63,64
Matěj Vítek, domkář, mistr zednický, (1765 - 10.4.1841) a Marie Anna Bořová (Kladruby 15)
děti Magdalena (1794)
r. 1820 psán jako domkář Štěchovice 16, Matěj Vítek zemřel ve věku 76 let na sešlost věkem
Magdalena Vítková (1794) a Jakub Kobliha (1798 Tažovice 24)
svatba 29.1.1822 Volenice
bytem Štěchovice 34, domkář
děti * kol 1825
Josef Volák, nádeník, a Kateřina Kameníková (Cehnice)
děti za svobodna Josef Kameník (1.7.1848 Štěchovice 54)
děti František (17.5.1853)
Kateřina Kameníková r. 1848 podanná k panství Štěkeň
rodiče Josefa Voláka - Matěj Volák, šenký, Elštín 53, kraj Plzeňský, okr. Horšovský Týn, Dorota Kaburková, selská dcera, Elštín
rodiče Kateřiny Kameníkové - Jan Kameník, domkář, Cehnice 51 († před 1848), Terezie Balounová neb Ster, Cehnice 24 († před 1848)
1851, 1864 Josef Vojta, domkář, (13.2.1804 Štěchovice 27 - 28.11.1878), a Marie Kameníková (1810 Cehnice 51 - 27.2.1888)
děti Barbora (24.4.1832 Štěchovice 27), Tomáš (1834 ? - 19.10.1834 Štěchovice 27), Josef (2.10.1836 - 12.10.1840), Josef (1.4.1842), Františka (25.4.1844), Terezie (1850)
rodiče Marie Kameníkové - Jan Kameník, domkář, Cehnice 51, Terezie Stöhrová, Cehnice 24
Josef Vojta zemřel ve věku 77 let na sešlost věkem, Marie Kameníková zemřela ve věku 80 let na sešlost věkem
Františka Vojtová (25.4.1844) a Jan Tauchen, kovář (18.7.1840 Štěchovice 68)
svatba 3.2.1863 Volenice
bytem Štěchovice 68
děti * kol 1870
Tomáš Vojta, podruh, (26.11.1809 Štěchovice 27), a Marie Skřivanová (1803 Milčice 5 - 26.3.1873)
děti za svobodna Antonín Skřivan (1834 ? - 29.3.1864 Štěchovice 48)
děti Václav (20.9.1855 - 20.9.1858)
rodiče Marie Skřivanové - Jan Skřivan, sedlák, Milčice 5, Kateřina Košánová, Volenice 10
u Marie Skřivanové zapsán rok narození dle matriky zemřelých
1883 Jan Pašava a Marie
1884 Jan Soukup
Jan Soukup, zedník, chalupník, (1846 Novosedly 30), a Terezie Vojtová (1850 Štěchovice 54)
svatba 5.2.1872 Volenice
od 14.12.1881 bytem Štěchovice 11
Jan Pašava, chalupník, (4.7.1820 Štěchovice 11 - 6.9.1882 Štěchovice 55), a Marie Bláhová (23.1.1829 Štěchovice 24 - 29.8.1900 Štěchovice 54)
svatba 29.2.1848 Volenice
přistěhovali se 14.12.1881 ze Štěchovic 11
1921 Jan Dlohoš, nádeník, (14.6.1852 Štěchovice 37 - po 1913 ) a Antonie Pašavová (3.11.1854 Štěchovice 11 - 6.9.1904)
svatba 13.11.1883 Volenice
děti Terezie (2.10.1886)
Antonie Pašavová majitelka od 23.2.1883, Jan Dlohoš spolumajitel od 21.3.1884, prodáno r. 1913
Terezie Dlohošová (2.10.1886 - 1950) a Jan Vácha, sedlák, (1875 Štěchovice 18 - 1929)
svatba 21.1.1913 Volenice
bytem Štěchovice 18
Leopold Pitrovský (1876 Štěchovice 66 ) a Marie (1881 Narov)
děti Marie (1905 Horní Poříčí), Antonie (1907 Horní Poříčí), Karel (1908 Horní Poříčí)
r. 1921 bytem Štěchovice 66
Rudolf Bandl (Štěchovice 2), a Antonie Pitrovská (1907)
3 synové, padli na frontě
prodáno Pavlíků, pak Oplů
2007 Šebelíkovi


55 Kanonýr domek
číslo parc. 37 107
1820 František Ploch, domkář, (1774 Štěchovice 23 - 18.1.1835), a Veronika Vdolková neb Doubková neb Kranclová (1784 Štěchovice 25 - 30.11.1856)
svatba 16.2.1813 Volenice
děti za svobodna František Vdolek (26.12.1809 Štěchovice 25 - 11.11.1861)
děti Kateřina (15.11.1813), Anna (2.2.1822 - ?.3.1824)
František Ploch zemřel ve věku 56 let na sešlost věkem, Veronika Vdolková zemřela ve věku 73 let na sešlost věkem
František Vdolek, podruh (26.12.1809 - 11.11.1861)
zemřel ve věku téměř 52 let na tuberkulozu, svobodný
1839 Václav Řanda
děti Barbora (1832)
1853 Matěj Chvál, domkář, (1819 Štěchovice 20 - 23.5.1877), a Kateřina Plochová (15.11.1813 - 8.3.1885)
svatba 4.2.1842 Volenice
děti do školy Vdolek Karel (1847) (synovec?, r. 1864)
Matěj Chval zemřel ve věku 62 let na zápal plic, Kateřina Plochová zemřela ve věku 71 let na sešlost věkem
1847 František Pitrovský podruh
děti Josefa (1835), Kateřina (1839), František (1839)
r. 1842 bytem Štěchovice 51, r. 1847 Štěchovice 48
1883 František Pitrovský a Anna
Václav Vojta, krejčí, (3.10.1841 Štěchovice 65 - po 1910), a Marie Kučerová (29.8.1846 Štěchovice 64 - po 1910 )
svatba 25.11.1867 Volenice
děti Marie (27.2.1872 Štěchovice 48), Petr (29.3.1874 Štěchovice 48), Anežka (12.12.1876 Štěchovice 48), Josefa (17.3.1880 Štěchovice 37), Vojtěch (5.4.1883 Štěchovice 66 - 11.2.1927), Matěj (21.2.1887 Štěchovice 36 - 23.12.1910)
Petr Vojta (29.3.1874) a Marie Rubínová
svatba 22.7.1935 Písek
Anežka Vojtová (12.12.1876 - 10.5.1954 Něm. Planá) a Václav Mikeš
svatba 16.11.1920 Radomyšl
Vojtěch Vojta (1883)
r. 1921 bytem u sestry, svobodný
Josefa Vojtová (17.3.1880) a František Hrbek
r. 1921 bytem u sestry, svobodná
svatba 23.8.1914 Vídeň
děti Marie Vojtová (6.9.1907 - 3.12.1907)
1925 Jan Zdeněk, zemědělský dělník, (23.11.1871 Krejnice 19 ) a Marie Vojtová (27.2.1872)
svatba 20.5.1930 Volenice
Marie Vojtová maj. již r. 1910
Jan Zdeněk byl v době svatby (tedy r. 1930) vdovec po Anně roz. Máchové z Horejšic 4
u zápisu narození Marie Vojtové chybně připsán datum úmrtí 22.4.1882
1948, 1954 zbouráno
2006 Vichrovi


56 Švec domek
číslo parc. 51
Marie Bláhová, podruhyně, (1777 - 14.5.1847 Štěchovice 56)
zemřela ve věku 70 let na stáří, svobodná
1848, 1862 SF, 1864 František Bláha, domkář, (14.10.1807 Štěchovice 29 - 6.5.1875) a 1/ Anna Buzínová (1813 Kalenice 25 - 7.12.1891), 2/ Kateřina (1803)
svatba 1/ 5.2.1833 Volenice
majitel do r. 1867, František a Anna r. 1867 doživotní výminek
1867 1/ Jan Ině, šenkýř, (1.4.1831 Štěchovice 35 - 1.1.1871 Štěchovice 56), 2/ Antonín Kotrouš, šenkýř, (17.1.1848 Štěchovice 14 - 30.1.1893), a Marie Čermáková (6.1.1831 Štěchovice 1 - 8.5.1902)
svatba 1/ 7.2.1853 Volenice, 2/ 10.9.1872 Volenice
děti 1. manželství Jan (3.5.1853 Štěchovice 1), Leopold (13.4.1855 Štěchovice 1), Josef (7.2.1857 Štěchovice 1), František (25.2.1859 Štěchovice 1), Ladislav (14.5.1861 Štěchovice 1), Cyril (23.6.1863 Štěchovice 1 - 1912), Anna Marie (11.4.1869)
děti 2. manželství Vincenc (13.2.1873), Marie (28.10.1875 - 28.5.1880, spála)
Jan Ině byl do r. 1863 poklasný ve Štěchovicích 1, majitelé Štěchovice 56 od 6.4.1867, r. 1869 již šenkýř ve Štěchovicích 56, zemřel ve věku 39 let na hlavničku (= tyfus)
František Ině (25.2.1859) a Anna Bártíková (25.7.1861 Štěchovice 40 )
svatba 1.8.1882 Volenice
bytem Štěchovice 49
Josef Ině (7.2.1857)
r. 1921 bytem u bratra, svobodný
Anna Marie Iňová (1869) a František Weigel, zedník (Vídeň)
děti Magdalena (1890 Vídeň - 19.12.1892 Štěchovice 56), František (20.3.1893 Štěchovice 56)
rodiče Františka Weigela - Jan Weigel, dělník tovární, Vídeň, Kateřina Kubešová
František Weigel (20.3.1893) a Anna Vincenc. - svatba 3.6.1917 Vídeň
Parostrojní pivovar právovárečného měsťanstva ve Strakonicích, nájemce usedlosti 1.5.1881 - 30.4.1884 za 450 zl.
1883 Marie Ině
1921 Cyril Ině (23.6.1863 - 1912), hostinský,
Vincenc Kotrouš (1873)
1925 Petr Ině (1883), Terezie (1878), Anna (1909)
nutno ověřit, kdo je kdo
1954 Petr Ině (1883) a Terezie Nártová (1891)
2006 Brejaartovi


57 Krejčí domek
číslo parc. 47 121
Magdalena ovd. Bláhová, vdova po Václavu Bláhovi, domkáři, Štěchovice (1784 - 11.1.1841 Štěchovice 57)
zemřela ve věku 57 let na sešlost věkem
1842, 1864 František Bláha, domkař, (16.8.1813 Štěchovice 29 - 24.3.1867), a Kateřina Kmochová (1808 Tažovice 5 - 30.9.1874)
svatba 24.11.1832 Volenice
děti František (26.12.1833), Anna (13.9.1836), Marie (24.3.1842), Kateřina (9.7.1851)
František Bláha zemřel ve věku 53 let na tyfus
Marie Bláhová (24.3.1842) a Jan Bárta, domkář, vdovec, (1827 Strašice 24, bytem Střela 26)
svatba 25.11.1873 Volenice
bytem Strašice 24
Kateřina Bláhová (9.7.1851) - r. 1910 svobodná, podruhyně ve Volenicích 101
1883 František Bláha, domkář, krejčí, (26.12.1833 - 31.5.1894) a Anna Macholdová (1839 Strašice 40 - 1914)
svatba 25.11.1873
děti František (6.12.1873), Vincenc (7.1.1877 - 14.1.1877), Josefa a Marie (21.3.1878) - dvojčata, Anežka (29.12.1879 - 22.5.1882), Petr (5.6.1882 - 2.4.1884)
Josefa Bláhová (21.3.1878 - 16.12.1879)
Marie Bláhová (21.3.1878 - 9.5.1880)
Josef Kovářík, nádeník, (1855), a Vincencie Vojíková (18.7.1861 Štěchovice 1)
svatba 8.5.1883 Volenice
děti Josef (15.2.1884)
rodiče Josefa Kováříka - Jan Kovářík, Svíratice 75, Magdalena Kozlíková, Svíratice 74
Josef Kovářík (15.2.1884) a Marie Dvořáková (Lišov)
svatba 10.2.1914 Lišov
1921 František Bláha, truhlář, (6.12.1873), a Josefa Máchová (28.10.1879 Volenice 63 )
svatba 7.5.1901 Volenice
později Štěchovice 11 - zde prodáno
1954 František Harant (1884 Pohorsko) a Marie Dlohošová (13.7.1888 Štěchovice 76 )
svatba 7.1.1920
děti Marie , Milada
rodiče Františka Haranta - František Harant, domkář, Pohorsko 33, a Rosalie Smolíková, Miřetice 9
František Harant byl r. 1920 dělník v Katovicích
před r. 1964 zbouráno
1964 postavena bytovka na novém místě


58 Říha domek
číslo parc. 49 120
1820 Jan Kořenský
děti Josef (1815)
1832 Vojtěch Vrčan, domkář, (1803 Volyně 145 - 20.6.1861), a 1/ Anna Sýkorová (18.8.1798 Štěchovice 22 - 24.4.1847), 2/ Marie Turková ovd. Rejšková (1799 Škůdra 10 - 9.2.1867)
svatba 1/ 4.2.1825 Volenice, 2/ 29.2.1848 Volenice
děti 1. manželství Vojtěch (22.4.1825 Štěchovice 1), Jan (17.8.1827), Marie Anna (22.4.1833 - 20.6.1834), Marie (21.8.1835)
r. 1825 panský pacholek
rodiče Vojtěcha Vrčana - Vojtěch Vrčan, r. 1848 panský šafář, Štěchovice 1, Marie Hejlková, Škrobočov (r. 1825 zapsána matka Marie Anna Kopová, Volyně 21)
Anna Sýkorová zemřela ve věku 38 let na ochrnutí plic, Marie Turková zemřela ve věku 67 let na tuberkulozu, Marie Kopová ovd. Vrčanová (po Vojtěchu Vrčanovi) zemřela ve věku 74 let na sešlost věkem (1781 - 22.8.1855 Štěchovice 58, dcera Jiřího Kopa, nádeník, Volyně, Kateřina Lindová, Volyně)
1864, 1872 Jan Bartík, krejčí, hospodář, (12.10.1831 Štěchovice 40 - 23.9.1886), a Marie Vrčánová (21.8.1835 - 28.4.1892)
svatba 4.10.1859
děti Marie (24.8.1860 Štěchovice 48), Vincenc (22.1.1863), Anna (12.4.1865 - 29.6.1865), Anna (6.9.1866), Antonie (17.5.1869 - 14.9.1869), Antonie (16.12.1871), Františka (11.6.1874)
r. 1867 bytem Štěchovice 48
Marie Bártíková (1860)
děti Ferdinand Bártík (22.1.1894)
Ferdinand Bártík (22.1.1894) a Františka Wurglitz
svatba 15.12.1929 Vídeň
Antonie Bartíková (16.12.1871) a Václav Cuba, kočí, Koclov 1 (29.9.1874 Soběšice 25)
svatba 18.11.1902 Volenice
1883 Vojtěch Vrčán
1921 Ignác Volmuth, (1837 Vojnice 18 - 1911), a Anna Brožová (7.4.1829 Krejnice 35 - 15.4.1903)
svatba 7.2.1865
děti Antonín (1867 Krejnice)
r. 1898 zapsán jako podruh v Krejnicích
František Oliva, kolář, (domovská obec Dobřín, okr. Sušice), a Anna Blažková ( Tažovice 13)
děti Rozalie (6.1898 - 8.10.1898)
1921 Antonín Volmuth, domkář, (1867 Krejnice) a Marie Řezanková (1867 Soběšice 95 )
děti Václav (27.10.1892 Krejnice 25), Jan (8.6.1894 Štěchovice 71 - 20.7.1895), Marie (26.8.1896), Růžena (22.4.1898), Anežka (1900), František (1902), Anna, mrtvě narozená (11.12.1906 - 11.12.1906)
r. 1892 nádeník Krejnice 25, r. 1898 bytem Štěchovice 71
Marie Wohlmuthová (26.8.1896) a Josef Švarc (Kladruby )
svatba 9.10.1920 Volenice
Růžena Wohlmuthová (22.4.1898) a Antonín Dvořák ( Dražejov 13 )
svatba 20.11.1926 Katovice
František Wohlmuth (1.10.1902) a Marie Opavová (25.8.1901 Krejnice 30)
svatba 30.1.1926
1925, 1954 zbouráno
1964 postavena bytovka na novém místě


59 Švanda domek
číslo parc. 15
Tomáš Cuhra, domkář, panství Štěchovice, a Marie Anna Chasová (Horysedly 13)
děti Josefa (6.5.1827 - 5.1.1852)
děti Jan (1819)
rodiče Marie Anny Chasové - Jakub Chasa, chalupník, Horysedly 13, Magdalena Bláhovcová, Horysedly 31
r. 1825 bytem Štěchovice 42, r. 1829 Štěchovice 36
m1857, 1862 SF František Janoušek, domkář, (1799 - 29.3.1870) a Kateřina Komrsková (1781 Zálesí 36 - 15.4.1862)
děti Vojtěch (1825 Zálesí 50), Martin (24.10.1829 - 1.11.1829), Anna (28.8.1831), Tomáš (1.12.1832), František (3.11.1835), Marie
majitelé od 13.5.1828
rodiče Kateřiny Komrskové - Vojtěch Komrska, domkář, Zálesí 50 (r. 1832 podruh Elčovice), Magdalena Drebšová, Zálesí
Kateřina Komrsková zemřela ve věku 70 let na tyfus
Vojtěch Janoušek (1825) a Marie Opavová (19.9.1825 Štěchovice 5 - 1890 Štěchovice 22)
svatba 14.9.1857
bytem Štěchovice 3, podruh
Tomáš Janoušek, nádeník (1.12.1832 - 25.4.1872 Štěchovice 59)
zemřel ve věku 38 let na souchotiny, svobodný
1864, 1871 František Janoušek, nájemník, (3.11.1835 - 18.2.1902) a Anna Zbiňková (Lhota pod sv. Annou - po 1907)
svatba před 29.8.1864 (byla podepsána toho data svatební smlouva)
děti Terezie (12.10.1864), František (5.12.1866 - 17.5.1878), Antonín (3.11.1869), Marie (18.9.1872 - 26.7.1873, zánět vzduchovodu), Karel (4.1.1875 - 28.2.1878), Marie (24.3.1878 Štěchovice 48 - 15.12.1951 Chomutov), Anna (22.9.1880 Štěchovice 64 - 30.6.1894)
majitelé Štěchovice 59 od 29.8.1864, prodali 26.12.1874, r. 1880 nádeník Štěchovice 64, r. 1889 psán nájemník Štěchovice 48
rodiče Anny Zbiňkové - Josef Zbiněk, chalupník, Lhota u sv. Anny 10, Anna Ině, Libětice
Terezie Janoušková (12.10.1864) a Matěj Vaněk, nádeník (1865 Pracejovice 9)
svatba 3.2.1891 Volenice
bytem Pracejovice 9
Antonín Janoušek (3.11.1869)
vystoupil z církve 26.9.1919 Vídeň
Marie Janoušková (24.3.1878 - 15.12.1951 Chomutov) a Tomáš Jiřík, nádeník (30.6.1871 Rozsedly)
svatba 7.2.1901 Volenice
rodiče Tomáše Jiříka - Marie Jiříková, podruhyně, Rozsedly 13, dcera Jakuba Jiříka, domkář, Rozsedly 15, Kateřina Sládečková, Rozsedly
František Boř a Marie ( Štěchovice 7)
majitelé od 26.12.1874 za 500 zl.
1883 František Jeřábek, domkář, (1839 Vojnice 23 - 26.12.1886), a Marie Bořová (14.6.1840 Štěchovice 7 - 4.2.1887)
svatba 20.11.1866 Volenice
děti František (8.12.1866 Štěchovice 7 - 14.12.1866 Štěchovice 7), Marie (5.6.1869 Štěchovice 1 - 31.7.1869), Václav (9.11.1870 Štěchovice 1 - 2.2.1872), Vincenc (18.7.1872 Štěchovice 1 - 31.7.1872), Anežka (20.9.1874), František (3.10.1877 Štěchovice 7 - 24.12.1877 Štěchovice 59), Josef (29.8.1883)
do r. 1872 služebný v panském dvoře, bytem Štěchovice 1, od 25.8.1877 majitelé Štěchovice 59 za 450 zl.
František Jeřábek zemřel ve věku 45 let na dušnost, Marie Bořová zemřela ve věku 46 let na dušnost
Josef Jeřábek (29.8.1883) a Marie Maříková (Kozlov)
svatba 10.2.1923 Střelské Hoštice
1925 Jan Tauchen, zahradník v zámku, (4.5.1888 Štěchovice 14 - po 1954 ) a Marie (1893 - po 1954)
svatba 13.10.1912 Vídeň
děti Marie (1912)
po r. 1948 prodáno rodině Vondrů
Marie Tauchenová (1912)
děti Jan Jaroslav Tauchen (15.12.1935 - 30.3.1936)
2006 Mgr. Milan Bašta (Praha)


60 Kouřim chalupa
číslo parc. 77
Barbora Kouřimová (1782) a Antonín Veselý (1781)
svatba 18.2.1800 Volenice
rodiče Barbory Kouřimové - Josef Kouřim, revírník, Tažovice, svobodný
rodiče Antonína Veselého - Bartoloměj Veselý, polní mistr, Tažovice 24, panství Tažovice
bytem Kalenice 37
1820 Vojtěch Kouřim, domkář, a Barbora Kubíčková (Škrobočov 5)
děti Kateřina (1806), Barbora (1811), Václav (1829)
Kateřina Kouřimová (1806) a Tomáš Ploch, mistr truhlářský (19.12.1804 Štěchovice 42)
svatba 5.3.1832 Volenice
bytem Štěchovice 49
Josef Kouřim, chalupník, a Marie Anna Hlavsová (Kejnice 30)
děti Václav (15.9.1828 - 5.10.1852), František (11.7.1831), Kateřina (6.1.1834)
rodiče Marie Anny Hlavsové - František Hlavsa, sedlák, Kejnice 30, Magdalena Kadlecová, Bojanovice 11
Barbora ovd. Trmatová, podruhyně, vdova po Josefu Trmatovi, chalupník, Němčice (1790 ? - 20.1.1846 Štěchovice 60)
zemřela ve věku 56 let
1835, 1862 SF, 1864 Jan Trmata, domkář, zedník, (1802 Němčice 10 - 31.12.1874), a 1/ Kateřina Předotová, (1806 Svatá Máří 13 - 26.2.1842), 2/ Anna Koldová (12.6.1812 Štěchovice 8 - 3.4.1890 )
svatba 2/ 8.11.1842 Volenice
děti Vojtěch (1827), hoch (1832), Barbara (1834)
děti 1. manželství Antonín (1830 ?)
děti 2. manželství František (23.5.1844), Anna (19.8.1846), Františka (14.3.1849), Vincenc (31.1.1851), Marie (9.11.1853), Antonie (22.6.1859)
děti Anny Koldové za svobodna - František Kolda (12.8.1842 Štěchovice 66 - 8.9.1842)
Kateřina Předotová zemřela ve věku 36 let na dušnost, Anna Koldová zemřela ve věku 70 let na sešlost věkem
Antonín Trmata (1830 - 2.1.1860 Štěchovice 60)
zemřel ve věku 30 let na zatvrdlost sleziny
Františka Trmatová (14.3.1849) a Josef Záhorský, tesař ( Krušlov 15)
svatba 10.2.1874 Volenice
bytem Štěchovice 8
Anna Trmatová (19.8.1846) a František Špimrvimr, nádeník (Bratronice)
svatba 14.11.1870 Volenice
bytem Štěchovice 10
děti * kol 1875
Marie Trmatová (9.11.1853) a 1/ Jan Fürst, kočí, 2/ Fišl (Záluží, Blovice)
svatba 1/ 30.7.1872 Volenice
bytem Štěchovice 1
děti * kol 1880
1883 František Trmata, domkář, (20.5.1844 - 12.2.1906), a Marie Sládková (1858 Kalenice 2 - 12.4.1898)
svatba 4.6.1878 Volenice
děti Cyrill (7.8.1879), Marie (8.4.1881), František (2.7.1883 - 8.2.1885), Ludmila (26.9.1885 - 3.11.1893), Štěpán (27.12.1887), Růžena (24.3.1890), N. dívka (19.8.1892), N. chlapec (10.9.1893), Johana (23.2.1895)
maj. r. 1883
datum * Františka Trmaty dle matriky Z bylo 6.10.1842 (r. 1844 je dle matriky N)
Johana Trmatová (23.2.1895) a Jan Kunc (Nové Strakonice)
svatba 2.10.1917 Volenice
r. 1910 služebná ve Volenicích 103
Marie Trmatová (8.4.1881) a Petr Mačl (28.6.1871 Kladruby 36 )
svatba 16.10.1906 Volenice
Cyril Trmata (7.8.1879) a Marie Votavová (31.8.1890 Novosedly 57 )
rodiče Marie Votavové - Tomáš Votava, obuvník, Novosedly 57, a Marie Kohoutová, Hejná
svatba 6.2.1917 Volenice
r. 1921 žil s bratrem ve Štěchovicích 60, r. 1926 domkář, Krty
Růžena Trmatová (24.3.1890 - po 1954) a Vincenc Bláha, domkář, ( Volenice 94)
svatba 9.5.1911 Volenice
r. 1921 svobodná, bytem Štěchovice 60
1921 Štěpán Trmata (27.12.1887) a Růžena Štěpánková (1889)
svatba 6.6.1911 Kraselov
r. 1921 čeledín Jan Kašák (1874 Krejnice)
r. 1930 maj. Štěchovice 8
2007 Trmatovi


61 Doumel domek
číslo parc. 39 143
kolem r. 1840 byla oddělena část budovy Štěchovice 24, maj. František Bláha (připojena zpět po r. 1945)
1847, 1864 Josef Vazač, domkář, (1810 Kalenice 16 - 30.6.1877) a Kateřina Sýkorová (23.11.1813 Štěchovice 22 - 2.9.1885)
svatba 16.9.1834 Volenice
děti Kašpar (1840), Josefa (18.3.1842 - 29.12.1859, zápal mozku), Marie (24.8.1844), Šimon (26.10.1846), Anna (10.7.1849), Anežka (18.1.1852), Antonie (1.4.1854), František (30.11.1857 - 21.2.1858), Josefa (8.3.1860)
r. 1834 panství Kalenice, později panství Štěchovice
Kateřina Sýkorová zemřela ve věku 76 let na sešlost věkem
Marie Vazačová (24.8.1844) a Martin Veselý, mistr krejčovský, vdovec, Katovice 84 (1826 Mnichov 73)
svatba 15.7.1869 Volenice
bytem Katovice 36
děti * kol 1875
Anna Vazačová (10.7.1849) a Josef Petřík, domkář (1859 Kalenice 21)
svatba 26.1.1886 Volenice
Anežka Vazačová (18.1.1852) a Jan Kuncl (1842 Katovice 56)
svatba 28.10.1873 Volenice
bytem Kalenice 35, domkář
děti * kol 1880
Josefa Vazačová (8.3.1860)
děti Anežka Vazačová (14.1.1885)
Anežka Vazačová (14.1.1885) a František Hlaváč
svatba 5.7.1909 Plzeň
1883 Šimon Vazač, (26.10.1846 - 25.3.1905), a Marie Houfová ( Novosedly 19)
r. 1883 maj. Štěchovice 58, r. 1905 psán jako domkář Štěchovice 46
1921 František Pašava, krejčí, (10.10.1869 Štěchovice 11), a Barbora Bláhová (18.9.1872 Štěchovice 45 - po 1925)
svatba 28.8.1902 Volenice
děti za svobodna Josef Bláha (21.1.1896 Novosedly 56)
děti František (1906), Antonie (1902), Emilie (1910-1911)
Marie Vazačová, podnájemnice (1844 Vídeň)
1925 František Pašava (1907) a Marie (1906)
po r. 1945 se odstěhovali do Chodové Plané
po r. 1945 prodáno rodině Vlčků ( Štěchovice 66, později bytem Štěchovice 85), majitelé také Valdmanovi, později Jandů, pak prodáno rodině Hrušků ( Štěchovice 24, součást stejné budovy), probouráno a připojeno k obytnému stavení Štěchovice 24
nové místo postaveno na novém místě
Hrabákovi


62 Zelenka domek / Sýkora domek, Tonda domek
číslo parc. a/ 9 b/ 8,9,11,12 8
před 1848 před r. 1848 oddělena polovina budovy od Štěchovice 3 - maj. Jan Ploch
Antonín Pátek, domkář, švec, (1799 Jemnice), a Marie Mašková (27.8.1795 Štěchovice 29)
svatba 14.2.1820 Volenice
děti Anna (19.6.1820 Štěchovice 42)
bytem r. 1829 Štěchovice 4, Štěchovice 21
rodiče Antonína Pátka - Martin Pátek, domkář, Jemnice 33, Kateřina Hanzlová, Nepodřice 19
1848 SF Tomáš Sýkora, podruh, domkař, (26.11.1815 Štěchovice 22 - po 1877), a Marie Vojtová (21.5.1819 Štěchovice 12 - 25.8.1877 Štěchovice 5)
Sýkorů domek
svatba 22.10.1842 Volenice
děti Marie (26.12.1843 - 11.1.1843?), Kateřina (22.12.1845 Štěchovice 22 - 20.7.1852), Marie (20.1.1848), Josefa (28.2.1850 - 20.6.1850), Antonie (20.4.1853 - 27.5.1853), N. dívka (29.6.1857 - 29.10.1857)
majitelé Štěchovice 62 do 4.9.1834, r. 1860 bytem Štěchovice 11, r. 1862 a 1864 bytem Štěchovice 48, Košeráků domek, r. 1858 Štěchovice 64
František Česanka a Anna
maj. od 4.9.1834 do 10.10.1875
Tomáš Churaň, domkář, panství Štěchovice, a Antonie Járková (Čkyně 6)
děti Jan (28.4.1831)
rodiče Antonie Járkové - Jan Járka, vrchnostenský revírník, Čkyně 6, Marie Temlová, Čkyně 10
Jan Holý, mistr zámečnický, a Magdalena (Přečín 1)
děti Jakub (25.7.1835)
rodiče Magealeny - Antonín S?, Přečín 1, Anna Malkovská, Brančov
František Kutička, domkář, (1818 Štěchovice 8 ), a Anna Pátková (19.6.1820)
svatba 23.6.1844 Volenice
děti Marie (18.1.1847)
1848 SF, 1864 Matěj Boř, domkář, (12.10.1806 Štěchovice 7 - 25.10.1870) a Marie Langová (1809 Volenice 49 - 7.4.1891)
Zelenků domek
svatba 23.8.1836 Volenice
děti Jakob (1834), František (2.4.1837 Zvotoky 23 - 21.10.1854 Štěchovice 10, ), Josef (13.4.1839), Tomáš (18.12.1840 - 11.4.1846)
r. 1837 pachtýř hospody ve Zvotokách 23
Matěj Boř zemřel ve věku 64 let na dušnost, Marie Langová zemřela ve věku 82 let na sešlost věkem
Vojtěch Šebelík, krejčí, (6.4.1817 Štěchovice 53 - 14.6.1859), a Antonie Hodková ( Volenice 72)
svatba 13.2.1838 Volenice
děti Františka (1840), Václav (1841), František (10.12.1842), Marie (1846), Alois (19.11.1847), Kateřina (10.9.1850 Štěchovice 68 - 16.9.1851), Kateřina (28.8.1852 Štěchovice 68 - 25.2.1854), Terezie (15.8.1855 Štěchovice 3 - 13.1.1856), Barbora (17.11.1856), Vincenc (13.8.1858 - 21.1.1859)
bydleli různě po Štěchovicích, děti vypsány pro přehlednost všechny zde
Vojtěch Šebelík r. 1855 označen jako krejčovský tovaryš, zemřel ve věku 42 let na tuberkulozu
Antonín Bláha, domkář, (1815 Štěchovice 29 - před 1898), a Marie Mikešová (1822 Mladotice 10 - 14.11.1898 Štěchovice 62)
majitelé od 10.10.1875, viz Štěchovice 11
1871 Václav Bláha, domkář, (1859 Štěchovice 11), a Marie Rodová ( Frymburk 1, viz Němčice 1 )
děti Václav (29.7.1888 - 4.9.1888), Marie (18.4.1890 - 16.4.1894), Václav (19.7.1892), Jan (19.6.1895), Anna (20.7.1897 - 12.4.1898), Vojtěch (14.9.1899)
Václav Bláha (19.7.1892) a Josefa Rybáčková (Čejkovy)
svatba 24.4.1925 Zbynice u Sušice
Jan Bláha (19.6.1895) a Marie Bísková (Bušanovice 32)
svatba Předslavice u Volyně
1883 před r. 1883 oddělena část budovy na Štěchovice 82 - maj. František Hlinka a Marie
1883 Anton Bláha a Marie
1884 Marie Bořová
Josef Boř, domkář, (13.4.1839 - 10.4.1906 Štěchovice 82), a Marie Vojtová (2.12.1828 Štěchovice 65 - 6.3.1896)
svatba 17.2.1868 Volenice
děti Anna Vojtová (21.10.1860 - 27.4.1862), Antonie Vojtová (13.6.1863 Štěchovice 64 - 1.5.1865), Josefa Vojtová/Bořová (22.1.1866 - 20.7.1870, spáleniny), Marie (5.3.1870), Petr (25.6.1872), Vincenc (21.1.1875 - 8.7.1877, spála)
dle zápisu úmrtí se Josef Boř narodil 18.3.1841
Jan Žíla, domkář, (1871 Mukárov 16), a Marie Bořová (5.3.1870)
svatba 8.5.1894
děti Jan (15.7.1894), Marie (15.6.1896 - 23.8.1899)
Jan Žíla (15.7.1894) a Marie Vaňková
svatba 29.1.1921 Volenice
1921 maj. Josef Opl, Štěchovice 82
bytem Josef Vojta, nádeník, (12.5.1851 Štěchovice 12 ), a Marie Pašavová (21.6.1856 Štěchovice 26 )
později Štěchovice 7
1925, 1954 Josef Mařík (1898), dělník, a Monika (1901)
Maříků, na skále
1964 Josef Mařík
2006 maj. Eduarda Kábeleová (Praha 4)


63 Turek domek
číslo parc. 13
1842, 1862 SF, 1864 František Turek, domkář, (1794 - 9.3.1880), a Kateřina Mráčková (1803 Lišov - 19.1.1872)
děti František (5.10.1833 - 21.11.1833), Josefa (26.10.1834), Marie (29.1.1837), Jan (24.5.1839), Anna (18.2.1842)
rodiče Kateřiny Mráčkové - Vojtěch Mráček, měšťan, Lišov 70 (r. 1837 sedlák v obci Droužetice), Anna Vlková, Katovice 4
r. 1872 a 1900 Kateřina Mráčková zapsána jako Vaněčková z Droužetic 13
Josef Vácha, podruh (1812 - 16.11.1872 Štěchovice 63)
zemřel ve věku 60 let na sešlost věkem, svobodný
v předchozích soupisech farníků nenalezen
1883 František Turek
Marie Turková (29.1.1837 - 6.5.1900) - zemřela svobodná ve věku 63 let
František Vojta, (7.9.1823 Štěchovice 27 - 4.3.1907 Štěchovice 63), a Anna Vordová (1822 Volenice 18 - 17.10.1902 Štěchovice 63)
svatba 12.11.1844 Volenice
bytem Štěchovice 27, zde zakoupeno jako výměnek
1921 maj. Anna Komrsková
byt 1/ Anna Komrsková
(1856 - po 1925)
vnuk/synovec Jan Kutička (1901 Vídeň)
byt 2/ Josefa Turková (26.10.1834),
byt 3/ Jan Hejpetr (1867 Bilenice) a Anna Kubovcová (1872 Nezamyslice)
děti Růžena (1908 Tažovice), Tomáš (1896 Vojnice)
2006 knih. Josef Vojta ( Štěchovice 4 )


64 Kuba domek
číslo parc. 53
1848 SF, 1864 Matěj Vojta, domkař, (18.2.1823 Štěchovice 65), a Kordula Vondrová (1824)
svatba 10.10.1848 Volenice
děti Karel (7.7.1849), Vincenc (31.12.1850 - 7.1.1851), Vincenc (7.6.1852), Rosalia (23.12.1853 - 16.8.1855), Jan (11.12.1856), Josef (9.2.1859), František (17.8.1861), Aloisie (21.6.1865 - 12.9.1865), Viktor (26.12.1866 - 27.7.1875 Strunkovice)
rodiče Korduly Vondrové - Václav Vondra, sedlák, Hájek 12, Dorota Hronová, Dvorec 7 (sestra Rosalie provd. Kochtová - Štěchovice 70)
Bedřich Vrba, domkář, šenkýř, (1839 Štěchovice 31), a 1/ Josefa (1840), 2/ Františka Slavíková
děti Ignác (4.2.1863 - 3.5.1863), Jan (28.6.1864), Anna (21.7.1869 - 15.7.1870)
děti 2. manželství Jana (29.6.1871), Božena (9.8.1884 Kladruby 5 - 26.11.1889 Střelské Hoštice)
r. 1862 - 1869 bytem Štěchovice 31, r. 1884 lesní hajný Kladruby 5
rodiče Františky Slavíkové - Václav Slavík, mistr kovářský, Stříbrné Hory 518, Marie Vlachová, Nalžovy
1883 Anton Skřivan a Kateřina ( Volenice 13)
Josef Kohout, kolář, domkář, (1850 Hradec 12), a Barbora Skřivanová (26.11.1851 Volenice 13)
svatba 30.5.1876 Volenice
děti Vincenc (31.12.1877)
Jakub Kučera, podruh, (1807 Kanice 26 - 6.11.1846 Štěchovice 64) a Josefa Váchová (3.5.1805 Štěchovice 28 - 1.3.1879)
svatba 22.2.1841 Volenice
děti Kateřina (10.2.1842), Marie (29.8.1846)
dle evidence školní byla matkou Marie Kučerová (svobodná?), která měla děti Josefu (1845), Marii (1846), r. 1851 bytem Štěchovice 23, r. 1857 Štěchovice 48 - nutno ověřit
rodiče Jakuba Kučery dle matriky - Tomáš Kučera, domkář, Kanice 26, Kateřina Váchalová, Kanice 34
Josef Kučera zemřel ve věku 39 let na vodnatelnost, Josefa Váchová zemřela ve věku 70 let na ochrnutí plic
Kateřina Kučerová (10.2.1842)
děti za svobodna Josefa Kučerová (24.2.1868)
Marie Kučerová (29.8.1846) a Václav Vojta, krejčí (3.10.1841 Štěchovice 65 )
svatba 25.11.1867 Volenice
bytem Štěchovice 55
1921 Ludvík Kafka (1827 Blatná) a Anna (1837 Neznašov)
děti Moric (1882)
r. 1883 maj. Štěchovice 70
1925 Mořic Kafka (1882), obchodník, a Ida (1897)
1948, 1954 neobydleno
1970 MNV Štěchovice
r. 1970 zbouráno a přestavěno na budovu pro národní výbor a hasičskou zbrojnici
2006 Obecní úřad Štěchovice


65 Pasák domek
číslo parc. 10 139
1848, 1862 SF Martin Vácha, domkář, (12.8.1796 Štěchovice 16 - 24.2.1855) a 1/ Marie Anna Šebelíková (1793 Štěchovice 3 - 30.7.1841), 2/ Marie Marešová (2.3.1807 Zvotoky 20 - 11.1.1868)
svatba 1/ 12.2.1828 Volenice, 2/ 25.10.1842 Volenice
děti za svobodna Josefa Šebelíková/Váchová (13.3.1827)
děti 1. manželství N. chlapec (29.10.1829), Josef (2.3.1833 - †), Anna (13.3.1835 - 13.3.1835)
děti 2. manželství Anna (22.7.1845 - 16.3.1850), Marie Anna (15.6.1848), Anna (31.7.1851 - 13.9.1855)
r. 1834 bytem Štěchovice 3 (posílal Josefu do školy), v matrikách zapisován zde
otcem Josefy byl Martin Vácha zapsán 23.7.1845, podepsal se jako Martin Bláha
Martin Vácha zemřel ve věku 58 1/2 roku na vodnatelnost, Marie Anna Šebelíková zemřela ve věku 49 let na hlavničku (tyfus), Marie Marešová zemřela ve věku téměř 61 let na souchotě
20.9.1869 byl na Annu Váchovou, vdovu po Martinovi, připsán dědický podíl spoluvlastnictví chalupy ve výši 120 zl., tento podíl byl ihned převeden na nezletilou dceru Marii, již ve výši 220 zl.
Josefa Váchová (13.3.1827) a František Vlk, domkář, vdovec, Střela 20 (1807 Katovice )
svatba 25.11.1867 Volenice
rodiče Františka Vlka - Josef Vlk, Katovice 4, Kateřina Kubešová, Katovice 21
Josefa Váchová r. 1855 psána jako mrzák, měla doživotní výminek
1859 Tomáš Vojta, podruh
děti Barbora (1853)
1862 SF, 1864 František Jeřábek, podruh, mistr obuvnický, (16.2.1815 Štěchovice 19 - 20.12.1888 Štěchovice 44), a Josefa Staňková (1821 Lhota Tažovická 5 - 18.7.1868 Štěchovice 20)
svatba 3.2.1857 Volenice
děti Václav (1860), N. chlapec (13.4.1857), Barbora (10.11.1858 Štěchovice 17 - 10.7.1859), Vincenc (9.8.1860), Marie (21.8.1864 - 1.5.1865)
r. 1867 bytem Štěchovice 17
František Jeřábek zapsán r. 1888 jako Řežábek, švec, žebrák, zemřel ve věku 77 let (chybně, bylo mu bez 2 měsíců 74 let) na vodnatelnost, Josefa Staňková zemřela ve věku 49 let na úplavici
Jakub Vojta, domkář, (1793 Štěchovice 12 - 29.10.1844), a Kateřina Schmied (1798 Stadl - 11.4.1874 Štěchovice 62)
svatba 9.11.1819 Volenice
děti Josefa (11.2.1821 Štěchovice 53), Matěj (18.2.1823), Jan (30.5.1825 - 22.5.1825), Marie Anna (2.12.1828), Barbora (2.9.1831), Kateřina (26.10.1833 Štěchovice 64 - †), Josefa (5.3.1836 Štěchovice 64 - †), Václav (3.10.1841 Štěchovice 64), Vincenc
r. 1866 uvedeni jako domkáři ve Štěchovicích 64
rodiče Kateřiny Schmied - Anna Marie Schmied, děvečka ve Štěchovicích 1, dcera Matěje Schmied, domkář, Stadl
Kateřina Šmídová zemřela ve věku 68let na sešlost věkem
Matěj Vojta, domkář (18.2.1823) a Kordula Vondrová (Hájek 12)
bytem Štěchovice 64
děti * kol 1860
Marie Vojtová (2.12.1828) a Josef Boř, domkář (13.4.1839 Štěchovice 62)
svatba 17.2.1868 Volenice
bytem Štěchovice 62
děti * kol 1870
Václav Vojta, mistr krejčovský, (3.10.1841) a Marie Kučerová (29.8.1846 Štěchovice 64)
svatba 25.11.1867 Volenice
bytem Štěchovice 55
děti * kol 1885
Karel Doubek, nájemník, zedník, (Štěchovice), a Kateřina Krejčí (Osek)
děti František (9.5.1882), Marie (23.5.1884 Štěchovice 55 - 4.10.1884), Rosálie a Karel (7.10.1885) - dvojčata
rodiče Karla Doubka - Kateřina Doubková, dcera Anny Doubkové, Štěchovice (Doubkovi byli ve Štěchovicích 25)
rodiče Kateřiny Krejčí - František Krejčí, obuvník, Osek, Anna Hronková, Rovná 48 (r. 1884 uveden jménem Krejčík)
Rosálie Doubková (7.10.1885 - 10.11.1885)
Karel Doubek (7.10.1885 - 25.2.1887)
1883 Jan Král, domkář, obuvník, (25.6.1844 Zvotoky 8 - po 1907), a Marie Váchová (15.6.1848 Štěchovice 65 - 31.5.1903)
svatba 18.2.1873 Volenice
děti Marie (24.10.1874 - 21.2.1877), Antonín (15.6.1878 - 15.6.1878), Terezie (9.10.1879 - 3.11.1879), Anna (24.9.1880), Marie (15.7.1884 - 13.3.1886), Magdalena (19.7.1887 - 30.7.1887)
1925, 1954 Josef Šlechta, čeledín, Štěchovice 1, (18.5.1883 Červené Dvorce, Sušice, bytem Štěchovice 28 ) a Anna Králová (24.9.1880 - po 1954)
svatba 31.1.1911, svědci František Oppl, domkář, (Štěchovice 3), Tomáš Vališ, nádeník, (Štěchovice 1, bytem Štěchovice 28)
děti Anna (1914)
Anna Šlechtová (1914 - po 1989) a Skřivan
bytem Štěchovice 90 , majitelé také Štěchovice 38 (zbouráno)
zde zbouráno před r. 1964
2006 Jiříkovi


66 Cyhlář domek
číslo parc. 29
1836 Josef Blažek
děti do školy hoch Čermák (1825)
Anna Červená ovd. Koldová, vdova po Františku Koldovi, domkáři, Štěchovice 66 (1805 Velký Bor 64 - 17.9.1850 Štěchovice 66)
zemřela ve věku 42 let na slínění střev
1848 SF, 1864 František Kolda, domkář, (9.4.1794 Štěchovice 8 - 10.1.1864) a 1/ Kateřina Kutičková (1794 Štěchovice 8 - 17.9.1850), 2/ Marie Bártová (17.8.1816 Strašice 24 - 25.11.1884)
svatba 1/ 13.2.1819 Volenice, 2/ 26.11.1850 Volenice
děti 1. manželství Anna (1813), Václav (3.5.1820), Barbora (15.6.1823 - 17.11.1845, tyfus)
Václav Kolda (3.5.1820 - 29.10.1884) - zemřel svobodný, žebrák, ve věku 64 let na ochrnutí plic
Anna Žílová, nádenice (domovská obec Libětice)
děti za svobodna Anna Žílová (12.4.1866 - 14.4.1866)
rodiče Anny Žílové - Václav Žíla, domkář, Libětice 10, Marie Jirsová, Libětice
Štěpán Jílek, žebrák, krejčí, domovská obec Velhartice, svobodný (1825 - 17.2.1895)
v opilém stavu byl raněn mrtvicí ve věku 70 let
1883 Václav Bártík
1921 Anna Pitrovská (1848 Katovice)
děti Leopold (1876)
Leopold Pitrovský (1876) a Marie (1881 Narov)
bytem Štěchovice 54
Anežka Pitrovská, dělnice
děti Ladislav P. (1911)
Ladislav později Dolní Poříčí
1925 Anna Švecová (1893)
2007 knih. Věra Červená, Blanka Matašovská, Zdeněk Matašovský


67 Trnka domek
číslo parc. 71
Vojtěch Trnka (1822 - 4.3.1841 Štěchovice 67)
zemřel ve věku 19 let, otec František Trnka, domkář, Štěchovice
1848 SF Vojtěch Trnka, domkář, (1785 - 14.5či6.1860), a Kateřina Kůsová (1792 Domoraz 4 - 5.10.1849)
děti Eva (1819), František (1827), Josefa (1.3.1831 - 3.3.1831)
rodiče Vojtěcha Trnky (dle zápisu v matrice Z) - Josef Trnka, hrobař, Strašín 13, Magdelana Jiříková, Domoraz 10 (1754 - 21.2.1836 Štěchovice 67, sešlost věkem)
rodiče Kateřiny Kůsové - Jakub Kůs, domkář, Domoraz 13, Anna Kunešová, Domoraz 13
r. 1830 bytem Štěchovice 45
Vojtěch Trnka zemřel ve věku 75 let na sešlost věkem, Kateřina Kůsová zemřela ve věku 57 let
František Trnka (? - 4.3.1841)
jeho dědický podíl získala Eva Trnková provd. Hejpetrová
Kašpar Trnka (? - 14.4.1834)
jeho dědický podíl získala Eva Trnková provd. Hejpetrová
1857 Vojtěch Hejpetr, domkář, zedník, (1815 Tažovice 16 - 24.5.1895) a 1/ Eva Trnková (1819 Štěchovice 67 - 21.3.1863), 2/ Marie Nártová (Nuzín - po 1907)
svatba 1/ 6.2.1849 Volenice, 2/ před 1866 (svatební smlouva 31.12.1866)
děti 1. manželství Jan (14.12.1849), František (16.7.1852 - 24.8.1852), Anna (19.7.1853), František (2.10.1857), Marie a Josef (4.10.1866) - dvojčata, Vojtěch (16.4.1869)
děti 2. manželství Antonie (9.1.1871), Terezie (24.9.1873 - 17.3.1874)
Vojtěch Hejpetr a Eva maj. od 12.7.1860, Vojtěch Hejpetr a Marie maj. od 31.12.1866
rodiče Marie Nártové - Václav Nárta, výminkář, Nuzín, Anna Broulimová, Horejšice
r. 1873 je usedlost popsána jako"jednota u Štěchovic, Lipice"
Eva Trnková zemřela ve věku 43 let na tuberkulozu, Vojtěch Hejpetr zemřel ve věku 70 let, zabit bleskem
Anna Hejpetrová (19.7.1853) a Martin Hudec, zedník (1839 Novosedly 55 )
svatba 26.1.1875 Volenice
bytem Novosedly 70
Marie Hejpetrová (4.10.1866 - 7.10.1868)
Josef Hejpetr (4.10.1866 - 20.10.1866)
1897 Antonie Hejpetrová (9.1.1871) a 1/ František Hromádka (obuvník, Mukarov), 2/ Jakub Kopáček (30.6.1864 Soběšice 84 )
ohlášky 1/ 5.1897 - svatba se neuskutečnila (Antonie Hejpetrová je r. 1898 zapsána jako svobodná)
svatba 5.7.1898 Volenice
rodiče Františka Hromádky - Václav Hromádka, obecní pastýř, Makarov, a Anna Kotalová, Nihošovice
Jan Hejpetr (14.12.1849)
majitel r. 1879
František Hejpetr, nádeník, (1852) a Josefa Vorudová ( Katovice 34)
děti František (19.8.1885)
František Hejpetr (19.8.1885) a Marie Koubová ( Novosedly 24)
svatba 17.5.1924 Volenice
1921 Vojtěch Hejpetr, rolník, (1869) a Aloisie Bártíková (5.7.1878 Štěchovice 40 - před 1925)
děti Václav (12.6.1899), Alois (1900), Vojtěch (1902), Marie (25.3.1905), Anna (1906), Božena (1908), Jaroslav (1919-1919)
Václav Hejpetr (12.6.1899) a Marie Kalašová (Libějovice? 19)
svatba 19.6.1925 Chelčice u Vodňan
Marie Hejpetrová (25.3.1905) a Václav Had, rolník (2.7.1903 Kraselov 45)
svatba 25.5.1929 Volenice
1925, 1954 Alois Hejpetr (1900) a Kateřina (1901)
2010 Kantorovi


68 Kovárna
číslo parc. 26
Vojtěch Ježek, mistr kovářský, Horažďovice, nájemník kovárny ve Štěchovicích (1772 - 8.9.1843 Štěchovice 68)
zemřel ve věku 71 let na mořivou zimnici
Magdalena Tauchenová (cca 1820) a Josef Hubáč, kovář
bytem Kladruby 34
děti * kol 1850
někdy psána z Kalenic
1845 Václav Tauchen, kovář, (1812 Kladruby 33 - 21.4.1881), a Kateřina Brabencová (1815 Kladruby 9 - 4.12.1877)
děti Marie (8.12.1837), Jan (18.7.1840), Václav (18.9.1842 - 24.4.1846), Anna (19.6.1845), Kateřina (12.6.1848), Barbora (4.12.1851), Josef (16.3.1853), N. dívka (3.8.1856), Karel (30.10.1859)
r. 1837 panství Kladruby
Marie Tauchenová (8.12.1837) a Josef Hromádka, služebný, Štěchovice 1 (1825 Mukárov 15)
svatba 10.11.1857 Volenice
r. 1897 psán jako obecný pastýř v Kaleniccích 9
Anna Tauchenová (19.6.1845)
r. 1874 zmíněna mezi věřiteli pro rodičovský podíl
Josef Tauchen (16.3.1853) a Marie Sádlíková (1848 Lhota Tažovická 18)
svatba 14.1.1879 Volenice
bytem Ostružno, Štěchovice 14, obecní pastuška
r. 1874 zmíněn mezi věřiteli pro rodičovský podíl
Kateřina Tauchenová (12.6.1848) a Tomáš Šimánek, nádeník, Krašlovice 30 (1848 Krašlovice)
svatba 20.1.1873 Volenice
rodiče Tomáše Šimánka - František Šimánek, podruh, Krašlovice, Kateřina Kovářová, Krašlovice 4
r. 1874 zmíněna mezi věřiteli pro rodičovský pdoíl
Barbora Tauchenová (4.12.1850) a Jan Novotný, advokátní kancelista ( Vacov 4)
bytem Štěchovice 18
děti * kol 1880
r. 1874 zmíněna mezi věřiteli pro rodičovský podíl
Karel Tauchen (30.10.1859)
r. 1874 zmíněn mezi věřiteli pro rodičovský podíl
Marie Tauchenová (cca 1850) a Hradský
r. 1874 zmíněna mezi věřiteli pro rodičovský podíl
je stejná s Marií provd. Hromádkovou ?
1864, 1870 Jan Tauchen, kovář, (18.7.1840 - 22.7.1901), a Františka Vojtová (25.4.1844 Štěchovice 54 - 29.9.1903)
svatba 3.2.1863 Volenice
děti Marie (27.1.1864), Vincenc (13.12.1865), Josef (25.3.1868), Antonie (28.8.1870), Františka (11.11.1872), Jan (22.2.1875), František (23.10.1877 - 9.5.1880, spála), Filip (2.5.1880 - 22.3.1951 Místek, Staré Město 139), František (1.3.1883), Anežka (29.11.1884)
maj. od 26.4.1863
Jan Tauchen zemřel na zánět pohrudnice ve věku 61 let, Františka Vojtová zemřela na rakovinu žaludku
Antonie Tauchenová (28.8.1870 - 19.7.1954 Most)
vystoupila z církve 12.1916 Louny, bytem Louka - Wiese 101
děti Marie Tauchenová (30.12.1888)
Marie Tauchenová (27.1.1864) a Josef Pavlíček (1854 Vykáň, okr. Český Brod - 1899 Praha)
svatba ???
děti Helena (1888), Františka (1894)
domovská obec Vykáň, okr. Český Brod, od r. 1889 bytem Praha, Bart. Ulice 309/I.
Jan Blažek, nádeník, (1862 - 14.9.1892 Štěchovice), a Anna Karlíková (Střelské Hoštice)
Jan Blažek zemřel ve věku 30 na ochrnutí srdce i plic, vyšetřovala to soudní komise ze Strakonic
1921 Jan Tauchen, kovář, (22.2.1875) a Marie Žílová (1882 Sousedovice - po 1954)
děti Jan (1904), Marie (26.1.1906)
1964 Václav Janeček, kovář, (21.7.1903 Sedlo 37 ) a Marie Tauchenová (26.1.1906)
svatba 23.11.1929 Volenice
2006 Janečkovi


69
číslo parc. …………………………………………..119
1848 SF Vinopalna,
prázdný
1864 Sladovna
1883 František Šebelík
1925, 1954 není
2003 postaveno na pozemcích oddělených od Štěchovic 55
2006 Bergerovi


70
číslo parc. 90 117
1848 SF prázdný
1853 Karel Kochta, lesní, (1815 - 11.10.1894), a 1/ Rosalie Vondrová (1821 Hájek - 24.10.1863 Štěchovice 70), 2/ Terezie Klímová ovd. Kašperová (1827 Lhota Švejcarova 7, bytem Štěchovice 44 - 7.11.1897 Štěchovice 44)
svatba 2/ 7.10.1872 Volenice
děti Josefa (1847)
děti 1. manželství Gustav (14.10.1847), Leokadia (29.12.1849 - 24.1.1851), Marie (14.2.1852), Konrád (19.2.1854), Theodor (22.8.1857), Evarist (8.10.1859 - 17.1.1883), Viktor (14.9.1862 - 10.2.1884)
děti 2. manželství Marie (1873), Terezie (18.9.1873 Štěchovice 44)
rodiče Karla Kochty - Matěj Kochta, učitel, Žár (r. 1859 Račov), Magdalena Švecová, Čkyně 15
rodiče Rosalie Vondrové - Václav Vondra, sedlák, Hájek 12, Dorota Hronová, Dvorec 7 (sestra Kordula provd. Vojtová - Štěchovice 64)
Rosalie Vondrová zemřela ve věku 42 let na ochrnutí plic
Anna Vondrová, sestra hospodyně, (1813 - 7.12.1849 Štěchovice 70)
zemřela ve věku 36 let na souchotě, svobodná
Gustav Kochta, hodinář, (14.10.1847) a Antonie Slunková (1855 Tažovice 1)
svatba 6.2.1872 Volenice
Marie Kochtová (14.2.1852) a Josef Mareš, nádeník (1846 Tažovice 18)
svatba 9.1.1872 Volenice
Terezie Kochtová (18.9.1873) a Václav Masák, hudebník, (1853? Novosedly 51)
svatba 15.2.1892 Volenice
bytem Štěchovice 44, Štěchovice 14
děti * kol 1900
Marie Kochtová (1873) a Morava, domkář
domovská obec Dolní Hradiště na Moravě, bydliště Vitějovice u Netolic
informace je z trestních listů
1883 Ludvik Kafka a Anna ( Štěchovice 64)
1921 maj. Eliška Veselá
neobydleno
1925, 1948 Josef Janda (14.8.1903 Strašice 6) a Anna Macholdová (4.6.1902 Škůdra 43)
později Štěchovice 52
1954 zbouráno
2008 Bořovi


71
číslo parc. 84
Josef Vošmik, domkář, (1810 Štěchovice 30), a Marie Denková neb Trnková (Mutěnice 17)
r. 1842 bytem Štěchovice 24, podruh, r. 1845 Štěchovice 31, r. 1854 Štěchovice 18, r. 1868 a později domkář Štěchovice 71
děti jsou vypsány u Štěchovic 18
1/ Josef Vošmik, soustružník (15.6.1836 Štěchovice 18, viz výše - 1868), 2/ František Číhák, tesař, domkář (1848 Hájek 13) a Marie Vojtová (29.6.1847 Štěchovice 27)
svatba 1/ 26.11.1867 Volenice, 2/ 11.11.1873 Volenice
děti 1. manželství Marie pohrobek (1.11.1868)
rodiče Františka Číháka - Josef Číhák, zedník, domkář, Hájek 13, Kateřina Vakočová, Řepeček
Petr Krejčí, zedník, (1847 fara Svojšice, domovská obec Maršovice, okr. Sušice), a Marie Vošmiková (2.10.1847 Štěchovice 18)
svatba 25.11.1873 Volenice
děti Josef (12.1.1881 - 12.1.1881)
rodiče Petra Krejčího - František Krejčí, zedník, Částkov 6, Františka Vrbová, Částkov 6
Petr Krejčí r. 1873 zedník, Bředětice 3, okr. Sušice
1883 Václav Vošmik a Anna
Jan Míčka, domkář, (1839 Vojnice 29), a Terezie Marková (1843 Volenice 41 (nebo Horní Pole, okr. Telč) - 1909)
svatba 27.10.1862 Volenice
děti František (5.2.1866 Štěchovice 71 - 3.4.1866), Jan (28.8.1869 Volenice 83), Štěpán (6.1.1873 Volenice 84), Antonie (3.5.1874 Volenice 84 - 27.8.1877), Petr (25.6.1876 Volenice 84 - 7.3.1877), Marie (8.12.1878 Volenice 83), Josefa (1882 Bukovník 13), František (10.11.1884 Škůdra 18 - 30.11.1885)
bytem též Němčice 1, čeledín, r. 1884 obecní sluha ve Škůdře
dle svatebního zápisu Terezie Marková narozena ve Volenicích 68, v době svatby bytem Volenice 41
Jan Mička (28.8.1869) a Marie Kavalová (1877)
rodiče Marie Kavalové - František Kavale, bytem Vojnice 7, narozen Soběšice 57, a Anna Zdeňková, Soběšice 28
svatba 1906
Anna Zlochová, služka
děti Růžena Zlochová (8.10.1896 Krty - 8.1.1897 Štěchovice 71)
1921 Václav Opava (17.8.1877 Kalenice 41, bytem Kladruby 28) a Josefa Míčková (3.2.1882 Štěchovice 71 - kol 1920)
svatba 17.2.1903 Volenice
děti Václav (1905), Antonie (1902), Marie (1907), Vojtěch (1911), František (1917-t před vojnou?)
r. 1915 vydáno domovské právo do Štěchovic, předtím Kalenice, později bytem Vojnice
František Opava (1917 Štěchovice 71) a Klára Červená (Volšovy)
svatba 4.7.1946 Sušice (svatba dle zápisu v matrice narození, dle vojenských soupisů zemřel před vojnou)
Marie Opavová (1907) a Karel Kocík (1902 Škůdra 44 )
svatba 22.2.1930
bydliště Škůdra 44 , později Zvotoky 28
Vojtěch Opava (20.7.1911) a Růžena Flíčková
svatba 26.9.1937 Benešov
1925 Viktor Maleč, (22.12.1890 Štěchovice 27 ) a Františka Veselá (1896 Mnichov 73 - po 1954)
svatba 12.1.1915 Katovice
2006 Zdeňka Šmejkalová (Strakonice)
2010 Jiří Daněk (Sousedovice)


72
číslo parc. 86
1883 Záhorský Josef a Františka
1884 Vojta
Vincenc Vojta, truhlář, (12.2.1842 Štěchovice 27 ) a Marie Holoubková ( Kejnice 3)
děti Vincenc (8.12.1869 - 5.2.1870), Antonie (27.12.1870), Anna (27.7.1873), Františka (10.1.1876), Marie (2.2.1878), František (3.5.1880 - 20.5.1880), Terezie (4.10.1881)
Antonie Vojtová (27.12.1870) a Ferdinand Cikler, havíř, Wiesa 78, okr. Brüx (1869)
svatba 21.11.1893 Volenice
rodiče Ferdinanda Ciklera - František Cikler, obuvník, Jindřichův Hradec 83, Anna Veselá, Kalenice
1886 Vincenc Ploch, mistr truhlářský, (1841 Štěchovice 49 - 1911) a Anna Váchová (14.4.1852 Štěchovice 18 - 22.6.1904)
svatba 19.11.1872 Volenice, svědkové Petr Opava, sedlák, Štěchovice 5, Josef Vošmik, domkář, Štěchovice 72
děti Marie (21.10.1873 Štěchovice 49), Anežka (25.12.1875 Štěchovice 49 - 14.2.1878 Štěchovice 49), Štěpán (24.7.1878 Štěhovice 49), Vincenc (10.1.1881 Štěchovice 49 - 13.10.1882), František (3.10.1883 Štěchovice 49), Anna (13.4.1886 - 22.6.1886), Anna (25.5.1887), Jan (2.4.1890), Vincenc (12.10.1894 - 1.7.1916)
1894 Marie Plochová (21.10.1873) a 1/ Jan Jeřábek, domkář (1872 Kladruby 19), 2/ Matěj Zdichynec (23.2.1868 Zvotoky 31)
svatba 1/ 8.5.1894 Volenice, 2/ 9.2.1897 Volenice
bytem Kladruby 19
Štěpán Ploch, truhlář, (24.7.1878) a Marie Mašková (3.2.1879 Kladruby 4)
svatba 9.2.1904 Volenice
bytem Kladruby, od r. 1905 Volenice 92
1921 Anna Plochová (25.5.1887) a František Kouřim (21.2.1883 Volenice 48 )
svatba 28.5.1910 Volenice
děti František (11.3.1909), (všechny děti vypsány u Volenic 77)
tchán Vincenc Ploch (1841), švagrové Jan Ploch (1890) a Vincenc Ploch (1894) - později bytem Volenice 77
Jan Ploch (2.4.1890), dělník ve Škodových závodech v Plzni, a 1/ Františka Šímová ovd. Podskalská (3.7.1885 Štěchovice 32, bytem Kalenice 3 ), 2/ Pavlína Kozáková (Dražejov), 3/ Josefa Kováříková (Nezamyslice 69)
svatba 1/ 5.2.1918 Volenice, 2/ 6.2.1919 Katovice, 3/ ??? Nezamyslice
1925, 1948 František Ploch, (3.10.1883 - 9.3.1954 Štěchovice), truhlář, a Marie Pletková (4.6.1887 Volenice 87 - po 1954 )
svatba 25.1.1910 Volenice
děti Marie (18.7.1910 Volenice), František (1911) - děti zemřely na TBC
2006 Samcovi


73
číslo parc. 89 144
1873 Kateřina Opavová, služebná (1846 Zvotoky 7 )
děti Antonín Opava (1873- 9.2.1873), Anna Opavová (4.10.1874 Němčice 33), Berta Opavová (4.7.1878 Němčice 33)
Antonín Veselka, nádeník, ( Dobrš 19), a Anna Mikešová (1847 Zvotoky 3)
děti Anna (16.2.1875)
1883 Josef Chval, zedník, domkář, (1843 Novosedly 11 ) a Marie Houfová (1847 Novosedly 48 )
svatba 18.2.1873 Volenice
děti Jakub (1875 ? - 16.3.1877 Štěchovice 73, přirozená vada srdce), Marie (17.12.1876), František (22.8.1878 - 15.10.1878), Antonie (26.12.1879 - 1.3.1880), Terezie (18.1.1882), Václav (9.9.1884 - 30.10.1884)
r. 1882 je to chalupa v Dřetínech
1925, 1964 není
2006 Bublíkovi


74
číslo parc. 83
1883 Josef Dub a Anna
1883 Vojtěch Janoušek
Jan Šejda, domkář, a Josefa Ratajová (3.2.1844 - 21.1.1900)
děti František (cca 1860 ?)
Josefa Ratajová zemřela ve věku 55 let na souchotiny
Jan Šejda byl r. 1899 zapsán jako čeledín ve Štěchovicích 1, ale jediný zápis je v č. 32, ale s jinou manželkou.
1908 František Šejda, nádeník, (cca 1860) a Františka Mičková (1866 Soběšice 49 - 1908)
děti František a Františka (5.10.1899 Kladruby 21)-dvojčata
rodiče Františky Mičkové - Vít Mička, nádeník, Soběšice 49, Kateřina Marková, Soběšice 18
r. 1899 čeledín, panský dvůr Kladruby
František Šejda (5.10.1899 - 24.10.1899)
Františka Šejdová (5.10.1899)
vystoupila z církve 14.6.1930 Praha
1921 maj. František Šejda
neobydlený
1925 František Blažek, pekař, (20.2.1877 Štěchovice 8 - před 1948) a Marie Nohová (2.1.1885 Štěchovice 29 - po 1948)
svatba 30.4.1901
děti Marie (1903 - 1909), Anežka (1904), Václav (1907)
r. 1920 přijat do domovské obce Štěchovice (předtím Tažovice, psáno * r. 1878), r. 1921 Štěchovice 81
1948 Alois Mareš (1906) a Anežka Blažková (1905)
bezdětné manželství
prodáno po r. 1964
2009 Tvrdkovi


75
číslo parc. 82
1883 Matěj Vojta a Františka
1884 Vojta nyní Jakub Lavička
Jakub Lavička, domkář, († po 1907), a Anna Šrámková (1848 - 31.5.1894)
Jakub Lavička, domkář, a Kateřina Pavlovičová (Čejkovy 5)
děti Antonie (9.8.1867 ?, farnost Budětice)
1921 Josef Kuneš, (11.10.1869 Štěchovice 20 - 1910) a Antonie Lavičková (9.8.1867)
svatba 25.2.1895
děti Marie (8.12.1895 - 8.12.1895), Aloisie (29.10.1896), N. chlapec (29.9.1897), Josefa (13.2.1899), Marie (25.10.1900 - 3.12.1900), Marie (1902), Josef (7.2.1902 - 5.5.1902), Josef (20.3.1905 - 13.4.1905), Antonie (1907)
čeleď Jan Hejpetr (1850)
Josefa Kunešová (13.2.1899) a František Kompit, dělník, (22.1.1897 Volenice 81)
svatba 23.11.1929 Volenice
bytem Volenice 81
František Kubeš a Aloisie Kunešová (29.10.1896)
děti František , Marie
2006 Tvrdkovi


76
číslo parc. 81
Josef Morava, podruh, krejčí, (1802 Bělčice 40 - 11.7.1853 Štěchovice 28), a Marie Anna Vítková (8.9.1794 Štěchovice 16 - 25.5.1866 Štěchovice 17)
svatba 20.2.1827 Volenice
děti Josef Vítek/Morava (26.3.1826), František (5.12.1827 Štěchovice 40 - 5.10.1828), František (5.8.1829), Jan (7.12.1831 Štěchovice 53 - 21.1.1832), Jan (11.1.1833 Štěchovice 50 - 2.7.1835 Štěchovice 3, chřadnutí), Kateřina (8.5.1835 Štěchovice 3)
bytem r. 1833 Štěchovice 61, r. 1835 Štěchovice 51, r. 1836 Štěchovice 3, r. 1844 Štěchovice 64, r. 1845 Štěchovice 22, r. 1847 Štěchovice 36 - všude podruh - pro přehlednost zapsáni pouze zde
rodiče Josefa Moravy - František Morava, měšťan, Bělčice 40, Magdalena Nosová, Bělčice 34
Josef Morava zemřel ve věku 51 let na souchotě, Marie Vítková zemřela ve věku 60 let na mrtvici
Josef Morava, (1827 - po 1892), a 1/ Rosalie Dolíšková (1829 Damíč 30 - 12.1.1882), 2/ Anna Bláhová (3.4.1841 Štěchovice 45 - 19.12.1892)
svatba 1/ 23.4.1860 Volenice, 2/ 25.4.1882 Volenice
děti 1. manželství Josef (11.1.1861 Štěchovice 17), Marie (1.6.1867 Štěchovice 12), Marie (25.9.1872 Štěchovice 20)
děti Anny Bláhové za svobodna Barbora Bláhová (18.9.1872 Štěchovice 44)
Josef Morava zapsán r. 1867 jako c.k. patentátní invalida
Josef Morava (11.1.1861 - ? prý Neudorf u Vídně)
Barbora Bláhová (18.9.1872) a František Pašava, krejčí (10.10.1869 Štěchovice 11)
svatba 28.8.1902 Volenice
bytem Štěchovice 61
??? Morava a Marie Bachmayr (1862)
r. 1920 bytem Graz
1883 Josef Morava
1921 Vincenc Dlohoš, domkář (3.12.1853 Štěchovice 37) a Magdalena Bečvářová (18.2.1854 Krušlov 11 )
děti Marie (13.7.1888), Václav (17.9.1894), Terezie (2.10.1899)
Marie Dlohošová (13.7.1888) a František Harant, dělník, Katovice 53 (1884 Pohorsko)
rodiče Františka Haranta - František Harant, domkář, Pohorsko 33, a Rosalie Smolík, Miřetice 9
svatba 7.1.1920
bytem Štěchovice 57
Terezie Dlohošová (2.10.1899) a Antonín Vodrážka
svatba 18.11.1928 Praha
1925, 1948 Václav Dlohoš (17.9.1894) a Antonie Bečvářová (21.5.1899 Krušlov 11)
svatba 15.9.1927 Čestice
2006 Václav Dlohoš


77
číslo parc. 87
1883 Anton Diviš a Anna (Štěchovice 39 )
1921 Vincenc Diviš, zedník, domkář, (14.1.1859 Štěchovice 39) a Barbora Turková (1863 Kraselov 16 - po 1925)
děti Marie (6.8.1884), Anna (12.9.1886 - ? Kraselov), Anna (8.9.1888 - 18.8.1889), Vincenc (13.7.1890 - 24.11.1893), Anežka (30.1.1893), Anna (26.7.1895), Josef (8.3.1898), Vincenc (1903), František (1908)
Marie Divišová (6.8.1884) a Josef Kutil, zedník (1.2.1883 Novosedly 10)
svatba 15.5.1906 Volenice
Anežka Divišová (30.1.1893) a Josef Vebr (6.10.1891 Ohrazenice 16)
svatba 13.11.1920 Volenice
Anna Divišová (26.7.1895 - před 1923) a Vincenc Hanzlík, kolář, (15.2.1887 Volenice 71)
svatba kol 1920
Vincenc Diviš (1903 - 1945 Zvotoky) a Františka Fišerová (1917 Mladíkov, bytem Zvotoky 25)
r. 1925 bytem Štěchovice 77, později bytem Zvotoky 25
1/ Josef Diviš, (8.3.1898), 2/ Matěj Petřík (1896 Kejnice/Ohrazenec) a Anna Máchová (8.5.1903 Hodějov 36 )
svatba 1/ 2.6.1928 Kraselov
2006 Emilie Matějková (Strakonice)


78
číslo parc. 85
1883 Karel Bláha a Rosalie
1884 Václav Pitrovský
Václav Pitrovský, domkář, zedník, (1839 Štěchovice 44 - po 1910) a Anna Chvalová (22.2.1846 Štěchovice 20 - po 1910)
svatba 12.2.1867 Volenice
děti Anna (1865), Václav (28.8.1868), Antonie (12.2.1872), František (26.4.1874 - 4.1917 nemocnice Strakonice), Tomáš (13.12.1876 - 6.7.1878), Veronika (11.1.1879), Josef (17.1.1882 - 17.12.1883), Kateřina (13.4.1884), Jan (24.9.1886 - 13.6.1887)
r. 1873 bytem Štěchovice 51, podruh, r. 1874 domkář zde (číslo uvedeno jako nové)
1921 maj. Veronika Pitrovská
byt 2/ Vincenc Maleč
(1860 Štěchovice 52 ) a 1/ Anna Velichová, 2/ Marie Malá (1869 Nezamyslice)
děti vypsány u Štěchovic 27
1925, 1954 Jan Dub (10.5.1887 Štěchovice 16 ), krejčí, a Antonie Kalašová (30.5.1895 Štěchovice 38 ), šička
svatba 2.9.1918 Volenice
Jan Dub byl již předtím jednou ženatý (svatba 19.1.1915 Vídeň, jméno manželky se zatím nepodařilo zjistit)
1925, 1954 byt 2/ Marie Nohová (1883)
Jan Dub a Marie
prodáno Lebedovi
Lebeda
děti Stanislav
prodáno Leichnerovi (Praha)
2006 Leichnerovi


79
číslo parc. 88
1883 František Velich a Anna
1880 František Velich, krejčí, (1839 Novosedly 17 ), a Marie Divišová (24.9.1847 Štěchovice 39)
svatba 25.11.1867 Volenice
děti Jan (7.11.1876 - 9.2.1882 Vídeň), Karolína (9.10.1878 - 1.1.1880), N. chlapec (15.11.1880)
1921 Jan Martínek (1848 Vrbice) a Anna Rychtářová (1855 Kladruby)
děti Jan (1877), Marie (25.3.1885 Kladruby 17), Tomáš (13.12.1887), Alois (6.7.1890), Josef (12.10.1893), Karel (17.5.1896), Anna (6.11.1898)
rodiče Jana Martínka - Josef Martínek, podruh, Vrbice 9, Marie Říhová, Vlkonice 35
rodiče Anny Rychtářové - Tomáš Rychtář, podruh, Kladruby 36, Marie Nováková, Kalenice 9
Marie Martínková (25.3.1885) a Jan Křivanec, rolník (17.6.1885 Dražejov 15)
svatba 18.1.1910 Kraselov
Tomáš Martínek (13.12.1887) a Anna Svátová
svatba 18.11.1913 Kraselov
Karel Martínek (17.5.1896) a Barbora Kolářová (Kraselov 7)
svatba 29.12.1923 Kraselov
Anna Martínková (6.11.1898) a Václav Voruda ( Katovice 8)
svatba 13.1.1920 Volenice
Alois Martínek (6.7.1890) a Antonie Vastlová (Němčice)
svatba 17.6.1920 Čestice
co tedy platí? Tento zápis dle matriky narozených, další dle volebních seznamů.
1925 Alois Martínek (1886) a Marie (19?0)
2010 David Hackl, Michal Hackl (oba Strakonice )


80
číslo parc. 91
1883 Matěj Vojta, obuvník, domkář, (22.1.1845 Štěchovice 27 - 1908) a Františka Kopáčková (1848 Soběšice 86 )
svatba 3.2.1869 Volenice
děti za svobodna Vojtěch Kopáček (9.8.1867 Štěchovice 34)
děti František (4.11.1869 Štěchovice 27 - 27.1.1870 Štěchovice 27), Jan (26.5.1871 Štěchovice 72), Vincenc (18.7.1873 Štěchovice 72), Marie (29.4.1876 Štěchovice 75), František (17.10.1879 Štěchovice 75), Terezie (25.8.1883), Petr (23.8.1886), Rosalie (11.2.1889)
František Vojta (17.10.1879) a Marie Wohlmutová ( Vojnice 17)
svatba 4.11.1919 Bukovník
Terezie Vojtová (25.8.1883) a František Landa
svatba 17.6.1915 Vídeň
Rosalie Vojtová (11.2.1889) a František Rejšek (1886)
svatba 6.10.1913 Vídeň
bytem Štěchovice 87
1948 Petr Vojta (23.5.1886) a Julie Veselá (1898 Mnichov 73 )
svatba 24.7.1920 Katovice
děti Marie (1923)
2006 Venclovi


81
číslo parc. ………………………………….14/2
1883 Josef Vojta
odděleno od Štěchovice 48, v této části pravděpodobně žili podruzi a nájemníci
1892 Jan Kuneš, nádeník, (18.5.1861 Štěchovice 20 ), a Josefa Kalčíková (1870 Krejnice 20 - 18.8.1894 )
svatba 16.11.1892 Volenice
děti Jan (8.8.1893 Štěchovice 39 - 24.12.1893), Václav (12.8.1894 - 24.8.1894)
Josefa Kalčíková zemřela ve věku 24 let na zánět mozkových blan
1922 byt 2/ František Blažek, pekař, (20.2.1877 Štěchovice 8) a Marie Nohová (2.1.1885 Štěchovice 29)
svatba 30.4.1901 Volenice
děti vypsány u Štěchovic 74, kde bydleli r. 1925
1925, 1954 Jan Rejšek (24.6.1884 Štěchovice 48 ) a Barbora Houfová (2.12.1887 Novosedly 13 )
svatba 19.4.1910 Volenice
děti Jan (1912), Václav (1911-1913), Josef (1915)
2007 Marie Kolářová


82
číslo parc. ………………………….9
před 1883 oddělena část budovy od Štěchovice 62 (původně část budovy Štěchovice 3 )
1883 František Hlinka a Marie
1921 maj. Marie Žílová
byt Alois Hrbek
(1871) a Jana ?rožová (1876)
děti Aloisie (1900), Anna (1901), Antonie (1903), Alois (1911)
nějaký Alois Hrbek (1871), šafář, r. 1925 bytem Štěchovice 2, ale s manželkou Marií
Alois Hrbek (1911)
bytem Praha
1925 Jan Žíla (1894), kolář, a Marie (1895)
1948, 1954 Josef Opl (1871), zedník, a Anna (1877)
r. 1921 maj. Štěchovice 62
1964 Karel Šimánek
2006 knih. Karel Šimánek ( Štěchovice 3 ), Jana Cábová (Volyně)
2009 Jana Cábová (Volyně), Jiřina Vojíková (Strakonice)


83
číslo parc. …………………………….23/2
před 1883 před r. 1883 odděleny pozemky od Štěchovice 7, vystavěn domek
1883 František Štěpánek a Johana
František Kašpírek, chalupník (31.12.1862 Štěchovice 21) a Josefa Bulková (1860 Volenice 6)
svatba 17.11.1891 Volenice
bytem Kladruby, potom zde
děti Marie (16.8.1892 Kladruby 16 - 24.11.1892), František (13.11.1893 Kladruby 12), Jan (1.6.1895 Kladruby 12 - 26.2.1896), Anna (12.7.1897 Kladruby 12)
Anna Kašpírková (12.7.1897) a Tomáš Votava (29.2.1896 Novosedly 57)
svatba 7.11.1922 Volenice
František Kašpírek (13.11.1893) a Anna Štěpánková (11.1.1898 Kraselov 51)
svatba 7.10.1922 Kraselov
děti František , Anna
2006 František Kašpírek


84
číslo parc. ……………………………….35/2
1883 Josef Martan
1921 maj. Jan Bečvář
byt 1/ Jan Bečvář
(1845 Krušlov 11) a Josefa Pašavová (25.5.1852 Štěchovice 11)
svatba 1.2.1875 Volenice
děti Josef (19.4.1878 Štěchovice 11), František (2.4.1880 Štěchovice 36 - 22.4.1881), Antonie (14.12.1882 Štěchovice 38), Marie (30.3.1885), Terezie (24.2.1888 Štěchovice 8 - 27.3.1888), Josefa (18.3.1889 Štěchovice 8), N. chlapec (12.11.1893 Štěchovice 8), Anna (26.4.1895 Štěchovice 8 - 16.5.1895)
Josef Bečvář (19.4.1878) a ???
svatba 20.2.1911 Vídeň
Antonie Bečvářová (14.12.1882) a Vincenc Chvosta, zedník (8.8.1883 Koclov 6 )
svatba 18.9.1906 Volenice
bytem Štěchovice 25
děti * kol 1905
1921 byt 2/ František Holkup, zedník, obecní pastýř, (1854 Koclov 7), a 1/ Barbora Talmanová (1850 Krejnice 36 - 23.5.1882 Štěchovice 14), 2/ Terezie Zachatová (1861 Volenice 31)
svatba 1/ 20.11.1877 Volenice, 2/ 24.7.1882 Volenice
bytem také Volenice 60 - děti vypsány tam
Holkup (cca 1880) a Marie (1881či1893)
bytem Štěchovice 10
děti * kol 1905
vnučka Marie Holkupová (1911)
bytem zde r. 1925
1939 František Holkup, klempíř
bytem r. 1939
František Suk (5.8.1887 Štěchovice 23 - mezi 1948-1954) a Josefa Bečvářová (18.3.1889 - po 1954)
svatba 27.1.1914 Volenice
děti Marie (1914 - 1940)
Marie Suková (1914 - 1940) a Štěpán Ploch (1904 Volenice 92, otec byl Štěpán Ploch ze Štěchovic 72)
bytem Volenice 92
Marie zemřela při porodu, dcera Evženie vychována zde
1954 byt 2/ Václav Hruška (1914) a Alžběta Slavíčková (1919 Štěchovice 24 )
později bytem Štěchovice 24
2010 Pašavovi


85
číslo parc. ……………………………..45/2
1837 budova stála již r. 1837, ale bez čísla popisného
1883 Josef Emler a Josefa, Taž. Lhota 6
maj. pozemků, nikoli budovy
1925, 1948, 1954 František Zíka (1887 Štěchovice 48 - 27.5.1939 Strakonice, nemocnice), ob. zvoník, a Marie (1893)
děti Růžena, Josef (1927), Helena, František (1914)
Růžena Zíková a Janda
bytem Novosedly
Helena Zíková
bytem Plzeň
Josef Zíka (1927) a 1/ Vlasta Šímová (1925 Sloučín 6) (nem. Dcera Šímové a Majera, rasa v Poříčí), 2/ ?
děti 1/ Josef (1947 - cca 2002), 2/ Pavel (MUDr. Ve Strakonicích)
bytem Sloučín 6, později Strakonice
Josef Zíka (1947) a Domorázková (Pracejovice) - bydliště Pracejovice - děti Martina, David, hoch
1954 Josef Vlček (1924 Krejnice 36) a Františka Oplová (1932 Štěchovice 66 )
r. 1954 bytem Štěchovice 61 , pak zde
1964 Josef Vlček
2006 Vlčkovi


86
číslo parc. ……………………..96
1883 Prokop Horejš a Josefa, Taž. Lhota
1925 Jan Lukáš (1885) a Jana (1885)
děti Jan (1906)
1920 Matěj Slavíček, domkář, (23.2.1893 Hodějov - před 1951), a Marie Bártová (5.8.1894 Němčice 26 - po 1964 )
svatba 13.2.1920
2006 Ondráškovi


87
číslo parc. ………………………..99
1883 Jan Staněk
1925 František Rejšek (1886 - po 1954) a Rosarie Vojtová (11.2.1889 Štěchovice 80 - po 1954)
svatba 6.10.1913 Vídeň
děti Anna (1902) - nutno ověřit datum narození Anny
1964 Podskalských


88
číslo parc. ……………………………45/3
1883 Josef Tesař a Anna
1925 Vojtěch Maleč (1905 Štěchovice 27 ), dělník, a Anna (1906)
1925 byt 2/ Václav Bendl (1889)
1948 není
2009 Malých


89
číslo parc. ………………………………100
1883 František Vlček a Anna
2006 Česánkovi


90
číslo parc. ………………………………..101
1883 Jan Sadlík a Marie
2006 Repkovi


91
číslo parc. ……………………………………104
1883 Václav Vitěk a Anna
2006 Vladimír Bláha a Marie (Němětice 40)


92
číslo parc. ……………………………………105
1883 Jan Hájek
2006 Vladimír Karas (Klášterec nad Ohří)


93
číslo parc.
1883 Josef Hruška a Josefa


94
číslo parc.
1883 Vojtěch Dub a Anna


95
číslo parc. ……………………………………154
1883 Marie Houfová
2006 Mrázovi, Hradeckých


96
číslo parc. ……………………………………157
1883 Josef Míchálek a Anna
2006 Chvalovi


97
číslo parc. ……………………………………46/5
1883 Tomáš Hromádka a Rosalie
2006 Kunešovi


98
číslo parc. ……………………………………155
1883 Josef Kováčik a Anna
2010 Jiřina Matějková, Michaela Matějková


99
číslo parc. ……………………………………159
1883 Jan Kutička a Kateřina
2006 Mrázovi


100
číslo parc. ……………………………………138
1883 Probst Barbora
2007 Bergerovi


101
1883 František Štěpánek a Kateřina


102
1883 Vojtěch Hromíř a Marie


103
1883 František Příchovský a Marie


104
1883 fara Volenice


105
1883 Josef Novák a Marie


106
1883 Václav Štěpánek


Nahoru